Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
13.02.2012
2/55
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Çayiçi Mah.124 ada, 72 ve 111 nolu parsellere ait 1/1000 Uygulama İmar Plan değişikliği.
REDDİNE KARAR VERİLDİ.
13.02.2012
2/55
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Çayiçi Mah.124 ada, 72 ve 111 nolu parsellere ait 1/1000 U.İ.P. değişikliği.
REDDİNE KARAR VERİLDİ.
13.02.2012
2/55
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Çayiçi Mah.124 ada, 72 ve 111 nolu parsellere ait 1/1000 Uygulama İmar Plan değişikliği.
REDDİNE KARAR VERİLDİ.
13.02.2012
2/55
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Çayiçi Mah.124 ada, 72 ve 11 nolu parsellere ait 1/1000 U.İ.P. değişikliği.
REDDİNE KARAR VERİLDİ.
13.02.2012
2/56
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi 1/5000 ölçekli N.İ.P. da yer alan 5331 nolu parsele ait plan tadilatı.
KABUL
13.02.2012
2/56
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi 1/5000 N.İ.P. da yer alan 5331 nolu parsele ait plan tadilatı.
KABUL
13.02.2012
2/57
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
KABUL
13.02.2012
2/57
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi 1/1000 ölçekli U.İ.P.
KABUL
13.02.2012
2/58
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına Acarlar Gölü Longoz Ormanı Sulak Alanı Yönetimi Planı, Plan Kararlarının ve Koruma Bölgelerinin işlenmesi.
KOM RAPORUNDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKLİYLE KABUL
13.02.2012
2/59
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Çalışma Yönetmeliği.
KABUL
13.02.2012
2/59
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği.
KABUL
13.02.2012
2/64
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, G23D05C-G24D10B pafta, 43 ada, 13 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/77
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Çayiçi Mah.Kuruçay Mevkii 30 K II A pafta, 124 ada, 114 nolu parselde 1/5000 N.İ.P. değişikliği.
İMAR KOM HAVALE.
13.02.2012
2/79
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, G24C04A4D-G24C03B3D-G24C03B3B paftaları içerisinde kalan alanda 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/39
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 192 ada 2-41-42 parsellerin Ticaret Alanından, Eğitim Alanına ve 192 ada 43 parselin Ticaret Alanında kalan kısmından güney bitişik komşuluğundaki Spor Tesis Alanının kuzeybatı sınırına kadarki kısmının Eğitim Alanına dönüştürülmesi, diğer kısımlarının da Ticaret Alanından çıkarılarak Park ve Sosyal Kültürel Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul,
13.02.2012
2/40
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/01/2012 tarih ve 1/14 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi G24B12C4A pafta, 2307 ada, 102 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul,
13.02.2012
2/41
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/01/2012 tarih ve 1/35 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 802 ada 3 nolu, 805 ada 615-619-621 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul,
13.02.2012
2/42
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/01/2012 tarih ve 1/36 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, 642 ada, 27 nolu parsel ve güney bitişik komşuluğundaki kadastral boşluğu içeren alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul,
13.02.2012
2/43
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/01/2012 tarih ve 1/37 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 1227 ada, 77 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul,
13.02.2012
2/44
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/01/2012 tarih ve 1/15 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 5 pafta 7401 nolu parselin Orman ve Park Alanından Bölgesel Park Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
kABUL,
13.02.2012
2/45
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/12/2011 tarih ve 11/515 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi Yeni Mahalle 26 M II pafta, 4424 nolu kısmen Resmi Kurum Alanı, kısmen Belediye Hizmet Alanında kalmakta olan parselin tamamının Resmi Kurum Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul,
13.02.2012
2/71
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAMYON ALINMASI
Belediyemiz Şehir içi trafik hizmetlerinde kullanılmak üzere 2012 Mali Yılı Bütçesinin T cetvelinde gösterilen 4 adet kamyonetin ihtiyaca yeterli cevap vermediğinden l adet kamyonetin T cetveline ilave edilmesi yönünde Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Kabul,
13.02.2012
2/70
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAŞIT ALIMI
Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından, Şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere "20 adet Belediye Tipi Otobüs ile 4 adet Körüklü Belediye Tipi Otobüs" alınması için İller Bankası Genel Müdürlüğünden 180 ay vadeli (15 yıl) 7.000.000,00(Yedimilyontürklirası)'TL kredi alınması ve bu krediye ait her türlü işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
kabulüne Mehmet Emin KABA, Metin ÖKDEN, Ertuğrul ÖZTÜRK, Süleyman BEKTAŞ, Adnan KAYABAŞ, Hüseyin MERCAN, Muhittin DERMAN ve Hıfzı OLGUN'un çekimser oylarına karşılık kabulüne,
13.02.2012
2/74
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Semerciler Mahallesi, 204 ada, 145 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu yapı adasına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
13.02.2012
2/69
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Takas
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/69
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Takas
kabul.
