Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Haberler

Görev Tanımları

Ulaşım Ana Planının yapılması ya da yaptırılması, geometrik yol, kavşak, bisiklet yolu ve yaya yolu düzenlemesi projelerinin hazırlanması, toplu taşıma araçlarının güzergâhlarının belirlenmesi ve haritalandırılması, özel halk otobüsü ve belediye otobüsü gibi şehir içi ulaşım araçlarının düzenli ve güvenli taşımacılık yapmalarının sağlanması ve denetlenmesi, trafik akımı programları ile toplu taşıma araçlarının kalkış, varış ve ara durakları için zaman tarifeli programların yapılması ve uygulamaya konulması, kavşak ve yol düzenlemelerinin yapılması, yol geçiş izin belgesi verilmesi, personel, öğrenci ve mal taşımacılığı izin belgesi verilmesi, M ve T plakalı araçların ruhsatlandırılması, kavşak sinyalizasyon sistemlerinin kurulumunun yapılması, otopark, şerit, yatay ve düşey yol işaretlemelerinin yapılması, bordür ve bisiklet yollarının boyanması, trafik levhaları, sinyalizasyon direkleri imalatı ve montajı gibi görevleri yerine getirmektedir.