Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
13.07.2015
294
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YYERLEŞİK ALAN HARİTA VE ÇİZGİSİNİN TESPİTİ
Adapazarı İlçesi, Aşırlar-Çaltıcak-Çökekler-Karaköy-Taşlık-Rüstemler-Göktepe-Harmantepe-Kayrancık-Süleymanbey ve Köprübaşı mahallelerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarının belirlenmesi.
Aşırlar, Çaltıcak, Çökekler, Karaköy, Taşlık, Rüstemler, Göktepe, Harmantepe, Süleymanbey, Köprübaşı Mahallelerine ait önerilen Kırsal yerleşim alan sınırlarının ekli krokideki şekilde değiştirilmesinin uygun olacağı, Kayrancık mahallesine ait önerilen kırsal Yerleşim Alan Sınırının Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli 6/45 sayılı kararı ile belirlendiği şekilde uygun olacağı, Ayrıca; belirlenmiş kırsal yerleşim alan sınırlarının önceki onaylı Köy Yerleşik Alan sınırlarıyla örtüşmeyen kısımlarında, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi kullanımı Kanunu uyarınca İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün görüşünün alınmasının uygun olacağı yönünde tanzim olunan bu raporla, Kırsal Yerleşim Alan sınırlarının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönündeki 24/06/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
295
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 649 Ada, 62-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 649 Ada, 62-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 11.11.2013 tarih ve 12/337 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği de Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 12.01.2015 tarih ve 1/44 sayılı kararı onaylanan Adapazarı İlçesi Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına işlendiğinden Dosyanın DAİRESİNE İADESİNİN uygun olacağı yönündeki 15/06/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
296
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi, 1422 ve 1426 nolu adalar arasında kalan, 1423 ada, 1 nolu parsel ve çevresini kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih ve 8/60 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli plan onama yetkisinin Belediye Meclisimize devri ile birlikte bu karara konu Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi, 1422 ve 1426 nolu adalar arasında kalan, 1423 ada, 1 nolu parsel ve çevresini kapsayan alana ilişkin Hal ve Pazar Alanı ve Rekreasyon Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 15/06/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
297
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Camili Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Yeni Yerleşim Bölgeleri Ana Ulaşım Planı ve Korucuk Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarında değişiklik.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 04.05.2015 tarihli 6/48 sayılı kararı ile uygun görülen Yürürlükteki Camili Mahallesi Yerleşik Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Yeni Yerleşim Bölgeleri Ana Ulaşım Planı ve Korucuk Mahallesi Yerleşik Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı?nın plan notlarında yeralan Konut Yerleşim Alanlarında geçerli olan ?Parsel üzerinde gerekli müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamaz.? hükmünün plan notlarından çıkartılmasının kabulünün uygun olacağı yönündeki 15/06/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
298
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YYERLEŞİK ALAN HARİTA VE ÇİZGİSİNİN TESPİTİ
Serdivan İlçesi, Aralık, Aşağıdereköy, Beşevler, Çubuklu, Dağyoncalı, Kızılcıklı, Meşeli, Uzunköy, Yukarıdereköy Mahallelerinin Kırsal Yerleşme Alanına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar.
Meclis Başkanlığına sunulan dilekçelerdeki talepler; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerince incelenmiş olup; Serdivan Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih ve 84 sayılı kararında belirtilen; 1. 1 nolu maddedeki, Aralık Mahallesi, 4 pafta, 259 nolu parselin bir kısmının daha Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 2. 2 nolu maddedeki, Aralık Mahallesi, 9 ada, 17 nolu parselin bir kısmının daha Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 3. 12 nolu maddedeki, Aralık Mahallesi, G24b22b pafta, 100 nolu parselin bir kısmının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 4. 13 nolu maddedeki, Aralık Mahallesi, G24b22b pafta, 100 nolu parselin bir kısmının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 5. 14 nolu maddedeki, Aralık Mahallesi, G24b22b pafta, 100 nolu parselin bir kısmının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 6. 15 nolu maddedeki, Aralık Mahallesi, G24b22b pafta, 347 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 7. 16 nolu maddedeki, Aralık Mahallesi, G24b22b pafta, 113 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, ./.. (13/07/2015 tarihli; 7/298 sayılı kararın devamıdır.) 8. 7 nolu maddedeki, Aralık Mahallesi, G24b22b pafta, 112 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 9. 33 nolu maddedeki, Aralık Mahallesi, 328 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 10. 35 nolu maddedeki, Aralık Mahallesi, 27 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 11. 52 nolu maddedeki, Aşağıdereköy Mahallesi, 24 pafta, 1698 nolu parselin bir kısmının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, kabulünün uygun olacağına, 12. 57 nolu maddedeki, Aşağıdereköy Mahallesi, 25 pafta, 1902 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, ekli krokide belirtilen şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağına, 13. 58 nolu maddedeki, Aşağıdereköy Mahallesi, 2 pafta, 1906 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, ekli krokide belirtilen şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağına, 14. 60 nolu maddedeki, Aşağıdereköy Mahallesi, 22 pafta, 1402 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 15. 62 nolu maddedeki, Aşağıdereköy Mahallesi, 23 pafta, 1458 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 16. 70 nolu maddedeki, Aşağıdereköy Mahallesi, 21 pafta, 2827 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 17. 71 nolu maddedeki, Aşağıdereköy Mahallesi, 21 pafta, 2128 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 18. 72 nolu maddedeki, Aşağıdereköy Mahallesi, 21 pafta, 2125 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 19. 73 nolu maddedeki, Aşağıdereköy Mahallesi, 21 pafta, 2295 ve 2320 nolu parsellerin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 20. 74 nolu maddedeki, Aşağıdereköy Mahallesi, 2135 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 21. 75 nolu maddedeki, Aşağıdereköy Mahallesi, 21 pafta, 2827 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 22. 76 nolu maddedeki, Aşağıdereköy Mahallesi, 21 pafta, 1308 nolu parselin bir kısmının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 23. 77 nolu maddedeki, Aşağıdereköy Mahallesi, 21 pafta, 1308 nolu parselin bir kısmının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 24. 98 nolu maddedeki, Beşevler Mahallesi, G24a20c pafta, 691 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 25. 99 nolu maddedeki, Beşevler Mahallesi, G24a20c pafta, 656 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 26. 100 nolu maddedeki, Beşevler Mahallesi, G24a20c pafta, 656 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 27. 101 nolu maddedeki, Beşevler Mahallesi, G24a20c pafta, 656 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 28. 102 nolu maddedeki, Beşevler Mahallesi, G24a20c pafta, 656 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 29. 124 nolu maddedeki, Çubuklu Mahallesi, 9 pafta, 1018 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 30. 125 nolu maddedeki, Çubuklu Mahallesi, 9 pafta, 1006 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 31. 126 nolu maddedeki, Çubuklu Mahallesi, 9 pafta, 1005 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, ./.. (13/07/2015 tarihli; 7/298 sayılı kararın devamıdır.) 32. 127 nolu maddedeki, Çubuklu Mahallesi, 9 pafta, 1004 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 33. 128 nolu maddedeki, Çubuklu Mahallesi, 9 pafta, 1004 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 34. 129 nolu maddedeki, Çubuklu Mahallesi, 9 pafta, 1002 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 35. 130 nolu maddedeki, Çubuklu Mahallesi, 9 pafta, 1003 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 36. 131 nolu maddedeki, Çubuklu Mahallesi, 4 pafta, 150 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 37. 132 nolu maddedeki, Çubuklu Mahallesi, 4 pafta, 1223 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 38. 133 nolu maddedeki, Çubuklu Mahallesi, 4 pafta, 1222 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 39. 137 nolu maddedeki, Dağyoncalı Mahallesi, Konak Sokak? ın Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 40. 139 nolu maddedeki, Kızılcıklı Mahallesi, 1 pafta, 585 nolu parselin Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, kabulünün uygun olacağına, 41. 155 nolu maddedeki, Uzunköy Mahallesi, 4 pafta, 482 parselin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 42. 194 nolu maddedeki, Meşeli Mahallesi, 6 pafta, 628 parselin tamamının Kırsal Yerleşim Alanı içine alınmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, Serdivan Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih ve 84 sayılı karar metninde geçmeyip dosya eki krokilerde yer alan, herhangi bir itirazın olmamasına rağmen Aşağıdereköy Mahallesinde yapılan değişikliklerin ise Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 tarih ve 12/322 sayılı kararı ile onaylanan haline dönüştürülmesi şeklinde kroki düzeltmesinin uygun olacağına; Ayrıca belirlenmiş Kırsal Yerleşim Alan Sınırlarının önceki onaylı Köy Yerleşik Alan sınırlarıyla örtüşmeyen kısımlarında, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu uyarınca İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün uygun görüşü alınmasının uygun olacağı yönündeki 07/07/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
299
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Adalı Çaybaşıyeniköy Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 120 ada, 1 nolu parsel ile 121 ada 1 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi.
