Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
21.11.2016
672
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖDENEK AKTARILMASI
Karasu İlçe Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek konulması.
Karasu İlçe Belediyesinin 2016 yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre bütçe ödeneklerinin; FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ 2016 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 11.757.100,00.-TL 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 950.000,00.-TL 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 28.642.000,00.-TL 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 4.685.200,00.-TL 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 252.000,00.-TL TOPLAM 46.286.300,00.-TL olduğu, Ekonomik Sınıflandırmaya göre bütçe ödeneklerinin; EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ 2016 01 PERSONEL GİDERLERİ 5.132.000,00.-TL 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 854.200,00.-TL 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 23.217.600,00.-TL 04 FAİZ GİDERLERİ 350.000,00.-TL 05 CARİ TRANSFERLER 27.000,00.-TL 06 SERMAYE GİDERLERİ 12.705.500,00.-TL 09 YEDEK ÖDENEK 4.000.000,00.-TL TOPLAM 46.286.300,00.-TL olduğu, Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelirlerinin ise; GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ 2016 01 VERGİ GELİRLERİ 14.564.300,00.-TL 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 2.092.000,00.-TL 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 5.078.500,00.-TL 05 DİĞER GELİRLER 18.601.500,00.-TL 06 SERMAYE GELİRLERİ 7.000.000,00.-TL 09 RED VE İADELER (-) -1.050.000,00.-TL TOPLAM 46.286.300,00.-TL olduğu görülmüştür. Karasu İlçe Belediyesinin Ek Ödenek kararının incelenmesi neticesinde ise; Ekonomik Sınıflandırmaya göre Ek Ödeneğin; EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE EK ÖDENEK TUTARI 2016 06 SERMAYE GİDERLERİ (Altyapı ve Yol Yapım Giderleri) 38.000.000,00.-TL TOPLAM 38.000.000,00.-TL Gelirin Ekonomik Sınıflandırmaya göre ek ödeneğe karşılık gösterilen gelirlerin ise; FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ 2016 01 İÇ BORÇLANMA (İller Bankası) 38.000.000,00.-TL TOPLAM 38.000.000,00.-TL olduğu görülmüştür. Ek ödenek kararı aldıktan sonra Karasu İlçe Belediyesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre toplam bütçe ödenekleri; FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ 2016 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 11.757.100,00.-TL 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 950.000,00.-TL 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 66.642.000,00.-TL 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 4.685.200,00.-TL 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 252.000,00.-TL TOPLAM 84.286.300,00.-TL Ekonomik Sınıflandırmaya göre toplam bütçe ödenekleri; EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ 2016 01 PERSONEL GİDERLERİ 5.132.000,00.-TL 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 854.200,00.-TL 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 23.217.600,00.-TL 04 FAİZ GİDERLERİ 350.000,00.-TL 05 CARİ TRANSFERLER 27.000,00.-TL 06 SERMAYE GİDELERİ 50.705.500,00.-TL 09 YEDEK ÖDENEK 4.000.000,00.-TL TOPLAM 84.286.300,00.-TL Ekonomik Sınıflandırmaya göre toplam bütçe gelirleri ise; GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ 2016 01 VERGİ GELİRLERİ 14.564.300,00.-TL 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 2.092.000,00.-TL 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 5.078.500,00.-TL 05 DİĞER GELİRLER 18.601.500,00.-TL 06 SERMAYE GELİRLERİ 7.000.000,00.-TL 09 RED VE İADELER (-) -1.050.000,00.-TL TOPLAM 46.286.300,00.-TL FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ 2016 01 İÇ BORÇLANMA (İller Bankası) 38.000.000,00.-TL TOPLAM 38.000.000,00.-TL olmak üzere toplam 84.286.300,00.-TL olmuştur. Karasu İlçe Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek konulmasına ilişkin 06/10/2016 tarih ve 72 sayılı kararının 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği olmak üzere ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı herhangi bir unsura rastlanmadığındankabulünün uygun olacağıyönünde hazırlanan 17/11/2016 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon raporunun MHP grubuna mensub Meclis üyeleri Hacı Rüstem PİRİMOĞLU, İlhan FİLİZ, Ahmet Ziya AKAR, Şemsettin DUMAN,CengizŞİŞMAN,Hüdaverdi BAHADIR, Murat ÖZ, Sebati KOÇSAR,ZeynelASAL?ınçekimseroylarına karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
673
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖDENEK AKTARILMASI
Kocaali İlçe Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek konulması.
Kocaali İlçe Belediyesinin 2016 yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre bütçe ödeneklerinin; FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ 2016 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 13.642.332,64.-TL TOPLAM 13.642.332,64.-TL olduğu, Ekonomik Sınıflandırmaya göre bütçe ödeneklerinin; EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ 2016 01 PERSONEL GİDERLERİ 2.889.223,12,-TL 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 705.132,60.-TL 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 8.672.198,08.-TL 04 FAİZ GİDERLERİ 102.440,00.-TL 05 CARİ TRANSFERLER 47.419,32.-TL 09 YEDEK ÖDENEK 1.225.919,52.-TL TOPLAM 13.642.332,64.-TL olduğu, Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelirlerinin ise; GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ 2016 01 VERGİ GELİRLERİ 3.647.955,64.-TL 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 258.708,80.-TL 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 982.531,20.-TL 05 DİĞER GELİRLER 4.707.697,00.-TL 06 SERMAYE GELİRLERİ 4.045.440,00.-TL TOPLAM 13.642.332,64.-TL olduğu görülmüştür. Kocaali İlçe Belediyesinin Ek Ödenek kararının incelenmesi neticesinde ise; Ekonomik Sınıflandırmaya göre Ek Ödeneğin; EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE EK ÖDENEK TUTARI 2016 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri) 255.000,00.-TL 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (Diğer Hizmet Alımları) 520.000,00.-TL 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (Yol Bakım Onarım Gideri) 1.200.000,00.-TL 06 SERMAYE GİDERLERİ (Hareketli İş Makinesi Alımları) 2.025.000,00.-TL TOPLAM 4.000.000,00.-TL Gelirin Ekonomik Sınıflandırmaya göre ek ödeneğe karşılık gösterilen gelirlerin ise; GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ 2016 01 VERGİ GELİRLERİ (Bina Vergisi) 2.000.000,00.-TL 05 DİĞER GELİRLER (Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar) 1.000.000,00.-TL 06 SERMAYE GELİRLERİ (Arsa Satışı) 1.000.000,00.-TL TOPLAM 4.000.000,00.-TL olduğu görülmüştür. Ek ödenek kararı aldıktan sonra Kocaali İlçe Belediyesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre toplam bütçe ödenekleri; FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ 2016 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 17.642.332,64.-TL TOPLAM 17.642.332,64.-TL Ekonomik Sınıflandırmaya göre toplam bütçe ödenekleri; EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ 2016 01 PERSONEL GİDERLERİ 2.889.223,12,-TL 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 705.132,60.-TL 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 10.647.198,08.-TL 04 FAİZ GİDERLERİ 102.440,00.-TL 05 CARİ TRANSFERLER 47.419,32.-TL 06 SERMAYE GİDELERİ 2.025.000,00.-TL 09 YEDEK ÖDENEK 1.225.919,52.-TL TOPLAM 17.642.332,64.-TL Ekonomik Sınıflandırmaya göre toplam bütçe gelirleri ise; GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ 2016 01 VERGİ GELİRLERİ 5.647.955,64.-TL 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 258.708,80.-TL 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 982.531,20.-TL 05 DİĞER GELİRLER 5.707.697,00.-TL 06 SERMAYE GELİRLERİ 5.045.440,00.-TL TOPLAM 17.642.332,64.-TL olmuştur. Kocaali İlçe Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek konulmasına ilişkin 01/11/2016 tarih ve 79 sayılı kararının 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği olmak üzere ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı herhangi bir unsura rastlanmadığındankabulünün uygun olacağıyönünde hazırlanan 17/11/2016 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon raporununMHP grubuna mensub Meclis üyeleri Hacı Rüstem PİRİMOĞLU, İlhan FİLİZ, Ahmet Ziya AKAR, Şemsettin DUMAN,CengizŞİŞMAN,Hüdaverdi BAHADIR, Murat ÖZ, Sebati KOÇSAR,ZeynelASAL?ınçekimseroylarına karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
674
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu?nun 23?üncü maddesi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96 ve 97. maddeleri hükümlerine göre incelendiği ve düzenlemesi yapıldığı şekliyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 15/11/2016 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
21.11.2016
675/1
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Adapazarı İlçe Belediyesinin 2017 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 05/09/2016 tarihli, 8/119 sayılı kararında belirtilen 2017 Mali yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 16/11/2016tarihli raporu ekinde düzenlendiği şekliyleMHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ınred oyuna karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
675/2
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Serdivanİlçe Belediyesinin 2017 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 12/10/2016 tarihli, 104 sayılı kararında belirtilen 2017 Mali yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 16/11/2016tarihli raporu ekinde düzenlendiği şekliyleMHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ınred oyuna karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
675/3
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Erenler İlçe Belediyesinin 2017 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 05/10/2016 tarihli, 2016/55 Sayılı kararında belirtilen 2017 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 16/11/2016 tarihli raporu ekinde düzenlendiği şekliyle MHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ın red oyuna karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
675/4
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Hendek İlçe Belediyesinin 2017 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Hendek İlçe Belediye Meclisinin 05/10/2016 tarih ve 2016/85 sayılı kararında belirtilen 2017 Mali yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 16/11/2016 tarihli raporu ekinde düzenlendiği şekliyle MHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ın red oyuna karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
675/5
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Akyazı İlçe Belediyesinin 2017 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli, 99 sayılı kararında belirtilen 2017 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 16/11/2016 tarihli raporu ekinde düzenlendiği şekliyle MHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ın red oyuna karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
675/6
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Karasu İlçe Belediyesinin 2017 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Karasu İlçe Belediye Meclisinin 20/10/2016 tarihli, 82 sayılı kararında belirtilen 2017 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 16/11/2016 tarihli raporu ekinde düzenlendiği şekliyle MHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ın red oyuna karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
675/7
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Arifiye İlçe Belediyesinin 2017 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 10/10/2016 tarih ve 2016/59 sayılı kararında belirtilen 2017 Mali yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 16/11/2016 tarihli raporu ekinde düzenlendiği şekliyle MHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ın red oyuna karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
675/8
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Sapanca İlçe Belediyesinin 2017 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 03/10/2016 tarih ve 2016/75 sayılı kararında belirtilen 2017 Mali yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 16/11/2016 tarihli raporu ekinde düzenlendiği şekliyle MHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ın red oyuna karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
675/9
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Ferizli İlçe Belediyesinin 2017 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 14/10/2016 tarih ve 2016/65 sayılı kararında belirtilen 2017 Mali yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 16/11/2016 tarihli raporu ekinde düzenlendiği şekliyle MHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ın red oyuna karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
675/10
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Söğütlü İlçe Belediyesinin 2017 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 03/10/2016 tarihli, 2016/42 sayılı kararında belirtilen 2017 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 16/11/2016 tarihli raporu ekinde düzenlendiği şekliyle MHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ın red oyuna karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
675/11
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Karapürçekİlçe Belediyesinin 2017 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Karapürçek İlçe Belediye Meclisinin 03/10/2016 tarihli, 30 sayılı kararında belirtilen 2017 Mali yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 16/11/2016tarihli raporu ekinde düzenlendiği şekliyleMHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ınred oyuna karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
675/12
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Geyve İlçe Belediyesinin 2017 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Geyve İlçe Belediye Meclisinin 03/10/2016 tarihli, 2016/42 Sayılı kararında belirtilen 2017 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 16/11/2016 tarihli raporu ekinde düzenlendiği şekliyle MHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ın red oyuna karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
675/13
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Pamukova İlçe Belediyesinin 2017 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Pamukova İlçe Belediye Meclisinin 07/10/2016 tarihli, 2016/44 Sayılı kararında belirtilen 2017 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 16/11/2016 tarihli raporu ekinde düzenlendiği şekliyle MHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ın red oyuna karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
675/14
