Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
12.12.2011
11/538
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi ile Adapazarı İlçesi sınırlarında 1/5000 ölçekli N.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/539
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Serdivan İlçesi, Köprübaşı-Vatan-Yazlık Mahallelerine ait 1/5000 ölçekli N.İ.P. na ilan askı süresi içerisinde yapılan 27 adet itiraz
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/527
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi Hanlı Mahallesi 1327-1411 ve 6069 nolu parsellerin Park Alanından Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
REDDİNE
12.12.2011
11/540
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi,28 K-I pafta, 16764-15405-13510-11321 ve 11320 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/540
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi,28 K-I pafta, 16764-15405-13510-11321 ve 11320 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişiklik talebi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/528
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi Sakarya Mahallesi, 442-444-448-518-1343- 1344- 6027-6028-6029 ve 6030 nolu parsellerin "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı"ndan "Konut Alanı"na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
12.12.2011
11/541
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 1272-2925 ve 2926 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/529
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Dibektaş Mahallesi 2 pafta, 164 ve 245 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği

12.12.2011
11/529
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Dibektaş Mahallesi 2 pafta, 164 ve 245 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
12.12.2011
11/552
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Tahsis.
KABUL
12.12.2011
11/552
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Tahsis (Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mah.37 pafta 125 ada, 53 nolu parsel)

12.12.2011
11/552
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Tahsis (Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mah.37 pafta 125 ada, 53 nolu parsel)
KABUL
12.12.2011
12/530
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Sapanca İlçesi Kurtköy G24D10A1D pafta 845 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
12.12.2011
11/530
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Kurtköy G24D10A1D pafta 845 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
12.12.2011
11/542
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Hamitabat Mahallesi (Kazımpaşa Köyü) 2498 ada, 61 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/543
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi ve 32 Evler Mahallelerinde G24b23d ve G24c03a imar paftalarını kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Kısmi U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/529
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Dibektaş Mahallesi 2 pafta, 164 ve 245 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği

12.12.2011
11/529
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Dibektaş Mahallesi 2 pafta, 164 ve 245 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
12.12.2011
11/528
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi Sakarya Mahallesi, 442-444-448-518-1343- 1344- 6027-6028-6029 ve 6030 nolu parsellerin "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı"ndan "Konut Alanı"na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
12.12.2011
11/527
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi Hanlı Mahallesi 1327-1411 ve 6069 nolu parsellerin Park Alanından Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
REDDİNE
12.12.2011
11/544
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, Mahmudiye Köyü 1/5000 ölçekli N.İ.P. na ilan askı süresi içerisinde yapılan 36 adet itiraz
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/544
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Mahmudiye Köyü 1/5000 ölçekli N.İ.P. na ilan askı süresi içerisinde yapılan 36 adet itiraz
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/531
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Kurtköy Yavuzselim Mahallesi, G24D10A1A pafta 928 nolu parselin Yurt Alanından Dini Tesisi Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
12.12.2011
11/545
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, Kırkpınar (Soğuksu, Tepebaşı, Hasanpaşa Mahallelerine ait) 1/5000 ölçekli N.İ.P. na ilan askı süresi içerisinde yapılan 36 adet itiraz
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/546
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02/09/2011 tarih ve 49 sayılı kararının 19. maddesinin yeniden değerlendirilmesi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/546
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Meclis Kararının düzeltilmesi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
117518
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 06/09/2011 tarih ve 57 nolu kararı.
REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR.
12.12.2011
11/522
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 1271072011 tarih ve 94 nolu kararı.
KABUL
12.12.2011
11/522
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı ilçesi Ömercikler Mah. G25d08a2d pafta, 438 nolu parsele doğalgaz bölge regülatörü ile vana odalarının konulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği.
KABUL
12.12.2011
11/526
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi Yahyalı Mah.G25d07b2c pafta 106 ada, 190 nolu parsele ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı.
KABUL.
12.12.2011
11/526
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 07/09/2011 tarih ve 74 nolu kararı.
KABUL.
12.12.2011
11/552
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Tahsis.
KABUL
12.12.2011
11/552
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Tahsis (Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mah.37 pafta 125 ada, 53 nolu parsel)

