MÜDÜRLÜKLER

İletişim

Telefon : 44 44 054
Santral : 2541
Web : www.sakarya.bel.tr
E-Posta : stratejik.yonetim@sakarya.bel.tr

Haberler

Raporlar

2013 Performans Programı hazırlanarak, Ekim 2012’de Büyükşehir Meclisi tarafından onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Kamu Hizmet Standartları ve Kamu Hizmet Envanterleri 2 ayda bir güncellenmiştir. Vatandaş Hizmet Rehberi güncellenmiştir.

İç Kontrol Sistemi kurulumu izlenerek birimlerin toplantı tutanakları alınmıştır. Birimlerin 3’er aylık performans değerlendirmeleri yapılarak, üst yönetime rapor olarak sunulmuştur. ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Sistemi kurulmuştur.