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Kocaaliİlçe Belediyesinin 2017 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Kocaali İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli, 72 sayılı kararında belirtilen 2017 Mali yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 16/11/2016tarihli raporu ekinde düzenlendiği şekliyleMHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ınred oyuna karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
675/15
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Kaynarca İlçe Belediyesinin 2017 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Kaynarca İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli, 49 sayılı kararında belirtilen 2017 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 16/11/2016 tarihli raporu ekinde düzenlendiği şekliyle MHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ın red oyuna karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
675/16
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Taraklı İlçe Belediyesinin 2017 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Taraklı İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli, 2016/39 Sayılı kararında belirtilen 2017 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 16/11/2016 tarihli raporu ekinde düzenlendiği şekliyle MHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ın red oyuna karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
676/A
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Adapazarı İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2018-2019 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 33.970.000,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 3.190.000,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 20.810.000,00 05- Çevre Koruma Hiz. 32.502.000,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 9.408.000,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 10.815.000,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 5.000,00 Toplam 110.700.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 20.315.000,00 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 3.314.000,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 51.143.000,00 04- Faiz Giderleri 1.500.000,00 05- Cari Transferler 4.400.000,00 06- Sermaye Giderleri 20.028.000,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 08- Borç Verme 0,00 09- Yedek Ödenekler 10.000.000,00 Toplam 110.700.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, ./? -10/676-A (21/11/2016) sayılı kararın devamı- 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 36.270.000,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.930.000,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 620.000,00 05- Diğer Gelirler 64.590.000,00 06- Sermaye Gelirleri 2.460.000,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 09- Red ve İadeler (-) -170.000,00 Toplam 110.700.000,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2018 ? 2019 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir ? Gider tahminleri ise; 2018-2019 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 35.668.500,00 37.451.925,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 3.349.500,00 3.516.975,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 21.850.500,00 22.943.025,00 05- Çevre Koruma Hiz. 34.127.100,00 35.833.455,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 9.878.400,00 10.372.320,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 11.355.750,00 11.923.537,50 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 0,00 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. 5.250,00 5.512,50 Toplam 116.235.000,00 122.046.750,00 2018-2019Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 21.330.750,00 22.397.287,50 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 3.479.700,00 3.653.685,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 53.700.150,00 56.385.157,50 04- Faiz Giderleri 1.575.000,00 1.653.750,00 05- Cari Transferler 4.620.000,00 4.851.000,00 06- Sermaye Giderleri 21.029.400,00 22.080.870,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 0,00 08- Borç Verme 0,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 10.500.000,00 11.025.000,00 Toplam 116.235.000,00 122.046.750,00 2018-2019Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Vergi Gelirleri 38.083.500,00 39.987.675,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 7.276.500,00 7.640.325,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 651.000,00 683.550,00 05- Diğer Gelirler 67.819.500,00 71.210.475,00 06- Sermaye Gelirleri 2.583.000,00 2.712.150,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 0,00 09- Red ve İadeler (-) -178.500,00 -187.425,00 Toplam 116.235.000,00 122.046.750,00 bağlandığından, ./? -10/676-A (21/11/2016) sayılı kararın devamı- Üç sayfadan oluşan Adapazarı İlçe Belediyesi2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2018-2019 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 18/11/2016 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle MHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ınred oyuna karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir
21.11.2016
676/B
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Serdivan İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2018-2019 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 21.549.000,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 1.213.000,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 18.958.000,00 05- Çevre Koruma Hiz. 15.838.000,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 4.442.000,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 0,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 0,00 Toplam 62.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 11.815.212,50 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 1.801.825,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 26.187.652,50 04- Faiz Giderleri 990.000,00 05- Cari Transferler 1.457.000,00 06- Sermaye Giderleri 13.548.310,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 08- Borç Verme 0,00 09- Yedek Ödenekler 6.200.000,00 Toplam 62.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, ./? -10/676-B (21/11/2016) sayılı kararın devamı- 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 27.098.277,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.869.788,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 362.724,50 05- Diğer Gelirler 28.771.841,00 06- Sermaye Gelirleri 2.997.369,50 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 09- Red ve İadeler (-) -100.000,00 Toplam 62.000.000,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2018 ? 2019 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir ? Gider tahminleri ise; 2018-2019 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 22.626.449,98 23.757.773,67 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 1.273.650,02 1.337.332,44 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 19.905.900,00 20.901.195,32 05- Çevre Koruma Hiz. 16.629.900,00 17.461.395,07 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 4.664.100,00 4.897.303,50 07- Sağlık Hiz. 0,00 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 0,00 0,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 0,00 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. 0,00 0,00 Toplam 65.100.000,00 68.355.000,00 2018-2019Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 12.405.973,13 13.026.271,04 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 1.891.916,25 1.986.513,58 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 27.497.035,12 28.871.889,35 04- Faiz Giderleri 1.039.500,00 1.091.475,00 05- Cari Transferler 1.529.850,00 1.606.342,00 06- Sermaye Giderleri 14.225.725,50 14.937.010,03 07- Sermaye Transferleri 0,00 0,00 08- Borç Verme 0,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 6.510.000,00 6.835.499,00 Toplam 65.100.000,00 68.355.000,00 2018-2019Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Vergi Gelirleri 28.453.190,50 29.875.851,15 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.013.276,76 3.163.939,70 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 380.862,61 399.907,48 05- Diğer Gelirler 30.210.432,50 31.720.953,50 06- Sermaye Gelirleri 3.147.237,63 3.304.599,17 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 0,00 09- Red ve İadeler (-) -105.000,00 -110.251,00 Toplam 65.100.000,00 68.355.000,00 bağlandığından, ./? -10/676-B (21/11/2016) sayılı kararın devamı- Üç sayfadan oluşan Serdivan İlçe Belediyesi2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2018-2019 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 18/11/2016 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle MHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ınred oyuna karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
676/C
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Erenler İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2018-2019 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 10.808.000,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 1.435.000,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 13.556.000,00 05- Çevre Koruma Hiz. 6.447.000,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 24.074.000,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 1.615.000,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 65.000,00 Toplam 58.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 8.575.000,00 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 1.379.000,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 18.541.000,00 04- Faiz Giderleri 400.000,00 05- Cari Transferler 811.000,00 06- Sermaye Giderleri 25.000.000,00 07- Sermaye Transferleri 294.000,00 08- Borç Verme 0,00 09- Yedek Ödenekler 3.000.000,00 Toplam 58.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, ./? -10/676-C (21/11/2016) sayılı kararın devamı- 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 16.070.000,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.290.000,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 250.000,00 05- Diğer Gelirler 22.890.000,00 06- Sermaye Gelirleri 15.550.000,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 09- Red ve İadeler (-) -50.000,00 Toplam 58.000.000,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2018 ? 2019 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir ? Gider tahminleri ise; 2018-2019 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 11.348.400,00 11.915.825,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 1.506.750,00 1.582.091,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 14.233.800,00 14.945.487,00 05- Çevre Koruma Hiz. 6.769.350,00 7.107.818,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 25.277.700,00 26.541.581,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 1.695.750,00 1.780.536,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 0,00 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. 68.250,00 71.662,00 Toplam 60.900.000,00 63.945.000,00 2018-2019 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 9.003.750,00 9.453.949,00 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 1.447.950,00 1.520.347,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 19.468.050,00 20.441.442,00 04- Faiz Giderleri 420.000,00 441.000,00 05- Cari Transferler 851.550,00 894.127,00 06- Sermaye Giderleri 26.250.000,00 27.562.500,00 07- Sermaye Transferleri 308.700,00 324.135,00 08- Borç Verme 0,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 3.150.000,00 3.307.500,00 Toplam 60.900.000,00 63.945.000,00 2018-2019 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Vergi Gelirleri 16.873.500,00 17.717.175,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.454.500,00 3.627.225,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 262.500,00 275.625,,00 05- Diğer Gelirler 24.034.500,00 25.236.225,00 06- Sermaye Gelirleri 16.327.500,00 17.143.875,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 0,00 09- Red ve İadeler (-) -52.500,00 -55.125,00 Toplam 60.900.000,00 63.945.000,00 bağlandığından, .../? -10/676-C (21/11/2016) sayılı kararın devamı- Üç sayfadan oluşan Erenler İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2018-2019 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 18/11/2016 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyon raporunun MHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ın red oyuna karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
676/D
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Hendek İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2018-2019 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 15.015.600,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 1.109.500,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 30.383.900,00 05- Çevre Koruma Hiz. 4.939.000,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 11.824.000,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 1.728.000,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 0,00 Toplam: 65.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, -21/11/2016 tarih ve 10/676-D sayılı kararı devamı- 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 8.645.250,00 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 1.377.750,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 23.390.000,00 04- Faiz Giderleri 2.800.000,00 05- Cari Transferler 1.710.000,00 06- Sermaye Giderleri 21.725.000,00 07- Sermaye Transferleri 1.000,00 08- Borç Verme 1.000,00 09- Yedek Ödenekler 5.350.000,00 Toplam: 65.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 22.650.000,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.525.000,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 600.000,00 05- Diğer Gelirler 28.675.000,00 06- Sermaye Gelirleri 6.550.000,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 09- Red ve İadeler (-) 0,00 Toplam: 65.000.000,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2018-2019 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir-Gider tahminleri ise; 2018-2019 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 15.772.550,00 16.571.900,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 1.164.950,00 1.123,150,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 31.903.150,00 33.488.650,00 05- Çevre Koruma Hiz. 5.189.650,00 5.449.050,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 12.405.300,00 13.012.200,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 1.814.400,00 1.905.050,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. 0,00 Toplam: 68.250.000,00 71.650.00,00 -21/11/2016 tarih ve 10/676-D sayılı kararı devamı- 2018-2019 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 9.071.800,00 9.511.400,00 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 1.446.400,00 1.518.900,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 24.565.450,00 25.799.260,00 04- Faiz Giderleri 2.950.000,00 3.099.640,00 05- Cari Transferler 1.783.000,00 1.860.250,00 06- Sermaye Giderleri 22.813.750,00 23.946.850,00 07- Sermaye Transferleri 1.050,00 1.100,00 08- Borç Verme 1.050,00 1.100,00 09- Yedek Ödenekler 5.617.500,00 5.911.500,00 Toplam: 68.250.000,00 71.650.000,00 2018-2019 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Vergi Gelirleri 23.782.500,00 24.959.124,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.851.250,00 7.193.813,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 630.000,00 661.500,00 05- Diğer Gelirler 30.108.750,00 31.614.188,00 06- Sermaye Gelirleri 6.877.500,00 7.221.375,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 0,00 09- Red ve İadeler (-) 0,00 0,00 Toplam: 68.250.000,00 71.65.000,00 bağlandığından, Üç sayfadan oluşan Hendek İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2018-2019 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 18/11/2016 tarihli rapor ekinde düzenlendiği şekliyle MHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ın red oylarına karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
