Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
14.07.2014
8/172
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Orta Mahalle, 66 ada, 5-149-150-152-213-214-241 ve 297 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İmam Hatip Ortaokulu ihtiyacını karşılamak üzere Orta Mahalle, 66 ada 5-214 -297 nolu parsellerin Okul Alanı?na dahil edilmesine dair talep yazısına istinaden yapılan plan değişikliğinde, plan bütünlüğü ve planlama ilkeleri açısından Orta Mahalle, 66 Ada, 5-214-297 nolu parsellerle birlikte 66 ada, 149-150-152-213 ve 241 nolu parseller de Konut ve Ticaret Alanından, Ortaöğretim Tesis Alanına dönüştürülmüştür. Bu doğrultuda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 23/06/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.07.2014
8/173
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 191 ve 192 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 24/03/2014 tarih 1233931 sayılı talep yazısı ile, Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi 191 ve 192 nolu parsellerin Spor Tesis Alanında kalan yaklaşık 9000 m².lik kısmının Eğitim Tesis Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 23/06/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.07.2014
8/174
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada, 526 nolu parsel ve yakın çevresine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada, 526 nolu parselde bulunan Spor Tesis Alanına hizmet götürmek amacıyla planlanan 15.00 m.lik imar yolu ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi?nin 05.05.2014 tarih ve 5/41 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 23/06/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.07.2014
8/175
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, 642 ada, 1256 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, 642 ada, 1256 nolu parselde Site Modeli Yaşlı Yaşam Evi yapılması için yapılaşma şartlarının E=0.90?dan E=1.50?ye, kat adedinin 3 kattan zemin+3 kata ve bina yüksekliğinin 15.00 m.?ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi?nin 02.06.2014 tarih ve 6/58 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 30/06/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir
14.07.2014
8/176
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notu değişikliği,
Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notlarına ?Konut Alanlarında 10.00 m. ve daha geniş yoldan cephe alan binaların yol cephelerine bakan zemin katları halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla işyeri olarak projelendirilebilir? ibaresinin plan notlarına ilave yapılmasına ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi?nin 05.05.2014 tarih ve 5/42 sayılı kararının, ?Konut Alanlarında parsel büyüklüğü 1000 m²?den az olmayan ve 10.00 m. ve üzeri imar yoluna cephesi olan parsellerde imar yolundan en az 5.00 m. çekilmesi şartıyla zemin katları halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla işyeri yapılabilir.? şeklinde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 23/06/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.07.2014
8/177
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 17973 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 17973 nolu parselin Konut Alanından çıkartılarak Ticaret Alanı olarak planlanmasını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 30/06/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir
14.07.2014
8/184
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.07.2014
8/185
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
1.OSB 2.İlave Alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.07.2014
8/186
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi 633 ada 145 ve 4 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.07.2014
8/187
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi 973 ada 774-775-776-834-835-838-771 ve 844 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir
14.07.2014
8/188
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Güllük Mahallesi, 637 ada 1 ve 641 ada 1 nolu parsellerle ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir
14.07.2014
8/189
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Alandüzü Mahallesi, 3674 ada 4 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.07.2014
8/191
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
Adapazarı İlçesi, İkizceosmaniye Mahallesi, 2117 ada 8-9-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-40-41-42 nolu parseller ile 2121 ada 8-9-10-12-15-17-19-20-21-22-27 nolu parsellere ilişkin, 1/25000 ölçekli N.İ.P. değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.07.2014
8/190
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ MEVZİ İMAR PLAN TALEBİ
Adapazarı İlçesi Taşkısığı Mahallesi, 920 ve 921 nolu parsel ve çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzi imar plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir
14.07.2014
8/192
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, İkizceosmaniye Mahallesi, 2117 ada 8-9-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-40-41-42 nolu parseller ile 2121 ada 8-9-10-12-15-17-19-20-21-22-27 nolu parsellere ilişkin, İlave 1/5000 ölçekli N.İ.P. talebi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.07.2014
8/193
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SINIR DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Aralık, Aşağıdereköy, Beşevler, Çubuklu, Dağyoncalı, Kızılcıklı, Kuruçeşme, Meşeli, Uzunköy ve Yukarıdereköy Mahallelerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarının belirlenmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.07.2014
8/194
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, 1536 ada 17 parseli kapsayan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.07.2014
8/195
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi 522 ada 1, 523 ada 1, 531 ada 1, 529 ada 1, 481 ada 1, 528 ada 1, 526 ada 1 nolu parseller ile 2914, 2915, 2916, 2976 nolu parsellere ilişkin, 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.07.2014
8/196
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesinde bulunan; 2412 ada 152-153-154-155-156-157-158-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187 nolu parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli N.İ.P. değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.07.2014
8/197
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
Erenler İlçesi, Pekşenler Kavşağından başlayıp, Adapazarı İlçesi, Yenicami Bulvarı ve Yeni Stadyum alanına bağlanan ulaşım bağlantısına ait planın, 1/25000 ölçekli N.İ.P. değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.07.2014
8/198
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesinde bulunan; 2412 ada 152-153-154-155-156-157-158-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.P. değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.07.2014
8/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Pekşenler Kavşağından başlayıp, Adapazarı İlçesi, Yenicami Bulvarı ve Yeni Stadyum alanına bağlanan ulaşım bağlantısına ait planın, 1/5000 ölçekli N.İ.P. değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.07.2014
8/200
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Yeni, Nuriye, Nüshetiye, Başpınar Mahalleleri için hazırlanan 1/5000 ölçekli N.İ.P. değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.07.2014
8/201
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içinde yapılan itirazlarına ilişkin Hendek Belediye Meclisinin 02/07/2014 tarih ve 31 sayılı kararı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.07.2014
8/202
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2622 ada 53 nolu parsel ile, 2623 ada, 3 nolu parselle ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.07.2014
8/203
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, Rüstempaşa mahallesi, 43 ada, 14-15-19-27-122 ve 123 nolu parseller ve çevresini kapsayan Sapanca Yüksek Hızlı Tren Gar Alanı 1/5000 ölçekli N.İ.P. değişikliğine, D.D.Y. İşletmesi Genel Müdürlüğünün itirazı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.07.2014
8/204
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
Sapanca İlçesi Kurtköy sınırları içinde yer alan 3 pafta 216-225-226-253-254-753-754 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.