Erenler İlçesi, Adalı Çaybaşıyeniköy Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 120 ada, 1 nolu parsel ile 121 ada 1 nolu parsellere ilişkin Dini Tesis Alanı?nın doğu yönündeki adakenarı hattının revize edilmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 24/06/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
300
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Küpçüler Mahallesi, 27 M II pafta, 1323 ada, 6 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Erenler İlçesi, Küpçüler Mahallesi, 27 M II pafta, 1323 ada 6 nolu parselin bulunduğu İlköğretim Tesis Alanının yapılaşma değerinin E=0.70?den E=1.00?a artırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 15/06/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
301
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Akyazı İlçesi, Seyfeler Mahallesi, 110 ada, 14, 15 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilan-askı süresince yapılan 1 adet itiraz.
Yapılan itirazın, ?parsel sahiplerince 110 ada, 14 ve 15 nolu parseller arasından geçen 10.00 m.lik yolun uygun büyüklükte parsel oluşturmak üzere bu yolun kaldırılması şeklinde yapılan teklifin ilgili mevzuata göre Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin, 08.12.2014 tarih ve 13/401 sayılı kararıyla 10.00 metrelik yolun sürekliliği olması ve uygun parselasyonun oluşturulabileceği gerekçesiyle 7.00 metreye düşürülmesi şeklinde değiştirilerek kabul edilen plana ilişkin olduğu? tespit edilmiştir. Bu gerekçelerin kain olması dolayısıyla, Akyazı İlçesi, Seyfeler Mahallesi, 110 ada, 14, 15 nolu parseller arasından geçen 7.00 m.lik yolun kaldırılması için 08.12.2014 tarih - 13/401 sayılı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan plan değişikliğine yapılan itirazın reddinin uygun olacağı yönündeki 15/06/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
302
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Arifiye İlçesi sınırlarında kalan yaklaşık 337 hektarlık alana ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresinde yapılan itirazlar.
1. 07.05.2015 tarih ve14597 kayıt nolu dilekçe ile; Arifiye İlçesi G24C02C2C pafta sınırlarında kalan 7232 nolu parselden geçen yola yapılan, 2. 25.05.2015 tarih ve 15545 kayıt nolu dilekçe ile; Arifiye ilçesi G24C03A3D ve G24C03A4C pafta sınırlarında kalan 373-6865-366-6864-7097 nolu parsellerde faaliyet gösteren tesisin olması nedeniyle projeye ve uygulama imar planına yapılan, 3. 29.05.2015 tarih ve 15875 kayıt nolu dilekçe ile; Arifiye ilçesi, G24C03A3D ve G24C03A4C pafta sınırlarında kalan 6865-366-373 nolu parsellere planlan Sera ve Fuar Alanı İdari Tesisler,Sosyo Kültürel Tesis ve Park Alanına yapılan, 4. 29.05.2015 tarih ve 15883 kayıt nolu dilekçe ile; Arifiye İlçesi, G24C03A4C pafta sınırlarında kalan 326 nolu parselde planlan Sera ve Fuar Alanı İdari Tesisler,Sosyo Kültürel Tesis ve Park Alanına yapılan, 5. 29.05.2015 tarih ve 15894 kayıt nolu dilekçe ile; Arifiye İlçesi, G24C03A4C pafta sınırlarında kalan 326 nolu parselde planlan Sera ve Fuar Alanında mevcutta sulama tesisatlarının bulunduğu belirtilerek İdari Tesise,Yol ve Park Alanına yapılan, ./? (13/07/2015 tarihli; 7/302 sayılı kararın devamıdır.) 6. 29.05.2015 tarih ve 15925 kayıt nolu dilekçe ile; Arifiye İlçesi, G24C03A4C pafta sınırlarında kalan 7090 nolu parselde planlan Sera ve Fuar Alanında mevcutta depo ve sulama tesisatlarının bulunduğu belirtilerek 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan, 7. 29.05.2015 tarih ve 15928 kayıt nolu dilekçe ile; Arifiye İlçesi, G24C03A3D ve G24C03A4C pafta sınırlarında kalan 375 nolu parselde planlan Sera ve Fuar Alanında mevcut kullanım alanlarının bulunduğu belirtilerek planlanan 20 ve 15 metrelik yollara yapılan, 8. 29.05.2015 tarih ve 15939 kayıt nolu dilekçe ile; Arifiye İlçesi, G24C03A4C pafta sınırlarında kalan 326 nolu parselde planlan Sera ve Fuar Alanı İdari Tesisler,Sosyo Kültürel Tesis ve Park Alanına yapılan , 9. 29.05.2015 tarih ve 15923 kayıt nolu dilekçe ile; Arifiye İlçesi, G24C03A4C pafta sınırlarında kalan 365 nolu parselde planlan Sera ve Fuar Alanı İdari Tesisler,Sosyo Kültürel Tesis ve Park Alanına yapılan itirazın; 10. 29.05.2015 tarih ve 15877 kayıt nolu dilekçe ile; Arifiye İlçesi, G24C03A4C pafta sınırlarında kalan 325-326-369 nolu parsellerdeki mevcut sulama tesisatları doğrultusunda tekrar yeni düzenleme yapılmasına yönelik yapılan, İtirazların tamamının; planın üst ölçekli planlardan İtibaren Süs Bitkiciliği ve Sera Alanı olarak planlanmış olması, plana esas olacak şekilde 15/01/2015 tarih ve 2014/54 sayılı İçişleri Bakanlığı Oluru ile Kamu Yararı Kararı alınması ve uygulama imar planından sonra proje alanının tamamında 3194 sayılı imar kanununun 18. Madde uygulaması yapılarak itirazların genelinde değinilen ?hak mağduriyetleri ?giderileceğinden REDDİNİN uygun olacağı, Ayrıca; 11. Söz konusu planın yürürlüğe girmesinden sonra İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca 3194 sayılı imar kanununun 18. Madde uygulaması yapılacağından, Düzenleme Ortaklık Payının oranını %25 mertebesinde olmasını sağlamak üzere planın batısındaki yol kenarında yer alan pasif yeşil alanların plan sınırının dışına çıkartılarak bu alanlara plan kararı getirilmesi vb. şekilde hazırlanan kısmi düzeltmenin kabulünün uygun olacağı yönündeki 24/06/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
303
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Arifiye İlçesi, Arifiye Hanlımerkez, Hanlıköy ve Sakarya Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği.