676/E
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Akyazı İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2018-2019Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 20.270.000,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 1.170.000,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 230.000,00 05- Çevre Koruma Hiz. 6.010.000,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 15.750.000,00 07- Sağlık Hiz. 870.000,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 2.700.000,00 09-Eğitim Hizmetleri 0,00 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 0,00 Toplam 47.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, -10/676-E (21/11/2016) sayılı kararın devamı- 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 8.650.000,00 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 1.597.000,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 20.978.000,00 04- Faiz Giderleri 300.000,00 05- Cari Transferler 2.197.000,00 06- Sermaye Giderleri 9.038.000,00 07- Sermaye Transferleri 110.000,00 08- Borç Verme 0,00 09- Yedek Ödenekler 4.130.000,00 Toplam 47.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 15.815.000,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.335.000,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 3.360.000,00 05- Diğer Gelirler 20.105.000,00 06- Sermaye Gelirleri 5.397.000,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 110.000,00 09- Red ve İadeler (-) -122.000,00 Toplam 47.000.000,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2018 ? 2019 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir ? Gider tahminleri ise; 2018-2019 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 21.080.800,00 21.924.032,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 1.216.800,00 1.265.472,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 239.200,00 248.768,00 05- Çevre Koruma Hiz. 6.250.400,00 6.500.416,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 16.380.000,00 17.035.200,00 07- Sağlık Hiz. 904.800,00 940.992,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 2.808.000,00 2.920.320,00 09- Eğitim Hizmetleri -------- ----------- 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. -------- ---------- Toplam 48.880.000,00 50.835.200,00 2018-2019 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 8.996.000,00 9.355.840,00 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 1.660.880,00 1.727.315,20 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 21.817.120,00 22.689.804,80 04- Faiz Giderleri 312.000,00 324.480,00 05- Cari Transferler 2.284.880,00 2.376.275,20 06- Sermaye Giderleri 9.399.520,00 9.775.500,80 07- Sermaye Transferleri 114.400,00 118.976,00 08- Borç Verme ---------- ---------- 09- Yedek Ödenekler 4.295.200,00 4.467.008,00 Toplam 48.880.000,00 50.835.200,00 -10/676-E (21/11/2016) sayılı kararın devamı- 2018-2019 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Vergi Gelirleri 16.447.600,00 17.105.504,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.428.400,00 2.525.536,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 3.494.400,00 3.634.176,00 05- Diğer Gelirler 20.909.200,00 21.745.568,00 06- Sermaye Gelirleri 5.612.880,00 5.837.395,20 08- Alacaklardan Tahsilatlar 114.400,00 118.976,00 09- Red ve İadeler (-) -126.880,00 -131.955,20 Toplam 48.880.000,00 50.835.200,00 bağlandığından, Üç sayfadan oluşan Akyazı İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2018-2019 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 18/11/2016 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyon raporunun MHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ın red oyuna karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
676/F
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Karasu İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2018-2019Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 11.173.250,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 1.415.350,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 31.672.000,00 05- Çevre Koruma Hiz. 3.210.500,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. ----------- 07- Sağlık Hiz. ----------- 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 126.000,00 09-Eğitim Hizmetleri ----------- 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. ----------- Toplam 47.597.100,00 ödenek olarak ayrıldığı, -10/676-F (21/11/2016) sayılı kararın devamı- 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 6.253.250,00 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 1.052.500,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 31.721.350,00 04- Faiz Giderleri 600.000,00 05- Cari Transferler 4.000,00 06- Sermaye Giderleri 3.946.000,00 07- Sermaye Transferleri 20.000,00 08- Borç Verme ------------ 09- Yedek Ödenekler 4.000.000,00 Toplam 47.597.100,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 14.564.300,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.092.000,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 5.078.500,00 05- Diğer Gelirler 18.601.500,00 06- Sermaye Gelirleri 8.310.800,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar ---------- 09- Red ve İadeler (-) -1.050.000,00 Toplam 47.597.100,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2018 ? 2019 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir ? Gider tahminleri ise; 2018-2019 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 11.787.778,75 12.495.059,55 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 1.493.194.25 1.582.787,85 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 33.413.960 35.418.803,30 05- Çevre Koruma Hiz. 3.387.077,50 3.590.305,20 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. --------- ------- 07- Sağlık Hiz. --------- ------- 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 132.930,00 140.906,30 09- Eğitim Hizmetleri -------- ------- 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. -------- ------- Toplam 50.214.940,50 53.227.862,20 2018-2019 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 6.597.178,75 6.993.011,60 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 1.110.387,50 1.177.012,30 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 33.466.024,25 35.474.001,10 04- Faiz Giderleri 633.000,00 670.980,00 05- Cari Transferler 4.220,00 4.474,00 06- Sermaye Giderleri 4.163.030,00 4.412.817,20 07- Sermaye Transferleri 21.100,00 22.366,00 08- Borç Verme --------- -------- 09- Yedek Ödenekler 4.220.000,00 4.473.200,00 Toplam 50.214.940,50 53.227.862,20 -10/676-F (21/11/2016) sayılı kararın devamı- 2018-2019 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Vergi Gelirleri 15.365.336,50 16.287.281,60 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.207.060,00 2.339.483,60 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 5.357.817,50 5.679.286,55 05- Diğer Gelirler 19.624.582,50 20.802.057,45 06- Sermaye Gelirleri 8.767.894,00 9.293.968,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar ------- --------- 09- Red ve İadeler (-) -1.107.750,00 -1.174.215,00 Toplam 50.214.940,50 53.227.862,20 bağlandığından, Üç sayfadan oluşan Karasu İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2018-2019 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 18/11/2016 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyon raporunun MHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ın red oyuna karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
676/G
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Arifiye İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2018-2019 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 24.830.000,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 1.500.000,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 0,00 05- Çevre Koruma Hiz. 1.500.000,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 170.000,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 0,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 0,00 Toplam 28.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, -21/11/2016 tarih ve 10/676-G sayılı kararı devamı- 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 4.840.000,00 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 762.000,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 12.476.000,00 04- Faiz Giderleri 687.000,00 05- Cari Transferler 931.000,00 06- Sermaye Giderleri 5.663.000,00 07- Sermaye Transferleri 46.000,00 08- Borç Verme 0,00 09- Yedek Ödenekler 2.595.000,00 Toplam 28.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 13.719.500,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.154.600,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 115.000,00 05- Diğer Gelirler 10.646.900,00 06- Sermaye Gelirleri 1.364.000,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 09- Red ve İadeler (-) 0,00 Toplam 28.000.000,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2018-2019 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir-Gider tahminleri ise; 2018-2019 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 27.293.000,00 30.002.300,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 1.650.000,00 1.815.000,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 0,00 0,00 05- Çevre Koruma Hiz. 1.650.000,00 1.815.000,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 187.000,00 205.700,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 0,00 0,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 0,00 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. 0,00 0,00 Toplam 30.780.000,00 33.838.000,00 -21/11/2016 tarih ve 10/676-G sayılı kararı devamı- 2018-2019 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 5.324.000,00 5.856.400,00 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 838.200,00 922.020,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 13.723.600,00 15.095.960,00 04- Faiz Giderleri 755.700,00 831.270,00 05- Cari Transferler 1.004.100,00 1.084.510,00 06- Sermaye Giderleri 6.229.300,00 6.852.230,00 07- Sermaye Transferleri 50.600,00 55.660,00 08- Borç Verme 0,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 2.854.500,00 3.139.950,00 Toplam 30.780.000,00 33.838.000,00 2018-2019 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Vergi Gelirleri 15.091.450,00 16.600.595,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.370.060,00 2.607.066,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 126.500,00 139.150,00 05- Diğer Gelirler 11.691.590,00 12.840.749,00 06- Sermaye Gelirleri 1.500.400,00 1.650.440,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 0,00 09- Red ve İadeler (-) 0,00 0,00 Toplam 30.780.000,00 33.838.000,00 bağlandığından, Üç sayfadan oluşan Arifiye İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2018-2019 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 18/11/2016 tarihli rapor ekinde düzenlendiği şekliyle MHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ın red oylarına karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
676/H
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Sapanca İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2018-2019 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 7.020.887.00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 1.463.009,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 19.998.046,00 05- Çevre Koruma Hiz. 4.281.009,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 1.900.019,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 1.337.030,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 0,00 Toplam 36.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, -21/11/2016 tarih ve 10/676-H sayılı kararı devamı- 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 8.047.095,00 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 1.354.001,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 16.578.888,00 04- Faiz Giderleri 40.000,00 05- Cari Transferler 55.015,00 06- Sermaye Giderleri 6.325.001,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 08- Borç Verme 0,00 09- Yedek Ödenekler 3.600.000,00 Toplam 36.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 15.200.000,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.750.000,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 1.600.000,00 05- Diğer Gelirler 9.800.000,00 06- Sermaye Gelirleri 4.700.000,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 09- Red ve İadeler (-) -50.000,00 Toplam 36.000.000,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2018-2019 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir-Gider tahminleri ise; 2018-2019 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 7.301.723,52 7.593.792,08 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 1.521.529,36 1.582.390,04 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 20.797.966,80 21.629.886,52 05- Çevre Koruma Hiz. 4.452.249,36 4.630.339,44 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 1.976.019,76 2.055.060,64 07- Sağlık Hiz. 0,00 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 1.390.511,20 1.446.131,28 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 0,00 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. 0,00 0,00 Toplam 37.440.000,00 38.937.600,00 -21/11/2016 tarih ve 10/676-H sayılı kararın devamı- 2018-2019 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 8.368.979,84 8.703.738,36 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 1.408.161,04 1.464.487,88 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 17.242.043,52 17.931.724,04 04- Faiz Giderleri 41.600,00 43.264,00 05- Cari Transferler 57.215,60 59.504,64 06- Sermaye Giderleri 6.578.000,00 6.841.121,08 07- Sermaye Transferleri 0,00 0,00 08- Borç Verme 0,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 3.744.000,00 3.893.760,00 Toplam 37.440.000,00 38.937.600,00 2018-2019 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Vergi Gelirleri 15.808.000,00 16.440.320,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.940.000,00 5.137.600,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 1.664.000,00 1.730.560,00 05- Diğer Gelirler 10.192.000,00 10.599.680,00 06- Sermaye Gelirleri 4.888.000,00 5.083.520,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 0,00 09- Red ve İadeler (-) -52.000,00 -54.080,00 Toplam 37.440.000,00 38.937.600,00 bağlandığından, 3 sayfadan oluşan Sapanca İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2018-2019 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 18/11/2016 tarihli rapor ekinde düzenlendiği şekliyle MHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ın red oylarına karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
