Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
13.06.2016
337
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 589 ada, 194 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 589 ada, 194 nolu parsele yönelik alınan Sakarya 2. İdare Mahkemesinin E:2015/582 - K:2016/346 sayılı, 23.03.2016 tarihli iptal kararını yerine getirmek üzere; 589 ada, 194 nolu parsele ait ?Kamu Hizmet Alanı? amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 01/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
338
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sakarya Nehrinin; X: 4,518,449.814-44,510,111.160 Y: 535,865.370-533,793.603 koordinatları arasında kalan kesimindeki Rekreasyon Alanları ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerine ilan - askı süresince (31.03.2016-02.05.2016) yapılan toplam 29 adet itiraz.
A. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Yapılan İtirazlar 1. Adapazarı Belediye Başkanlığı?nın 28.04.2016 tarih ve 12014 sayılı yazısında belirtilen itiraz konularından, Çevreyolu - Karasu yolu kavşağı ile Ankara Caddesi - Karasu yolu kavşağının doğusunda kalan alanın halihazır durumuna göre Meskun Mahal olarak tanımlanması yönünde yapılan itirazın; Büyükşehir Belediye Meclisi?nin, 13.03.2006 tarih - 3/142 sayılı kararı ile onaylanan ve 11.09.2006 tarih - 8/408 sayılı kararı ile kesinleşen plandaki şekilde ekli plandaki gibi Kabulünün uygun olacağı, 2. Mülkiyeti Adapazarı Belediyesi?ne ait 155 ada, 5 nolu parselin Tarım Alanından Rekreasyon Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; Kabulünün uygun olacağı, Diğer hususlarla ilgili itirazların tamamının Reddinin uygun olacağı, 3. Güneşler Mahalle Muhtarlığının 27.04.2016 tarih ve 7936 kayıt nolu dilekçesi ile imar planlarında Tarım Alanı olarak planlanan alanda konut, işyeri ve mevcut yapılaşmaların olduğu gerekçesiyle yapılan itirazın, Büyükşehir Belediye Meclisi?nin, 13.03.2006 tarih ? 3/142 sayılı kararı ile onaylanan ve 11.09.2006 tarih - 8/408 sayılı kararı ile kesinleşen plandaki şekilde ekli plandaki gibi Kabulünün uygun olacağı, B. Parsel Maliklerince Yapılan İtirazlar 1. 14.04.2016 tarih ve 7090 kayıt nolu dilekçe ile, Güneşler Mahallesi, Çendikler Mevkii, 2034 nolu parselde mevcut yapılaşmaların olması sebebiyle Tarım Alanı olan plan kararına yapılan itirazın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2006 tarih ve 8/408 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planın bulunması sebebiyle kabulünün uygun olacağı, 2. 14.04.2016 tarih ve 7066 kayıt nolu dilekçe ile Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, Çendikler Mevkii, 244 nolu parselde konut, işyeri bulunması ve bu bölgede mevcut yapılaşmaların olması sebebiyle Tarım Alanı olan plan kararına yapılan itirazın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2006 tarih ve 8/408 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunması sebebiyle ekli plandaki şekli ile kabulünün uygun olacağı, 3. 14.04.2016 tarih ve 7102 kayıt nolu dilekçe ile Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, Çendikler Mevkii, 2082 nolu parselde konut bulunması ve bu bölgede mevcut yapılaşmaların olması sebebiyle Tarım Alanı olan plan kararına yapılan itirazın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2006 tarih ve 8/408 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunması sebebiyle kabulünün uygun olacağı, 4. 15.04.2016 tarih ve 7172 kayıt nolu dilekçe ile Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, Çendikler Mevkii, 1929 nolu parselde konut bulunması ve bu bölgede mevcut yapılaşmaların olması sebebiyle Tarım Alanı olan plan kararına yapılan itirazın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2006 tarih ve 8/408 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunması sebebiyle kabulünün uygun olacağı 5. 15.04.2016 tarih ve 7204 kayıt nolu dilekçe ile Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, Çendikler Mevkii, 244 konut, işyeri bulunması ve bu bölgede mevcut yapılaşmaların olması sebebiyle Tarım Alanı olan plan kararına yapılan itirazın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2006 tarih ve 8/408 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunması sebebiyle ekli plandaki şekli ile kabulünün uygun olacağı, 6. 