Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

13/06/2016 Tarihli Haziran Ayı Meclis Toplantısı.

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

DAVET YAZISI:
 
                
 T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13/06/2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

Yoklama ve açılış.
09/05/2016 ve 13/05/2016 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin okunması.

 GÜNDEM
1- 6/337-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/280 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin E:2015/582 - K:2016/346 esas sayılı iptal kararı gereğince, Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 589 ada, 194 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
2- 6/338-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/281 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2016 tarih ve 3/113 sayılı kararı ile onaylanan Sakarya Nehrinin; X:4,518,449.814-44,510,111.160 Y: 535,865.370-533,793.603 koordinatları arasında kalan kesimindeki Rekreasyon Alanları ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerine ilan - askı süresince (31.03.2016-02.05.2016) yapılan toplam 29 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
3- 6/339-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/285 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin E:2015/724 - K:2016/472 sayılı iptal kararına istinaden hazırlanan Adapazarı İlçesi Şirinevler Mahallesi, 197 ada, 20 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
4- 6/340-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/04/2016 tarih ve 4/254 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2015 tarih ve 12/558 sayılı kararı ile onaylanan, Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içinde muhtelif alanlarda yapılan 18 adet plan değişikliği ile plan notları değişikliğine ilan-askı sürecinde yapılan 2 adet itirazdan, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 4/43 sayılı kararı ile uygun görülen 1 adet itirazın ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/05/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
5- 6/341-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/287 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 04.04.2016 tarih ve 4/47 sayılı kararı ile uygun görülen, Güllük Mahallesi, 633 ada, 4 nolu parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
6- 6/342-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/286 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 04.04.2016 tarih ve 4/44 sayılı kararı ile uygun görülen, Tepekum Mahallesi, 159 ada, 249-379-380-384 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/05/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
7- 6/343-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/282 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 04.04.2016 tarih ve 4/48 sayılı kararı ile uygun görülen, İstiklal Mahallesi, 3154 ada, 1 nolu parsele ilişkin Sakarya 2. İdare Mahkemesinin E:2014/440 - K:2015/670 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/05/2016 tarihli Komisyon raporu.

8- 6/344-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/293 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 747 ada, 1 nolu, 777 ada, 10 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifleri ile 799 ada, 8 nolu parsel, 822 ada 1 nolu parsel ve 2253 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar değişiklik teklifleri ve 1/1000 ölçekli planların Onama Yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan Serdivan Belediye Meclisi’nin 01.04.2016 tarih ve 31 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
9- 6/345-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/288 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1283 ada, 6 nolu parselin, Konut Alanından, Ticaret Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/05/2016 tarihli Komisyon raporu.