Yapılan inceleme sonucunda; 1. Hanlı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı plan onama sınırının III.derece doğal sit alanını da kapsayacak şekilde, önceki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onama sınırına uygun hale getirilmesi, 2. Sakarya I.OSB sınırının 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında gösterilmesi, 3. 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Küçük Sanayi Alanı olarak planlanan ve I.OSB II. İlave alanının kuzeyinde bulunan küçük sanayi alanının ?plan onama sınırı dışı alan? olarak gösterilmesi, 4. Daha önceki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bulunan G24C03B3C-G24C03B3D pafta sınırlarında kalan park alanının 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına işlenmesi, 5. G24C04A4A pafta sınırlarında kalan, 4548 nolu parselin ada içi parsel konumunda kalması nedeniyle kuzey-güney istikametindeki 12.00 m?lik imar yolu ile doğu-batı istikametindeki 20.00 m?lik yolun 7.00m?lik yol ile bağlanması, 6. G24C03B4C, G24C03B3D, G24C03B3C pafta sınırlarında kalan, E:1.05 Yençok:10.00 m olarak planlanan konut yapı adalarının yapı yoğunluğunun, TAKS/KAKS= 0.30/0,90 olarak değiştirilmesi, 7. G24C03B3A, G24C03B3B, G24C04A4A, G24C04A4B, G24C04A3A, G24C04A1C pafta sınırlarında kalan E: 1.20, Yençok: 12.00 m yapılaşma koşuluna sahip Ticaret Alanlarının (T) yapılaşma koşullarının D-100 karayolu kuzeyinde bulunan Erenler İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile uyumlu olması açısından E: 1.05 Yençok: 12.00m olarak değiştirilmesi, 8. G24C04A3B pafta sınırlarında kalan sanayi alanının E: 0.80 olan yapılaşma koşulunun; diğer sanayi alanlarına uygun olarak E:0.60 olarak değiştirilmesi, 9. Plan üzerinde konut dışı kentsel çalışma alanlarında belirtilen Yençok: Serbest ibaresinin plan notlarındaki ibareyle çelişmemesi amacıyla plandan kaldırılması, 10. Planda KSS (küçük sanayi sitesi) olarak belirtilen alanların Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Ek-1?de belirtildiği şekliyle KSA (küçük sanayi alanı) olarak düzenlenmesi, 11. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/06/2015 tarih ve 6/260 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan değişikliklerine uygun olarak, ? G24C03B4C, G24C03B3A pafta sınırlarında kalan D-100 karayolu ile Hanlıköy Mahallesi arasındaki 25.00 m?lik imar yolunun kaldırılması, ? G24C04A4A, G24C04A4B, G24C04A1C pafta sınırlarında kalan 20.00 m?lik yolların yeniden düzenlenmesi, ? G24C03C2A, G24C03C1B pafta sınırlarında kalan I.OSB Kuzeyindeki 30.00m?lik imar yolunun 25.00m olarak düzenlenmesi, 12. Arifiye İlçesi, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında yer alan, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında G24C-03B3D pafta sınırlarında kalan park alanının plana işlenmesi şeklinde; EKLİ PLAN - PLAN NOTU ? PLAN AÇIKLAMA RAPORUNDAKİ GİBİ DEĞİŞTİRİLEREK kabulünün uygun olacağı yönündeki 06/07/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
304
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi 172 ada, 36 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi.
Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi 172 ada, 36 nolu parselin Eğitim Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 24/06/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
305
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, G24D10A pafta, 456, 457, 462, 463, 464, 466, 816, 819, 1941, 1942, 2357 ve 2358 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi.
Sapanca İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, G24D10A pafta, 456, 457, 462, 463, 464, 466, 816, 819, 1941, 1942, 2357 ve 2358 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin; 456, 457, 462, 463, 816 ve 819 nolu parsellerin bir kısmına isabet eden nato boru hattı koruma kuşağı olarak bırakılan yeşil alanların plan bütünlüğünü sağlamak üzere yürürlükteki plandaki şekliyle aynen korunarak ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönündeki 24/06/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
306
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, G24C06A4C pafta, 83 ada, 130 ve 131 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 04.05.2015 tarihli 2015/48 sayılı kararı ile uygun görülen Gazipaşa Mahallesi, G24C06A4C pafta, 83 ada, 130 ve 131 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin üst ölçek plandaki nüfus yoğunluk kararlarına uygun olması ve yakın çevre yapılaşma şartlarının benzer değerlerde olması gerekçesiyle kabulünün uygun olacağı yönündeki 15/06/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
307
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 5 pafta, 99 ada, 154 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği.
Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 04.05.2015 tarihli 2015/46 sayılı kararı ile uygun görülen Çayiçi Mahallesi, 5 pafta, 99 ada, 154 nolu parselin doğusundan geçen imar yolunun parselde mevzuata uygun bina yapımına olanak sağlayacak şekilde revize edilerek, yolun imar hattının doğu istikametinde ötelendiği şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 15/06/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
308
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Sapanca İlçesi, Ünlüce - Kuruçeşme Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan askı süresince (26.06.2014-28.07.2014) yapılan itirazlar.
