Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

25.11.2013 Tarihli Meclis Toplantısı 2. Birleşim

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
       T.C
   SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 25/11/2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 13.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA   BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISININ
İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEMDİR
 
 
 

26.-12/360.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi, Muratyeri Mevkiinde, 5102 nolu parselin Tarımsal Amaçlı Depo olarak kullanılmak için hazırlanan Tarımsal Amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planına ilişkin Söğütlü İlçe Belediyesi’nce alınan 03/10/2013 tarih ve 2013/34 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/11/2013 tarih ve 2861 sayılı yazısı.

27.-12/361.-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/11/2013 tarih ve 12/357 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe Belediyelerinin 2014 Mali yılına ait Gelir Harç ve Ücret Tarifesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/B ve 97.maddeleri,5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 25. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 59 ve 83.maddelerine göre incelenen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı (Adapazarı, Serdivan, Erenler, Hendek, Akyazı, Arifiye, Sapanca, Ferizli, Söğütlü, Karapürçek) İlçe Belediyelerinin 2014 Mali yılına ait Gelir Harç ve Ücret Tarifelerinin cetvellerde gösterildiği şekliyle uygun görüldüğüne dair tanzim olunan 18/11/2013 tarihli Komisyon Raporu.

28.-12/362.-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/11/2013 tarih ve 12/358-12/359 sayılı kararları ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2014 Mali Yılı Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile bağlı İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarıları ile 2015-2016 Yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerini içeren cetvellerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi uyarınca incelenerek uygun görüldüğüne dair tanzim olunan   20/11/2013 tarihli Komisyon raporu.

×