676/I
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Ferizli İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2018-2019 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 3.265.740,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 510.190,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 0,00 05- Çevre Koruma Hiz. 3.278.400,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 8.295.540,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 650.130,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 0,00 Toplam: 16.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, -21/11/2016 tarih ve 10/676-I sayılı kararı devamı- 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 3.522.620,00 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 538.430,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 10.219.870,00 04- Faiz Giderleri 50.000,00 05- Cari Transferler 154.080,00 06- Sermaye Giderleri 355.000,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 08- Borç Verme 0,00 09- Yedek Ödenekler 1.160.000,00 Toplam: 16.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 2.487.000,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.088.400,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 80.000,00 05- Diğer Gelirler 7.099.200,00 06- Sermaye Gelirleri 3.267.000,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 09- Red ve İadeler (-) -21.600,00 Toplam: 16.000.000,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2018-2019 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir-Gider tahminleri ise; 2018-2019 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 3.429.027,00 3.600.478,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 535.699,00 562.484,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 0,00 0,00 05- Çevre Koruma Hiz. 3.442.320,00 3.614.436,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 8.710.317,00 9.145.833,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 682.637,00 716.769,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 0,00 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. 0,00 0,00 Toplam: 16.800.000,00 17.640.000,00 -21/11/2016 tarih ve 10/676-I sayılı kararı devamı- 2018-2019 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 3.698.751,00 3.883.689,00 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 565.351,50 593.619,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 10.730.863,50 11.267.407,00 04- Faiz Giderleri 52.500,00 55.125,00 05- Cari Transferler 161.784,00 169.873,00 06- Sermaye Giderleri 372.750,00 391.387,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 0,00 08- Borç Verme 0,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 1,218.000,00 1.278.900,00 Toplam: 16.800.000,00 17.640.000,00 2018-2019 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Vergi Gelirleri 2.611.350,00 2.741.917,50 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.242.820,00 3.404.961,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 84.000,00 88.200,00 05- Diğer Gelirler 7.454.160,00 7.826.868,00 06- Sermaye Gelirleri 3.430.350,00 3.601.867,50 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 0,00 09- Red ve İadeler (-) -22.680,00 -23.814,00 Toplam: 16.800.000,00 17.640.000,00 bağlandığından, Üç sayfadan oluşan Ferizli İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2018-2019 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 18/11/2016 tarihli rapor ekinde düzenlendiği şekliyle MHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ın red oylarına karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
676/J
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Söğütlü İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2018-2019Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 1.992.651,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 211.664,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 2.500.306,00 05- Çevre Koruma Hiz. 1.934.085,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 823.839,00 07- Sağlık Hiz. 38.016,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 1.690.388,00 09- Eğitim Hizmetleri 64.540,00 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 66.312,00 Toplam 9.321.801,00 ödenek olarak ayrıldığı, -10/676-J (21/11/2016) sayılı kararın devamı- 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 2.195.948,00 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 382.961,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 4.654.876,00 04- Faiz Giderleri 59.400,00 05- Cari Transferler 278.936,00 06- Sermaye Giderleri 887.800,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 08- Borç Verme 0,00 09- Yedek Ödenekler 861.880,00 Toplam 9.321.801,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 2.347.339,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.286.658,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 393.491,00 05- Diğer Gelirler 3.757.013,00 06- Sermaye Gelirleri 564.300,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 09- Red ve İadeler (-) -27.000,00 Toplam 9.321.801,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2017 ? 2018 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir ? Gider tahminleri ise; 2018-2019 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 2.202.329,00 2.432.072,60 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 233.332,00 257.161,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 2.766.341,00 3.058.970,40 05- Çevre Koruma Hiz. 2.127.494,00 2.340.243,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 913.877,00 997.689,00 07- Sağlık Hiz. 41.818,00 45.999,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 1.858.872,00 2.044.152,00 09- Eğitim Hizmetleri 70.994,00 78.093,00 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. 72.946,00 80.238,00 Toplam 10.288.003,00 11.334.618,00 2018-2019 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 2.409.936,00 2.644.585,00 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 421.078,00 462.998,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 5.123.094,00 5.637.875,00 04- Faiz Giderleri 64.340,00 69.694,00 05- Cari Transferler 314.532,00 353.656,00 06- Sermaye Giderleri 996.955,00 1.101.935,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 0,00 08- Borç Verme 0,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 958.068,00 1.063.875,00 Toplam 10.288.003,00 11.334.618,00 -10/676-J (21/11/2016) sayılı kararın devamı- 2018-2019 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Vergi Gelirleri 2.582.073,00 2.824.363,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.550.004,00 2.839.629,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 432.181,00 474.507,00 05- Diğer Gelirler 4.132.715,00 4.545.986,00 06- Sermaye Gelirleri 620.730,00 682.803,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 0,00 09- Red ve İadeler (-) -29.700,00 -32.670,00 Toplam 10.288.003,00 11.334.618,00 bağlandığından, Üç sayfadan oluşan Söğütlü İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2018-2019 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 18/11/2016 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyon raporunun MHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ın red oyuna karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
676/K
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Karapürçek İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2018-2019 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 2.916.019,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 0,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 0,00 05- Çevre Koruma Hiz. 0,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 5.083.979,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 2,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 0,00 Toplam 8.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 1.405.963,00 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 208.004,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 4.268.007,00 04- Faiz Giderleri 30.000,00 05- Cari Transferler 138.007,00 06- Sermaye Giderleri 1.200.019,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 08- Borç Verme 0,00 09- Yedek Ödenekler 750.000,00 Toplam 8.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, ./? -10/676-K (21/11/2016) sayılı kararın devamı- 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 1.745.004,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 303.007,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 2.700.000,00 05- Diğer Gelirler 3.251.981,00 06- Sermaye Gelirleri 8,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 09- Red ve İadeler (-) 0,00 Toplam 8.000.000,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2018 ? 2019 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir ? Gider tahminleri ise; 2018-2019 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 3.207.621,00 3.528.383,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 0,00 0,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 0,00 0,00 05- Çevre Koruma Hiz. 0,00 0,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 5.592.377,00 6.151.615,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 2,00 2,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 0,00 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. 0,00 0,00 Toplam 8.800.000,00 9.680.000,00 2018-2019Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 1.546.559,00 1.701.215,00 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 228.804,00 251.685,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 4.694.808,00 5.164.288,00 04- Faiz Giderleri 33.000,00 36.300,00 05- Cari Transferler 151.808,00 166.988,00 06- Sermaye Giderleri 1.320.021,00 1.452.024,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 0,00 08- Borç Verme 0,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 825.000,00 907.500,00 Toplam 8.800.000,00 9.680.000,00 2018-2019Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Vergi Gelirleri 1.919.504,00 2.111.455,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 333.308,00 366.638,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 2.970.000,00 3.267.000,00 05- Diğer Gelirler 3.577.179,00 3.934.897,00 06- Sermaye Gelirleri 9,00 10,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 0,00 09- Red ve İadeler (-) 0,00 0,00 Toplam 8.000.000,00 9.680.000,00 bağlandığından, ./? -10/676-K (21/11/2016) sayılı kararın devamı- Üç sayfadan oluşan Karapürçek İlçe Belediyesi2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2018-2019 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 18/11/2016 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle MHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ınred oyuna karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
676/L
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Geyve İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2018-2019 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 14.595.000,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 1.225.000,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 19.268.000,00 05- Çevre Koruma Hiz. 6.546.000,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 0,00 07- Sağlık Hiz. 1.552.000,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 4.314.000,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 0,00 Toplam 47.500.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 5.424.000,00 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 946.000,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 32.323.000,00 04- Faiz Giderleri 936.000,00 05- Cari Transferler 1.577.000,00 06- Sermaye Giderleri 1.764.000,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 08- Borç Verme 0,00 09- Yedek Ödenekler 4.530.000,00 Toplam 47.500.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, ./? -10/676-L (21/11/2016) sayılı kararın devamı- 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 12.330.000,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.950.000,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 1.950.000,00 05- Diğer Gelirler 22.030.000,00 06- Sermaye Gelirleri 1.150.000,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 120.000,00 09- Red ve İadeler (-) -30.000,00 Toplam 47.500.000,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2018 ? 2019 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir ? Gider tahminleri ise; 2018-2019 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 15.324.750,00 16.091.021.00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 1.286.250,00 1.350.583,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 20.231.400,00 21.243.021,00 05- Çevre Koruma Hiz. 6.873.300,00 7.216.983,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 0,00 0,00 07- Sağlık Hiz. 1.629.600,00 1.711.093,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 4.529.700,00 4.756.200,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 0,00 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. 0,00 0,00 Toplam 49.875.000,00 52.368.901,00 2018-2019 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 5.695.200,00 5.979.979,00 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 993.300,00 1.042.975,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 33.939.150,00 35.636.201,00 04- Faiz Giderleri 982.800,00 1.031.942,00 05- Cari Transferler 1.655.850,00 1.738.648.00 06- Sermaye Giderleri 1.852.200,00 1.944.830,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 0,00 08- Borç Verme 0,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 4.756.500,00 4.994.326,00 Toplam 49.875.000,00 52.368.901,00 2018-2019 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Vergi Gelirleri 12.946.500,00 13.593.976,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.447.500,00 10.936.875,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 2.047.500,00 2.149.875,00 05- Diğer Gelirler 23.131.500,00 24.288.075,00 06- Sermaye Gelirleri 1.207.500,00 1.267.875,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 126.000,00 132.300,00 09- Red ve İadeler (-) -31.500,00 -33.075,00 Toplam 49.875.000,00 52.368.901,00 bağlandığından, .../? -10/676-L (21/11/2016) sayılı kararın devamı- Üç sayfadan oluşan Geyve İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2018-2019 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 18/11/2016 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyon raporunun MHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ın red oyuna karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
