Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

14/11/2016 tarihli Kasım ayı Meclis toplantısı.

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
DAVET YAZISI:                       
                                                           
      T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14/11/2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
 Yoklama ve açılış.
10/10/2016 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.
 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca belediyemizin denetimi sonucu düzenlenen “2015 yılı Sayıştay Denetim    Raporu”nun 5393 sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.
 
 
                                                                                 GÜNDEM
 
1- 10/604-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/10/2016 tarih ve 9/588 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 597 ada, 115 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği onama yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine devrine ait Adapazarı Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih ve 9/136 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/10/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
2- 10/605-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/10/2016 tarih ve 9/591 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih 7/422 sayılı kararı ile onaylanan, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, Kavraz Mevkii, 8062 nolu parsele yönelik yapılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan değişikliğine parsel sahibince yapılan itirazın kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/11/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
3- 10/606-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/519 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 600 ada, 3 ve 5 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2016 tarih ve 41 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/11/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
4- 10/607-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/521 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesi, Muammer Sencer Caddesi üzerindeki yapı adalarının yapılaşma koşullarının ve fonksiyonun değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 01.06.2016 tarih ve 54 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/10/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
5- 10/608-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/10/2016 tarih ve 9/590 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 32 ada, 1 nolu, 33 ada, 1 nolu ve 133 ada, 87 nolu parseller ile İnönü Mahallesi, 63 ada, 261-262-263 ve 264 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle  değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/11/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
6- 10/609-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/10/2016 tarih ve 9/599 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye Hanlıköy Mahallesinde bulunan Mısır Araştırma Enstitüsünün yer aldığı Maliye Hazinesine ait 6094 ve 6728 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 22.08.2016 tarih ve 2016/48 sayılı kararına ait dosyasının belediyesine iadesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/10/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
7- 10/610-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/192 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı ve Meskun Konut Alanı olarak planlanmış Sapanca İlçesi, Akçay ve Hacımercan Mahallelerinin kırsal yerleşim alanları dışında kalan yaklaşık 150 hektarlık bölgeye yönelik Sapanca Belediyesince hazırlanan ve Sapanca Belediye Başkanlığı’nın 07.03.2015 tarih ve 1145 sayılı yazısı ile sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifine ait dosyasının belediyesine iadesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/11/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
8- 10/611-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/07/2016 tarih ve 7/458 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, G24C06B, G24C06A ve G24D10B paftalarında yer alan TEM Otoyolunun kuzey ve güney kısımlarında şehir içi trafiği rahatlatmak ve yeni bir gelişim aksı oluşturmaya yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.05.2016 tarih ve 2016/44 sayılı kararına ait dosyasının belediyesine iadesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/11/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
9- 10/612-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/529 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, "Karasu, Kaynarca, Kocaali İlçeleri ile Sinanoğlu, Gölkent, Limandere, Yuvalıdere, Darıçayırı, Kurudere, Çamlıca Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planları Hazırlama İşi” kapsamında; Müellif firma tarafından hazırlanan Hendek İlçesi Çamlıca Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/10/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
10- 10/613-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/537 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova Belediye Meclisi’nin 01.09.2016 tarih ve 33 sayılı kararı ile uygun görülen Pamukova İlçe Merkezi 1. Etap Uygulama İmar Planının değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 09/11/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
11- 10/614-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/538 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova Belediye Meclisi’nin 01.09.2016 tarih ve 34 sayılı kararı ile uygun görülen Pamukova İlçe Merkezi 2. Etap Uygulama İmar Planının değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 09/11/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
12- 10/615-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/541 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 13.06.2016 tarih ve 6/365 sayılı kararı ile onaylanan Kocaali İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan - askı süresince (27.06.2016-01.08.2016) yapılan 33 adet itiraz dilekçesi/yazısı ile Kocaali Belediye Başkanlığının 27.07.2016 tarih ve 1243 sayılı yazısı ile sunulan 22 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/11/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
13. 10/616-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/533 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova, Geyve, Taraklı İlçeleri ile Alifuatpaşa, Kuzuluk, Altındere ve Dokurcun Mahallerini kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planlarının Hazırlanma İşi” kapsamında tamamlanan Taraklı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/10/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
14. 10/617-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/309 sayılı kararı ile incelenmek üzere Ulaşım ve Plan Bütçe Komisyonuna müşterek olarak havale edilen, Büyükşehir Belediyemizce çalışma ruhsatları verilen taksi dolmuşların koltuk sayılarının artırım bedelinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/10/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
15. 10/618-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2015/1014 Esas sayılı iptal kararına istinaden Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi 1668 ada 1 nolu parsele ait hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar planının görüşülmesine ilişkin 08/11/2016 tarihli, 2020 sayılı yazısı.
 