10- 6/346-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/327 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan Belediye Meclisince alınan 02.05.2016 tarih ve 43 sayılı kararı ile uygun görülen, Lise Alanı’ndaki Vatan Mahallesi, 1905 ada, 1 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/05/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
11- 6/347-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/326 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan Belediye Meclisince alınan 02.05.2016 tarih ve 44 sayılı kararı ile uygun görülen, Lise Alanı’ndaki Orta Mahalle, 1904 ada, 1 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/05/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
12- 6/348-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/289 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.04.2016 tarih ve 27 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1528 ada, 58-59-65-66-67-68-69 nolu parseller ve yakın çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/05/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
13- 6/349-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/290 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 02.05.2016 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun görülen, Arabacıalanı Mahallesi, 1283 ada, 7 nolu parsele yönelik T2 (Ticaret Alanı), E=1.00 şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
14- 6/350-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/291 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 40 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 5690-5691-5692 ve 8543 nolu parseller ile 339 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/05/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
15- 6/351-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/292 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.04.2016 tarih ve 28 sayılı kararı ile uygun görülen, Kazımpaşa Hamitabat Mahallesi, 2503 ada, 22-27-28-29-30-31 ve 32 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/05/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
16- 6/352. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/296 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Nakışlar Mahallesi, 2423 ada, 19 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/05/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
17- 6/353-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/294 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 10351 - 10352 ve 10354 nolu parseller ve yakın çevresine (TOPÇA) ait, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
18- 6/354-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/295 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Dilmen Mahallesi, 7939 nolu parsele yönelik Kültürel Tesis amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifi ile birlikte Erenler Belediye Meclisinin onama yetki devrine ait 02.05.2016 tarih ve 31 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
19- 6/355-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/328 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 04.05.2016 tarih ve 50 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi,  Başpınar Mahallesi, 166 ada, 110-111-572 nolu parseller ile 231 ada, 12-13-14-15-16-17 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
20- 6/356-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/298 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 03.02.2016 tarih ve 14 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırlarında 12 maddeden oluşan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik taleplerinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/05/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
21- 6/357-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/329 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisince alınan 03.05.2016 tarih ve 47 sayılı kararı ile uygun görülen, Cumhuriyet Mahallesi, 41 ada, 234 nolu parsele ilişkin hazırlanan yol genişliği ve imar hattı düzenlemesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/05/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
22- 6/358-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/330 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 03.05.2016 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 2 ada, 15 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
23- 6/359-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/332 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, Çınarlık Mevkii G25d08d 1/b ve 1/c pafta, 94 ada, 3-53-57 ve 76 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 03.05.2016 tarih ve 50 sayılı kararının ekteki plandaki şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/05/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
24- 6/360-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/299 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi Hanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında OSB alanının 3. etap genişleme sahasının kuzeyinden geçen kuzey-güney istikametindeki 40.00 m’lik imar yoluna bağlanan 20.00 m’lik imar yoluna ait Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın yazı ve ekleri doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
25- 6/361-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/325 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Hanlı Mahallesi, 6471 ve 6473 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
26- 6/362-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/300 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Camiicedit Mahallesi, 133 ada, 78 nolu parselin “Ticaret Alanı’ndan Üniversite Alanı’na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/05/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
27- 6/363-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/301 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Dibektaş Mahallesi, 163,164,165,204,205,245,327 ve 534 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/05/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
28- 6/364-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/306 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçe Belediye Meclisince alınan 02.02.2016 tarih ve 12 sayılı kararı ile uygun görülen, Kaynarca ilçesi, Merkez Mahallesi, 21 ada, 1 ve 51 nolu parsellere ilişkin parsellerden geçen 7.00 m.lik yolun kaldırılarak Küçük Sanayi Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
29- 6/365-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/304 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, “Karasu, Kaynarca, Kocaali İlçeleri ile Sinanoğlu, Gölkent, Limandere, Yuvalıdere, Darıçayırı, Kurudere, Çamlıca Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planları Hazırlama İşi” kapsamında; Müellif firma tarafından hazırlanan Kocaali İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
30- 6/366-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/305 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, “Karasu, Kaynarca, Kocaali İlçeleri ile Sinanoğlu, Gölkent, Limandere, Yuvalıdere, Darıçayırı, Kurudere, Çamlıca Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planları Hazırlama İşi” kapsamında; Müellif firma tarafından hazırlanan Kaynarca İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
31- 6/367-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/307 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonuna müşterek olarak havale edilen, Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmeliğin 4/13. maddesine istinaden hazırlanan bisiklet yolu uygulama projesinin uygun olduğuna dair alınan 31.03.2016 tarih ve 2016-94 sayılı UKOME Kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/05/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
32- 6/368-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/310 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna müşterek havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan protokol neticesinde SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) üzerinden fiyatlandırılmaktadır. SGK kapsamında olmayan hastaların muayene ve tetkiklerinde uygulanan fiyatlar maliyeti karşılamadığından, ekli listede belirtilen fiyatların kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/05/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
33- 6/369-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Adapazarı İlçe Belediyesine ait olan, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1732 ada 1 nolu parsel ile 1733 ada 1 nolu parsellerde Belediyemizce sanat ve meslek edindirmeye yönelik eğitim merkezi (SAMEK) yapılmasını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin 31/05/2016 tarih ve 1081 sayılı yazısı.
 
34- 6/370-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2015/913 Esas sayılı kararına istinaden, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 376 ada 24 nolu, 377 ada 1 ve 2 nolu, 378 ada 1 nolu, 379 ada, 1-20-27 nolu, 387 ada 7 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına ilişkin 03/06/2016 tarih ve 1121 sayılı yazısı.
 
35- 6/371-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Yenigün Mahallesi, 142 ada 955 nolu parselde Belediyemiz Engelliler Şube Müdürlüğünce yapılması planlanan Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi ile Yağcılar Mahallesi, 954 ada 437 nolu parselde Sakarya Kültür ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından yapılması düşünülen hizmetlere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 06/06/2016 tarih ve 1110 sayılı yazısı.
 
36- 6/372-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi sınırları içerisindeki 30.00 metrelik imar yolu güzergahındaki ticaret, konut ve park alanlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 07/06/2016 tarih ve 1140 sayılı yazısı.
 
