Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
14.03.2011
3/91
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2011 tarih ve 158 sayılı yazısı.
Kazımpaşa Kuruçeşme arası 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına ilan - askı süresi (21/12/2010 - 21/01/2011 tarihleri arası) içerisinde yapılan 12 itiraz. RED
14.03.2011
3/95
SBB
PLAN TADİLATI
Sapanca İlçesi Yeni Mahalleyi kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki yapılaşma şartlarının 15/08/1988 tarihli imar planı şartlarına getirilmesine ilişkin hazırlanan plan değişikliği
Belediyesine iadesine
14.03.2011
3/92
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/12/2010 tarih 78 sayılı kararı.
Yazlık, Orta Mahalle 280 nolu parselde bulunan Park Alanının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre Konut Alanına dönüştürülmesi BELEDİYESİNE İADESİNE.
14.03.2011
3/129
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 06/12/2010 tarih ve 71 sayılı kararı.
İMAR KOM HAVALE
14.03.2011
3/123
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
14.03.2011
3/96
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Ozanlar Mahallesi, 804 ada, 1 nolu parselin Park Alanından Anaokulu Alanına dönüştürülmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği konusunda yetkinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesi
Kabul
14.03.2011
3/124
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Serdivan İlçesi, 30/2 pafta, 15016 ve 15017 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
14.03.2011
3/98
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Şeker Mahallesi 585 ada 311 ve 74 nolu parsellerin Park Alanından Spor ve Park Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
14.03.2011
3/125
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Serdivan İlçesi, Araabacıalanı Mahallesi, Mehmet Akif ERSOY Caddesi, 131ada, 1 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanının, Kentsel İş Merkezi Alanına dönüştürülmesine dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
14.03.2011
3/99
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Ozanlar Mahallesi 804 ada 1 nolu parselin Park Alanından Anaokulu Alanına dönüştürülmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi
Kabul
14.03.2011
3/126
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Serdivan İlçesi, Selahiye Mahallesi, G24B22A pafta, 2364 ada, 50 nolu parselin Park Alanından, Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
14.03.2011
3/100
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi, 25 J 2 pafta, 1971 nolu parselin ortasından geçen 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
14.03.2011
3/101
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi Vatan Mahallesinde 31 J III ve 30 J II imar paftalarında, 2 adet doğalgaz bölge regülatörünün "Teknik Altyapı Alanı" olarak imar planlarına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
14.03.2011
3/119
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 77 pafta, 531 ada, 18 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
14.03.2011
3/82
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 03/01/2011 tarih ve 3 sayılı kararı.
Red.
14.03.2011
3/83
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 03/01/2011 tarih ve 6 sayılı kararı.
Red.
14.03.2011
3/120
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Hızırtepe Mahallesi, Kışla Caddesi, 125/3 pafta, 642 ada, 1108 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
14.03.2011
3/84
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/02/2011 tarih ve 190 sayılı yazısı.
Red.
14.03.2011
3/85
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2011 tarih ve 159 sayılı yazısı.
YAZLIK BÖLGESİ KAVŞAK ÇALIŞMASINA YAPILAN 4 ADET İTİRAZ. (kısmen red , kısmen kabul)
14.03.2011
3/86
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 05/10/2010 tarih ve 65 sayılı kararı.
Red
14.03.2011
3/87
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2011 tarih ve 2011/1 sayılı kararı.
Red.
14.03.2011
3/88
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2011 tarih ve 2011/2 sayılı kararı.
Red.
14.03.2011
3/89
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2011 tarih ve 2011/3 sayılı kararı.
Sapanca İlçesi (Sit Sınırları Dışında Kalan) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ilave maddeler eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliği talebi. RED
14.03.2011
3/121
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 119 kadastral pafta, 805 ada 1094 nolu, 1186 ada 10 nolu, 1187 ada 15 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
14.03.2011
3/94
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca ilçesi, Rüstempaşa, Çayiçi ve Göl Mahallelerinde bazı yapı adalarının yapılaşma şartlarının değiştirilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Belediyesine iadesine
14.03.2011
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08/02/2011 tarih ve 195 sayılı yazısı.
