Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

12.12.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

12.12.2011 Tarihli Meclis Gündemi
 

T.C.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.12.2011 Pazartesi günü saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının ikinci katında bulunan Meclis Salonu'nda yapacağı toplantıya ait gündemdir. 

Yoklama ve açılış.
- 11/11/2011 ve 21/11/2011 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması
 

GÜNDEM 

1. 11/507 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/11/2011 tarih ve 10/467 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi 1685 ada 1 nolu parsel ve bitişiğindeki alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 03/10/2011 tarih ve 9/107 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24/11/2011 tarihli Komisyon raporu. 

2. 11/508 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/11/2011 tarih ve 10/468 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Maltepe Mahallesi 951 ada 57 - 114 - 117 ve 253  nolu parsellerin Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kurum Alanından, 951 ada 84-89 nolu ve 1058 ada 372-373 nolu parsellerin Resmi Kurum Alanından, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 03/10/2011 tarih ve 9/108 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/11/2011 tarihli Komisyon raporu. 

3. 11/509 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/11/2011 tarih ve 10/469 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Keresteciler Sanayi Sitesi, Karakamış ve Evrenköy Mahallelerine Kuzey Marmara Otoyolunun işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 03/10/2011 tarih ve 9/109 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29/11/2011 tarihli Komisyon raporu. 

4. 11/510 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/09/2011 tarih ve 8/368 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı ve Kirişhane Caddesi arasında kalan yaklaşık 13,5 ha'lık Konut ve Sanayi Alanlarının Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22/11/2011 tarihli Komisyon raporu. 

5. 11/511 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/11/2011 tarih ve 10/470 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi Köprübaşı Mahallesi, 30 J-2 pafta, 3502 - 3503 - 3504 - 3505 - 3506 - 3507 - 3508 - 3509 ile 3510 - 3511 - 3512 - 3513 - 3514 - 3515 - 3516 - 3517 nolu parsellerin arasında bulunan 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 03/10/2011 tarih ve 67 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/11/2011 tarihli Komisyon raporu. 

6. 11/512 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/11/2011 tarih ve 10/471 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi 311 ada 1 nolu ve 312 ada 1 nolu parsellerin güneyinde bulunan park alanının kuzeye kaydırılması ve park alanının ise Gelişme Konut Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24/11/2011 tarihli Komisyon raporu. 

7. 11/513 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/11/2011 tarih ve 10/472 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi Tereli Pınar Mevkii, 30 pafta 1863 nolu parselin Az Yoğun Konut Alanı, Özel Yurt Alanı ve Park Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/11/2011 tarihli Komisyon raporu. 

8. 11/514 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 21/11/2011 tarih ve 10/502 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi ile Adapazarı İlçesi sınırları dahilinde Mithatpaşa Mahallesi, Kirişhane Caddesi ile Milli Egemenlik Caddesi arasında kalan 25.00 m.lik imar yolunun kuzey-doğuya ötelenmesi ayrıca Mülkiyeti Demiryollarına ait 3064 ada 1 nolu parselin park ve spor alanından B.H.A.'na dönüştürülmesi de 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine dahil edilerek ekli plandaki gibi değiştirilmiş şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/11/2011 tarihli Komisyon raporu. 

9. 11/515 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/11/2011 tarih ve 10/473 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi Yeni Mahalle 26 M II pafta, 4424 nolu kısmen Resmi Kurum Alanı, kısmen Belediye Hizmet Alanında kalmakta olan parselin tamamının Resmi Kurum Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/12/2011 tarihli Komisyon raporu. 

10. 11/516 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/11/2011 tarih ve 10/474 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin; 12/09/2011 tarih ve 8/389 nolu kararı ile onaylanan Hendek İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan-askı süresi (21/09/2011 - 21/10/2011) içerisinde yapılan 12 adet itirazın reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 05/12/2011 tarihli Komisyon raporu. 

11. 11/517 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/11/2011 tarih ve 10/475 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak değiştirilmiş şekliyle Hendek İlçe Belediye Meclisi'nin 26/10/2011 tarih ve 48 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/11/2011 tarihli Komisyon raporu. 

12. 11/518 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/11/2011 tarih ve 10/476 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi Batakköy Mahallesi 112 ada, 72 nolu parsel sınırları içerisinde parselin kuzeybatı kısmından geçen 7.00 m.lik yolun kaldırılarak, parselin güneydoğu kısmına kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait  Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin 06/09/2011 tarih ve 57 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01/12/2011 tarihli Komisyon raporu. 