13.02.2012
2/68
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Tahsisin kaldırılması
Kabul
13.02.2012
2/78
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Gar Meydanı'ndan başlayarak batı - güneybatı yönünde 3.500 km'lik koridor boyunca yaklaşık 21 hektarlık alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi.
İMAR VE BAY KOM HAVALE.
13.02.2012
2/78
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Gar Meydanı'ndan başlayarak batı - güneybatı yönünde 3.500 km'lik koridor boyunca 21 hektarlık alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi.
İMAR VE BAY KOM HAVALESİNE.
13.02.2012
2/78
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Gar Meydanı'ndan başlayarak batı - güneybatı yönünde yaklaşık 21 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği.
İMAR VE BAY KOM HAVALE.
13.02.2012
2/79
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, G24C04A4D-G24C03B3D-G24C03B3B paftaları içerisinde kalan alanda 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/61
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 54 ve 28 J 1 nolu imar paftalarında kalan 2925 ve 17752 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/62
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kazımpaşa Kuruçeşme arasında kalan Murat Deresi Koruma Bandına ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/73
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Sözleşmeli Personel.
KABUL
13.02.2012
2/65
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Sapanca İlçesi,İlmiye Köyüne ait 1/1000 ölçekli U.İ.P.'na ilan askı süresi içerisinde yapılan 58 adet itiraz
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/63
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 20.I.2.c pafta, 277 ada 8 nolu parsel ve 3 ada 8 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/63
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 20.I.2.C pafta, 277 ada 8 nolu parsel ve 3 ada 8 nolu parseller arasında 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/66
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 9 pafta, 38 ada, 52 ve 53 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/67
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Tahsisin kaldırılması
Kabul
13.02.2012
2/75
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Orta Mahalle, 63 ada, 77 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu yapı adasına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği

13.02.2012
2/75
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Orta Mahalle, 63 ada, 77 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu yapı adasına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
13.02.2012
2/76
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2452 ada, 471 parsel sayılı taşınmazın yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'ndaki "Sosyokültürel Tesis Alanı" kullanım kararının İlköğretim Tesis Alanı'na plan değişikliği yapılarak dönüştürülmesi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
13.02.2012
2/60
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği.
KOM RAP BELİRTİLDİĞİ ÜZERE KABULÜNE.
13.02.2012
2/65
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Sapanca İlçesi,İlmiye Köyüne ait 1/1000 ölçekli U.İ.P.'na ilan askı süresi içerisinde yapılan 58 adet itiraz
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/50
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye ilçesi, Arifbey Mahallesi Kudüs Caddesi G24C08 paftaya isabet eden alanda imar yollarının düzenlenmesi, yeşil alanların bir araya toplanması ve Sağlık Tesis Alanının kuzeye kaydırılarak güney kısmının Ticaret Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABUL
13.02.2012
2/51
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye ilçesi, Fatih Mahallesi, Tem Otoyolu, Bilecik Caddesi, Orhangazi Caddesi, Selimiye Caddesince çevrelenen alanda; Tem Otoyoluna asılan söz konusu caddenin ring oluşturacak şekilde 20 m. şeklinde düzenlenmesi ile sınırlanan bu alanın güneyinde alt merkez oluşturulması amacıyla İlköğretim Alanı, İdari Tesisi Alanı, Sosyal Tesis Alanı ve Spor Alanı planlanması; bu alanda 7 ila 12 m.lik yolların 10 ila 15 m.'ye çıkartılarak Konut ve Park adalarının buna göre şekillendirilmesi ile birlikte 20 m.lik Orhangazi Caddesinin güneyindeki Neviye Mahallesine bağlı konut alanları
Kabul
13.02.2012
2/52
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, Mahmudiye Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 36 adet itiraz
36 adet itirazdan iki adet itirazın uygun olacağı, üç adet itirazın değiştirilerek uygun olacağı, bir adet itirazın kısmen kabulünün uygun olacağı, 30 adedinin ise reddinin uygun olacağı
13.02.2012
2/72
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Sakarya İlimize daha iyi hizmet verebilmek "Devlet Vatandaş dayanışması ve memnuniyeti" projesi kapsamında Belediyemizden şehir içi trafik hizmetlerinde kullanılmak üzere araç talebi üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi hükmüne dayanarak 237 Sayılı Taşıt Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesine bağlı kalarak 5 Adet Kamyonetin alımı ve yine aynı kanunun 14. maddesi kapsamında da araçların Sakarya Valiliği Emniyet Müdürlüğüne verilmesi ve devir işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
KABUL
13.02.2012
2/72