Sapanca Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarih ve 2014/61 sayılı kararında maddeler halinde yazılan itiraz konularından (83 adet) mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda 83 adet itiraza ilişkin alınan kararın; 1,5,19,20,21,22,26,33,39,42,43,46,47,49,52,53,55,56,57,66,73. maddelerde yer alan ve plan sınırı dışında kalan parsellerin imara açılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, söz konusu itirazlarda yer alan parsellerin bulunduğu bölgelerin ilk defa Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarih ve 6/115 sayılı kararı ile onaylı imar planı ile plan kararı getirilen bölgeler olması dolayısıyla ve itiraza konu planın kesinleşmesinden sonra ilave imar planı olarak değerlendirilmesi gereken bir nitelik taşıdığından reddinin uygun olacağı, Karara bağlanmayıp, karar metninde değerlendirmesi Büyükşehir Belediye Meclisine bırakılan 4,8,17,18,27,28,40,44,45,48,50,51,65,77. Maddelerde yer alan taleplerin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırı olması dolayısıyla reddinin uygun olacağı, 1) 1) 3. Maddedeki, Ünlüce Mahallesi, 69 nolu parselde bulunan ilköğretim tesis alanının kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 2) 6. Maddedeki, Kuruçeşme Mahallesi, 293 nolu parselin emsal değerinin Taks: 0.20 ve Kaks:0.40 olacak şekilde düzenlenmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, bitişiğinde ve çevre yapı adalarında emsal değerinin 0.30 olması nedeniyle ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ana kararlarını etkilediğinden reddinin uygun olacağı, 3) 9. Maddedeki, Ünlüce Mahallesi, 4 nolu parselden geçen imar yolunun ve park alanının kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, ekli plandaki şekilde kabulünün uygun olacağı, 4) 23. Maddedeki, Ünlüce Mahallesi, 5 nolu parselden geçen imar yolunun ve park alanının kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, ekli plandaki şekilde kabulünün uygun olacağı, 5) 79. Maddedeki, Ünlüce Mahallesi, 461 nolu parselden geçen imar yolunun 7.00 metre olacak şekilde yeniden düzenlenmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, park alanının azalması dolayısıyla Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 6) 81. Maddedeki, Ünlüce Mahallesi, 462 nolu parselden geçen imar yolunun 7.00 metre olacak şekilde yeniden düzenlenmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, park alanının azalması dolayısıyla Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 7) 25. Maddedeki, Kuruçeşme Mahallesi, 276 nolu parselden geçen imar yolunun ve park alanının kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, park alanının azalması dolayısıyla Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 8) 29. Maddedeki, Ünlüce Mahallesi, 243 nolu parselden geçen imar yolunun ve resmi kurum alanının kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 9) 32. Maddedeki, Ünlüce Mahallesi, 405 nolu parselden geçen imar yolunun, park alanı, sağlık tesis alanı ve spor tesis alanının azaltılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 10) 36. Maddedeki, Ünlüce Mahallesi, 419 nolu parselde bulunan imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 11) 37. Maddedeki, Kuruçeşme Mahallesi, 290 nolu parselde bulunan park alanının küçültülerek yaya yolunun parselin 12.00 metrelik imar yolundan cephe alacak şekilde düzenlenmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, ekli plandaki şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, 12) 63. Maddedeki, Kuruçeşme Mahallesi, 35 nolu parselden geçen imar yolunun kaldırılması, park alanının küçültülerek parselin tamamının turizm alanına dahil edilmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, park alanının azalması dolayısıyla Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 13) 67. Maddedeki, Kuruçeşme Mahallesi, 34 ve 35 nolu parsellerde bulunan park alanının kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, park alanının azalması dolayısıyla Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 14) 61. Maddedeki, Ünlüce Mahallesi, 315 nolu parselin emsal değerinin 0.30 dan Taks: 0.25 ve Kaks:0.75 olacak şekilde düzenlenmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, bitişiğinde ve çevre yapı adalarında emsal değerinin 0.30 olması nedeniyle ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ana kararlarını etkilediğinden reddinin uygun olacağı, 15) 68. Maddedeki, Ünlüce Mahallesi, 315 nolu parselin emsal değerinin 0.30 dan Taks: 0.25 ve Kaks:0.75 olacak şekilde düzenlenmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, bitişiğinde ve çevre yapı adalarında emsal değerinin 0.30 olması nedeniyle ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ana kararlarını etkilediğinden reddinin uygun olacağı, 16) 76. Maddedeki, Ünlüce Mahallesi, 51 nolu parselin emsal değerinin 0.30 dan Taks: 0.25 ve Kaks:0.75 olacak şekilde düzenlenmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, bitişiğinde ve çevre yapı adalarında emsal değerinin 0.30 olması nedeniyle ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ana kararlarını etkilediğinden reddinin uygun olacağı, 17) 72. Maddedeki, Kuruçeşme Mahallesi, 258 ve 278 nolu parsellerden geçen imar yolunun kuzeye kaydırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, söz konusu yolun kamuya terki yapılması ve yolun kaydırılmasıyla park alanının azalması dolayısıyla Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 18) 83. Maddedeki, Göl Mahallesi, 53 ada 38 nolu parselin kuzeyinde bulunan kamuya terki yapılmış imar yolunun planda gösterilmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, belediyesinden geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağı, 19) 71. Maddedeki, Kuruçeşme Mahallesi, 279, 280 ve 281 nolu parsellerden geçen 7 metrelik ve 10 metrelik imar yollarına yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, belediyesinden geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağı, 20) 41. Maddedeki, Kuruçeşme Mahallesi, 167 nolu parselden geçen imar yoluna yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, belediyesinden geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağı, 21) 82. Maddedeki, Ünlüce Mahallesi, 155 nolu parselin batısında bulunan kamuya terki yapılmış imar yolunun planda gösterilmesine yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, belediyesinden geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağı, Sapanca Belediye Başkanlığınca belirlenen, NATO Boru hattı boyunca yer alan sağlı sollu 5?er metrelik koruma ve kamulaştırma alanı ve bu alanlara bitişik yine sağlı sollu 5?er metre olarak planlanan bölgedeki yeşil bandın Milli Savunma Bakanlığı Ant Batı Bölge 2. İşletme Müdürlüğü?nün 23/05/2013 tarihli yazısına istinaden kaldırılması yönündeki talebe ilişkin alınan kararın, her ne kadar uygun kurum görüşü alınmışsa da nato boru hattı boyunca devam eden yeşil alanların plan bütününe yönelik kişi başına düşen yeşil alan miktarı içinde olması dolayısıyla donatı alanından sayılması nedeniyle Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum teşkil edeceğinden reddinin uygun olacağı, yönündeki 01/07/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
309
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Söğütlü İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan askı süresince yapılan ve 1 adet itiraz ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca tespit edilen hususlara ilişkin plan değişikliği önerileri.
