Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
14.06.2010
7/231
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 03/05/2010 tarih ve 24 sayılı kararı.
KABUL
14.06.2010
7/232
SBB
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 05/04/2010 tarih ve 19 sayılı kararı.
KABUL
14.06.2010
7/233
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 07/05/2010 tarih ve 2010/39 sayılı kararı
KABUL
14.06.2010
7/234
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 01/04/2010 tarih ve 2010/27 sayılı kararı.
KABUL
14.06.2010
7/251
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 03/05/2010 tarih ve 33 sayılı kararı.
İMAR KOM HAVALE
14.06.2010
7/252
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 04/05/2010 tarih ve 20 sayılı kararı.
İMAR KOM HAVALE
14.06.2010
7/253
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 03/05/2010 tarih ve 28 sayılı kararı.
İMAR KOM HAV.
14.06.2010
7/254
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07/05/2010 tarih ve 35 sayılı kararı.
İMAR KOM HAV
14.06.2010
7/255
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 03/05/2010 tarih ve 30 sayılı kararı.
İMAR KOM HAVALE
14.06.2010
7/256
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/06/2010 tarih ve 1176 sayılı yazısı.
İMAR KOM HAV.
14.06.2010
7/257
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/06/2010 tarih ve 1180 sayılı yazısı.
İMAR KOM HAV
14.06.2010
7/272
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 07/06/2010 tarih ve 39 sayılı kararı.
İMAR KOM HAVALE
14.06.2010
7/273
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 07/06/2010 tarih ve 40 sayılı kararı.
İMAR KOM HAVALE
14.06.2010
7/274
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 07/06/2010 tarih ve 41 sayılı kararı.
İMAR KOM HAVALE
14.06.2010
7/275
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 11/06/2010 tarih ve 41 sayılı kararı.
İMAR KOM HAVALE
14.06.2010
7/276
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 11/06/2010 tarih ve 42 sayılı kararı.
İMAR KOM HAV
14.06.2010
7/277
SBB
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 11/06/2010 tarih ve 40 sayılı kararı.
İMAR KOM HAV
14.06.2010
7/278
SBB
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 03/05/2010 tarih ve 29 sayılı kararı.
İMAR KOM HAVALE
14.06.2010
7/235
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
10/05/2010 tarih ve 6/202 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisinin, Arifiye İlçesi Hanlı Merkez, Sakarya ve Hanlıköy Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı
Hanlı Merkez, Sakarya ve Hanlıköy Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2009 tarih ve 8/306 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/05/2010 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne,
14.06.2010
7/221
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Erenler Yeni Mh.26 M II pafta 10849, ....10859 nolu parsellerin Plan değişikliğine ait Kom.R
Red
14.06.2010
7/228
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı ilçe Belediye Meclisinin 03/05/2010 tarih ve 5/38 sayılı kararı.
KABUL
14.06.2010
7/229
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 05/04/2010 tarih ve 4/26 sayılı kararı.
KABUL
14.06.2010
7/230
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçe Belediye Meclisinin 04/03/2010 tarih ve 12 sayılı kararı.