676/M
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Pamukova İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2018-2019 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 3.722.600.000,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 408.800,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 488.800,00 05- Çevre Koruma Hiz. 0,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 15.379.800,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 0,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 0,00 Toplam 20.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 2.740.790,00 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 470.600,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 4.478.600,00 04- Faiz Giderleri 250.700,00 05- Cari Transferler 434.600,00 06- Sermaye Giderleri 9.644.010,00 07- Sermaye Transferleri 400,00 08- Borç Verme 0,00 09- Yedek Ödenekler 1.980.300,00 Toplam 20.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, ./? -10/676-M (21/11/2016) sayılı kararın devamı- 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 3.035.708,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.834.440,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 3.548,00 05- Diğer Gelirler 12.047.636,00 06- Sermaye Gelirleri 1.588,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 77.080,00 09- Red ve İadeler (-) 0,00 Toplam 20.000.000,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2018 ? 2019 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir ? Gider tahminleri ise; 2018-2019 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 3.759.826,00 3.797.424,26 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 412.888,00 417.016,88 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 493.688,00 498.624,88 05- Çevre Koruma Hiz. 0,00 0,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 15.533.598,00 15.688.933,98 07- Sağlık Hiz. 0,00 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 0,00 0,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 0,00 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. 0,00 0,00 Toplam 20.200.000,00 20.402.000,00 2018-2019 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 2.768.197,90 2.795.879,88 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 475.306,00 480.059,06 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 4.523.386,00 4.568.619,86 04- Faiz Giderleri 253.207,00 255.739,07 05- Cari Transferler 438.946,00 443.335,46 06- Sermaye Giderleri 9.740.450,10 9.837.854,60 07- Sermaye Transferleri 404,00 408,04 08- Borç Verme 0,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 2.000.103,00 2.020.104,03 Toplam 20.200.000,00 20.402.000,00 2018-2019 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Vergi Gelirleri 3.066.065,08 3.096.725,73 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.882.784,40 4.931.612,21 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 3.583,48 3.619,29 05- Diğer Gelirler 12.168.112,36 12.289.793,47 06- Sermaye Gelirleri 1.603,88 1.620,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 77.850,80 78.629,30 09- Red ve İadeler (-) 0,00 0,00 Toplam 20.200.000,00 20.402.000,00 bağlandığından, .../? - 10/676-M (21/11/2016) sayılı kararın devamı- Üç sayfadan oluşan Pamukova İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2018-2019 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 18/11/2016 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyon raporunun MHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ın red oyuna karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
676/N
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Kocaali İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2018-2019 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 14.938.185,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 0,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 0,00 05- Çevre Koruma Hiz. 0,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 0,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 0,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 0,00 Toplam 14.938.185,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 3.136.077,00 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 854.132,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 9.572.198,00 04- Faiz Giderleri 102.440,00 05- Cari Transferler 47.419,00 06- Sermaye Giderleri 0,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 08- Borç Verme 0,00 09- Yedek Ödenekler 1.225.919,00 Toplam 14.938.185,00 ödenek olarak ayrıldığı, ./? -10/676-N (21/11/2016) sayılı kararın devamı- 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 4.147.955,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 454.562,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 982.531,00 05- Diğer Gelirler 4.907.697,00 06- Sermaye Gelirleri 4.445.440,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 09- Red ve İadeler (-) 0,00 Toplam 14.938.185,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2018 ? 2019 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir ? Gider tahminleri ise; 2018-2019 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 15.687.928,00 16.470.387,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 0,00 0,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 0,00 0,00 05- Çevre Koruma Hiz. 0,00 0,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 0,00 0,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 0,00 0,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 0,00 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. 0,00 0,00 Toplam 15.687.928,00 16.470.387,00 2018-2019Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 3.292.880,00 3.457.524,00 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 896.836,00 941.677,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 10.050.807,00 10.553.032,00 04- Faiz Giderleri 108.400,00 112.300,00 05- Cari Transferler 51.790,00 54.279,00 06- Sermaye Giderleri 0,00 0,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 0,00 08- Borç Verme 0,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 1.287.215,00 1.351.575,00 Toplam 15.687.928,00 16.470.387,00 2018-2019Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Vergi Gelirleri 4.355.352,00 4.573.129,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 424.790,00 496.429,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 1.031.657,00 1.083.225,00 05- Diğer Gelirler 5.153.081,00 5.358.404,00 06- Sermaye Gelirleri 4.723.048,00 4.959.200,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 0,00 09- Red ve İadeler (-) 0,00 0,00 Toplam 15.687.928,00 16.470.387,00 bağlandığından, ./? -10/676-N (21/11/2016) sayılı kararın devamı- Üç sayfadan oluşan Kocaali İlçe Belediyesi2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2018-2019 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 18/11/2016 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle MHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ınred oyuna karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
676/O
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Kaynarca İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2018-2019Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 3.250.440,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 340.954,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 0,00 05- Çevre Koruma Hiz. 0,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 8.408.606,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 0,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 0,00 Toplam 12.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, ./? -10/676-O (21/11/2016) sayılı kararın devamı- 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 1.924.784,00 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 313.701,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 7.659.115,00 04- Faiz Giderleri 72.000,00 05- Cari Transferler 260.400,00 06- Sermaye Giderleri 708.000,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 08- Borç Verme 0,00 09- Yedek Ödenekler 1.062.000,00 Toplam 12.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 3.631.200,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.348.800,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 60.000,00 05- Diğer Gelirler 6.360.000,00 06- Sermaye Gelirleri 600.000,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 09- Red ve İadeler (-) 0,00 Toplam 12.000.000,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2017 ? 2018 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir ? Gider tahminleri ise; 2018-2019 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 3.559.795,00 3.898.568,60 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 368.951,00 399.259,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 0,00 0,00 05- Çevre Koruma Hiz. 0,00 0,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 9.271.254,00 10.222.172,40 07- Sağlık Hiz. 0,00 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 0,00 0,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 0,00 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. 0,00 0,00 Toplam 13.200.000,00 14.520.000,00 2018-2019 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 2.078.766,00 2.245.066,00 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 338.799,00 365.904,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 8.469.795,00 9.365.126,00 04- Faiz Giderleri 79.200,00 87.120,00 05- Cari Transferler 286.440,00 315.084,00 06- Sermaye Giderleri 778.800,00 856.680,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 0,00 08- Borç Verme 0,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 1.168.200,00 1.285.020,00 Toplam 13.200.000,00 14.520.000,00 -10/676-O (21/11/2016) sayılı kararın devamı- 2018-2019 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Vergi Gelirleri 3.994.320,00 4.393.752,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.483.680,00 1.632.048,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 66.000,00 72.600,00 05- Diğer Gelirler 6.996.000,00 7.695.600,00 06- Sermaye Gelirleri 660.000,00 726.000,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 0,00 09- Red ve İadeler (-) 0,00 0,00 Toplam 13.200.000,00 14.520.000,00 bağlandığından, Üç sayfadan oluşan Kaynarca İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2018-2019 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 18/11/2016 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyon raporunun MHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ın red oyuna karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
676/P
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Taraklı İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2018-2019 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 1.966.500,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 40.000,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 5.062.200,00 05- Çevre Koruma Hiz. 631.300,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 330.000,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 470.000,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 0,00 Toplam 8.500.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 1.247.400,00 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 207.800,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 4.328.800,00 04- Faiz Giderleri 100.000,00 05- Cari Transferler 76.000,00 06- Sermaye Giderleri 1.800.000,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 08- Borç Verme 0,00 09- Yedek Ödenekler 740.000,00 Toplam 8.500.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, ./? -10/676-P (21/11/2016) sayılı kararın devamı- 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 703.000,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.006.000,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 1.198.000,00 05- Diğer Gelirler 3.261.000,00 06- Sermaye Gelirleri 340.000,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 09- Red ve İadeler (-) -8.000,00 Toplam 8.500.000,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2018 ? 2019 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir ? Gider tahminleri ise; 2018-2019 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 2.064.825,00 2.168.066,25 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 42.000,00 44.100,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 5.315.310,00 5.581.075,50 05- Çevre Koruma Hiz. 662.865,00 696.008,25 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 346.500,00 363.825,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 493.500,00 518.175,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 0,00 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. 0,00 0,00 Toplam 8.925.000,00 9.371.250,00 2018-2019 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 1.309.770,00 1.375.258,00 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 218.190,00 229.100,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 4.545.240,00 4.772.502,00 04- Faiz Giderleri 105.000,00 110.250,00 05- Cari Transferler 79.800,00 83.790,00 06- Sermaye Giderleri 1.890.000,00 1.984.500,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 0,00 08- Borç Verme 0,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 777.000,00 815.850,00 Toplam 8.925.000,00 9.371.250,00 2018-2019 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2018 YILI 2019 YILI TL TL 01- Vergi Gelirleri 738.150,00 775.058,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.156.300,00 3.314.115,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 1.257.900,00 1.320.795,00 05- Diğer Gelirler 3.424.050,00 3.595.252,00 06- Sermaye Gelirleri 357.000,00 374.850,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 0,00 09- Red ve İadeler (-) -8.400,00 -8.820,00 Toplam 8.925.000,00 9.371.250,00 bağlandığından, .../? -10/676-P (21/11/2016) sayılı kararın devamı- Üç sayfadan oluşan Taraklı İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2018-2019 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 18/11/2016 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyon raporunun MHP Meclis üyesi Cengiz ŞİŞMAN?ın red oyuna karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
21.11.2016
676
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerinin 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2018-2019 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