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Büyükşehir Belediyemizde çalıştırılacak sözleşmeli personele ek ödeme verileceğinden 09/01/2012 tarihinde alınan 1/26 sayılı meclis kararının iptaline, 01/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere hazırlanan ücret tavanını aşmamak kaydıyla ücret tespiti ile 15/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere hazırlanan ücret tavanını aşmamak kaydıyla 375 sayılı KHK ekli (1) sayılı cetvelde belirlenen oran ve tutarda ek ödeme verilmesine
KABUL
13.02.2012
2/72
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Sakarya İlimize daha iyi hizmet verebilmek "Devlet Vatandaş dayanışması ve memnuniyeti" projesi kapsamında Belediyemizden şehir içi trafik hizmetlerinde kullanılmak üzere araç talebi üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi hükmüne dayanarak 237 Sayılı Taşıt Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesine bağlı kalarak 5 Adet Kamyonetin alımı ve yine aynı kanunun 14. maddesi kapsamında da araçların Sakarya Valiliği Emniyet Müdürlüğüne verilmesi ve devir işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
KABUL
13.02.2012
2/72
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Büyükşehir Belediyemizde çalıştırılacak sözleşmeli personele ek ödeme verileceğinden 09/01/2012 tarihinde alınan 1/26 sayılı meclis kararının iptaline, 01/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere hazırlanan ücret tavanını aşmamak kaydıyla ücret tespiti ile 15/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere hazırlanan ücret tavanını aşmamak kaydıyla 375 sayılı KHK ekli (1) sayılı cetvelde belirlenen oran ve tutarda ek ödeme verilmesine
KABUL
13.02.2012
2/79
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, G24C04A4D-G24C03B3D-G24C03B3B paftaları içerisinde kalan alanda 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/75
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Orta Mahalle, 63 ada, 77 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu yapı adasına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği

13.02.2012
2/75
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Orta Mahalle, 63 ada, 77 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu yapı adasına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
13.02.2012
2/75
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Orta Mahalle, 63 ada, 77 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu yapı adasına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği

13.02.2012
2/75
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Orta Mahalle, 63 ada, 77 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu yapı adasına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
13.02.2012
2/76
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2452 ada, 471 parsel sayılı taşınmazın yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'ndaki "Sosyokültürel Tesis Alanı" kullanım kararının İlköğretim Tesis Alanı'na plan değişikliği yapılarak dönüştürülmesi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
13.02.2012
2/63
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 20.I.2.c pafta, 277 ada 8 nolu parsel ve 3 ada 8 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/63
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 20.I.2.C pafta, 277 ada 8 nolu parsel ve 3 ada 8 nolu parseller arasında 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/63
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 20.I.2.c pafta, 277 ada 8 nolu parsel ve 3 ada 8 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/63
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 20.I.2.C pafta, 277 ada 8 nolu parsel ve 3 ada 8 nolu parseller arasında 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/66
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 9 pafta, 38 ada, 52 ve 53 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/67
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Tahsisin kaldırılması
Kabul
13.02.2012
2/68
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Tahsisin kaldırılması
Kabul
13.02.2012
2/69
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Takas
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/69
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Takas
kabul.
13.02.2012
2/61
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 54 ve 28 J 1 nolu imar paftalarında kalan 2925 ve 17752 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/62
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kazımpaşa Kuruçeşme arasında kalan Murat Deresi Koruma Bandına ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/63
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 20.I.2.c pafta, 277 ada 8 nolu parsel ve 3 ada 8 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/63
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 20.I.2.C pafta, 277 ada 8 nolu parsel ve 3 ada 8 nolu parseller arasında 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/64
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, G23D05C-G24D10B pafta, 43 ada, 13 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/78
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Gar Meydanı'ndan başlayarak batı - güneybatı yönünde 3.500 km'lik koridor boyunca yaklaşık 21 hektarlık alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi.
