Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet İçeriği Eylem
13.05.2019 14:00 5/224 1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Kulaksız Mahallesi, 1.447.308 m² (144.73 ha) alana sahip 123 nolu parsele ilişkin hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği. Adapazarı İlçesi, Kulaksız Mahallesi, 1.447.308 m² (144.73 ha) alana sahip 123 nolu parselin ?Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı? çalışmalarına yönelik olarak hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin, Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kulaksız Mahallesi, 1.447.308 m² (144.73 ha) alana sahip 123 numaralı kadastral parsel olarak kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanın 5393 sayılı Belediye Kanunu 73. maddesine göre "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" olarak kabul edilmesine ilişkin Adapazarı Belediye Meclisi?nin 09.10.2016 tarih 13/163 sayılı kararı ile buna ilişkin çalışmaların Adapazarı Belediyesi tarafından yürütülmesinin kabulüne ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2017 tarih 1/6 sayılı kararının iptaline ilişkin olarak açılan davada Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2017/153 esas sayılı dosyası ile mahkemece 29.12.2017 tarih ve 2017/1161 karar nosu ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiğinden, REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 30/04/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 15:00 5/225 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Adapazarı İlçesi, Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliği. Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih ve 2/25 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Adapazarı İlçesi, Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Adapazarı İlçesi, Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 16/04/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/226 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi Yeni Yerleşim Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliği. Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih ve 2/27 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi Yeni Yerleşim Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi Yeni Yerleşim Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 16/04/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/227 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Adapazarı İlçesi, Çamyolu Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliği. Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih ve 2/26 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Adapazarı İlçesi, Çamyolu Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Adapazarı İlçesi, Çamyolu Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 16/04/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/228 1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 197 ada, 20 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilan-askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12/12/2016 tarih ve 11/687 sayılı kararıyla onaylanan Adapazarı İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 197 ada, 20 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine yapılan itirazın; Adapazarı Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarih ve 3/34 sayılı kararı ile, parselin fonksiyonel kullanımda değişikliğe gidilmeden, yapılaşma değerlerinin E=0.40, Yençok=4 kat olarak uygun görüldüğü şekliyle KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 30/04/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/229 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Serdivan İlçesi, 32 Evler Mahallesi, 9782-9783 ve 9784 nolu parseller ile mezarlık Alanı arasında bulunan 12.00 m.lik imar yolunun düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih ve 10 sayılı kararı ile uygun görülen, 32 Evler Mahallesi, 9782-9783 ve 9784 nolu parseller ile mezarlık Alanı arasında bulunan 12.00 m.lik imar yolunun düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 16/04/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/230 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 4225-4226-4227-4228-4229-4230-4233-4234-4235-7727-7728-7730-10127 ve 11871 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih ve 11 sayılı kararı ile uygun görülen, Arabacıalanı Mahallesi, 4225-4226-4227-4228-4229-4230-4233-4234-4235-7727-7728-7730-10127 ve 11871 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 16/04/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/231 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hendek İlçesi, Nuriye Mahallesi, 1 nolu kadastral pafta, 56-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-82-83-84-85 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi. Hendek İlçesi, Nuriye Mahallesi, 1 nolu kadastral pafta, 56-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-82-83-84-85 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 16.01.2019 tarih ve 1728 sayılı yazısında belirtilen eksikliklerin ilçe belediyesince giderilmesinden sonra konunun yeniden değerlendirilmesi için REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 30/04/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/232 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 14 ada, 6-7 ve 72 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi. Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 14 ada, 6-7 ve 72 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin; 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulamasıyla mağduriyet giderilebileceğinden; REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 30/04/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/233 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 192 ada, 24 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği. Hendek İlçe Belediye Meclisinin 02.01.2019 tarih ve 5 sayılı kararı ile uygun görülen, Başpınar Mahallesi, 192 ada, 24 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2018 tarih ve 10/672 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 30/04/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/234 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliği. Hendek İlçe Belediye Meclisinin 02.01.2019 tarih ve 6 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla, hazırlanan Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 16/04/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/235 1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Akyazı İlçesi, Vakıf Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12/11/2018 tarih ve 10/680 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi, Vakıf Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi (06.12.2018-06.01.2019) içerisinde yapılan itirazlardan, Akyazı İlçe Belediye Meclisi?nin 05.02.2019 tarih ve 20 sayılı kararı ile, 1592 (sehven 1952 yazılan) nolu parselin ?Konut İmarlı? olan durumunun ?Sanayi İmarlı? olarak değiştirilmesinin uygun görüldüğü 1 adet itirazın KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 30/04/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/236 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Akyazı İlçesi İnönü Mah, Ömercikler Mah. Cumhuriyet Mah. ?Trafo Alanları?na ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 05.02.2019 tarih ve 18 sayılı kararı ile uygun görülen, İnönü Mahallesi, G25-D-08-A-3-C pafta, 4505246-4505244 yatay koordinatları ile 552586-552596 dikey koordinatları arasında 66 ada, 78 nolu parsel ile 101 nolu parselin arasında tescil harici 36.90 m2?lik, Ömercikler Mahallesi, G25-D-08-A-3-B pafta, 4505859-4505850 yatay koordinatları ile 552654-552656 dikey koordinatları arasında 6 ada, 244 nolu parselde 46.32 m2?lik, Cumhuriyet Mahallesi, G25-D-08-B-4-A pafta, 4505451-4505449 yatay koordinatları ile 552872-552881 dikey koordinatları arasında 39 ada, 237 nolu parselde 33.00 m2?lik alanlardaki ?Trafo Alanları?na ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 30/04/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/237 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Arifiye İlçesi Hanlıköy Mahallesi sınırlarında 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına göre Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi İlave Nazım İmar Planı. Arifiye İlçe Belediyesinin, Hanlıköy Mahallesi sınırlarında 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına göre Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi İlave Nazım İmar Planının; Planın parçalı olarak değerlendirilmiş olması nedeniyle REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 30/04/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/238 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Arifiye İlçesi, Aşağıkirazca Mahallesi, 574 ada, 3 nolu parselin batısında bulunan 10.00 m. planlanmış imar yolunun 7.00 m olarak planlanmasına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih ve 2019/12 sayılı kararı ile uygun görülen, Aşağıkirazca Mahallesi, 574 ada, 3 nolu parselin batısında bulunan 10.00 m. planlanmış imar yolunun 7.00 m olarak planlanmasına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 16/04/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/239 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Gölpazarı-Taraklı Devlet Yolu projesi kapsamında Taraklı İlçesi, Yusufbey Mah. ? yol güzergâhındaki kamulaştırma koridorunun 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi için hazırlanan plan açıklama raporu, plan değişiklik paftaları. Taraklı İlçe Belediye Meclisinin 05.02.2019 tarih ve 2019/07 sayılı kararı ile uygun görülen, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü?nün yol ağındaki Gölpazarı-Taraklı Devlet Yolu projesi kapsamında Taraklı İlçesi, Yusufbey Mahallesi?nde KM:13+542-24+769 güzergâhları arasında kalan, KM 24+253-24+769 kesimlerindeki taşınmazları kapsayan; yol ve emniyet sahası olarak kullanılmak üzere yol güzergâhındaki kamulaştırma koridorunun 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi şeklinde hazırlanan Taraklı İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 16/04/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/241 1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Öneri Sanayi Alanı İkonu?nun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine ilan-askı sürecinde yapılan 1 adet itiraz. