Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

13/02/2017 Tarihli Şubat ayı Meclis toplantısı.

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

Davet Yazısı 


T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13/02/2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM


Yoklama ve açılış.
09/01/2017 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.

1- 2/82-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2017 tarih ve 1/37 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Taşkısığı ve Tekeler Mahalle sınırlarında, Arpalık Devlet Orman Arazisi içinde kalan 200.074,44 m²’lik alanda “Entegre Katı Atık İşleme ve Bertaraf Tesisi”ne ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/01/2017 tarihli Komisyon raporu.

2- 2/83- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/621 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 09.05.2016 tarih ve 5/260 sayılı kararıyla onaylanan Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 78 ada, 168 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilan-askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın değiştirilerekkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/02/2017 tarihli Komisyon raporu.

3- 2/84- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2017 tarih ve 1/3 sayılı kararı ile tekrar incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.09.2016 tarih ve 8/114 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Yahyalar Mahallesi, 3430 ada, 79 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/02/2017 tarihli Komisyon raporu.

4- 2/85- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/505 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı ve Erenler İlçeleri arasında bulunan Orhangazi Caddesi üzerinde, Erenler İlçesi, Kardelen Sokağın Orhangazi Caddesine çıkışında yapılması düşünülen kavşak ve yol düzenlemesine ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih ve 7/421 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi (03.08.2016-03.09.2016) içerisinde yapılan 1 adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/01/2017 tarihli Komisyon raporu.

5- 2/86- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2017 tarih ve 1/39 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 6552 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/01/2017 tarihli Komisyon raporu.

6- 2/87- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/12/2016 tarih ve 11/696 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Erenler İlçesi, Küpçüler Mahallesinde bulunan 605 ada, 68 nolu parsel üzerinde hizmet binası yapımına yönelik olarak hazırlanan Belediye Hizmet Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik tekliflerininreddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/01/2017 tarihli Komisyon raporu.


7- 2/88- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2017 tarih ve 1/40 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Erenler İlçesi, Pirahmetler Mahallesi, 2431 ada, 51 ve 76 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/01/2017 tarihli Komisyon raporu.

8- 2/89- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2017 tarih ve 1/79 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi Yavuz Selim Caddesi ve kavşak düzenlenmesine ait hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri ve 1/1000 ölçekli plan Onama Yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan Erenler Belediye Meclisi’nin 06.02.2017 tarih ve 10 sayılı kararı ile birliktekabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/02/2017 tarihli Komisyon raporu.

9- 2/90- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/660 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Hendek İlçesi, Osman Gazi Caddesi ile Şehit Gökhan YAŞARTÜRK Cadde bağlantısını sağlayacak olan 20 m.lik imar yolunun ve bölgede bulunan adaların yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifleri ve1/1000 ölçekli plan değişikliği yapma onama Yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan Hendek İlçe Belediyesinin 02/11/2016 tarih ve 99- 04/01/2017 tarih ve 8 sayılı meclis kararları ile birlikte kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 08/02/2017 tarihli Komisyon raporu.

10- 2/91- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/12/2016 tarih ve 11/721 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2015 tarih ve 3/96 sayılı kararı ile onaylanan, Akyazı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğine aitAkyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 01.11.2016 tarih ve 104 sayılı kararının reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/01/2017 tarihli Komisyon raporu.

11- 2/92- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2017 tarih ve 1/43 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 79 ada, 1 ve 6 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/02/2017 tarihli Komisyon raporu.

12- 2/93- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2017 tarih ve 1/41 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.12.2016 tarih ve 116 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Seyfeler Mahallesi, 118 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 nolu, 119 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 nolu (eski 106 ada, 70 ve 71 nolu) parseller ile 117 ada, 1-2-3 nolu, 106 ada, 146-147-148 nolu (eski 106 ada, 66 nolu) parselleri kapsayan alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininreddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/01/2017 tarihli Komisyon raporu.

13- 2/94- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2017 tarih ve 1/42 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.12.2016 tarih ve 115 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 41 ada, 150 nolu parselin bulunduğu bölgeye yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininreddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/02/2017 tarihli Komisyon raporu.

14- 2/95- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/396 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Karasu İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporunun kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/02/2017 tarihli Komisyon raporu.


15- 2/96- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2017 tarih ve 1/48 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.12.2016 tarih ve 2016/69 sayılı kararınınArifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, G24C03D1C pafta, 264 ada, 4 nolu parsel ile 8313 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekliyledeğiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/01/2017 tarihli Komisyon raporu.

16- 2/97- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2017 tarih ve 1/44 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Sapanca Belediyesine ait 909-915 ve 918 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve Sapanca Belediye Meclisince alınan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devrine yönelik 03.10.2016 tarih ve 2016/83 sayılı kararı birlikte kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/01/2017 tarihli Komisyon raporu.

17- 2/98- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/10/2016 tarih ve 9/583 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen,Ferizli İlçe Belediye Meclisi’nin 11.07.2016 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen, Ferizli İlçesi, Devlet Mahallesi, G24B05C3C - G24B05C3D pafta, 5306 ve 5307 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininreddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/01/2017 tarihli Komisyon raporu.

18- 2/99- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/531 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Müellif firma tarafından tamamlanan Ferizli İlçesi,Gölkent Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/01/2017 tarihli Komisyon raporu.

19- 2/100- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2017 tarih ve 1/51 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2016/433 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, müellif firma tarafından hazırlanan Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Kocaali İlçe Belediye Meclisince alınan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devrine yönelik 16/08/2016 tarih ve 68 sayılı kararı birlikte kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/01/2017 tarihli Komisyon raporu.

20- 2/101- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2017 tarih ve 1/81 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.09.2016 tarih 8/496 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan, Karapürçek İlçesi İnönü Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak 3 pafta, 1196-2787- 1370-1192 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın Belediyesinden geldiği şekliylekabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/02/2017 tarihli Komisyon raporu.

21- 2/102- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2017 tarih ve 1/50 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Pamukova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 386 ada, 4 ve 5 nolu parsellerin III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/02/2017 tarihli Komisyon raporu.

22- 2/103- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2017 tarih ve 1/80 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2016 tarih ve 10/613 sayılı kararıyla onaylanan Pamukova İlçe Merkezi 1. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazların rapordaki şekliylekabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/02/2017 tarihli Komisyon raporu.

23- 2/104- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/540 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 13.06.2016 tarih ve 6/366 sayılı kararıyla onaylanan Kaynarca İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresince yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/02/2017 tarihli Komisyon raporu.

24- 2/105- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2017 tarih ve 1/52 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 14.11.2016 tarih ve 10/616 sayılı kararıyla onaylanan Taraklı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresince yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/02/2017 tarihli Komisyon raporu.

25- 2/106-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2016/127 Esas sayılı iptal kararına istinaden hazırlanan Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 212 ada 4 ve 5 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 30/01/2017 tarihli, 196 sayılı yazısı.

26- 2/107- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2016 tarih ve 11/684 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi 585 ada 403 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan (30/12/2016-29/01/2017) 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 30/01/2017 tarihli, 195 sayılı yazısı.

27- 2/108-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’ nün talebine istinaden hazırlanan Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 4297 ada 1 ve 2 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/01/2017 tarihli, 197 sayılı yazısı.

28- 2/109-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 9591 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 01/02/2017 tarihli, 214sayılı yazısı.

29- 2/110-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 03/10/2016 tarih ve 94 sayılı kararı ile uygun görülen 2.Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin 07/02/2017 tarihli, 268sayılı yazısı.

30- 2/111-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 03/10/2016 tarih ve 93 sayılı kararı ile uygun görülen 1.Kısım (Güney), 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin 07/02/2017 tarihli, 266sayılı yazısı.

31- 2/112-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/10/2016 tarih ve 96 sayılı kararı ile uygun görülen Esentepe Mahallesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin 07/02/2017 tarihli, 265sayılı yazısı.

32- 2/113-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 03/10/2016 tarih ve 95 sayılı kararı ile uygun görülen, Beşköprü Mahallesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin 07/02/2017 tarihli, 267sayılı yazısı.

33- 2/114-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01/12/2016 tarih ve 116 sayılı kararı ile uygun görülen Orta Mahalle, 1832 ada 1-2-5 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/01/2017 tarihli, 200 sayılı yazısı.

34- 2/115-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02/01/2017 tarih ve 03 sayılı kararı ile uygun görülen Reşadiye Mahallesi, 2491 ada 12-13-14 parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/02/2017 tarihli, 220sayılı yazısı.

35- 2/116-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02/01/2017 tarih ve 01 sayılı kararı ile uygun görülen Beşköprü Mahallesi, 17421 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/02/2017 tarihli, 222 sayılı yazısı.

36- 2/117-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/01/2017 tarih ve 02 sayılı kararı ile uygun görülen Kemalpaşa Mahallesi, 17772-17773-17774 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/02/2017 tarihli, 221sayılı yazısı.

37- 2/118-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/12/2016 tarih ve 115 sayılı kararı ile uygun görülen Beşköprü Mahallesi, 1913 ada 9 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/02/2017 tarihli, 216sayılı yazısı.

38- 2/119-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/02/2017 tarih ve 13 sayılı kararı ile uygun görülen Bahçelievler Mahallesi, 1509 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/02/2017 tarihli, 259sayılı yazısı.

39- 2/120- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/11/2016 tarih ve 10/612 sayılı kararı ile onaylanan Hendek İlçesi Çamlıca Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlarıngörüşülmesine ilişkin 01/02/2017 tarihli, 219sayılı yazısı.

40- 2/121-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi Başpınar Mahallesi 613 ada, 5 nolu parselin kuzeyinde ve 647 ada 1 nolu parselin güneyinde bulunan kadastral boşluğa ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 07/02/2017tarihli, 256sayılı yazısı.

41- 2/122- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Yeni Mahallede ekli krokide belirtilen alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 01/02/2017tarihli, 217 sayılı yazısı.

42- 2/123- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek Belediye Meclisi’nin 07/12/2016 tarih ve 107 sayılı kararı ile uygun görülen Başpınar Mahallesi, 129 ada, 2-4-6 ve 8 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/02/2017 tarihli, 269sayılı yazısı.

43- 2/124- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek Belediye Meclisi’nin 07/12/2016 tarih ve 105 sayılı kararı ile uygun görülen Başpınar Mahallesi, 54 adada bulunan 7.00 metrelik imar yollarının kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/02/2017 tarihli, 271 sayılı yazısı.

44- 2/125- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek Belediye Meclisi’nin; 07/12/2016 tarih ve 106 sayılı kararı ile uygun görülen Başpınar Mahallesi, 1011 adaya yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/02/2017 tarihli, 257sayılı yazısı.

45- 2/126- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek Belediye Meclisi’nin; 13/07/2016 tarih ve 65 sayılı kararı ile uygun görülen Başpınar Mahallesi, 625 ada, 1-2-3 nolu parseller ile 192 ada, 24-28 parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/02/2017 tarihli, 258sayılı yazısı.

46- 2/127- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek Belediye Meclisi’nin 13/07/2016 tarih ve 66 sayılı kararı ile uygun görülen Başpınar Mahallesi,1038 ada, 6-7-8 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/02/2017 tarihli, 272sayılı yazısı.

47- 2/128- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek Belediye Meclisi’nin; 13/07/2016 tarih ve 64 sayılı kararı ile uygun görülen, Başpınar Mahallesi,192 ada, 37-38-111-113-142-151-154-157-160-235-237 parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/02/2017 tarihli, 270sayılı yazısı.

48- 2/129- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek Belediye Meclisi’nin 13/07/2016 tarih ve 63 sayılı kararı ile uygun görülen Başpınar Mahallesi, 110 ada, 10-11-13-14-17-44-45-46-47-48-49 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/02/2017 tarihli, 218sayılı yazısı.

49- 2/130- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek Belediye Meclisi’nin; 13/07/2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile uygun görülen, Başpınar Mahallesi, 640-641-642-643-644-645-685-686 adalarda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/02/2017 tarihli, 261sayılı yazısı.

50- 2/131- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek Belediye Meclisi’nin 05/10/2016 tarih ve 91 sayılı kararı ile uygun görülen Nüzhetiye Mahallesi, 804-64-68 ve 70 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/02/2017 tarihli, 223sayılı yazısı.

51- 2/132- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek Belediye Meclisi’nin; 05/10/2016 tarih ve 93 sayılı kararı ile uygun görülen, Nuriye Mahallesi, 89-92-342-412-413-414 ve 415 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/02/2017 tarihli, 263sayılı yazısı.

52- 2/133- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek Belediye Meclisi’nin 05/10/2016 tarih ve 92 sayılı kararı ile uygun görülen Necatipaşa Mahallesi, 938 ada, 3-5-6 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/02/2017 tarihli, 215 sayılı yazısı.

53- 2/134- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek Belediye Meclisinin 05/10/2016 tarih ve 90 nolu meclis kararı ile onaylanan, Necatipaşa Mahallesi, 898 ada, 2-3-4-5-67 ve 37 nolu parsellere yapılaşma şartının E:0.50, Yençok:10.00 olarak eklendiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/02/2017 tarihli, 260sayılı yazısı.

54- 2/135- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek Belediye Meclisinin 05/10/2016 tarih ve 89 sayılı kararı ile, Sakarya Büyükşehir BelediyeMeclisinin 10/11/2014 tarih ve 12/327 sayılı kararı ile kesinleşen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının Uygulama Hükümlerine madde eklenmesine ilişkin 07/02/2017 tarihli, 255sayılı yazısı.

55- 2/136- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, 113 ada 10 nolu parsel ile Akyazı Devlet Hastanesi’nin bulunduğu bölgeye yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 03/01/2017 tarih ve 3 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 30/01/2017 tarihli, 198 sayılı yazısı.

56- 2/137- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Yahyalı Mahallesi, 112 ada 1 nolu parselin “Eğitim Tesis Alanı”na dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 03/01/2017 tarih ve 4 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 30/01/2017 tarihli, 199 sayılı yazısı.

57- 2/138- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, G24C02C2C- G24C02C2D-G24C02C3B ve G24C02C3B paftalarında yer alan 2904-3077-3079-8120-8345 ve 212 sayılı parsellere yönelik hazırlanan ve Arifiye Belediye Meclisinin 02/01/2017 tarih ve 2017/06 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/02/2017 tarihli, 262sayılı yazısı.

58- 2/139- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü Belediye Meclisi’nin 02/01/2017 tarih ve 2017/08 sayılı kararı ile uygun görülen; Küçük Söğütlü Mahallesinde ekte sınırları belirtilen 50. Bölgeye ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklikleri ile plan onama yetkisinin görüşülmesine ilişkin 07/02/2017 tarihli, 264sayılı yazısı.

59- 2/140- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Maliye Hazinesi adına tescilli Atatürk İlkokulu’nun bulunduğu Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 312 ada, 15 nolu parselin katlı otopark yapılmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına devri veya tahsisi, buna karşılık Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce gösterilecek alanlara Milli Eğitim Bakanlığı’nın tip projelerine uygun iki adet 24 derslikli okul yapılması hususunda Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/02/2017 tarihli, 1524837Referans sayılı yazısı.

60- 2/141- Belediyemiz Zabıta Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/04/2010 tarihli, 4/151 sayılı kararı ile kabul edilen Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliğinde yapılan düzenlemelerin görüşülmesine ilişkin 16/01/2017 tarihli, 63 sayılı yazısı.

61- 2/142-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Siirt Belediye Başkanlığının 23/01/2017 tarihli, 55 sayılı yazısı ile talep olunan, Kurumumuzaaittoplu taşıma hizmetlerinde kullanılmayan 4 adet otobüs ile, Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2017 yılı için belirlemiş olduğu T Cetvelindeki 2 adet otobüsün tedarik edilerek Siirt Belediyesinebedelsiz devrine ilişkin 01/02/2017 tarihli, 241 sayılı yazısı.

62- 2/143-Belediyemiz Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünün talep yazısı ile, Adapazarı İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ilimizde Kanser Erken Teşhis ve Tarama Hizmetleri yürütüldüğünden, bu hizmet için kullanılmak üzere bir adet Dijital Tomosentezli Tüm Alan Dijital Mamografi cihazının Belediyemizce satın alınması ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75/b maddesi hükümlerine göre Sakarya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğüne hibe edilmesine ilişkin 07/02/2017 tarihli, 1525414 sayılı yazısı.

63- 2/144-Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin 2.Lot Sahasının yapımına ait finansman için İLBANK A.Ş.’den 25.000.000,00TL kredi alınması ve bu krediye ait işlemlerin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesineilişkin 06/02/2017 tarihli, 1522838sayılı yazısı.


64- 2/145-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının,Adapazarı İlçesi Yenidoğan Mahallesi, Yan Sokak No=7 adresinde yapımı gerçekleştirilen 7636 m2 alanlı,  237 araç kapasiteli Katlı Otoparkın, 5216 Sayılı Belediye Kanununun 26. maddesine istinaden 3.000,00TL+KDV aylık kira bedeli karşılığında Belediyemiz iştiraki olan BELPAŞ A.Ş.ne 1 yıllığına işletilmek üzere devrine ilişkin 08/02/2017 tarihli, 1525478 Referanssayılı yazısı.

