Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

13.05.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

13.05.2011 Tarihli Meclis Gündemi
 

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.05.2011 Cuma günü saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının ikinci katında bulunan Meclis Salonu'nda yapacağı Mayıs ayı meclis toplantısının 2'nci birleşimine ait gündemdir. 

39. Belediyemiz Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/04/2006 tarihinde 4/191 sayılı kararı ile kabul edilen Zabıta Tembihnamesinin yürürlükten kaldırılarak, Büyükşehir ve İlçe Belediye Zabıta teşkilatlarının daha etkin ve verimli  çalışabilmesi için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/k ve 27 nci maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesinin (b) bendi, 5326 sayılı Kabahatler Kanununa dayanılarak taslak olarak  hazırlanan "Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği'nin görüşülmesine ilişkin 04/05/2011 tarih ve 290 sayılı yazısı. 

40. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/05/2011 tarih ve 5/251 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2010 yılı Bütçe Kesin Hesabı cetvellerinin incelenerek kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata aykırı işleme rastlanmadığı, 2010 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesap Raporlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulduğu görülerek komisyonca uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 11/05/2011 tarihli Komisyon raporu, 

41. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 09/05/2011 tarih ve 5/248 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 09/05/2011 tarih ve 681 sayılı yazısında belirtilen, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 192 ada, 43 nolu parselin Sakarya İl Özel İdaresine ve İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğüne) tahsisli kısmının "Resmi Kurum Alanı'na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 11/05/2011 tarihli Komisyon raporu. 

42. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 09/05/2011 tarih ve 5/249 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/03/2011 tarih ve 3/112 sayılı kararı ile onaylanan Yazlık Kavşak Düzenlemesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin; plan notu eklenmesi suretiyle değiştirilerek Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 02/05/2011 tarih ve 5/61 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 11/05/2011 tarihli Komisyon raporu. 

43. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 09/05/2011 tarih ve 5/250 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi Aşağıdereköy G24C01A pafta 2947 nolu parselin İlköğretim Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar planına ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 02/05/2011 tarih ve 41 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 11/05/2011 tarihli Komisyon raporu.

×