37- 6/373-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı ve Erenler İlçeleri arasında bulunan Orhan Gazi Caddesi üzerinde, Erenler İlçesi Kardelen Sokaktan Orhangazi Caddesine çıkışında Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılması düşünülen düzenlemeye yönelik hazırlanan plan değişikliğine ilişkin 06/06/2016 tarih ve 1111 sayılı yazısı.
 
38- 6/374-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan ilçesi, Karadere Mevkii 18214 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 07/06/2016 tarih ve 1153 sayılı yazısı.
 
39- 6/375-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Kavraz Mevkii, 8062 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifine ilişkin 07/06/2016 tarih ve 1134 sayılı yazısı.
 
40- 6/376-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Yazlık (Orta) Mahallesi, 1626 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 39 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 13/05/2016 tarih ve 1150 sayılı yazısı.
 
41- 6/377-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 3621-3622-1670-1680-1681-1682-1683-1684-1686-1687-1688-1689-1690-15280-17489 no’lu parseller,1785 ada, 1 no’lu parsel, 1774 ada, 1 no’lu parsel ile 14843 ila 14849 1453 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 41 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06/06/2016 tarih ve 1138 sayılı yazısı.
 
42- 6/378-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 16188 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.06.2016 tarih ve 55 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06/06/2016 tarih ve 1141 sayılı yazısı.
 
43- 6/379-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1339 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 45 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 13/05/2016 tarih ve 1149 sayılı yazısı.
 
44- 6/380-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1892 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.06.2016 tarih ve 57 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/06/2016 tarih ve 1144 sayılı yazısı.
 
45- 6/381-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 4119-317-318 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 42 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 12/05/2016 tarih ve 1152 sayılı yazısı.
 
46- 6/382-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 44 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.06.2016 tarih ve 54 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06/06/2016 tarih ve 1142 sayılı yazısı.
 
47- 6/383-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1427 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ait ilişkin 06/06/2016 tarih ve 1136 sayılı yazısı.
 
48- 6/384-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1453 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.06.2016 tarih ve 53 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06/06/2016 tarih ve 1139 sayılı yazısı.
 
49- 6/385-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1405,1414 ve 1415 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.04.2016 tarih ve 29 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/06/2016 tarih ve 1143 sayılı yazısı.
 
50- 6/386-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1471 ada 8 nolu parsel, 1467 ada15-239-240 parseller ve 1467 ada 201-278-279-280-281-287-288,289 parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.06.2016 tarih ve 56 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07/06/2016 tarih ve 1135 sayılı yazısı.
 
51- 6/387-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının “Yapı/Yapılaşmaya ilişkin Genel Hükümlerin 6. Maddesine” yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 37 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 13/05/2016 tarih ve 1151 sayılı yazısı.
 
52- 6/388-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Merkez 1.Kısım(Güney), 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının “Yapı/Yapılaşmaya ilişkin Genel Hükümlerin 6. Maddesine” yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin alınan Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 38 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06/06/2016 tarih ve 1137 sayılı yazısı.
 
53- 6/389-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek Belediye Meclisi'nin 06/04/2016 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun görülen Hendek ilçesi, Dereboğazı Mahallesi 320 ada 1-2 ve 3 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin 01/06/2016 tarih ve 1109 sayılı yazısı.
 
54- 6/390-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Kemaliye ve Dereboğazı Mahalleleri arasında yer alan Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Adapazarı-Düzce D-100 Karayolu üzerindeki Kocaali Yolu Kavşağına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin Hendek Belediyesince alınan 06/04/2016 tarih ve 34 nolu kararın görüşülmesine ilişkin 01/06/2016 tarih ve 1129 sayılı yazısı.
 
55- 6/391-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek Belediye Meclisi'nin 06/04/2016 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun görülen Hendek ilçesi, Dereboğazı Mahallesi 789 ada 2-3 ve 4 nolu parsellere yönelik hazırlanan Belediye Hizmet Alanı Amaçlı (İçme Suyu Depo ve Terfii Merkezi Amaçlı) 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin 01/06/2016 tarih ve 1108 sayılı yazısı.
 
56- 6/392-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Hanlıköy, Hanlı Merkez ve Sakarya Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına 2. ilan-askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin 07/06/2016 tarih ve 1148 sayılı yazısı.
 
57- 6/393-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 6137, 6444, 6445, 6446, 6447 ve 8037 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Arifiye Belediye Meclisince alınan 01/04/2016 tarih ve 2016/25 sayılı kararın görüşülmesine ilişkin 07/06/2016 tarih ve 992 sayılı yazısı.
 
