Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

17/06/2019 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
 
Davet Yazısı
 
 
 
 
 
T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 17/06/2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
•Yoklama ve açılış.
13/05/2019 ve 17/05/2019 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin okunması.
 
 
1.6/280-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.5.2019 tarihli, 5/241 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.01.2019 tarih ve 1/18 sayılı kararı ile onaylanan, Öneri Sanayi Alanı İkonu’nun kaldırılmasına ilişkin mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine ilan-askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/05/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
2.6/281-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.5.2019 tarihli, 5/243 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Orta Mahallesi, 63 ada, 49 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/05/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
3.6/282-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.5.2019 tarihli, 5/245 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kuzey Marmara Otoyolu Güzergâhının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan 2 (iki) adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/05/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
4.6/283-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.5.2019 tarihli, 5/242 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 585 ada, 311 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi ile Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi 585 ada 74-79-80-311-364 ve 403 nolu parseller ve tescil dışı alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/05/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
5.6/284-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.5.2019 tarihli, 5/246 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 4292 ada, 7 sayılı parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/05/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
6.6/285-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.5.2019 tarihli, 5/248 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1561 ada, 1 nolu parselin bir kısmı, 1562 ada, 1 nolu parsel, 1563 ada, 1 nolu parsel ile 1564 ada, 1 nolu parselin tamamı ve tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/05/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
7.6/286-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.11.2018 tarihli, 10/694 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi, 16244 nolu parselin güneyinde, 1169 ada, 1 nolu parselin kuzeyinde bulunan kadastral boşluğun 2983.00 m²’lik kısmına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/05/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
8.6/287-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2019 tarihli, 5/250 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Kurtköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait plan notlarına madde ilavesi şeklinde Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/05/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
9.6/288-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2019 tarihli, 3/197 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Vakıf Mahallesi, 1393-1394-1395-1569 ve 1582 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/05/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
10.6/289-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2019 tarihli, 5/252 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Karaabdiler Mahallesi, 6 pafta, 1311 ve 1464 nolu parseller, 8 pafta, 522-524-525-526-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-574- 575-576-577-578-581-583-584-594-595-596 ve 966 nolu parseller, 9 pafta, 579-580-582-601-602-603-607-608-609-611-612-613-614-615-616-617-620-621-626-627-628-629-630-632-633-634-635- 637-638-639-1598-1634 ve 1662 nolu parseller, 10 pafta, 640-651-655-656-657-658-659-663-980-983-1424-1440-1442-1448-1462-1516-1579 ve 1636 nolu parseller, 11 pafta, 1366-1382 ve 1633 nolu parseller, 18-10 pafta, 979 nolu parsellere ilişkin mahkeme kararları doğrultusunda hazırlanan Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan-askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/05/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
11.6/290-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2019 tarihli, 5/253 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Karaabdiler Mahallesi, 6 pafta, 1311 ve 1464 nolu parseller, 8 pafta, 522-524-525-526-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-574-575-576-577-578-581-583-584-594-595-596 ve 966 nolu parseller, 9 pafta, 579-580- 582-601-602-603-607-608-609-611-612-613-614-615-616-617-620-621-626-627-628-629-630-632-633-634-635-637-638-639-1598-1634 ve 1662 nolu parseller, 10 pafta, 640-651-655-656-657-658-659-663-980-983- 1424-1440-1442-1448-1462-1516-1579 ve 1636 nolu parseller, 11 pafta, 1366-1382 ve 1633 nolu parseller, 18-10 pafta, 979 nolu parsellere ilişkin mahkeme kararları doğrultusunda hazırlanan Arifiye İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na ilan-askı süresi (11.02.2019-11.03.2019) içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/05/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
12.6/291-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.02.2019 tarihli, 2/97 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.11.2018 tarih ve 2018/70 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi, 405 ada, 2-4 ve 5 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/05/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
13.6/292-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2019 tarihli, 5/254 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, 16D001510 proje numarası ile yer alan 154 kV Sapanca TM İrtibatları Enerji İletim Hattının bir kısmının plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/05/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
14.6/293-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2019 tarihli, 5/255 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Kırkpınar-Soğuksu Mahallesi, 16 pafta, 1581-1665 ve 2924 (eski 96) nolu parselleri kapsayan alanda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün görüş ve talepleri doğrultusunda 1. Derece Doğal Sit Sınırına göre “Doğal Karakteri Korunacak Alan”ın yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/05/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
15.6/294-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2019 tarihli, 5/256 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 04.03.2019 tarih ve 2019/29 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Kırkpınar-Soğuksu Mahallesi, 429 ada, 341 parsel (eski 2924), 429 ada, 347 parsel (eski 1665) ve 430 ada, 2 parsele (eski 1581) yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/05/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
16.6/295-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2019 tarihli, 5/263 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 01.02.2019 tarih ve 2019/22 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi Yanık Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/05/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
17.6/296-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2019 tarihli, 5/265 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.06.2016 tarih ve 2016/54 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Kırkpınar (Soğuksu-Tepebaşı-Hasanpaşa Mahallelerini kapsayan) imar planı sınırları içerisinde G24D10A imar paftasında kalan, planlarda 15.00 metre genişliğinde olan imar yolunun 12.00 metreye düşürülmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/05/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
18.6/297-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.02.2019 tarihli, 2/134 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca ilçe Belediye Meclisinin 02.10.2018 tarih ve 2018/75 sayılı kararı ile kabul edilen, Sapanca İlçesi, Balkaya ve Nailiye Mahallelerinin Kırsal Yerleşim Alanlarını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/05/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
19.6/298-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.02.2019 tarihli, 2/135 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca ilçe Belediye Meclisinin 02.10.2018 tarih ve 2018/74 sayılı kararı ile kabul edilen, Sapanca İlçesi, İkramiye Mahallesi Kırsal Yerleşim Alanlarını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan hükümleri, plan açıklama raporunun değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/05/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
20.6/299-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2019 tarihli, 5/257 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 01.02.2019 tarih ve 2019/21 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan, Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/05/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
21.6/300-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2019 tarihli, 5/258 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 01.02.2019 tarihli, 2019/20 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi, Kurtköy (Dibektaş,Yavuzselim,Fatih) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Sapanca İlçesi, Kurtköy (Dibektaş, Yavuzselim,Fatih) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/05/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
22.6/301-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2019 tarihli, 5/259 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 01.02.2019 tarihli, 2019/24 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi Ünlüce-Kuruçeşme Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Sapanca İlçesi, Ünlüce-Kuruçeşme Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliklerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/05/2019 tarihli Komisyon raporu
 
