Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

14.07.2014 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

DAVET YAZISI         
 T.C
      SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14/07/2014 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
  •     Yoklama ve açılış.
  •     09/06/2014 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.
 
 
                                                                  GÜNDEM
 
1-8/172.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/06/2014 tarih ve 7/150 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Orta Mahalle, 66 ada, 5-149-150-152-213-214-241 ve 297 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/06/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
2-8/173.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/06/2014 tarih ve 7/151 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 191 ve 192 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/06/2014 tarihli Komisyon raporu.

3-8/174.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/06/2014 tarih ve 7/152 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada, 526 nolu parsel ve yakın çevresine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 05.05.2014 tarih ve 5/41 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/06/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
4-8/175.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/06/2014 tarih ve 7/168 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, 642 ada, 1256 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 02.06.2014 tarih ve 6/58 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/06/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
5-8/176.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/06/2014 tarih ve 7/153 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notu değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 05.05.2014 tarih ve 5/42 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/06/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
6-8/177.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/06/2014 tarih ve 7/154 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 17973 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/06/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
7-8/178.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/06/2014 tarih ve 7/155 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 05.05.2014 tarih ve 22 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/06/2014 tarihli Komisyon raporu.

8-8/179.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/02/2014 tarih ve 2/47 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Türkçaybaşı Mahallesi, 1 pafta, 9-10-11-12 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Arifiye İlçe Belediye Meclisince alınan 02.01.2014 tarih ve 2014/6 sayılı kararının Belediyesine iadesinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/06/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
9-8/180.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/06/2014 tarih ve 7/171 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Çaybaşıfuadiye, Çınardibi, Hacıköy, Kışlaçay Kumbaşı, Türkçaybaşı Mahallelerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarının belirlenmesine ait Arifiye İlçe Belediye Meclisince alınan 02.06.2014 tarih ve 33 sayılı kararıyla belirlenen kırsal yerleşim alan sınırlarının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/06/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
10-8/181.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/06/2014 tarih ve 7/170 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/05/2014 tarih ve 6/122 sayılı kararına uygun olarak yeniden hazırlanan Arifiye Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına ait Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 30 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 08/07/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
11-8/182.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/06/2014 tarih ve 7/169 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait Ferizli İlçe Belediye Meclisince alınan 02.06.2014 tarih ve 33 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/06/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
12-8/183.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/06/2014 tarih ve 7/157 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya İli Geyve ve Karapürçek ilçelerinde yaklaşık 47.4 hektarlık alana ilişkin RES(Rüzgar Enerji Santralı) tesisi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 08/07/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
13-8/184-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün 21/05/2014 tarih ve 1999 sayılı yazısı gereği hazırlanan Sakarya I.OSB 2. İlave Alanına ait 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 03/07/2014 tarih ve 1292 sayılı yazısı.
 
14-8/185.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Arifiye İlçesinde bulunan I.OSB alanı 2.ilave alanı ile ilgili olarak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün 21/05/2014 tarih ve 1999 sayılı yazısına istinaden, I. OSB Bölge Müdürlüğünce hazırlanan Merkezi İş ve Konut Alanının OSB Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik talebine ilişkin 04/07/2014 tarih ve 1312 sayılı yazısı.
 
15-8/186.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi 633 ada 145 ve 4 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/07/2014 tarih ve 1309 sayılı yazısı.
 
16-8/187.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi 973 ada 774-775-776-834-835-838-771 ve 844 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 03/07/2014 tarih ve 1310 sayılı yazısı.
 
17-8/188.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 02/06/2014 tarih ve 6/57 sayılı kararı ile uygun görülen Güllük Mahallesi, 637 ada 1 ve 641 ada 1 nolu parsellerle ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/06/2014 tarih ve 1248 sayılı yazısı.
 
18-8/189.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Alandüzü Mahallesi, 3674 ada 4 nolu parselin kuzeyindeki park alanı içinde trafo yapılmak üzere Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin talebine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 02/06/2014 tarih ve 6/59 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/07/2014 tarih ve 1300 sayılı yazısı.
 
