Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

21.11.2016 Tarihli Kasım Ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 21/11/2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA   BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISININ
İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM
 

69.-10/672.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/11/2016 tarih ve 10/666 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçe Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek konulmasına ait 06.10.2016 tarihli, 2016/72 sayılı kararının uygun olduğuna dair tanzim olunan 17/11/2016 tarihli Komisyon Raporu.
 
70.-10/673.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/11/2016 tarih ve 10/667 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçe Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek konulmasına ait 01.11.2016 tarihli, 79 sayılı kararının uygun olduğuna dair tanzim olunan 17/11/2016 tarihli Komisyon Raporu.
 
71.-10/674- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/11/2016 tarih ve 10/668 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2017Mali yılına ait Gelir ve Ücret Tarifesi düzenlendiği şekliyle uygun olduğuna dair tanzim olunan 15/11/2016 tarihli Komisyon Raporu.
 
72.-10/675.-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/11/2016 tarih ve 10/669 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyelerinin2017Mali yılına ait Gelir ve Ücret Tarifelerinindüzenlendiği şekliyle uygun olduğuna dair tanzim olunan 16/11/2016 tarihli Komisyon Raporu.
 
73.-10/676.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/11/2016 tarih ve 10/671 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2017 Mali Yılı Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarısı ve 2018-2019 Yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerini içeren cetvellerin uygun olduğuna dair tanzim olunan 18/11/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
74.-10/677.-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/11/2016 tarih ve 10/670 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2017 Mali Yılı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bütçe Tasarısı ve 2018-2019 Yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerini içeren cetvellerin uygun olduğuna dair tanzim olunan 18/11/2016tarihli Komisyon raporu.

×