1- Küçük Söğütlü Mahallesi, 809 ve 819 nolu parsellere ilişkin 04.05.2015 tarih ve 14351 sayı ile kayıtlı itirazda yeşil alanın kaydırılması yönünde yapılan talebin, reddinin uygun olacağına, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca Tespit Edilen Hususlar; 1- 816-819-822-825 nolu parseller ile 814-815-817-818 nolu parsellerin bulunduğu bölgede mevcut planda sehven alınmış plan kararının, önceki 13.05.2013 tarih ve 5/192 sayılı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla onaylanan planlarda olduğu gibi ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 2- G24B15A4C paftasında yer alan Orhangazi Caddesinin, Atatürk Caddesine bağlantısının revize edilerek ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, dair tanzim olunan 01/07/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
310
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI
Kaynarca İlçesi sınırlarında kalan yaklaşık 310 hektarlık Sakarya- Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesine yönelik hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişiklik teklifi.
Kaynarca İlçesi sınırlarında kalan Sakarya- Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kesinleşen sınırının ?OSB Alanı? olarak plana işlenmesine yönelik hazırlanan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağına, dair tanzim olunan 15/06/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
311
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
Kaynarca İlçesi sınırlarında kalan yaklaşık 310 hektarlık Sakarya- Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesine yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişiklik teklifi.
Kaynarca İlçesi sınırlarında kalan Sakarya- Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kesinleşen sınırının ?OSB Alanı? olarak plana işlenmesine yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağına, dair tanzim olunan 15/06/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
312
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Kaynarca İlçesi, Merkez Mahallesi, F24C22A3C paftasındaki Karasu yol güzergahı üzerinde 2 nolu kavşak olarak belirlenen alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U. İ. P. değişikliği.
18 nolu kararda geçen; Kaynarca İlçesi Merkez Mahallesi 4 ada 6 ve 7 nolu parsellerin ilave imar planı talebinin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarını etkilediğinden, ilave plana dair alınan 18 nolu kararın reddinin uygun olacağına, 20 nolu kararda geçen; Kaynarca İlçesi Merkez Mahalle, Stat Caddesi ile Meslek Yüksek Okulu arasında kalan ayrık 2 kat yapı nizamına tabi konut adalarının ayrık 3 kat yapı nizamına dönüştürülmesi şeklindeki plan değişikliğinin, alan içinde yapı ve nüfus yoğunluğu artması nedeniyle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını etkileyerek Sosyal ve Teknik Altyapı alanlarında da artış gerektirmesi nedeniyle mevzuata uygun olmadığından, 20 nolu kararın reddinin uygun olacağına, 29 nolu kararda geçen; Kaynarca İlçesi Merkez Mahallesinde karayolu üzerinde 2 nolu kavşak olarak Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce belirlendiği ifade edilen kavşağa ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin Karayolları Kamulaştırma sınırı ve uygulama projesine uygun olarak ekli plandaki şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağına, dair tanzim olunan 01/07/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
313
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Geyve İlçesi, 89 ada, 3 nolu parsel, 78 ada, 8-9-10-11-12-13-14-22 ve 28 nolu parselleri ve çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Geyve İlçe Belediye Meclisince alınan 01.06.2015 tarih ve 2015/42 sayılı kararı ile uygun görülen 89 ada, 3 nolu parsel, 78 ada, 8-9-10-11-12-13-14-22 ve 28 nolu parselleri ve çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 09.02.2015 tarih ve 2/63 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağına, dair tanzim olunan 15/06/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
314
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Şehrimizde çalışan servis araçlarını kayıt altına alarak plaka tahdidi uygulamasına geçilmesi, bu sistem içerisine girecek esnafın ve ödeyeceği plaka bedeli ve S plaka tahsis kriterlerinin belirlenmesi.
01.04.2015 tarihli, 2015/128 sayılı UKOME kararı ile şehrimizde çalışan servis araçlarını kayıt altına alarak bir düzen içinde faaliyetlerini yürütmeleri için plaka tahdidi uygulamasına geçileceğinden, servis taşımacılığı yapan esnafın bu sistem içerisine girerken ödeyeceği plaka bedelinin ve bu sisteme gireceklerin belirlenmesi konusu müşterek Komisyonumuzca yapılan incelemesi neticesinde; A- Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 01.04.2015 tarih ve 2015/128 sayılı kararının 4.ncü maddesi ile belirlenen gerçek ve tüzel kişilere (S) harf serisinden Tahditli Servis Aracı Plakası tahsis edilecek üç gruptan, bir defaya mahsus olarak tahsil edilecek "Servis Aracı Plakası Tahsis Ücreti aşağıda belirlenen bedel karşılığında verilmesine. a) 29 Mart 2014 tarihi öncesi SBB sınırları içinde olanlar için; 2014 yılı içinde servis taşımacılığı yaptığını, oda ve/veya sicil kaydı, vergi kaydı, fatura, 31.12.2014 tarihinden önce tescilli araç ruhsat belgeleriyle ibraz edenlerden, SBB Güzergah İzin Belgesi almış olanlardan 7.500.00 TL (yedibinbeşyüz) alınmasına b) 29 Mart 2014 tarihi öncesi SBB sınırları dışında olanlar için; 2014 yılı içinde servis taşımacılığı yaptığını, oda ve/veya sicil kaydı, vergi kaydı, fatura, 31.12.2014 tarihinden önce tescilli araç ruhsat belgeleriyle ibraz edenlerden 7.500.00 TL (yedibinbeşyüz) alınmasına c) 29 Mart 2014 tarihi öncesi SBB sınırları içinde olanlar için; 2014 yılı içinde servis taşımacılığı yaptığını, oda ve/veya sicil kaydı, vergi kaydı, fatura, 31.12.2014 tarihinden önce tescilli araç ruhsat belgeleriyle ibraz edenlerden, SBB Güzergâh İzin Belgesi almamış olanlardan 10.000.00 TL (onbin) alınmasına B- (S) harf serisinden Tahditli Servis Aracı Plakası tahsis edilecek uygulamaya ilişkin esaslar aşağıda belirtildiği şekilde belirlenmiştir 1-)Sakarya da Servis Araçları ile alakalı olarak (S) harf serisinden Tahditli Plaka uygulamasına geçilmesine, 2-) 2013/01 sayılı UKOME kararı, ilgili meslek odaları temsilcileriyle yapılan toplantılarda varılan fikir birliği ve İdare kayıtları göz önüne alındığında ilk etapta 2000 adet (S) harf serisinden Tahditli Plakanın UKOME ve SBB Meclisinin belirleyeceği şartlar çerçevesinde ve talep edilmesi şartıyla öncelikle aşağıda tanımlanan 3 (üç) grupta yer alacak gerçek ya da tüzel kişilere tahsis edilmesine, yeterli talep olmaması halinde kalan (S) harf serili tahditli plakaların, yine UKOME ve SBB Meclisinin belirleyeceği ve ticari plakaların dağıtımına ilişkin 10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen esaslar çerçevesinde isteyenlere tahsis edilmesine, 3-) 2000 adet (S) harf serili servis aracı plakasının üç gruba yetmemesi halinde tespit edilecek sayıya göre 2000 adet (S) plaka sayısının UKOME tarafından artırılmasına ve bu üç gruba aynı şekilde tahsis edilmesine, Gerçek kişilerden; Sakarya ilinde 31.12.2012 tarihi öncesi itibariyle fiilen servis taşımacılığı yaptığını sicil kaydı, vergi kaydı, sözleşme örneği ve fatura ile belgeleyen gerçek kişilerde ikametgah şartı aranmaz, 31.12.2012 tarihinden sonra servis taşımacılığı hizmetine başlamış gerçek kişilerden yukarıda belirtilen belgeler yanında 29 Mart 2014 tarihine kadar Sakarya ili sınırları içerisinde ikamet ettiğine dair ikametgah belgesi ibrazı mecburidir. Tüzel kişilerde ise şirketin Sakarya ilinde faaliyet gösterdiğinin sicil kaydı, vergi kaydı, sözleşme örneği ve fatura ile belgelenmesi zorunludur. Şirket merkezi Sakarya ili dışında olup, 31.12.2012 tarihinden sonra Sakarya ilinde şube açan tüzel kişilere Tahditli (S) plaka verilmeyecektir. 