İMAR VE BAY KOM HAVALE.
13.02.2012
2/78
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Gar Meydanı'ndan başlayarak batı - güneybatı yönünde 3.500 km'lik koridor boyunca 21 hektarlık alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi.
İMAR VE BAY KOM HAVALESİNE.
13.02.2012
2/78
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Gar Meydanı'ndan başlayarak batı - güneybatı yönünde yaklaşık 21 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği.
İMAR VE BAY KOM HAVALE.
13.02.2012
2/46
SBB
KÖY YERLEŞİK ALAN HARİTALARI
Arifiye İlçesi, İlimbey, Kışlaçay, Maksudiye, Fındıksuyu ve Kızılkaya Köylerine ait hazırlanan Köy Yerleşik Alan Haritaları
KABUL
13.02.2012
2/47
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ MEVZİ İMAR PLAN TALEBİ
Arifiye İlçesi, Doğançay Ormanköyü, 613 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı
KABUL
13.02.2012
2/48
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, Arifiye Caddesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
kabul
13.02.2012
2/48
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, Arifiye Caddesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
kabul
13.02.2012
2/49
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Neviye Mahallesi 4612 ve 4520 nolu parsellerdeki park alanının kaldırılıp imar adalarının birleştirilerek, kaldırılan park alanı miktarı kadar 4825 nolu parselde park alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
13.02.2012
2/41
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/01/2012 tarih ve 1/35 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 802 ada 3 nolu, 805 ada 615-619-621 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul,
13.02.2012
2/45
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KÖY YERLEŞİK ALAN HARİTALARI
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/12/2011 tarih ve 11/515 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi Yeni Mahalle 26 M II pafta, 4424 nolu kısmen Resmi Kurum Alanı, kısmen Belediye Hizmet Alanında kalmakta olan parselin tamamının Resmi Kurum Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul,
13.02.2012
2/45
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/12/2011 tarih ve 11/515 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi Yeni Mahalle 26 M II pafta, 4424 nolu kısmen Resmi Kurum Alanı, kısmen Belediye Hizmet Alanında kalmakta olan parselin tamamının Resmi Kurum Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul,
13.02.2012
2/46
SBB
KÖY YERLEŞİK ALAN HARİTALARI
Arifiye İlçesi, İlimbey, Kışlaçay, Maksudiye, Fındıksuyu ve Kızılkaya Köylerine ait hazırlanan Köy Yerleşik Alan Haritaları
KABUL
13.02.2012
2/53
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Sapanca İlçesi Kırkpınar (Soğuksu,Tepebaşı,Hasanpaşa Mah.ait) 1/5000 N.İ.P. na ilan askı süresi içerisinde yapılan 36 adet itiraz.
KOM RAPORUNDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKLİYLE KABUL
13.02.2012
2/54
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Dibektaş Mah.3 pafta 535 ve 731 nolu parsele ait 1/5000 N.İ.P. değişikliği.
REDDİNİN UYGUN OLACAĞINA.
13.02.2012
2/47
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ MEVZİ İMAR PLAN TALEBİ
Arifiye İlçesi, Doğançay Ormanköyü, 613 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı
KABUL
13.02.2012
2/48
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, Arifiye Caddesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
kabul
13.02.2012
2/49
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Neviye Mahallesi 4612 ve 4520 nolu parsellerdeki park alanının kaldırılıp imar adalarının birleştirilerek, kaldırılan park alanı miktarı kadar 4825 nolu parselde park alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
13.02.2012
2/50
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye ilçesi, Arifbey Mahallesi Kudüs Caddesi G24C08 paftaya isabet eden alanda imar yollarının düzenlenmesi, yeşil alanların bir araya toplanması ve Sağlık Tesis Alanının kuzeye kaydırılarak güney kısmının Ticaret Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABUL
13.02.2012
2/51
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye ilçesi, Fatih Mahallesi, Tem Otoyolu, Bilecik Caddesi, Orhangazi Caddesi, Selimiye Caddesince çevrelenen alanda; Tem Otoyoluna asılan söz konusu caddenin ring oluşturacak şekilde 20 m. şeklinde düzenlenmesi ile sınırlanan bu alanın güneyinde alt merkez oluşturulması amacıyla İlköğretim Alanı, İdari Tesisi Alanı, Sosyal Tesis Alanı ve Spor Alanı planlanması; bu alanda 7 ila 12 m.lik yolların 10 ila 15 m.'ye çıkartılarak Konut ve Park adalarının buna göre şekillendirilmesi ile birlikte 20 m.lik Orhangazi Caddesinin güneyindeki Neviye Mahallesine bağlı konut alanları
Kabul
13.02.2012
2/52
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, Mahmudiye Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 36 adet itiraz
36 adet itirazdan iki adet itirazın uygun olacağı, üç adet itirazın değiştirilerek uygun olacağı, bir adet itirazın kısmen kabulünün uygun olacağı, 30 adedinin ise reddinin uygun olacağı
13.02.2012
2/72
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Sakarya İlimize daha iyi hizmet verebilmek "Devlet Vatandaş dayanışması ve memnuniyeti" projesi kapsamında Belediyemizden şehir içi trafik hizmetlerinde kullanılmak üzere araç talebi üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi hükmüne dayanarak 237 Sayılı Taşıt Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesine bağlı kalarak 5 Adet Kamyonetin alımı ve yine aynı kanunun 14. maddesi kapsamında da araçların Sakarya Valiliği Emniyet Müdürlüğüne verilmesi ve devir işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
KABUL
13.02.2012
2/72
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Büyükşehir Belediyemizde çalıştırılacak sözleşmeli personele ek ödeme verileceğinden 09/01/2012 tarihinde alınan 1/26 sayılı meclis kararının iptaline, 01/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere hazırlanan ücret tavanını aşmamak kaydıyla ücret tespiti ile 15/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere hazırlanan ücret tavanını aşmamak kaydıyla 375 sayılı KHK ekli (1) sayılı cetvelde belirlenen oran ve tutarda ek ödeme verilmesine
KABUL
13.02.2012
2/61
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 54 ve 28 J 1 nolu imar paftalarında kalan 2925 ve 17752 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/62
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kazımpaşa Kuruçeşme arasında kalan Murat Deresi Koruma Bandına ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/78
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Gar Meydanı'ndan başlayarak batı - güneybatı yönünde 3.500 km'lik koridor boyunca yaklaşık 21 hektarlık alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi.
İMAR VE BAY KOM HAVALE.
13.02.2012
2/78
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Gar Meydanı'ndan başlayarak batı - güneybatı yönünde 3.500 km'lik koridor boyunca 21 hektarlık alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi.
İMAR VE BAY KOM HAVALESİNE.
13.02.2012
2/78
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Gar Meydanı'ndan başlayarak batı - güneybatı yönünde yaklaşık 21 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği.
İMAR VE BAY KOM HAVALE.
13.02.2012
2/60
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği.
KOM RAP BELİRTİLDİĞİ ÜZERE KABULÜNE.
13.02.2012
2/73
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Sözleşmeli Personel.
KABUL
13.02.2012
2/65
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Sapanca İlçesi,İlmiye Köyüne ait 1/1000 ölçekli U.İ.P.'na ilan askı süresi içerisinde yapılan 58 adet itiraz
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/63
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 20.I.2.c pafta, 277 ada 8 nolu parsel ve 3 ada 8 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/63
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 20.I.2.C pafta, 277 ada 8 nolu parsel ve 3 ada 8 nolu parseller arasında 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/66
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 9 pafta, 38 ada, 52 ve 53 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/67
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Tahsisin kaldırılması
Kabul
13.02.2012
2/75
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Orta Mahalle, 63 ada, 77 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu yapı adasına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği

13.02.2012
2/75
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Orta Mahalle, 63 ada, 77 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu yapı adasına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
13.02.2012
2/76
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2452 ada, 471 parsel sayılı taşınmazın yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'ndaki "Sosyokültürel Tesis Alanı" kullanım kararının İlköğretim Tesis Alanı'na plan değişikliği yapılarak dönüştürülmesi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
13.02.2012
2/46
SBB
KÖY YERLEŞİK ALAN HARİTALARI
Arifiye İlçesi, İlimbey, Kışlaçay, Maksudiye, Fındıksuyu ve Kızılkaya Köylerine ait hazırlanan Köy Yerleşik Alan Haritaları
KABUL
13.02.2012
2/53
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Sapanca İlçesi Kırkpınar (Soğuksu,Tepebaşı,Hasanpaşa Mah.ait) 1/5000 N.İ.P. na ilan askı süresi içerisinde yapılan 36 adet itiraz.
