Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
16.05.2014
6/139
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KESİN HESAP
Büyükşehir Belediyemizin 2013 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı ile İl Özel İdaresi Kesin Hesabı.
7- Sonuç; Ödenek üstü ve bütçe dışı harcamanın olmadığı, Bütçe disiplinine uyularak ödemelerin yapıldığı ve 2013 Mali Yılı Bütçe Kesin hesaplarının mevzuata uygun olduğu görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunun 15/05/2014 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne MHP Grubu üyelerinin çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.