16. 10/619-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 27/10/2016 tarihli ve 1300 sayılı yazısı ile, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1618 ada 1 nolu parsel ile 1619 ada 1 nolu parseller üzerine kafeterya binası yapılması talebine istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/11/2016 tarihli, 1946 sayılı yazısı.
 
17. 10/620-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 589 ada 194 nolu parsele ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisince alınan 05/09/2016 tarih ve 8/112 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/11/2016 tarihli, 1906 sayılı yazısı.
 
18. 10/621-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 09/05/2016 tarih ve 5/260 sayılı kararıyla onaylanan Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 78 ada 168 nolu parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilan-askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz ile ilgili Adapazarı İlçe Belediyesinin 05/09/2016 tarih ve 8/116 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08/11/2016 tarihli, 2021 sayılı yazısı.
 
19. 10/622-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Adapazarı İlçe Belediyesine ait olan, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 521 ada 743 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onama yetki devrine ait Adapazarı Belediye Meclisinin 03/10/2016 tarih ve 9/125 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08/11/2016 tarihli, 2026 sayılı yazısı.
 
20. 10/623-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 585 ada 403 nolu parsele (eski 71,72,73 nolu parseller) yönelik Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 08/11/2016 tarihli, 2027 sayılı yazısı.
 
21. 10/624-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 475 ada 18 nolu parsele ilişkin Adapazarı İlçe Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisinin 03/10/2016 tarih ve 9/128 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08/11/2016 tarihli, 2019 sayılı yazısı.
 
22. 10/625-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 190 ada 19 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisince alınan 03/10/2016 tarih ve 9/129 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08/11/2016 tarihli, 2014 sayılı yazısı.
 
23. 10/626-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 197 ada 20 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisince alınan 03/10/2016 tarih ve 9/130 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08/11/2016 tarihli, 2029 sayılı yazısı.
 
24. 10/627-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Abalı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 908, 914, 915, 1632, 1635 nolu parsellerin “Eğitim Tesis Alanı” yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Adapazarı Belediye Meclisince alınan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onama yetkisinin Belediye Meclisimize devrine yönelik 03/10/2016 tarih ve 9/127 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08/11/2016 tarihli, 2013 sayılı yazısı.
 
25. 10/628-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Yahyalar Mahallesi, 3430 ada 79 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisince alınan 05/09/2016 tarih ve 8/114 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08/11/2016 tarihli, 2017 sayılı yazısı.
 
26. 10/629-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 48 ada 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 105 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisince alınan 05/09/2016 tarih ve 8/117 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08/11/2016 tarihli, 2016 sayılı yazısı.

27. 10/630-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 23 ada 29 nolu parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisinin 05/09/2016 tarih ve 8/115 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/11/2016 tarihli, 1913 sayılı yazısı.
 
28. 10/631-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1696 ada 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisinin 05/09/2016 tarih ve 8/113 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 25/10/2016 tarihli, 1908 sayılı yazısı.
 
29. 10/632-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Notlarının Ağaçlandırılacak Alanlar ile ilgili hüküm değişikliğine yönelik yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 03/11/2016 tarihli, 2025 sayılı yazısı.
 
30. 10/633-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan ve Adapazarı İlçeleri İdari Sınırlarına göre 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Sınırlarının yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 03/11/2016 tarihli, 2024 sayılı yazısı.
 
31. 10/634-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 16959 nolu parselin 130 m²’lik kısmı ve batısındaki kadastral boşluğun, Ticaret Alanından, Park alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 08/11/2016 tarihli, 2008 sayılı yazısı.
 
32. 10/635-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi 1895 ada 2 nolu parsel ve kuzeyindeki park alanına yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 08/11/2016 tarihli, 2012 sayılı yazısı.
 
33. 10/636-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 501-507-498-499 adaların arasında kalan kadastral boşluğa yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin alınan Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 03.10.2016 tarih ve 91 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08/11/2016 tarihli, 2009 sayılı yazısı.
 
34. 10/637-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Serdivan İlçesi, istiklal Mahallesi, 1934 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu parseller ile yol ve park alanının düzenlenmesine yönelik, plan değişikliğine ait Serdivan Belediye Meclisi’nin 01.11.2016 tarih ve 106 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08/11/2016 tarihli, 2034 sayılı yazısı.
 
35. 10/638-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1283 ada 6 parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin alınan Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih ve 90 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08/11/2016 tarihli, 2018 sayılı yazısı.
 