4-) İlk etap Tahditli (S) Plakalar tahsis edildikten sonra, artan tahditli (S) plaka ihtiyaçlarına istinaden 10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince yapılacak ikinci etap plaka tahsisinde, tüzel kişilerin sahip olacağı toplam plaka sayısı, tahsis edilen toplam tahditli plaka sayısının %3 (yüzde üç)?ünü geçmemesine, 5-) Servis taşımacılığı yaptığı aracın trafik tescil belgesini ibraz edenlere tahsis edilecek (S) harf serisinden Servis Aracı Plakası ile SBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünce düzenlenecek ?Ticari Plaka Tahsis Belgesi? ile İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil birimine müracaat edilerek, Trafik Tescil Belgesi alınmasına, 6-) Trafik Tescil işlemini yaptıranlara SBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünce ?Servis Aracı İşletme Ruhsatı? düzenlenmesine, 7-) Mevcut Servis Araçları Yönetmeliğinin, (S) harf serili, tahditli servis aracı plakası uygulaması çerçevesinde yenilenmesine, 8-) Konunun, Büyükşehir Belediye Meclis kararının askıdan iniş tarihi itibariyle, gerekli şartları sağlayan tüzel ya da gerçek kişilerin Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne başvurarak, 60 gün içinde Ticari Plaka Tahsis Belgesi, 90 gün içinde de "Servis Aracı İşletme Ruhsatı" almalarına, bu süre içinde başvuramayanlara, İdare tarafından kabul edilecek makul mazereti nedeniyle, 90 günlük sürenin bitimi itibariyle 30 gün içinde istemeleri halinde 30 gün ilave süre verilmesine, verilen süre içinde başvurdukları halde gerekli işlemleri yaptırmayan veya bu süre içinde hiç başvurmayanların dosyalarının kapatılmasına, verilen Ticari Plaka Tahsis Belgesinin iptal edilmesine ve bu kişilerin haklarını kaybetmesine, süre aşımından sonra yapılacak başvuruların ret edilmesine, 9-) Geçerli bir mazeret beyan eden ve bu mazeretleri UKOME tarafından uygun bulunanlara yılda bir kez ve UKOME kararıyla belirlenecek süreyle araçlarını trafikten çekme izni verilmesine, bu araçlar için takvim yılı başında verilen ?Servis Aracı İşletme Ruhsatı? ile ?Güzergah İzin Belgesi?nin geri alınmasına, çekme süresi sonunda yeni işletme ruhsatı ve güzergah izin belgesi düzenlenmesine, 10-) Çekme süresi sonunda tekrar Servis Aracı İşletme Ruhsatı için başvurmayanların Ticari Plaka Tahsis Belgesinin iptal edilerek, kamu hizmetinin sürekliliğini sağlamak ve bu plakayı başka birine tahsis etmek üzere verilmiş bulunan Servis Aracı Plakasının geri alınmasına, 11-) Halen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı ve kayıtlı olarak muhtelif hat ve güzergahlarda Özel Halk Otobüsü taşımacılığı yapmakta olan kişiler ile tahditli (T) ve (M) plaka sahiplerinin talepte bulunmaları ve mevcut plaka haklarından feragat etmeleri halinde, UKOME Genel Kurulunca onay verilecek miktarda, 4. maddenin (a) ve (b) bentlerinde tanımlı gruplara dahil olarak Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenecek esaslar çerçevesinde (S) harf serili Tahditli Servis Aracı Plakası verilmesine, 12-) Sözleşmesi devam eden öğrenci servis taşımacılığı yapan kişilerin faaliyetlerini eğitim yılı sonuna kadar sürdürmelerine, 13-) a-) Servis Taşımacılığı yapanlara ?Servis Aracı İşletme Ruhsatı? beş (5) yılda bir verilmesine, her yıl Ocak ayı içinde vize edilmesine, her iş değişikliğinde yeni iş için Güzergah İzin Belgesi düzenlenmesine, b-) Öğrenci Servisi taşımacılığı yapanların ?Güzergah İzin Belgesi?ni her yıl Eğitim-Öğretim sezonunun başladığı Eylül ayı içinde almalarına, c-) Belirtilen aylarda Servis Aracı İşletme Ruhsatını almayanlar veya ruhsatını vize yaptırmayanların, kamu hizmetinin aksamaması için, İdare tarafından yapılacak tebligat ve verilecek süre içinde gerekli işlemlerin tamamlanmaması durumunda Ticari Plaka Tahsis Belgeleri iptal edilerek, tahsis edilmiş bulunan (S) harf serili Tahditli Servis Aracı Plakasının geri alınarak, Belediye Meclisi tarafından belirlenen esaslar ve 10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde başka birine tahsis edilmesine, 14-) İlimizdeki nüfus, istihdam alanları, sanayi, ticaret sahaları ile eğitim birimlerinin artmasına bağlı olarak Servis Aracı ihtiyacının artması halinde tahditli servis aracı plaka sayısının UKOME kararıyla ve 10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde artırılması ve tahsis edilmesine, 15-) (S) harf serili tahditli servis aracı plaka uygulaması başladıktan sonra, ilimiz sınırları içinde başlayan servis taşımacılığının, başka il plakalı araçlarla yapılmasının yasaklanmasına, 16-) Servis araçları yaş sınırı ve diğer teknik özelliklerin ilgili yönetmeliklerde belirlenen şartlara haiz olmasına, 17-) (S) harf serili Tahditli Servis Aracı Plakalarının devir edilmek istenmesi halinde 5216 Sayılı Kanun çerçevesinde çıkarılan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri yönetmeliğin 28. Maddesi gereğince tahsil edilecek katılım ücretinin 10.000.00 TL, birinci derece akraba ve şirket içi devirlerde ise 2.500,00 TL olarak belirlenmesine, miras yolu ile devirlerde ücret alınmamasına, 18-) Servis araçlarının renginin beyaz olarak belirlenmesine, 19-) (S) harf serili tahditli servis aracı plakasının kimlere verileceğinin tespiti için Büyükşehir (3) SATSO (1) ve SESOB (1) üyeden oluşacak komisyon tarafından belirlenmesinin kabulünün uygun olacağına, dair tanzim olunan 24/06/2015 tarihli Ulaşım Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyon (müşterek) raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
315
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi, Bağlar Mahallesi, Kırsal Yerleşim Alan Sınırları içinde imar planı yapımı çalışması tamamlanmış olup, yaklaşık 45 hektarlık alanı kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
316
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi ve İstiklal Mahallesinde parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
317
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Adapazarı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına 2. kez yapılan itirazlardan sonra planın değişen kısımlarına 1 adet itiraz dilekçesinin görüşülmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
318
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 629 ada 53 ve 54 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
319
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, 2979 ada 8 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
320
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Adapazarı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz dilekçesi ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca tespit edilen konulara ilişkin dosyanın görüşülmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
321
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan 1. Kısım (Güney) ve 2. Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli revizyon imar plan notlarının ticaret alanları ile ilgili maddelerine ilave hüküm eklenerek değişiklik yapılması.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
