Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
13.02.2017
82
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi, Taşkısığı ve Tekeler Mahalle sınırlarında, Arpalık Devlet Orman Arazisi içinde kalan 200.074,44 m²?lik alanda ?Entegre Katı Atık İşleme ve Bertaraf Tesisi?ne ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı.
Adapazarı İlçesi, Taşkısığı ve Tekeler Mahalle sınırlarında, Arpalık Devlet Orman Arazisi içinde kalan 200.074,44 m²?lik alanda ?Entegre Katı Atık İşleme ve Bertaraf Tesisi?ne ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan, 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının KABULÜNÜNuygun olacağıyönündeki25/01/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
83
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 78 ada, 168 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz.
-15.06.2016 tarih ve 11348 sayılı dilekçe ile;Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 09.05.2016 tarih ve 5/260 sayılı kararıyla onaylanan Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 78 ada, 168 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine; 78 ada, 140 nolu parselin bulunduğu ticaret adası ile Sosyo Kültürel Tesis Alanı arsındaki yolun kaldırılmaması yönünde yapılan itirazın;Sosyo Kültürel Tesis Alanında kalan 78 ada, 168 nolu parselin kuzeyine parsel sınırından geçecek şekilde 5.00 m.lik yaya yolu ilave edilmesi ve Kültürel Tesis Alanı olacak şekliyle DeğiştirilerekKabulününuygun olacağıyönündeki01/02/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
84
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Yahyalar Mahallesi, 3430 ada, 79 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarıİlçe Belediye Meclisince alınan05.09.2016 tarih ve 8/114 sayılı kararı ile uygun görülen, Yahyalar Mahallesi, 3430 ada, 79 nolu parselin kuzeyinden geçen 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılması halinde, mahreçsiz herhangi bir parselin bulunmaması ve yolun halihazırda açık olmaması nedeniyle, kamu yararı, Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esasları açısından uygun görülmüş olup, hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininKABULÜNÜNuygun olacağıyönündeki07/02/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
85
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Erenler İlçesi, Kardelen Sokağın Orhangazi Caddesine çıkışında yapılması düşünülen kavşak ve yol düzenlemesine ilişkin onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine askı süresinde yapılan itiraz.
- Türkiye Elektrik İletim A.Ş.?nin 22/08/2016 tarih ve 307661 sayılı yazısı ile; Adapazarı ve Erenler İlçeleri arasında bulunan Orhangazi Caddesi üzerinde, Erenler İlçesi, Kardelen Sokağın Orhangazi Caddesine çıkışında yapılması düşünülen kavşak ve yol düzenlemesine ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih - 7/421 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına kampüs sahası ve aktif olarak enerji iletiminde kullanılan 154 Kv Adapazarı-Ereğli Enerji Nakil Hattı?nın 1304-A nolu direğinin bulunduğu alan ve Kuruluşa ait tesislerin imar yolunda kaldığı gerekçesiyle yapılan itirazın; REDDİNİN uygun olacağıyönündeki20/01/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
86
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 6552 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 6552 nolu parsel ile plan bütünlüğü açısından 6554 nolu parselin de ilave edilerek Sosyo-Kültürel Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifininKABULÜNÜNuygun olacağı yönündeki08/02/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
87
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Küpçüler Mahallesinde bulunan 605 ada, 68 nolu parsel üzerinde hizmet binası yapımına yönelik olarak hazırlanan Belediye Hizmet Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifleri.
Erenler İlçesi, Küpçüler Mahallesinde bulunan mülkiyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait olan 605 ada, 68 nolu parsel üzerinde hizmet binası yapımına yönelik olarak hazırlanan Belediye Hizmet Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerininREDDİNİNuygun olacağı yönündeki25/01/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
88
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Pirahmetler Mahallesi, 2431 ada, 51 ve 76 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Erenler İlçesi, Pirahmetler Mahallesinde bulunan 2431 ada 51 ve 76 nolu parsellere ilişkin ''Sağlık Tesis Alanı'' yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki25/01/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
89
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi Yavuz Selim Caddesi ve kavşak düzenlenmesine ait hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri ve 1/1000 ölçekli plan Onama Yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine devri.
Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi Yavuz Selim Caddesi ve kavşak düzenlenmesine ait hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri ve 1/1000 ölçekli plan Onama Yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan Erenler Belediye Meclisi?nin 06.02.2017 tarih ve 10 sayılı kararı ile birlikte KABULÜNÜNuygun olacağı yönündeki07/02/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Osman Gazi Caddesi ile Şehit Gökhan YAŞARTÜRK Cadde bağlantısını sağlayacak olan 20 m.lik imar yolunun düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifleri ve1/1000 ölçekli plan değişikliği yapma yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devri.
Hendek İlçesi, Osman Gazi Caddesi ile Şehit Gökhan YAŞARTÜRK Cadde bağlantısını sağlayacak olan 20 m.lik imar yolunun ve bölgede bulunan adaların yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifleri ve1/1000 ölçekli plan değişikliği yapma onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan Hendek İlçe Belediyesinin 02/11/2016 tarih ve 99 sayılı- 04/01/2017 tarih ve 8 sayılı meclis kararları ile birlikte KABULÜNÜNuygun olacağı yönündeki08/02/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
91
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇ.REVZ.UYGL.İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞŞK.
Akyazı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliği.
Akyazıİlçe Belediye Meclisince alınan01.11.2016 tarih ve 104 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinde 25. maddede yer alan ?Ayrık Nizama Tabi Konut Alanlarında yeni oluşturulacak parsellerin derinliğinin 20.00 metreden, Bitişik Nizama Tabi Ticaret Alanlarında ise; 18.00 metreden az olamaz.? şeklindeki plan hükmünün kaldırılmasınınREDDİNİNuygun olacağı yönündeki20/01/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
92
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 79 ada, 1 ve 6 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Akyazıİlçe Belediye Meclisince alınan06.12.2016 tarih ve 114 sayılı kararı ile uygun görülen, İnönü Mahallesi, 79 ada, 1 ve 6 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininREDDİNİNuygun olacağı yönündeki01/02/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
93
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Seyfeler Mahallesi, 118 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 nolu, 119 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 nolu (eski 106 ada, 70 ve 71 nolu) parseller ile 117 ada, 1-2-3 nolu, 106 ada, 146-147-148 nolu (eski 106 ada, 66 nolu) parselleri kapsayan alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Akyazıİlçe Belediye Meclisince alınan06.12.2016 tarih ve 116 sayılı kararı ile uygun görülen, Seyfeler Mahallesi, 118 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 nolu, 119 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 nolu (eski 106 ada, 70 ve 71 nolu) parseller ile 117 ada, 1-2-3 nolu, 106 ada, 146-147-148 nolu (eski 106 ada, 66 nolu) parselleri kapsayan alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininREDDİNİNuygun olacağı yönündeki20/01/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
94
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 41 ada, 150 nolu parselin bulunduğu bölgeye yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Akyazıİlçe Belediye Meclisince alınan06.12.2016 tarih ve 115 sayılı kararı ile uygun görülen, Cumhuriyet Mahallesi, 41 ada, 150 nolu parselin bulunduğu bölgeye yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininREDDİNİNuygun olacağı yönündeki01/02/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
95
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Karasu İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı.
Karasu İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporunun KABULÜNÜNuygun olacağı yönündeki07/02/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
96
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, G24C03D1C pafta, 264 ada, 4 nolu parsel ile 8313 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Arifiyeİlçe Belediye Meclisince alınan01.12.2016 tarih ve 2016/69 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifbey Mahallesi, G24C03D1C pafta, 264 ada, 4 nolu parsel ile 8313 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin; 8313 nolu parselin bulunduğu yapı adasının yapılaşma şartlarından Yençok=15.00m.?ninYençok=12.00 m. olarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREKKABULÜNÜNuygun olacağıyönündeki20/01/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
97
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Sapanca Belediyesine ait olan 909-915 ve 918 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devri.
Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Sapanca Belediyesine ait olan 909-915 ve 918 nolu parsellerin yapılaşma koşulları E:1.00, Yençok=14.50 m. olacak şekilde Ortaöğretim Tesis Alanı (Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin; Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü?nün 18/08/2016 tarih ve 8820471 sayılı yazısında belirtilen Toplam Alanı 4.983,65 m² olan özel projenin, arsanın deprem bölgesi zemin parametreleri ile ısı koşullarına göre revize edilerek uygulanması talebi ile birlikteve Sapanca Belediye Meclisince alınan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devrine yönelik 03.10.2016 tarih ve 2016/83 sayılı kararı birlikteKABULÜNÜNuygun olacağıyönündeki20/01/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
98
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi, Devlet Mahallesi, G24B05C3C - G24B05C3D pafta, 5306 ve 5307 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Ferizliİlçe Belediye Meclisince alınan11.07.2016 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen, Devlet Mahallesi, G24B05C3C- G24B05C3D pafta, 5306 ve 5307 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin REDDİNİNuygun olacağı yönündeki25/01/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
99
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Ferizli İlçesi, Gölkent Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı.
Ferizli İlçesi, Gölkent Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporunun KABULÜNÜNuygun olacağı yönündeki25/01/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
100
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2016/433 sayılı kararı ile iptal edilen Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporu ve Kocaali İlçe Belediye Meclisince alınan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devrine yönelik 16/08/2016 tarih ve 68 sayılı kararı ile birlikte KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 25/01/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
101
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Karapürçek İlçesi İnönü Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sk. 3 pafta, 1196-2787- 1370-1192 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilan- askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz.
04.11.2016 tarihli dilekçe ile; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.09.2016 tarih 8/496 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan, Karapürçek İlçesi, İnönü Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sk. 3 pafta, 1196-2787-1370-1192 nolu parsellere doğu-batı istikametinde 7.00 m.lik yol konulmasına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin öneri plandaki şekliyle düzenlemesi yönünde yapılan itirazın; Belediyesinden geldiği şekilde Kabulünün uygun olacağı, yönündeki 01/02/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
102
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya İli, Pamukova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 386 ada, 4 ve 5 nolu parsellerin III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Pamukova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 386 ada, 4 ve 5 nolu parsellerin III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 01/02/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
103
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Pamukova İlçe Merkezi 1. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazlar..
Pamukova Belediye Meclisinin 06.01.2017 tarih ve 16 sayılı kararıyla kabul edilen itiraz konularının mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda itirazlara ilişkin alınan kararın; 1 ? Pamukova İlçe Belediyesine 16/12/2016 tarih ve 3024 kayıt nolu dilekçe ile; Yenice Mahallesi, 7850 ve 7851 nolu parsellerin kuzeyinden geçen yolun eski haline getirilmesi, bu mümkün değil ise yolun adaletli bir şekilde kuzey ve güney parsellerden eşit olacak şekilde genişletilmesi yönünde yapılan itirazın, plan bütünlüğüne ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırılık arz ettiğinden Reddinin uygun olacağına; 2 - Pamukova İlçe Belediyesine 09/12/2016 tarih ve 2950 kayıt nolu dilekçe ile; Elperek Mahallesi, 4602-4603-4604 ve 4606 nolu parsellerin Bitişik Nizam 3 kat, ancak çevre imar adalarının Bitişik Nizam 4 kat olarak planlanması sebebiyle söz konusu parsellerin bulunduğu imar adalarının da Bitişik Nizam 4 kat olarak planlanması yönünde yapılan itirazın, Belediyesinden geldiği şekilde Kabulünün uygun olacağı; 3 - Belediyesine 06/12/2016 tarih ve 2932 sayı ile kayıtlı dilekçe konusu itiraz; Elperek Mahallesi, 10154-10155 ve 9378 nolu parsellerin Ayrık Nizam 4 kat Taks:0.40 ve Kaks:1.20 olarak planlandığı ancak parsellerin batısında bulunan 12.00 metrelik yola cepheli olan adaların Bitişik Nizam 4 kat ve Ayrık Nizam 4 kat Taks:0.40 ve Kaks:1.60 olarak planlanması sebebiyle söz konusu parsellerin bulunduğu imar adalarının da Bitişik Nizam 4 kat, ya da Ayrık Nizam 4 kat Taks:0.40 ve Kaks:1.60 olarak planlanması yönünde yapılan itirazın, Belediyesinden geldiği şekilde Kabulünün uygun olacağı; ./? (13/02/2017 tarihli;2/103 sayılı kararın devamıdır.) 4 - Belediyesine 19/12/2016 tarih ve 3040 sayı ile kayıtlı dilekçe konusu itiraz; Elperek Mahallesi, 9177 nolu parselin bulunduğu imar adasının Ayrık Nizam 3 kat olarak planlandığı ancak parselin cephe aldığı 15.00 metrelik imar yoluna cepheli diğer imar adalarının 4 kat olarak planlanması sebebiyle bu yoldan cephe alan diğer adaların da 4 kat olarak planlanması yönünde yapılan itirazın, Belediyesinden geldiği şekilde Kabulünün uygun olacağı; 5 - Belediyesine 19/12/2016 tarih ve 3039 sayı ile kayıtlı dilekçe konusu itiraz; Yenice Mahallesi, 5203 nolu parselin Ayrık Nizam 3 kat olarak planlandığı ancak eski imar planında Bitişik Nizam 3 kat olması ve ada içindeki yapılaşmanın büyük bir kısmının Bitişik Nizam olarak tamamlanmış olması sebebiyle söz konusu parselin bulunduğu imar adasının da Bitişik Nizam 3 kat olarak planlanması yönünde yapılan itirazın, plan bütünlüğüne aykırılık arz ettiğinden Reddinin uygun olacağına; 6 - Belediyesine 22/12/2016 tarih ve 3091 sayı ile kayıtlı dilekçe konusu itiraz; Türbecivarı Mevkii, 912 nolu parselin Park Alanı ve İmar yollarından dolayı uygulanacak kesinti %44.1045 olması sebebiyle parselin batısındaki imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, yol 7.00 metre olacak şekilde Değiştirilerek Kabulünün uygun olacağı; 7 - Belediyesine 23/12/2016 tarih ve 3110 sayı ile kayıtlı dilekçe konusu itiraz; Yenice Mahallesi, 5202 nolu parselin Ayrık Nizam 3 kat olarak planlandığı ancak eski imar planında Bitişik Nizam 3 kat olması ve ada içindeki yapılaşmanın büyük bir kısmının Bitişik Nizam olarak tamamlanmış olması sebebiyle söz konusu parselin bulunduğu imar adasının da Bitişik Nizam 3 kat olarak planlanması yönünde yapılan itirazın, plan bütünlüğüne aykırılık arz ettiğinden Reddinin uygun olacağına; 8 - Belediyesine 27/12/2016 tarih ve 3122 sayı ile kayıtlı dilekçe konusu itiraz; Elperek Mahallesi, 6592 ve 6606 nolu parsellerin Bitişik Nizam 3 kat, ancak çevre imar adalarının 4 kat olarak planlanması sebebiyle söz konusu parsellerin bulunduğu imar adasının da 4 kat olarak planlanması yönünde yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağına; 9 - Belediyesine 27/12/2016 tarih ve 3123 sayı ile kayıtlı dilekçe konusu itiraz; Elperek Mahallesi, 242 ada 2 nolu parselin Bitişik Nizam 3 kat, ancak çevre imar adalarının 4 kat olarak planlanması sebebiyle söz konusu parsellerin bulunduğu imar adasının da 4 kat olarak planlanması yönünde yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağına; 10 - Belediyesine 28/12/2016 tarih ve 3147 sayı ile kayıtlı dilekçe konusu itiraz; Elperek Mahallesi, 1109-8619-7044-7046-8621-8622 ve 8620 nolu parsellerde planlanan Park Alanı ve İmar yollarından dolayı uygulanacak kesinti %40 dan fazla olması ve Pamukova Belediyesi?nin bu bölgede 18. madde uygulaması ya da kamulaştırma yapamayacağından bahisle 7.00 metrelik imar yolunun parsellerin doğu sınırına kaydırılması yönünde yapılan itirazın, Belediyesinden geldiği şekilde Kabulünün uygun olacağı; 11 - Belediyesine 30/12/2016 tarih ve 3180 sayı ile kayıtlı dilekçe konusu itiraz; Elperek Mahallesi, 4394 ve 4395 nolu parsellerin arasından 12.00 metrelik imar yolu geçmesi, mevcut yapının tarihi bina olması ve 4394 nolu parselde 7.00 metrelik imar yolu planlandığından çekme mesafeleri uygulandığında yapı yapılamaması yönünde yapılan itirazın, Belediyesinden geldiği şekilde Kabulünün uygun olacağı; 12 - Belediyesine 30/12/2016 tarih ve 3183 sayı ile kayıtlı dilekçe konusu itiraz; Elperek Mahallesi, 6919 nolu parselden geçen 7.00 metrelik imar yoluna göre ön çekme mesafeleri uygulandığında yapı yapılamaması sebebiyle imar yolunun kaydırılması yönünde yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı; yönündeki 01/02/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
104
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Kaynarca İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresince yapılan itirazlar.