36. 10/639-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Küpçüler Mahallesinde bulunan 605 ada 68 nolu parsel üzerinde hizmet binası yapımına yönelik olarak hazırlanan Belediye Hizmet Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 09/11/2016 tarihli, 2043 sayılı yazısı.
 
37. 10/640-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi Neviye Mahallesi G24C03D3D-G24C03D4C-G24C08A1A-G24C08A1B ve G24C08A2A Paftalarında kalan yaklaşık 12 hektarlık 2 bölgede yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait Arifiye Belediye Meclisinin 10/10/2016 tarih ve 2016/61 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08/11/2016 tarihli, 2030 sayılı yazısı.
 
38. 10/641-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi Fatih Mahallesi G24C02C3A-G24C02C4A-G24C02C-4B paftalara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ilavesine ait Arifiye Belediye Meclisince alınan 03/10/2016 tarih ve 2016/57 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/11/2016 tarihli, 1982 sayılı yazısı.
 
39. 10/642-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 12/07/2016 tarih ve 2016/62 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Dibektaş Mahallesi, 601 ve 668 nolu parsellerin arasından geçen 7.00 metrelik imar yolunun düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2016 tarihli, 1968 sayılı yazısı.

40. 10/643-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli ilçesi G24B10B1B,G24B10B1C,G24B10B2D,G24B10B2B,G24B10B2C ve G24B10B2A paftalarında yer alan yaklaşık 22 hektarlık alanda Arazi ve Arsa Düzenleme yapılacağından bahisle hazırlanan ve Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 07/11/2016 tarih ve 68 sayılı kararıyla uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/11/2016 tarihli, 2032 sayılı yazısı.
 
41. 10/644-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi, Gündoğan Mahallesi, 5175-5242-5194-5188-5225-1014 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ait Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 02.09.2016 tarih ve 2016/39 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/11/2016 tarihli, 2022 sayılı yazısı.
 
42. 10/645-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi, Cami Cedit Mahallesi, 5108-5109 nolu parsellerin yanından geçen 7.00 metrelik İmar yoluna yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin alınan Söğütlü Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih ve 2016/41 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08/11/2016 tarihli, 2036 sayılı yazısı.
 
43. 10/646-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi, Küçük Söğütlü Mahallesi, 1173 nolu parselin doğusunda bulunan 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin alınan Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2016 tarih ve 64 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08/11/2016 tarihli, 2035 sayılı yazısı
 
44. 10/647-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi Orhaniye Mahallesi 39 ada 144 ve 145 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yönelik Geyve İlçe Belediyesi’nce alınan 03/10/2016 tarih ve 2016/45 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08/11/2016 tarihli, 2023 sayılı yazısı.
 
45. 10/648-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Taraklı İlçesi Yeniköy Mahallesi, 132 ada, 6 nolu parsele yönelik hazırlanan “Akaryakıt İkmal ve Karayolu Servis Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 03/11/2016 tarihli, 1978 sayılı yazısı.
 
46. 10/649-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçe Belediyesinin 06.10.2016 tarihli, 2016/72 sayılı 2016 Mali Yılı Ek Ödenek kararının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesinin 2.fıkrasına göre görüşülmesine ilişkin 27/10/2016 tarih ve 331 sayılı yazısı.
 
47. 10/650-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Kocaali İlçe Belediyesinin 01.11.2016 tarihli, 2016/79 sayılı 2016 Mali Yılı Ek Ödenek kararının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesinin 2.fıkrasına göre görüşülmesine ilişkin 01/11/2016 tarih ve 337 sayılı yazısı.
 
48. 10/651-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi Tepecikler Mahallesi Enverpaşa Sokak 41. Cadde No=73 adresinde mevcut Geyve Sosyal Gelişim Merkezi 1. Katında yer alan kantin alanının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi uyarınca bedel karşılığında (100,00+KDV) BELPAŞ A.Ş.ye 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesine ilişkin 02/11/2016 tarih ve 3016 sayılı yazısı.
 
49. 10/652-Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi Ömercikler Mahallesi Karacasu Mevkiinde Belediyemize tahsisli alanda yapılan Sosyal Gelişim ve Kültür Merkezi binasının içerisindeki kafeterya bölümünü işletmek ve işlettirmek üzere 10 yıl süreyle Akyazı Belediyesine bedelsiz tahsisi ve tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 07/11/2016 tarih ve 127 sayılı yazısı.
 
