MÜDÜRLÜKLER

İletişim

Telefon : 44 44 054
Santral : 3231
Web : www.sakarya.bel.tr
E-Posta : insan.kaynaklari@sakarya.bel.tr

Haberler

Raporlar

Gerçekleşen Faaliyet ve Proje Bilgileri :

1. 5393 sayılı Kanunun 49. maddesine göre 6 sözleşmeli personelin istihdamı ile ilgili işlemleri yapılmıştır.

2. 2014 yılı içerisinde Belediyemizin çeşitli birimlerinde 240 üniversite öğrencisine staj yaptırılmıştır.

3. 2014 yılı Memur Kadro Defteri hazırlanmıştır.

4. 2014 yılında tüm personele erzak dağıtımı yapılmıştır.

5. Personelin eğitim ihtiyaçları belirlenerek, 2015 yılı eğitim planı hazırlanmıştır.

6. 2014 yılı Çalışan Memnuniyet Anketi yapılmış olup, anket değerlendirme sonuçlarına göre 2014 yılı çalışan memnuniyet oranı %64,5 olarak belirlenmiştir.

7. Her ay düzenli olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantısı yapılmıştır.

8. Personelin yıllık periyodik muayeneleri yaptırılmıştır.

9. İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu 27 konu başlığı altında verilen eğitimlerden 1201 personelimiz yararlanmıştır. Kurum dışında dernek, birlik, ajans, üniversite vb. kurumların 20 konu başlığında düzenlediği eğitimlerden 49 personelimiz yararlanmıştır. 2014 yılı içerisinde düzenlenen 47 konudaki eğitimlerden toplam 1250 personelimiz yararlanmış olup, ortalama kişi başına düşen eğitim 5,8 saat/kişi’dir.        

10. Birimlerin personel eksiği/fazlasıyla ilgili çalışmalar yapılmış, raporlar düzenlenmiştir.

11. Personelin performans değerlendirilmesi yapılmıştır.

12. 14 işçi personelin emekli, 1 işçi personelin vefat ve 1 işçi personelin iş akti fesh ve 140 işçi personelin devir işlemleri yapılmıştır.

13. 42 memur personelin nakil, 12 memur personelin emekli, 1 personelin açıktan atama, 67 personelin devir iş ve işlemleri yapılmıştır.

14. 4 işçi, 2 memur personelin disiplin işlemleri yapılmıştır.

15. 1548 adet memur personelin izin işlemleri yapılmış olup, 416 adet memur personelin almış olduğu raporlar hastalık iznine dönüştürülmüştür.

16. 1164 adet işçi personelin izin ve rapor işlemleri yapılmıştır.

17. Memur personelin aylık terfileri yapılmıştır.

18. HİTAP (Hizmet Takip Programı) Programına memur personelin veri girişleri güncellenmektedir.

19. 2014 yılında düzenlenen motivasyon etkinlikleri:
      - Bayan personele Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle yemek düzenlenmesi,
      - Personelin doğum günlerinin Başkan adına kutlanması.
      - Personele Ramazan erzak dağıtımı.
      - Yönetici personele düzenlenen içeriğinde eğitim ve toplantı olan motivasyon etkinliği.

20. Daire Başkanlığımızın yıl içerisindeki evrak akışı ile ilgili veriler aşağıdadır.
01/01/2014 - 31/12/2014 Tarihleri Arası Yazışmalar
Gelen Evrak: 5233
Giden Evrak: 2640