Arifiye İlçesi Fatih Mahallesi 441 nolu parselin bir kısmının Ortaöğretim Tesis Alanından Park Alanı ve Konut Alanına dönüştürülmesi RED
14.03.2011
3/122
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 7. Cadde, 1182 ada, 1 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
14.03.2011
3/127
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Serdivan İlçesi, 26 I 3 pafta, 16330 nolu parselde bulunan Sosyal Tesis Alanının , Ticaret Alanına dönüştürülmesine dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
14.03.2011
3/128
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Serdivan İlçesi, 11 pafta, 481 nolu parselin % 40' ı Yol ve Park Alanında kalacak şekilde Konut Alanı olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
14.03.2011
3/102
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi Arabacıalanı Mahallesi 1349 ada 1 ve 2 nolu parsellerin Dini Tesis Alanı şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul
14.03.2011
3/103
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesinde geçen fay hattına ilişkin, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığınca 27/05/2010 tarihinde onaylanan İmar Planı Revizyonuna Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporuna göre hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul
14.03.2011
3/104
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi 124 ada 56 nolu parsel, 97 ada 101 nolu parsel, Gazipaşa Mahallesi 94 ada 46 nolu parsel, 83 ada 21 ve 22 nolu parseller, Güldibi Mahallesi 717 nolu parsel, Hasanpaşa Mahallesi 2644 nolu parsel, Tepebaşı Mahallesi 1420 nolu parsellerin Kaynak Suyu Şişeleme ve Ambalajlama Tesisi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri,
Kabul
14.03.2011
3/105
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçesi İlmiye Köyüne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Kabul
14.03.2011
3/136
SBB
PLAN NOTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
Sapanca İlçesi, Kırkpınar (Hasanpaşa, Tepebaşı, Soğuksu) Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notlarına ilave maddeler eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
14.03.2011
3/137
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesinde bulunan Arifiye-Karasu Demiryolu Hattının, Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesine giriş ve çıkış kollarının kaldırılması ve demiryolu hatlarının kaldırıldığı bölge için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
14.03.2011
3/93
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2011 tarih ve 2011/6 sayılı kararı.
BELEDİYESİNE İADESİNE KARAR VERİLDİ. Sapanca İlçesi Soğuksu, Tepebaşı ve Hasanpaşa Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde bazı yapı adalarında çevre parsellerle yapılaşma şartlarının sağlanması için yapı adasındaki tüm parsellerle (2615, 2616) aynı imar şartlarının getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi
14.03.2011
3/138
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 7775 - 7776 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
14.03.2011
3/130
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 06/12/2010 tarih ve 73 sayılı kararı.
İMAR KOM HAV
14.03.2011
3/131
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ MEVZİ İMAR PLAN TALEBİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07/02/2011 tarih ve 17 sayılı kararı.
İMAR KOM HAV
14.03.2011
3/132
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07/02/2011 tarih ve 18 sayılı kararı.
İMAR KOM HAV
14.03.2011
3/139
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlı Mahallesi, G24C04A3D pafta,442 - 444 - 448 - 518 - 1343 - 1344 - 6027 - 6028 - 6029 ve 6030 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
14.03.2011
3/133
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07/02/2011 tarih ve 19 sayılı kararı.
İMAR KOM HAV
14.03.2011
3/134
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07/02/2011 tarih ve 20 sayılı kararı.
İMAR KOM HAV
14.03.2011
3/135
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07/02/2011 tarih ve 21 sayılı kararı.
