Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
25.11.2013
12/360
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Söğütlü İlçesi, Muratyeri Mevkiinde 5102 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
25.11.2013
12/362-E
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Arifiye İlçe Belediyesi 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2015-2016 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
3 sayfadan oluşan Arifiye İlçe Belediye Bütçesi 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2015-2016 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 25/11/2013 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33?üncü maddesi gereği Büyükşehir Belediyesi ile bağlı İlçe Belediye Bütçeleri Büyükşehir Belediye Meclisinde birlikte görüşülerek tek bütçe halinde ekli cetvellerde gösterildiği şekilde kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
25.11.2013
12/361-6
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Arifiye İlçe Belediyesi 2014 Yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 10/10/2013 tarih ve 2013/44 sayılı kararında belirtilen 2014 Mali yılı Gelir ve Ücret Tarifesi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/B ve 97?nci maddeleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 83. maddesine istinaden mevzuatlara uygun düzenlendiğinden karar eki cetvellerde gösterildiği şekilde Plan ve Bütçe Komisyonunun Plan ve Bütçe Komisyonunun 18/11/2013 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
25.11.2013
11/362-G
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Ferizli İlçe Belediyesi 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2015-2016 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
3 sayfadan oluşan Ferizli İlçe Belediye Bütçesi 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2015-2016 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 25/11/2013 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33?üncü maddesi gereği Büyükşehir Belediyesi ile bağlı İlçe Belediye Bütçeleri Büyükşehir Belediye Meclisinde birlikte görüşülerek tek bütçe halinde ekli cetvellerde gösterildiği şekilde kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
25.11.2013
12/361-8
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Ferizli İlçe Belediyesi 2014 Yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 2810/2013 tarih ve 51 sayılı kararında belirtilen 2014 Mali yılı Gelir ve Ücret Tarifesi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/B ve 97?nci maddeleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 83. maddesine istinaden mevzuatlara uygun düzenlendiğinden karar eki cetvellerde gösterildiği şekilde Plan ve Bütçe Komisyonunun Plan ve Bütçe Komisyonunun 18/11/2013 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
25.11.2013
12/362-Ç
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Hendek İlçe Belediyesi 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2015-2016 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
3 sayfadan oluşan Hendek İlçe Belediye Bütçesi 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2015-2016 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 25/11/2013 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33?üncü maddesi gereği Büyükşehir Belediyesi ile bağlı İlçe Belediye Bütçeleri Büyükşehir Belediye Meclisinde birlikte görüşülerek tek bütçe halinde ekli cetvellerde gösterildiği şekilde kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
25.11.2013
12/361-4
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Hendek İlçe Belediyesi 2014 Yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Hendek İlçe Belediye Meclisinin 03/10/2013 tarih ve 44 sayılı kararında belirtilen 2014 Mali yılı Gelir ve Ücret Tarifesi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/B ve 97?nci maddeleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 83. maddesine istinaden mevzuatlara uygun düzenlendiğinden karar eki cetvellerde gösterildiği şekilde Plan ve Bütçe Komisyonunun Plan ve Bütçe Komisyonunun 18/11/2013 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
25.11.2013
12/362-F
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Sapanca İlçe Belediyesi 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2015-2016 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
3 sayfadan oluşan Sapanca İlçe Belediye Bütçesi 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2015-2016 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 25/11/2013 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33?üncü maddesi gereği Büyükşehir Belediyesi ile bağlı İlçe Belediye Bütçeleri Büyükşehir Belediye Meclisinde birlikte görüşülerek tek bütçe halinde ekli cetvellerde gösterildiği şekilde kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
25.11.2013
12/361-7
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Sapanca İlçe Belediyesi 2014 Yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 01/11/2013 tarih ve 2013/40 sayılı kararında belirtilen 2014 Mali yılı Gelir ve Ücret Tarifesi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/B ve 97?nci maddeleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 83. maddesine istinaden mevzuatlara uygun düzenlendiğinden karar eki cetvellerde gösterildiği şekilde Plan ve Bütçe Komisyonunun Plan ve Bütçe Komisyonunun 18/11/2013 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
25.11.2013
12/361-3
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Erenler İlçe Belediyesinin 2014 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 09/10/2013 tarih ve 45 sayılı kararında belirtilen 2014 Mali yılı Gelir ve Ücret Tarifesi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/B ve 97?nci maddeleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 83. maddesine istinaden mevzuatlara uygun düzenlendiğinden karar eki cetvellerde gösterildiği şekilde Plan ve Bütçe Komisyonunun 18/11/2013 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
25.11.2013
12/361-5
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Akyazı İlçe Belediyesinin 2014 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 08/10/2013 tarih ve 71 sayılı kararında belirtilen 2014 Mali yılı Gelir ve Ücret Tarifesi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/B ve 97?nci maddeleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 83. maddesine istinaden mevzuatlara uygun düzenlendiğinden karar eki cetvellerde gösterildiği şekilde Plan ve Bütçe Komisyonunun Plan ve Bütçe Komisyonunun 18/11/2013 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir
25.11.2013
12/361-9
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Söğütlü İlçe Belediyesinin 2014 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 03/10/2013 tarih ve 2013/32 sayılı kararında belirtilen 2014 Mali yılı Gelir ve Ücret Tarifesi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/B ve 97?nci maddeleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 83. maddesine istinaden mevzuatlara uygun düzenlendiğinden karar eki cetvellerde gösterildiği şekilde Plan ve Bütçe Komisyonunun 18/11/2013 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir
25.11.2013
12/363-c
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Erenler İlçe Belediyesi 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2015-2016 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri
Üç sayfadan oluşan Erenler İlçe Belediye Bütçesi 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2015-2016 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 20/11/2013 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25.Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33?üncü maddesi gereği Büyükşehir Belediyesi ile bağlı İlçe Belediye Bütçeleri Büyükşehir Belediye Meclisinde birlikte görüşülerek tek bütçe halinde ekli cetvellerde gösterildiği şekilde kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
25.11.2013
12/363-D
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Akyazı İlçe Belediyesi 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2015-2016 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
Üç sayfadan oluşan Akyazı İlçe Belediye Bütçesi 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2015-2016 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 20/11/2013 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33?üncü maddesi gereği Büyükşehir Belediyesi ile bağlı İlçe Belediye Bütçeleri Büyükşehir Belediye Meclisinde birlikte görüşülerek tek bütçe halinde ekli cetvellerde gösterildiği şekilde kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
25.11.2013
12/362-H
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Söğütlü İlçe Belediyesi 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2015-2016 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri
Üç sayfadan oluşan Söğütlü İlçe Belediye Bütçesi 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2015-2016 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 20/11/2013 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33?üncü maddesi gereği Büyükşehir Belediyesi ile bağlı İlçe Belediye Bütçeleri Büyükşehir Belediye Meclisinde birlikte görüşülerek tek bütçe halinde ekli cetvellerde gösterildiği şekilde kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir