Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

13.07.2015 Tarihli Temmuz Ayı Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 DAVET YAZISI:          
 
                                                 T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13/07/2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 

                                                                  GÜNDEM

1- 7/294-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/06/2015 tarih ve 6/267 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı ilçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli 6/45 sayılı kararı ile uygun görülen, Aşırlar, Çaltıcak, Çökekler, Karaköy, Taşlık, Rüstemler, Göktepe, Harmantepe, Kayrancık, Süleymanbey ve Köprübaşı Mahallelerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarının raporda belirtilen şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/06/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
2- 7/295-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/01/2015 tarih ve 1/19 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 649 Ada, 62-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait dosyasının dairesine iadesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/06/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
3- 7/296-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/06/2015 tarih ve 6/270 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi, 1422 ve 1426 nolu adalar arasında kalan, 1423 ada, 1 nolu parsel ve çevresini kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile buna bağlı (Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih ve 8/60 sayılı kararı ile kabul edilen)1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/06/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
4- 7/297-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/06/2015 tarih ve 6/268 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli 6/48 sayılı kararı ile uygun görülen, Yürürlükteki Camili Mahallesi Yerleşik Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Yeni Yerleşim Bölgeleri Ana Ulaşım Planı ve Korucuk Mahallesi Yerleşik Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın plan notlarında değişiklik öngören tekliflerin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/06/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
5- 7/298-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/06/2015 tarih ve 6/293 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 10.11.2014 tarih ve 12/322 sayılı kararı ile onaylanan Serdivan İlçesi, Aralık, Aşağıdereköy, Beşevler, Çubuklu, Dağyoncalı, Kızılcıklı, Meşeli, Uzunköy, Yukarıdereköy Mahallelerine ait Kırsal Yerleşim Alan Sınırlarına ilan askı süresince (20.02.2015-23.03.2015) yapılan itirazlardan; Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih ve 84 sayılı kararı ile uygun görülen itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/07/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
6- 7/299-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/06/2015 tarih ve 6/272 ayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Adalı Çaybaşıyeniköy Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 120 ada, 1 nolu parsel ile 121 ada 1 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/06/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
7- 7/300-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/06/2015 tarih ve 6/291 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Küpçüler Mahallesi, 27 M II pafta, 1323 ada, 6 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/06/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
8- 7/301-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/06/2015 tarih ve 6/275 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun görülen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 08.12.2014 tarih ve 13/401 sayılı kararıyla onaylanan Akyazı İlçesi, Seyfeler Mahallesi, 110 ada, 14, 15 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilan-askı süresince yapılan 1 adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/06/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
9- 7/302-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/06/2015 tarih ve 6/276 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi sınırlarında kalan 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Süs Bitkiciliği Fuar Alanı olarak planlanan yaklaşık 337 hektarlık alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ilan askı süresi (29/04/2015-29/05/2015)içerisinde yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/06/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
10- 7/303-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/05/2015 tarih ve 5/251 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 01.04.2015 tarihli, 2015/23 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Arifiye Hanlımerkez, Hanlıköy ve Sakarya Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 06/07/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
11- 7/304-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/06/2015 tarih ve 6/290 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi, 172 ada, 36 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/06/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
12- 7/305-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/06/2015 tarih ve 6/277 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, G24D10A pafta, 456, 457, 462, 463, 464, 466, 816, 819, 1941, 1942, 2357 ve 2358 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/06/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
13- 7/306-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/06/2015 tarih ve 6/280 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 04.05.2015 tarih ve 2015/48 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, G24C06A4C pafta, 83 ada, 130 ve 131 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/06/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
14- 7/307-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/06/2015 tarih ve 6/279 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 04.05.2015 tarih ve 2015/46 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 5 pafta, 99 ada, 154 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/06/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
15- 7/308-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/06/2015 tarih ve 6/281 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarih ve 6/115 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi, Ünlüce - Kuruçeşme Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan askı süresince (26.06.2014-28.07.2014) yapılan itirazlardan Sapanca Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarih ve 2014/61 sayılı kararı ile uygun görülen ve meclis kararında 83 madde halinde sunulan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/07/2015 tarihli Komisyon raporu.

16- 7/309-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2015 tarih ve 6/282 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/03/2015 tarih ve 3/104 sayılı kararıyla onaylanan Söğütlü İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan askı süresince (10.04.2015-10.05.2015) yapılan ve 1 adet itiraz ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca tespit edilen hususlara ilişkin plan değişikliği önerilerinin raporda belirtilen şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/07/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
17- 7/310-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/06/2015 tarih ve 6/283 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçesi sınırlarında kalan yaklaşık 310 hektarlık Sakarya- Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesine yönelik hazırlanan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/06/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
18- 7/311-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/06/2015 tarih ve 6/284 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçesi sınırlarında kalan yaklaşık 310 hektarlık Sakarya- Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesine yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/06/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
19- 7/312-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/06/2015 tarih ve 6/292 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçe Belediye Meclisince alınan 06.04.2015 tarih 29 sayılı kararı ile uygun görülen Kaynarca İlçesi, Merkez Mahallesi, F24C22A3C paftasındaki Karasu yol güzergahı üzerinde 2 nolu kavşak olarak belirlenen alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin raporda belirtilen şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/07/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
20- 7/313-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/06/2015 tarih ve 6/287 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçe Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih ve 2015/42 sayılı kararı ile kabul edilen,  Geyve İlçesi, 89 ada, 3 nolu parsel, 78 ada, 8-9-10-11-12-13-14-22 ve 28 nolu parselleri ve çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/06/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
21- 7/314-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/04/2015 tarih ve 4/195 sayılı kararı ile incelenmek üzere Ulaşım Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonuna birlikte (müşterek) havale edilen, Şehrimizde çalışan servis araçlarını kayıt altına alarak plaka tahdidi uygulamasına geçilmesi, bu sistem içerisine girecek esnafın ve ödeyeceği plaka bedeli ve S plaka tahsis kriterlerinin belirlenmesinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24/06/2015 tarihli müşterek Komisyon raporu.
 
22- 7/315-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca Adapazarı İlçesi, Bağlar Mahallesi, Kırsal Yerleşim Alan Sınırları içinde imar planı yapımı çalışması tamamlanmış olup, yaklaşık 45 hektarlık alanı kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır.Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 07/07/2015 tarihli, 1094 sayılı yazısı.
 
23- 7/316-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Başkanlığı'nın 03/07/2015 tarih ve 9395 sayılı yazısı ile, Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 130 ada 167 nolu parselin Maliye Hazinesine ait olan hisseleri ile mülkiyeti Adapazarı İlçe Belediyesine ait olan İstiklal Mahallesi 973 ada 771, 774, 775, 776,834, 837, 838 ve 844 nolu parsellerin takas edilmesine yönelik görüşmelere başlanıldığı ve işlemlerin devam edebilmesi için bahse konu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/07/2015 tarihli, 1090 sayılı yazısı.
 
24- 7/317-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına 2. kez yapılan itirazlardan sonra planın değişen kısımları Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/05/2015 tarih ve 5/212 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu itirazların kabul edilenleri yeniden ilan edilmiş olup ilan askı süresince (02/06/2015 - 01/07/2015) Adapazarı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının değişen kısımlarına yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 07/07/2015 tarihli, 1091 sayılı yazısı.

25- 7/318-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 629 ada 53 ve 54 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 04/05/2015 tarih ve 6/49 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07/07/2015 tarihli, 805 yazısı.
 
26- 7/319-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, 2979 ada 8 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin Adapazarı Belediye Meclisince alınan 01/08/2015 tarih ve 8/63 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07/07/2015 tarihli, 1095 yazısı.
 
27- 7/320-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediyesi'nin 09/06/2015 tarih ve 7203 sayılı yazısı ile, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12/01/2015 tarih ve 1/44 sayılı kararıyla onaylanan Adapazarı İlçesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz dilekçesi ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca tespit edilen konulara ait dosyanın görüşülmesine ilişkin 07/07/2015 tarihli, 1093 sayılı yazısı.
 
28- 7/321-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Yürürlükteki Serdivan 1. Kısım (Güney) ve 2. Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli revizyon imar plan notlarının ticaret alanları ile ilgili maddelerine ilave hüküm eklenerek (her iki planın 4.maddesine ilave yapılması) değişiklik yapılması; söz konusu bu planların uygulanabilirliği için gerekli olup, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca yapılan ilgili plan notu değişiklik tekliflerinin ve 1/1000 ölçekli söz konusu plan notlarına ilişkin onama yetkisinin Büyükşehir Belediyesi Meclisine devrine dair Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/07/2015 tarih ve 93 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/07/2015 tarihli, 1064 sayılı yazısı.
 
29- 7/322-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/06/2015 tarih 80 sayılı kararı ile uygun görülen Serdivan İlçesi, Potuklar Mevkii, 1618 nolu parsele ilişkin hazırlanan Serdivan Kuzey Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/07/2015 tarihli 975 sayılı yazısı.
 
30- 7/323-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih ve 83 nolu kararı ile uygun görülen Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, G24b22c2b pafta, 17848 nolu parsele ilişkin hazırlanan Serdivan Güney Bölgesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/07/2015 tarihli 989 sayılı yazısı.
 
31- 7/324-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan lçe Belediye Meclisinin 01/06/2015 tarih ve 81 nolu kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi 1428 ada, 4-5-6 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/07/2015 tarihli 976 sayılı yazısı.
 
32- 7/325-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Başkanlığı'nın 08/05/2015 tarih ve 3414 sayılı, 11/06/2015 tarih ve 4162 sayılı yazıları ile, Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının muhtelif bölgelerinde yapılan plan değişiklik tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 07/07/2015 tarihli 1092 sayılı yazısı.
 
33 .7/326-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/06/2015 tarih ve 82 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Adalı Yazlık Mahallesi, 225 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/07/2015 tarihli, 985 sayılı yazısı.
 
34 .7/327-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 02/06/2015 tarih ve 47 sayılı kararı ile uygun görülen,  Akyazı İlçesi, Kuzuluk-Dokurcun-Küçücek ve Altındere Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarına ilave yapılmasının görüşülmesine ilişkin 06/07/2015 tarihli, 1017 sayılı yazısı.
 
35 .7/328-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye ilçesi Merkez Mahallelerini kapsayan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar planına 2. askı aşamasında yapılan itirazların değerlendirildiği Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 04/05/2015 tarih ve 2015/27 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06/07/2015 tarihli, 1070 sayılı yazısı.

36 .7/329-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Başkanlığının 21/05/2015 tarihli, 2506 sayılı yazısı ile, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 04/05/2015 tarih ve 2015/45 sayılı kararı ile uygun görülen Yavuzselim Mahallesi 6 pafta, 235 ve 996 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/07/2015 tarihli, 855 sayılı yazısı.
 
37 .7/330-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Başkanlığının 17/06/2015 tarih ve 3968 sayılı yazısı ile, Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 70 ada, 4 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/07/2015 tarihli, 1071 sayılı yazısı.
 
38 .7/331-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Başkanlığının 05/06/2015 tarih ve 3403 sayılı yazısı ile, Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 68 ada, 52 nolu parsel ve 69 ada 69 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/07/2015 tarihli, 1073 sayılı yazısı.
 
39 .7/332-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Başkanlığının 09/06/2015 tarih ve 3482 sayılı yazısı ile, Mülkiyeti Belediyeye ait Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi, 167 ada, 36 ve 37 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/07/2015 tarihli, 1074 sayılı yazısı.
 
40 .7/333-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Başkanlığının 16/06/2015 tarihli, 3842 sayılı yazısı ile, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 01/06/2015 tarih ve 2015/55 sayılı kararı ile uygun görülen Gazipaşa Mahallesi 27 pafta, 73 ada, 24 ve 25 nolu parsellere yönelik hazırlanan ve 43, 44, 45 nolu parselleri de etkileyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 06/07/2015 tarihli, 1075 sayılı yazısı.
 
41 .7/334-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Başkanlığının 01/06/2015 tarih ve 3011 sayılı yazısı ile, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 04/05/2015 tarih ve 2015/43 sayılı kararı ile uygun görülen Çayiçi Mahallesi 120 ada, 9 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/07/2015 tarihli, 1076 sayılı yazısı.
 
42 .7/335-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, G24D10A pafta, 234 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve ilavesi teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/07/2015 tarihli, 1085 sayılı yazısı.
 
43 .7/336-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Başkanlığının 07/07/2015 tarihli, 4802 sayılı yazısı ile, Sapanca İlçesi, Ünlüce Mahallesi, 2 pafta, 577 nolu parselde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca yapılacak 500 kişilik Huzurevi için Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/07/2015 tarihli, 1108 sayılı yazısı.
 
44 7/337.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünün 02/07/2015 tarihli,  2125 sayılı yazısı ile, Koruma ve Bakım Altındaki Çocuklar için Hizmet Binası yapılacağından Arifiye ilçesi Yukarı Kirazca Mahallesi 2566 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planının görüşülmesine ilişkin 08/07/2015 tarihli, 1109 sayılı yazısı.
 
45 7/338.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ulaşım Dairesi Başkanlığının 16/06/2015 tarih ve 398 sayılı yazısı ile, Adapazarı- Karasu Devlet Yolunda onaylı projesi bulunan Erenler-2 kavşağının planlara işlenmesi talebinin görüşülmesine ilişkin 06/07/2015 tarih ve 1099 sayılı yazısı.
 
46 7/339.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/11/2011 tarih ve 10/465 sayılı kararındaki, yürürlükteki imar planlarında 20 mt. üzeri yolların mülkiyet ve kamulaştırma sorumluluğunun Büyükşehir Belediyesine, 20 mt. altındaki yolların ilgili ilçe Belediyesine ait olması hususunun 5216 sayılı Kanunun 7. maddesine göre görüşülmesine ilişkin 06/07/2015 tarih ve 1139 sayılı yazısı.
 
47 .7/340-.Belediyemiz Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/05/2015 tarih ve 5/239 sayılı kararı ile satışı uygun görülen, Karakamış Mahallesi 2994 ada, 2 nolu parseldeki 10.000,68 m2 olan taşınmazın Sakarya Büyükşehir Belediyemizin iştiraki olan Belpaş A.Ş’ye devir edileceğinden alınan satış kararının iptal edilmesine ilişkin 01/07/2015 tarih ve 60 sayılı yazısı.
 
48 7/341-.Belediyemiz Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediyemizin iştiraki olan Belpaş A.Ş.nin 29/06/2015 tarih ve 89 sayılı talep yazısında; 11/05/2015 tarih ve 61 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen, sermayesini tamamlamak üzere nakdi olarak 4.000.000.00 TL ayni olarak Karakamış Mah.2994 ada, 2 nolu 10.000,68 m2 ve 3.778.401,18 TL rayiç bedelli arsanın verilebilmesi ile ilgili işlemlerin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına Büyükşehir Belediye Encümenine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/i maddesine göre yetki verilmesine ilişkin 01/07/2015 tarih ve 61 sayılı yazısı.
 
49 .7/342-.Belediyemiz Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Türk Ticaret Kanununun 338. maddesi ile payların tek kişide toplanması konusunda mevzuat değişikliği yapıldığından, Belpaş A.Ş.nin sermaye ortakları olan Arifiye,Hendek,Kartepe ve Sapanca Belediye Meclislerince alınan meclis kararları ile pay adetleri, pay tutarları, bedelsiz önşart ve talep öngörmeden Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-i bendi gereğince Belpaş A.Ş.nin pay ve tutarlarının Büyükşehir Belediyemize devrinin yapılması, devri ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 30/06/2015 tarih ve 58 sayılı yazısı.
 