A.Kaynarca Belediye Başkanlığının 27/07/2016 tarih ve 887 sayılı yazısı (R:1440352) ve Kaynarca Belediye Başkanlığının 19/07/2016 tarih ve 835 sayılı yazısı (R:1436339) ile yapılan itiraz konularından kat artışı talebi olan itirazlar; 1. Merkez Mahallesi, Stat Caddesi, Meslek Yüksek Okulu Kuzey cephesinde kalan alanın imar planında 3 kat olarak yoğunluğunun artırılması yönünde yapılan itirazın; yapı adasında kat artışı talebinin, plan ölçeği gereği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusu olması sebebi Reddinin uygun olacağına; 2. Merkez Mahallesi, Futbol sahası kuzey cephesinde kalan alanın imar planında 3 kat olarak yoğunluğunun artırılması yönünde yapılan itirazın; yapı adasında kat artışı talebinin, plan ölçeği gereği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusu olması sebebi Reddinin uygun olacağına; 3. Konak Mahallesi, kuzey cephesinde kalan alanın imar planında 3 kat olarak yoğunluğunun artırılması yönünde yapılan itirazın; yapı adasında kat artışı talebinin, plan ölçeği gereği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusu olması sebebi Reddinin uygun olacağına; 4. İlçe Devlet Hastanesi karşısında bulunan Orta Mahalle sınırlarında kalan alanın imar planında 3 kat olarak yoğunluğunun artırılması yönünde yapılan itirazın; yapı adasında kat artışı talebinin, plan ölçeği gereği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusu olması sebebi Reddinin uygun olacağına; 5. Orta Mahallesinde bulunan Aziz Duran Park Alanının bir kısmının Kültürel Tesis Alanı olarak planlanması yönünde yapılan itirazın; Merkez Mahallesi, 29 ada, 184 nolu mülkiyeti Kaynarca Belediyesine ait parselin Kültürel Tesis Alanı olarak planlanmasının ekli plandaki şekli ile Kabulünün uygun olacağına; 6. İlçe Devlet Hastanesinin batı cephesinde bulunan Hatipler Mahallesi sınırlarında kalan alanın imar planında 3 kat olarak yoğunluğunun artırılması yönünde yapılan itirazın; yapı adasında kat artışı talebinin, plan ölçeği gereği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusu olması sebebi Reddinin uygun olacağına; 7. Hatipler Mahallesi Seyfettin Selim Meslek Lisesi güney cephesinde bulunan alanın imar planında 3 kat olarak yoğunluğunun artırılması yönünde yapılan itirazın; yapı adasında kat artışı talebinin, plan ölçeği gereği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusu olması sebebi Reddinin uygun olacağına; 8. Merkez Mahallesi 26 ada, 25 nolu parsel, 25 ada, 43 ve 23 nolu parseller, Kertil Mahallesi 126 ada, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 nolu parseller, 127 ada, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 161, 162, 163, 164, 165 ve 166 nolu parsellerin Yeşil Alanda kalan kısımlarının Sanayi Alanına Dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; B.Donatı Alanları ve Yeşil Alanlara İlişkin yapılan itirazlar; 1. Belediyemiz evrakına 19/07/2016 tarih ve 12680 kayıt nolu dilekçe (R:1434596) ile; Merkez Mahallesi 155 ada, 7 nolu parselden Kamu Hizmet Alanın kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına, 2. Belediyemiz evrakına 26.07.2016 tarih ve 13158 kayıt nolu dilekçe (R:1437895) ile; Merkez Mahallesi 26 ada, 25 parsel, 25 ada, 43 ve 23 parseller ve Kertil Mahallesi 126 ada, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53 parseller, 127 ada, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 161, 162, 163, 164, 165 ve 166 nolu parsellerin Yeşil Alanda kalan kısımlarının Sanayi Alanına Dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; Diğer Konular; Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün 03.08.2016 tarih ve E.183899 sayılı yazısı ile Kandıra- Kaynarca Devlet Yolunun 1/5000 ölçekli ön projesi onaylandığından bahisle bu yolun imar planlarında dikkate alınması istenmiştir. Onaylanan Ön proje ile Kandıra-Kaynarca Devlet yolunun planlama sahasının güneyinden geçtiği anlaşılmış olup; bu sebeple İmar planında mer?i imar planları ile gelen 40.00 metre genişliğindeki imar yolunun hattı korunarak genişliğin 30 metre?ye düşürülmesinin Kabulünün uygun olacağına Kaynarca Belediye Başkanlığının 01.11.2016 tarih -32361275/690 sayılı yazısı ile iletilen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü?nce talep edilen konu;172 ada, 10 nolu parselde mevcutta yurt olarak kullanılan bir bina olması ve bu taşınmazın mülkiyeti Milli Eğitim Müdürlüğüne devredileceği gerekçesiyle, parselin Konut Alanı?ndan çıkartılarak Sosyal Tesis Alanı?na dönüştürülmesi şeklinde Kabulünün uygun olacağı, yönündeki 07/02/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
105
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sakarya İli, Taraklı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresince yapılan itirazlar.
A. Taraklı Belediye Başkanlığının 26/12/2016 tarih ve 1288 sayılı yazısı (R:1506678) ile yapılan 21 adet itiraz; 1. Taraklı İlçesi, 16 pafta, 2754 ada, 1 nolu parsel, 13 pafta, 3112 nolu parsel ve 16 pafta, 2921 nolu parsellere ait ruhsat ve iskan belgelerine istinaden Akaryakıt ve LPG istasyonu olarak plana işlenmesi ile ilgili itirazın; söz konusu alanın plan sınırının dışında kalması nedeniyle reddinin uygun olacağına; 2. Taraklı İlçesi, 34 pafta, 3079 nolu parsel Akaryakıt ve LPG istasyonu olarak plana işlenmesi ile ilgili yapılan itirazın; söz konusu alanın plan sınırının dışında kalması nedeniyle reddinin uygun olacağına; 3. Taraklı İlçesi, 20 LII paftasındaki, 02.12.2013 tarih ve 2013/45 sayılı İlçe Belediye Meclis Kararında yer alan Konut Alanının plana işlenmesi ile ilgili yapılan itirazın; onaylı jeolojik-jeoteknik etüt raporu, kurum görüşleri, onaylı paftalarının olmaması nedeniyle reddinin uygun olacağına; 4. Taraklı İlçesi, Yusufbey Mahallesi?nde 18.Madde Uygulaması yapılan alanda bulunan TİCK (Ticaret+Konut) alanına ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına; 5. Taraklı İlçesi?nde kurum görüşleri bulunan alanların imara açılması ile ilgili yapılan itirazın; söz konusu alanlar bu plana konu edilmiş olup itiraza konu bir durum bulunmadığından, reddinin uygun olacağına; 6. Taraklı İlçesi, Hacımurat Mahallesi, Aydın Sokak ile Ulu Sokak arasındaki alanın plana işlenmesi ile ilgili yapılan itirazın; kurum görüşleri, onaylı jeolojik-jeoteknik etüt raporu, onaylı plan paftalarının bulunmaması nedeniyle reddinin uygun olacağına; 7. Ek-7? de belirtilen alanın İbadet Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi ile ilgili yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına; 8. Taraklı İlçesi, Yusufbey Mahallesi, 1924-1925-3045-3047 nolu parsellerin 09.05.2013 tarih 2013/27 sayılı İlçe Belediye Meclis kararına göre plana işlenmesi ile ilgili yapılan itirazın, 1/5000 Revizyon Nazım İmar Plan sınırının dışında kaldığından reddinin uygun olacağına; 9. Taraklı İlçesi, Hacımurat Mahallesi, 2221nolu parselin 09.05.2013 tarih 2013/28 sayılı İlçe Belediye Meclis kararına göre plana işlenmesi ile ilgili itiraz; 1/5000 Revizyon Nazım İmar Plan sınırının dışında kaldığından reddinin uygun olacağına; 10. Taraklı İlçesi, Hacımurat Mahallesi 13 pafta 1383 parselden geçen 12.00 m. lik yolun 07.10.2013 tarih ve 2013/38 sayılı İlçe Belediye Meclis Kararına istinaden kaldırılması ile ilgili yapılan itirazın; 12.00 m. lik yolun bu planda bulunmadığından reddinin uygun olacağına; 11. Karayolları kamulaştırma sınırının Taraklı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına işlenmesi talebi; Taraklı İlçesi?ndeki kamulaştırma sınırı hakkında Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ile yazışmalar yapılarak, kamulaştırma sınırının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesinin uygun olacağına; 12. Taraklı İlçesi Termal Alanı ve yollarının 1/5000 Revizyon Nazım İmar Planına işlenmesi talebi; bahse konu Termal Turizm Bölgesi Sınırlarının plan işlenmesinin uygun olacağına; 13. Taraklı İlçesinin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan sınırlarının güncellenmesi ve tarım arazilerinin planda gösterilmesi ile ilgili yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına; 14. Taraklı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında 02.10.1996 tarih ve 1996/17 sayılı Meclis Kararına istinaden imara açılan 2900- 2901 parsel ve civarının; 02.12.2013 tarih ve 2013/45 sayılı İlçe Belediye Meclis Kararı ile yeniden düzenlenmiş olduğu belirtilerek, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile bu bölgenin tekrardan düzenlendiğini ve bu düzenlemenin halihazıra uymadığı için, eski haline dönülmesi ile ilgili yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına; 15. Taraklı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planındaki Pazar Alanı ile Otogar Alanın yerinin değiştirilmesi ile ilgili itirazın; Otogar Alanının B.K.T.V.K Kurulunun 25 Eylül 1992 gün ve 2675 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planındaki yerine kaydırılmasının(eski yerine kaydırılması) kabulüne; Pazar Alanının ise Mülkiyeti Taraklı Belediyesine ait, B.K.T.V.K Kurulunun 25 Eylül 1992 gün ve 2675 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde Özel Proje Alanı olarak planlanan 583 no?lu parselde yapılması planlandığından kaldırılarak ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına; 16. Taraklı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında ekte belirtilen Yeşil Alanlarının kaydırılması ve kaldırılması ile ilgili yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına; 17. Taraklı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında ekte belirtilen Eğitim Tesis Alanlarının kaldırılması ile ilgili yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına; 18. Sağlık Alanı olarak planlanan ancak Eğitim Alanı olarak tahsis edildiği belirtilen alanının; plana Eğitim Tesis Alanı olarak işlenmesi ile ilgili yapılan itirazın; ekli plandaki şekli ile kabulünün uygun olacağına; 19. Taraklı Mahallesinde bulunan sağlık ocağı ve pansiyon alanının kaldırılarak hastaneye çevrildiğinden bahisle; Sağlık Tesis Alanı olarak planlanan bütün Sağlık Tesis Alanlarının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; planın nüfus projeksiyonuna aykırılık arz etmesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin Ek tablosunda belirtilen Sağlık Tesisleri Standart Hesabı gereği herhangi bir azaltma yapılması mümkün olmadığından reddinin uygun olacağına; 20. Taraklı İlçesi, Yusufbey Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan sınırı dışında kalan alanın plan sınırına ilave edilmesi ilgili yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına; 21. Taraklı Belediyesi imar plan sahası içerisinde bulunan yapı adalarının; emsal ve kat adedi artışı ile ilgili yapılan itirazın; planın ölçeği gereği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusu olması sebebi ile reddinin uygun olacağına; B. Eğitim Tesis Alanına Yapılan İtirazlar 1. Taraklı İlçe Belediyesine 387 kayıt nolu dilekçede; 12 pafta, 1126 nolu parseli kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planındaki Eğitim Tesis Alanının kaldırılarak Konut Alanına dönüştürülmesi ile ilgili yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 2. Taraklı İlçe Belediyesine 388 kayıt nolu dilekçede; 12 pafta, 1124 nolu parseli kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planındaki Eğitim Tesis Alanının kaldırılarak Konut Alanına dönüştürülmesi ile ilgili yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 3. Taraklı İlçe Belediyesine 407 kayıt nolu dilekçede; 12 pafta, 1125 nolu parseli kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planındaki Eğitim Tesis Alanının kaldırılarak Konut Alanına dönüştürülmesi ile ilgili yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 4. Taraklı İlçe Belediyesine 406 kayıt nolu dilekçede; 12 pafta, 1125 nolu parseli kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planındaki Eğitim Tesis Alanının kaldırılarak Konut Alanına dönüştürülmesi ile ilgili yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 5. Taraklı İlçe Belediyesine 405 kayıt nolu dilekçede; 12 pafta, 1125 nolu parseli kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planındaki Eğitim Tesis Alanının kaldırılarak Konut Alanına dönüştürülmesi ile ilgili yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 6. Taraklı İlçe Belediyesine 416 kayıt nolu dilekçede; 12 pafta, 1121 nolu parseli kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planındaki Eğitim Tesis Alanının kaldırılarak Konut Alanına dönüştürülmesi ile ilgili yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 7. Taraklı İlçe Belediyesine 425 kayıt nolu dilekçede; 12 pafta, 1127 nolu parseli kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planındaki Eğitim Tesis Alanının kaldırılarak Konut Alanına dönüştürülmesi ile ilgili yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 8. Taraklı İlçe Belediyesine 424 kayıt nolu dilekçede; 12 pafta, 1127 nolu parseli kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planındaki Eğitim Tesis Alanının kaldırılarak Konut Alanına dönüştürülmesi ile ilgili yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 9. Taraklı İlçe Belediyesine 423 kayıt nolu dilekçede; 12 pafta, 1127 nolu parseli kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planındaki Eğitim Tesis Alanının kaldırılarak Konut Alanına dönüştürülmesi ile ilgili yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 10. Taraklı İlçe Belediyesine 436 kayıt nolu dilekçede; 12 pafta, 1123 nolu parseli kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planındaki Eğitim Tesis Alanının kaldırılarak Konut Alanına dönüştürülmesi ile ilgili yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 11. Taraklı İlçe Belediyesine 390 kayıt nolu dilekçede; 7 pafta, 917-918 nolu parselleri kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planındaki Eğitim Tesis Alanı, Yol, Konut Alanında kaldığından bahisle Konut+Ticaret Alanı olarak planlanması ile ilgili yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 12. Taraklı İlçe Belediyesine 385 kayıt nolu dilekçede; Hacımurat Mahallesi, 28 pafta, 2216 nolu parseli kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planındaki Eğitim Tesis Alanı, Yol, Konut Alanında kaldığından bahisle; Konut Alanı olarak plan yapılması ile ilgili yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 13. Taraklı İlçe Belediyesine 408 kayıt nolu dilekçede; Hacımurat Mahallesi, 14 pafta, 2212 nolu parseli kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planındaki