İMAR KOM HAVALE
14.03.2011
3/140
SBB
GELİR TARİFESİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/02/2011 tarihinde almış olduğu 21 nolu meclis kararı ile işyeri açma uygunluk tespit ücretine 3.00 TL ilave yapılması ve 22 nolu meclis kararı ile sebze ve meyve pazarlarından alınacak m2 ücretinin 6.00 TL'den 4.00 TL'ye düşürülmesi
Kabul
14.03.2011
3/141
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İMTİYAZ BEDELİ
Özel Halk Otobüslerinin, sözleşme sürelerinin bitim tarihinden çalışma sürelerinin uzatıldığı 30/06/2011 tarihine kadar olan süreler için imtiyaz bedellerinin belirlenmesi
Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna
14.03.2011
3/142
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Yönetmeliği"nin görüşülmesi
Ulaşım Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna
14.03.2011
3/97
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi İstiklal Mahallesi 585 ada 120 sayılı taşınmazın bulunduğu alandaki lejantın Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sınırları içerisinde kalan Belediyelerde Uygulanacak İmar Yönetmeliğine göre emsal değeri kaldırılarak "maksimum kat sayısı=2" olması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
14.03.2011
3/149
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, G24B18D pafta, 2973 nolu adanın batısında bulunan taşınmazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
14.03.2011
3/151
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14/03/2011 tarih ve 127 sayılı yazısı.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine karar verildi.
14.03.2011
3/106
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yeni Mahalle 27 M-III pafta, 340 ada, 7-8-9-10 ve 11 nolu parsellerin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği
Parsellerin kuzeyinde bulunan 10.00 m.lik imar yolunun korunarak ekli plandaki gibi değiştirilmiş şekliyle İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/02/2011 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne,
14.03.2011
3/107
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler Mahallesi, 247 ada, 1 nolu parseli ve çevresini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği
Kabul,
14.03.2011
3/109
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Cumhuriyet Mahallesi 22-I-IV pafta, 6098-6867 ve 6868 nolu parsellerin Mezarlık Alanı, Rekreasyon Alanı ve Spor Alanı şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği
Kabul,
14.03.2011
3/110
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Karaaptiler Mahallesi 893-698-699 nolu parsellerin Kültürel Tesis ve Halk Eğitim Alanından İlköğretim Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul,
14.03.2011
3/111
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi 7188-7254-7266 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul
14.03.2011
3/112
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı ve Serdivan Belediyeleri sınırları dahilinde bulunan Yazlık Kavşak Düzenleme Çalışması 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Kabul,
14.03.2011
3/108
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Emirler Mahallesi 134-236 nolu parselleri ve çevresini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği
Kabul,
14.03.2011
3/113
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Erenler İlçesi Çaybaşıyeniköy Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz
Kabul,
14.03.2011
3/114
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı, Karaman Mahallesi, G24B12C3A pafta, 1415 ada, 1 nolu parsel imar planlarında ağaçlandırılacak alan olarak görülmekte olup mevcutta ve yerinde Mezarlık Alanı olarak kullanılmakta olduğu belirtilerek ve söz konusu parselin tahsisi yapılabilmesi için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının "Ağaçlandırılacak Alan" olan kullanım kararının plan değişikliği yapılarak "Mezarlık Alanı" olarak değiştirilmesi
Kabul,
14.03.2011
3/115
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Karakamış Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ( İstanbul 3. Çevreyolu ve Boğaz Geçişi dahil)
Kabul,
14.03.2011
3/115
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Karakamış Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul,
14.03.2011
3/116
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MAHALLE BAĞLANMASI
Adapazarı İlçesine bağlı Horozlar ve Alancuma Mahallelerinin Erenler İlçe Belediyesine bağlanması, Erenler Belediye Meclisinin 03/01/2011 tarih ve 8 sayılı kararı
Kabul,
14.03.2011
3/117
SBB
PARKA İSİM VERİLMESİ
Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi 3186 nolu sokağın güneyinde bulunan parka "Şehit Mesut KAPLAN Parkı" isminin verilmesi
Kabul,
14.03.2011
3/118
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Karaman Mahallesi, G24B12C3A pafta, 1415 ada, 1 nolu parsel imar planlarında ağaçlandırılacak alan olarak görülmekte olup mevcutta ve yerinde Mezarlık Alanı olarak kullanılmakta olduğu belirtilerek ve söz konusu parselin tahsisinin yapılabilmesi için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının "Ağaçlandırılacak Alan" olan kullanım kararının plan değişikliği yapılarak "Mezarlık Alanı" olarak değiştirilmesi