KABUL
14.06.2010
7/222
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Ozanlar Mahallesi 118 pafta 804 ada 1 nolu parselin park alanından Anaokulu Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Red
14.06.2010
7/223
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan, İstiklal Mahallesi 28 K I pafta 15404,15405 ve 16764 nolu parsellerin bulunduğu "M1" Yolboyu Ticaret Alanı ve Konut Alanından oluşan yapı adasının tamamının "M" Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Red
14.06.2010
7/224
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi Yeni Mahalle 30 L I d imar paftası 708 ada 1 nolu parselin batısındaki park alanının kaldırılarak, konut alanına dahil edilmesi, kaldırılan park alanının parselin doğusuna ihdas edilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Red
14.06.2010
7/225
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi İnönü Mahallesi 19 pafta 4382 nolu parselden geçen 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Red
14.06.2010
7/226
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/03/2010 tarih ve 3/108 sayılı kararı ile onaylanan Kuzey Marmara otoyolu (İstanbul 3. Çevreyolu ve Boğaz Geçişi dahil) projesine ait, km.208+000 km.244+706.82 arasındaki 1/25.000 ölçekli güzergah planı ve 1/5000 ölçekli anayol ve bağlantı yolları projesine ilan askı süresi içerinde yapılan 11 adet itiraz
Uygun olmadığına
14.06.2010
7/227
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Şeker Mahallesi 805 ada 1165 ve 1167 nolu parsellerden geçen 7.00 m.lik yolun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
14.06.2010
7/243
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi G25D-08B-4A pafta, 39 ada, 248 nolu parsel ve çevresini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
14.06.2010
7/244
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi Yeni Mahalle Ada Caddesi 40 pafta, 59 ada, 1 nolu parsel ve çevresini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
14.06.2010
7/245
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi İnönü Mahallesi Batakköy Caddesi 30 pafta, 168 ada, 99 nolu parsel ve çevresini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
14.06.2010
7/246
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi Ömercikler Mahallesi Denizler Mevkii 13 pafta, 36 ada, 58 nolu parsel ve çevresini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
14.06.2010
7/247
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ MEVZİ İMAR PLAN TALEBİ
Akyazı İlçesi Osmanbey Köyü 1 pafta, 890, 894, 888 nolu parselleri kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
14.06.2010
7/248
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 14 kadastral pafta, 37 ada, 328 nolu parselde bulunan Akaryakıt Alanına, LPG ilavesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
14.06.2010
7/249
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi 32 Evler Mahallesi, Beşköprü Caddesi, 26 K I pafta, 15916 - 15917 - 15918 - 15919 ve 15920 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
14.06.2010
7/250
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi, 26 I 2 pafta, 17453 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
14.06.2010
7/266
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca ilçesi Kırkpınar, Hasanpaşa, Soğuksu ve Tepebaşı Mahallelerine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak yaklaşık 560 ha.lık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Kabul
14.06.2010
7/267
SBB
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Sapanca İlçe Merkezine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak yaklaşık 800 ha.lık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Kabul
14.06.2010
7/268
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
1/25.000 ölçekli Sapanca Gölü Havzası Çevre Düzeni Planı
İmar ve Bayındırlık Komisyonu
14.06.2010
7/269
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi sınırları dahilinde bulunan İkizce Osmaniye Mahallesi 2133 ada, 4-5 nolu parsellerin Akaryakıt ve LPG İstasyonu olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
14.06.2010
7/270
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi sınırları dahilinde bulunan Beşköprü Mahallesi 3131 nolu sokak 34 pafta, 831 ada, 2 nolu parsel 6631, 6632, 6633 ve 6634 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
14.06.2010
7/271
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi sınırları dahilinde bulunan Böşköprü Mahallesi 3159. Sokak 33 pafta, 6289 ve 15735 nolu parselde 1/1000 ölçekli plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonu
14.06.2010
7/236
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
İstiklal Mahallesi 15 pafta 14625 nolu parselin kuzeyindeki Otopark Alanının bir kısmının parselin batısına kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