Eğitim Tesis Alanı+Yolda kaldığından bahisle Konut Alanı yapılması ile ilgili yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 14. Taraklı İlçe Belediyesine 415 kayıt nolu dilekçede; Hacımurat Mahallesi, 14 pafta, 1339 nolu parseli kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planındaki Eğitim Tesis Alanı+Park Alanında kaldığından bahisle; Konut Alanlı olarak plan yapılması ile ilgili yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 15. Taraklı İlçe Belediyesine 389 kayıt nolu dilekçede; Ulucami Mahallesi, 895-897 nolu parselleri kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planındaki Eğitim Tesis Alanı+Konut Alanında kaldığından bahisle Eğitim Tesis Alanının kaldırılması ile ilgili yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, C. Spor Tesis Alanına Yapılan İtirazlar 1. Taraklı İlçe Belediyesine 413 kayıt nolu dilekçede; 12 pafta, 1320 nolu parseli kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planındaki Spor Tesis Alanı+ Konut Alanında kaldığından bahisle, bu alanın Konut Alanı olarak planlanması ile ilgili yapılan itirazın; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 2. Taraklı İlçe Belediyesine 409 kayıt nolu dilekçede; 12 pafta, 1324-1325 nolu parselleri kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planındaki Spor Tesis Alanında kaldığından bahisle, bu alanın Konut Alanı olarak planlanması yapılan itirazın; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 3. Taraklı İlçe Belediyesine 399 kayıt nolu dilekçede; 13 pafta, 1335 nolu parseli kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planındaki Spor Tesis Alanında kaldığından bahisle, bu alanın Konut Alanı olarak planlanması ile ilgili yapılan itirazın; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 4. Taraklı İlçe Belediyesine 398 kayıt nolu dilekçede; 13 pafta, 1336 nolu parseli kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planındaki Spor Tesis Alanı+ Park Alanında kaldığından bahisle, bu alanın Konut Alanı olarak planlanması ile ilgili yapılan itirazın; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 5. Taraklı İlçe Belediyesine 397 kayıt nolu dilekçede; 13 pafta, 1334 nolu parseli kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planındaki Spor Tesis Alanı+ Park Alanında kaldığından bahisle, bu alanın Konut Alanı olarak planlanması ile ilgili yapılan itirazın; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 6. Taraklı İlçe Belediyesine 434 kayıt nolu dilekçede; Hacımurat Mahallesi, 1502 nolu parseli kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında bir kısmının Spor Tesis Alanında kaldığından bahisle, bu alanın Konut Alanı olarak planlanması ile ilgili yapılan itirazın; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 7. Taraklı İlçe Belediyesine 395 kayıt nolu dilekçede; Ulucami Mahallesi, 12 pafta, 1325-1327 nolu parselleri kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında bir kısmının Spor Tesis Alanında kaldığından bahisle, bu alanın Konut Alanı olarak planlanması ile ilgili yapılan itirazın; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 8. Taraklı İlçe Belediyesine 393 kayıt nolu dilekçede; Ulucami Mahallesi, 12 pafta, 1326 nolu parseli kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında bir kısmının Spor Tesis Alanında kaldığından bahisle, bu alanın Konut Alanı olarak planlanması ile ilgili yapılan itirazın; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, D. İmar Planına İlave, Emsal Artışına İlişkin Yapılan İtirazlar 1. Taraklı İlçe Belediyesine 394 kayıt nolu dilekçede; Ulucami Mahallesi, 7 Pafta, 1955 nolu parselin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı içerisine alınması ile ilgili yapılan itirazın; bahse konu parsel bu planın sınırlarının dışında kaldığından reddinin uygun olacağına; 2. Taraklı İlçe Belediyesine 422 kayıt nolu dilekçede; Hacımurat, Mahallesi, 7 pafta, 1955 nolu parselin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı içerisine alınması ile ilgili yapılan itirazın; bahse konu parsel bu planın sınırlarının dışında kaldığından reddinin uygun olacağına; 3. Taraklı İlçe Belediyesine 386 kayıt nolu dilekçede; İğdelik Mevkii, 1509 nolu parselin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı içerisine alınması ile ilgili yapılan itirazın; bu planın konusu olmadığından reddinin uygun olacağına; 4. Taraklı İlçe Belediyesine 400 kayıt nolu dilekçede; Ulucami Mahallesi, 25 pafta, 2085 nolu parselin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı içerisine alınması ile ilgili yapılan itirazın; bahse konu parsel bu planın sınırlarının dışında kaldığından reddinin uygun olacağına; 5. Taraklı İlçe Belediyesine 429 kayıt nolu dilekçede; Hacımurat Mahallesi, 114 ada, 2 nolu parselin tamamının 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı içerisine alınması ile ilgili yapılan itirazın; bu planın nüfus projeksiyonuna aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına; 6. Taraklı İlçe Belediyesine 370 kayıt nolu dilekçede; Hacımurat Mahallesi, 2254 nolu parselde emsal ve kat adeti artışı ile ilgili yapılan itirazın; plan ölçeği gereği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusu olması sebebi ile reddinin uygun olacağına; 7. Taraklı İlçe Belediyesine 380 kayıt nolu dilekçede; Hacımurat Mahallesi, 3239 nolu parselde emsal ve kat adeti artışı ile ilgili yapılan itirazın; plan ölçeği gereği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusu olması sebebi ile reddinin uygun olacağına; E. Donatı Alanları ve Yeşil Alanlara İlişkin yapılan itirazlar; 1. Taraklı İlçe Belediyesine 432 kayıt nolu dilekçede; Hacımurat Mahallesi, 7 pafta, 918 nolu parseli kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planındaki Konut+Park Alanında kaldığından bahisle, bu alanın Konut Alanı olarak planlanması ile ilgili yapılan itirazın; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 2. Taraklı İlçe Belediyesine 428 kayıt nolu dilekçede; Yusufbey Mahallesi, 13 pafta, 1873 nolu parseli kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planındaki Konut+Park Alanında kaldığından bahisle, bu alanın tamamının Konut Alanı olarak planlanması ile ilgili yapılan itirazın; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 3. Taraklı İlçe Belediyesinin 26.12.2016 tarih ve 1288 sayılı yazısının eki dilekçede Yusufbey Mahallesi, 2636 nolu parselin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planındaki Kentsel Sit Alanı, Park, Yol alanında kaldığından bahisle, park alanının kaldırılması ile ilgili yapılan itirazın; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 4. Taraklı İlçe Belediyesine 431 kayıt nolu dilekçede; Hacımurat Mahallesi, 2900 nolu parsel 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planındaki Konut+Park Alanında kaldığından bahisle, bu alanın tamamının Konut Alanı olarak planlanması ile ilgili yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına; 5. Taraklı İlçe Belediyesine 396 kayıt nolu dilekçede; Hacımurat Mahallesi, 27 pafta, 2208 nolu parsel 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planındaki İbadet Alanı, Kültürel Tesis Alanı, Eğitim Tesis Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Park Alanında kaldığından bahisle, bu alanın tamamının Konut Alanı olarak planlanması ile ilgili yapılan itirazın; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 6. Taraklı İlçe Belediyesine 382 kayıt nolu dilekçede; Ulucami Mahallesi, 2084 nolu parselin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında üzerinden yol geçtiğinden bahisle, yolun kaydırılması ile ilgili yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 7. Taraklı İlçe Belediyesine 381 kayıt nolu dilekçede; Hacımurat Mahallesi, 11 pafta, 159-161-162 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planındaki Konut Alanı+Park Alanında kaldığından bahisle, Park Alanının kaldırılması ile ilgili yapılan itirazın; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 8. Taraklı İlçe Belediyesine 391 kayıt nolu dilekçede; Hacımurat Mahallesi, 15 pafta, 3064 (Eski 3007) nolu parselde 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Konut Alanı+Park+Yolda kaldığından bahisle, Park Alanının Konut Alanına dönüştürülmesi ile ilgili yapılan itirazın; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 9. Taraklı İlçe Belediyesine 404 kayıt nolu dilekçede; Hacımurat Mahallesi, 5 pafta, 2694 nolu parselde 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Konut Alanı+Park Alanında kaldığından bahisle, Park Alanının Konut Alanına dönüştürülmesi ile ilgili yapılan itirazın; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 10. Taraklı İlçe Belediyesine 433 kayıt nolu dilekçede; Hacımurat Mahallesi, 20 L 2 pafta, 2901 nolu parselde 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Konut Alanı+Park Alanında kaldığından bahisle, Park Alanının Konut Alanına dönüştürülmesi ile ilgili yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına; F. Otogar ve Pazaryerine İlişkin Yapılan İtirazlar; 1. Taraklı İlçe Belediyesine 414 kayıt nolu dilekçede; Taraklı Mahallesi, 2174 ve 2180 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Otogar Alanı+Yolda kaldığından bahisle söz konusu alanda yeniden düzenleme yapılması ile ilişkin itirazın; Otogar Alanının B.K.T.V.K Kurulunun 25 Eylül 1992 gün ve 2675 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planındaki yerine kaydırılmasının(eski yerine kaydırılması) ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına; 2. Taraklı İlçe Belediyesine 427 kayıt nolu dilekçede; Taraklı Mahallesi, 2176 nolu parselde 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Otogar Alanı+Park alanında kaldığından