Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet İçeriği Eylem
17.05.2019 14:00 5/279 KESİN HESAP STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Kesin Hesabı. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/05/2019 tarih ve 5/273 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediyemizin 2018 Mali Yılı İdari Hesabı Encümenin 18/04/2019 tarihli, 85 sayılı ve 25/04/2019 tarihli 87 sayılı kararları ile Büyükşehir Belediye Encümeni ve Başkanlık tarafından tetkiki tamamlanan Belediyemiz 2018 İdari ve Mali Kesin Hesabı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 12. Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddeleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince görüşülmesine ait Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 30/04/2019 tarih ve 13222 sayılı yazısının incelendiğine dair tanzim olunan Plan ve Bütçe Komisyonunun 16/05/2019 tarihli hazırlanan detaylı raporun okunarak müzakere ve madde madde ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde, Başta 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği olmak üzere, mali iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde yürütüldüğü, mevzuata aykırı herhangi bir işleme rastlanmadığı tespit edildiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonunun 16/05/2019 tarihli raporunda belirtildiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri Şaban KOLUDRA, Cüneyit TAŞKIN EKŞİ ile İYİ Parti Meclis Üyesi Ahmet ÖZBUDAK?ın çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.