14625 nolu parselin kuzeyinde bulunan otopark alanının güneye doğru büyültülerek düzeltilmiş hali ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/05/2010 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne,
14.06.2010
7/237
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi Orta Mahalle 8 pafta 66 ada 11 ve 157 nolu parsellerin Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün 18/07/1995 tarih ve 2581 sayılı yazıları ile "Cumhuriyet İlkokulunun genişletilmesi amacıyla" İl Özel İdaresi adına tahsis edildiğinden, söz konusu parsellerin Ortaöğretim Tesis Alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
söz konusu parsellerin Ortaöğretim Tesis Alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/05/2010 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne,
14.06.2010
7/238
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Erenler İlçesi Büyükesence Mahallesi yaklaşık 83 ha'lık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Erenler İlçesi Büyükesence Mahallesi yaklaşık 83 ha'lık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/05/2010 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne,
14.06.2010
7/239
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE SINIRLARINDAN ÇIKMA TALEBİ
Kızılkaya orman köyü muhtarı İlhami DİŞLİ'nin 07/04/2010 tarih ve 4312 kayıt nolu, Örencik orman köyü muhtarı Sabri DEMİR'in 07/04/2010 tarih ve 4322 kayıt nolu dilekçeleri ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinden çıkma talebi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinden çıkma talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/06/2010 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne,
14.06.2010
7/241
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GÜZERGAH DEVİR ÜCRETİNİN İNDİRİLMESİ
Taksi Dolmuş, Ticari Taksi ve Minibüslerde 1. derece kan hısımları ve eşler arasında yapılan devirlerde tahsisli güzergah devir ücretinde indirim uygulanması
B-TAHSİSLİ GÜZERGAH DEVİR ÜCRETİ ÜCRET(TL) 1. Dolmuş Minibüsler şehir merkezi 8.000,00 4721 sayılı Kanunda sayılan 1.derece akrabalara(anne-baba-dede-torun ve eşler)yapılan devirlerden 2.000,00 2. Dolmuş Minibüsler ilçeler 5.000,00 4721 sayılı Kanunda sayılan 1.derece akrabalara(anne-baba-dede-torun ve eşler)yapılan devirlerden 1.250,00 3. Taksi Dolmuşlar 9.000,00 4721 sayılı Kanunda sayılan 1.derece akrabalara(anne-baba-dede-torun ve eşler)yapılan devirlerden 2.250,00 4. Durak Tahsisli Ticari Taksiler Şehir Merkezi 650,00 4721 sayılı Kanunda sayılan 1.derece akrabalara(anne-baba-dede-torun ve eşler)yapılan devirlerden 162,50 5. Durak Tahsisli Ticari Taksi İlçeler 400,00 4721 sayılı Kanunda sayılan 1.derece akrabalara(anne-baba-dede-torun ve eşler)yapılan devirlerden 100,00 6. Özel Halk Otobüsleri 6.1-Sapanca-Akyazı-Söğütlü-Hendek-Ferizli 6.000,00 4721 sayılı Kanunda sayılan 1.derece akrabalara(anne-baba-dede-torun ve eşler)yapılan devirlerden 1.500,00 6.2-Evrenköy-Camili-Karapı
14.06.2010
7/261
SBB
CADDE VE SOKAKLARA İSİM VERİLMESİ
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa, Şirinevler ve Şeker Mahallesinden ayrılarak Serdivan İlçesine dahil edilen cadde ve sokakların dosyası eki plan ve listelerinde de gösterildiği şekilde Bahçelievler, İstiklal ve Arabacıalanı Mahallesine dahil edilmesi, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesindeki "?bir Belediye sınırları içinde, aynı ad veya numara birden fazla meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere verilemez" hükmü uyarınca, İlçeye yeni bağlanan cadde ve sokaklardan aynı isimli olanların isimlerinin değiştirilmesi
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
14.06.2010
7/262
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PARKA İSİM VERİLMESİ
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin Rüstempaşa Mahallesi Mehter Caddesi üzerinde bulunan parka "Talip TOPÇU Parkı" adı verilmesi
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
14.06.2010
7/263
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SAPANCA GÖLÜ HAVZASI KORUMA PLANI
Büyükşehir Belediyemize bağlı Sapanca İlçe Belediyesi Gazipaşa Mahallesi sınırları içerisinde ekli planda kalan bölgede, Sapanca İlçe Belediye Başkanlığı'nın 04/03/2010 tarihli ve 413 sayılı yazısına istinaden 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesine göre yapılması düşünülen Kentsel Dönüşüm Projesi için Toplu Konut İdaresi ile yapılacak olan protokolleri imzalamak, arazi alım satım takas ve benzeri işlemleri yürütmek üzere 5216 sayılı yasanın 7-e maddesi gereğince görüşülmesi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale,
14.06.2010
7/264