23.6/302-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2019 tarihli, 5/260 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 01.02.2019 tarihli, 2019/26 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Sapanca İlçesi, Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/05/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
24.6/303-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2019 tarihli, 5/261 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 01.02.2019 tarihli, 2019/23 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi Mahmudiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/05/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
25.6/304-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2019 tarihli, 5/262 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 01.02.2019 tarihli, 2019/25 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi Kırkpınar (Soğuksu,Hasanpaşa,Tepebaşı) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan ve Sapanca İlçesi, Kırkpınar (Soğuksu, Hasanpaşa,Tepebaşı) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/05/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
26.6/305-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2019 tarihli, 5/278 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 11.02.2019 tarihli, 2/109 sayılı kararı ile onaylanan Kocaali İlçesi, Yalı Mahallesi, Köprübaşı Mevkii 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan Kocaali İlçe Belediye Meclisi’nin 07.05.2019 tarihli, 36 sayılı kararı ile uygun görülen 1 adet itirazın ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/05/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
27.6/306-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2019 tarihli, 5/277 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.02.2019 tarih ve 2/108 sayılı kararı ile onaylanan Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan, Kocaali Belediye Meclisi’nin 07.05.2019 tarihli, 35 sayılı kararı ile uygun görülen itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/05/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
28.6/307-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2019 tarihli, 5/267 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçe Belediye Meclisi’nin 05.03.2019 tarih ve 14 sayılı kararı ile uygun görülen, Kaynarca ilçesi, Kertil Mahallesi, 104 ada, 184 nolu parsele yönelik hazırlanan hayvancılık amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/05/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
29.6/308-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2019 tarihli, 5/275 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe, Tarım ile Hukuk Komisyonuna müşterek olarak havale edilen, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre “SAKARYA SERA ANONİM ŞİRKETİ” unvanı ile ekte bulunan şirket ana sözleşmesinde belirtilen faaliyetlerde bulunmak üzere, ana sözleşmede belirtilen sermaye tutarında, ana sözleşmede belirtilen hissedarlar ve hisse oranlarında, ayrıca yine ana sözleşmede belirlenen diğer esas ve usullere göre şirket kurulması, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin Kanunun 26. Maddesine göre şirketin kurulması, tescil ve ilanın yapılması, Cumhurbaşkanlığından gerekli izinlerin alınması için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin, Belediye bütçesinde sermaye aktarımı için tertip açılması ve sermaye miktarınca sermaye transferi tertibine aktarım yapılmasının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22.05.2019 tarihli Komisyon raporu.
 