15.04.2016 tarih ve 7174 kayıt nolu dilekçe ile Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, Köprübaşı Mevkii, (eski tapu Trabzonlar Mahallesi), 717 nolu parselde konut bulunması ve bu bölgede mevcut yapılaşmaların olması sebebiyle Tarım Alanı olan plan kararına yapılan itirazın, reddinin uygun olacağı, 7. 15.04.2016 tarih ve 7165 kayıt nolu dilekçe ile Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 1364 nolu parselin Tarım Alanı olan plan kararına yapılan itirazın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2006 tarih ve 8/408 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunması sebebiyle kabulünün uygun olacağı, 8. 15.04.2016 tarih ve 7164 kayıt nolu dilekçe ile Adapazarı İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 713 nolu parselde konutlar bulunması ve bu bölgede mevcut yapılaşmaların olması sebebiyle Tarım Alanı olan plan kararına yapılan itirazın, reddinin uygun olacağı, 9. 13.04.2016 tarih ve 6977 kayıt nolu dilekçe ile Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, Çendikler Mevkii, 1570 nolu parselin Tarım Alanı olan plan kararına yapılan itirazın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2006 tarih ve 8/408 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunması sebebiyle kabulünün uygun olacağı, 10. 18.04.2016 tarih ve 7272 kayıt nolu dilekçe ile Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 1494 nolu parselin Rekreasyon Alanı olan plan kararına yapılan itirazın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2006 tarih ve 8/408 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunması sebebiyle kabulünün uygun olacağı, 11. 18.04.2016 tarih ve 7301 kayıt nolu dilekçe ile Adapazarı İlçesi, Trabzonlar Mahallesi, 665 nolu parselde konut olması sebebiyle Tarım Alanı olan plan kararına yapılan itirazın, reddinin uygun olacağı, 12. 18.04.2016 tarih ve 7294 kayıt nolu dilekçe ile Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 1555 - 1568 nolu parsel konut ve dükkanlar olması sebebiyle Tarım Alanı olan plan kararına yapılan itirazın, taşınmaz bilgisi güncel olmadığından reddinin uygun olacağı, 13. 25.04.2016 tarih ve 7714 kayıt nolu dilekçe ile Adapazarı İlçesi, Trabzonlar Mahallesi, 851 nolu parselin üzerinde bina ve meyve ağaçları, olması sebebiyle Tarım Alanı olan plan kararına yapılan itirazın, reddinin uygun olacağı, 14. 22.04.2016 tarih ve 7661 kayıt nolu dilekçe ile Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 2035 nolu parselin Tarım Alanı olan plan kararına yapılan itirazın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2006 tarih ve 8/408 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunması sebebiyle kabulünün uygun olacağı, 15. 22.04.2016 tarih ve 7632 kayıt nolu dilekçe ile Adapazarı İlçesi, Trabzonlar Mahallesi, 722 nolu parselin üzerinde betonarme bina, meyve bahçesi, kümes ve süs bahçesi olması sebebiyle Tarım Alanından Rekreasyon Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, reddinin uygun olacağı, 16. 29.04.2016 tarih ve 8139 kayıt nolu dilekçe ile Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi, 2412 ada, 188-190-193 nolu parsellerin Tarım Alanı olan plan kararına yapılan itirazın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2010 tarih ve 3/102 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunması sebebiyle ve plan hükümlerine ?Bu alanlarda yapılacak olan yeni yapılar ile ilgili DSİ görüşünün alınması gerekmektedir.? Maddesinin eklenmesi şartı ile kabulünün uygun olacağı, 17. 29.04.2016 tarih ve 8137 kayıt nolu dilekçe ile Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi, 2412 ada, 146 - 147 nolu parsellere ilişkin itirazın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2010 tarih ve 3/102 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planın bulunması sebebiyle ve plan hükümlerine ?Bu alanlarda yapılacak olan yeni yapılar ile ilgili DSİ görüşünün alınması gerekmektedir.? Maddesinin eklenmesi şartı ile kabulünün uygun olacağı, 18. 