bahisle, söz konusu fonksiyonların kaldırılarak Konut+Ticaret olarak düzenlenmesine ilişkin yapılan itirazın; Otogar Alanının B.K.T.V.K Kurulunun 25 Eylül 1992 gün ve 2675 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planındaki yerine kaydırılmasının(eski yerine kaydırılması) ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına; 3. Taraklı İlçe Belediyesine 412 kayıt nolu dilekçede; Taraklı Mahallesi, 2171-2172 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Pazar Alanı+Teknik Altyapı Alanında kaldığından bahisle, söz konusu fonksiyonların kaldırılması ile ilgili yapılan itirazın; Pazar Alanının ise Mülkiyeti Taraklı Belediyesine ait, B.K.T.V.K Kurulunun 25 Eylül 1992 gün ve 2675 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde Özel Proje Alanı olarak planlanan 583 no?lu parselde yapılması planlandığından kaldırılarak, ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına; 4. Taraklı İlçe Belediyesine 426 kayıt nolu dilekçede; Taraklı Mahallesi, 2171-2172 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Pazar Alanı+Teknik Altyapı Alanında kaldığından bahisle, söz konusu fonksiyonların kaldırılması ile ilgili yapılan itirazın; Pazar Alanının Mülkiyeti Taraklı Belediyesine ait, B.K.T.V.K Kurulunun 25 Eylül 1992 gün ve 2675 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde Özel Proje Alanı olarak planlanan 583 no?lu parselde yapılması planlandığından kaldırılarak, ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına; 5. Taraklı Belediyesinin, 26.12.2016 tarih ve 12075 sayılı yazısının eki dilekçede; Hacımurat Mahallesi, 25 pafta, 2170 nolu parselin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Pazar Alanında kaldığından bahisle, Konut+Ticaret olarak düzenlenmesi ile ilgili yapılan yapılan itirazın; Pazar Alanının Mülkiyeti Taraklı Belediyesine ait, B.K.T.V.K Kurulunun 25 Eylül 1992 gün ve 2675 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde Özel Proje Alanı olarak planlanan 583 no?lu parselde yapılması planlandığından kaldırılarak, ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına; 6. Taraklı İlçe Belediyesine; 411 kayıt nolu dilekçede; Hacımurat Mahallesi, 2175-2179 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Otogar Alanında kaldığından bahisle, yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin yapılan itirazın; Otogar Alanının B.K.T.V.K Kurulunun 25 Eylül 1992 gün ve 2675 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planındaki eski yerine kaydırılması; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 893-898 no?lu parsellerin Eğitim Alanında kaldığından bahisle; söz konusu fonksiyonların kaldırılması ile ilgili talebin ise Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 7. Sakarya Büyükşehir Belediyesine 1501803 Referans no dilekçede; Hacımurat Mahallesi, 2175-2179 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Otogar Alanında kaldığından bahisle, yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin yapılan itirazın; Otogar Alanının B.K.T.V.K Kurulunun 25 Eylül 1992 gün ve 2675 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planındaki eski yerine kaydırılması ekli plandaki şekli ile kabulünün uygun olacağına, 893-898 nolu parsellerin Eğitim Alanında kaldığından bahisle, söz konusu fonksiyonların kaldırılması ile ilgili talebin ise Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 8. Sakarya Büyükşehir Belediyesine 1501795 Referans nolu dilekçede; Taraklı Mahallesi, 2174 ve 2180 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Otogar Alanı+Yolda kaldığından bahisle söz konusu alanda yeniden düzenleme yapılması ile ilişkin yapılan itirazın; Otogar Alanının B.K.T.V.K Kurulunun 25 Eylül 1992 gün ve 2675 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planındaki eski yerine kaydırılması ekli plandaki şekli ile kabulünün uygun olacağına, 9. Taraklı İlçe Belediyesine 402 kayıt nolu dilekçede; Taraklı İlçesi, Hacımurat Mahallesi, 2173 nolu parselin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Pazar Alanı+Teknik Altyapı Alanında kaldığından bahisle, söz konusu fonksiyonların kaldırılması ile ilgili yapılan itirazın; Pazar Alanının Mülkiyeti Taraklı Belediyesine ait, B.K.T.V.K Kurulunun 25 Eylül 1992 gün ve 2675 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde Özel Proje Alanı olarak planlanan 583 no?lu parselde yapılması planlandığından kaldırılarak, ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına; 10. Taraklı İlçe Belediyesine 403 kayıt nolu dilekçede; Taraklı İlçesi, Hacımurat Mahallesi, 2173 nolu parselin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Pazar Alanı+Teknik Altyapı Alanında kaldığından bahisle, söz konusu fonksiyonların kaldırılması ile ilgili yapılan itirazın; Pazar Alanının Mülkiyeti Taraklı Belediyesine ait, B.K.T.V.K Kurulunun 25 Eylül 1992 gün ve 2675 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde Özel Proje Alanı olarak planlanan 583 no?lu parselde yapılması planlandığından kaldırılarak, ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına; G. Diğer Konulara İlişkin Yapılan İtirazlar; 1. Sakarya Büyükşehir Belediyesine 1503549 Referans no kayıtlı dilekçede; a) Yeniköy Mahallesi, 123 ada, 2 nolu parsel, 124 ada, 2 nolu parsel; Taraklı Mahallesi, 13 pafta, 1839 nolu parsel, Taraklı Mahallesi, 15 pafta, 1267 nolu parselin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı içerisine alınması ile ilgili yapılan itirazın; bu planın konusu olmadığından reddinin uygun olacağına; b) Taraklı Mahallesi, 27 pafta, 2207 nolu parselin Kültürel Tesis Alanı, Eğitim Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Park Alanında kaldığından bahisle; mağduriyetin giderilmesi ile ilgili yapılan itirazın; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, c) Taraklı Mahallesi, 5 pafta, 507 nolu parsel ile 3 pafta, 317 nolu parsel Kentsel Sit Alanında kaldığından bahisle; mağduriyetin giderilmesi ile ilgili yapılan itirazın; bu planın konusu olmadığından reddinin uygun olacağına; d) Taraklı Mahallesi, 12 pafta, 1325 nolu parsel, 12 pafta, 1327 nolu parselin Spor Tesis Alanı+Konut Alanında kaldığından bahisle; mağduriyetin giderilmesi ile ilgili yapılan itirazın; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 2. Taraklı Belediyesinin, 26.12.2016 tarih ve 12075 sayılı yazısının eki olan, Taraklı İlçe Belediyesine 21.12.2016 tarihli dilekçede; a) Yeniköy Mahallesi, 123 ada, 2 nolu parsel, 124 ada, 2 nolu parsel, Taraklı Mahallesi, 13 pafta, 1839 parsel, Taraklı Mahallesi, 15 pafta, 1267 nolu parselin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı içerisine alınması ile ilgili yapılan itirazın; bu planın konusu olmadığından reddinin uygun olacağına; b) Taraklı Mahallesi, 27 pafta, 2207 nolu parselin Kültürel Tesis Alanı, Eğitim Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Park Alanında kaldığından bahisle; mağduriyetin giderilmesi ile ilgili yapılan itirazın;Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, c) Taraklı Mahallesi, 5 pafta, 507 nolu parsel ile 3 pafta, 317 nolu parsel Kentsel Sit Alanında kaldığından bahisle; mağduriyetin giderilmesi ile ilgili yapılan itirazın; bu planın konusu olmadığından reddinin uygun olacağına; d) Taraklı Mahallesi, 12 pafta, 1325 nolu parsel, 12 pafta, 1327 nolu parselin Spor Tesis Alanı+Konut Alanında kaldığından bahisle; mağduriyetin giderilmesi ile ilgili yapılan itirazın;Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 3. Sakarya Büyükşehir Belediyesine 1503540 Referans no kayıtlı dilekçede; a) Yeniköy Mahallesi, 123 ada, 2 nolu parsel, 124 ada, 2 nolu parsel, Taraklı Mahallesi, 13 pafta, 1839 nolu parsel, Taraklı Mahallesi, 15 pafta, 1267 nolu parselin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı içerisine alınması ile ilgili yapılan itirazın; bu planın konusu olmadığından reddinin uygun olacağına; b) Taraklı Mahallesi, 27 pafta, 2207 nolu parselin Kültürel Tesis Alanı, Eğitim Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Park Alanında kaldığından bahisle; mağduriyetin giderilmesi ile ilgili yapılan itirazın; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, c) Taraklı Mahallesi 5 pafta, 507 nolu parsel ile 3 pafta, 317 nolu parsel Kentsel Sit Alanında kaldığından bahisle; mağduriyetin giderilmesi ile ilgili yapılan itirazın; bu planın konusu olmadığından reddinin uygun olacağına; d) Taraklı Mahallesi, 12 pafta, 1325 nolu parsel, 12 pafta 1327 nolu parselin Spor Tesis Alanı+Konut Alanında kaldığından bahisle; mağduriyetin giderilmesi ile ilgili yapılan itirazın; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 4. Taraklı Belediyesinin, 26.12.2016 tarih ve 12075 sayılı yazısının eki olan Taraklı İlçe Belediyesine 21 Aralık 2016 tarih kayıtlı dilekçede; a) Yeniköy Mahallesi, 123 ada, 2 nolu parsel, 124 ada, 2 nolu parsel; Taraklı Mahallesi, 13 pafta, 1839 nolu parsel, Taraklı Mahallesi, 15 pafta, 1267 nolu parselin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı içerisine alınması ile ilgili yapılan itirazın; bu planın konusu olmadığından reddinin uygun olacağına; b) Taraklı Mahallesi, 27 pafta, 2207 nolu parselin Kültürel Tesis Alanı, Eğitim Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Park Alanında kaldığından bahisle, mağduriyetin giderilmesi ile ilgili yapılan itirazın;Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, c) Taraklı Mahallesi, 5 pafta, 507 nolu parsel ile 3 pafta, 317 nolu parsel Kentsel Sit Alanında kaldığından bahisle; mağduriyetin giderilmesi ile ilgili yapılan itirazın; bu planın konusu olmadığından reddinin uygun olacağına; d) Taraklı Mahallesi, 12 pafta, 1325 nolu parsel, 12 pafta, 1327 nolu parselin Spor Tesis Alanı+Konut Alanında kaldığından