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 14/01/2019 tarih ve 1/18 sayılı kararı ile onaylanan, Öneri Sanayi Alanı İkonu?nun kaldırılmasına ilişkin mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği?ne ilan-askı sürecinde (11.02.2019?11.03.2019) yapılan 1 adet itiraz dilekçesinin; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/05/2019 tarihli; 1883022 referans sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/242 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 585 ada 311 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi ile, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi 585 ada 74, 79, 80, 311, 364, 403 nolu parseller ve tescil dışı alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 585 ada 311 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi ile, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi 585 ada 74, 79, 80, 311, 364, 403 nolu parseller ve tescil dışı alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14.maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/05/2019 tarihli; 1886553 referans sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/243 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN TADİLATI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Orta Mahallesi 63 ada 49 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği. Adapazarı İlçesi, Orta Mahallesi 63 ada 49 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/05/2019 tarihli; 1881338 referans sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/244 1/5000 PLANLARA İTİRAZ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Tekeler ve Tuzla Mahallelerinde yaklaşık 525 dönümlük alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ilan-askı süresince yapılan 2 adet itiraz. Adapazarı İlçesi, Tekeler ve Tuzla Mahallelerinde yaklaşık 525 dönümlük alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/02/2019 tarihli 2/80 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 21.02.2019-21.03.2019 tarihleri arasında ilan-askı süresince yapılan 2 adet itirazın 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/05/2019 tarihli; 1881349 referans sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/245 1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Sakarya ili sınırından geçen Kuzey Marmara Otoyolu Güzergahının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliğine ilan-askı süresi içerisinde yapılan 2 adet itiraz. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/02/2019 tarihli; 2/85 sayılı kararı ile onaylanan Sakarya ili sınırından geçen Kuzey Marmara Otoyolu Güzergahının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliğine ilan-askı süresi içerisinde yapılan 2 adet itirazın 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. Maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/05/2019 tarihli; 1883795 referans sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/246 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarihli, 3/38 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 4292 ada 7 sayılı parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Adapazarı Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarihli, 3/38 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 4292 ada 7 sayılı parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. Maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/05/2019 tarihli; 1881327 referans sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/247 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada 152 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada 152 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
13.05.2019 14:00 5/248 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1561 ada 1 parselin bir kısmı, 1562 ada 1 parsel, 1563 ada 1 parsel ile 1564 ada 1 parselin tamamı ve tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Adapazarı Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarihli 3/42 sayılı kararı ile kabul edilen Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1561 ada 1 parselin bir kısmı, 1562 ada 1 parsel, 1563 ada 1 parsel ile 1564 ada 1 parselin tamamı ve tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. Maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/05/2019 tarihli; 1881352 referans sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/249 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Süleymanbey, Köprübaşı, Karaköy, Rüstemler, Taşlık ve Çökekler Mahallelerinin Kırsal Alan Sınırına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Göktepe Mahallesi Kırsal Alan