58- 6/394-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/06/2015 tarih ve 2016/55 sayılı kararı ile uygun görülen Göl Mahallesi, 172 ada, 36 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesine ilişkin 07/06/2016 tarih ve 1132 sayılı yazısı.
 
59- 6/395-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, “Pamukova, Geyve, Taraklı İlçeleri ile Alifuatpaşa, Kuzuluk, Altındere ve Dokurcun Mahalleleri 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planları Hazırlama İşi” kapsamında Müellif firma tarafından hazırlanan Geyve İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 06/06/2016 tarih ve 1125 sayılı yazısı.
 
60- 6/396-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu, Kaynarca, Kocaali İlçeleri ile Sinanoğlu, Gölkent, Limandere, Yuvalıdere, Darıçayırı, Kurudere, Çamlıca Mahalleleri 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planları Hazırlama İşi” kapsamında Müellif firma tarafından hazırlanan Karasu İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar planının görüşülmesine ilişkin 06/06/2016 tarih ve 1123 sayılı yazısı.
 
61- 6/397-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesinde bulunan 31 ada, 32, 79, 82, 83, 162 ve 163 parsel nolu taşınmazlarda Park ve Yeşil Alan Düzenlemesi yapılabilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 75-d ve 18-e maddelerine göre Belediyemiz adına devrinin yapılabilmesi ve devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 03/06/2016 tarih ve 1708 sayılı yazısı.
 
62- 6/398-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, sehven Belediyemize devri yapılan Karasu İlçesi Kuzuluk Mahallesi 51 pafta, 357 ada, 2 parsel nolu 1935,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Karasu Belediyesine devri, devir ile ilgili işlemler için 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 10/05/2016 tarih ve 1535 sayılı yazısı.
 
63- 6/399-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu Belediyesi Meclisinin 06.04.2016 tarihli 31 sayılı kararı ile uygun görülen, Karasu İlçesi, A.İncilli Mahallesi 814 ada 23 parselin Kültür Merkezi yapılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 75-d ve 18-e maddeleri hükümlerine göre Belediyemiz adına bedelsiz devrinin alınması, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 02/06/2016 tarih ve 1701 sayılı yazısı.
 
64- 6/400-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mülkiyeti Belediyemize ait olan Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1562 ada 1 parsel nolu taşınmaz 266 nolu iş merkezinde AB Blok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16…39 ve CD Blok 1…39 bağımsız bölüm numaralı 74 adet iş yerinin Sakarya Adli Tıp Şube Müdürlüğü ve Otopsi Merkezi olarak kullanılmak üzere Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü adına tahsisi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 23/05/2016 tarih ve 1596 sayılı yazısı.
 
65- 6/401-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz adına tahsisli olan Aşağı Kirazca Mahallesi 1561 parsel numaralı 96.629,58 m2’lik taşınmaz üzerine 2016 yılında inşaatına başlanarak, 2019 yılı içerisinde tamamlanacak olan “Sebze ve Meyveciler Hali ile İdare Binası” hakkında Belediyemiz tarafından yatırım kararı alınması talebine ilişkin 26/05/2016 tarih ve 1619 sayılı yazısı.
 
66- 6/402-. Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Ağrı İli Taşlıçay İlçe Belediyesinin 02/06/2016 tarihli, 22 sayılı kararında belirtilen taleplerin karşılanabilmesi ve yapılacak protokolün imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 02/06/2016 tarih ve 341 sayılı yazısı.
 
67- 6/403-. Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, 11/04/2011 tarihli, 7/179 sayılı meclis kararıyla kabul edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminalleri Yönetmeliği,  İşletme ve İştirakler Şube Müdürlüğünce hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. 12/05/2014 tarihli, 6/136 sayılı meclis kararı ile kurulan Terminal Şube Müdürlüğünce yeniden revize edilen yönetmeliğin görüşülmesine ilişkin 30/05/2016 tarih ve 106 sayılı yazısı.
 
68- 6/404-. Belediyemiz Zabıta Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2009 tarih ve 11/413 sayılı kararı ile kabul edilen “Akaryakıt İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik” ile “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar için İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik”lerin birleştirilerek bazı maddelerinde yapılan değişikliklerin görüşülmesine ilişkin 03/06/2016 tarih ve 162 sayılı yazısı.
 