19-8/190.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,TEİAŞ Genel Müdürlüğü’nün teklifi ile Adapazarı İlçesi Taşkısığı Mahallesi 920 ve 921 nolu parsel ve çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 05/05/2014 tarih ve 5/43 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 25/06/2014 tarih ve 1301 sayılı yazısı.
 
20-8/191.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, İkizceosmaniye Mahallesi, 2117 ada 8-9-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-40-41-42 nolu parseller ile 2121 ada 8-9-10-12-15-17-19-20-21-22-27 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebine ilişkin 08/07/2014 tarih ve 1338 sayılı yazısı.
 
21-8/192.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, İkizceosmaniye Mahallesi, 2117 ada 8-9-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-40-41-42 nolu parseller ile 2121 ada 8-9-10-12-15-17-19-20-21-22-27 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Plan talebinin görüşülmesine ilişkin 08/07/2014 tarih ve 1337 sayılı yazısı.
 
22-8/193.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Serdivan İlçesi Aralık, Aşağıdereköy, Beşevler, Çubuklu,  Dağyoncalı,  Kızılcıklı,  Kuruçeşme,  Meşeli,  Uzunköy ve Yukarıdereköy Mahallelerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarının belirlenmesine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/07/2014 tarih ve 36 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07/07/2014 tarih ve 1326 sayılı yazısı.
 
23-8/194.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, 1536 ada 17 parseli kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 02/06/2014 tarih ve 31 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 01/07/2014 tarih ve 1277 sayılı yazısı.
 
24-8/195.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Türkiye Diyanet Vakfının mülkiyetinde bulunan, Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi 522 ada 1, 523 ada 1, 531 ada 1, 529 ada 1, 481 ada 1, 528 ada 1, 526 ada 1 nolu parseller ile 2914, 2915, 2916, 2976 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/07/2014 tarih ve 35 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07/07/2014 tarih ve 1327 sayılı yazısı.
 
25-8/196.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesinde bulunan; mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan 2412 ada 152-153-154-155-156-157-158-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187 nolu parselleri kapsayan alanın, "Resmi Kurum Alanı" olarak planlamasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/07/2014 tarih ve 1290 sayılı yazısı.
 
26-8/197.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi D100 Karayolu üzerinde Pekşenler Kavşağından başlayıp, Sakarya Nehrinin üzerinden köprü ile Adapazarı İlçesi Yenicami Bulvarı ve yeni Stadyum alanına bağlanan ulaşım bağlantısı planı ile ilgili 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 26/06/2014 tarih ve 1176 sayılı yazısı.
 
27-8/198.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesinde bulunan; mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan 2412 ada 152-153-154-155-156-157-158-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187 nolu parselleri kapsayan alanın, "Resmi Kurum Alanı" olarak planlamasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/07/2014 tarih ve 1289 sayılı yazısı.
 
28-8/199.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi D100 Karayolu üzerinde Pekşenler Kavşağından başlayıp, Sakarya Nehrinin üzerinden köprü ile Adapazarı İlçesi Yenicami Bulvarı ve Yeni Stadyum alanına bağlanan ulaşım bağlantısına ait plan ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin yapılmasının görüşülmesine ilişkin 25/06/2014 tarih ve 1229 sayılı yazısı.
 
29-8/200.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Başkanlığının 02/07/2014 tarih ve 1492 sayılı yazısı ile Hendek İlçesi Yeni, Nuriye, Nüshetiye, Başpınar Mahalleleri için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik talebinin görüşülmesine ilişkin 07/07/2014 tarih ve 1334 sayılı yazısı.

30-8/201.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirildiği Hendek İlçe Belediye Meclisinin 02/07/2014 tarih ve 31 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08/07/2014 tarih ve 1335 sayılı yazısı.

31-8/202.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2622 ada 53 nolu parselin “lojistik ve depolama alanı”, 2623 ada, 3 nolu parselin “sanayi alanı” olarak planlandığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebinin görüşülmesine ilişkin 12/06/2014 tarih ve 1041 sayılı yazısı.
 