30.6/309-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2019 tarihli, 5/276 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe, Tarım ile Hukuk Komisyonuna müşterek olarak havale edilen, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre “SAKARYA TARIM ANONİM ŞİRKETİ” unvanı ile ekte bulunan şirket ana sözleşmesinde belirtilen faaliyetlerde bulunmak üzere, ana sözleşmede belirtilen sermaye tutarında, ana sözleşmede belirtilen hissedarlar ve hisse oranlarında, ayrıca yine ana sözleşmede belirlenen diğer esas ve usullere göre şirket kurulması, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin Kanunun 26. Maddesine göre şirketin kurulması, tescil ve ilanın yapılması, Cumhurbaşkanlığından gerekli izinlerin alınması için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin, Belediye bütçesinde sermaye aktarımı için tertip açılması ve sermaye miktarınca sermaye transferi tertibine aktarım yapılmasının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22.05.2019 tarihli Komisyon raporu.
 
31.6/310-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Pabuçcular Mahallesi, 190 ada 19 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 11.06.2019 tarihli, 1895793 sayılı yazısı.
 
32.6/311-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 06.05.2019 tarihli,   5/63 sayılı kararı ile kabul edilen Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 12 ada, 70 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 11.06.2019 tarihli, 1895784 sayılı yazısı
 
33.6/312-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 06.05.2019 tarihli,   5/64 sayılı kararı ile kabul edilen Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 4046 ada, 13 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 11.06.2019 tarihli, 1895759 sayılı yazısı.
 
34.6/313-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 06.05.2019 tarihli, 5/62 sayılı kararı kabul edilen, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 558 ada, 41 parsel ile 558 ada, 41 ve 42 nolu parseller arasındaki kadastral boşluğa yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 11.06.2019 tarihli, 1895775 sayılı yazısı.
 
35.6/314-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan  İlçesi,  Serdivan  Mahallesi,  18403  nolu  parsele  yönelik  hazırlanan  1/5000  ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 11.06.2019 tarihli, 1896680 sayılı yazısı.
 
36.6/315-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarihli,17 sayılı kararı ile kabul edilen Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi sınırları içerisinde AGDAŞ tarafından yapılması düşünülen bir adet doğalgaz bölge regülatörünün mevcut planlara “Teknik Altyapı Alanı” olarak işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 11.06.2019 tarihli, 1883685 sayılı yazısı.
 
37.6/316-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 07/05/2019 tarih ve 43 sayılı kararı ile kabul edilen, Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 469 ada, 1 nolu ve 2 ada 15 nolu parsellere ilişkin hazırlanan  1/1000  ölçekli Uygulama İmar  Planına askı süresi içerisinde yapılan  itirazın görüşülmesine ilişkin 11.06.2019 tarihli, 1893133 sayılı yazısı.
 
38.6/317-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 11/02/2019 tarih ve 2/94 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi Seyfeler Mahallesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan, Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 07/05/2019 tarih ve 45 sayılı kararı ile kabul edilen itirazların görüşülmesine ilişkin 11.06.2019 tarihli, 1893395 sayılı yazısı.
 
39.6/318-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Hanlı/Sakarya Mahallesi, 1026 ada 7 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 11.06.2019 tarihli, 1892157 sayılı yazısı.
 
40.6/319-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mahallesi 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine ilişkin teklifin görüşülmesine ilişkin 11.06.2019 tarihli, 1895651 sayılı yazısı.
 
41.6/320-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 760 ada 6,7 nolu parseller ve 761 ada 7, 8 nolu parseller üzerinde bulunan 20.00 m’lik imar yolunun 10.00 m.’ye düşürülmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 11.06.2019 tarihli, 1893752 sayılı yazısı.
 
42.6/321-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 02/05/2019 tarihli, 2019/29 sayılı kararı ile uygun görülen, Fatih Mahallesi, 1007 ada 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 11.06.2019 tarihli, 1896878 sayılı yazısı.
 