13. 11/519 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/11/2011 tarih ve 10/477 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi G25d08d1d pafta, 37 nolu mülkiyeti Akyazı İlçe Belediyesi'ne ait parsele doğalgaz bölge regülatörü ile vana odalarının konulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin 12/10/2011 tarih ve 91 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29/11/2011 tarihli Komisyon raporu. 

14. 11/520 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/11/2011 tarih ve 10/478 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi G25d08b4a pafta, 3 nolu mülkiyeti Akyazı Belediyesi'ne ait parsele doğalgaz bölge regülatörü ile vana odalarının konulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin 12/10/2011 tarih ve 92 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01/12/2011 tarihli Komisyon raporu. 

15. 11/521 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/11/2011 tarih ve 10/479 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi G25d08a3b pafta, 17 nolu mülkiyeti Akyazı Belediyesi'ne ait parsele doğalgaz bölge regülatörü ile vana odalarının konulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin 12/10/2011 tarih ve 93 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22/11/2011 tarihli Komisyon raporu. 

16. 11/522 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/11/2011 tarih ve 10/480 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi G25d08a2d pafta, 438 nolu mülkiyeti Akyazı İlçe Belediyesi'ne ait parsele doğalgaz bölge regülatörü ile vana odalarının konulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin 12/10/2011 tarih ve 94 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/11/2011 tarihli Komisyon raporu. 

17. 11/523 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/11/2011 tarih ve 10/481 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi G25d08d2a pafta, 44 nolu mülkiyeti Akyazı İlçe Belediyesi'ne ait parsele doğalgaz bölge regülatörü ile vana odalarının konulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin 12/10/2011 tarih ve 95 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/11/2011 tarihli Komisyon raporu. 

18. 11/524 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/11/2011 tarih ve 10/482 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi G25d08d2d pafta, 675 nolu mülkiyeti Akyazı İlçe Belediyesi'ne ait parsele doğalgaz bölge regülatörü ile vana odalarının konulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin 12/10/2011 tarih ve 96 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/11/2011 tarihli Komisyon raporu. 

19. 11/525 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/11/2011 tarih ve 10/483 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı ilçesi Küçücek İstiklal Mahallesi 52.L.3.B. pafta, 651 nolu mülkiyeti Akyazı İlçe Belediyesi'ne ait parsele doğalgaz bölge regülatörü ile vana odalarının konulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin 12/10/2011 tarih ve 97 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01/12/2011 tarihli Komisyon raporu. 

20. 11/526 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 21/11/2011 tarih ve 10/501 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi Yahyalı Mahallesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait G25d07b2c pafta 106 ada, 190 nolu parselin Konut (Lojman) Alanı ve Mülkiyeti Akyazı Belediyesi'ne ait 106 ada 25 nolu parselin Orta Öğretim Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planına ait Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin 07/09/2011 tarih ve 74 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/11/2011 tarihli Komisyon raporu. 

21. 11/527 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/11/2011 tarih ve 10/484 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi Hanlı Mahallesi 1327-1411 ve 6069 nolu parsellerin Park Alanından Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/11/2011 tarihli Komisyon raporu. 

22. 11/528 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/11/2011 tarih ve 10/485 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi Sakarya Mahallesi, 442 - 444 - 448 - 518 - 1343 - 1344 - 6027 - 6028 - 6029 ve 6030 nolu parsellerin "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı'ndan "Konut Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Arifiye İlçe Belediye Meclisi'nin 05/09/2011 tarih ve 2011/49 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24/11/2011 tarihli Komisyon raporu. 

23. 11/529 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/11/2011 tarih ve 10/486 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi Dibektaş Mahallesi 2 pafta, 164 ve 245 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/11/2011 tarihli Komisyon raporu. 

24. 11/530 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/11/2011 tarih ve 10/487 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi Kurtköy G24D10A1D pafta 845 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29/11/2011 tarihli Komisyon raporu. 

25. 11/531 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/11/2011 tarih ve 10/488 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi Kurtköy Yavuzselim Mahallesi, G24D10A1A pafta 928 nolu parselin Yurt Alanından Dini Tesisi Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisi'nin 03/10/2011 tarih ve 2011/57 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/12/2011 tarihli Komisyon raporu. 