Kabul,
14.03.2011
3/143
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi G24B18D3A pafta, 2979 ada, 8 ve 9 nolu parsellerin takas işlemi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi
Kabul,
14.03.2011
3/144
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİSİ KURULMASI
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin p bendine göre Büyükşehir Belediyemiz ile Kütahya İli Domaniç İlçe Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına yönelik meclis kararının alınması ve protokolün imzalanması için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na yetki verilmesi
Kabul,
14.03.2011
3/145
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİSİ KURULMASI
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin p bendine göre Sakarya Büyükşehir Belediyemiz ile Karabük İli Eflani İlçe Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması talep edilmekte olup, konuya yönelik olarak kardeş belediye çalışmalarının başlatılması amacıyla gerekli olan meclis kararının alınması ve protokolün imzalanması için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na yetki verilmesi
Kabul,
14.03.2011
3/146
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİSİ KURULMASI
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin p bendine göre Sakarya Büyükşehir Belediyemiz ile Karabük İli Yenice İlçe Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması talep edilmekte olup, konuya yönelik olarak kardeş belediye çalışmalarının başlatılması amacıyla gerekli olan meclis kararının alınması ve protokolün imzalanması için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na yetki verilmesi
Kabul,
14.03.2011
3/147
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİSİ KURULMASI
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin p bendine göre Sakarya Büyükşehir Belediyemiz ile Karabük İli Ovacık İlçe Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması talep edilmekte olup, konuya yönelik olarak kardeş belediye çalışmalarının başlatılması amacıyla gerekli olan meclis kararının alınması ve protokolün imzalanması için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na yetki verilmesi
Kabul,
14.03.2011
3/148
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİSİ KURULMASI
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin p bendine göre Sakarya Büyükşehir Belediyemiz ile Karabük İli Eskipazar İlçe Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması talep edilmekte olup, konuya yönelik olarak kardeş belediye çalışmalarının başlatılması amacıyla gerekli olan meclis kararının alınması ve protokolün imzalanması için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na yetki verilmesi
Kabul,
14.03.2011
3/150
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 656 ada, 5 ve 6 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
komisyonuna havale,
14.03.2011
3/120
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Hızırtepe Mahallesi, Kışla Caddesi, 125/3 pafta, 642 ada, 1108 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
14.03.2011
3/84
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/02/2011 tarih ve 190 sayılı yazısı.
Red.
14.03.2011
3/85
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2011 tarih ve 159 sayılı yazısı.
YAZLIK BÖLGESİ KAVŞAK ÇALIŞMASINA YAPILAN 4 ADET İTİRAZ. (kısmen red , kısmen kabul)
14.03.2011
3/86
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 05/10/2010 tarih ve 65 sayılı kararı.
Red
14.03.2011
3/87
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2011 tarih ve 2011/1 sayılı kararı.
Red.
14.03.2011
3/88
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2011 tarih ve 2011/2 sayılı kararı.
Red.
14.03.2011
3/89
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2011 tarih ve 2011/3 sayılı kararı.
Sapanca İlçesi (Sit Sınırları Dışında Kalan) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ilave maddeler eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliği talebi. RED
14.03.2011
3/121
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 119 kadastral pafta, 805 ada 1094 nolu, 1186 ada 10 nolu, 1187 ada 15 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
14.03.2011
3/94
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca ilçesi, Rüstempaşa, Çayiçi ve Göl Mahallelerinde bazı yapı adalarının yapılaşma şartlarının değiştirilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Belediyesine iadesine
14.03.2011
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08/02/2011 tarih ve 195 sayılı yazısı.
Arifiye İlçesi Fatih Mahallesi 441 nolu parselin bir kısmının Ortaöğretim Tesis Alanından Park Alanı ve Konut Alanına dönüştürülmesi RED
14.03.2011
3/122
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 7. Cadde, 1182 ada, 1 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
14.03.2011
3/91
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2011 tarih ve 158 sayılı yazısı.