sınırına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, Sakarya ili Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Hükümleri. Adapazarı İlçesi, Süleymanbey, Köprübaşı, Karaköy, Rüstemler, Taşlık ve Çökekler Mahallelerinin Kırsal Alan Sınırına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Göktepe Mahallesi Kırsal Alan sınırına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, Sakarya ili Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. Maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/05/2019 tarihli; 1884500 referans sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/250 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hendek İlçesi, Kurtköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait plan notlarına madde ilavesi şeklinde Belediyesince talep edilen ve hazırlanan Hendek Belediye Meclisinin 02/01/2019 tarihli, 7 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği.. Hendek İlçesi, Kurtköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait plan notlarına madde ilavesi şeklinde Belediyesince talep edilen ve hazırlanan Hendek Belediye Meclisinin 02/01/2019 tarihli, 7 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. Maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/05/2019 tarihli; 1885838 referans sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/251 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Akyazı İlçe Belediye Meclisi?nin 05.02.2018 tarihli 17 sayılı kararı ile kabul edilen, Akyazı İlçesi, Ormanşevkiye (Yeniorman) Mahallesi Kırsal Yerleşim Alanını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı. Akyazı İlçe Belediye Meclisi?nin 05.02.2018 tarihli 17 sayılı kararı ile kabul edilen, Akyazı İlçesi, Ormanşevkiye (Yeniorman) Mahallesi Kırsal Yerleşim Alanını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. Maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/05/2019 tarihli; 1885453 referans sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/252 1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINA YAPILAN İTİRAZLAR. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Arifiye İlçesi, Karaabdiler Mahallesi, 6 pafta, 1311, 1464 nolu parseller, 8 pafta 522, 524, 525, 526, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 574, 575, 576, 577, 578, 581, 583, 584, 594, 595, 596 ve 966 nolu parseller, 9 pafta, 579, 580, 582, 601, 602, 603, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 620, 621, 626, 627, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 637, 638, 639, 1598, 1634 ve 1662 nolu parseller, 10 pafta, 640, 651, 655, 656, 657, 658, 659, 663, 980, 983, 1424, 1440, 1442, 1448, 1462, 1516, 1579 ve 1636 nolu parseller, 11 pafta, 1366, 1382 ve 1633 nolu parseller, 18-10 pafta, 979 nolu parsellere ilişkin mahkeme kararları doğrultusunda hazırlanan Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan-askı sürecinde yapılan 1 adet itiraz. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 14/01/2019 tarih ve 1/19 sayılı kararı ile onaylanan, Arifiye İlçesi, Karaabdiler Mahallesi, 6 pafta, 1311, 1464 nolu parseller, 8 pafta 522, 524, 525, 526, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 574, 575, 576, 577, 578, 581, 583, 584, 594, 595, 596 ve 966 nolu parseller, 9 pafta, 579, 580, 582, 601, 602, 603, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 620, 621, 626, 627, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 637, 638, 639, 1598, 1634 ve 1662 nolu parseller, 10 pafta, 640, 651, 655, 656, 657, 658, 659, 663, 980, 983, 1424, 1440, 1442, 1448, 1462, 1516, 1579 ve 1636 nolu parseller, 11 pafta, 1366, 1382 ve 1633 nolu parseller, 18-10 pafta, 979 nolu parsellere ilişkin mahkeme kararları doğrultusunda hazırlanan Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan-askı sürecinde yapılan 1 adet itirazın, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/05/2019 tarihli; 1883129 referans sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/253 1/5000 PLANLARA İTİRAZ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 14/01/2019 tarih ve 1/20 sayılı kararı ile onaylanan, Arifiye İlçesi, Karaabdiler Mahallesi, 6 pafta, 1311, 1464 nolu parseller, 8 pafta 522, 524, 525, 526, 528, ?? 544, 574, ?.. 578, 581, 583, 584, 594, 595, 596 ve 966 nolu parseller, 9 pafta, 579, 580, 582, 601, 602, 603, 607, 608, 609, 611, ?.. 617, 620, 621, 626, ?. 630, 632, 633, 634, 635, 637, 638, 639, 1598, 1634 ve 1662 nolu parseller, 10 pafta, 640, 651, 655, 656, 657, 658, 659, 663, 980, 983, 1424, 1440, 1442, 1448, 1462, 1516, 1579 ve 1636 nolu parseller, 11 pafta, 1366, 1382 ve 1633 nolu parseller, 18-10 pafta, 979 nolu parsellere ilişkin mahkeme kararları doğrultusunda hazırlanan Arifiye İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı?na ilan-askı sürecinde yapılan 1 adet itiraz. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 14/01/2019 tarih ve 1/20 sayılı kararı ile onaylanan, Arifiye İlçesi, Karaabdiler Mahallesi, 6 pafta, 1311, 1464 nolu parseller, 8 pafta 522, 524, 525, 526, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 574, 575, 576, 577, 578, 581, 583, 584, 594, 595, 596 ve 966 nolu parseller, 9 pafta, 579, 580, 582, 601, 602, 603, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 620, 621, 626, 627, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 637, 638, 639, 1598, 1634 ve 1662 nolu parseller, 10 pafta, 640, 651, 655, 656, 657, 658, 659, 663, 980, 983, 1424, 1440, 1442, 1448, 1462, 1516, 1579 ve 1636 nolu parseller, 11 pafta, 1366, 1382 ve 1633 nolu parseller, 18-10 pafta, 979 nolu parsellere ilişkin mahkeme kararları doğrultusunda hazırlanan Arifiye İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı?na ilan-askı sürecinde (11/02/2019-11/03/2019) yapılan 1 adet itirazın, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/05/2019 tarihli; 1883112 referans sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/254 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, 16D001510 proje numarası ile yer alan 154 kV Sapanca TM İrtibatları Enerji İletim Hattının bir kısmının plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi. Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, 16D001510 proje numarası ile yer alan 154 kV Sapanca TM İrtibatları Enerji İletim Hattının bir kısmının plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/05/2019 tarihli; 1879498 referans sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/255 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Sapanca İlçesi, Kırkpınar-Soğuksu Mahallesi, 16 pafta, 1581, 1665, 2924 (eski 96) nolu parselleri kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği. Sapanca İlçesi, Kırkpınar-Soğuksu Mahallesi, 16 pafta, 1581, 1665, 2924 (eski 96) nolu parselleri kapsayan alanda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün görüş ve talepleri doğrultusunda 1. Derece Doğal Sit Sınırına göre ?Doğal Karakteri Korunacak Alan? ın yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/05/2019 tarihli; 1885677 referans sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/256 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Sapanca İlçesi, Kırkpınar- Soğuksu Mahallesi, 429 ada 341 parsel (eski 2924), 429 ada 347 parsel (eski 1665) ve 430 ada 2 parsel (eski 1581) nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Sapanca İlçe Belediye Meclisi?nin; 04/03/2016 tarih ve 2019/29 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Kırkpınar- Soğuksu Mahallesi, 429 ada 341 parsel (eski 2924), 429 ada 347 parsel (eski 1665) ve 430 ada 2 parsel (eski 1581) nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/05/2019 tarihli; 1879589 referans sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/257 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliği. Sapanca Belediye Meclisi?nin 01/02/2019 tarih ve 2019/21 sayılı kararı ile kabul edilen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi İlmiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla, hazırlanan, Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. ve 14. maddeleri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/05/2019 tarihli; 1867619 referans sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/258 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Sapanca İlçesi, Kurtköy (Dibektaş, Yavuzselim, Fatih) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliği. Sapanca Belediye Meclisi?nin 01/02/2019 tarihli 2019/20 sayılı kararı ile kabul edilen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi Kurtköy (Dibektaş, Yavuzselim, Fatih) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Sapanca İlçesi, Kurtköy (Dibektaş, Yavuzselim, Fatih) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. ve 14. maddeleri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/05/2019 tarihli; 1867646 referans sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/259 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Sapanca İlçesi, Ünlüce-Kuruçeşme Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliği. Sapanca Belediye Meclisi?nin 01/02/2019 tarihli 2019/24 sayılı kararı ile kabul edilen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi Ünlüce-Kuruçeşme Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Sapanca İlçesi, Ünlüce- Kuruçeşme Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. ve 14. maddeleri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/05/2019 tarihli; 1867778 referans sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/260 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Sapanca İlçesi, Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliği. Sapanca Belediye Meclisi?nin 01/02/2019 tarihli 2019/26 sayılı kararı ile kabul edilen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Sapanca İlçesi, Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. ve 14. maddeleri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/05/2019 tarihli; 1867637 referans sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/261 