Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Haberler

Görev Tanımları

Ulaşım Ana Planının yapılması ya da yaptırılması, toplu taşıma araçlarının güzergâhlarının belirlenmesi ve haritalandırılması, özel halk otobüsü ve belediye otobüsü gibi şehir içi ulaşım araçlarının düzenli ve güvenli taşımacılık yapmalarının sağlanması ve denetlenmesi, trafik akımı programları ile toplu taşıma araçlarının kalkış, varış ve ara durakları için zaman tarifeli programların yapılması ve uygulamaya konulması, yol geçiş izin belgesi verilmesi, personel, öğrenci ve mal taşımacılığı izin belgesi verilmesi, M ve T plakalı araçların ruhsatlandırılması gibi görevleri yerine getirmektedir.

Dokümantasyon