26. 11/532 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/11/2011 tarih ve 10/490 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi Çayiçi Mahallesi, 124 ada 72 ve 111 nolu parseller ile 56 nolu parsel arasında bulunan 7.00 m.lik imar yolunun 124 ada 108 ve 70 nolu parsellerin arasına kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisi'nin 06/09/2011 tarih ve 2011/50 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 05/12/2011 tarihli Komisyon raporu. 

27. 11/533 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/11/2011 tarih ve 10/491 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Yeni Mahallede bulunan Kurtuluş Caddesi ile Ünlüce Caddesini birbirine bağlayan Keçi Deresinin batı kenarında dereye paralel olarak yeni açılan 10.00 m.lik imar yoluna "Goncabahçe Sokak' ve Kurtuluş Caddesinden Keçi Deresine ulaşan Kaynarca Sokağın karşısındaki yeni açılan 7.00 m.lik imar yoluna "Gülbahçe Sokak' isimlerinin verilmesine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisi'nin 06/09/2011 tarih ve 2011/51 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/11/2011 tarihli Komisyon raporu. 

28. 11/534 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/11/2011 tarih ve 10/492 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Yavuzselim Mahallesinde bulunan "Sevgiyolu Sokağı' isminin "Portakal Çiçeği Caddesi' olarak değiştirilmesine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisi'nin 06/09/2011 tarih ve 2011/52 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 05/12/2011 tarihli Komisyon raporu. 

29. 11/535 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 21/11/2011 tarih ve 10/503 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi Göl Mahallesi, 55 ada 196 - 197 - 198 - 199 - 200 nolu parsellerin Konut Alanından İlköğretim Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22/11/2011 tarihli Komisyon raporu. 

30. 11/536 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 21/11/2011 tarih ve 10/504 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi Göl Mahallesi, 55 ada(sehven 53 ada) 196 - 197 - 198 - 199 - 200 nolu parsellerin Konut Alanından İlköğretim Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki gibi değiştirilmiş şekliyle Sapanca İlçe Belediye Meclisi'nin 02/11/2011 tarih ve 62 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/12/2011 tarihli Komisyon raporu. 

31. 11/537 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/11/2011 tarih ve 10/493 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün "Mezarlık ve Defin Hizmetleri Çalışma Yönetmeliği'nin düzenlemesi yapılan şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24/11/2011 tarihli Komisyon raporu. 

32. 11/538 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçesi ile Adapazarı İlçesi sınırlarında, Yazlık Caddesi ile Eski Kazımpaşa Caddesi arasında kalan 15.00 m'lik (813. Sokak) imar yolu ve çevresi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/12/2011 tarih ve 1713 sayılı yazısı. 

33. 11/539 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/10/2011 tarih ve 9/402 sayılı kararı ile onaylanan Serdivan İlçesi, Köprübaşı - Vatan - Yazlık Mahalleleri'ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (20/10/2011 - 20/11/2011) içerisinde yapılan 27 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 01/12/2011 tarih ve 1687 sayılı yazısı. 

34. 11/540 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi 28 K-I pafta 16764 - 15405 - 13510 - 11321 ve 11320 nolu parsellerin bulunduğu imar adasının tamamının Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 01/11/2011 tarih ve 77 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 01/12/2011 tarih ve 1685 sayılı yazısı. 

35. 11/541 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 1272 - 2925 ve 2926 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan 7.00 m.'lik imar yolunun söz konusu parsellerin kuzeyine kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 01/11/2011 tarih ve 78 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 01/12/2011 tarih ve 1680 sayılı yazısı. 

36. 11/542 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçesi, Hamitabat Mahallesi (Kazımpaşa Köyü) 2498 ada, 61 nolu parsele isabet eden Otopark Alanının doğuya kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 01/11/2011 tarih ve 79 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/12/2011 tarih ve 1714 sayılı yazısı. 

37. 11/543 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi ve 32 Evler Mahallelerinde G24b23d ve G24c03a imar paftalarını kapsayan 1/5000 ölçekli Kısmi Nazım İmar Plan değişikliği Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/09/2009 tarih ve 8/300 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu bölgeyi kapsayan 1/1000 ölçekli Kısmi Uygulama İmar Planı değişikliğini içeren Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 01/12/2011 tarih ve 91 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/12/2011 tarih ve 1725 sayılı yazısı. 