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Mülkiyeti Belediyemize ait Serdivan İlçesi Yazlık Mahallesi 2990 ada, 1 nolu parsel ve devamında bulunan park alanında planlanan Çark Deresi kıyısı Yeşil Alan Peyzaj Projesi (2-7,5 km) kapsamında yer alan Halı Sahaları, Go Card Alanı, Kafeterya, Midilli Atları Binicilik Alanı, Aqua Park, Yüzme Havuzu ve benzeri sosyal ve spor Tesisi yapılarak 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi için 5393 sayılı Kanunun 18-e maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
Mülkiyeti Belediyemize ait Serdivan İlçesi Yazlık Mahallesi 2990 ada, 1 nolu parsel ve devamında bulunan park alanında planlanan Çark Deresi kıyısı Yeşil Alan Peyzaj Projesi (2-7,5 km) kapsamında yer alan Halı Sahaları, Go Card Alanı, Kafeterya, Midilli Atları Binicilik Alanı, Aqua Park, Yüzme Havuzu ve benzeri sosyal ve spor Tesisi yapılarak 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi için 5393 sayılı Kanunun 18-e maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesinin kabulüne,
14.06.2010
7/265
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NORM KADROLAR
"Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve standartlarına Dair Yönetmelik" 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden, Yönetmeliğin 2.maddesinde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut boş memur ve bu tarihten sonra boşalacak kadrolar 3 ay içinde Ek-4 Kadro kütüklerinden ilgisine göre (II) ve (III) sayılı kütüklerde bulunan unvanlara uygun hale getirilir.Bu kadrolar kütüklerinde bulunan ünvanlara uygun hale getirilmedikçe kullanılamaz denilmektedir. Boşalan memur kadroları (II) sayılı kütükte bulunan ünvanlara uygun hale getirilerek Ek (II) sayılı cetvelin görüşülmesi
"Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve standartlarına Dair Yönetmelik" 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede değişiklik yapılarak yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden, Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre hazırlanmış bulunan Norm dışı olan kadroların norma uygun hale getirilmesine ait (II) sayılı karar eki cetvelin kabulüne
14.06.2010
7/265 LİSTE
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NORM KADROLAR
7/265 sayılı kararın listesidir.
Kabul,
14.06.2010
7/242
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AFET İÇİN YETKİ
İlçe Belediyeleri katı atıklarını Düzenli Depolama Sahamızda bertaraf etmek istemekte olup, söz konusu hizmet için gelir tarifemize bedel konması
Büyükşehir Belediyemizin dışında bulunan İlçe Belediyeleri için ton başına atık bedel fiyatı KDV dahil 15,00TL olarak uygulanmasına,
14.06.2010
7/242
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
İlçe Belediyeleri katı atıklarını Düzenli Depolama Sahamızda bertaraf etmek istemekte olup, söz konusu hizmet için gelir tarifemize bedel konması
Büyükşehir Belediyemizin dışında bulunan İlçe Belediyeleri için ton başına atık bedel fiyatı KDV dahil 15,00TL olarak uygulanmasına,
14.06.2010
7/222
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Ozanlar Mahallesi 118 pafta 804 ada 1 nolu parselin park alanından Anaokulu Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Red
14.06.2010
7/223
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan, İstiklal Mahallesi 28 K I pafta 15404,15405 ve 16764 nolu parsellerin bulunduğu "M1" Yolboyu Ticaret Alanı ve Konut Alanından oluşan yapı adasının tamamının "M" Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Red
14.06.2010
7/224
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi Yeni Mahalle 30 L I d imar paftası 708 ada 1 nolu parselin batısındaki park alanının kaldırılarak, konut alanına dahil edilmesi, kaldırılan park alanının parselin doğusuna ihdas edilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Red
14.06.2010
7/225
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi İnönü Mahallesi 19 pafta 4382 nolu parselden geçen 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Red
14.06.2010
7/226
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/03/2010 tarih ve 3/108 sayılı kararı ile onaylanan Kuzey Marmara otoyolu (İstanbul 3. Çevreyolu ve Boğaz Geçişi dahil) projesine ait, km.208+000 km.244+706.82 arasındaki 1/25.000 ölçekli güzergah planı ve 1/5000 ölçekli anayol ve bağlantı yolları projesine ilan askı süresi içerinde yapılan 11 adet itiraz
Uygun olmadığına
14.06.2010
7/227
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Şeker Mahallesi 805 ada 1165 ve 1167 nolu parsellerden geçen 7.00 m.lik yolun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
14.06.2010
7/243
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi G25D-08B-4A pafta, 39 ada, 248 nolu parsel ve çevresini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
14.06.2010
7/244
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi Yeni Mahalle Ada Caddesi 40 pafta, 59 ada, 1 nolu parsel ve çevresini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
14.06.2010
7/245