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi Mahmudiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliği. Sapanca Belediye Meclisi?nin 01/02/2019 tarihli 2019/23 sayılı kararı ile kabul edilen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi Mahmudiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. ve 14. maddeleri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/05/2019 tarihli; 1867771 referans sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/262 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi Kırkpınar (Soğuksu, Hasanpaşa, Tepebaşı) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan ve Sapanca İlçesi, Kırkpınar (Soğuksu, Hasanpaşa, Tepebaşı) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliği. Sapanca Belediye Meclisi?nin 01/02/2019 tarih ve 2019/25 sayılı kararı ile kabul edilen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi Kırkpınar (Soğuksu, Hasanpaşa, Tepebaşı) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan ve Sapanca İlçesi, Kırkpınar (Soğuksu, Hasanpaşa, Tepebaşı) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. ve 14. maddeleri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/05/2019 tarihli; 1867629 referans sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/263 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi Yanık Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliği. Sapanca Belediye Meclisi?nin 01/02/2019 tarih ve 2019/22 sayılı kararı ile kabul edilen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi Yanık Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. ve 14. maddeleri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/05/2019 tarihli; 1867780 referans sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/264 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Sapanca İlçe Belediye Meclisi?nin; 03/01/2019 tarih ve 2019/7 sayılı kararı ile uygun görülen Rüstempaşa Mahallesi, Kemer Caddesi, G24C06A2C, G24C06A2D imar paftalarında yer alan M1 Yolboyu Ticaret adalarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Sapanca İlçe Belediye Meclisi?nin; 03/01/2019 tarih ve 2019/7 sayılı kararı ile uygun görülen Rüstempaşa Mahallesi, Kemer Caddesi, G24C06A2C, G24C06A2D imar paftalarında yer alan M1 Yolboyu Ticaret adalarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/05/2019 tarihli; 1878812 referans sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/265 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Sapanca İlçesi, Kırkpınar (Soğuksu-Tepebaşı-Hasanpaşa mahallelerini kapsayan) imar planı sınırları içerisinde G24D10A imar paftasında kalan, planlarda 15.00 metre genişliğinde olan imar yolunun 12.00 metreye düşürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Sapanca İlçe Belediye Meclisi?nin; 03/06/2016 tarih ve 2016/54 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Kırkpınar (Soğuksu-Tepebaşı-Hasanpaşa mahallelerini kapsayan) imar planı sınırları içerisinde G24D10A imar paftasında kalan, planlarda 15.00 metre genişliğinde olan imar yolunun 12.00 metreye düşürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/05/2019 tarihli; 1878823 referans sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/266 1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Geyve İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının 1. ilan askı sürecinden kabul edilen kısımları Geyve Belediye Başkanlığında 1 ay süre ile 2. kez ilan edilmiş olup, ilan-askı süresinde Geyve Belediye Meclisinin 01/02/2019 tarihli 2019/5 sayılı kararı ile uygun görülen itiraz. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12/02/2018 tarih ve 2/82 sayılı kararı ile onaylanan Geyve İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının 1. ilan askı sürecinden kabul edilen kısımları Geyve Belediye Başkanlığında 1 ay süre ile 2. kez ilan edilmiş olup, ilan-askı süresinde Geyve Belediye Meclisinin 01/02/2019 tarihli 2019/5 sayılı kararı ile uygun görülen itirazın; 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 7. ve 14. Maddeleri ile "Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği" hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/05/2019 tarihli; 1880630 referans sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/267 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Kaynarca ilçesi, Kertil mahallesi 104 ada 184 nolu parsel yönelik hazırlanan hayvancılık amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı. Kaynarca ilçe Belediye Meclisi?nin; 05/03/2019 tarih ve 14 sayılı kararı ile uygun görülen Kaynarca ilçesi, Kertil mahallesi 104 ada 184 nolu parsel yönelik hazırlanan hayvancılık amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/05/2019 tarihli; 1883760 referans sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/268 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Sakarya 2. İdare Mahkemesinin iptal kararına istinaden hazırlanan Taraklı İlçesi, 27 pafta, 2208 parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi. Sakarya 