Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Görev ve Yetkilerimiz

5216 Sayılı Kanuna göre Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Yetkileri

ÖZET BİLGİ
Büyükşehir Belediyelerinin görev ve yetki alanlarını yeniden düzenleyen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 23 Temmuz 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

2.200 hektardan 128.000 hektara

8 Mart 2000 tarihinden önce Adapazarı Belediyesi’nin sınırları 2.200 hektar iken, bu tarihten sonra Büyükşehir Belediyesi statüsüne geçen Adapazarı Belediyesi’nin sınırları 34.000 hektara ve nüfusu 320.000’e ulaşmıştı. 5216 sayılı kanun gereği Adapazarı merkezi baz alınarak 20 km yarıçap içerisine giren tüm belediyeler; Sapanca, Kırkpınar, Kurtköy, Karapürçek ve Çaybaşı Yeniköy Belediyeleri Adapazarı Büyükşehir Belediyesi’ne bağlandı. Ardından 11 Mayıs 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 25812 sayılı kanun ile Hendek Belediyesi de Büyükşehir Belediyesi kapsamına girmiştir. Böylece Büyükşehir Belediyesi’nin sınırları 128.000 hektar alanı kapsamış ve nüfusu 500.000’e ulaşmış oldu.

Büyükşehir Belediye Yönetimlerinin hukukî statüsünü yeniden düzenleyen 5216 sayılı kanun; vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerin daha plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamayı amaçlıyor.

Bu arada 22 Mart 2008 tarihli ve 26824 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren (kabul tarihi 06.03.2008) 5747 sayılı kanunla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun yürürlüğe girmiştir.

Adapazarı Büyükşehir Belediyesi’nin adı; Sakarya Büyükşehir olarak değişmiş,

Güneşler İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Adapazarı İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Adapazarı merkez olmak ve ekli (35) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Sakarya İlinde Adapazarı,

Nehirkent ve Hanlı İlk Kademe Belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Arifiye İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Arifiye merkez olmak ve ekli (36) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Sakarya İlinde Arifiye,

Bekirpaşa ve Çaybaşıyeniköy İlk Kademe Belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Erenler İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Erenler merkez olmak ve ekli (37) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Sakarya İlinde Erenler,

Kazımpaşa ve Yazlık İlk Kademe Belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Serdivan İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Serdivan merkez olmak ve ekli (38) sayılı listede adları yazılı mahalle ve kısımlar ile köyler bağlanmak üzere Sakarya İlinde Serdivan, adlarıyla 4 yeni ilçe kurulmuştur.

22.03.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5747 Sayılı kanun gereği aşağıda adları yazılı Belediyelerin Tüzel kişilikleri kaldırılarak Mahalle olarak karşılarında yazılı İlçe Belediyelerine bağlanmıştır.

Küçücek İlk Kademe Belediyesi, Akyazı İlçe Belediyesi’ne Yeşilyurt İlk Kademe Belediyesi, Hendek İlçe Belediyesi’ne Kırkpınar İlk Kademe Belediyesi, Sapanca İlçe Belediyesi’ne Kurtköy İlk Kademe Belediyesi, Sapanca İlçe Belediyesi’ne bağlanmıştır.

R.G. 23.7.2004 gün ve 25531 sayılı kanunlar.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Kanun No. 5216
Kabul Tarihi : 10.7.2004

1. Amaç, kapsam ve tanımlar
×