Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

16.05.2014 Tarihli İkinci Birleşime Ait Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin TıklayınızSAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 16/05/2014 CUMA  GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI MAYIS AYI TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM


 
    39.-6/139-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/05/2014 tarih ve 6/138 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 2013 Mali yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı ile İl Özel İdaresine ait cetvellerin incelenerek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği olmak üzere, mali iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde yürütüldüğü, mevzuata aykırı herhangi bir işleme rastlanmadığı tespit edildiğine ilişkin tanzim olunan 15/05/2014 tarihli Komisyon raporu.

×