32-8/203.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarih ve 6/120 sayılı kararı ile onaylanan, Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 43 ada, 14-15-19-27-122 ve 123 nolu parseller ve çevresini kapsayan Sapanca Yüksek Hızlı Tren Gar Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 27/06/2014 tarih ve 65893435 sayılı yazısı ile yapılan itirazın görüşülmesine ilişkin 01/07/2014 tarih ve 1279 sayılı yazısı.
 
33-8/204.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi Kurtköy sınırları içinde yer alan 3 pafta 216-225-226-253-254-753-754 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/07/2014 tarih ve 1311 sayılı yazısı.
 
34-8/205.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih ve 2014/34 sayılı kararı ile Yüksek Hızlı Tren Gar Alanı”na ilişkin uygun görülen Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesi 43 ada 14-15-19-27-122 ve 123 nolu parseller ve yakın çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/07/2014 tarih ve 1294 sayılı yazısı.
 
35-8/206.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi, 114 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 02/06/2014 tarih ve 815 sayılı yazısı.
 
36-8/207.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçesi, Şeyhvarmaz Mahallesi, Ova Mevkiindeki 201.505 m² yüzölçümlü 3362 nolu parsele yönelik hazırlanan “Sanayi Tesis Alanı” ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebine ilişkin 03/07/2014 tarih ve 1297 sayılı yazısı.
 
37-8/208.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Erenler İlçe Belediyesine ait Erenler Mahallesi 26.M.2 pafta 10363 parsel sayılı 29843,88 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki Toptancı Hal Tesislerinin bina, tesis, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları ile birlikte Belediyemize devrine ilişkin 08/07/20014 tarih ve 1869 sayılı yazısı.
 
38-8/209.-Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığına ait 54.SBB.0054 plakalı 2000 model Mıtsubıshı Greyderin, Hendek İlçe Belediyesi Başkanlığı’nın 15.05.2014 tarih ve 112 sayılı yazılı talebine istinaden yol bakım ve onarım hizmetlerinde kullanılmak üzere Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.1 maddesine göre Hendek İlçe Belediyesine bedelsiz olarak devir edilebilmesine ilişkin 26/06/2014 tarih ve 816 sayılı yazısı.
 
39-8/210.-Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediyesinin 08/07/2014 tarih ve 2229 sayılı yazısı ile, Erenler İlçesi  26M-11 pafta, 10021 nolu parselin üzerine Belediyemizce yapılan 204,64 m2’lik kapalı alanı ve 167,14 m2 açık alan olmak üzere toplam 371,79 m2 alanlı kafeteryanın 5216 ve 5393 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince 2.000,00 TL+KDV aylık kira bedelle Erenler İlçe Belediyesine 10 yıllığına tahsisine,  yıllık kira artışlarının TÜFE oranında arttırılması ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilebilmesine ilişkin 08/07/2014 tarih ve 50 sayılı yazısı.
 
40-8/211.-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 5216 ve 5393 sayılı kanunların ilgili maddeleri dahilinde SASKİ Genel Müd.nün kamu ve özel bankalardan (6360 sayılı yasa ile  devir alınan elektrik borçlarının SEPAŞ’a ödenmesi için) alacağı 7.000.000,00TL kredi kullanılmak üzere yasal payların kefil olarak kefalet imzasının alınmasına ve her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 08/07/2014 tarih ve 414 sayılı yazısı.
 
-14/07/2014 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-
 
41.8/212.-Sakarya Valiliği Aile ve sosyal Politikalar Müdürlüğünün 10/07/2014 tarih ve  3644 sayılı yazısı ile talep olunan, Sapanca İlçesi, Ünlüce Mahallesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2011-2016 yılı Yatırım Programında yer alan 500 kişilik Huzurevi projesi için mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğüne ait Sapanca İlçesi Ünlüce Mahallesi 225,320 m2.lik 262 nolu parselin 75.000 m2.lik kısmının Sosyal ve Kültürel Tesisi Alanı yapılması için 1/5000  ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin Sapanca İlçe Belediyesinin 11/07/2014 tarih ve 3222 sayılı yazısı. 
 
42.8/213.- Büyükşehir Belediye Meclisinin Ağustos ayında bir ay süreyle tatil edilmesi.

×