322
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Potuklar Mevkii, 1618 nolu parsele ilişkin hazırlanan Serdivan Kuzey Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
323
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 17848 nolu parsele ilişkin hazırlanan Serdivan Güney Bölgesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
324
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan İlçesi 1428 ada, 4-5-6 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
325
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının muhtelif bölgelerinde yapılan plan değişiklik teklifleri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
326
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan İlçesi, Adalı Yazlık Mahallesi, 225 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
327
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Kuzuluk-Dokurcun-Küçücek ve Altındere Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarına ilave yapılması.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
328
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Arifiye ilçesi Merkez Mahallelerini kapsayan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar planına 2. askı aşamasında yapılan itirazlar.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
329
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Yavuzselim Mahallesi 6 pafta, 235 ve 996 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
330
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 70 ada, 4 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
331
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 68 ada, 52 nolu parsel ve 69 ada 69 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
332
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi, 167 ada, 36 ve 37 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
333
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Gazipaşa Mahallesi 27 pafta, 73 ada, 24 ve 25 nolu parsellere yönelik hazırlanan ve 43, 44, 45 nolu parselleri de etkileyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
334
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Çayiçi Mahallesi 120 ada, 9 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
335
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, G24D10A pafta, 234 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
336
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Ünlüce Mahallesi, 2 pafta, 577 nolu parselde Huzurevi yapımı için Nazım İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
337
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Koruma ve Bakım Altındaki Çocuklar için Hizmet Binası yapılacağından Arifiye ilçesi Yukarı Kirazca Mahallesi 2566 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
338
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İMAR LEJANTINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
Adapazarı- Karasu Devlet Yolunda onaylı projesi bulunan Erenler-2 kavşağının planlara işlenmesi istemi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
339
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YOLLARIN TESPİTİ
İmar planlarında 20 mt. üzeri yolların mülkiyet ve kamulaştırma sorumluluğunun Büyükşehir Belediyesine, 20 mt. altındaki yolların ilgili ilçe Belediyesine ait olması.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
340
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Karakamış Mahallesi 2994 ada, 2 nolu parseldeki 10.000,68 m2 olan taşınmaza ait satış kararının (11/05/2015-5/239) iptali.
Adapazarı İlçesi Karakamış Mahallesi 2994 ada, 2 nolu parseldeki 10.000,68 m2 taşınmaz için alınmış 11/05/2015 tarih ve 5/239 sayılı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclis Kararının iptal edilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
341
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Belpaş A.Ş.? nin sermaye artırımı için Başkana ve Encümene yetki verilmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
342
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Belpaş A.Ş.?nin Büyükşehir Belediyesine hisse devri.
Türk Ticaret Kanununun 338. maddesi ile payların tek kişide toplanması konusunda mevzuat değişikliği yapıldığından, Belpaş A.Ş.nin sermaye ortakları olan Arifiye,Hendek,Kartepe ve Sapanca Belediye Meclislerince alınan meclis kararları ile pay adetleri, pay tutarları, bedelsiz önşart ve talep öngörmeden devir edilen Belpaş A.Ş.nin pay ve tutarlarının Büyükşehir Belediyemize devrinin yapılması, devri ile ilgili işlemler için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-i maddesine göre Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
343
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Tepekum Mahallesi 41 pafta, 158 ada, 68 nolu parsel ve 42 pafta, 158 ada, 57 nolu parsellerdeki toplam 61.516 m2?lik alanın asfalt tesisi kurmak için Belpaş A.Ş.ne tahsisi.
Mülkiyeti Belediyemize ait Tepekum Mahallesi 41 pafta, 158 ada, 68 nolu parsel ve 42 pafta, 158 ada, 57 nolu parsellerdeki toplam 61.516 m2 alanın yıllık 1.000,00TL (Binlira)+KDV bedelle (her yıl yeniden değerleme oranında artış yapılacaktır)?Asfalt Üretim Tesisi? kurmak şartıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun18/e maddesine göre 10 yıllığına Sakarya Büyükşehir Belediyesi Belpaş A.Ş.ne tahsisinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
344
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Söğütlü İlçesi Söğütlü Mahallesi 28 pafta, 4065 parsel nolu 1590,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Söğütlü İlçe Belediyesine bedelsiz devri.
Mülkiyeti Belediyemize ait Söğütlü İlçesi Söğütlü Mahallesi 28 pafta, 4065 parsel nolu 1590,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Söğütlü İlçe Belediye Başkanlığına bedelsiz devrine, devri ile ilgili işlemler için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanına ve Sakarya Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
345
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Serdivan İlçesi Arabacıalanı Mahallesi (Adalı Serdivan) 133 ada 12 parsel nolu taşınmazın Serdivan İlçe Belediyesine devri.
Mülkiyeti Belediyemize ait Serdivan İlçesi Arabacıalanı Mahallesi (Adalı Serdivan) 133 ada 12 parsel nolu taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre Serdivan İlçe Belediyesine devrine, devir ile ilgili işlemler için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanına ve Sakarya Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
346
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BEDELSİZ DEVİR
Karasu İlçesi Kurudere/Kıran Mahallesi 198 ada, 9 parsel nolu taşınmazın İtfaiye müfrezesi için 10 yıllığına bedelsiz devir alınması.
Karasu İlçe Belediye Meclisinin 03/06/2015 tarih ve 43 sayılı kararı ile uygun görülen, Karasu İlçesi Kurudere/Kıran Mahallesi 198 ada, 9 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan yapılar ile birlikte ilçede meydana gelebilecek muhtemel yangın olaylarına karşı İtfaiye Müfrezesi kurulabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendine göre Belediyemiz adına 10 yıl süre ile bedelsiz tahsis alınmasının kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
347
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BEDELSİZ DEVİR
54 BB 356 plakalı Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp aracının Karasu İlçe Belediyesine bedelsiz olarak devri.
