Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

15.05.2015 Tarihli Mayıs Ayı 2.Birleşim Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 15/05/2015 CUMA GÜNÜ SAAT 15.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI MAYIS AYI TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

    46.-5/254-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/05/2015 tarih ve 5/253 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz 2014 Mali yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli ile İl Özel İdaresi 2014 Mali yılı ilk üç aylık Kesin Hesabının incelenerek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği olmak üzere mali iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde yürütüldüğü, mevzuata aykırı herhangi bir işleme rastlanmadığı tespit edildiğine ilişkin tanzim olunan 14/05/2015 tarihli Komisyon raporu.

 

×