Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

13/05/2019 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
Davet Yazısı
 
T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13/05/2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

 
-Yoklama ve açılış.
-10/04/2019 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.
 
 
1.5/224-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2016 tarihli, 11/741 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Kulaksız Mahallesi, 1.447.308 m² (144.73 ha) alana sahip 123 nolu parsele ilişkin hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30.04.2019 tarihli Komisyon raporu.
 
2.5/225-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2019 tarihli, 3/185 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 04.02.2019 tarihli 2/25 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Adapazarı İlçesi, Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Adapazarı İlçesi, Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16.04.2019 tarihli Komisyon raporu.
 
3.5/226-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2019 tarihli, 3/186 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 04.02.2019 tarihli 2/27 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi Yeni Yerleşim Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi Yeni Yerleşim Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16.04.2019 tarihli Komisyon raporu.
 
4.5/227-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2019 tarihli, 3/188 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 04.02.2019 tarihli 2/26 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Adapazarı İlçesi, Çamyolu Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan, Adapazarı İlçesi, Çamyolu Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16.04.2019 tarihli Komisyon raporu.
 
5.5/228-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.04.2017 tarihli, 4/276 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2016 tarih ve 11/687 sayılı kararıyla onaylanan Adapazarı İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 197 ada, 20 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilan-askı süresi (29.12.2016-29.01.2017) içerisinde yapılan 1 adet itiraza yönelik Adapazarı Belediye Meclisince alınan 06/03/2017 tarihli 3/34 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30.04.2019 tarihli Komisyon raporu.
 
6.5/229-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2019 tarihli, 3/189 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 04.02.2019 tarihli 10 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, 32 Evler Mahallesi, 9782-9783 ve 9784 nolu parseller ile Mezarlık Alanı arasında bulunan 12.00 m.lik imar yolunun düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16.04.2019 tarihli Komisyon raporu.
 
7.5/230-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2019 tarihli, 3/190 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 04.02.2019 tarihli 11 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 4225-4226-4227-4228-4229-4230-4233-4234-4235-7727-7728-7730-10127 ve 11871 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16.04.2019 tarihli Komisyon raporu.
 
8.5/231-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.02.2019 tarihli, 2/150 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Nuriye Mahallesi, 1 nolu kadastral pafta, 56-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-82-83-84-85 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30.04.2019 tarihli Komisyon raporu.
 
9.5/232-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.02.2019 tarihli, 2/127 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 14 ada, 6-7 ve 72 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30.04.2019 tarihli Komisyon raporu.
 
10.5/233-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2019 tarihli, 3/194 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 02.01.2019 tarihli 5 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 192 ada, 24 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30.04.2019 tarihli Komisyon raporu.
 
11.5/234-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2019 tarihli, 3/193 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 02.01.2019 tarihli 6 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla, hazırlanan Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16.04.2019 tarihli Komisyon raporu.
 
12.5/235-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2019 tarihli, 3/198 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.02.2019 tarihli 20 sayılı kararı ile uygun görülen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12/11/2018 tarih ve 10/680 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi, Vakıf Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi (06.12.2018-06.01.2019) içerisinde yapılan itirazlardan uygun görülen 1 adet itirazın kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30.04.2019 tarihli Komisyon raporu.
 
13.5/236-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2019 tarihli, 3/196 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.02.2019 tarihli 18 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, G25-D-08-A-3-C pafta, 4505246-4505244 yatay koordinatları ile 552586-552596 dikey koordinatları arasında 66 ada, 78 nolu parsel ile 101 nolu parselin arasında tescil harici 36.90 m2’lik, Ömercikler Mahallesi, G25-D-08-A-3-B pafta, 4505859-4505850 yatay koordinatları ile 552654-552656 dikey koordinatları arasında 6 ada, 244 nolu parselde 46.32 m2’lik, Cumhuriyet Mahallesi, G25-D-08-B-4-A pafta, 4505451-4505449 yatay koordinatları ile 552872-552881 dikey koordinatları arasında 39 ada, 237 nolu parselde 33.00 m2’lik alanlardaki “Trafo Alanları”na ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30.04.2019 tarihli Komisyon raporu.
 