29.04.2016 tarih ve 8186 kayıt nolu dilekçe ile Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi, 2412 ada 189-199-198-151-200 nolu parsellerin Tarım Alanı olan plan kararına yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2010 tarih ve 3/102 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunması sebebiyle ve plan hükümlerine ?Bu alanlarda yapılacak olan yeni yapılar ile ilgili DSİ görüşünün alınması gerekmektedir.? Maddesinin eklenmesi şartı ile ekli plandaki şekli ile kabulünün uygun olacağı, 19. Erenler İlçesi, Bekirpaşa Mevkii, Yörpet Petrol Akaryakıt ve LPG İstasyonu ve Elim Metal Ticaret?in bulunduğu alana ilişkin itirazın, dilekçede taşınmaz bilgisi bulunmadığından reddinin uygun olacağı, 20. 29.04.2016 tarih ve 8172 kayıt nolu dilekçe ile Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi, 2412 ada, 148 nolu parsele ilişkin itirazın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2010 tarih ve 3/102 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunması sebebiyle ve plan hükümlerine ?Bu alanlarda yapılacak olan yeni yapılar ile ilgili DSİ görüşünün alınması gerekmektedir.? Maddesinin eklenmesi şartı ile kabulünün uygun olacağı, 21. 29.04.2016 tarih ve 8171 kayıt nolu dilekçe ile Erenler İlçesi, (eski tapu Adapazarı İlçesi, Tavuklar Mahallesi, Kozluk Mevkii) Kozluk Mahallesi, 3706 nolu parsele ilişkin itirazın, taşınmaz bilgisi güncel olmadığından reddinin uygun olacağı, 22. 28.04.2016 tarih ve 8054 kayıt nolu dilekçe ile Erenler İlçesi, Kozluk Mevkii) Kozluk Mahallesi, 2412 ada, 149 nolu parsele ilişkin itirazın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2010 tarih ve 3/102 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunması sebebiyle ve plan hükümlerine ?Bu alanlarda yapılacak olan yeni yapılar ile ilgili DSİ görüşünün alınması gerekmektedir.? Maddesinin eklenmesi şartı ile kabulünün uygun olacağı, 23. 29.04.2016 tarih ve 8167 kayıt nolu dilekçe ile Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi, 2412 ada, 115 nolu parselin Tarım Alanı olan plan kararına yapılan itirazın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2010 tarih ve 3/102 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunması sebebiyle ekli plandaki şekli ile ve plan hükümlerine ?Bu alanlarda yapılacak olan yeni yapılar ile ilgili DSİ görüşünün alınması gerekmektedir.? Maddesinin eklenmesi şartı ile kabulünün uygun olacağı, 24. 07.04.2016 tarih ve 6611 kayıt nolu dilekçe ile Adapazarı İlçesi, Trabzonlar Mahallesi, 846 nolu parselin Tarım Alanı olan plan kararına yapılan itirazın, reddinin uygun olacağı, 25. 06.04.2016 tarih ve 6531 kayıt nolu dilekçe ile Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada, 145 nolu parselin Tarım Alanı olan plan kararına yapılan itirazın, reddinin uygun olacağı, 26. 22.04.2016 tarih ve 7702 kayıt nolu dilekçe ile Adapazarı İlçesi, Taşlık Mahallesi, Köprübaşı Mevkii, 1806 - 1807 - 3009 nolu parsellerin Tarım Alanı olan plan kararına yapılan itirazın reddinin uygun olacağı, 27. Sakarya Kasaplar Esnaf Odası Başkanlığı?nın 29.04.2016 tarih ve 8170 kayıt nolu dilekçesi ile Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, Tepetarla mevkii, 605 ada, 67 nolu parselin Tarım Alanı olan plan kararına yapılan itirazın söz konusu parselin Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.08.2002 tarih - 81/122 ? 08.08.2005 tarih -7/397 sayılı kararları ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının bulunması sebebiyle kabulünün uygun olacağı, Ayrıca; bu plan ile kullanım kararı getirilen alanlarda yapılacak uygulamalarda DSİ görüşü alınacaktır. Hükmünün de ilave edilmesinin kabulünün uygun olacağı, yönündeki 07/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
339
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi Şirinevler Mahallesi, 197 ada, 20 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
Şirinevler Mahallesi, 197 ada, 20 nolu parsele yönelik alınan Sakarya 2. İdare Mahkemesinin E:2015/724 - K:2016/472 sayılı, 31.03.2016 tarihli iptal kararını yerine getirmek üzere 197 ada, 20 nolu parsel için Kamu Hizmet Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Rekreasyon Alanı amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 07/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
340
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içinde muhtelif alanlarda yapılan 18 adet plan değişikliği ile plan notları değişikliğine ilan-askı sürecinde yapılan 2 adet itiraz.