KOM RAPORUNDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKLİYLE KABUL
13.02.2012
2/54
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Dibektaş Mah.3 pafta 535 ve 731 nolu parsele ait 1/5000 N.İ.P. değişikliği.
REDDİNİN UYGUN OLACAĞINA.
13.02.2012
2/47
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ MEVZİ İMAR PLAN TALEBİ
Arifiye İlçesi, Doğançay Ormanköyü, 613 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı
KABUL
13.02.2012
2/48
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, Arifiye Caddesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
kabul
13.02.2012
2/49
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Neviye Mahallesi 4612 ve 4520 nolu parsellerdeki park alanının kaldırılıp imar adalarının birleştirilerek, kaldırılan park alanı miktarı kadar 4825 nolu parselde park alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
13.02.2012
2/55
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Çayiçi Mah.124 ada, 72 ve 111 nolu parsellere ait 1/1000 Uygulama İmar Plan değişikliği.
REDDİNE KARAR VERİLDİ.
13.02.2012
2/55
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Çayiçi Mah.124 ada, 72 ve 111 nolu parsellere ait 1/1000 U.İ.P. değişikliği.
REDDİNE KARAR VERİLDİ.
13.02.2012
2/55
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Çayiçi Mah.124 ada, 72 ve 111 nolu parsellere ait 1/1000 Uygulama İmar Plan değişikliği.
REDDİNE KARAR VERİLDİ.
13.02.2012
2/55
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Çayiçi Mah.124 ada, 72 ve 11 nolu parsellere ait 1/1000 U.İ.P. değişikliği.
REDDİNE KARAR VERİLDİ.
13.02.2012
2/56
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi 1/5000 ölçekli N.İ.P. da yer alan 5331 nolu parsele ait plan tadilatı.
KABUL
13.02.2012
2/56
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi 1/5000 N.İ.P. da yer alan 5331 nolu parsele ait plan tadilatı.
KABUL
13.02.2012
2/57
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
KABUL
13.02.2012
2/57
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi 1/1000 ölçekli U.İ.P.
KABUL
13.02.2012
2/58
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına Acarlar Gölü Longoz Ormanı Sulak Alanı Yönetimi Planı, Plan Kararlarının ve Koruma Bölgelerinin işlenmesi.
KOM RAPORUNDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKLİYLE KABUL
13.02.2012
2/59
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Çalışma Yönetmeliği.
KABUL
13.02.2012
2/59
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği.
KABUL
13.02.2012
2/64
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, G23D05C-G24D10B pafta, 43 ada, 13 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/77
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Çayiçi Mah.Kuruçay Mevkii 30 K II A pafta, 124 ada, 114 nolu parselde 1/5000 N.İ.P. değişikliği.
İMAR KOM HAVALE.