65- 2/146- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün Akçay Barajı İsale Hatları üzerinde Hidroelektrik Santraller Yapımı işi için 25.000.000,00 TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 07/02/2017 tarihli,1525457 Referans sayılı yazısı.

66- 2/147- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel MüdürlüğününKeremali İsale Hattı üzerinde Hidroelektrik Santral Yapımı işi için 3.000.000,00 TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 07/02/2017 tarihli,1525465 Referans sayılı yazısı.

67- 2/148- Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 19/01/2017 tarihli, 19 sayılı yazısı ile terör örgütlerinin hain saldırıları sonucunda görevi başında şehit olanların yakınlarına konut alabilmek için Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bütçesinde harcama kalemi açılarak, yedek ödenek kaleminden 500.000,00 TL aktarılması, alınacak konutlar ile ilgili iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 07/02/2017 tarihli, 1521492 sayılı yazısı.

68- 2/149- Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait, Mithatpaşa Mahallesi, 197 ada, 19 nolu parselde 140.779,27 m2’lik taşınmazın (Orman Park) 18.000 m2'lik kısmının 13/06/2005 tarihli, 6/337 sayılı meclis kararı gereğince yapılan kira sözleşmesi bittiğinden 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereği tekrar ihale yolu ile Sakarya Büyükşehir Belediyemiz adına 10 yıllığına ihale yoluyla kiralanması ve BELPAŞ’ne 5216/26.maddesince 10 yıl süreli, yıllık gelirinin %3’ünün Belediyemize tahsisi ile işletilmek üzere devredilebilmesi, yapılacak protokol ve sözleşmenin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 07/02/2017  tarihli, 1524870 Referans sayılı yazısı.

69- 2/150- Belediyemiz Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının, mülkiyeti hazineye aitArifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2626 Ada 9 Parsel nolu ve 282170.80 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemize kiralanan kısmında (30.000.00 m2) Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ile süs, gıda, tohum ve fide üretim mükemmeliyet merkezi kurulmasını amacı ile ortak proje yapmak ve bu projede gerekli iş ve işlemleri sağlamak için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin c ve d bendi uyarınca bütün bu işlemler kapsamında gerekli protokollerin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine  ilişkin 07/02/2017 tarihli, 1 sayılı yazısı.

70- 2/151- Belediyemiz İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz 2017 yılı Hizmet içi Eğitim Programları kapsamında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda Belediye Başkanının görev yetkilerini belirleyen 18.maddesinin (g) bendinde belirtilen “yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak” hükmü gereği, Marmara Belediyeler Birliği ile protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 30/01/2017 tarihli, 213 sayılı yazısı.

71- 2/152- Belediyemiz İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (1) bendine göre kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerinde bulunan memurların durumlarına göre kadro derecelerinin iptal-ihdası ile ilgili hazırlanan Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin (III sayılı) görüşülmesine ilişkin 30/01/2017 tarihli, 212 sayılı yazısı.

 

 -13/02/2017 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-

 

72.2/153. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi Hanlıköy Mahallesi 404 ada 1 nolu parselin sanayi alanından idare hizmet alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar plan değişikliğine ait 10/02/2017 tarihli 1526606 Referans sayılı yazısı.

73.2/154. Arifiye İlçe Belediyesinin, Arifiye İlçesi Sakarya Mahallesi imar sınırlarında 1/25000 ölçekli ve 1/5000 Nazım imar planlarında ticaret alanı olarak planlanan alanın konut alanı olarak hazırlanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 Nazım imar plan değişikliği teklifine ait 553 ve 554 sayılı yazısı.

74.2/155.Hendek İlçe Belediye Meclisinin, Adalet Sarayı yapılması planlanan Başpınar Mahallesi 613 ada, 5 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devrine ait 04/01/2017 tarihli, 10 sayılı kararı.

75.2/156.Akyazı İlçe Belediye Meclisinin, 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı Revizyonunda plan notunun kaldırılmasına ait 07/02/2017 tarihli, 12 sayılı kararı.

76.2/157.Akyazı İlçe Belediye Meclisinin, Kuzuluk Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan notunda değişiklik yapılmasına ait 07/02/2017 tarihli, 13 sayılı kararı.

×