Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

17/05/2019 Tarihli 2.Birleşim Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

  T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 17/05/2019 CUMA GÜNÜ SAAT 15.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI MAYIS AYI TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM
 
56.-5/279-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/05/2019 tarih ve 5/273 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz 2018 Mali yılı Kesin Hesabının incelenerek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği olmak üzere mali iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde yürütüldüğü, mevzuata aykırı herhangi bir işleme rastlanmadığına ilişkin tanzim olunan 16/05/2019 tarihli Komisyon raporu.

×