Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
13.05.2011
5/255
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 02/05/2011 tarih ve 5/61 sayılı kararı.
KABUL
13.05.2011
5/256
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ MEVZİ İMAR PLAN TALEBİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 02/05/2011 tarih ve 41 nolu kararı.
Kabul.
13.05.2011
5/254
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 192 ada, 43 nolu parselin Sakarya İl Özel İdaresine ve İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğüne) tahsisli kısmının "Resmi Kurum Alanı"na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
KABULÜNE,
13.05.2011
5/252
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ZABITA TEMBİHNAMESİ
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/04/2006 tarihinde 4/191 sayılı kararı ile kabul edilen Zabıta Tembihnamesinin yürürlükten kaldırılarak, Büyükşehir ve İlçe Belediye Zabıta teşkilatlarının daha etkin ve verimli çalışabilmesi için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/k ve 27 nci maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15'inci maddesinin (b) bendi, 5326 sayılı Kabahatler Kanununa dayanılarak taslak olarak hazırlanan "Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği"nin görüşülmesi
Hukuk Komisyonuna havale edilmesine,
13.05.2011
5/253
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KESİN HESAP
2010 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı
Kabul,
13.05.2011
5/255
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 02/05/2011 tarih ve 5/61 sayılı kararı.
KABUL
13.05.2011
5/256
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ MEVZİ İMAR PLAN TALEBİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 02/05/2011 tarih ve 41 nolu kararı.
Kabul.
13.05.2011
5/254
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 192 ada, 43 nolu parselin Sakarya İl Özel İdaresine ve İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğüne) tahsisli kısmının "Resmi Kurum Alanı"na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
KABULÜNE,
13.05.2011
5/252
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ZABITA TEMBİHNAMESİ
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/04/2006 tarihinde 4/191 sayılı kararı ile kabul edilen Zabıta Tembihnamesinin yürürlükten kaldırılarak, Büyükşehir ve İlçe Belediye Zabıta teşkilatlarının daha etkin ve verimli çalışabilmesi için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/k ve 27 nci maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15'inci maddesinin (b) bendi, 5326 sayılı Kabahatler Kanununa dayanılarak taslak olarak hazırlanan "Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği"nin görüşülmesi
Hukuk Komisyonuna havale edilmesine,
13.05.2011
5/253
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KESİN HESAP
2010 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı
Kabul,