43.6/322-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin; 04/02/2019 tarihli, 2019/11 sayılı kararı ile uygun görülen, Yukarıkirazca Mahallesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporu’nun görüşülmesine ilişkin 11.06.2019 tarihli, 1895698 sayılı yazısı.
 
44.6/323-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 09/04/2019 tarih ve 2019/24 sayılı kararı ile uygun görülen Hanlıköy Mahallesi, 1098 ada 1, 2, 3 nolu parseller ve 1099 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 11.06.2019 tarihli, 1894063 sayılı yazısı.
 
45.6/324-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye Belediye Meclisinin 01/03/2019 tarihli, 2019/14 sayılı kararı ile uygun görülen, Cumhuriyet Mahallesi, 860 ada 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 nolu parseller için Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 11.06.2019 tarihli, 1893987 sayılı yazısı.
 
46.6/325-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 09/04/2019 tarihli, 2019/25 sayılı kararı ile uygun görülen, Cumhuriyet Mahallesi, 896 ada 19 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 11.06.2019 tarihli, 1894403 sayılı yazısı.
 
47.6/326-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Adliye mahallesi, 2622 ada, 20 nolu parselin bir kısmına ait mülga Bayındırlık İl Müdürlüğünce  onaylı  Sanayi  Amaçlı  Mevzi  İmar  Planının  Merkez  Planlama  Alt  Bölgesi  1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin iptaline ilişkin alınan mahkeme kararlarının görüşülmesine ilişkin 11.06.2019 tarihli, 1894451 sayılı yazısı.
 
48.6/327-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, Batak Mevkii, 8 pafta, 394 sayılı parselin “Tarımsal Niteliği Korunacak  Alanlar”  fonksiyonundan   “Tarım   ve   Hayvancılık   Tesisi   (Soğuk   Hava   Deposu)” fonksiyonuna alınmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 11.06.2019 tarihli, 1895613 sayılı yazısı.
 
49.6/328-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli Kaynarca İlçesi Merkez Mahallesi, 25 ada 47 parsel ve 26 ada 25 nolu parsel ile Kertil Mahallesi 126 ada 47-48-49-50-51-52-53 nolu parseller ve 127 ada 123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-161-162-163-164-165-166 nolu parsellere yönelik Kaynarca Belediyesince hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 11.06.2019 tarihli, 1897367 sayılı yazısı.
 
50.6/329-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/01/2011 tarih ve 1/13 sayılı kararı eki tabloda yer alan ve özellik arz eden binalarda kullanılacak olan yapılaşma değerleri yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarındaki yapılaşma değerlerinin altında kaldığından mevcut planlar ile uyumsuz olduğu, ihtiyaçlara cevap vermediğinden söz konusu meclis kararının kullanılamadığı anlaşıldığından, karar ve eki tablonun iptal edilmesine ilişkin 11.06.2019 tarihli, 1894313 sayılı yazısı.
 
51.6/330-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/03/2019 tarih ve 3/173 sayılı kararı ile onaylanan, Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, 982 ada  27  nolu  parsele  yönelik  hazırlanan  1/5000  ölçekli  Nazım  İmar  Planı  Değişikliği,  07/05/2019 tarihli ve 15061 kayıt nolu dilekçe ile parsel sahibince söz konusu plan değişikliğinden vazgeçildiği belirtildiğinden, plan değişikliği iptalinin görüşülmesine ilişkin 11.06.2019 tarihli, 1893376 sayılı yazısı.
 
52.6/331-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali İlçesi Kocaali Mahallesi 52 pafta 8492 parsel 14151,00 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak üzere, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-s ile Ek Madde-2 hükmü gereğince devri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 10.06.2019 tarihli, 1894110 sayılı yazısı.
 
53.6/332-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi Hacıköy Mahallesi G24-c-09-a 1-b pafta, 526 ada, 73 parsel 8814,58 m2  yüzölçümlü Kuyu ve Tarla,  Mollaköy Mahallesi G24-c08-b-2-b pafta, 515 ada, 19 parsel, 6283,93 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmazların mezarlık olarak kullanılmak üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-s ile Ek Madde-2 hükmü gereğince devri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 10.06.2019 tarihli, 1889476 sayılı yazısı.
 
