Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

13.02.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 

T.C.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.02.2012 Pazartesi günü saat 14.00'te
Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının ikinci katında bulunan Meclis Salonu'nda yapacağıtoplantıya ait gündemdir. 

Yoklama ve açılış.
- 09/01/2012 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin okunması. 

GÜNDEM 

1. 2/39 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/01/2012 tarih ve 1/13 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 192 ada 2-41-42 parsellerin Ticaret Alanından, Eğitim Alanına ve 192 ada 43 parselin Ticaret Alanında kalan kısmından güney bitişik komşuluğundaki Spor Tesis Alanının kuzeybatı sınırına kadarki kısmının Eğitim Alanına dönüştürülmesi, diğer kısımlarının da Ticaret Alanından çıkarılarak Park ve Sosyal Kültürel Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 16/01/2012 tarihli Komisyon raporu. 

2. 2/40 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/01/2012 tarih ve 1/14 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi G24B12C4A pafta, 2307 ada, 102 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağışeklinde tanzim olunan 03/02/2012 tarihli Komisyon raporu. 

3. 2/41 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/01/2012 tarih ve 1/35 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Adapazarı İlçesi, OzanlarMahallesi, 802 ada 3 nolu, 805 ada 615-619-621 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 02/01/2012 tarih ve 1/4 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/01/2012 tarihli Komisyon raporu. 

4. 2/42 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/01/2012 tarih ve 1/36 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, HızırtepeMahallesi, 642 ada, 27 nolu parsel ve güney bitişik komşuluğundaki kadastral boşluğu içeren alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 02/01/2012 tarih ve 1/5 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/02/2012 tarihli Komisyon raporu. 

5. 2/43 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/01/2012 tarih ve 1/37 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, YağcılarMahallesi, 1227 ada, 77 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 02/01/2012 tarih ve 1/6 sayılı kararınınkabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/01/2012 tarihli Komisyon raporu. 

6. 2/44 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/01/2012 tarih ve 1/15 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, EsentepeMahallesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 5 pafta 7401 nolu parselin Orman ve Park Alanından Bölgesel Park Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 01/12/2011 tarih ve 85 sayılı kararınınkabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18/01/2012 tarihli Komisyon raporu. 

7. 2/45 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/12/2011 tarih ve 11/515 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Erenler İlçesi Yeni Mahalle 26 M II pafta, 4424 nolu kısmen Resmi Kurum Alanı, kısmen Belediye Hizmet Alanında kalmakta olan parselin Resmi Kurum Alanı ve Eğitim Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/01/2012 tarihli Komisyon raporu. 

8. 2/46 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/01/2012 tarih ve 1/21 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, İlimbey, Kışlaçay, Maksudiye, Fındıksuyu ve Kızılkaya Köylerine ait hazırlanan Köy Yerleşik Alan Haritalarına ait Arifiye İlçe Belediye Meclisi'nin 03/10/2011 tarih ve 2011/53 sayılı kararınınkabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 16/01/2012 tarihli Komisyon raporu. 

9. 2/47 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/01/2012 tarih ve 1/34 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Doğançay Ormanköyü, 613 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planına ait Arifiyeİlçe Belediye Meclisi'nin 01/11/2011 tarih ve 57 sayılı kararının kabulünün uygun olacağışeklinde tanzim olunan 30/01/2012 tarihli Komisyon raporu. 

10. 2/48 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/01/2012 tarih ve 1/19 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, Arifiye Caddesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Arifiye İlçe Belediye Meclisi'nin 08/12/2011 tarih ve 2011/63 sayılı kararının kabulünün uygun olacağışeklinde tanzim olunan 25/01/2012 tarihli Komisyon raporu. 