KARARIN ÖZÜ:Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerinin 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2018-2019 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi 21/11/2016 Pazartesi günü saat 14.00?te, 5216 Sayılı Kanunun 13?üncü maddesi uyarınca, 2016 yılı 10?uncu toplantısının ikinci birleşimi olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?nun Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştirakiyle, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının ikinci katında bulunan Meclis Salonunda toplandı. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin bugünkü toplantısına ait gündemin 73?üncümaddesinde yer alan 2017 Mali Yılı Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri Birleşik Bütçe Tasarısı ve 2018-2019 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminleri. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2016 tarih ve 10/671 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale olunan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerine ait 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2018-2019 Yıllarına ilişkin Bütçe Tahminleri Analitik Bütçe Sınıflandırmasına uygun şeklinde düzenlendiği görülmüştür. Buna göre cetvellerde belirtildiği üzere Gider Bütçesi Tasarısı 1.190.557.086,00.-TL, Gelir Bütçe Tasarısı 1.160.557.086,00.-TL ve Finansman tahmini 30.000.000,00.-TL olmak üzere toplam 1.190.557.086,00.-TL denk olarak hazırlanmıştır. 2018 Yılı için Gider Bütçesi Tahmini 1.251.575.871,50.-TL Gelir Bütçesi tahmini 1.220.075.871,50.-TL ve Finansmanın tahmini 31.500.000,00.-TL olmak üzere 1.251.575.871,50.-TL, 2019 Yılı için ise Gider Bütçesi Tahmini 1.316.122.568,20.-TL, Gelir Bütçesi Tahmini ise 1.283.047.568,20.-TL ve Finansman tahmini 33.075.000,00.-TL olmak üzere toplam 1.316.122.568,20.-TL olduğuna dair tanzim olunan Plan ve Bütçe Komisyonunun 18.11.2016 tarihli raporu okunup müzakeresi sonucu ad okunarak yapılan oylama neticesinde; Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerine ait 2017 Mali Yılı Birleşik Bütçe Tasarıları ve 2018-2019 yılı Bütçe TahminlerininFonksiyonel Sınıflandırma düzeyinde incelenmesi neticesinde; ödenek ayrıldığı, FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 2018 Yılı Bütçe Tahmini 2019 Yılı Bütçe Tahmini % 01- Genel Kamu Hizmetleri 387.195.872,00 407.822.903,25 429.691.988,01 32,52 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 55.644.467,00 58.488.093,63 61.490.032,21 4,67 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 374.094.252,00 392.876.565,80 412.769.124,42 31,42 05- Çevre Koruma Hizmetleri 169.268.294,00 177.820.255,86 186.826.926,46 14,22 06- İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri 136.778.783,00 143.569.892,76 150.744.556,02 11,49 07- Sağlık Hizmetleri 17.401.016,00 18.264.268,00 19.170.536,50 1,46 08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 36.759.550,00 38.641.752,20 40.625.464,08 3,09 09-Eğitim Hizmetleri 64.540,00 70.994,00 78.093,00 0,01 10- Sosyal Güv. ve Sos.Yrd. Hizmetleri 13.350.312,00 14.021.146,00 14.725.847,50 1,12 TOPLAM 1.190.557.086,00 1.251.575.871,50 1.316.122.568,20 100,00 1/16 -10/676 (21.11.2016) sayılı kararın devamıdır.- 2017 Mali Yılı Birleşik Bütçe Tasarıları ve 2018-2019 yılı Bütçe Tahminlerinin Ekonomik Sınıflandırma düzeyinde incelenmesi neticesinde; GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 2018 Yılı Bütçe Tahmini 2019 Yılı Bütçe Tahmini % 01- Personel Giderleri 150.396.389,50 158.139.391,62 166.334.038,38 12,63 02- Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Prim Gid. 25.890.704,00 27.218.809,29 28.625.725,52 2,17 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 471.403.356,50 496.083.766,39 522.307.797,15 39,60 04- Faiz Giderleri 16.217.540,00 17.070.247,00 17.962.579,07 1,36 05- Cari Transferler 34.431.457,00 36.170.765,60 38.001.886,30 2,89 06- Sermaye Giderleri 409.210.140,00 429.596.801,60 451.032.854,71 34,37 07- Sermaye Transferleri 771.400,00 811.254,00 853.395,04 0,06 08- Borç Verme 51.000,00 53.550,00 56.225,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 82.185.099,00 86.431.286,00 90.948.067,03 6,90 TOPLAM 1.190.557.086,00 1.251.575.871,50 1.316.122.568,20 100,00 ödenek ayrıldığı, 2017 Mali Yılı Birleşik Bütçe Tasarıları ve 2018-2019 yılı Bütçe Tahminlerinin Gelirin Ekonomik Sınıflandırma düzeyinde incelenmesi neticesinde; GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 2018 Yılı Bütçe Tahmini 2019 Yılı Bütçe Tahmini % 01- Vergi Gelirleri 207.114.283,00 218.183.391,08 229.952.151,98 17,85 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 105.868.255,00 111.194.733,16 116.929.420,51 9,12 04- Alınan Bağış ve Yrd. İle Özel Gelirler 39.553.794,50 41.669.901,59 43.934.076,32 3,41 05- Diğer Gelirler 704.484.768,00 740.201.852,36 777.857.996,42 60,70 06- Sermaye Gelirleri 104.947.505,50 110.317.152,51 115.954.672,87 9,04 08- Alacaklardan Tahsilatlar 357.080,00 370.750,80 385.030,30 0,03 09- Red ve İadeler ( - ) -1.768.600,00 -1.861.910,00 -1.965.780,20 -0,15 TOPLAM 1.160.557.086,00 1.220.075.871,50 1.283.047.568,20 100,00 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMA 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 2018 Yılı Bütçe Tahmini 2019 Yılı Bütçe Tahmini % 01-İç Borçlanma 30.000.000,00 31.500.000,00 33.075.000,00 100,00 TOPLAM 30.000.000,00 31.500.000,00 33.075.000,00 100,00 olduğu tespit edilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33. Maddesine göre; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bütçesi ile İlçe Belediyeleri Bütçelerinin Birleşik hazırlanması neticesinde ise; 14/11/2016 tarih ve 10/670 sayılı meclis kararına istinaden hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi ile 2018-2019 Yıllarına İlişkin Birleşik Bütçe Tahminlerine ait Komisyon Raporu doğrultusunda Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerine ait 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2018-2019 Yıllarına İlişkin Birleşik Bütçe Tahminlerinin aşağıda tabloda gösterildiği şekliyle revize edilmesi uygun görülmüştür. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerinin 2017 Mali Yılı Birleşik Bütçe Tasarıları ve 2018-2019 yılı Bütçe Tahminlerinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre; 2/16 -10/676 (21.11.2016) sayılı kararın devamıdır.- FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı % Bütçe Tasarısı Bütçe Tahmini Bütçe Tahmini 01- Genel Kamu Hizmetleri 386.745.872,00 407.350.403,25 429.195.863,01 32,48 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 55.644.467,00 58.488.093,63 61.490.032,21 4,67 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 374.094.252,00 392.876.565,80 412.769.124,42 31,42 05- Çevre Koruma Hizmetleri 169.268.294,00 177.820.255,86 186.826.926,46 14,22 06- İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri 136.778.783,00 143.569.892,76 150.744.556,02 11,49 07- Sağlık Hizmetleri 17.401.016,00 18.264.268,00 19.170.536,50 1,46 08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 37.209.550,00 39.114.252,20 41.121.589,08 3,13 09-Eğitim Hizmetleri 64.540,00 70.994,00 78.093,00 0,01 10-Sosyal Güv. ve Sosyal Yrd.Hizm. 13.350.312,00 14.021.146,00 14.725.847,50 1,12 TOPLAM 1.190.557.086,00 1.251.575.871,50 1.316.122.568,20 100,00 olarak revize edildiği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerinin 2017 Mali Yılı Birleşik Bütçe Tasarıları ve 2018-2019 yılı Bütçe Tahminlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre; EKONOMİK SINIFLANDIRMA 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı % Bütçe Tasarısı Bütçe Tahmini Bütçe Tahmini 01- Personel Giderleri 150.407.389,50 158.150.941,62 166.346.165,88 12,63 02- Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Prim Gid. 25.895.704,00 27.224.059,29 28.631.238,02 2,18 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 472.085.356,50 496.799.866,39 523.059.702,15 39,65 04- Faiz Giderleri 16.217.540,00 17.070.247,00 17.962.579,07 1,36 05- Cari Transferler 34.433.457,00 36.172.865,60 38.004.091,30 2,89 06- Sermaye Giderleri 409.210.140,00 429.596.801,60 451.032.854,71 34,37 07- Sermaye Transferleri 771.400,00 811.254,00 853.395,04 0,06 08- Borç Verme 51.000,00 53.550,00 56.225,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 81.485.099,00 85.696.286,00 90.176.317,03 6,84 TOPLAM 1.190.557.086,00 1.251.575.871,50 1.316.122.568,20 100,00 olarak revize edildiği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerinin 2017 yılı Birleşik Bütçe Tasarıları ve 2018-2019 yılı Bütçe Tahminlerinin gelir bütçe tasarısı Ekonomik Sınıflandırmaya göre; EKONOMİK SINIFLANDIRMA 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı Bütçe Tasarısı Bütçe Tahmini Bütçe Tahmini 01- Vergi Gelirleri 207.114.283,00 218.183.391,08 229.952.151,98 17,85% 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 105.868.255,00 111.194.733,16 116.929.420,51 9,12% 04- Alınan Bağışlar ve Yardımlar 39.553.794,50 41.669.901,59 43.934.076,32 3,41% 05- Diğer Gelirler 704.484.768,00 740.201.852,36 777.857.996,42 60,70% 06- Sermaye Gelirleri 104.947.505,50 110.317.152,51 115.954.672,87 9,04% 08- Alacaklardan Tahsilatlar 357.080,00 370.750,80 385.030,30 0,03% 09- Sermaye Transferleri -1.768.600,00 -1.861.910,00 -1.965.780,20 -0,15% TOPLAM 1.160.557.086,00 1.220.075.871,50 1.283.047.568,20 100,00% hazırlandığı herhangi bir değişiklik yapılmadığı görülmüştür. FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMA 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 2018 Yılı Bütçe Tahmini 2019 Yılı Bütçe Tahmini % 01-İç Borçlanma 30.000.000,00 31.500.000,00 33.075.000,00 100,00 TOPLAM 30.000.000,00 31.500.000,00 33.075.000,00 100,00 olduğu tespit edilmiştir. 3/16 -11/676 (21.11.2016) sayılı kararın devamıdır.- SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BAĞLI BELEDİYELERİN 2017MALİ YILI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA TABLOSU BELEDİYE ADI 01 03 04 05 06 07 08 09 10 2017 YILI TOPLAM Genel Kamu Hizmetleri Kamu Düz. veGüv. Hizm. Ekonomik İşler ve Hizmetler Çevre Koruma Hizmetleri İskân ve Top. Ref. Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Dinlenme, Kültür ve Din Hizm. Eğitim Hizmetleri Sos. Güv. ve Sos. Yard. Hizm. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BLD. 24.830.000,00 1.500.000,00 - 1.500.000,00 170.000,00 - - - - 600.000.000,00 ADAPAZARI BELEDİYESİ 10.808.000,00 1.435.000,00 13.556.000,00 6.447.000,00 24.074.000,00 - 1.615.000,00 - 65.000,00 110.700.000,00 AKYAZI BELEDİYESİ 3.265.740,00 510.190,00 - 3.278.400,00 8.295.540,00 - 650.130,00 - - 47.000.000,00 ARİFİYE BELEDİYESİ 14.595.000,00 1.225.000,00 19.268.000,00 6.546.000,00 - 1.552.000,00 4.314.000,00 - - 28.000.000,00 ERENLER BELEDİYESİ 15.015.600,00 1.109.500,00 30.383.900,00 4.939.000,00 11.824.000,00 - 1.728.000,00 - - 58.000.000,00 FERİZLİ BELEDİYESİ 2.916.019,00 - - - 5.083.979,00 - 2,00 - - 16.000.000,00 GEYVE BELEDİYESİ 11.173.250,00 1.415.350,00 31.672.000,00 3.210.500,00 - - 126.000,00 - - 47.500.000,00 HENDEK BELEDİYESİ 3.250.440,00 340.954,00 - - 8.408.606,00 - - - - 65.000.000,00 KARAPÜRÇEK BELEDİYESİ 14.938.185,00 - - - - - - - - 8.000.000,00 KARASU BELEDİYESİ 3.722.600,00 408.800,00 488.800,00 - 15.379.800,00 - - - - 47.597.100,00 KAYNARCA BELEDİYESİ 7.020.887,00 1.463.009,00 19.998.046,00 4.281.009,00 1.900.019,00 - 1.337.030,00 - - 12.000.000,00 KOCAALİ BELEDİYESİ 21.549.000,00 1.213.000,00 18.958.000,00 15.838.000,00 4.442.000,00 - - - - 14.938.185,00 PAMUKOVA BELEDİYESİ 1.992.651,00 211.664,00 2.500.306,00 1.934.085,00 823.839,00 38.016,00 1.690.388,00 64.540,00 66.312,00 20.000.000,00 SAPANCA BELEDİYESİ 1.966.500,00 40.000,00 5.062.200,00 631.300,00 330.000,00 - 470.000,00 - - 36.000.000,00 SERDİVAN BELEDİYESİ 386.745.872,00 55.644.467,00 374.094.252,00 169.268.294,00 136.778.783,00 17.401.016,00 37.209.550,00 64.540,00 13.350.312,00 62.000.000,00 SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ 24.830.000,00 1.500.000,00 - 1.500.000,00 170.000,00 - - - - 9.321.801,00 TARAKLI BELEDİYESİ 10.808.000,00 1.435.000,00 13.556.000,00 6.447.000,00 24.074.000,00 - 1.615.000,00 - 65.000,00 8.500.000,00 TOPLAM 3.265.740,00 510.190,00 - 3.278.400,00 8.295.540,00 - 650.130,00 - - 1.190.557.086,00 4/16 -10/676 (21.11.2016) sayılı kararın devamıdır.- SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BAĞLI BELEDİYELERİN 2017MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU BELEDİYE ADI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2017 YILI TOPLAM Personel Giderleri S.G.K. Devlet Prim Gid. Mal ve Hizmet Alım Gid. Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BLD. 51.669.000,00 9.336.000,00 193.565.000,00 7.300.000,00 19.902.000,00 287.578.000,00 300.000,00 50.000,00 30.300.000,00 600.000.000,00 ADAPAZARI BELEDİYESİ 20.315.000,00 3.314.000,00 51.143.000,00 1.500.000,00 4.400.000,00 20.028.000,00 - - 10.000.000,00 110.700.000,00 AKYAZI BELEDİYESİ 8.650.000,00 1.597.000,00 20.978.000,00 300.000,00 2.197.000,00 9.038.000,00 110.000,00 - 4.130.000,00 47.000.000,00 ARİFİYE BELEDİYESİ 4.840.000,00 762.000,00 12.476.000,00 687.000,00 931.000,00 5.663.000,00 46.000,00 - 2.595.000,00 28.000.000,00 ERENLER BELEDİYESİ 8.575.000,00 1.379.000,00 18.541.000,00 400.000,00 811.000,00 25.000.000,00 294.000,00 - 3.000.000,00 58.000.000,00 FERİZLİ BELEDİYESİ 3.522.620,00 538.430,00 10.219.870,00 50.000,00 154.080,00 355.000,00 - - 1.160.000,00 16.000.000,00 GEYVE BELEDİYESİ 5.424.000,00 946.000,00 32.323.000,00 936.000,00 1.577.000,00 1.764.000,00 - - 4.530.000,00 47.500.000,00 HENDEK BELEDİYESİ 8.645.250,00 1.377.750,00 23.390.000,00 2.800.000,00 1.710.000,00 21.725.000,00 1.000,00 1.000,00 5.350.000,00 65.000.000,00 KARAPÜRÇEK BELEDİYESİ 1.405.963,00 208.004,00 4.268.007,00 30.000,00 138.007,00 1.200.019,00 - - 750.000,00 8.000.000,00 KARASU BELEDİYESİ 6.253.250,00 1.052.500,00 31.721.350,00 600.000,00 4.000,00 3.946.000,00 20.000,00 - 4.000.000,00 47.597.100,00 KAYNARCA BELEDİYESİ 1.924.784,00 313.701,00 7.659.115,00 72.000,00 260.400,00 708.000,00 - - 1.062.000,00 12.000.000,00 KOCAALİ BELEDİYESİ 3.136.077,00 854.132,00 9.572.198,00 102.440,00 47.419,00 - - - 1.225.919,00 14.938.185,00 PAMUKOVA BELEDİYESİ 2.740.790,00 470.600,00 4.478.600,00 250.700,00 434.600,00 9.644.010,00 400,00 - 1.980.300,00 20.000.000,00 SAPANCA BELEDİYESİ 8.047.095,00 1.354.001,00 16.578.888,00 40.000,00 55.015,00 6.325.001,00 - - 3.600.000,00 36.000.000,00 SERDİVAN BELEDİYESİ 11.815.212,50 1.801.825,00 26.187.652,50 990.000,00 1.457.000,00 13.548.310,00 - - 6.200.000,00 62.000.000,00 SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ 2.195.948,00 382.961,00 4.654.876,00 59.400,00 278.936,00 887.800,00 - - 861.880,00 9.321.801,00 TARAKLI BELEDİYESİ 1.247.400,00 207.800,00 4.328.800,00 100.000,00 76.000,00 1.800.000,00 - - 740.000,00 8.500.000,00 TOPLAM 150.407.389,50 25.895.704,00 472.085.356,50 16.217.540,00 34.433.457,00 409.210.140,00 771.400,00 51.000,00 81.485.099,00 1.190.557.086,00 5/16 -10/676 (21.11.2016) sayılı kararın devamıdır.- SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BAĞLI BELEDİYELERİN 2017MALİ YILI GELİR EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU BELEDİYE ADI 01 03 04 05 06 08 09 2017 YILI TOPLAM Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilatlar Red ve İadeler (-) SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BLD. 15.300.000,00 49.650.000,00 20.200.000,00 437.690.000,00 47.250.000,00 50.000,00 -140.000,00 570.000.000,00 ADAPAZARI BELEDİYESİ 36.270.000,00 6.930.000,00 620.000,00 64.590.000,00 2.460.000,00 - -170.000,00 110.700.000,00 AKYAZI BELEDİYESİ 15.815.000,00 2.335.000,00 3.360.000,00 20.105.000,00 5.397.000,00 110.000,00 -122.000,00 47.000.000,00 ARİFİYE BELEDİYESİ 13.719.500,00 2.154.600,00 115.000,00 10.646.900,00 1.364.000,00 - - 28.000.000,00 ERENLER BELEDİYESİ 16.070.000,00 3.290.000,00 250.000,00 22.890.000,00 15.550.000,00 - -50.000,00 58.000.000,00 FERİZLİ BELEDİYESİ 2.487.000,00 3.088.400,00 80.000,00 7.099.200,00 3.267.000,00 - -21.600,00 16.000.000,00 GEYVE BELEDİYESİ 12.330.000,00 9.950.000,00 1.950.000,00 22.030.000,00 1.150.000,00 120.000,00 -30.000,00 47.500.000,00 HENDEK BELEDİYESİ 22.650.000,00 6.525.000,00 600.000,00 28.675.000,00 6.550.000,00 - - 65.000.000,00 KARAPÜRÇEK BELEDİYESİ 1.745.004,00 303.007,00 2.700.000,00 3.251.981,00 8,00 - - 8.000.000,00 KARASU BELEDİYESİ 14.564.300,00 2.092.000,00 5.078.500,00 18.601.500,00 8.310.800,00 - -1.050.000,00 47.597.100,00 KAYNARCA BELEDİYESİ 3.631.200,00 1.348.800,00 60.000,00 6.360.000,00 600.000,00 - - 12.000.000,00 KOCAALİ BELEDİYESİ 4.147.955,00 454.562,00 982.531,00 4.907.697,00 4.445.440,00 - - 14.938.185,00 PAMUKOVA BELEDİYESİ 3.035.708,00 4.834.440,00 3.548,00 12.047.636,00 1.588,00 77.080,00 - 20.000.000,00 SAPANCA BELEDİYESİ 15.200.000,00 4.750.000,00 1.600.000,00 9.800.000,00 4.700.000,00 - -50.000,00 36.000.000,00 SERDİVAN BELEDİYESİ 27.098.277,00 2.869.788,00 362.724,50 28.771.841,00 2.997.369,50 - -100.000,00 62.000.000,00 SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ 2.347.339,00 2.286.658,00 393.491,00 3.757.013,00 564.300,00 - -27.000,00 9.321.801,00 TARAKLI BELEDİYESİ 703.000,00 3.006.000,00 1.198.000,00 3.261.000,00 340.000,00 - -8.000,00 8.500.000,00 TOPLAM 207.114.283,00 105.868.255,00 39.553.794,50 704.484.768,00 104.947.505,50 357.080,00 -1.768.600,00 1.160.557.086,00 6/16 -10/676 (21.11.2016) sayılı kararın devamıdır.- SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BAĞLI BELEDİYELERİN 2017MALİ YILI AÇIK/FAZLA'NIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU BELEDİYE ADI 01 02 03 2017 YILI TOPLAM İç Borçlanma Dış Borçlanma Likitide Amaçlı Nakit Mevd. Menkul Kıymet. Değişik. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BLD. 30.000.000,00 30.000.000,00 ADAPAZARI BELEDİYESİ AKYAZI BELEDİYESİ ARİFİYE BELEDİYESİ ERENLER BELEDİYESİ FERİZLİ BELEDİYESİ GEYVE BELEDİYESİ HENDEK BELEDİYESİ KARAPÜRÇEK BELEDİYESİ KARASU BELEDİYESİ KAYNARCA BELEDİYESİ KOCAALİ BELEDİYESİ PAMUKOVA BELEDİYESİ SAPANCA BELEDİYESİ SERDİVAN BELEDİYESİ SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ TARAKLI BELEDİYESİ TOPLAM 30.000.000,00 30.000.000,00 7/16 -10/676 (21.11.2016) sayılı kararın devamıdır.- SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BAĞLI BELEDİYELERİN 2018MALİ YILI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA TABLOSU BELEDİYE ADI 01 03 04 05 06 07 08 09 10 2018 YILI TOPLAM Genel Kamu Hizmetleri Kamu Düz. veGüv. Hizm. Ekonomik İşler ve Hizmetler Çevre Koruma Hizmetleri İskân ve Top. Ref. Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Dinlenme, Kültür ve Din Hizm. Eğitim Hizmetleri Sos. Güv. ve Sos. Yard. Hizm. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BLD. 205.235.100,00 42.432.600,00 221.725.350,00 86.258.550,00 32.433.450,00 15.688.050,00 12.352.200,00 - 13.874.700,00 630.000.000,00 ADAPAZARI BELEDİYESİ 35.668.500,00 3.349.500,00 21.850.500,00 34.127.100,00 9.878.400,00 - 11.355.750,00 - 5.250,00 116.235.000,00 AKYAZI BELEDİYESİ 21.080.800,00 1.216.800,00 239.200,00 6.250.400,00 16.380.000,00 904.800,00 2.808.000,00 - - 48.880.000,00 ARİFİYE BELEDİYESİ 27.293.000,00 1.650.000,00 - 1.650.000,00 187.000,00 - - - - 30.780.000,00 ERENLER BELEDİYESİ 11.348.400,00 1.506.750,00 14.233.800,00 6.769.350,00 25.277.700,00 - 1.695.750,00 - 68.250,00 60.900.000,00 FERİZLİ BELEDİYESİ 3.429.027,00 535.699,00 - 3.442.320,00 8.710.317,00 - 682.637,00 - - 16.800.000,00 GEYVE BELEDİYESİ 15.324.750,00 1.286.250,00 20.231.400,00 6.873.300,00 - 1.629.600,00 4.529.700,00 - - 49.875.000,00 HENDEK BELEDİYESİ 15.772.550,00 1.164.950,00 31.903.150,00 5.189.650,00 12.405.300,00 - 1.814.400,00 - - 68.250.000,00 KARAPÜRÇEK BELEDİYESİ 3.207.621,00 - - - 5.592.377,00 - 2,00 - - 8.800.000,00 KARASU BELEDİYESİ 11.787.778,75 1.493.194,25 33.413.960,00 3.387.077,50 - - 132.930,00 - - 50.214.940,50 KAYNARCA BELEDİYESİ 3.559.795,00 368.951,00 - - 9.271.254,00 - - - - 13.200.000,00 KOCAALİ BELEDİYESİ 15.687.928,00 - - - - - - - - 15.687.928,00 PAMUKOVA BELEDİYESİ 3.759.826,00 412.888,00 493.688,00 - 15.533.598,00 - - - - 20.200.000,00 SAPANCA BELEDİYESİ 7.301.723,52 1.521.529,36 20.797.966,80 4.452.249,36 1.976.019,76 - 1.390.511,20 - - 37.440.000,00 SERDİVAN BELEDİYESİ 22.626.449,98 1.273.650,02 19.905.900,00 16.629.900,00 4.664.100,00 - - - - 65.100.000,00 SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ 2.202.329,00 233.332,00 2.766.341,00 2.127.494,00 913.877,00 41.818,00 1.858.872,00 70.994,00 72.946,00 10.288.003,00 TARAKLI BELEDİYESİ 2.064.825,00 42.000,00 5.315.310,00 662.865,00 346.500,00 - 493.500,00 - - 8.925.000,00 TOPLAM 407.350.403,25 58.488.093,63 392.876.565,80 177.820.255,86 143.569.892,76 18.264.268,00 39.114.252,20 70.994,00 14.021.146,00 1.251.575.871,50 8/16 -10/676 (21.11.2016) sayılı kararın devamıdır.- SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BAĞLI BELEDİYELERİN 2018MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU BELEDİYE ADI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2018 YILI TOPLAM Personel Giderleri S.G.K. Devlet Prim Gid. Mal ve Hizmet Alım Gid. Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BLD. 54.252.450,00 9.802.800,00 203.243.250,00 7.665.000,00 20.897.100,00 301.956.900,00 315.000,00 52.500,00 31.815.000,00 630.000.000,00 ADAPAZARI BELEDİYESİ 21.330.750,00 3.479.700,00 53.700.150,00 1.575.000,00 4.620.000,00 21.029.400,00 - - 10.500.000,00 116.235.000,00 AKYAZI BELEDİYESİ 8.996.000,00 1.660.880,00 21.817.120,00 312.000,00 2.284.880,00 9.399.520,00 114.400,00 - 4.295.200,00 48.880.000,00 ARİFİYE BELEDİYESİ 5.324.000,00 838.200,00 13.723.600,00 755.700,00 1.004.100,00 6.229.300,00 50.600,00 - 2.854.500,00 30.780.000,00 ERENLER BELEDİYESİ 9.003.750,00 1.447.950,00 19.468.050,00 420.000,00 851.550,00 26.250.000,00 308.700,00 - 3.150.000,00 60.900.000,00 FERİZLİ BELEDİYESİ 3.698.751,00 565.351,50 10.730.863,50 52.500,00 161.784,00 372.750,00 - - 1.218.000,00 16.800.000,00 GEYVE BELEDİYESİ 5.695.200,00 993.300,00 33.939.150,00 982.800,00 1.655.850,00 1.852.200,00 - - 4.756.500,00 49.875.000,00 HENDEK BELEDİYESİ 9.071.800,00 1.446.400,00 24.565.450,00 2.950.000,00 1.783.000,00 22.813.750,00 1.050,00 1.050,00 5.617.500,00 68.250.000,00 KARAPÜRÇEK BELEDİYESİ 1.546.559,00 228.804,00 4.694.808,00 33.000,00 151.808,00 1.320.021,00 - - 825.000,00 8.800.000,00 KARASU BELEDİYESİ 6.597.178,75 1.110.387,50 33.466.024,25 633.000,00 4.220,00 4.163.030,00 21.100,00 - 4.220.000,00 50.214.940,50 KAYNARCA BELEDİYESİ 2.078.766,00 338.799,00 8.469.795,00 79.200,00 286.440,00 778.800,00 - - 1.168.200,00 13.200.000,00 KOCAALİ BELEDİYESİ 3.292.880,00 896.836,00 10.050.807,00 108.400,00 51.790,00 - - - 1.287.215,00 15.687.928,00 PAMUKOVA BELEDİYESİ 2.768.197,90 475.306,00 4.523.386,00 253.207,00 438.946,00 9.740.450,10 404,00 - 2.000.103,00 20.200.000,00 SAPANCA BELEDİYESİ 8.368.979,84 1.408.161,04 17.242.043,52 41.600,00 57.215,60 6.578.000,00 - - 3.744.000,00 37.440.000,00 SERDİVAN BELEDİYESİ 12.405.973,13 1.891.916,25 27.497.035,12 1.039.500,00 1.529.850,00 14.225.725,50 - - 6.510.000,00 65.100.000,00 SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ 2.409.936,00 421.078,00 5.123.094,00 64.340,00 314.532,00 996.955,00 - - 958.068,00 10.288.003,00 TARAKLI BELEDİYESİ 1.309.770,00 218.190,00 4.545.240,00 105.000,00 79.800,00 1.890.000,00 - - 777.000,00 8.925.000,00 TOPLAM 158.150.941,62 27.224.059,29 496.799.866,39 17.070.247,00 36.172.865,60 429.596.801,60 811.254,00 53.550,00 85.696.286,00 1.251.575.871,50 9/16 -10/676 (21.11.2016) sayılı kararın devamıdır.- SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BAĞLI BELEDİYELERİN 2018MALİ YILI GELİR EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU BELEDİYE ADI 01 03 04 05 06 08 09 2018 YILI TOPLAM Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilatlar Red ve İadeler (-) SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BLD. 16.065.000,00 52.132.500,00 21.210.000,00 459.574.500,00 49.612.500,00 52.500,00 -147.000,00 598.500.000,00 ADAPAZARI BELEDİYESİ 38.083.500,00 7.276.500,00 651.000,00 67.819.500,00 2.583.000,00 - -178.500,00 116.235.000,00 AKYAZI BELEDİYESİ 16.447.600,00 2.428.400,00 3.494.400,00 20.909.200,00 5.612.880,00 114.400,00 -126.880,00 48.880.000,00 ARİFİYE BELEDİYESİ 15.091.450,00 2.370.060,00 126.500,00 11.691.590,00 1.500.400,00 - - 30.780.000,00 ERENLER BELEDİYESİ 16.873.500,00 3.454.500,00 262.500,00 24.034.500,00 16.327.500,00 - -52.500,00 60.900.000,00 FERİZLİ BELEDİYESİ 2.611.350,00 3.242.820,00 84.000,00 7.454.160,00 3.430.350,00 - -22.680,00 16.800.000,00 GEYVE BELEDİYESİ 12.946.500,00 10.447.500,00 2.047.500,00 23.131.500,00 1.207.500,00 126.000,00 -31.500,00 49.875.000,00 HENDEK BELEDİYESİ 23.782.500,00 6.851.250,00 630.000,00 30.108.750,00 6.877.500,00 - - 68.250.000,00 KARAPÜRÇEK BELEDİYESİ 1.919.504,00 333.308,00 2.970.000,00 3.577.179,00 9,00 - - 8.800.000,00 KARASU BELEDİYESİ 15.365.336,50 2.207.060,00 5.357.817,50 19.624.582,50 8.767.894,00 - -1.107.750,00 50.214.940,50 KAYNARCA BELEDİYESİ 3.994.320,00 1.483.680,00 66.000,00 6.996.000,00 660.000,00 - - 13.200.000,00 KOCAALİ BELEDİYESİ 4.355.352,00 424.790,00 1.031.657,00 5.153.081,00 4.723.048,00 - - 15.687.928,00 PAMUKOVA BELEDİYESİ 3.066.065,08 4.882.784,40 3.583,48 12.168.112,36 1.603,88 77.850,80 - 20.200.000,00 SAPANCA BELEDİYESİ 15.808.000,00 4.940.000,00 1.664.000,00 10.192.000,00 4.888.000,00 - -52.000,00 37.440.000,00 SERDİVAN BELEDİYESİ 28.453.190,50 3.013.276,76 380.862,61 30.210.432,50 3.147.237,63 - -105.000,00 65.100.000,00 SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ 2.582.073,00 2.550.004,00 432.181,00 4.132.715,00 620.730,00 - -29.700,00 10.288.003,00 TARAKLI BELEDİYESİ 738.150,00 3.156.300,00 1.257.900,00 3.424.050,00 357.000,00 - -8.400,00 8.925.000,00 TOPLAM 218.183.391,08 111.194.733,16 41.669.901,59 740.201.852,36 110.317.152,51 370.750,80 -1.861.910,00 1.220.075.871,50 10/16 -10/676 (21.11.2016) sayılı kararın devamıdır.- SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BAĞLI BELEDİYELERİN 2018MALİ YILI AÇIK/FAZLA'NIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU BELEDİYE ADI 01 02 03 2017 YILI TOPLAM İç Borçlanma Dış Borçlanma Likitide Amaçlı Nakit Mevd. Menkul Kıymet. Değişik. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BLD. 31.500.000,00 31.500.000,00 ADAPAZARI BELEDİYESİ AKYAZI BELEDİYESİ ARİFİYE BELEDİYESİ ERENLER BELEDİYESİ FERİZLİ BELEDİYESİ GEYVE BELEDİYESİ HENDEK BELEDİYESİ KARAPÜRÇEK BELEDİYESİ KARASU BELEDİYESİ KAYNARCA BELEDİYESİ KOCAALİ BELEDİYESİ PAMUKOVA BELEDİYESİ SAPANCA BELEDİYESİ SERDİVAN BELEDİYESİ SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ TARAKLI BELEDİYESİ TOPLAM 31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 11/16 -10/676 (21.11.2016) sayılı kararın devamıdır.- SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BAĞLI BELEDİYELERİN 2019MALİ YILI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA TABLOSU BELEDİYE ADI 01 03 04 05 06 07 08 09 10 2019 YILI TOPLAM Genel Kamu Hizmetleri Kamu Düz. veGüv. Hizm. Ekonomik İşler ve Hizmetler Çevre Koruma Hizmetleri İskân ve Top. Ref. Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Dinlenme, Kültür ve Din Hizm. Eğitim Hizmetleri Sos. Güv. ve Sos. Yard. Hizm. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BLD. 215.496.855,00 44.554.230,00 232.811.617,50 90.571.477,50 34.055.122,50 16.472.452,50 12.969.810,00 - 14.568.435,00 661.500.000,00 ADAPAZARI BELEDİYESİ 37.451.925,00 3.516.975,00 22.943.025,00 35.833.455,00 10.372.320,00 - 11.923.537,50 - 5.512,50 122.046.750,00 AKYAZI BELEDİYESİ 21.924.032,00 1.265.472,00 248.768,00 6.500.416,00 17.035.200,00 940.992,00 2.920.320,00 - - 50.835.200,00 ARİFİYE BELEDİYESİ 30.002.300,00 1.815.000,00 - 1.815.000,00 205.700,00 - - - - 33.838.000,00 ERENLER BELEDİYESİ 11.915.825,00 1.582.091,00 14.945.487,00 7.107.818,00 26.541.581,00 - 1.780.536,00 - 71.662,00 63.945.000,00 FERİZLİ BELEDİYESİ 3.600.478,00 562.484,00 - 3.614.436,00 9.145.833,00 - 716.769,00 - - 17.640.000,00 GEYVE BELEDİYESİ 16.091.021,00 1.350.583,00 21.243.021,00 7.216.983,00 - 1.711.093,00 4.756.200,00 - - 52.368.901,00 HENDEK BELEDİYESİ 16.571.900,00 1.223.150,00 33.488.650,00 5.449.050,00 13.012.200,00 - 1.905.050,00 - - 71.650.000,00 KARAPÜRÇEK BELEDİYESİ 3.528.383,00 - - - 6.151.615,00 - 2,00 - - 9.680.000,00 KARASU BELEDİYESİ 12.495.059,55 1.582.787,85 35.418.803,30 3.590.305,20 - - 140.906,30 - - 53.227.862,20 KAYNARCA BELEDİYESİ 3.898.568,60 399.259,00 - - 10.222.172,40 - - - - 14.520.000,00 KOCAALİ BELEDİYESİ 16.470.387,00 - - - - - - - - 16.470.387,00 PAMUKOVA BELEDİYESİ 3.797.424,26 417.016,88 498.624,88 - 15.688.933,98 - - - - 20.402.000,00 SAPANCA BELEDİYESİ 7.593.792,08 1.582.390,04 21.629.886,52 4.630.339,44 2.055.060,64 - 1.446.131,28 - - 38.937.600,00 SERDİVAN BELEDİYESİ 23.757.773,67 1.337.332,44 20.901.195,32 17.461.395,07 4.897.303,50 - - - - 68.355.000,00 SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ 2.432.072,60 257.161,00 3.058.970,40 2.340.243,00 997.689,00 45.999,00 2.044.152,00 78.093,00 80.238,00 11.334.618,00 TARAKLI BELEDİYESİ 2.168.066,25 44.100,00 5.581.075,50 696.008,25 363.825,00 - 518.175,00 - - 9.371.250,00 TOPLAM 429.195.863,01 61.490.032,21 412.769.124,42 186.826.926,46 150.744.556,02 19.170.536,50 41.121.589,08 78.093,00 14.725.847,50 1.316.122.568,20 12/16 -10/676 (21.11.2016) sayılı kararın devamıdır.- SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BAĞLI BELEDİYELERİN 2019MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU BELEDİYE ADI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2019 YILI TOPLAM Personel Giderleri S.G.K. Devlet Prim Gid. Mal ve Hizmet Alım Gid. Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BLD. 56.965.072,50 10.292.940,00 213.405.412,50 8.048.250,00 21.941.955,00 317.054.745,00 330.750,00 55.125,00 33.405.750,00 661.500.000,00 ADAPAZARI BELEDİYESİ 22.397.287,50 3.653.685,00 56.385.157,50 1.653.750,00 4.851.000,00 22.080.870,00 - - 11.025.000,00 122.046.750,00 AKYAZI BELEDİYESİ 9.355.840,00 1.727.315,20 22.689.804,80 324.480,00 2.376.275,20 9.775.500,80 118.976,00 - 4.467.008,00 50.835.200,00 ARİFİYE BELEDİYESİ 5.856.400,00 922.020,00 15.095.960,00 831.270,00 1.084.510,00 6.852.230,00 55.660,00 - 3.139.950,00 33.838.000,00 ERENLER BELEDİYESİ 9.453.949,00 1.520.347,00 20.441.442,00 441.000,00 894.127,00 27.562.500,00 324.135,00 - 3.307.500,00 63.945.000,00 FERİZLİ BELEDİYESİ 3.883.689,00 593.619,00 11.267.407,00 55.125,00 169.873,00 391.387,00 - - 1.278.900,00 17.640.000,00 GEYVE BELEDİYESİ 5.979.979,00 1.042.975,00 35.636.201,00 1.031.942,00 1.738.648,00 1.944.830,00 - - 4.994.326,00 52.368.901,00 HENDEK BELEDİYESİ 9.511.400,00 1.518.900,00 25.799.260,00 3.099.640,00 1.860.250,00 23.946.850,00 1.100,00 1.100,00 5.911.500,00 71.650.000,00 KARAPÜRÇEK BELEDİYESİ 1.701.215,00 251.685,00 5.164.288,00 36.300,00 166.988,00 1.452.024,00 - - 907.500,00 9.680.000,00 KARASU BELEDİYESİ 6.993.011,60 1.177.012,30 35.474.001,10 670.980,00 4.474,00 4.412.817,20 22.366,00 - 4.473.200,00 53.227.862,20 KAYNARCA BELEDİYESİ 2.245.066,00 365.904,00 9.365.126,00 87.120,00 315.084,00 856.680,00 - - 1.285.020,00 14.520.000,00 KOCAALİ BELEDİYESİ 3.457.524,00 941.677,00 10.553.032,00 112.300,00 54.279,00 - - - 1.351.575,00 16.470.387,00 PAMUKOVA BELEDİYESİ 2.795.879,88 480.059,06 4.568.619,86 255.739,07 443.335,46 9.837.854,60 408,04 - 2.020.104,03 20.402.000,00 SAPANCA BELEDİYESİ 8.703.738,36 1.464.487,88 17.931.724,04 43.264,00 59.504,64 6.841.121,08 - - 3.893.760,00 38.937.600,00 SERDİVAN BELEDİYESİ 13.026.271,04 1.986.513,58 28.871.889,35 1.091.475,00 1.606.342,00 14.937.010,03 - - 6.835.499,00 68.355.000,00 SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ 2.644.585,00 462.998,00 5.637.875,00 69.694,00 353.656,00 1.101.935,00 - - 1.063.875,00 11.334.618,00 TARAKLI BELEDİYESİ 1.375.258,00 229.100,00 4.772.502,00 110.250,00 83.790,00 1.984.500,00 - - 815.850,00 9.371.250,00 TOPLAM 166.346.165,88 28.631.238,02 523.059.702,15 17.962.579,07 38.004.091,30 451.032.854,71 853.395,04 56.225,00 90.176.317,03 1.316.122.568,20 13/16 -10/676 (21.11.2016) sayılı kararın devamıdır.- SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BAĞLI BELEDİYELERİN 2019MALİ YILI GELİR EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU BELEDİYE ADI 01 03 04 05 06 08 09 2019 YILI TOPLAM Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilatlar Red ve İadeler (-) SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BLD. 16.868.250,00 54.739.125,00 22.270.500,00 482.553.225,00 52.093.125,00 55.125,00 -154.350,00 628.425.000,00 ADAPAZARI BELEDİYESİ 39.987.675,00 7.640.325,00 683.550,00 71.210.475,00 2.712.150,00 - -187.425,00 122.046.750,00 AKYAZI BELEDİYESİ 17.105.504,00 2.525.536,00 3.634.176,00 21.745.568,00 5.837.395,20 118.976,00 -131.955,20 50.835.200,00 ARİFİYE BELEDİYESİ 16.600.595,00 2.607.066,00 139.150,00 12.840.749,00 1.650.440,00 - - 33.838.000,00 ERENLER BELEDİYESİ 17.717.175,00 3.627.225,00 275.625,00 25.236.225,00 17.143.875,00 - -55.125,00 63.945.000,00 FERİZLİ BELEDİYESİ 2.741.917,50 3.404.961,00 88.200,00 7.826.868,00 3.601.867,50 - -23.814,00 17.640.000,00 GEYVE BELEDİYESİ 13.593.976,00 10.969.875,00 2.149.875,00 24.288.075,00 1.267.875,00 132.300,00 -33.075,00 52.368.901,00 HENDEK BELEDİYESİ 24.959.124,00 7.193.813,00 661.500,00 31.614.188,00 7.221.375,00 - - 71.650.000,00 KARAPÜRÇEK BELEDİYESİ 2.111.455,00 366.638,00 3.267.000,00 3.934.897,00 10,00 - - 9.680.000,00 KARASU BELEDİYESİ 16.287.281,60 2.339.483,60 5.679.286,55 20.802.057,45 9.293.968,00 - -1.174.215,00 53.227.862,20 KAYNARCA BELEDİYESİ 4.393.752,00 1.632.048,00 72.600,00 7.695.600,00 726.000,00 - - 14.520.000,00 KOCAALİ BELEDİYESİ 4.573.129,00 496.429,00 1.083.225,00 5.358.404,00 4.959.200,00 - - 16.470.387,00 PAMUKOVA BELEDİYESİ 3.096.725,73 4.931.612,21 3.619,29 12.289.793,47 1.620,00 78.629,30 - 20.402.000,00 SAPANCA BELEDİYESİ 16.440.320,00 5.137.600,00 1.730.560,00 10.599.680,00 5.083.520,00 - -54.080,00 38.937.600,00 SERDİVAN BELEDİYESİ 29.875.851,15 3.163.939,70 399.907,48 31.720.953,50 3.304.599,17 - -110.251,00 68.355.000,00 SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ 2.824.363,00 2.839.629,00 474.507,00 4.545.986,00 682.803,00 - -32.670,00 11.334.618,00 TARAKLI BELEDİYESİ 775.058,00 3.314.115,00 1.320.795,00 3.595.252,00 374.850,00 - -8.820,00 9.371.250,00 TOPLAM 229.952.151,98 116.929.420,51 43.934.076,32 777.857.996,42 115.954.672,87 385.030,30 -1.965.780,20 1.283.047.568,20 14/16 -10/676 (21.11.2016) sayılı kararın devamıdır.- SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BAĞLI BELEDİYELERİN 2019MALİ YILI AÇIK/FAZLA'NIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU BELEDİYE ADI 01 02 03 2017 YILI TOPLAM İç Borçlanma Dış Borçlanma Likitide Amaçlı Nakit Mevd. Menkul Kıymet. Değişik. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BLD. 33.075.000,00 33.075.000,00 ADAPAZARI BELEDİYESİ AKYAZI BELEDİYESİ ARİFİYE BELEDİYESİ ERENLER BELEDİYESİ FERİZLİ BELEDİYESİ GEYVE BELEDİYESİ HENDEK BELEDİYESİ KARAPÜRÇEK BELEDİYESİ KARASU BELEDİYESİ KAYNARCA BELEDİYESİ KOCAALİ BELEDİYESİ PAMUKOVA BELEDİYESİ SAPANCA BELEDİYESİ SERDİVAN BELEDİYESİ SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ TARAKLI BELEDİYESİ TOPLAM 33.075.000,00 33.075.000,00 15/16 -10/676 (21.11.2016) sayılı kararın devamıdır.- Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2018-2019 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerini içeren cetvellerin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/b maddesi hükmü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33.maddesi uyarınca incelenmesi neticesinde hazırlanmış olan mali tablolara ait verilerin bahse konu olan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlandığı, 16 sayfadan oluşan 2017 Mali Yılı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bütçe Tasarısı ve 2018-2019 yıllarına ilişkin bütçe tahminlerinin yukarıda belirtildiği şekilde yapılan; gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırılmasının birinci düzeyi ile gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırılmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden ad okumak suretiyle oylaması neticesinde oybirliği ile kabulüne karar verildi.
21.11.2016
677
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
2017 Mali Yılı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bütçe Tasarısı ve 2018-2019 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminleri.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve 2018-2019 yılı Bütçe TahminlerininFonksiyonel Sınıflandırma düzeyinde incelenmesi neticesinde; ödenek ayrıldığı, GİDERLERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASI 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 2018 Yılı Bütçe Tahmini 2019 Yılı Bütçe Tahmini % 01- Genel Kamu Hizmetleri 195.912.000,00 207.707.600,00 215.992.980,00 32,65 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 40.412.000,00 42.432.600,00 44.554.230,00 6,74 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 211.167.000,00 221.725.350,00 232.811.617,50 35,19 05- Çevre Koruma Hizmetleri 82.151.000,00 86.258.550,00 90.571.477,50 13,69 06- İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri 30.889.000,00 32.433.450,00 34.055.122,50 5,15 07- Sağlık Hizmetleri 14.941.000,00 15.688.050,00 16.472.452,50 2,49 08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 11.314.000,00 11.879.700,00 12.473.685,00 1,89 10- Sosyal Güv. ve Sos.Yrd. Hizmetleri 13.214.000,00 13.874.700,00 14.568.435,00 2,20 TOPLAM 600.000.000,00 630.000.000,00 661.500.000,00 100,00 1 -10/677 (21.11.2016) sayılı kararın devamıdır.- GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 2018 Yılı Bütçe Tahmini 2019 Yılı Bütçe Tahmini % 01- Personel Giderleri 51.658.000,00 54.240.900,00 56.952.945,00 8,61 02- Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Prim Gid. 9.331.000,00 9.797.550,00 10.287.427,50 1,56 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 192.883.000,00 202.527.150,00 212.653.507,50 32,15 04- Faiz Giderleri 7.300.000,00 7.665.000,00 8.048.250,00 1,22 05- Cari Transferler 19.900.000,00 20.895.000,00 21.939.750,00 3,32 06- Sermaye Giderleri 287.578.000,00 301.956.900,00 317.054.745,00 47,93 07- Sermaye Transferleri 300.000,00 315.000,00 330.750,00 0,05 08- Borç Verme 50.000,00 52.500,00 55.125,00 0,01 09- Yedek Ödenekler 31.000.000,00 32.550.000,00 34.177.500,00 5,17 TOPLAM 600.000.000,00 630.000.000,00 661.500.000,00 100,00 ödenek ayrıldığı, GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 2018 Yılı Bütçe Tahmini 2019 Yılı Bütçe Tahmini % 01- Vergi Gelirleri 15.300.000,00 16.065.000,00 16.868.250,00 2,68 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 49.650.000,00 52.132.500,00 54.739.125,00 8,71 04- Alınan Bağış ve Yrd. İle Özel Gelirler 20.200.000,00 21.210.000,00 22.270.500,00 3,54 05- Diğer Gelirler 437.690.000,00 459.574.500,00 482.553.225,00 76,79 06- Sermaye Gelirleri 47.250.000,00 49.612.500,00 52.093.125,00 8,29 08- Alacaklardan Tahsilatlar 50.000,00 52.500,00 55.125,00 0,01 09- Red ve İadeler ( - ) -140.000,00 -147.000,00 -154.350,00 -0,02 TOPLAM 570.000.000,00 598.500.000,00 628.425.000,00 100,00 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMA 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 2018 Yılı Bütçe Tahmini 2019 Yılı Bütçe Tahmini % 01-İç Borçlanma 30.000.000,00 31.500.000,00 33.075.000,00 100,00 TOPLAM 30.000.000,00 31.500.000,00 33.075.000,00 100,00 olmak üzere toplam 600.000.000,00.-TL denk bütçe hazırlandığı tespit edilmiştir. 10/10/2016 tarih ve 9/597 sayılı meclis kararına istinaden kurulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ?09-Yedek Ödenekler? kaleminden ilgili gider kalemlerine 50.000,00.-TL aktarıldığı, Sakarya ilimizin tanıtımı amacıyla yapılması planlanan görsel yayınlara ait telif haklarının satınalınması için ?09-Yedek Ödenekler? kaleminden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının ?03.7.2.02 Fikri Hak Alımları? gider kalemine 400.000,00.-TL aktarıldığı, 03.6.1.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderlerini esas almak kaydıyla ?09-Yedek Ödenekler? kaleminden Genel Sekreterlik Makamının ilgili gider kalemine 250.000,00.-TL aktarıldığı görülmüştür. Buna göre; Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2017 yılı gider bütçe tasarısı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre; FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı % Bütçe Tasarısı Bütçe Tahmini Bütçe Tahmini 01- Genel Kamu Hizmetleri 195.462.000,00 205.235.100,00 215.496.855,00 32,58 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 40.412.000,00 42.432.600,00 44.554.230,00 6,74 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 211.167.000,00 221.725.350,00 232.811.617,50 35,19 05- Çevre Koruma Hizmetleri 82.151.000,00 86.258.550,00 90.571.477,50 13,69 06- İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri 30.889.000,00 32.433.450,00 34.055.122,50 5,15 07- Sağlık Hizmetleri 14.941.000,00 15.688.050,00 16.472.452,50 2,49 08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 11.764.000,00 12.352.200,00 12.969.810,00 1,96 10-Sosyal Güv. ve Sosyal Yrd.Hizm. 13.214.000,00 13.874.700,00 14.568.435,00 2,20 TOPLAM 600.000.000,00 630.000.000,00 661.500.000,00 100,00 olarak revize edildiği, 2017 yılı gider bütçe tasarısı Ekonomik Sınıflandırmaya göre; EKONOMİK SINIFLANDIRMA 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı % Bütçe Tasarısı Bütçe Tahmini Bütçe Tahmini 01- Personel Giderleri 51.669.000,00 54.252.450,00 56.965.072,50 8,61 02- Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Prim Gid. 9.336.000,00 9.802.800,00 10.292.940,00 1,56 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 193.565.000,00 203.243.250,00 213.405.412,50 32,26 04- Faiz Giderleri 7.300.000,00 7.665.000,00 8.048.250,00 1,22 05- Cari Transferler 19.902.000,00 20.897.100,00 21.941.955,00 3,32 06- Sermaye Giderleri 287.578.000,00 301.956.900,00 317.054.745,00 47,93 07- Sermaye Transferleri 300.000,00 315.000,00 330.750,00 0,05 08- Borç Verme 50.000,00 52.500,00 55.125,00 0,01 09- Yedek Ödenekler 30.300.000,00 31.815.000,00 33.405.750,00 5,05 TOPLAM 600.000.000,00 630.000.000,00 661.500.000,00 100,00 olarak revize edildiği,2017 yılı gelir bütçesinde ise herhangi bir revize yapılmadığı görülmüştür. Daire Başkanlığı düzeyine bakıldığında ise; SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BAĞLI BİRİMLER ENCÜMEN ONAYI KOMİSYON ONAYI GENEL SEKRETERLİK 665.000,00 915.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜGÜ 5.410.000,00 5.410.000,00 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 56.316.000,00 56.316.000,00 BİLGI İSLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 6.011.000,00 6.011.000,00 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 118.000,00 118.000,00 HUKUK MUŞAVİRLİĞİ 13.481.000,00 13.481.000,00 BASIN YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 527.000,00 527.000,00 HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 3.088.000,00 3.088.000,00 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 82.151.000,00 82.151.000,00 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 107.958.000,00 107.958.000,00 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 50.935.000,00 50.235.000,00 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 63.200.000,00 63.200.000,00 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 30.889.000,00 30.889.000,00 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 26.463.000,00 26.463.000,00 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 6.949.000,00 6.949.000,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 11.314.000,00 11.714.000,00 SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 14.941.000,00 14.941.000,00 ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 30.403.000,00 30.403.000,00 SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 13.214.000,00 13.214.000,00 TARIMSAL HİZMETLER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİ.BŞK 3.161.000,00 3.161.000,00 YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİ.BŞK. 72.806.000,00 72.806.000,00 GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 0,00 50.000,00 TOPLAM 600.000.000,00 600.000.000,00 Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Gider Bütçesinin yukarıdaki tablolarda gösterildiği şekliyle revize edilmesi uygun görülmüştür. 3 -10/677 (21.11.2016) sayılı kararın devamıdır.- Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait 2017 Mali Yılı Bütçesi ve 2018-2019 yıllarına ilişkin bütçe tahminlerinin mevzuat ve bütçe tekniği ile bütçe çağrısında gösterilen ilke ve hedefler çerçevesinde 2015-2019 yıllarına ilişkin Stratejik Plan ve 2017 Yılı Performans Programı doğrultusunda incelenip uygunluğun sağlandığı, eski yıllar kesin hesapları bütçe rakamları ile gerçekleşme oranları ve yeni gelir tarifelerinin ödenek tahminlerinde dikkate alındığı tespit edilmiştir. Gelir ve Gider Bütçesi tahmin edilirken, personel giderlerindeki muhtemel artışlar ve faiz ödemelerinin toplam bütçeye oranının dikkate alındığı, yapılan değişikliklerde kanun ve yönetmeliklere aykırı bir husus olmadığı görülerek, 4sayfadan oluşan 2017 Mali Yılı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bütçe Tasarısı ve 2018-2019 yıllarına ilişkin bütçe tahminlerinin yukarıda belirtildiği şekilde yapılan; gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırılmasının birinci düzeyi ile gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırılmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden ad okumak suretiyle oylaması neticesinde oybirliği ile kabulüne karar verildi.