50 7/343-.Belediyemiz Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait Tepekum Mahallesi 41 pafta, 158 ada, 68 nolu parsel ve 42 pafta, 158 ada, 57 nolu parsellerdeki toplam 61.516 m2 alanın yıllık 1.000,00TL (Binlira)+KDV bedelle (her yıl yeniden değerleme oranında artış yapılacaktır)”Asfalt Üretim Tesisi” kurmak şartıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun18/e maddesine göre 10 yıllığına Sakarya Büyükşehir Belediyesi Belpaş A.Ş.ne tahsisine ilişkin 01/07/2015 tarih ve 59 sayılı yazısı.
 
51 7/344-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçe Belediye Başkanlığının Mülkiyeti Belediyemize ait olan Söğütlü İlçesi Söğütlü Mahallesi 28 pafta, 4065 parsel nolu 1590,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Söğütlü İlçe Belediye Başkanlığına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre bedelsiz devri, devri ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 30/06/2015 tarihli, 1096 sayılı yazısı.
 
52 .7/345.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mülkiyeti Belediyemize ait Serdivan İlçesi Arabacıalanı Mahallesi (Adalı Serdivan) 133 ada 12 parsel nolu taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre Serdivan İlçe Belediye Başkanlığına devri, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 06/07/2015 tarih ve 1131 sayılı yazısı.
 
53 .7/346.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçe Belediye Meclisinin 03/06/2015 tarih ve 43 sayılı kararı ile kabul edilen, Karasu İlçesi Kurudere/Kıran Mahallesi 198 ada, 9 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan yapılar ile birlikte ilçede meydana gelebilecek muhtemel yangın olaylarına karşı İtfaiye Müfrezesi kurulabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendine göre Belediyemiz adına 10 yıl süre ile bedelsiz tahsis alınmasına ilişkin 09/06/2015 tarihli, 998 sayılı yazısı.
 
54 .7/347.-Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçe Belediye Başkanlığının 09/06/2015 tarih ve 230 sayılı talep yazısı ile, 23/07/2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ”Belediyeler arası Hizmet İlişkileri ve Koordinasyon” başlıklı 27. maddesine göre Büyükşehir Belediyemiz hizmetinde bulunan 54 BB 356 plakalı Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp aracının Karasu İlçe Belediyesine bedelsiz olarak devir edilebilmesine ilişkin 18/06/2015 tarih ve 121 sayılı yazısı.
 
55 .7/348-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Başkanlığının 15/07/2014-3236 ve 20/05/2015-2514 sayılı talep yazıları ile, Büyükşehir Belediyemiz envanter kayıtlarında bulunan 54 B 7458, 54 B 7459, 54 B 7460, 54 B 7461, 54 B 7462 plakalı 2012 model beş adet motosikletin Sapanca İlçe Belediyesine, Zabıta Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 18/01/2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.1 maddesine göre bedelsiz olarak devir edilebilmesine ilişkin 15/06/2015 tarih ve 39 sayılı yazısı.

56 .7/349- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, bağlı kuruluşumuz olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den, “Akyazı İlçesi Kanalizasyon Şebeke ve AAT Genişleme (2. Kademe) inşaatı işi için 20.000.000,00-TL” kredi alımına ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal payların herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 22/06/2015 tarih ve 296 sayılı yazısı.

57 .7/350.- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, bağlı kuruluşumuz olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den, “Kaynarca İlçesi İçmesuyu Şebeke İnşaatı işi için 9.000.000,00-TL” kredi alımına ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal payların herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 22/06/2015 tarih ve 297 sayılı yazısı.
 
58 .7/351.- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, bağlı kuruluşumuz olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den, “Sapanca İlçesi İçmesuyu Şebeke inşaatı işi için 25.000.000,00-TL” kredi alımına ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal payların herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 22/06/2015 tarih ve 298 sayılı yazısı.
 
59 .7/352- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, bağlı kuruluşumuz olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den, “Akyazı İlçesi İçmesuyu Şebeke inşaatı işi için 22.000.000,00-TL” kredi alımına ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal payların herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 22/06/2015 tarih ve 299 sayılı yazısı.
 