14.5/237-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2016 tarihli, 9/601 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediyesinin, Hanlıköy Mahallesi sınırlarında 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi İlave Nazım İmar Planının reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30.04.2019 tarihli Komisyon raporu.
 
15.5/238-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2019 tarihli, 3/201 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 04.02.2019 tarihli 2019/12 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Aşağıkirazca Mahallesi, 574 ada, 3 nolu parselin batısında bulunan 10.00 m. planlanmış imar yolunun 7.00 m olarak planlanmasına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16.04.2019 tarihli Komisyon raporu.
 
16.5/239-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2019 tarihli, 3/203 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nün yol ağındaki Gölpazarı-Taraklı Devlet Yolu projesi kapsamında Taraklı İlçesi, Yusufbey Mahallesi’nde KM:13+542-24+769 güzergâhları arasında kalan, KM 24+253-24+769 kesimlerindeki taşınmazları kapsayan; yol ve emniyet sahası olarak kullanılmak üzere yol güzergâhındaki kamulaştırma koridorunun 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi için hazırlanan plan açıklama raporu, plan değişiklik paftalarına ait Taraklı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.02.2019 tarihli 2019/07 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16.04.2019 tarihli Komisyon raporu.
 
17.5/240-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.04.2019 tarihli, 4/222 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Tarım Komisyonuna müştereken havale edilen, 6762 sayılı kanun hükümlerine göre “SAKARYA FİDANCILIK VE PEYZAJ ANONİM ŞİRKETİ” unvanı ile şirket ana sözleşmesinde belirtilen faaliyetlerde bulunmak üzere, ana sözleşmede belirtilen sermaye tutarında, ana sözleşmede belirtilen hissedarlar ve hisse oranlarında, ayrıca yine ana sözleşmede belirlenen diğer esas ve usuller ile 4046 sayılı kanunun 26. maddesine göre şirketin kurulması, tescil ve ilanın yapılması, Cumhurbaşkanlığından gerekli izinlerin alınması için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin, Belediye bütçesinde sermaye aktarımı için tertip açılması ve sermaye miktarınca sermaye transferi tertibine aktarım yapılmasının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03.05.2019 tarihli Komisyon raporu.
 
18.5/241-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.01.2019 tarih ve 1/18 sayılı kararı ile onaylanan, Öneri Sanayi Alanı İkonu’nun kaldırılmasına ilişkin mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği’ne ilan-askı sürecinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 06.05.2019 tarihli, 1883022 sayılı yazısı.
 
19.5/242-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 585 ada 311 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi ile, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi 585 ada 74, 79, 80, 311, 364, 403 nolu parseller ve tescil dışı alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.05.2019 tarihli, 1886553 sayılı yazısı.
 
20.5/243-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Orta Mahallesi 63 ada 49 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.05.2019 tarihli, 1881338 sayılı yazısı.
 
21.5/244-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Tekeler ve Tuzla Mahallelerinde yaklaşık 525 dönümlük alana yönelik hazırlanan  1/5000  ölçekli  Nazım  İmar  Planı  Değişikliği  Sakarya  Büyükşehir  Belediye  Meclisinin 11/02/2019 tarihli 2/80 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 21.02.2019-21.03.2019 tarihleri arasında ilan-askı süresince yapılan 2 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 06.05.2019 tarihli, 1881349 sayılı yazısı.
 
22.5/245-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2019 tarihli ve 2/85 sayılı kararı ile onaylanan Sakarya İli sınırından geçen Kuzey Marmara Otoyolu Güzergâhının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülmesine ilişkin 06.05.2019 tarihli, 1883795 sayılı yazısı.
 
23.5/246-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarihli, 3/38 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 4292 ada 7 sayılı parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.05.2019 tarihli, 1881327 sayılı yazısı.
 
24.5/247-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarihli, 3/40 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada 152 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.05.2019 tarihli, 1881344 sayılı yazısı.
 
25.5/248-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarihli 3/42 sayılı kararı ile kabul edilen Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1561 ada 1 parselin bir kısmı, 1562 ada 1 parsel, 1563 ada 1 parsel ile 1564 ada 1 parselin tamamı ve tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.05.2019 tarihli, 1881352 sayılı yazısı.
 
26.5/249-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Süleymanbey, Köprübaşı, Karaköy, Rüstemler, Taşlık ve Çökekler Mahallelerinin Kırsal Alan Sınırına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Göktepe Mahallesi Kırsal Alan sınırına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, Sakarya ili Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Hükümlerinin görüşülmesine ilişkin 06.05.2019 tarihli, 1884500 sayılı yazısı.
 
27.5/250-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Kurtköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait plan notlarına madde ilavesi şeklinde Belediyesince talep edilen ve hazırlanan Hendek Belediye Meclisinin 02/01/2019 tarihli, 7 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.05.2019 tarihli, 1885838 sayılı yazısı.
 
28.5/251-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarihli 17 sayılı kararı ile kabul edilen, Akyazı İlçesi,  Ormanşevkiye  (Yeniorman)  Mahallesi Kırsal Yerleşim Alanını kapsayan 1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 06.05.2019 tarihli, 1885453 sayılı yazısı.
 
29.5/252-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarih ve 1/19 sayılı kararı ile onaylanan, Arifiye İlçesi, Karaabdiler Mahallesi, 6 pafta, 1311, 1464 nolu parseller, 8 pafta 522, 524, 525, 526, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 574, 575, 576, 577, 578, 581, 583, 584, 594, 595, 596 ve 966 nolu parseller, 9 pafta, 579, 580, 582, 601, 602, 603, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 620, 621, 626, 627, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 637, 638, 639, 1598, 1634 ve 1662 nolu parseller, 10 pafta, 640, 651, 655, 656, 657, 658, 659, 663, 980, 983, 1424, 1440, 1442, 1448, 1462, 1516, 1579 ve 1636 nolu parseller, 11 pafta, 1366, 1382 ve 1633 nolu parseller, 18-10 pafta, 979 nolu parsellere ilişkin mahkeme kararları doğrultusunda hazırlanan Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan-askı sürecinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 06.05.2019 tarihli, 1883129 sayılı yazısı.
 
30.5/253-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarih ve 1/20 sayılı kararı ile onaylanan, Arifiye İlçesi, Karaabdiler Mahallesi, 6 pafta, 1311, 1464 nolu parseller, 8 pafta 522, 524, 525, 526, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 574, 575, 576, 577, 578, 581, 583, 584, 594, 595, 596 ve 966 nolu parseller, 9 pafta, 579, 580, 582, 601, 602, 603, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 620, 621, 626, 627, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 637, 638, 639, 1598, 1634 ve 1662 nolu parseller, 10 pafta, 640, 651, 655, 656, 657, 658, 659, 663, 980, 983, 1424, 1440, 1442, 1448, 1462, 1516, 1579 ve 1636 nolu parseller, 11 pafta, 1366, 1382 ve 1633 nolu parseller, 18-10 pafta, 979 nolu parsellere ilişkin mahkeme kararları doğrultusunda hazırlanan Arifiye İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na ilan-askı sürecinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 06.05.2019 tarihli, 1883112 sayılı yazısı.
 
31.5/254-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, 16D001510 proje numarası ile yer alan 154 kV Sapanca TM İrtibatları Enerji İletim Hattının bir kısmının plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.05.2019 tarihli, 1879498 sayılı yazısı.
 
32.5/255-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca  İlçesi,  Kırkpınar-Soğuksu  Mahallesi,  16  pafta,  1581,  1665,  2924  (eski  96)  nolu parselleri kapsayan alanda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün görüş ve talepleri doğrultusunda 1. Derece Doğal Sit Sınırına göre “Doğal Karakteri Korunacak Alan” ın yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.05.2019 tarihli, 1885677 sayılı yazısı.
 