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi İnönü Mahallesi Batakköy Caddesi 30 pafta, 168 ada, 99 nolu parsel ve çevresini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
14.06.2010
7/246
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi Ömercikler Mahallesi Denizler Mevkii 13 pafta, 36 ada, 58 nolu parsel ve çevresini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
14.06.2010
7/247
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ MEVZİ İMAR PLAN TALEBİ
Akyazı İlçesi Osmanbey Köyü 1 pafta, 890, 894, 888 nolu parselleri kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
14.06.2010
7/248
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 14 kadastral pafta, 37 ada, 328 nolu parselde bulunan Akaryakıt Alanına, LPG ilavesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
14.06.2010
7/249
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi 32 Evler Mahallesi, Beşköprü Caddesi, 26 K I pafta, 15916 - 15917 - 15918 - 15919 ve 15920 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
14.06.2010
7/250
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi, 26 I 2 pafta, 17453 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
14.06.2010
7/266
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca ilçesi Kırkpınar, Hasanpaşa, Soğuksu ve Tepebaşı Mahallelerine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak yaklaşık 560 ha.lık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Kabul
14.06.2010
7/267
SBB
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Sapanca İlçe Merkezine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak yaklaşık 800 ha.lık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Kabul
14.06.2010
7/268
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
1/25.000 ölçekli Sapanca Gölü Havzası Çevre Düzeni Planı
İmar ve Bayındırlık Komisyonu
14.06.2010
7/269
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi sınırları dahilinde bulunan İkizce Osmaniye Mahallesi 2133 ada, 4-5 nolu parsellerin Akaryakıt ve LPG İstasyonu olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
14.06.2010
7/270
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi sınırları dahilinde bulunan Beşköprü Mahallesi 3131 nolu sokak 34 pafta, 831 ada, 2 nolu parsel 6631, 6632, 6633 ve 6634 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
14.06.2010
7/271
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi sınırları dahilinde bulunan Böşköprü Mahallesi 3159. Sokak 33 pafta, 6289 ve 15735 nolu parselde 1/1000 ölçekli plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonu
14.06.2010
7/221
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Erenler Yeni Mh.26 M II pafta 10849, ....10859 nolu parsellerin Plan değişikliğine ait Kom.R
Red
14.06.2010
7/228
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı ilçe Belediye Meclisinin 03/05/2010 tarih ve 5/38 sayılı kararı.
KABUL
14.06.2010
7/229
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 05/04/2010 tarih ve 4/26 sayılı kararı.
KABUL
14.06.2010
7/230
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçe Belediye Meclisinin 04/03/2010 tarih ve 12 sayılı kararı.
KABUL
14.06.2010
7/231
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 03/05/2010 tarih ve 24 sayılı kararı.
KABUL
14.06.2010
7/232
SBB
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 05/04/2010 tarih ve 19 sayılı kararı.
KABUL
14.06.2010
7/233
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 07/05/2010 tarih ve 2010/39 sayılı kararı
KABUL
14.06.2010
7/234
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 01/04/2010 tarih ve 2010/27 sayılı kararı.
KABUL
14.06.2010
7/251
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 03/05/2010 tarih ve 33 sayılı kararı.
İMAR KOM HAVALE
14.06.2010
7/252
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 04/05/2010 tarih ve 20 sayılı kararı.
İMAR KOM HAVALE
14.06.2010
7/253
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 03/05/2010 tarih ve 28 sayılı kararı.
İMAR KOM HAV.
14.06.2010
7/254
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07/05/2010 tarih ve 35 sayılı kararı.
İMAR KOM HAV
14.06.2010
7/255
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 03/05/2010 tarih ve 30 sayılı kararı.
İMAR KOM HAVALE
14.06.2010
7/256
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/06/2010 tarih ve 1176 sayılı yazısı.
İMAR KOM HAV.
14.06.2010
7/257
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/06/2010 tarih ve 1180 sayılı yazısı.
İMAR KOM HAV
14.06.2010
7/272
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 07/06/2010 tarih ve 39 sayılı kararı.
İMAR KOM HAVALE
14.06.2010
7/273
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 07/06/2010 tarih ve 40 sayılı kararı.
İMAR KOM HAVALE
14.06.2010
7/274
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 07/06/2010 tarih ve 41 sayılı kararı.