Adapazarı Belediyesi evrakına 21.01.2016 tarih ve 1324 kayıt nolu dilekçe ile; Tekeler Mahallesi, 783 ada, 596 nolu parselle ilgili yapılan itiraza yönelik alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisi?nin 04.04.2016 tarih ve 4/43 sayılı kararının; parselin dâhil olduğu Adapazarı Kent Merkezi uygulama imar planındaki 18 adet plan değişikliği ve plan notları değişikliğine dair alınan Adapazarı Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih - 10/103 sayılı kararının ekindeki öneri planda olduğu şeklinin ekli plandaki gibi DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 17/05/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
341
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada, 4 nolu parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 04.04.2016 tarih ve 4/47 sayılı kararı ile uygun görülen, Güllük Mahallesi, 633 ada, 4 nolu parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 01/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
342
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 159 ada, 249-379-380-384 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 04.04.2016 tarih ve 4/44 sayılı kararı ile uygun görülen, Tepekum Mahallesi, 159 ada, 249-379-380-384 nolu parsellere yönelik Özel Sağlık Tesisi Alanı - Yençok=13.50 m. - Yapı Nizamı:Bitişik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 23/05/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
343
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 3154 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 04.04.2016 tarih ve 4/48 sayılı kararı ile uygun görülen, İstiklal Mahallesi, 3154 ada, 1 nolu parsele ilişkin Sakarya 2. İdare Mahkemesinin E:2014/440 - K:2015/670 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 17/05/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
344
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi 747 ada, 1 nolu, 777 ada, 10 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifleri ile 799 ada, 8 nolu parsel, 822 ada 1 nolu parsel ve 2253 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar değişiklik teklifleri ve 1/1000 ölçekli planların Onama Yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine devri.
Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 747 ada, 1 nolu, 777 ada, 10 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifleri ile 799 ada, 8 nolu parsel, 822 ada 1 nolu parsel ve 2253 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar değişiklik teklifinin ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarının Onama Yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan Serdivan Belediye Meclisi?nin 01.04.2016 tarih ve 31 sayılı kararının KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 01/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
345
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1283 ada, 6 nolu parselin, Konut Alanından, Ticaret Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1283 ada, 6 nolu parselin, 150 kişi/hektar yoğunluktaki Konut Alanından, Ticaret Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 23/05/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
346
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi Vatan Mahallesi, 1905 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Serdivan Belediye Meclisince alınan 02.05.2016 tarih ve 43 sayılı kararı ile uygun görülen, Lise Alanı?ndaki Vatan Mahallesi, 1905 ada, 1 nolu parselin yapı yüksekliğinin Yençok=9.00 m.?den Yençok=12.50 m.?ye çıkartılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 17/05/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
347
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi Orta Mahalle, 1904 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Serdivan Belediye Meclisince alınan 02.05.2016 tarih ve 44 sayılı kararı ile uygun görülen, Lise Alanı?ndaki Orta Mahalle, 1904 ada, 1 nolu parselin yapı yüksekliğinin Yençok=9.00 m.?den Yençok=12.50 m.?ye çıkartılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 17/05/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
348
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1528 ada, 58-59-65-66-67-68-69 nolu parseller ve yakın çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.04.2016 tarih ve 27 sayılı kararı ile uygun görülen, Arabacıalanı Mahallesi, 1528 ada, 58-59-65-66-67-68-69 nolu parseller ve yakın çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin 1528 ada, 58-59-65-66-67-68-69 nolu parsellerin Agora AVM ile arasından geçen kamuya terki yapılmış fiili yolun kaldırılmasına yönelik kısmının REDDİNİN, 1528 ada, 58-59-65-66-67-68-69 nolu parsellerin Bitişik 3 kat (T2) Ticaret alanına dönüştürülmesine yönelik kısmının ise ekli plandaki gibi DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 23/05/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
350
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 5690-5691-5692 ve 8543 nolu parseller ile 339 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 02.05.2016 tarih ve 40 sayılı kararı ile uygun görülen, İstiklal Mahallesi, 5690-5691-5692 ve 8543 nolu parseller ile 339 ada, 1 nolu parsele yönelik Özel Eğitim Alanı - Yençok=9.50 m. - E=1.00 şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 17/05/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