Kazımpaşa Kuruçeşme arası 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına ilan - askı süresi (21/12/2010 - 21/01/2011 tarihleri arası) içerisinde yapılan 12 itiraz. RED
14.03.2011
3/95
SBB
PLAN TADİLATI
Sapanca İlçesi Yeni Mahalleyi kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki yapılaşma şartlarının 15/08/1988 tarihli imar planı şartlarına getirilmesine ilişkin hazırlanan plan değişikliği
Belediyesine iadesine
14.03.2011
3/92
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/12/2010 tarih 78 sayılı kararı.
Yazlık, Orta Mahalle 280 nolu parselde bulunan Park Alanının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre Konut Alanına dönüştürülmesi BELEDİYESİNE İADESİNE.
14.03.2011
3/129
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 06/12/2010 tarih ve 71 sayılı kararı.
İMAR KOM HAVALE
14.03.2011
3/123
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
14.03.2011
3/96
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Ozanlar Mahallesi, 804 ada, 1 nolu parselin Park Alanından Anaokulu Alanına dönüştürülmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği konusunda yetkinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesi
Kabul
14.03.2011
3/124
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Serdivan İlçesi, 30/2 pafta, 15016 ve 15017 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
14.03.2011
3/98
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Şeker Mahallesi 585 ada 311 ve 74 nolu parsellerin Park Alanından Spor ve Park Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
14.03.2011
3/125
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Serdivan İlçesi, Araabacıalanı Mahallesi, Mehmet Akif ERSOY Caddesi, 131ada, 1 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanının, Kentsel İş Merkezi Alanına dönüştürülmesine dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
14.03.2011
3/99
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Ozanlar Mahallesi 804 ada 1 nolu parselin Park Alanından Anaokulu Alanına dönüştürülmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi
Kabul
14.03.2011
3/126
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Serdivan İlçesi, Selahiye Mahallesi, G24B22A pafta, 2364 ada, 50 nolu parselin Park Alanından, Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
14.03.2011
3/100
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi, 25 J 2 pafta, 1971 nolu parselin ortasından geçen 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
14.03.2011
3/101
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi Vatan Mahallesinde 31 J III ve 30 J II imar paftalarında, 2 adet doğalgaz bölge regülatörünün "Teknik Altyapı Alanı" olarak imar planlarına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
14.03.2011
3/127
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Serdivan İlçesi, 26 I 3 pafta, 16330 nolu parselde bulunan Sosyal Tesis Alanının , Ticaret Alanına dönüştürülmesine dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
14.03.2011
3/128
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Serdivan İlçesi, 11 pafta, 481 nolu parselin % 40' ı Yol ve Park Alanında kalacak şekilde Konut Alanı olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
14.03.2011
3/102
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi Arabacıalanı Mahallesi 1349 ada 1 ve 2 nolu parsellerin Dini Tesis Alanı şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul
14.03.2011
3/103
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesinde geçen fay hattına ilişkin, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığınca 27/05/2010 tarihinde onaylanan İmar Planı Revizyonuna Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporuna göre hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul
14.03.2011
3/104
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi 124 ada 56 nolu parsel, 97 ada 101 nolu parsel, Gazipaşa Mahallesi 94 ada 46 nolu parsel, 83 ada 21 ve 22 nolu parseller, Güldibi Mahallesi 717 nolu parsel, Hasanpaşa Mahallesi 2644 nolu parsel, Tepebaşı Mahallesi 1420 nolu parsellerin Kaynak Suyu Şişeleme ve Ambalajlama Tesisi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri,
Kabul
14.03.2011
3/105
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçesi İlmiye Köyüne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Kabul
14.03.2011
3/136
SBB
PLAN NOTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
Sapanca İlçesi, Kırkpınar (Hasanpaşa, Tepebaşı, Soğuksu) Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notlarına ilave maddeler eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
14.03.2011
3/137
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesinde bulunan Arifiye-Karasu Demiryolu Hattının, Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesine giriş ve çıkış kollarının kaldırılması ve demiryolu hatlarının kaldırıldığı bölge için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
14.03.2011
3/93
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2011 tarih ve 2011/6 sayılı kararı.