60 .7/353- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, bağlı kuruluşumuz olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den, “Hendek İlçesi AAT (2.kademe) inşaatı işi için 7.500.000,00-TL” kredi alımına ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal payların herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 22/06/2015 tarih ve 300 sayılı yazısı.
 
61 .7/354- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, bağlı kuruluşumuz olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den,“Arifiye İlçesi İçmesuyu Şebeke inşaatı işi için 15.000.000,00-TL” kredi alımına ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal payların herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 22/06/2015 tarih ve 301 sayılı yazısı.
 
62 .7/355- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, bağlı kuruluşumuz olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den,“Karapürçek (ve Küçücek) İlçesi Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör inşaatı işi için 20.000.000,00-TL” kredi alımına ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal payların herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 22/06/2015 tarih ve 302 sayılı yazısı.

63 .7/356- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, bağlı kuruluşumuz olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den,“Kaynarca İlçesi AAT Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör inşaatı işi için 10.000.000,00-TL” kredi alımına ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal payların herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 22/06/2015 tarih ve 303 sayılı yazısı.
 
64 .7/357- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, bağlı kuruluşumuz olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den, “Çamdağ Göleti ve Karasu/Kocaali İlçeleri İsale Hattı inşaatı işi için 36.000.000,00-TL” kredi alımına ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal payların herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 22/06/2015 tarih ve 304 sayılı yazısı.
 
65 .7/358- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, bağlı kuruluşumuz olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den, “Sapanca İlçesi Yanık Mahallesi Atıksuların Bertarafı Amacıyla Kanalizasyon Şebeke inşaatı işi için 5.000.000,00-TL” kredi alımına ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal payların herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 22/06/2015 tarih ve 305 sayılı yazısı.
 
66 .7/359- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, bağlı kuruluşumuz olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den, “Karasu İlçesi İçmesuyu Şebeke inşaatı işi için 25.000.000,00-TL” kredi alımına ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal payların herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 22/06/2015 tarih ve 306 sayılı yazısı.
 
67 .7/360- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, bağlı kuruluşumuz olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den, “Kuzuluk İçmesuyu Şebeke inşaatı işi için 7.000.000,00-TL” kredi alımına ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal payların herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 22/06/2015 tarih ve 307 sayılı yazısı.
 
68 .7/361- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, bağlı kuruluşumuz olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den,“Ferizli – Söğütlü İlçeleri Kanalizasyon Kollektör ve Şebeke inşaatı işi için 36.000.000,00-TL” kredi alımına ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal payların herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 22/06/2015 tarih ve 308 sayılı yazısı.
 
69 .7/362- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, bağlı kuruluşumuz olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den, “Serdivan İlçesi İçmesuyu Şebeke inşaatı işi için 30.000.000,00-TL” kredi alımına ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal payların herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 22/06/2015 tarih ve 309 sayılı yazısı.

70 .7/363- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, bağlı kuruluşumuz olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den,“Taraklı Atıksu Arıtma Kesin Proje işi için  250.000,00-TL” kredi alımına ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal payların herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 07/07/2015 tarih ve 337 sayılı yazısı.
 
                                                                                   -13/07/2015 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-
 
71.7/364.-Hendek İlçe Belediye Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/07/2013 tarih ve 8/240 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım imar planında,Hendek İlçesi Yeni Mahalle 110 ada, 17-18-19 nolu parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatının görüşülmesine ilişkin 07/07/2015 tarih ve 2177 sayılı yazısı.
 
72.7/365.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/04/2015 tarih ve 4/205 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Başkanlığınca talep edilen 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında 13 adet plan değişikliklerinden 11 adedi 08/06/2015 tarih ve 6/260 sayılı meclis kararı ile karara bağlanmış olup, tekrar görüşülmek üzere komisyona iade edilen 10 ve 11. maddelerin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/07/2015 tarihli Komisyon raporu.

×