54.6/333-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek  İlçesi  Mahmutbey  Mahallesi 35 pafta, 8 ada … Aktefek Mahallesi …, Yukarı Çarığıkuru … Nuriye Mahallesi … Sukenarı Mahallesi … Şeyhler Mahallesi …., Yağbasan Mahallesi … tarla nitelikli taşınmazların mezarlık olarak kullanılmak üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-s ile Ek Madde-2 hükmü gereğince devri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 10.06.2019 tarihli, 1893358 sayılı yazısı.
 
55.6/334-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçesi Fevziye Mahallesi 8 pafta, 1242 parsel 2672,00 m2 yüzölçümlü tarla, 2701 parsel 2848,00 m2 yüzölçümlü tarla kanalı, Bayırakçaşehir Mahallesi G24d25c2 pafta, 130 ada, 120 parsel 1457,23 m2  yüzölçümlü tarla, 130 ada, 121 parsel 3026,85 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazların mezarlık olarak kullanılmak üzere, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-s ile Ek Madde-2 hükmü gereğince devri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 10.06.2019 tarihli, 1889461 sayılı yazısı.
 
56.6/335-Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesince 5393 Sayılı Belediye Kanununun diğer kuruluşlarla ilişkilerini düzenleyen 75. maddesi hükümlerini içeren iş ve işlemlerin Sakarya İli sınırlarında madde içeriğinde yer alan kurumlar ile yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 28.05.2019 tarihli yazısı.
 
57.6/336-Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, İhale Şube Müdürlüğünce süreklilik arz eden gelecek yıllara yaygın belediyemiz hizmetlerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesinde yer alan kısımlarını içeren yüklenmelerinin madde hükümleri doğrultusunda yapılabilmesine ilişkin 22.05.2019 tarihli yazısı.
 
58.6/337- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi (p) bendi gereğince Kırgızistan’ın Oş şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması, kardeş şehir protokolün imzalanması hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 11/06/2019 tarihli, 17107 sayılı yazısı.
 
59.6/338-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı Gelir ve Ücret Tarifesinde, Elektronik ve Haberleşme Sistem ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanım Ücretleri kısmında revize yapılmasına ilişkin 11/06/2019 tarihli, 1900458 sayılı yazısı.
 
60.6/339-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Av.Ravda KEÇEOĞLU YOLCU istifa ettiğinden, Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Hukuk Komisyonlarından bir üye eksilmiştir. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 21. maddesi “Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir” hükmü gereği, Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Meclis Hukuk Komisyonuna açık oylama ile birer üye seçilmesine ilişkin 10/06/2019 tarihli, 16973 sayılı yazısı.
 
 
 
17/06/2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
-İLAVE GÜNDEMİ-
 
61. 6/340.Belediyemiz Çevre ve Koruma Dairesi Başkanlığının, Kocaali, Karasu ve Kaynarca İlçelerine Melen Suyu İsale Hattından şebeke suyu kullanımı ve Melen İsale Hattı üzerine yapılması planlanan Bal Ormanı Projesi kapsamında ilgili kurumlar arasında protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 12/06/2019 tarihli yazısı.

62. 6/341. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesi gereğince Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ile Araştırma ve Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığının kurulmasına ilişkin 14/06/2019 tarihli, 17498 sayılı yazısı.
 
63. 6/342. Zabıta Dairesi Başkanlığının ihtiyacı doğrultusunda, 2019 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 237 sayılı Taşıt Kanununa göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir T-1 Cetvelinin, 20 adet  750 cc.lik motosiklet eklenerek güncellenmesi talebine ait 17/06/2019 sayılı yazısı
 
64. 6/343.Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının ihtiyacı doğrultusunda, 2019 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 237 sayılı Taşıt Kanununa göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir T-1 Cetvelinin, 2 adet Mini Çöp Toplama Aracının eklenerek güncellenmesi talebine ait 17/06/2019 sayılı yazısı.
 
65. 6/344. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının 2019 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 237 sayılı Taşıt Kanununa göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir T-1 Cetvelinin, 1 adet Minibüs eklenerek güncellenmesi talebine ait 17/06/2019 sayılı yazısı.
 
66. 6/345.Akyazı İlçe Belediye Meclisinin, Altındere Mahallesi 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planlarına yapılan itirazların değerlendirilmesine ait 11/06/2019 tarihli, 54 sayılı kararı.
 

×