38. 11/544 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/10/2011 tarih ve 9/416 sayılı kararı ile onaylanan Mahmudiye Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (20/10/2011 - 20/11/2011) içerisinde yapılan 36 adet itirazın 01/12/2011 tarih ve 1683 sayılı yazısı. 

39. 11/545 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/10/2011 tarih ve 9/415 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi, Kırkpınar (Soğuksu, Tepebaşı, Hasanpaşa Mahallelerine ait) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (20/10/2011 - 20/11/2011) içerisinde yapılan 36 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 01/12/2011 tarih ve 1679 sayılı yazısı. 

40. 11/546 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sapanca İlçe Belediyesi, Sit Sınırları dışında kalan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan - askı süresi içerisinde yapılan ve Sapanca İlçe Belediye Meclisi'nin 02/09/2010 tarih ve 49 sayılı kararıyla uygun bulunan 79 adet itiraz, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/11/2010 tarih ve 11/449 sayı ile karar altına alınmış olup, Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02/09/2010 tarih ve 49 sayılı kararındaki 19. maddesinin yeniden değerlendirilmesine ilişkin 01/12/2011 tarih ve 1682 sayılı yazısı. 

41. 11/547 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sapanca İlçesi, Dibektaş Mahallesi, 3 pafta, 535 ve 731 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/12/2011 tarih ve 1678 sayılı yazısı. 

42. 11/548 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/10/2011 tarih ve 9/398 nolu kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi, Gar Meydanından başlayıp Mithatpaşa Mahallesi kesişme noktasındaki Spor Tesisi Alanına kadar devam eden demiryolu güzergahı boyunca ve çevresini kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilan-askı süresi (19/10/2011 - 19/11/2011) içerisinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün yapmış olduğu itirazın görüşülmesine ilişkin 01/12/2011 tarih ve 1684 sayılı yazısı. 

43. 11/549 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya İli, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve Plan Notu İlavesi Sakarya İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Başkanlığı'nın 07/10/2011 tarih ve 163 sayılı kararı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/10/2011 tarih ve 9/144 sayılı kararı ile onaylanarak her iki kurum tarafından 21/10/2011 - 21/11/2011 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. İlan askı süresi içerisinde Belediyemize yapılan 1 adet itirazın 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununun 6. maddesine göre görüşülmesine ilişkin 01/12/2011 tarih ve 1681 sayılı yazısı. 

44. 11/550 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya İl Özel İdaresi'nin (Yapı Kontrol Müdürlüğü) 26/10/2011 tarih ve 11014 sayılı yazısı ile, Acarlar Gölü Longoz Ormanı Sulak Alanı Yönetim Planı, Plan Kararlarının ve Koruma Bölgelerinin Sakarya 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planına işlenmiş şekli ile hazırlanan tadilat planının görüşülmesine ilişkin 01/12/2011 tarih ve 1686 sayılı yazısı. 

45. 11/551 Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 19. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddelerine istinaden Serdivan İlçe Belediyesi'nin 2011 Mali yılı Gelir Bütçesinde Diğer Harçlar ve Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar ekonomik kodlarına 4.000.000,00 TL gelir tahsis edilmesi, yine aynı ekli listede ekonomik kodları belirtilen gider kodlarına 4.000.000,00 TL ek ödenek konulmasına ilişkin 01/12/2011 tarih ve 90 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06/12/2011 tarih ve 1211 sayılı yazısı. 

46. 11/552 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 37 pafta, 125 ada, 53 nolu Belpaş İhtiyaç Malzemeleri Pazarlama San. Tic.A.Ş.'ye tahsisli parselin tahsis süresinin uzatılması konusunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 28/11/2011 tarih ve 1449 sayılı yazısı. 

47. 11/553 Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz tarafından yürütülmekte olan Ulaşım hizmetlerinin daha kaliteli, etkin ve yaygın bir biçimde geniş halk kesimlerine ulaştırılabilmesi için ulaşım alanında hizmet verecek, amaca uygun bir şirketin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26 ncı maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin f bendi, 4046 Özelleştirme ve Uygulamaları Hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin 4. Paragrafındaki maddelerine istinaden Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ulaşım alanında hizmet verecek bir şirketin kurulması için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 06/12/2011 tarih ve 150 sayılı yazısı.

×