351
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kazımpaşa Hamitabat Mahallesi, 2503 ada, 22-27-28-29-30-31 ve 32 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.04.2016 tarih ve 28 sayılı kararı ile uygun görülen, Kazımpaşa Hamitabat Mahallesi, 2503 ada, 22-27-28-29-30-31 ve 32 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin gerekçesinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 24.3 maddesine aykırı olması ve yeşil alanın kaldırılarak eşdeğer miktarda bir başka yere taşınmamış olmasının da aynı yönetmeliğin 26. maddesine aykırı olması nedeniyle REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 23/05/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
352
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Nakışlar Mahallesi, 2423 ada, 19 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Düzenleme yapılan 12.00 metrelik yolun, uygulama imar planında doğu yönünde devamlılığı olan bir yol olmasına rağmen, bu yolun devamının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında olmaması dolayısıyla ana ulaşım aksı olmadığı, ayrıca bu yolun güzergâhının önceki imar planında teklif edildiği şekilde geçtiği tespit edildiğinden; Erenler İlçesi, Nakışlar Mahallesi, 2423 ada, 19 nolu parsele yönelik 12.00 m.lik yol ve yeşil alan düzenlemesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 23/05/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun MHP grubuna mensub Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, İlhan FİLİZ, Ahmet Ziya AKAR, Hüdaverdi BAHADIR, H.Rüstem PİRİMOĞLU, Fatih ŞENTÜRK, Murat ÖZ, Sebati KOÇSAR, Zeynel ASAL?ın red oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
13.06.2016
353
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 10351 - 10352 ve 10354 nolu parseller ve yakın çevresine (TOPÇA) ait, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 10351 - 10352 ve 10354 nolu parseller ve yakın çevresine (TOPÇA) ait, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 01/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
354
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Dilmen Mahallesi, 7939 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifi ile birlikte Erenler Belediye Meclisinin onama yetki devri.
Erenler İlçesi, Dilmen Mahallesi, 7939 nolu parsele yönelik Kültürel Tesis (E=2.00, Yençok=Serbest) amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifi ile birlikte Erenler Belediye Meclisinin onama yetki devrine ait 02.05.2016 tarih ve 31 sayılı kararının KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 01/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
355
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 166 ada, 110-111-572 nolu parseller ile 231 ada, 12-13-14-15-16-17 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Hendek İlçe Belediye Meclisince alınan 04.05.2016 tarih ve 50 sayılı kararı ile uygun görülen, Başpınar Mahallesi, 166 ada, 110-111-572 nolu parseller ile 231 ada, 12-13-14-15-16-17 nolu parsellere ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 11.04.2016 tarih ve 4/214 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği esas alınarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 01/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
356
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırlarında 12 maddeden oluşan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talepleri.
Hendek İlçe Belediye Meclisi?nin 03.02.2016 tarih ve 14 sayılı kararı ile uygun görülen plan değişikliklerinden; 1- Nuriye Mahallesi, 342 nolu parselden geçen imar yolunun ötelenmesine ilişkin talebin, reddinin uygun olacağı, 2- Kemaliye Mahallesi, 829 ada, 4 - 5 ve 6 nolu parsellerden geçen imar yolunun kaldırılmasına ilişkin talebin, kabulünün uygun olacağı, 3- Mahmutbey Mahallesi, 98 - 211 ve 212 nolu adalar arasındaki imar yolunun düzenlenmesine ilişkin talebin, reddinin uygun olacağı, 4- Necatipaşa Mahallesi, 936 ada, 65 ve 66 nolu parsellerdeki imar yolunun ötelenmesine ilişkin talebin, kabulünün uygun olacağı, 5- Kargalıhanbaba Mahallesi, 597 nolu parsele 7.00 m.lik imar yolu konulmasına ilişkin talebin, reddinin uygun olacağı, 6- Mahmutbey Mahallesi, 105 ada, 21-35-36-37-38 ve 39 nolu parsellerdeki imar yollarının düzenlenmesine ilişkin talebin, kabulünün uygun olacağı, 7- Başpınar Mahallesi, 136 ve 137 nolu adalardaki imar yolunun düzenlenmesine ilişkin talebin, kabulünün uygun olacağı, 8- Kemaliye Mahallesi, 20 ada, 27 nolu parseldeki 10.00 m.lik imar yolunun 7.00 m. şeklinde güzergahının değiştirilerek düzenlenmesine ilişkin talebin, kabulünün uygun olacağı, 9- Nüzhetiye Mahallesi, 593-596-1178 ve1179 nolu parsellerdeki 7.00 m.lik imar yolunun 15.00 m. şeklinde düzenlenmesine ilişkin talebin, kabulünün uygun olacağı, 10- Dereboğazı Mahallesi, 45 nolu adadaki imar yollarının düzenlenmesine ilişkin talebin, reddinin uygun olacağı, 11- Başpınar Mahallesi, 110 ada, 60 nolu parselden geçen 7.00 m.lik imar yolunun 15.00 m. şeklinde düzenlenmesine ilişkin talebin, kabulünün uygun olacağı, 12- Dereboğazı Mahallesi, 22 ada, 43-44-48 ve 55 nolu parsellerdeki park ve yolun düzenlenmesine ilişkin talebin, kabulünün uygun olacağı, Yönünde tanzim olunan bu raporun KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 23/05/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