11. 2/49 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/01/2012 tarih ve 1/16 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, NeviyeMahallesi 4612 ve 4520 nolu parsellerdeki park alanının kaldırılıp imar adalarının birleştirilerek, kaldırılan park alanı miktarı kadar 4825 nolu parselde park alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Arifiye İlçe Belediye Meclisi'nin 08/12/2011 tarih ve 2011/64 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/01/2012 tarihli Komisyon raporu. 

12. 2/50 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/01/2012 tarih ve 1/17 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye ilçesi, Arifbey Mahallesi Kudüs Caddesi G24C08 paftaya isabet eden alanda imar yollarının düzenlenmesi, yeşil alanların bir araya toplanması ve Sağlık Tesis Alanının kuzeye kaydırılarak güney kısmının Ticaret Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki gibi değiştirilmiş şekliyle Arifiye İlçe Belediye Meclisi'nin 08/12/2011 tarih ve 2011/65 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18/01/2012 tarihli Komisyon raporu. 

13. 2/51 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/01/2012 tarih ve 1/18 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye ilçesi, Fatih Mahallesi, Tem Otoyolu, Bilecik Caddesi, Orhangazi Caddesi, Selimiye Caddesince çevrelenen alanda; Tem Otoyoluna asılan söz konusu caddenin ring oluşturacak şekilde 20 m. şeklinde düzenlenmesi ile sınırlanan bu alanın güneyinde alt merkez oluşturulması amacıyla İlköğretim Alanı, İdari Tesisi Alanı, Sosyal Tesis Alanı ve Spor Alanı planlanması; bu alanda 7 ila 12 m.lik yolların 10 ila 15 m.'ye çıkartılarak Konut ve Park adalarının buna göre şekillendirilmesi ile birlikte 20 m.lik Orhangazi Caddesinin güneyindeki Neviye Mahallesine bağlı konut alanlarınınekli plandaki gibi değiştirilmiş şekliyle Arifiye İlçe Belediye Meclisi'nin 08/12/2011 tarih ve 2011/66 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01/02/2012 tarihli Komisyon raporu. 

14. 2/52 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/12/2011 tarih ve 11/544 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin; 10/10/2011 tarih ve 9/416 nolu kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi, Mahmudiye Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 36 adet itirazdan iki adet itirazın uygun olacağı, üç adet itirazın  değiştirilerek uygun olacağı, bir adet itirazın kısmen kabulünün uygun olacağı, 30 adedinin ise reddinin uygun olacağışeklinde tanzim olunan 03/02/2012 tarihli Komisyon raporu. 

15. 2/53 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/12/2011 tarih ve 11/545 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/10/2011 tarih ve 9/415 nolu kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi, Kırkpınar (Soğuksu, Tepebaşı, Hasanpaşa mahallelerine ait) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan-askı süresi  içerisinde yapılan 36 adet itirazdan 8 adet itirazın uygun olacağı 28 adet itirazın ise reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/02/2012 tarihli Komisyon raporu. 

16. 2/54 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/12/2011 tarih ve 11/547 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi Dibektaş Mahallesi 3 pafta 535 ve 731 nolu parsellerin arasından geçen 10.00 m.lik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/01/2012 tarihli Komisyon raporu. 

17. 2/55 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/12/2011 tarih ve 11/532 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Sapanca İlçesi Çayiçi Mahallesi, 124 ada 72 ve 111 nolu parseller ile 56 nolu parsel arasında bulunan 7.00 m.lik imar yolunun 124 ada 108 ve 70 nolu parsellerin arasına kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisi'nin 06/09/2011 tarih ve 2011/50 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/01/2012 tarihli Komisyon raporu. 

18. 2/56 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/01/2012 tarih ve 1/20 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Ferizli İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/06/2011 tarih ve 6/269 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Orman vasfındaki söz konusu parselin bu vasfa göre plan kararının alınmamış olması dolayısıyla Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 16/12/2011 tarih ve 2011/1102 Esas Nolu kararıyla yürütmesi durdurulmuştur. Bu karar gereğince 5331 nolu parselin Belediye Hizmet Alanından çıkartılarak Orman Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/01/2012 tarihli Komisyon raporu. 