bahisle; mağduriyetin giderilmesi ile ilgili yapılan itirazın; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 5. Sakarya Büyükşehir Belediyesine 1503544 Referans nolu dilekçede; a) Yeniköy Mahallesi, 123 ada, 2 nolu parsel, 124 ada, 2 nolu parsel; Taraklı Mahallesi, 13 pafta, 1839 nolu parsel, Taraklı Mahallesi, 15 pafta, 1267 nolu parselin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı içerisine alınması ile ilgili yapılan itirazın; bu planın konusu olmadığından reddinin uygun olacağına; b) Taraklı Mahallesi, 27 pafta, 2207 nolu parselin Kültürel Tesis Alanı, Eğitim Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Park Alanında kaldığından bahisle, mağduriyetin giderilmesi ile ilgili yapılan itirazın; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, c) Taraklı Mahallesi, 5 pafta, 507 nolu parsel ile 3 pafta, 317 nolu parsel Kentsel Sit Alanında kaldığından bahisle, mağduriyetin giderilmesi ile ilgili yapılan itirazın; bu planın konusu olmadığından reddinin uygun olacağına; d) Taraklı Mahallesi, 12 pafta 1325 nolu parsel, 12 pafta 1327 nolu parselin Spor Tesis Alanı+Konut Alanında kaldığından bahisle, mağduriyetin giderilmesi ile ilgili yapılan itirazın; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 6. Taraklı Belediyesinin, 26.12.2016 tarih ve 12075 sayılı yazısının eki olan, Taraklı İlçe Belediyesine 21 Aralık 2016 tarih kayıtlı dilekçede; a) Yeniköy Mahallesi, 123 ada, 2 nolu parsel, 124 ada, 2 nolu parsel, Taraklı Mahallesi, 13 pafta, 1839 nolu parsel, Taraklı Mahallesi, 15 pafta, 1267 nolu parselin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı içerisine alınması ile ilgili yapılan itirazın; bu planın konusu olmadığından reddinin uygun olacağına; b) Taraklı Mahallesi, 27 pafta, 2207 nolu parselin Kültürel Tesis Alanı, Eğitim Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Park Alanında kaldığından bahisle; mağduriyetin giderilmesi ile ilgili yapılan itirazın; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, c) Taraklı Mahallesi, 5 pafta, 507 nolu parsel ile 3 pafta, 317 nolu parsel Kentsel Sit Alanında kaldığından bahisle, mağduriyetin giderilmesi ile ilgili yapılan itirazın; bu planın konusu olmadığından reddinin uygun olacağına; d) Taraklı Mahallesi, 12 pafta, 1325 nolu parsel, 12 pafta, 1327 nolu parselin Spor Tesis Alanı+Konut Alanında kaldığından bahisle, mağduriyetin giderilmesi ile ilgili yapılan itirazın; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, yönündeki 07/02/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
106
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 212 ada 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 212 ada 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
13.02.2017
107
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi 585 ada 403 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan 1 adet itiraz.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine; Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
108
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya ili, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 4297 ada 1 ve 2 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine; Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
109
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 9591 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine; Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
110
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇ.REVZ.UYGL.İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞŞK.
Serdivan Merkez 2.Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları değişiklikleri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine; Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
111
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇ.REVZ.UYGL.İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞŞK.
Serdivan Merkez 1.Kısım (Güney) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları değişiklikleri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine; Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
112
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları değişiklikleri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine; Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
113
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇ.REVZ.UYGL.İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞŞK.
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları değişiklikleri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine; Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
114
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Orta Mahalle, 1832 ada 1-2-5 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine; Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
115
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 2491 ada 12-13-14 parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine; Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
116
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 17421 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine; Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
117
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 17772-17773-17774 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine; Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
118
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 1913 ada 9 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
119
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1509 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
120
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Hendek İlçesi Çamlıca Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
121
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi Başpınar Mahallesi 613 ada, 5 nolu parselin kuzeyinde ve 647 ada 1 nolu parselin güneyinde bulunan kadastral boşluğa ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
122
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Yeni Mahallede Hendek İtfaiye Grup Amirliği yapılması düşünülen yeni hizmet binasının inşa edilebilmesi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
123
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 129 ada, 2-4-6 ve 8 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
124
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 54 adada bulunan 7.00 metrelik imar yollarının kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
125
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 1011 adaya yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
126
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 625 ada, 1-2-3 nolu parseller ile 192 ada, 24-28 parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
127
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi,1038 ada, 6-7-8 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
128
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi,192 ada, 37-38-111-113-142-151-154-157-160-235-237 parsellere ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
129
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 110 ada, 10-11-13-14-17-44-45-46-47-48-49 nolu parsellere ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
130
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 640-641-642-643-644-645-685-686 adalarda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
131
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Nüzhetiye Mahallesi, 804-64-68 ve 70 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
132
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AFET İÇİN YETKİ
Hendek İlçesi, Nuriye Mahallesi, 89-92-342-412-413-414 ve 415 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
133
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Necatipaşa Mahallesi, 938 ada, 3-5-6 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
134
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AFET İÇİN YETKİ
Hendek İlçesi, Necatipaşa Mahallesi, 898 ada, 2-3-4-5-67 ve 37 nolu parsellere yapılaşma şartının E:0.50, Yençok:10.00 olarak eklendiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
135
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Hendek Belediye Meclisinin 05/10/2016 tarih ve 89 sayılı kararı ile, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/11/2014 tarih ve 12/327 sayılı kararı ile kesinleşen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının Uygulama Hükümlerine madde eklenmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
136
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, 113 ada 10 nolu parsel ile Akyazı Devlet Hastanesi?nin bulunduğu bölgeye yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
137
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, 113 ada 10 nolu parsel ile Akyazı Devlet Hastanesi?nin bulunduğu bölgeye yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
138
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, G24C02C2C, G24C02C2D, G24C02C3B ve G24C02C3B paftalarında yer alan 2904, 3077, 3079, 81208345 ve 212 sayılı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
139
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Küçük Söğütlü Mahallesinde ekte sınırları belirtilen 50. Bölgeye ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklikleri ile plan onama yetkisi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
140
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ
Adapazarı Semerciler Mah. 312 ada, 15 nolu parselin katlı otopark yapılmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına devri veya tahsisi, buna karşılık iki adet 24 derslikli okul yapılması hususunda Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi.
Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 312 ada, 15 nolu parseldeki Atatürk İlkokulunun bulunduğu parselin katlı otopark yapılmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına devri veya tahsisi, buna karşılık Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü?nce gösterilecek alanlara Milli Eğitim Bakanlığı?nın tip projelerine uygun iki adet 24 derslikli okul yapılması hususunda Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
141
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yeni hazırlanan Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliğinde yapılan düzenlemelerin görüşülmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
142
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BEDELSİZ DEVİR
Kurumumuza ait Toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmayan 4 adet otobüs ile Ulaşım Daire Başkanlığının 2017 yılı için belirlemiş olduğu T Cetvelindeki 2 adet otobüsün tedarik edilerek Siirt Belediyesine bedelsiz olarak devri.
Toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmayan araçlardan 54 YU 601 plakalı BMC marka 2007 model C2202050724049 motor ve NMC220CCBLBH00562 şase nolu, 54 YU 605 plakalı BMC marka 2007 model C2202050724097 motor ve NMC220CCBLBH00564 şase nolu, 54 YU 606 plakalı BMC Marka 2007 model C2202050724048 motor ve NMC220CCBLBH00565 şase nolu, 54 YE 574 plakalı BMC marka 2004 model C2202054000016 motor ve NMC220CCBLB900100 şase nolu toplam 4 adet otobüsün 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliği?nin 31.maddesi 1. fıkrasında yer alan ?Kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir.? hükmüne göre Siirt Belediyesine bedelsiz olarak devir edilebilmesi ve Ulaşım Daire Başkanlığının 2017 yılı için belirlemiş olduğu T Cetvelindeki 2 adet otobüsün tedarik edilerek Siirt Belediyesine bedelsiz olarak devir edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
143
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
HİBE
Bir adet Dijital Tomosentezli Tüm Alan Dijital Mamografi cihazının satın alınması ve bedelsiz olarak Sakarya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğüne hibe edilmesi.
Sakarya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü, Adapazarı İlçesi Toplum Sağlığı Merkezine 1 Adet Dijital Tomosentezli Tüm Alan Dijital Mamografi cihazının satın alınması ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75/b. maddesi hükümlerine göre bedelsiz olarak Sakarya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğüne hibe edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
144
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ
Yeni atık depolama Lotunun finansmanı için İlbank A.Ş.?den 25.000.000,00TL. kredi alınması ve bu krediye ait her türlü işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilebilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin 1. Lot?u 2009 yılından bu yana işletildiğinden ve planlamalara göre 1. Lot?un depolama kapasitesinin, azalması ile birlikte Yeni Lot?un yapılması için Büyükşehir Belediyemizin yerine getirmesi gereken, yüksek yatırım maliyetli olan 2. Lot sahasının yapımı ve bu tesisin finansmanı için İlbank A.Ş.?den 25.000.000,00TL. (yirmibeşmilyonTürkLirası) kredi alınması ve bu krediye ait her türlü işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilebilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
145
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Adapazarı İlçesi Yenidoğan Mahallesi, Yan Sokak No=7 adresinde yapımı gerçekleştirilen 7636 m2 alanlı, 237 araç kapasiteli Katlı Otoparkın Belpaş A.Ş?ye 1 yıllık süre ile işletilmek üzere devir edilmesi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Adapazarı İlçesi Yenidoğan Mahallesi, Yan Sokak No=7 adresinde yapımı gerçekleştirilen 7636 m2 alanlı, 237 araç kapasiteli Katlı Otoparkın, 5216 Sayılı Belediye Kanununun 26. maddesine istinaden aylık kira bedeli 3.000,00TL+KDV karşılığında Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan, Belpaş A.Ş?ye 1 yıllık süre ile işletilmek üzere devir edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
146
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ
SASKİ?nin Akçay Barajı İsale Hatları Üzerindeki Hidroelektrik Santraller Yapımı için 25.000.000,00 TL kredi alımında Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve her türlü iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.nin belirleyeceği vadelerde azami 240 aya kadar kullanacağı Akçay Barajı İsale Hatları Üzerindeki Hidroelektrik Santralleri Yapımı işi için 25.000.000,00 TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
147
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ
SASKİ?nin Keremali İsale Hattı Üzerindeki Hidroelektrik Santral Yapımı için 3.000.000,00 TL kredi alımında Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve her türlü iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.nin belirleyeceği vadelerde azami 240 aya kadar kullanacağı, Keremali İsale Hattı Üzerinde Hidroelektrik Santral Yapımı işi için 3.000.000,00 TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
148
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ
Terör örgütlerinin hain saldırıları sonucunda görevi başında şehit olanların yakınlarına konut alabilmek için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi.
Terör örgütlerinin hain saldırıları sonucunda görevi başında şehit olanların yakınlarına konut alabilmek için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi.
13.02.2017
149
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait,Orman Park?ın kira sözleşmesi sona erdiğinden, tekrar ihale yolu ile Belediyemiz adına 10 yıllığına kiralanması ve yıllık gelirinin %3?ünün Belediyemize tahsisi ile 10 yıl süreyle işletilmek üzere BELPAŞ A.Ş.?ye devredilmesi.
Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait, Mithatpaşa Mahallesi, 197 ada, 19 nolu parselde 140.779,27 m2?lik taşınmazın (Orman Park) 18.000 m2'lik kısmının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereği Sakarya Büyükşehir Belediyemiz adına 10 yıllığına ihale yoluyla kiralanması ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 26.maddesi gereğince Belediyemiz teşekkülü olan BELPAŞ A.Ş.?ne 10 yıllık süreyle, gelirinin %3?ünün Belediyemize tahsisi ile işletilmek üzere devredilmesine, yapılacak protokol ve sözleşmenin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
150
TARIMSAL HİZMETLER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ
Arifiye Adliye Mah. 2626 Ada 9 Parsel nolu ve 282170.80 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemize kiralanan kısmında (30.000.00 m2) Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak proje yapmak ve protokollerin imzalanması için Başkana yetki verilmesi.
Mülkiyeti hazineye ait Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2626 Ada 9 Parsel nolu ve 282170.80 m2 yüzölçümlü taşınmazın ekli krokide 30.000.00 m2 kısmı Belediyemize kiralanmıştır. Parselin bu kısmında (30.000.00 m2) Sakarya Ticaret Ve Sanayi Odası ile ortak proje yapmak ve bu projede gerekli iş ve işlemleri yürütmek, protokol imzalamak için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin c ve d bendi uyarınca Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
151
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ
Marmara Belediyeler Birliği ile protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi.
Belediyemiz 2017 yılı Hizmet içi Eğitim Programları kapsamında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda Belediye Başkanının görev yetkilerini belirleyen 18.maddesinin (g) bendinde belirtilen ?yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak? hükmü gereği, Marmara Belediyeler Birliği ile ekte gönderilen protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
152
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NORM KADROLAR
2017 yılı Dolu Kadro Değişiklik Cetveli (Memur).
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (1) bendine göre kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerinde bulunan memurların durumlarına göre kadro derecelerinin iptal-ihdası ile ilgili hazırlanan Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin (III sayılı) ekteki şekliyle kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
153
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi Hanlıköy Mahallesi 404 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
154
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi imar sınırlarında 1/25000 ölçekli ve 1/5000 Nazım imar planlarında ticaret alanı olarak planlanan alanın konut alanı olarak hazırlanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 Nazım imar plan değişikliği teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
155
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçe Belediyesinin, Adalet Sarayı yapılması planlanan Başpınar Mahallesi 613 ada, 5 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
156
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunda plan notunun kaldırılması.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.02.2017
157
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇ.REVZ.UYGL.İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞŞK.
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin, Kuzuluk Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Plan Notu değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.