Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

14.06.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

14.06.2010 Tarihli Meclis Gündemi
 

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.06.2010 Pazartesi günü saat 14.00'de Sakarya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının ikinci katında bulunan Meclis Salonu'nda yapacağı toplantıya ait gündemdir

- Yoklama ve açılış.
- 10/05/2010 ve 12/05/2010 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin okunması ve oylanması 

1. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/04/2010 tarih ve 4/159 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Erenler İlçesi Yeni Mahalle 26 M II pafta 10849, 10850, 10854, 10855, 10856, 10857, 10858, 10859 nolu parsellerin Orta Öğretim Tesisi Alanından Gelişme Konut Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğini içeren; 05/04/2010 tarih ve 716 sayılı yazısının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 04/06/2010 tarihli Komisyon raporu, 

2. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/05/2010 tarih ve 6/205 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Adapazarı İlçesi Ozanlar Mahallesi 118 pafta 804 ada 1 nolu parselin park alanından Anaokulu Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğini içeren; 03/05/2010 tarih ve 807 sayılı yazısının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 14/05/2010 tarihli Komisyon raporu, 

3. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/05/2010 tarih ve 6/198 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Serdivan İlçe Belediye Meclisinin İstiklal Mahallesi 28 K I pafta 15404,15405 ve 16764 nolu parsellerin bulunduğu "M1' Yolboyu Ticaret Alanı ve Konut Alanından oluşan yapı adasının tamamının "M' Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren; 05/04/2010 tarih ve 28 sayılı kararının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 17/05/2010 tarihli Komisyon raporu, 

4. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/05/2010 tarih ve 6/199 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Hendek İlçe Belediye Meclisinin Yeni Mahalle 30 L I d imar paftası 708 ada 1 nolu parselin batısındaki park alanının kaldırılarak, konut alanına dahil edilmesi, kaldırılan park alanının parselin doğusuna ihdas edilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren; 04/02/2010 tarih ve 6 sayılı kararının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 02/06/2010 tarihli Komisyon raporu, 

5. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/05/2010 tarih ve 6/201 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Ferizli İlçe Belediye Meclisinin İnönü Mahallesi 19 pafta 4382 nolu parselden geçen 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren; 01/03/2010 tarih ve 9 sayılı kararının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 21/05/2010 tarihli Komisyon raporu, 

6. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/05/2010 tarih ve 6/207 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 tarih ve 818 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/03/2010 tarih ve 3/108 sayılı kararı ile onaylanan Kuzey Marmara otoyolu (İstanbul 3. Çevreyolu ve Boğaz Geçişi dahil) projesine ait, km.208+000 km.244+706.82 arasındaki 1/25.000 ölçekli güzergah planı ve 1/5000 ölçekli anayol ve bağlantı yolları projesine ilan askı süresi içerinde yapılan 11 adet itirazın uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 17/05/2010 tarihli Komisyon raporu, 

7. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/05/2010 tarih ve 6/195 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin Şeker Mahallesi 805 ada 1165 ve 1167 nolu parsellerden geçen 7.00 m.lik yolun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren; 05/04/2010 tarih ve 4/25 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 26/05/2010 tarihli Komisyon raporu, 

8. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/05/2010 tarih ve 6/218 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin Çamyolu Mahallesi 2508 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parsellerin İlköğretim Alanı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planını içeren; 03/05/2010 tarih ve 5/38 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 26/05/2010 tarihli Komisyon raporu, 

9. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/05/2010 tarih ve 6/194 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin Dağdibi Mahallesi 2457 ada 15 ve 16 nolu parsellerin Spor Tesisi Alanı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planını içeren; 05/04/2010 tarih ve 4/26 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 28/05/2010 tarihli Komisyon raporu, 

10. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/05/2010 tarih ve 6/200 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Hendek İlçe Belediye Meclisinin Akova Mahallesi 30 K I b imar paftası 457 nolu parselden geçen 10.00 m.lik imar yolunun bir miktar doğuya kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren; 04/03/2010 tarih ve 12 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 14/05/2010 tarihli Komisyon raporu, 

11. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/05/2010 tarih ve 6/217 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Ferizli İlçe Belediye Meclisinin Ferizli, Kemalpaşa Mahallesi 15 pafta, 4421 nolu parselin Kültürel Tesis Alanında kalan kısmı ile parsele isabet eden 7.00 m.lik yolların kaldırılarak, Sağlık Tesisi Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğini içeren; 03/05/2010 tarih ve 24 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 02/06/2010 tarihli Komisyon raporu, 

12. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/05/2010 tarih ve 6/196 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Erenler İlçe Belediye Meclisinin Erenler, Kamışlı Mahallesi 5 pafta 1051 nolu parselin (574 ve 946 nolu parsellerin tevhidi) Akaryakıt ve LPG Tesis Alanı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren; 05/04/2010 tarih ve 19 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 17/05/2010 tarihli Komisyon raporu, 

13. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/05/2010 tarih ve 6/216 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Arifiye İlçe Belediye Meclisinin Arifbey Mahallesi Açelya Sokak, Siteler Caddesi ve Kudüs Caddesi arasında kalan alanları kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğini içeren; 07/05/2010 tarih ve 2010/39 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 04/06/2010 tarihli Komisyon raporu, 

14. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/05/2010 tarih ve 6/203 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Arifiye İlçe Belediye Meclisinin Arifbey Mahallesi 1511 nolu parselin Kamu Lojmanı Alanında kalan kısmının Resmi Kurum Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren; 01/04/2010 tarih ve 2010/27 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 21/05/2010 tarihli Komisyon raporu, 

15. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/05/2010 tarih ve 6/202 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Arifiye İlçe Belediye Meclisinin Hanlı Merkez, Sakarya ve Hanlıköy Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planını içeren; 01/04/2010 tarih ve 2010/30 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 28/05/2010 tarihli Komisyon raporu, 

16. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/05/2010 tarih ve 6/197 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Serdivan İlçe Belediye Meclisinin İstiklal Mahallesi 15 pafta 14625 nolu parselin kuzeyindeki Otopark Alanının bir kısmının parselin batısına kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren; 05/04/2010 tarih ve 26 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 31/05/2010 tarihli Komisyon raporu, 

17. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/05/2010 tarih ve 6/206 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Adapazarı İlçesi Orta Mahalle 8 pafta 66 ada 11 ve 157 nolu parsellerin Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün 18/07/1995 tarih ve 2581 sayılı yazıları ile "Cumhuriyet İlkokulunun genişletilmesi amacıyla' İl Özel İdaresi adına tahsis edildiğinden, söz konusu parsellerin Ortaöğretim Tesis Alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğini içeren; 03/05/2010 tarih ve 810 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 24/05/2010 tarihli Komisyon raporu, 

18. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/05/2010 tarih ve 6/204 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Erenler İlçesi Büyükesence Mahallesi yaklaşık 83 ha'lık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını içeren; 03/05/2010 tarih ve 820 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 24/05/2010 tarihli Komisyon raporu, 

19. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/05/2010 tarih ve 6/208 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Kızılkaya orman köyü muhtarı İlhami DİŞLİ'nin 07/04/2010 tarih ve 4312 kayıt nolu, Örencik orman köyü muhtarı Sabri DEMİR'in 07/04/2010 tarih ve 4322 kayıt nolu dilekçeleri ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinden çıkma talebini içeren; 04/05/2010 tarih ve 335 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 04/06/2010 tarihli Komisyon raporu, 

20. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/02/2010 tarih ve 2/87 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Serdivan İlçesi Adalı Köyü 1018 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu parsellerin güneyindeki 10.00 m.lik yol ile kadastral boşluk olarak görülen alanındaki parkın bir kısmının kaldırılıp konut alanına dahil edilmesi, kaldırılan park alanının 1019 ada 1 nolu parsele konulması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğini içeren; 28/01/2010 tarih ve 191 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 31/05/2010 tarihli Komisyon raporu, 

21. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/05/2010 tarih ve 6/211 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Taksi Dolmuş, Ticari Taksi ve Minibüslerde 1. derece kan hısımları arasında yapılan devirlerde tahsisli güzergah devir ücretinin indirimli alınmasına ait 03/05/2010 tarih ve 210 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 14/05/2010 tarihli Komisyon raporu, 

22. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/05/2010 tarih ve 6/212 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 13/04/2010 tarih ve 97 sayılı yazısına ait Büyükşehir Belediyemizin dışında bulunan ilçe belediyeleri katı atıklarını Düzenli Depolama Sahamızda bertaraf etmek istemekte olup, söz konusu hizmet için gelir tarifesi kalemi olarak ton başına atık bedel fiyatı belirlenmesi talebinin uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 14/05/2010 tarihli Komisyon raporu, 

23. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı Belediye Meclisi'nin G25D-08B-4A pafta, 39 ada, 248 nolu parsel ve çevresini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 04/05/2010 tarih ve 35 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 07/06/2010 tarih ve 1172 sayılı yazısı. 

24. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı Belediye Meclisi'nin, 40 pafta, 59 ada, 1 nolu parsel ve çevresini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 11/05/2010 tarih ve 45 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 07/06/2010 tarih ve 1182 sayılı yazısı. 

25. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı Belediye Meclisi'nin, 30 pafta, 168 ada, 99 nolu parsel ve çevresini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği 11/05/2010 tarih ve 46 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 07/06/2010 tarih ve 1184 sayılı yazısı. 

26. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı Belediye Meclisi'nin, 13 pafta, 36 ada, 58 nolu parsel ve çevresini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği 11/05/2010 tarih ve 47 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 07/06/2010 tarih ve 1187 sayılı yazısı.

27. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı Belediye Meclisi'nin, 1 pafta, 890, 894, 888 nolu parselleri kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Plan değişikliğine ait 11/05/2010 tarih ve 48 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 07/06/2010 tarih ve 1175 sayılı yazısı. 

28. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 14 kadastral pafta, 37 ada, 328 nolu parselde bulunan Akaryakıt Alanına, LPG ilavesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 07/06/2010 tarih ve 1183 sayılı yazısı. 

29. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 32 Evler Mahallesi, Beşköprü Caddesi, 26 K I pafta, 15916 - 15917 - 15918 - 15919 ve 15920 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 03/05/2010 tarih ve 30 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 07/06/2010 tarih ve 1188 sayılı yazısı. 

30. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin Kemalpaşa Mahallesi, 26 I 2 pafta, 17453 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 03/05/2010 tarih ve 31 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07/06/2010 tarih ve 1179 sayılı yazısı. 

31. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin Kemalpaşa Mahallesi, Üniversite Caddesi, 30 pafta, 6401 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 03/05/2010 tarih ve 33 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 07/06/2010 tarih ve 1174 sayılı yazısı. 

32. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler Belediye Meclisi'nin, 10505 ve 10507 nolu parselleri ve çevresini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği 04/05/2010 tarih ve 20 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 07/06/2010 tarih ve 1186 sayılı yazısı. 

33. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Meclisi'nin Yeni Mahalle, mülkiyeti Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait 4946, 8001, 8029 ve 9860 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 03/05/2010 tarih ve 28 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07/06/2010 tarih ve 1178 sayılı yazısı. 

34. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler Belediye Meclisi'nin, 1 pafta, 795 nolu parsel ve çevresini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği 07/05/2010 tarih ve 35 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 07/06/2010 tarih ve 1185 sayılı yazısı. 

35. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin; 08/02/2010 tarih ve 2/73 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçesi Hasanbey Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Erenler İlçe Belediyesi tarafından hazırlanan Hasanbey Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait 03/05/2010 tarih ve 30 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07/06/2010 tarih ve 1177 sayılı yazısı. 

36. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, 29 K 3 pafta, 11159 ve 17469 nolu parsellerin LPG İkmal İstasyonu olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebine ilişkin 07/06/2010 tarih ve 1176 sayılı yazısı. 

37. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Harmanlık Mahallesi, 189 ada, 130 ve 300 nolu parsellerin Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/06/2010 tarih ve 1180 sayılı yazısı. 

38. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi, Karagöl Mevkii, 16 pafta, 665 - 666 nolu parsellere ait A + LPG İstasyonu amaçlı 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı talebine ilişkin 07/06/2010 tarih ve 1171 sayılı yazısı. 

39. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Ünlüce Kuruçeşme Orman Köyleri yaklaşık 217 ha.lık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 07/06/2010 tarih ve 1181 sayılı yazısı. 

40. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyemize bağlı İlimbey köyü muhtarının 03/05/2010 tarihli ve 2550 kayıt nolu dilekçesi ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinden çıkma taleplerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 45 inci maddesine göre görüşülmesine ilişkin 20/05/2010 tarih ve 382 sayılı yazısı. 

41. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa, Şirinevler ve Şeker Mahallesinden ayrılarak Serdivan İlçesine dahil edilen cadde ve sokakların Adres ve Numaralamaya ilişkin Yönetmeliğin 14. maddesine göre aynı isimli olanların isimlerinin değiştirilmesine ait 03/05/2010 tarih ve 35 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 01/06/2010 tarih ve 433 sayılı yazısı.

42. Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi'nin Rüstempaşa Mahallesi Mehter Caddesi üzerinde bulunan parka "Talip TOPÇU Parkı' adı verilmesine ait 03/05/2010 tarihli ve 2010/20 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 20/05/2010 tarih ve 317 sayılı yazısı.

43. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemize bağlı Sapanca İlçe Belediyesi, Gazipaşa Mahallesi sınırları içerisinde ekli planda kalan bölgede, Sapanca İlçe Belediye Başkanlığı'nın 04/03/2010 tarihli ve 413 sayılı yazısına istinaden 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesine göre yapılması düşünülen Kentsel Dönüşüm Projesi için Toplu Konut İdaresi ile yapılacak olan protokollerin imzalamak, arazi alım satım takas ve benzeri işlemleri yürütmek üzere 5216 sayılı yasanın 7-e maddesine göre görüşülmesine ilişkin 07/06/2010 tarih ve 1173 sayılı yazısı. 

44. Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait Serdivan İlçesi Yazlık Mahallesi 2990 ada, 1 nolu parsel ve devamında bulunan park alanında planlanan Çark Deresi kıyısı Yeşil Alan Peyzaj Projesi (2-7,5 km) kapsamında yer alan Halı Sahaları, Go Card Alanı, Kafeterya, Midilli Atları Binicilik Alanı, Aqua Park, Yüzme Havuzu ve benzeri sosyal ve spor Tesisi yapılarak 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesine ilişkin 07/05/2010 tarih ve 283 sayılı yazısı. 

45. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz bünyesinde boşalan memur kadrolarının (II) sayılı kütükte bulunan unvanlara uygun hale getirilerek hazırlanmış olan Ek II sayılı cetvelin görüşülmesine ilişkin 27/05/2010 tarih ve 1261 sayılı yazısı.

×