13.02.2012
2/79
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, G24C04A4D-G24C03B3D-G24C03B3B paftaları içerisinde kalan alanda 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/50
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye ilçesi, Arifbey Mahallesi Kudüs Caddesi G24C08 paftaya isabet eden alanda imar yollarının düzenlenmesi, yeşil alanların bir araya toplanması ve Sağlık Tesis Alanının kuzeye kaydırılarak güney kısmının Ticaret Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABUL
13.02.2012
2/51
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye ilçesi, Fatih Mahallesi, Tem Otoyolu, Bilecik Caddesi, Orhangazi Caddesi, Selimiye Caddesince çevrelenen alanda; Tem Otoyoluna asılan söz konusu caddenin ring oluşturacak şekilde 20 m. şeklinde düzenlenmesi ile sınırlanan bu alanın güneyinde alt merkez oluşturulması amacıyla İlköğretim Alanı, İdari Tesisi Alanı, Sosyal Tesis Alanı ve Spor Alanı planlanması; bu alanda 7 ila 12 m.lik yolların 10 ila 15 m.'ye çıkartılarak Konut ve Park adalarının buna göre şekillendirilmesi ile birlikte 20 m.lik Orhangazi Caddesinin güneyindeki Neviye Mahallesine bağlı konut alanları
Kabul
13.02.2012
2/52
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, Mahmudiye Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 36 adet itiraz
36 adet itirazdan iki adet itirazın uygun olacağı, üç adet itirazın değiştirilerek uygun olacağı, bir adet itirazın kısmen kabulünün uygun olacağı, 30 adedinin ise reddinin uygun olacağı
13.02.2012
2/72
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Sakarya İlimize daha iyi hizmet verebilmek "Devlet Vatandaş dayanışması ve memnuniyeti" projesi kapsamında Belediyemizden şehir içi trafik hizmetlerinde kullanılmak üzere araç talebi üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi hükmüne dayanarak 237 Sayılı Taşıt Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesine bağlı kalarak 5 Adet Kamyonetin alımı ve yine aynı kanunun 14. maddesi kapsamında da araçların Sakarya Valiliği Emniyet Müdürlüğüne verilmesi ve devir işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
KABUL
13.02.2012
2/72
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Büyükşehir Belediyemizde çalıştırılacak sözleşmeli personele ek ödeme verileceğinden 09/01/2012 tarihinde alınan 1/26 sayılı meclis kararının iptaline, 01/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere hazırlanan ücret tavanını aşmamak kaydıyla ücret tespiti ile 15/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere hazırlanan ücret tavanını aşmamak kaydıyla 375 sayılı KHK ekli (1) sayılı cetvelde belirlenen oran ve tutarda ek ödeme verilmesine
KABUL
13.02.2012
2/39
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 192 ada 2-41-42 parsellerin Ticaret Alanından, Eğitim Alanına ve 192 ada 43 parselin Ticaret Alanında kalan kısmından güney bitişik komşuluğundaki Spor Tesis Alanının kuzeybatı sınırına kadarki kısmının Eğitim Alanına dönüştürülmesi, diğer kısımlarının da Ticaret Alanından çıkarılarak Park ve Sosyal Kültürel Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul,
13.02.2012
2/40
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/01/2012 tarih ve 1/14 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi G24B12C4A pafta, 2307 ada, 102 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul,
13.02.2012
2/41
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/01/2012 tarih ve 1/35 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 802 ada 3 nolu, 805 ada 615-619-621 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul,
13.02.2012
2/42
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/01/2012 tarih ve 1/36 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, 642 ada, 27 nolu parsel ve güney bitişik komşuluğundaki kadastral boşluğu içeren alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul,
13.02.2012
2/43
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/01/2012 tarih ve 1/37 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 1227 ada, 77 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul,
13.02.2012
2/44
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/01/2012 tarih ve 1/15 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 5 pafta 7401 nolu parselin Orman ve Park Alanından Bölgesel Park Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
kABUL,
13.02.2012
2/45
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/12/2011 tarih ve 11/515 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi Yeni Mahalle 26 M II pafta, 4424 nolu kısmen Resmi Kurum Alanı, kısmen Belediye Hizmet Alanında kalmakta olan parselin tamamının Resmi Kurum Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul,
13.02.2012
2/71
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAMYON ALINMASI
Belediyemiz Şehir içi trafik hizmetlerinde kullanılmak üzere 2012 Mali Yılı Bütçesinin T cetvelinde gösterilen 4 adet kamyonetin ihtiyaca yeterli cevap vermediğinden l adet kamyonetin T cetveline ilave edilmesi yönünde Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Kabul,
13.02.2012
2/70
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAŞIT ALIMI
Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından, Şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere "20 adet Belediye Tipi Otobüs ile 4 adet Körüklü Belediye Tipi Otobüs" alınması için İller Bankası Genel Müdürlüğünden 180 ay vadeli (15 yıl) 7.000.000,00(Yedimilyontürklirası)'TL kredi alınması ve bu krediye ait her türlü işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
kabulüne Mehmet Emin KABA, Metin ÖKDEN, Ertuğrul ÖZTÜRK, Süleyman BEKTAŞ, Adnan KAYABAŞ, Hüseyin MERCAN, Muhittin DERMAN ve Hıfzı OLGUN'un çekimser oylarına karşılık kabulüne,
13.02.2012
2/74
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Semerciler Mahallesi, 204 ada, 145 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu yapı adasına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
13.02.2012
2/69
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Takas
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.02.2012
2/69
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Takas
kabul.
13.02.2012
2/68
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Tahsisin kaldırılması
Kabul