İMAR KOM HAVALE
14.06.2010
7/275
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 11/06/2010 tarih ve 41 sayılı kararı.
İMAR KOM HAVALE
14.06.2010
7/276
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 11/06/2010 tarih ve 42 sayılı kararı.
İMAR KOM HAV
14.06.2010
7/277
SBB
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 11/06/2010 tarih ve 40 sayılı kararı.
İMAR KOM HAV
14.06.2010
7/278
SBB
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 03/05/2010 tarih ve 29 sayılı kararı.
İMAR KOM HAVALE
14.06.2010
7/235
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
10/05/2010 tarih ve 6/202 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisinin, Arifiye İlçesi Hanlı Merkez, Sakarya ve Hanlıköy Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı
Hanlı Merkez, Sakarya ve Hanlıköy Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2009 tarih ve 8/306 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/05/2010 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne,
14.06.2010
7/236
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
İstiklal Mahallesi 15 pafta 14625 nolu parselin kuzeyindeki Otopark Alanının bir kısmının parselin batısına kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
14625 nolu parselin kuzeyinde bulunan otopark alanının güneye doğru büyültülerek düzeltilmiş hali ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/05/2010 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne,
14.06.2010
7/237
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi Orta Mahalle 8 pafta 66 ada 11 ve 157 nolu parsellerin Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün 18/07/1995 tarih ve 2581 sayılı yazıları ile "Cumhuriyet İlkokulunun genişletilmesi amacıyla" İl Özel İdaresi adına tahsis edildiğinden, söz konusu parsellerin Ortaöğretim Tesis Alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
söz konusu parsellerin Ortaöğretim Tesis Alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/05/2010 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne,
14.06.2010
7/238
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Erenler İlçesi Büyükesence Mahallesi yaklaşık 83 ha'lık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Erenler İlçesi Büyükesence Mahallesi yaklaşık 83 ha'lık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/05/2010 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne,
14.06.2010
7/239
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE SINIRLARINDAN ÇIKMA TALEBİ
Kızılkaya orman köyü muhtarı İlhami DİŞLİ'nin 07/04/2010 tarih ve 4312 kayıt nolu, Örencik orman köyü muhtarı Sabri DEMİR'in 07/04/2010 tarih ve 4322 kayıt nolu dilekçeleri ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinden çıkma talebi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinden çıkma talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/06/2010 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne,
14.06.2010
7/241
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GÜZERGAH DEVİR ÜCRETİNİN İNDİRİLMESİ
Taksi Dolmuş, Ticari Taksi ve Minibüslerde 1. derece kan hısımları ve eşler arasında yapılan devirlerde tahsisli güzergah devir ücretinde indirim uygulanması
B-TAHSİSLİ GÜZERGAH DEVİR ÜCRETİ ÜCRET(TL) 1. Dolmuş Minibüsler şehir merkezi 8.000,00 4721 sayılı Kanunda sayılan 1.derece akrabalara(anne-baba-dede-torun ve eşler)yapılan devirlerden 2.000,00 2. Dolmuş Minibüsler ilçeler 5.000,00 4721 sayılı Kanunda sayılan 1.derece akrabalara(anne-baba-dede-torun ve eşler)yapılan devirlerden 1.250,00 3. Taksi Dolmuşlar 9.000,00 4721 sayılı Kanunda sayılan 1.derece akrabalara(anne-baba-dede-torun ve eşler)yapılan devirlerden 2.250,00 4. Durak Tahsisli Ticari Taksiler Şehir Merkezi 650,00 4721 sayılı Kanunda sayılan 1.derece akrabalara(anne-baba-dede-torun ve eşler)yapılan devirlerden 162,50 5. Durak Tahsisli Ticari Taksi İlçeler 400,00 4721 sayılı Kanunda sayılan 1.derece akrabalara(anne-baba-dede-torun ve eşler)yapılan devirlerden 100,00 6. Özel Halk Otobüsleri 6.1-Sapanca-Akyazı-Söğütlü-Hendek-Ferizli 6.000,00 4721 sayılı Kanunda sayılan 1.derece akrabalara(anne-baba-dede-torun ve eşler)yapılan devirlerden 1.500,00 6.2-Evrenköy-Camili-Karapı
14.06.2010
7/261
SBB
CADDE VE SOKAKLARA İSİM VERİLMESİ