Karasu İlçe Belediye Başkanlığının 09/06/2015 tarih ve 230 sayılı yazısı, 03.06.2015 tarih 42 sayılı Meclis kararı ile uygun görülen 23/07/2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ?Belediyeler arası Hizmet İlişkileri ve Koordinasyon? başlıklı 27. maddesine göre Büyükşehir Belediyemiz zimmetindeki 54 BB 356 plakalı Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp aracının Karasu İlçe Belediyesine bedelsiz olarak devir edilebilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
348
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BEDELSİZ DEVİR
54 B 7458, 54 B 7459, 54 B 7460, 54 B 7461, 54 B 7462 plakalı 2012 model beş adet motosikletin Sapanca İlçe Belediyesine, Zabıta Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak devri.
Sapanca İlçe Belediye Başkanlığının 15/07/2014-3236 ve 20/05/2015-2514 sayılı talep yazıları ile, Büyükşehir Belediyemiz envanter kayıtlarında bulunan 54 B 7458, 54 B 7459, 54 B 7460, 54 B 7461, 54 B 7462 plakalı 2012 model beş adet motosikletin Sapanca İlçe Belediyesine, Zabıta Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 18/01/2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.1 maddesine göre bedelsiz olarak devir edilebilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
349
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
SASKİ?nin Akyazı İlçesi Kanalizasyon Şebeke ve AAT Genişleme (2. Kademe) inşaatı işi için için kredi alımında Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?nin belirleyeceği vadelerde azami 120 ay?a kadar kullanacağı, ?Akyazı İlçesi Kanalizasyon Şebeke ve AAT Genişleme (2. Kademe) inşaatı işi için 20.000.000,00-TL? krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
350
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
SASKİ?nin Kaynarca İlçesi İçmesuyu Şebeke İnşaatı işi için kredi alımında Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?nin belirleyeceği vadelerde azami 120 ay?a kadar kullanacağı, ?Kaynarca İlçesi İçmesuyu Şebeke İnşaatı işi için 9.000.000,00-TL? krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
351
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
SASKİ?nin Sapanca İlçesi İçmesuyu Şebeke inşaatı işi için kredi alımında Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?nin belirleyeceği vadelerde azami 120 ay?a kadar kullanacağı, ?Sapanca İlçesi İçmesuyu Şebeke inşaatı işi için 25.000.000,00-TL? krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
352
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
SASKİ?nin Akyazı İlçesi İçmesuyu Şebeke inşaatı işi için kredi alımında Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?nin belirleyeceği vadelerde azami 120 ay?a kadar kullanacağı, ?Akyazı İlçesi İçmesuyu Şebeke inşaatı işi için 22.000.000,00-TL? krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
353
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
SASKİ?nin Hendek İlçesi AAT (2.kademe) inşaatı işi için kredi alımında Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?nin belirleyeceği vadelerde azami 120 ay?a kadar kullanacağı, ?Hendek İlçesi AAT (2.kademe) inşaatı işi için 7.500.000,00-TL? krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
354
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
SASKİ?nin Arifiye ilçesi İçmesuyu Şebeke inşaatı işi için kredi alımında Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?nin belirleyeceği vadelerde azami 120 ay?a kadar kullanacağı, Arifiye İlçesi İçmesuyu Şebeke İnşaatı işi için 15.000.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
355
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
SASKİ?nin Karapürçek (ve Küçücek) İlçesi Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör inşaatı işi için kredi alımında Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Saski Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?nin belirleyeceği vadelerde azami 120 ay?a kadar kullanacağı, Karapürçek (ve Küçücek) İlçesi Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör İnşaatı işi için 20.000.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
356
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
SASKİ?nin Kaynarca İlçesi AAT Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör inşaatı işi için kredi alımında Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Saski Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?nin belirleyeceği vadelerde azami 120 ay?a kadar kullanacağı, Kaynarca İlçesi AAT Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör İnşaatı işi için 10.000.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
357
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
SASKİ?nin Çamdağ Göleti ve Karasu/Kocaali İlçeleri İsale Hattı inşaatı işi için kredi alımında Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Saski Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?nin belirleyeceği vadelerde azami 120 ay?a kadar kullanacağı, Çamdağ Göleti ve Karasu / Kocaali İlçeleri İsale Hattı İnşaatı işi için 36.000.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
358
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
SASKİ?nin Sapanca İlçesi Yanık Mahallesi Atıksuların Bertarafı Amacıyla Kanalizasyon Şebeke inşaatı işi için kredi alımında Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Saski Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?nin belirleyeceği vadelerde azami 120 ay?a kadar kullanacağı, Sapanca İlçesi Yanık Mahallesi Atıksuların Bertarafı Amacıyla Kanalizasyon Şebeke İnşaatı işi için 5.000.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
359
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
SASKİ?nin Karasu İlçesi İçmesuyu Şebeke inşaatı işi için kredi alımında Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Saski Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?nin belirleyeceği vadelerde azami 120 ay?a kadar kullanacağı, Karasu İlçesi İçmesuyu İnşaatı işi için 25.000.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
360
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
SASKİ?nin Kuzuluk İçmesuyu Şebeke inşaatı işi için kredi alımında Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Saski Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?nin belirleyeceği vadelerde azami 120 ay?a kadar kullanacağı, Kuzuluk İçmesuyu Şebeke İnşaatı işi için 7.000.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
361
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
SASKİ?nin Ferizli-Söğütlü ilçeleri Kanalizasyon Kollektör ve Şebeke inşaatı işi için kredi alımında Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Saski Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?nin belirleyeceği vadelerde azami 120 ay?a kadar kullanacağı, Ferizli - Söğütlü İlçeleri Kanalizasyon Kollektör ve Şebeke İnşaatı işi için 36.000.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
362
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
SASKİ?nin Serdivan İçmesuyu Şebeke inşaatı işi için kredi alımında Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Saski Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?nin belirleyeceği vadelerde azami 120 ay?a kadar kullanacağı, Serdivan İçmesuyu İnşaatı işi için 30.000.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
363
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
SASKİ?nin Taraklı Atıksu Arıtma Kesin Proje işi için kredi alımında Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Saski Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?nin belirleyeceği vadelerde azami 120 ay?a kadar kullanacağı, Taraklı Atıksu Arıtma Kesin Proje işi için 250.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
364
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi Yeni Mahalle 110 ada, 17-18-19 nolu parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.07.2015
365
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Arifiye İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında değişiklik teklif edilen 13 maddeden tekrar görüşülmek üzere komisyona iade edilen 10 ve 11. maddelere ait komisyon raporu.
10. ve 11. maddelerde Neviye Mahallesi sınırları içinde kalan bölgelerde 18.madde uygulamasında düzenleme ortaklık payının dengelenmesi gerekçesiyle önerilen plan değişikliklerinin yeşil alan vb. donatı alanlarının alan miktarları aynen korunarak planın diğer kısımlarında eşdeğer miktarda ayrılması suretiyle mevzuata uygun hale getirilmesi şeklinde kabulünün uygun olacağı yönündeki 01/07/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.