357
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 41 ada, 234 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Akyazı İlçe Belediye Meclisince alınan 03.05.2016 tarih ve 47 sayılı kararı ile uygun görülen, Cumhuriyet Mahallesi, 41 ada, 234 nolu parsele ilişkin hazırlanan yol genişliği ve imar hattı düzenlemesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 23/05/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
358
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 2 ada, 15 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Akyazı İlçe Belediye Meclisince alınan 03.05.2016 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen, Ömercikler Mahallesi, 2 ada, 15 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 01/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
359
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, Çınarlık Mevkii G25d08d 1/b ve 1/c pafta, 94 ada, 3-53-57 ve 76 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Akyazı İlçe Belediye Meclisince alınan 03.05.2016 tarih ve 50 sayılı kararı ile uygun görülen, İnönü Mahallesi, Çınarlık Mevkii G25d08d 1/b ve 1/c pafta, 94 ada, 3-53-57 ve 76 nolu parsellere ilişkin 14.03.2016 tarih ve 3/131 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekilde değiştirilerek KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 23/05/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
360
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi Hanlı OSB alanının 3. etap genişleme sahasının kuzeyinden geçen kuzey-güney istikametindeki 40.00 m?lik imar yoluna bağlanan 20.00 m?lik imar yoluna ait hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Arifiye İlçesi Hanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında OSB alanının 3. etap genişleme sahasının kuzeyinden geçen kuzey-güney istikametindeki 40.00 m?lik imar yoluna bağlanan 20.00 m?lik imar yoluna ilişkin hazırlanan yol ve yakın çevresine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 01/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
361
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Arifiye İlçesi, Hanlı Mahallesi, 6471 ve 6473 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Arifiye İlçesi, Hanlı Mahallesi, 6471 ve 6473 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin 6471 nolu parselin 10.11.2000 tarihinde mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporunda Sakıncalı Alanda kalması nedeniyle REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 07/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
362
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Camiicedit Mahallesi, 133 ada, 78 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Sapanca İlçesi, Camiicedit Mahallesi, 133 ada, 78 nolu parselin ?Ticaret Alanı?ndan Üniversite Alanı?na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 17/05/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
363
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Dibektaş Mahallesi, 163,164,165,204,205,245,327 ve 534 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Sakarya 2. İdare Mahkemesinin E:2015/501 - K:2016/259 sayılı iptal kararı gereğince Sapanca İlçesi, Dibektaş Mahallesi, 163,164,165,204,205,245,327 ve 534 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 17/05/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
364
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Kaynarca İlçesi, Merkez Mahallesi, 21 ada, 1 ve 51 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Kaynarca İlçe Belediye Meclisince alınan 02.02.2016 tarih ve 12 sayılı kararı ile uygun görülen, Kaynarca ilçesi, Merkez Mahallesi, 21 ada, 1 ve 51 nolu parsellere ilişkin parsellerden geçen 7.00 m.lik yolun kaldırılarak Küçük Sanayi Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 01/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
365
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Müellif firma tarafından hazırlanan Kocaali İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı.
Kocaali İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporunun KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 07/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
366
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Müellif firma tarafından hazırlanan Kaynarca İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı.
Kaynarca İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporunun KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 07/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
367
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ANA ARTERLER
Bisiklet Yolu Uygulama Projesi.
Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmeliğin 4/13. maddesine istinaden hazırlanan bisiklet yolu uygulama projesinin (ekteki bisiklet yolu ağının) uygun olduğuna dair alınan 31.03.2016 tarih ve 2016-94 sayılı UKOME Kararının KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 23/05/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
368
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜCRET ÇİZELGESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezinde Ücretli hastaların muayene ve tetkikleri ile sağlık raporları için ücret değişiklikleri.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezinde Ücretli hastaların muayene ve tetkikleri ile sağlık raporları için ekli listede ücret değişikliklerinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 18/05/2016 tarihli Plan Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun müşterek raporunun MHP grubuna mensub Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, İlhan FİLİZ, Ahmet Ziya AKAR, Hüdaverdi BAHADIR, H.Rüstem PİRİMOĞLU, Fatih ŞENTÜRK, Murat ÖZ, Sebati KOÇSAR, Zeynel ASAL?ın çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
13.06.2016
369
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Mülkiyeti Adapazarı İlçe Belediyesine ait Korucuk Mahallesi, 1732 ada 1 nolu parsel ile 1733 ada 1 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
370
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 376 ada 24 nolu, 377 ada 1 ve 2 nolu, 378 ada 1 nolu, 379 ada, 1-20-27 nolu, 387 ada 7 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı .
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
371
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Yenigün Mahallesi, 142 ada 955 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği .
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
372
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi sınırları içerisindeki 30.00 metrelik imar yolu güzergahındaki ticaret, konut ve park alanlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
373
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AFET İÇİN YETKİ
Adapazarı ve Erenler İlçeleri arasında bulunan Orhan Gazi Caddesi üzerinde, Erenler İlçesi Kardelen Sokaktan Orhangazi Caddesine çıkışında yapılması düşünülen düzenlemeye yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
374
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan ilçesi, Karadere Mevkii 18214 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
375
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kavraz Mevkii, 8062 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
376
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1626 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
377
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mah.3621-3622-1670-1680-1681-1682-1683-1684-1686-1687-1688-1689-1690-15280-17489 nolu,1785 ada, 1 nolu,1774 ada, 1 nolu parsel ile 14843 ila 14849 1453 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
378
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 16188 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
379
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1339 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
380
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1892 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
381
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 4119-317-318 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
382
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 44 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
383
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1427 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
384
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1453 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
385
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1405,1414 ve 1415 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
386
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1471 ada 8 nolu parsel, 1467 ada15-239-240 parseller ve 1467 ada 201-278-279-280-281-287-288,289 parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
387
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının ?Yapı/Yapılaşmaya ilişkin Genel Hükümlerin 6. Maddesine? yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
388
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Merkez 1.Kısım(Güney), 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının ?Yapı/Yapılaşmaya ilişkin Genel Hükümlerin 6. Maddesine? yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
389
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek ilçesi, Dereboğazı Mahallesi 320 ada 1-2 ve 3 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
390
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Kemaliye ve Dereboğazı Mahalleleri arasında yer alan Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Adapazarı-Düzce D-100 Karayolu üzerindeki Kocaali Yolu Kavşağına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
391
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek ilçesi, Dereboğazı Mahallesi 789 ada 2-3 ve 4 nolu parsellere yönelik hazırlanan Belediye Hizmet Alanı Amaçlı (İçme Suyu Depo ve Terfii Merkezi Amaçlı) 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
392
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Arifiye İlçesi, Hanlıköy, Hanlı Merkez ve Sakarya Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına 2. ilan-askı süresi içerisinde yapılan itirazlar.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
393
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 6137, 6444, 6445, 6446, 6447 ve 8037 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
394
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Göl Mahallesi, 172 ada, 36 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan 1 adet itirazın görüşülmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
395
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Geyve İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
396
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Karasu İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
397
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Mülkiyeti Hendek Belediyesine ait olan, Sakarya İli, Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesinde bulunan 31 ada, 32, 79, 82, 83, 162 ve 163 parsel nolu taşınmazlarda Park ve Yeşil Alan Düzenlemesi yapılması amacıyla Belediyemize devri ve devir için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki.
Hendek Belediye Meclisinin 06/04/2016 tarihli ve 31 nolu meclis kararı ile uygun görülen Mülkiyeti Hendek Belediyesine ait, Sakarya İli, Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesinde bulunan 31 ada, 32, 79, 82, 83, 162 ve 163 parsel nolu taşınmazlarda Park ve Yeşil Alan Düzenlemesi yapılabilmesi için Sakarya Büyükşehir Belediyesine devrine, devir ile ilgili iş ve işlemler için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
398
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Sehven Belediyemize devri yapılan Karasu İlçesi Kuzuluk Mahallesi 51 pafta 357 ada 2 parsel nolu 1935,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Karasu Belediyesine devir işlemleri için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi.