69- 6/405-. Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, 2016 yılı için uygulanacak tahditli servis aracı (S) plakası hak sahiplerinden "Tahditli Servis Aracı Yıllık Çalışma Ruhsatı Bedelinin" belirlenmesi, özel halk otobüsü, tahditli (T) ve (M) plakadan feragat ederek tahditli (S) plakaya geçiş yapanlar için 2016 yılında tahakkuk eden "Yıllık Güzergah Tahsis Ücreti" bedelleri için mükerrer tahsilatın önlenmesi amacıyla eski statüden dolayı tahakkuk edilmiş bedellerin terkin, tahsil edilen bedellerin tahditli (S) plaka için alınacak bedel ile mahsup ve iade edilmesine ilişkin 07/06/2016 tarih ve 1130 sayılı yazısı.
 
70- 6/406-. Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsleri, minibüs ve taksi dolmuş hatlarında UKOME kararı ile yapılan güzergâh uzatımlarında km/birim başına 2015 yılı bedelinin 2016 yılı için güncellenmesi ve hat güzergâhı uzatımlarında, uzatılan kısımda çalışacak araç sayısının toplam araç sayısından az olması halinde ve tamamının dönüşümlü olarak çalışması durumunda, belirlenen araç sayısı kadar ücret tahakkuk ettirilerek bu toplam tahakkuk bedelinin o hatta çalışacak tüm araç sahiplerinden tahsilâtının yapılmasına ilişkin 07/06/2016 tarih ve 1131 sayılı yazısı.
 
71- 6/407-. Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, 2016 Mali yılı bütçesinde yer alan 237 Sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak Taşıtları Gösterir Mevcut (T-1) cetvelinin Fen İşleri Dairesi Başkanlığının ihtiyaçları doğrultusunda ekteki şekilde revize edilmesine ilişkin 01/06/2016 tarih ve 410 sayılı yazısı.

72- 6/408-. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri kadro kütüklerinde yer alan (I) Sayılı Memur Kadro Kütüğünde İtfaiye Çavuşu, İtfaiye Eri kadro derecelerinde değişiklik yapılmış olduğundan, 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesi (I) bendi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesine istinaden (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik cetvelinin görüşülmesine ilişkin 27/05/2016 tarih ve 1059 sayılı yazısı.
 
73- 6/409-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı Gümrükönü Vergi Dairesi Müdürlüğünün 06/06/2016 tarih ve 11618 sayılı yazısına istinaden 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkındaki Kanun hükümlerine göre satılmasına karar verilen gayrimenkullerin satışında adı geçen Kanunun 90. ve 91. maddelerinde belirtilen gayrimenkullere değer biçme ve gayrimenkullerin satışı ile ilgili işlemlerin yapılması için Gümrükönü Vergi Dairesi Gayrimenkul Satış Komisyonunda çalışmak üzere bir meclis üyesinin görevlendirilmesine ilişkin 07/06/2016 tarih ve 171 sayılı yazısı.
 
74- 6/410-. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 19.maddesinde “…(4) Başkanlık Divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.”denilmektedir. 12/05/2016 tarihinde İstifanamesini sunan Divan Katibi Esra DUMAN’ın yerine, 5393 sayılı Kanunun 19. maddesine göre meclis üyeleri arasından gizli oyla bir divan katibi seçimine ilişkin 25/05/2016 tarihli, 360 sayılı yazısı.
 
                                                                                                          13/06/2016 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-

75.6/411. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/03/2016 tarihli 3/139 sayılı kararı ile onaylanan, Söğütlü İlçesi Akarca Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama imar planına ilan askı süresi(01/04/2016-02/05/2016) içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 03/06/2016 tarih ve 2016/25 sayılı kararı.
 
76.6/412-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/04/2016 tarihli 4/225 sayılı kararı ile onaylanan, Söğütlü İlçesi Gündoğan-Soğucak Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama imar planına ilan askı süresi(18/04/2016-18/05/2016) içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 03/06/2016 tarih ve 2016/26 sayılı kararı.
 
77.6/413-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 13/04/2016 tarihli ve 4167817 sayılı yazısı ile, Adapazarı İlçesi, Abalı Mahallesi, 908-914-915- 1632-1635 nolu parsellerin Eğitim Tesis Alanı olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 10/06/2016 tarih ve 1145 sayılı yazısı.
 
78.6/414-.Adapazarı İlçe Yenigün Mahallesi 142 ada, 54 ve 920 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği için Sakarya Büyükşehir Belediyesine yetki devrine ait Adapazarı İlçe Belediyesinin 06/06/2016 tarihli, 6/84 sayılı kararı.
 
 

×