BELEDİYESİNE İADESİNE KARAR VERİLDİ. Sapanca İlçesi Soğuksu, Tepebaşı ve Hasanpaşa Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde bazı yapı adalarında çevre parsellerle yapılaşma şartlarının sağlanması için yapı adasındaki tüm parsellerle (2615, 2616) aynı imar şartlarının getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi
14.03.2011
3/138
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 7775 - 7776 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
14.03.2011
3/130
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 06/12/2010 tarih ve 73 sayılı kararı.
İMAR KOM HAV
14.03.2011
3/131
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ MEVZİ İMAR PLAN TALEBİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07/02/2011 tarih ve 17 sayılı kararı.
İMAR KOM HAV
14.03.2011
3/132
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07/02/2011 tarih ve 18 sayılı kararı.
İMAR KOM HAV
14.03.2011
3/139
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlı Mahallesi, G24C04A3D pafta,442 - 444 - 448 - 518 - 1343 - 1344 - 6027 - 6028 - 6029 ve 6030 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
14.03.2011
3/133
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07/02/2011 tarih ve 19 sayılı kararı.
İMAR KOM HAV
14.03.2011
3/134
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07/02/2011 tarih ve 20 sayılı kararı.
İMAR KOM HAV
14.03.2011
3/135
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07/02/2011 tarih ve 21 sayılı kararı.
İMAR KOM HAVALE
14.03.2011
3/141
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İMTİYAZ BEDELİ
Özel Halk Otobüslerinin, sözleşme sürelerinin bitim tarihinden çalışma sürelerinin uzatıldığı 30/06/2011 tarihine kadar olan süreler için imtiyaz bedellerinin belirlenmesi
Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna
14.03.2011
3/142
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Yönetmeliği"nin görüşülmesi
Ulaşım Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna
14.03.2011
3/97
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi İstiklal Mahallesi 585 ada 120 sayılı taşınmazın bulunduğu alandaki lejantın Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sınırları içerisinde kalan Belediyelerde Uygulanacak İmar Yönetmeliğine göre emsal değeri kaldırılarak "maksimum kat sayısı=2" olması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
14.03.2011
3/149
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, G24B18D pafta, 2973 nolu adanın batısında bulunan taşınmazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
14.03.2011
3/151
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14/03/2011 tarih ve 127 sayılı yazısı.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine karar verildi.
14.03.2011
3/106
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yeni Mahalle 27 M-III pafta, 340 ada, 7-8-9-10 ve 11 nolu parsellerin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği
Parsellerin kuzeyinde bulunan 10.00 m.lik imar yolunun korunarak ekli plandaki gibi değiştirilmiş şekliyle İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/02/2011 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne,
14.03.2011
3/107
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler Mahallesi, 247 ada, 1 nolu parseli ve çevresini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği
Kabul,
14.03.2011
3/109
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Cumhuriyet Mahallesi 22-I-IV pafta, 6098-6867 ve 6868 nolu parsellerin Mezarlık Alanı, Rekreasyon Alanı ve Spor Alanı şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği
Kabul,
14.03.2011
3/110
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Karaaptiler Mahallesi 893-698-699 nolu parsellerin Kültürel Tesis ve Halk Eğitim Alanından İlköğretim Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul,
14.03.2011
3/111
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi 7188-7254-7266 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul
14.03.2011
3/112
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı ve Serdivan Belediyeleri sınırları dahilinde bulunan Yazlık Kavşak Düzenleme Çalışması 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Kabul,
14.03.2011
3/108
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Emirler Mahallesi 134-236 nolu parselleri ve çevresini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği
Kabul,
14.03.2011
3/113
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Erenler İlçesi Çaybaşıyeniköy Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz
Kabul,
14.03.2011
3/114
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı, Karaman Mahallesi, G24B12C3A pafta, 1415 ada, 1 nolu parsel imar planlarında ağaçlandırılacak alan olarak görülmekte olup mevcutta ve yerinde Mezarlık Alanı olarak kullanılmakta olduğu belirtilerek ve söz konusu parselin tahsisi yapılabilmesi için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının "Ağaçlandırılacak Alan" olan kullanım kararının plan değişikliği yapılarak "Mezarlık Alanı" olarak değiştirilmesi