33.5/256-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 04/03/2016 tarih ve 2019/29 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Kırkpınar- Soğuksu Mahallesi, 429 ada 341 parsel (eski 2924), 429 ada 347 parsel (eski 1665) ve 430 ada 2 parsel (eski 1581) nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.05.2019 tarihli,  1879589 sayılı yazısı.
 
34.5/257-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca Belediye Meclisi’nin 01/02/2019 tarih ve 2019/21 sayılı kararı ile kabul edilen, 15  Eylül  2018  tarihinde  yürürlüğe  giren  Otopark  Yönetmeliği  ile  Sapanca  İlçesi  İlmiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla, hazırlanan, Sapanca İlçesi,  İlmiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.05.2019 tarihli, 1867619 sayılı yazısı.
 
35.5/258-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca Belediye Meclisi’nin 01/02/2019 tarihli 2019/20 sayılı kararı ile kabul edilen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi Kurtköy (Dibektaş,Yavuzselim,Fatih) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Sapanca İlçesi, Kurtköy (Dibektaş,Yavuzselim,Fatih) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.05.2019 tarihli, 1867646 sayılı yazısı.
 
36.5/259-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca Belediye Meclisi’nin 01/02/2019 tarihli 2019/24 sayılı kararı ile kabul edilen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi Ünlüce-Kuruçeşme Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Sapanca İlçesi, Ünlüce- Kuruçeşme Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.05.2019 tarihli, 1867778 sayılı yazısı.
 
37.5/260-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca  Belediye  Meclisi’nin 01/02/2019 tarihli 2019/26 sayılı kararı ile kabul edilen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Sapanca İlçesi, Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.05.2019 tarihli, 1867637 sayılı yazısı.
 
38.5/261-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca Belediye Meclisi’nin 01/02/2019 tarihli 2019/23 sayılı kararı ile kabul edilen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi Mahmudiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.05.2019 tarihli, 1867771 sayılı yazısı.
 
39.5/262-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca Belediye Meclisi’nin 01/02/2019 tarih ve 2019/25 sayılı kararı ile kabul edilen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi Kırkpınar (Soğuksu,Hasanpaşa,Tepebaşı )Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan ve Sapanca İlçesi, Kırkpınar (Soğuksu,Hasanpaşa,Tepebaşı) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.05.2019 tarihli, 1867629 sayılı yazısı.
 
40.5/263-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca Belediye Meclisi’nin 01/02/2019 tarih ve 2019/22 sayılı kararı ile kabul edilen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi Yanık Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.05.2019 tarihli, 1867780 sayılı yazısı.
 
41.5/264-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca Belediye Meclisi’nin 03/01/2019 tarih ve 2019/7 sayılı kararı ile uygun görülen, Rüstempaşa Mahallesi, Kemer Caddesi, G24C06A2C, G24C06A2D imar paftalarında yer alan M1 Yolboyu Ticaret adalarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.05.2019 tarihli, 1878812 sayılı yazısı.
 
42.5/265-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca Belediye Meclisi’nin 03/06/2016 tarih ve 2016/54 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Kırkpınar (Soğuksu-Tepebaşı-Hasanpaşa Mahallelerini kapsayan) imar planı sınırları içerisinde G24D10A imar paftasında kalan,  planlarda 15.00 metre genişliğinde olan imar yolunun 12.00 metreye düşürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.05.2019 tarihli, 1878823 sayılı yazısı.
 
43.5/266-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12/02/2018 tarih ve 2/82 sayılı kararı ile onaylanan Geyve İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının 1. ilan askı sürecinden kabul edilen kısımları Geyve Belediye Başkanlığında 1 ay süre ile 2. kez ilan edilmiş olup, ilan-askı süresinde Geyve Belediye Meclisinin 01/02/2019 tarihli 2019/5 sayılı kararı ile uygun görülen itirazın görüşülmesine ilişkin 06.05.2019 tarihli, 1880630 sayılı yazısı.
 
44.5/267-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kaynarca Belediye Meclisi’nin 05/03/2019 tarih ve 14 sayılı kararı ile uygun görülen, Kaynarca ilçesi, Kertil Mahallesi 104 ada 184 nolu parsel yönelik hazırlanan hayvancılık amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 06.05.2019 tarihli, 1883760 sayılı yazısı.
 