50. 10/653-. Belediyemiz Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığının, Hendek, Erenler, Söğütlü, Ferizli, Kaynarca, Karapürçek İlçe Belediyelerinin meclis kararları ile Belediyemizden talep ettiği Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı demirbaşı olan 7 (yedi) adet kamyonun Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesine istinaden ilgili belediyelere bedelsiz olarak devir edilmesine ilişkin 21/10/2016 tarihli, 834 sayılı yazısı.
 
51. 10/654-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1490 ada 1 nolu parseldeki 194 nolu iş merkezinde; Zemin Kat: Z04, Z05, Z06, Z07, Z08, Z09, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, 1. Kat: 101… 107, 109…116, 118, 119, 120, 2. Kat: 201…220 kapı numaralı 51 adet iş yerinin geçici eğitim ve öğretim merkezi olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bedelsiz tahsisi ve tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 01/11/2016 tarihli, 3074 sayılı yazısı.
 
52. 10/655-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Turnadere Mahallesi 801 parselin 7.500,00 m2.lik kısmında Mera Kanununun 14. maddesi kapsamında mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere kamu yatırımı kararı alınmasına ilişkin 26/10/2016 tarihli, 3045 sayılı yazısı.
 
53. 10/656-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 26. ve 11. maddesi hükmü gereğince Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanı kadrosunun iptal edilerek Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı olarak yeniden kadro ihdası için III sayılı cetvelin görüşülmesine ilişkin 08/11/2016 tarihli ve 2367 sayılı yazısı.
 
54. 10/657-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının isminin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmesi ve Daire Başkanlığına bağlı faaliyet göstermekte olan Giderler Şube Müdürlüğü isminin Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü olarak, Bütçe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü isminin Bütçe ve Raporlama Şube Müdürlüğü olarak, Stratejik Plan ve istatistik, Mali Analiz Şube Müdürlüğü isminin Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü olarak, Taşınır Kayıt ve Kontrol Şube Müdürlüğü isminin Taşınır Konsolide Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan AR-GE Şube Müdürlüğü isminin Araştırma ve Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğü olarak değiştirilerek bütçesi ile birlikte Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlanmasına ilişkin 08/11/2016 tarihli ve 2370 sayılı yazısı.
 
55. 10/658-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi ismi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı olarak yeniden düzenleneceğinden, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin 08/11/2016 tarihli ve 2371 sayılı yazısı.
 
56. 10/659-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğünce hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin 26/10/2016 tarihli ve 9 sayılı yazısı.
 
57. 10/660-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23. maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96 ve 97. maddeleri hükümlerine göre görüşülmesine ilişkin 25/10/2016 tarih ve 2960 sayılı yazısı.
 
58. 10/661-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilçe Belediyelerinin 2017 Mali yılı Gelir ve Ücret tarifelerinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 59. maddesi hükümlerine göre görüşülmesine ilişkin 25/10/2016 tarih ve 2961 sayılı yazısı.
 
59. 10/662-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2018-2019 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerini içeren cetvellerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesine göre görüşülmesine ilişkin 25/10/2016 tarih ve 329 sayılı yazısı.
 
60. 10/663-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerinin 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2018-2019 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerini içeren cetvellerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi hükmü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca görüşülmesine ilişkin 28/10/2016 tarih ve 335 sayılı yazısı.
 
 
                                                             -14/11/2016 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-

61.10/664. Sakarya Nehrinin X:4,518,449,814-4,510,111.160, Y:535,865.370-533,793.603 koordinatları arasında kalan kesimindeki Rekreasyon Alanlarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediyesinin 07/11/2016 tarihli 11/145 sayılı meclis kararı.
 
62. 10/665. Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1618 ada, 1 nolu parsel ile 1619 ada, 1 parsel sayılı taşınmazlara yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğini yapma ve onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine verilmesine ilişkin Adapazarı İlçe Belediyesinin 07/11/2016 tarihli 11/149 sayılı meclis kararı.
 
63.10/666-. Hendek İlçesi Osman Gazi Caddesi ile Şehit Gökhan YAŞARTÜRK Cadde bağlantısını sağlayacak olan 20 m.lik imar yolunun düzenlenmesi ile ilgili Hendek İlçe Belediyesinin 02/11/2016 tarihli 99 sayılı meclis kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilat yapma yetkisi Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devredilmiş olup, söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve  1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği.
 
64.10/667. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 19/09/2016 tarih ve 8/495 sayılı kararı onaylanan Geyve İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 11/11/2016 tarihli, 2056 sayılı yazısı.
 
65.10/668-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi Hanlıköy Mahallesi 4 pafta 728 nolu 2.200,00 m2 yüzölçümlü parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği adına devri, devirle ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 10/11/2016 tarihli, 3156 sayılı yazısı.

×