Kabul,
14.03.2011
3/115
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Karakamış Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ( İstanbul 3. Çevreyolu ve Boğaz Geçişi dahil)
Kabul,
14.03.2011
3/115
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Karakamış Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul,
14.03.2011
3/140
SBB
GELİR TARİFESİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/02/2011 tarihinde almış olduğu 21 nolu meclis kararı ile işyeri açma uygunluk tespit ücretine 3.00 TL ilave yapılması ve 22 nolu meclis kararı ile sebze ve meyve pazarlarından alınacak m2 ücretinin 6.00 TL'den 4.00 TL'ye düşürülmesi
Kabul
14.03.2011
3/116
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MAHALLE BAĞLANMASI
Adapazarı İlçesine bağlı Horozlar ve Alancuma Mahallelerinin Erenler İlçe Belediyesine bağlanması, Erenler Belediye Meclisinin 03/01/2011 tarih ve 8 sayılı kararı
Kabul,
14.03.2011
3/117
SBB
PARKA İSİM VERİLMESİ
Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi 3186 nolu sokağın güneyinde bulunan parka "Şehit Mesut KAPLAN Parkı" isminin verilmesi
Kabul,
14.03.2011
3/118
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Karaman Mahallesi, G24B12C3A pafta, 1415 ada, 1 nolu parsel imar planlarında ağaçlandırılacak alan olarak görülmekte olup mevcutta ve yerinde Mezarlık Alanı olarak kullanılmakta olduğu belirtilerek ve söz konusu parselin tahsisinin yapılabilmesi için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının "Ağaçlandırılacak Alan" olan kullanım kararının plan değişikliği yapılarak "Mezarlık Alanı" olarak değiştirilmesi
Kabul,
14.03.2011
3/143
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi G24B18D3A pafta, 2979 ada, 8 ve 9 nolu parsellerin takas işlemi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi
Kabul,
14.03.2011
3/144
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİSİ KURULMASI
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin p bendine göre Büyükşehir Belediyemiz ile Kütahya İli Domaniç İlçe Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına yönelik meclis kararının alınması ve protokolün imzalanması için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na yetki verilmesi
Kabul,
14.03.2011
3/145
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİSİ KURULMASI
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin p bendine göre Sakarya Büyükşehir Belediyemiz ile Karabük İli Eflani İlçe Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması talep edilmekte olup, konuya yönelik olarak kardeş belediye çalışmalarının başlatılması amacıyla gerekli olan meclis kararının alınması ve protokolün imzalanması için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na yetki verilmesi
Kabul,
14.03.2011
3/146
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİSİ KURULMASI
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin p bendine göre Sakarya Büyükşehir Belediyemiz ile Karabük İli Yenice İlçe Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması talep edilmekte olup, konuya yönelik olarak kardeş belediye çalışmalarının başlatılması amacıyla gerekli olan meclis kararının alınması ve protokolün imzalanması için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na yetki verilmesi
Kabul,
14.03.2011
3/147
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİSİ KURULMASI
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin p bendine göre Sakarya Büyükşehir Belediyemiz ile Karabük İli Ovacık İlçe Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması talep edilmekte olup, konuya yönelik olarak kardeş belediye çalışmalarının başlatılması amacıyla gerekli olan meclis kararının alınması ve protokolün imzalanması için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na yetki verilmesi
Kabul,
14.03.2011
3/148
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİSİ KURULMASI
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin p bendine göre Sakarya Büyükşehir Belediyemiz ile Karabük İli Eskipazar İlçe Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması talep edilmekte olup, konuya yönelik olarak kardeş belediye çalışmalarının başlatılması amacıyla gerekli olan meclis kararının alınması ve protokolün imzalanması için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na yetki verilmesi
Kabul,
14.03.2011
3/150
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 656 ada, 5 ve 6 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
komisyonuna havale,
14.03.2011
3/119
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 77 pafta, 531 ada, 18 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
14.03.2011
3/82
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 03/01/2011 tarih ve 3 sayılı kararı.
Red.
14.03.2011
3/83
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 03/01/2011 tarih ve 6 sayılı kararı.
Red.