Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

14.03.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

14.03.2011 Tarihli Meclis Gündemi
 

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.03.2011 Pazartesi günü saat 14.00'de Sakarya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının ikinci katında bulunan Meclis Salonu'nda yapacağı toplantıya ait gündemdir.

-Yoklama ve açılış.
-14/02/2011 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.

GÜNDEM

1. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/41 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi, 28 K 1 pafta, 13814 nolu parselin bulunduğu imar adasının tamamının "Ticaret Alanı' olacak şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 03/01/2011 tarih ve 03 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/03/2011 tarihli Komisyon raporu, 

2. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/43 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi Orta Mahalle 33 J 4 pafta, 4590 ve 4591 sayılı parsellerin, Tarım Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 03/01/2011 tarih ve 06 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/03/2011 tarihli Komisyon raporu, 

3. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/46 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/02/2011 tarih ve 190 sayılı yazısında belirtilen, Serdivan İlçe Belediye Başkanlığının, 26/01/2011 tarih ve 320-344 sayılı yazısı ile, Serdivan İlçesi 32 Evler Mahallesi 26 K I pafta 7276 nolu parseldeki Park Alanı ve Öğrenci Yurdu Alanının Konut Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/02/2011 tarihli Komisyon raporu, 

4. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/68 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 08/11/2010 tarih ve 11/471 nolu kararı ile onaylanan Adapazarı ve Serdivan Belediye sınırları dahilinde bulunan Yazlık Kavşak Düzenleme Çalışmasına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan–askı süresi (08/12/2010–08/01/2011 tarihleri arası) içerisinde yapılan 4 adet itirazdan 2 adedinin ekli plandaki gibi değiştirilmiş şekliyle kabulünün uygun görüldüğü, 2 adedinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/03/2011 tarihli Komisyon raporu, 

5. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 05/10/2010 tarih ve 65 sayılı kararında belirtilen, Akyazı İlçesi Bediltahirbey Köyü, G25a-22d-4d pafta, 102 ada, 30 nolu parselin Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı talebinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/02/2011 tarihli Komisyon raporu, 

6. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/51 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2011 tarih ve 2011/1 sayılı kararında belirtilen, Sapanca İlçesi Rüstempaşa Mahallesi, 44 ada, 17 nolu parselin güneydoğusundan geçen 7.00 m.'lik imar yolunun kaldırılarak doğusundaki Park Alanına bitişik olacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/03/2011 tarihli Komisyon raporu, 

7. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/52 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2011 tarih ve 2011/2 sayılı kararında belirtilen, Sapanca İlçesi Gazipaşa Mahallesi 83 ada 11 nolu parselin batısından geçen 7.00 m.'lik yolun güzergahının değiştirilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait talebin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/02/2011 tarihli Komisyon raporu, 

8. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/53 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2011 tarih ve 2011/3 sayılı kararında belirtilen, Sapanca İlçesi (Sit Sınırları Dışında Kalan) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ilave maddeler eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları değişiklik talebinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/02/2011 tarihli Komisyon raporu, 

9. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/65 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08/02/2011 tarih ve 195 sayılı yazısında belirtilen, Arifiye İlçesi Fatih Mahallesi 441 nolu parselin bir kısmının Ortaöğretim Tesis Alanından Park Alanı ve Konut Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/02/2011 tarihli Komisyon raporu, 

10. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/71 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 13/12/2010 tarih ve 12/509 sayılı kararı ile onaylanan, Serdivan ilçesi, Kazımpaşa-Kuruçeşme arası 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına ilan-askı süresi (21/12/2010–21/01/2011 tarihleri arası) içerisinde yapılan 12 adet itirazın reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/02/2011 tarihli Komisyon raporu, 

11. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/01/2011 tarih ve 1/18 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/12/2010 tarih ve 78 sayılı kararında belirtilen, Serdivan İlçesi, Yazlık, Orta Mahalle 280 nolu parselde bulunan Park Alanının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre Konut Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait dosyasının Belediyesine iadesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/02/2011 tarihli Komisyon raporu, 

12. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/54 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2011 tarih ve 2011/6 sayılı kararında belirtilen, Sapanca İlçesi, Soğuksu, Tepebaşı ve Hasanpaşa Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde bazı yapı adalarında çevre parsellerle yapılaşma şartlarının sağlanması için yapı adasındaki tüm parsellerle (2615, 2616) aynı imar şartlarının getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait dosyasının Belediyesine iadesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/02/2011 tarihli Komisyon raporu, 

13. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/55 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2011 tarih ve 2011/7 sayılı kararında belirtilen, Sapanca ilçesi, Rüstempaşa, Çayiçi ve Göl Mahallelerinde bazı yapı adalarının yapılaşma şartlarının değiştirilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait dosyasının Belediyesine iadesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/03/2011 tarihli Komisyon raporu, 

14. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/56 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2011 tarih ve 2011/8 sayılı kararında belirtilen, Sapanca İlçesi Yeni Mahalleyi kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki yapılaşma şartlarının 15/08/1988 tarihli imar planı şartlarına getirilmesine ilişkin hazırlanan plan değişikliğine ait dosyasının Belediyesine iadesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/02/2011 tarihli Komisyon raporu, 

15. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/39 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Ozanlar Mahallesi, 804 ada, 1 nolu parselin Park Alanından Anaokulu Alanına dönüştürülmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği konusunda yetkinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 03/01/2011 tarih ve 1/2 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/03/2011 tarihli komisyon raporu. 

16. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/79 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi İstiklal Mahallesi 585 ada 120 sayılı taşınmazın bulunduğu alandaki lejantın Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sınırları içerisinde kalan Belediyelerde Uygulanacak İmar Yönetmeliğine göre emsal değeri kaldırılarak "maksimum kat sayısı=2' olması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07/02/2011 tarih ve 2/24 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/03/2011 tarihli komisyon raporu. 

17. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/80 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Şeker Mahallesi 585 ada 311 ve 74 nolu parsellerin Park Alanından Spor ve Park Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07/02/2011 tarih ve 2/23 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/03/2011 tarihli komisyon raporu. 

18. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/01/2011 tarih ve 1/17 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31/12/2010 tarih ve 2116 sayılı yazısında belirtilen, Sakarya Valiliği'nin (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) 08/12/2010 tarih ve 24803 sayılı yazısı ile Adapazarı İlçesi Ozanlar Mahallesi 804 ada 1 nolu parselin Park Alanından Anaokulu Alanına dönüştürülmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin ekli plandaki gibi değiştirilmiş haliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/02/2011 tarihli komisyon raporu. 

19. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/40 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 03/01/2011 tarih ve 01 sayılı kararında belirtilen, Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi, 25 J 2 pafta, 1971 nolu parselin ortasından geçen 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin; ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının değiştirilmiş haliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/03/2011 tarihli komisyon raporu. 

20. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/44 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi Vatan Mahallesinde 31 J III ve 30 J II imar paftalarında, 2 adet doğalgaz bölge regülatörünün "Teknik Altyapı Alanı' olarak imar planlarına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçesi Belediye Meclisinin 03/01/2011 tarih ve 07 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/02/2011 tarihli komisyon raporu. 

21. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/45 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/02/2011 tarih 150 sayılı yazısında belirtilen, Serdivan İlçesi Arabacıalanı Mahallesi 1349 ada 1 ve 2 nolu parsellerin Dini Tesis Alanı şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/02/2011 tarihli komisyon raporu. 

22. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/50 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/02/2011 tarih 191 sayılı yazısında belirtilen, Akyazı İlçesinde geçen fay hattına ilişkin, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığınca 27/05/2010 tarihinde onaylanan İmar Planı Revizyonuna Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporuna göre hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/03/2011 tarihli komisyon raporu. 

23. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/57 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2011 tarih ve 183 sayılı yazısı ile, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi 124 ada 56 nolu parsel, 97 ada 101 nolu parsel, Gazipaşa Mahallesi 94 ada 46 nolu parsel, 83 ada 21 ve 22 nolu parseller, Güldibi Mahallesi 717 nolu parsel, Hasanpaşa Mahallesi 2644 nolu parsel, Tepebaşı Mahallesi 1420 nolu parsellerin Kaynak Suyu Şişeleme ve Ambalajlama Tesisi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2011 tarih ve 2011/5 (sehven 27/12/2010 tarih ve 2010/66 yazılan) sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/02/2011 tarihli komisyon raporu. 

24. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/10/2010 tarih ve 10/430 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi İlmiye Köyüne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Sapanca İçe Belediye Meclisinin 02/09/2010 tarih ve 2010/46 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/03/2011 tarihli komisyon raporu. 

25. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/59 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisinin 06/12/2010 tarih ve 72 sayılı kararında belirtilen, Erenler İlçesi Yeni Mahalle 27 M-III pafta, 340 ada, 7 - 8 - 9 - 10 ve 11 nolu parsellerin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki gibi değiştirilmiş haliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/02/2011 tarihli komisyon raporu. 

26. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/60 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 247 ada, 1 nolu parseli ve çevresini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 03/01/2011 tarih ve 2 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/03/2011 tarihli komisyon raporu. 

27. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/61 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi Emirler Mahallesi 134-236 nolu parselleri ve çevresini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 03/01/2011 tarih ve 5 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/03/2011 tarihli komisyon raporu. 

28. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/62 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 22-I-IV pafta, 6098 - 6867 ve 6868 nolu parsellerin Mezarlık Alanı, Rekreasyon Alanı ve Spor Alanı şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 02/08/2010 tarih ve 2010/49 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/02/2011 tarihli komisyon raporu. 

29. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/63 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08/02/2011 tarih ve 194 sayılı yazısında belirtilen, Arifiye İlçesi Karaaptiler Mahallesi 893 - 698 - 699 nolu parsellerin Kültürel Tesis ve Halk Eğitim Alanından İlköğretim Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/02/2011 tarihli komisyon raporu. 

30. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/64 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08/02/2011 tarih ve 196 sayılı yazısında belirtilen, Arifiye İlçesi Arifbey Mahallesi 7188 - 7254 - 7266 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin ekli plandaki gibi değiştirilmiş şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/02/2011 tarihli komisyon raporu. 

31. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/69 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2011 tarih ve 185 sayılı yazısında belirtilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/11/2010 tarih ve 11/471 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı ve Serdivan Belediyeleri sınırları dahilinde bulunan Yazlık Kavşak Düzenleme Çalışması 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını kapsayan alanda Adapazarı Belediye Başkanlığının 03/02/2011 tarih ve 561 sayılı yazısı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin, değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/03/2011 tarihli komisyon raporu. 

32. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/67 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/02/2011 tarih ve 143 sayılı yazısı, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 13/12/2010 tarih ve 12/510 nolu kararı ile onaylanan Erenler İlçesi Çaybaşıyeniköy Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan–askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın ekli plandaki gibi değiştirilmiş şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/03/2011 tarihli komisyon raporu. 

33. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/66 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/02/2011 tarih ve 144 sayılı yazısında belirtilen, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 19/01/2011 tarih ve 392 sayılı yazısı ile Adapazarı, Karaman Mahallesi, G24B12C3A pafta, 1415 ada, 1 nolu parsel imar planlarında ağaçlandırılacak alan olarak görülmekte olup mevcutta ve yerinde Mezarlık Alanı olarak kullanılmakta olduğu belirtilerek ve söz konusu parselin tahsisi yapılabilmesi için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının "Ağaçlandırılacak Alan' olan kullanım kararının plan değişikliği yapılarak "Mezarlık Alanı' olarak değiştirilmesinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/02/2011 tarihli komisyon raporu. 

34. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/70 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2011 tarih ve 155 sayılı yazısında belirtilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin, 08/03/2010 tarih ve 3/108 sayılı kararı ile Kuzey Marmara Otoyolu (İstanbul 3. Çevreyolu ve Boğaz Geçişi dahil) projesine ait 1/25000 ölçekli Güzergah Planı ve 1/5000 ölçekli Anayol ve Bağlantı Yolları Projelerinin imar planlarına işlenmesine karar verilmiş olup, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin, 08/03/2010 tarih ve 3/108 sayılı kararı gereği hazırlanan Karakamış Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/03/2011 tarihli komisyon raporu. 

35. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/73 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 19/01/2011 tarih ve 72 sayılı yazısı ile, Sakarya Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 23/12/2010 tarih ve 6665 sayılı yazılarına istinaden 5393 sayılı Belediye Kanununun 8. maddesi gereğince, Adapazarı İlçesine bağlı Horozlar ve Alancuma Mahallelerinin Erenler İlçe Belediyesine bağlanması, Erenler Belediye Meclisinin 03/01/2011 tarih ve 8 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/02/2011 tarihli komisyon raporu. 

36. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/72 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi 3186 nolu sokağın güneyinde bulunan parka "Şehit Mesut KAPLAN Parkı' isminin verilmesine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 01/12/2010 tarih ve 79 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/03/2011 tarihli komisyon raporu. 

37. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/66 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/02/2011 tarih ve 144 sayılı yazısında belirtilen, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 19/01/2011 tarih ve 392 sayılı yazısı ile Adapazarı, Karaman Mahallesi, G24B12C3A pafta, 1415 ada, 1 nolu parsel imar planlarında ağaçlandırılacak alan olarak görülmekte olup mevcutta ve yerinde Mezarlık Alanı olarak kullanılmakta olduğu belirtilerek ve söz konusu parselin tahsisi yapılabilmesi için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının "Ağaçlandırılacak Alan' olan kullanım kararının plan değişikliği yapılarak "Mezarlık Alanı' olarak değiştirilmesinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/03/2011 tarihli komisyon raporu. 

38. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı2nın, Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 77 pafta, 531 ada, 18 parsel sayılı taşınmaz 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin; 09/06/2008 tarih ve 6/279 sayılı kararı ile "Ticaret Alanı' olarak planlanmıştır. Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2008/875 Esas 2010/945 Karar Nolu 04/11/2010 tarihli kararı ve 2008/875 Esas 02/02/2011 tarihli ara kararı ile iptal kararının 531 ada, 18 parsele ilişkin olduğu belirtilmiştir.Mahkeme kararı hususları çerçevesinde bahse konu parsele ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin 04/03/2011 tarih ve 289 sayılı yazısı. 

39. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün 24/02/2011 tarih ve 3.332.195 sayılı yazısı ile, Hızırtepe Mahallesi, Kışla Caddesi, 125/3 pafta, 642 ada, 1108 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebine ilişkin 04/03/2011 tarih ve 288 sayılı yazısı. 

40. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi 119 kadastral pafta, 805 ada 1094 nolu, 1186 ada 10 nolu, 1187 ada 15 nolu parsellerde Yeşil Alan ve Konut Alanı düzenlemesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin 04/03/2011 tarih ve 287 sayılı yazısı. 

41. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 7. cadde, 1182 ada 1 nolu parselde bulunan Pazar Alanının kaldırılması, 1182 ada 1 nolu parsel ile 1248 ada 1 ve 2 nolu parsellerin tamamının Sağlık Tesis Alanına dönüştürülmesi, Emsal=1.00, Hmax=16.00 m. yapılaşma şartı getirilmesi, 1148 ada 1 nolu parselin kuzeydoğu kısmının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesine dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/02/2011 tarih ve 13 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 04/03/2011 tarih ve 282  sayılı yazısı. 

42. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/331 sayılı kararı ile onaylanan Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği ve 25 J II pafta, 841 ada, 1 nolu parsel ile ilgili olarak, parselin Konut Alanından Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmesi talebine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/02/2011 tarih ve 15 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/03/2011 tarih ve 298 sayılı yazısı. 

43. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçesi, 30/2 pafta, 15016 ve 15017 nolu parsellerin batısından geçen 12.00 metrelik imar yolunun parselin batı sınırına kaydırılması ve 15017 nolu parselin içinden geçen 10.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasına dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 01/02/2011 tarih ve 16 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 04/03/2011 tarih ve 281 sayılı yazısı. 

44. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi 131 ada, 1 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanının, Kentsel İş Merkezi Alanına dönüştürülmesine dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/02/2011 tarih ve 17 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 04/03/2011 tarih ve 280 sayılı yazısı. 

45. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçesi, Selahiye Mahallesi G24B22A pafta, 2364 ada, 50 nolu parselin Park Alanından, Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/03/2011 tarih ve 290 sayılı yazısı. 

46. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçesi, 26 I 3 pafta, 16330 nolu parselde bulunan Sosyal Tesis Alanının, Ticaret Alanına dönüştürülmesine dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı talebinin görüşülmesine ilişkin 04/03/2011 tarih ve 299 sayılı yazısı. 

47. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçesi, 11 pafta, 481 nolu parselin % 40'ı Yol ve Park Alanında kalacak şekilde Konut Alanı olarak Nazım İmar plan değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 04/03/2011 tarih ve 286 sayılı yazısı. 

48. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Erenler İlçesi Yeni Mahalle 27 M-III  pafta, 337 ada 1 - 2 - 3 ve 10 nolu parseller, 336 ada 1 - 2 - 3  ve 10 nolu parseller ve 333 ada 15 nolu parsel ile birlikte E=0.90, Hmax=12 Taks= 0.30 olmak üzere Özel Eğitim Alanına çevrilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 06/12/2010 tarih ve 71 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/03/2011 tarih ve 302 sayılı yazısı. 

49. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Erenler İlçesi, Küpçüler Mahallesi G24b-24d-3b pafta, 1321 ada, 16 nolu parselin Konut Alanından Ticaret Alanına Emsal:1.20 Hmax:10.50 olarak dönüştürülmesine ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 06/12/2010 tarih ve 73 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/03/2011 tarih ve 301 sayılı yazısı. 

50. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Erenler İlçesi, Emirler Mahallesi G24C04C3C pafta, 353 nolu parsel mevcutta, Plan Dışı Alanda kalmakta olup planlara, Seracılık Alanı olarak işlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planına ait Erenler Belediye Meclisinin; 07/02/2011 tarih ve 17 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 04/03/2011 tarih ve 283 sayılı yazısı. 

51. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi 26 M-II pafta, 418 ada, 9 nolu parselin ön bahçe çekme mesafesinin, 10.00 m.'den 5.00 m.'ye düşürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Erenler Belediye Meclisinin 07/02/2011 tarih ve 18 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 04/03/2011 tarih ve 279 sayılı yazısı. 

52. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi 26 M-IV pafta, 251 ada, 4 nolu parselde bulunan Akaryakıt ve LPG İstasyon Alanının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Erenler Belediye Meclisinin 07/02/2011 tarih ve 19 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 04/03/2011 tarih ve 284 sayılı yazısı. 

53. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Erenler İlçesi,  27 M - IV pafta, 374 nolu parselden geçen 15.00 m.'lik imar yolunun 12.00 m.'ye düşürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ait Erenler Belediye Meclislinin 07/02/2011 tarih ve 20 nolu kararının  görüşülmesine ilişkin 04/03/2011 tarih ve 285 sayılı yazısı. 

54. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Erenler İlçesi, Çaykışla Mahallesi, G24c05b2d pafta, 859 nolu parsel üzerinden geçen 10.00 m.'lik imar yolunun 858 ve 859 nolu parsellerin arasından geçirilmesine ilişkin talep edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclislinin 07/02/2011 tarih ve 21 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 04/03/2011 tarih ve 296 sayılı yazısı. 

55. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sapanca İlçesi, Kırkpınar (Hasanpaşa, Tepebaşı, Soğuksu) Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notlarına ilave maddeler eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliğine ait Sapanca Belediye Meclisinin 04/01/2011 tarih ve 2011/4 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/03/2011 tarih ve 293 sayılı yazısı. 

56. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesinde bulunan Arifiye-Karasu Demiryolu Hattının, Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesine giriş ve çıkış kollarının kaldırılması ve demiryolu hatlarının kaldırıldığı bölge için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ait Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 01/02/2011 tarih ve 2011/16 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/03/2011 tarih ve 300 sayılı yazısı. 

57. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 7775 - 7776 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Arifiye Belediye Meclisinin 03/01/2011 tarih ve 2011/6 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 04/03/2011 tarih ve 297 sayılı yazısı. 

58. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Arifiye İlçesi, Hanlı Mahallesi, 442 - 444 - 448 - 518 - 1343 - 1344 - 6027 - 6028 - 6029 ve 6030 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/03/2011 tarih ve 292 sayılı yazısı. 

59. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçe Belediyesinin 2011 yılı Gelir Tarifesi Büyükşehir Belediye Meclisinde 26/11/2010 tarih ve 11/495-9 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/02/2011 tarihinde almış olduğu 21 nolu meclis kararı ile işyeri açma uygunluk tespit ücretine 3.00 TL ilave yapılması ve 22 nolu meclis kararı ile sebze ve meyve pazarlarından alınacak m2 ücretinin 6.00 TL'den 4.00 TL'ye düşürülmesi kabul edilmiş olup, alınan kararların 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25/b, 2464 sayılı Gelir Kanununun 96/B ve 97'nci maddeleri ile yürürlükteki mevzuatlara göre görüşülmesine ilişkin 04/03/2011 tarih ve 212 sayılı yazısı. 

60. Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın, Toplu Taşıma hizmeti vermekte olan Özel Halk Otobüsleri arasından çalışma süreleri dolan ve 16/12/2010 tarih ve 2010/218 sayılı UKOME kararı ile geçici olarak çalışma sureleri uzatılan Özel Halk Otobüslerinin, sözleşme sürelerinin bitim tarihinden çalışma sürelerinin uzatıldığı 30/06/2011 tarihine kadar olan süreler için imtiyaz bedellerinin belirlenmesine ilişkin 07/02/2011 tarih ve 0141 sayılı yazısı. 

61. Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b ve aynı kanunun 18/m maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/1 maddesine istinaden hazırlanan "Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Yönetmeliği'nin görüşülmesine ilişkin 08/03/2011 tarih ve 36 sayılı yazısı. 

62. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemize ait Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi  G24B18D3A pafta, 2979 ada, 8 ve 9 nolu  parsellerin takas işlemi için  5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre Belediye  Başkanına  ve  Encümenine  yetki  verilmesine ilişkin 08/03/2011 tarih ve 260 sayılı yazısı. 

63. Belediyemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın, Kütahya İli Domaniç İlçe Belediye Meclisinin 07/12/2010 tarih ve 2010/35 sayılı kardeş şehir ilişkinin kurulması talebine yönelik alınan karar talebi ile, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin p bendine göre Büyükşehir Belediyemiz ile Kütahya İli Domaniç İlçe Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına yönelik meclis kararının alınması ve protokolün imzalanması için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na yetki verilmesine ait  04/03/2011 tarih ve 21 sayılı yazısı. 

64. Belediyemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın, Karabük İli Eflani İlçe Belediye Meclisinin 07/01/2011 tarih ve 8 sayılı kardeş şehir ilişkinin kurulmasına yönelik alınan karar talebi ile, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin p bendine göre Büyükşehir Belediyemiz ile Karabük ili Eflani İlçe Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına yönelik meclis kararının alınması ve protokolün imzalanması için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na yetki verilmesine ait  04/03/2011 tarih ve 17 sayılı yazısı. 

65. Belediyemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın, Karabük İli Yenice İlçe Belediye Meclisinin 05/01/2011 tarih ve 02 sayılı kardeş şehir ilişkinin kurulmasına yönelik alınan karar talebi ile, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin p bendine göre Büyükşehir Belediyemiz ile Karabük ili Yenice İlçe Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına yönelik meclis kararının alınması ve protokolün imzalanması için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na yetki verilmesine ait  04/03/2011 tarih ve 18 sayılı yazısı. 

66. Belediyemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın, Karabük İli Ovacık İlçe Belediye Meclisinin 06/12/2010 tarih ve 2010/23 sayılı kardeş şehir ilişkinin kurulmasına yönelik alınan karar talebi ile, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin p bendine göre Büyükşehir Belediyemiz ile Karabük ili Ovacık İlçe Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına yönelik meclis kararının alınması ve protokolün imzalanması için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na yetki verilmesine ait  04/03/2011 tarih ve 19 sayılı yazısı. 

67. Belediyemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın, Karabük İli Eskipazar İlçe Belediye Meclisinin 07/02/2011 tarih ve 09 sayılı kardeş şehir ilişkinin kurulması talebine yönelik alınan karar talebi ile, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin p bendine göre Büyükşehir Belediyemiz ile Karabük ili Eskipazar İlçe Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına yönelik meclis kararının alınması ve protokolün imzalanması için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na yetki verilmesine ait  04/03/2011 tarih ve 20 sayılı yazısı.

×