2. İdare Mahkemesinin iptal kararına istinaden hazırlanan Taraklı İlçesi, 27 pafta, 2208 parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 7. Maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/05/2019 tarihli; 1878949 referans sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/269 KAMU YARARI KARARI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Karasu Limandere Mah. T2, T3, 404, 421, 422, 424, 436, 437, 441 446, 587, 592, 593, nolu, 151 ada 6, 7, 8, 9 nolu, 165 ada 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 nolu, 168 ada 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21 nolu parseller, 164 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu, 161 ada 1, 2, 3 nolu parseller ve Yuvalıdere Mah. 173 ada 58 nolu parsele ilave 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılabilmesi için ilgili kurumdan "Kamu Yararı Kararı" alınması. Karasu İlçesi Limandere Mahallesi T2, T3, 404, 421, 422, 424, 436, 437, 441 446, 587, 592, 593, nolu parseller, 151 ada 6, 7, 8, 9 nolu parseller, 165 ada 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 nolu parseller, 168 ada 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21 nolu parseller, 164 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parseller, 161 ada 1, 2, 3 nolu parseller ve Yuvalıdere Mahallesi 173 ada 58 nolu parsele ilave 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılabilmesi için ilgili kurumdan "Kamu Yararı Kararı" alınmasının kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/270 ÜYE SEÇİMİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Sakarya-Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Üye seçimi. Sakarya-Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde Büyükşehir Belediyesini 2019-2023 dönemlerinde temsil etmek üzere Asil Üye olarak Koray Oktay ÖZTEN, Yedek Üye olarak Mehmet AKKAŞ oy birliğiyle seçilmişlerdir.
13.05.2019 14:00 5/271 ÜYE SEÇİMİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Sakarya-Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde Büyükşehir Belediyesini 2019-2023 dönemlerinde temsil etmek üzere Asil Üye olarak Koray Oktay ÖZTEN, Yedek Üye olarak Mehmet AKKAŞ oy birliğiyle seçilmişlerdir. Sakarya Ferizli Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde Sakarya Büyükşehir Belediyesini 2019-2023 dönemlerinde temsil etmek üzere Asil Üye olarak Halim KILKIŞ Yedek Üye olarak İsmet YAVUZYİĞİT oybirliğiyle seçilmişlerdir. 10/04/2019 tarihli, 4/217 sayılı meclis kararı ile Ferizli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Yedek Üyeliğine seçilen Halim KILKIŞ, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 7/4; ?Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda görev alanlar, Vali hariç diğer Organize Sanayi Bölgelerinin organlarında görev alamazlar? maddesi gereği istifasını sunduğundan, bir üyenin teklifi ile, boşalan Ferizli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Yedek Üyeliğine Yakup AYAR oy birliğiyle seçilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/272 KADRO İHDAS İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanı (2 adet) Kadro ihdası ve boş kadro değişikliği. Belediyemiz iki adet Daire Başkanı kadrosunun ihdası için hazırlanan (I) sayılı kadro ihdas cetveli ve belediyemizde mevcut boş bulunan kadrolarda değişiklik yapılması için hazırlanan (II) sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/273 İDARİ VE TAŞINIR KESİN HESABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2018 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı. 18/04/2019 tarihli, 85 sayılı ve 25/04/2019 tarihli, 87 sayılı Encümen kararları ile Büyükşehir Belediye Encümeni ve Başkanlık tarafından tetkiki tamamlanan, Belediyemiz 2018 Mali yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabına ait cetvellerin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddeleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince görüşülmesine ilişkin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 30/04/2019 tarihli, 13222 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/274 KADRO İHDAS İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI Belediyemizce ihtiyaç duyulan 3 adet Daire Başkanı ve 6 adet Uzman kadrosunun ihdası. Belediyemizce ihtiyaç duyulan 3 adet Daire Başkanı ve 6 adet Uzman kadrosunun ihdası için hazırlanan (I) sayılı kadro ihdas cetvelinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/275 BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ TARIMSAL HİZMETLER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERA A.Ş.nin kurulması için Başkana yetki verilmesi. 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun Şirket Kurulması başlıklı 70.maddesinde: ?Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usûllere göre şirket kurabilir.? hükmü ve yine aynı kanunun Meclisin Görevleri başlıklı 18.maddesinin (i) bendinde: ?Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu?na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.? hükmü ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun Şirket Kurulması başlıklı 26.maddesinde: ?Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir.? hükmü gereği Büyükşehir Belediyelerinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre şirket kurabileceği açıkça düzenlemektedir. Ayrıca, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun görev yetki ve sorumlulukları başlıklı 7.maddesinin (i) bendinde: ?Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, ağaçlandırma yapmak ve Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.? hükmüde yer almaktadır.5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun ilgili maddeleri ile şirket kurma gerekçe raporunda belirtildiği üzere, Belediyenin bu görev ve hizmet alanını daha etkili, verimli ve ekonomik şartlarda sunması, kaynak oluşturması amacıyla sözleşme taslağında gösterilen unvanlı, konu, ortaklık yapısı, hisse miktarı, tutarında faaliyet göstermek üzere şirketin kurulması ve belediye bütçesinde sermaye aktarımı için tertibin açılması şirketin kuruluş sermayesi miktarınca sermaye transferleri tertibine aktarımın yapılması, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin Kanun?un 26.maddesinin son fıkrasında yer alan: ?Belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birlikler tarafından ticari amaçla faaliyette bulunmak üzere ticari kuruluşlar kurulması, mevcut veya kurulacak şirketlere sermaye katılımında bulunulması, Cumhurbaşkanı iznine tabidir? hükmüne göre şirketin kurulması, tescil ve ilanının yapılması, Cumhurbaşkanlığından gerekli izinlerin alınması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının 10/05/2019 tarihli 1890080 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Tarım Komisyonuna müştereken havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/276 BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ TARIMSAL HİZMETLER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARIM A.Ş.nin kurulması için Başkana yetki verilmesi. 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun Şirket Kurulması başlıklı 70.maddesinde: ?Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usûllere göre şirket kurabilir.? hükmü ve yine aynı kanunun Meclisin Görevleri başlıklı 18.maddesinin (i) bendinde: ?Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu?na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.? hükmü ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun Şirket Kurulması başlıklı 26.maddesinde: ?Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir.? hükmü gereği Büyükşehir Belediyelerinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre şirket kurabileceği açıkça düzenlemektedir. Ayrıca, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun görev yetki ve sorumlulukları başlıklı 7.maddesinin (i) bendinde: ?Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, ağaçlandırma yapmak ve Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.? hükmüde yer almaktadır.5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun ilgili maddeleri ile şirket kurma gerekçe raporunda belirtildiği üzere, Belediyenin bu görev ve hizmet alanını daha etkili, verimli ve ekonomik şartlarda sunması, kaynak oluşturması amacıyla sözleşme taslağında gösterilen unvanlı, konu, ortaklık yapısı, hisse miktarı, tutarında faaliyet göstermek üzere şirketin kurulması ve belediye bütçesinde sermaye aktarımı için tertibin açılması şirketin kuruluş sermayesi miktarınca sermaye transferleri tertibine aktarımın yapılması, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin Kanun?un 26.maddesinin son fıkrasında yer alan: ?Belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birlikler tarafından ticari amaçla faaliyette bulunmak üzere ticari kuruluşlar kurulması, mevcut veya kurulacak şirketlere sermaye katılımında bulunulması, Cumhurbaşkanı iznine tabidir? hükmüne göre şirketin kurulması, tescil ve ilanının yapılması, Cumhurbaşkanlığından gerekli izinlerin alınması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının 13/05/2019 tarihli yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Tarım Komisyonuna müştereken havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/277 1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazlar. Kocaali Belediye Meclisinin 07/05/2019 tarihli, 35 sayılı kararı ile kabul edilen, Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin Kocaali Belediye Başkanlığının 07/05/2019 tarihli, 132 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.05.2019 14:00 5/278 1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Kocaali İlçesi Yalı Mahallesi, Köprübaşı Mevkii 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazlar. Kocaali Belediye Meclisinin 07/05/2019 tarihli, 36 sayılı kararı ile kabul edilen, Kocaali İlçesi Yalı Mahallesi, Köprübaşı Mevkii 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin Kocaali Belediye Başkanlığının 07/05/2019 tarihli, 132 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.