Mülkiyeti Belediyemize ait Karasu İlçesi Kuzuluk Mahallesi 51 pafta 357 ada 2 parsel nolu 1935,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 75-d maddesine göre Karasu Belediyesine devir edilmesine, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
399
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Karasu İlçesi, A.İncilli Mahallesi, 814 ada 23 parselin, Kültür Merkezi yapılması amacıyla Belediyemize devri, devir ile ilgili işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki.
Karasu Belediye Meclisinin 06/04/2016 tarihli 31 sayılı kararına istinaden, Karasu İlçesi, A.İncilli Mahallesi 814 ada 23 parselin Kültür Merkezi yapılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 75-d ve 18-e maddeleri hükümlerine göre Belediyemiz adına bedelsiz devir alınmasına, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
400
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1562 ada 1 parsel nolu taşınmaz 266 nolu iş merkezinde AB Blok 74 adet iş yerlerinin Sakarya Adli Tıp Şube Müdürlüğü ve Otopsi Merkezi olarak kullanılmak üzere Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü adına tahsisi.
Mülkiyeti Belediyemize ait, Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1562 ada 1 parsel nolu taşınmaz 266 nolu iş merkezinde AB Blok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve CD Blok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 bağımsız bölüm numaralı 74 adet iş yerlerinin Sakarya Adli Tıp Şube Müdürlüğü ve Otopsi Merkezi olarak kullanılmak üzere Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü adına tahsisi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre tahsisine, tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
401
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
?Sebze ve Meyveciler Hali ile İdare Binası? hakkında Belediyemiz tarafından yatırım kararı alınması.
Belediyemiz adına tahsisli olan Aşağı Kirazca Mahallesi 1561 parsel numaralı 96.629,58 m2 lik taşınmaz üzerine 2016 yılında inşaatına başlanarak, 2019 yılı içerisinde tamamlanacak olan ?Sebze ve Meyveciler Hali ile İdare Binası? hakkında kamu yararı kararı ve yatırım kararı alınmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
402
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Ağrı İli Taşlıçay İlçe Belediyesinin yardım talepleri ile ilgili protokol imzalanabilmesi için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi gereğince Ağrı İli Taşlıçay İlçe Belediyesinin taleplerinin karşılanabilmesi ve yapılacak protokolün imzalanabilmesi için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
403
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Terminal Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
404
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Akaryakıt Yönetmeliklerinin birleştirilerek bazı maddelerinde yapılan değişikliklerin görüşülmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
405
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜCRET ÇİZELGESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
?Tahditli Servis Aracı Yıllık Çalışma Ruhsatı Bedelinin? belirlenmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ve Ulaşım Komisyonuna müşterek olarak havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
406
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜCRET ÇİZELGESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
Güzergâh Uzatım Bedellerinin Belirlenmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ve Ulaşım Komisyonuna müşterek olarak havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
407
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAŞIT ALIMI
2016 Mali yılı bütçesinde yer alan 237 Sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak Taşıtları Gösterir Mevcut (T-1) cetvelinin Fen İşleri Dairesi Başkanlığının ihtiyaçları doğrultusunda revize edilmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
408
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NORM KADROLAR
Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesi.
5393 sayılı Kanunun 18. Maddesi (I) bendi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
409
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Gümrükönü Vergi Dairesi Gayrimenkul Satış Komisyonunda çalışmak üzere bir meclis üyesinin görevlendirilmesi.
Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı Gümrükönü Vergi Dairesi Gayrimenkul Satış Komisyonunda çalışmak üzere Meclis Üyesi Fevzi GÜRSOY?un görevlendirilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
410
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜYE SEÇİMİ
Divan Kâtibi seçimi.
Talebin dairesine iadesine, oybirliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
411
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Söğütlü İlçesi, Akarca Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama imar planına ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
412
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Söğütlü İlçesi Gündoğan-Soğucak Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama imar planına ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
413
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi, Abalı Mahallesi, 908-914-915- 1632-1635 nolu parsellerin Eğitim Tesis Alanı olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.06.2016
414
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YETKİ DEVRİ
Adapazarı İlçesi, Yenigün Mahallesi 142 ada, 54 ve 920 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği için Büyükşehir Belediyesine yetki devri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.