19. 2/57 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/12/2011 tarih ve 11/558 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na uygun olarak hazırlanan ve Ferizli İlçe Belediye Meclisi'nin 05/12/2011 tarih ve 43 sayılı kararının eki olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının değiştirilmiş şekliylekabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/01/2012 tarihli Komisyon raporu. 

20. 2/58 İl Genel Meclisi'nin 03/11/2011 tarih 173 sayılı kararı ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/12/2011 tarih ve 11/550 sayılı kararı ile incelenmek üzere Eşgüdüm Komisyonuna havale edilen, Acarlar Gölü Longoz Ormanı Sulak Alanı Yönetim Planı, Plan Kararlarının ve Koruma Bölgelerinin Sakarya İli 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planına işlenmesine ilişkin hazırlanan tadilat planının komisyon raporunda belirtildiği şekliylekabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 06/02/2012 tarihli Komisyon raporu. 

21. 2/59 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/01/2012 tarih ve 1/22 sayılı kararı ile incelenmek üzere Ulaşım Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü'nün 02/01/2012 tarih ve 05 sayılı yazısında belirtildiği üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/f maddesi ve 9. Maddeleri, 5393 sayılı Yasanın 15/g maddelerine göre hazırlanan "Sakarya Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Çalışma Yönetmeliği'nin ortak komisyon tarafından düzenlenen şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18/01/2012 ve 24/01/2012 tarihli Komisyon raporu. 

22. 2/60 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/01/2012 tarih ve 1/23 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen,Belediyemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 21/12/2011 tarihinde 2011/12 sayılı kararı gereği İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği Taslağının hazırlandığı şekliyle kabulünün uygun olacağışeklinde tanzim olunan 27/01/2012 ve 30/01/2012 tarihli Komisyon raporu. 

23. 2/61 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 54 ve 28 J 1 nolu imar paftalarında kalan, 2925 ve 17752 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin, 01/02/2012 tarih ve 12 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07/02/2012 tarih ve 182 sayılı yazısı. 

24. 2/62 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçesi, Kazımpaşa Kuruçeşme arasında kalan Murat Deresi Koruma Bandının 20.00 metreden 6.00 metreye düşürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 01/02/2012 tarih ve 13 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07/02/2012 tarih ve 180 sayılı yazısı. 

25. 2/63 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Akyazı İlçesi Ömercikler Mahallesi 20.I.2.C nolu pafta, 277 ada 8 nolu parsel ve 3 ada 8 nolu parseller arasında bulunan 7.00 m.lik yolun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin 03/01/2012 tarih ve 6 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 25/01/2012 tarih ve 127 sayılı yazısı. 

26. 2/64 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sapanca İlçesi Rüstempaşa Mahallesi G23D05C-G24D10B pafta, 43 ada, 13 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebine ilişkin 18/01/2012 tarih ve 98 sayılı yazısı. 

27. 2/65 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/03/2011 tarih ve 3/105 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi, İlmiye Köyüne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan 58 adet itirazıngörüşülmesine ilişkin 30/01/2012 tarih ve 159 sayılı yazısı. 

28. 2/66 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 9 pafta, 38 ada, 52 ve 53 nolu parsellerden geçen 12.00 m.'lik imar yolunun 53 - 65 ve 67 nolu parseller arasına kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Sapanca Belediye Meclisi'nin 05/12/2011 tarih ve 2011/64 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 01/02/2012 tarih ve 171 sayılı yazısı. 

29. 2/67 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 13/01/2012 tarih ve 227 sayılı yazısı ile, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Sakarya İli Adapazarı İlçesi Maltepe Mahallesi 951 ada, 57 - 114 ve 253 nolu parsellerin bulunduğu alana Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Binası yapılması için söz konusu parsellerin Belediyemize ait tahsisinin kaldırılabilmesi ve bu konuda 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesine göre Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 30/01/2012 tarih ve 151 sayılı yazısı. 