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa, Şirinevler ve Şeker Mahallesinden ayrılarak Serdivan İlçesine dahil edilen cadde ve sokakların dosyası eki plan ve listelerinde de gösterildiği şekilde Bahçelievler, İstiklal ve Arabacıalanı Mahallesine dahil edilmesi, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesindeki "?bir Belediye sınırları içinde, aynı ad veya numara birden fazla meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere verilemez" hükmü uyarınca, İlçeye yeni bağlanan cadde ve sokaklardan aynı isimli olanların isimlerinin değiştirilmesi
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
14.06.2010
7/262
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PARKA İSİM VERİLMESİ
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin Rüstempaşa Mahallesi Mehter Caddesi üzerinde bulunan parka "Talip TOPÇU Parkı" adı verilmesi
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
14.06.2010
7/263
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SAPANCA GÖLÜ HAVZASI KORUMA PLANI
Büyükşehir Belediyemize bağlı Sapanca İlçe Belediyesi Gazipaşa Mahallesi sınırları içerisinde ekli planda kalan bölgede, Sapanca İlçe Belediye Başkanlığı'nın 04/03/2010 tarihli ve 413 sayılı yazısına istinaden 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesine göre yapılması düşünülen Kentsel Dönüşüm Projesi için Toplu Konut İdaresi ile yapılacak olan protokolleri imzalamak, arazi alım satım takas ve benzeri işlemleri yürütmek üzere 5216 sayılı yasanın 7-e maddesi gereğince görüşülmesi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale,
14.06.2010
7/264
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Mülkiyeti Belediyemize ait Serdivan İlçesi Yazlık Mahallesi 2990 ada, 1 nolu parsel ve devamında bulunan park alanında planlanan Çark Deresi kıyısı Yeşil Alan Peyzaj Projesi (2-7,5 km) kapsamında yer alan Halı Sahaları, Go Card Alanı, Kafeterya, Midilli Atları Binicilik Alanı, Aqua Park, Yüzme Havuzu ve benzeri sosyal ve spor Tesisi yapılarak 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi için 5393 sayılı Kanunun 18-e maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
Mülkiyeti Belediyemize ait Serdivan İlçesi Yazlık Mahallesi 2990 ada, 1 nolu parsel ve devamında bulunan park alanında planlanan Çark Deresi kıyısı Yeşil Alan Peyzaj Projesi (2-7,5 km) kapsamında yer alan Halı Sahaları, Go Card Alanı, Kafeterya, Midilli Atları Binicilik Alanı, Aqua Park, Yüzme Havuzu ve benzeri sosyal ve spor Tesisi yapılarak 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi için 5393 sayılı Kanunun 18-e maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesinin kabulüne,
14.06.2010
7/265
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NORM KADROLAR
"Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve standartlarına Dair Yönetmelik" 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden, Yönetmeliğin 2.maddesinde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut boş memur ve bu tarihten sonra boşalacak kadrolar 3 ay içinde Ek-4 Kadro kütüklerinden ilgisine göre (II) ve (III) sayılı kütüklerde bulunan unvanlara uygun hale getirilir.Bu kadrolar kütüklerinde bulunan ünvanlara uygun hale getirilmedikçe kullanılamaz denilmektedir. Boşalan memur kadroları (II) sayılı kütükte bulunan ünvanlara uygun hale getirilerek Ek (II) sayılı cetvelin görüşülmesi
"Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve standartlarına Dair Yönetmelik" 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede değişiklik yapılarak yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden, Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre hazırlanmış bulunan Norm dışı olan kadroların norma uygun hale getirilmesine ait (II) sayılı karar eki cetvelin kabulüne
14.06.2010
7/265 LİSTE
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NORM KADROLAR
7/265 sayılı kararın listesidir.
Kabul,
14.06.2010
7/242
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
İlçe Belediyeleri katı atıklarını Düzenli Depolama Sahamızda bertaraf etmek istemekte olup, söz konusu hizmet için gelir tarifemize bedel konması
Büyükşehir Belediyemizin dışında bulunan İlçe Belediyeleri için ton başına atık bedel fiyatı KDV dahil 15,00TL olarak uygulanmasına,