45.5/268-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya 2.İdare Mahkemesinin iptal kararına istinaden hazırlanan Taraklı İlçesi, 27 pafta, 2208 parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.05.2019 tarihli, 1878949 sayılı yazısı.
 
46.5/269-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Limandere Mahallesi T2, T3, 404, 421, 422, 424, 436, 437, 441 446, 587, 592, 593, nolu parseller, 151 ada 6, 7, 8, 9 nolu parseller, 165 ada 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 nolu parseller, 168 ada, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21 nolu parseller, 164 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parseller, 161 ada 1, 2, 3 nolu parseller ve Yuvalıdere Mahallesi 173 ada 58 nolu parsele ilave 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılabilmesi için ilgili kurumdan "Kamu Yararı Kararı" alınmasına ilişkin 06.05.2019 tarihli, 1883836 sayılı yazısı.
 
47.5/270-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya-Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde 2019-2023 dönemlerinde Belediyemizi temsil etmek üzere meclis üyelerinden 1 Asil, 1 Yedek Üyenin seçilmesine ilişkin 03.05.2019 tarihli, 1886096 sayılı yazısı.
 
48.5/271.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya-Ferizli Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde 2019-2023 dönemlerinde Belediyemizi temsil etmek üzere meclis üyelerinden 1 Asil, 1 Yedek Üyenin seçilmesine ilişkin 03.05.2019 tarihli, 1885492 sayılı yazısı.
 
49.5/272.Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan 2 adet Daire Başkanı kadrosunun ihdası ile belediyemizde mevcut boş bulunan kadrolarda değişiklik yapılacak olan memur boş kadro değişiklik cetvelinin görüşülmesine ilişkin 06.05.2019 tarihli, 13515 sayılı yazısı.
 
50.5/273-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, 18.04.2019 tarihli 85 ve 25.04.2019 tarihli 87 sayılı Encümen kararları ile Büyükşehir Belediye Encümeni ve Başkanlık tarafından tetkiki tamamlanan Belediyemiz 2018 Mali yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabına ait cetvellerin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 13. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddeleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince görüşülmesine ilişkin 30.04.2019 tarihli, 13222 sayılı yazısı.
 
 
 13/05/2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
-İLAVE GÜNDEMİ-
 
51.5/274 Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan 3 adet Daire Başkanı ve 6 adet Uzman kadrosunun ihdası için hazırlanan (I) sayılı kadro ihdas cetvelinin görüşülmesine ilişkin 09/05/2019 tarihli, 14286 sayılı yazısı.
 
52.5/275. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/i bendinde “ sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak ve Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler” hükmü gereği, Belediyemiz iştiraki olarak SERA A.Ş.'nin ilgili kanun maddelerine göre tescil ve ilanının yapılması, Cumhurbaşkanlığından gerekli izinlerin alınması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Tarımsal  Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının 10/05/2019 tarihli 1890080 sayılı yazısı.
 
53.5/276. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/i bendinde “ sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak ve Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler” hükmü gereği, Belediyemiz iştiraki olarak TARIM A.Ş.'nin ilgili kanun maddelerine göre tescil ve ilanının yapılması, Cumhurbaşkanlığından gerekli izinlerin alınması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Tarımsal  Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının 13/05/2019 tarihli yazısı.
 
54.5/277.  Kocaali Belediye Meclisinin 07/05/2019 tarihli, 35 sayılı kararı ile kabul edilen, Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin Kocaali Belediye Başkanlığının 07/05/2019 tarihli, 132 sayılı yazısı.
 
55.5/278. Kocaali Belediye Meclisinin 07/05/2019 tarihli, 36 sayılı kararı ile kabul edilen, Kocaali İlçesi Yalı Mahallesi, Köprübaşı Mevkii 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin Kocaali Belediye Başkanlığının 07/05/2019 tarihli, 132 sayılı yazısı.
 

×