30. 2/68 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 22.I.4 paftada bulunan 6867 nolu parselin belediyemize tahsisli durumdaki 52.775,63 m2 ' lik kısmında kalan ve ekli krokide boyalı olarak gösterilen 30655,78  m2 ' lik kısmının Açık Hava Atış Poligonu olarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilebilmesi amacıyla Belediyemize ait bulunan tahsisin kaldırılması için 5393 sayılı  Belediye Kanununun 18-e maddesine göre Belediye Başkanına ve  Encümenine  yetki verilmesine ilişkin 07/02/2012 tarih ve 191 sayılı yazısı. 

31. 2/69 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kıyasettin DEMİR maliki bulunduğu Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, 2989 ada, 4 numaralı parselin batısında 7 m.lik imar yolunda kalan kısmı ile imar planında Spor Alanı olan 2996 ada 1 numaralı parseldeki 62807/5732792 (628,07 m²) hissesine karşılık mülkiyeti Belediyemize ait 2983 ada 2 numaralı parsel ile takasını talep etmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası gereğince Kıyasettin DEMİR'e ait 2989 ada 4 numaralı parselin 7 m.lik imar yoluna giden kısmı ve imar planında Spor Alanı olan 2996 ada 1 numaralı parseldeki 62807/5732792 (628,07 m²) hissesine karşılık, mülkiyeti Belediyemize ait 2983 ada 2 numaralı 1000,00 m² lik parselle takasına ilişkin 07/02/2012 tarih ve 192 sayılı yazısı. 

32. 2/70 Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Toplu Taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere "20 Adet Belediye Tipi Otobüs ile 4 Adet Körüklü Belediye Tipi Otobüs' alımı için İller Bankası Genel Müdürlüğü'nden 180 ay vadeli (15 yıl) 7.000.000,00.-TL kredi alınması ve bu krediye ait her türlü işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediyesi Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 18/01/2012 tarih ve 14 sayılı yazısı. 

33. 2/71 Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz şehir içi trafik hizmetlerinde kullanılmak üzere 2012 Mali Yılı bütçesinin T cetvelinde gösterilen 4 adet kamyonetin ihtiyaca yeterli cevap vermediğinden 1 adet Kamyonetin T cetveline ilave edilmesi yönünde Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 30/01/2012 tarih ve 27 sayılı yazısı. 

34. 2/72 Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya Valiliği Emniyet Müdürlüğü tarafından Belediyemize gelen 24543 sayılı yazı ile, Sakarya İlimize daha iyi hizmet verebilmek "Devlet Vatandaş dayanışması ve memnuniyeti' projesi kapsamında Belediyemizden şehir içi trafik hizmetlerinde kullanılmak üzere araç talebi üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi hükmüne dayanarak 237 Sayılı Taşıt Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesine bağlı kalarak 5 Adet Kamyonetin alımı ve yine aynı kanunun 14. maddesi kapsamında da araçların Sakarya Valiliği Emniyet Müdürlüğüne verilmesi ve devir işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 30/01/2012 tarih ve 28 sayılı yazısı.

35. 2/73 Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, 10/01/2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereği sözleşmeli personele Ek Ödeme yapılması yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulu kararı gereği Büyükşehir Belediyemizde çalıştırılacak sözleşmeli personele ek ödeme verileceğinden 09/01/2012 tarihinde alınan 1/26 sayılı meclis kararının iptaline, 01/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere hazırlanan ücret tavanını aşmamak kaydıyla ücret tespiti ile 15/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere hazırlanan ücret tavanını aşmamak kaydıyla 375 sayılı KHK ekli (1) sayılı cetvelde belirlenen oran ve tutarda ek ödeme verilmesine ilişkin 17/01/2012 tarih ve 161 sayılı yazısı.

×