12.12.2011
11/552
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Tahsis (Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mah.37 pafta 125 ada, 53 nolu parsel)
KABUL
12.12.2011
11/546
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02/09/2011 tarih ve 49 sayılı kararının 19. maddesinin yeniden değerlendirilmesi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/546
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Meclis Kararının düzeltilmesi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/547
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Dibektaş Mahallesi, 3 pafta, 535 ve 731 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/548
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Adapazarı İlçesi, Gar Meydanından başlayıp Mithatpaşa Mahallesi kesişmenoktasındaki Spor Tesisi Alanına kadar devam eden demiryolu güzergahı boyunca ve çevresini kapsayan alanda 1/5000 ölçekli N.İ.P. değişikliğine ilan askı süresi içerisinde itiraz
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/549
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI
Sakarya İli, 1/100.000 ölçekli Ç.D.P. değişikliği ve Plan Notu İlavesine ilan askı süresi içerisinde yapılan itiraz
Eşgüdüm Komisyonunahavale
12.12.2011
11/550
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI
Sakarya İli, 1/100.000 Ç.D.P. değişiklik talebi
Eşgüdüm Komisyonuna havale
12.12.2011
11/556
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 29M3-29N4-29N3-28M2-28N1 ve 28M3 imar paftalarına giren yaklaşık 56.1 hektarlık alana ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği talebi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/538
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi ile Adapazarı İlçesi sınırlarında 1/5000 ölçekli N.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/524
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 12/10/2011 tarih ve 96 sayılı kararı.
KABUL.
12.12.2011
11/524
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı ilçesi İnönü Mah.G25d08d2d pafta, 675 nolu parsele doğalgaz bölge regülatörü ile vana odalarının konulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği.
KABUL.
12.12.2011
11/525
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 12/10/2011 tarih ve 97 nolu kararı.
KABUL
12.12.2011
11/525
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı ilçesi Küçücek İstiklal Mah. 52.L.3.B pafta, 651 nolu parsele doğalgaz bölge regülatörü ile vana odalarının konulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği.
KABUL
12.12.2011
11/555
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi 1456 ada 7-8 ve 19 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.
İMAR KOM HAVALE.
12.12.2011
11/555
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 05/12/2011 tarih ve 11/137 nolu kararı.
İMAR KOM HAVALE.
12.12.2011
11/558
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Ferizli İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını içeren Ferizli Belediye Meclisinin, 05/12/2011 tarih ve 43 sayılı kararının
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
12.12.2011
11/558
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Ferizli İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
12.12.2011
11/525
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı ilçesi Küçücek İstiklal Mah. 52.L.3.B pafta, 651 nolu parsele doğalgaz bölge regülatörü ile vana odalarının konulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
KABUL
12.12.2011
11/553
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Belediyemiz tarafından yürütülmekte olan Ulaşım hizmetlerinin daha kaliteli, etkin ve yaygın bir biçimde geniş halk kesimlerine ulaştırılabilmesi için ulaşım alanında hizmet verecek, amaca uygun bir şirketin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26 ncı maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin f bendi,4046 Özelleştirme ve Uygulamaları Hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin 4. Paragrafındaki maddelerine istinaden Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ulaşım alanında hizmet verecek bir şirketin kurulması için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi

12.12.2011
11/553
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Belediyemiz tarafından yürütülmekte olan Ulaşım hizmetlerinin daha kaliteli, etkin ve yaygın bir biçimde geniş halk kesimlerine ulaştırılabilmesi için ulaşım alanında hizmet verecek, amaca uygun bir şirketin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26 ncı maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin f bendi,4046 Özelleştirme ve Uygulamaları Hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin 4. Paragrafındaki maddelerine istinaden Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ulaşım alanında hizmet verecek bir şirketin kurulması için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
KABULÜNE
12.12.2011
11/557
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Serdivan İlçesi, 57 pafta, 2821 nolu parselin Jeolojik Sakıncalı Alanda kalan kısmının Ağaçlandırılacak Alana (Mezarlık Alanı) dönüştürülmesi talep edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
12.12.2011
11/557
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Serdivan İlçesi, 57 pafta, 2821 nolu parselin Jeolojik Sakıncalı Alanda kalan kısmının Ağaçlandırılacak Alana (Mezarlık Alanı) dönüştürülmesi talep edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
12.12.2011
11/557
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Serdivan İlçesi, 57 pafta, 2821 nolu parselin Jeolojik Sakıncalı Alanda kalan kısmının Ağaçlandırılacak Alana (Mezarlık Alanı) dönüştürülmesi talep edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
12.12.2011
11/557
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Serdivan İlçesi, 57 pafta, 2821 nolu parselin Jeolojik Sakıncalı Alanda kalan kısmının Ağaçlandırılacak Alana (Mezarlık Alanı) dönüştürülmesi talep edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
12.12.2011
11/547
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Dibektaş Mahallesi, 3 pafta, 535 ve 731 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/532
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Çayiçi Mahallesi, 124 ada 72 ve 111 nolu parseller ile 56 nolu parsel arasında bulunan 7.00 m.lik imar yolunun 124 ada 108 ve 70 nolu parsellerin arasına kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİNE
12.12.2011
11/532
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Çayiçi Mahallesi, 124 ada 72 ve 111 nolu parseller ile 56 nolu parsel arasında bulunan 7.00 m.lik imar yolunun 124 ada 108 ve 70 nolu parsellerin arasına kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İMAR KOM HAV
12.12.2011
11/532
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Çayiçi Mahallesi, 124 ada 72 ve 111 nolu parseller ile 56 nolu parsel arasında bulunan 7.00 m.lik imar yolunun 124 ada 108 ve 70 nolu parsellerin arasına kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
REDDİNE
12.12.2011
11/533
SBB
CADDE VE SOKAKLARA İSİM VERİLMESİ
Sapanca İlçesi, Yeni Mahallede bulunan Kurtuluş Caddesi ile Ünlüce Caddesini birbirine bağlayan Keçi Deresinin batı kenarında dereye paralel olarak yeni açılan 10.00 m.lik imar yoluna "Goncabahçe Sokak" ve Kurtuluş Caddesinden Keçi Deresine ulaşan Kaynarca Sokağın karşısındaki yeni açılan 7.00 m.lik imar yoluna "Gülbahçe Sokak" isimlerinin verilmesi
KABULÜNE
12.12.2011
11/534
SBB
CADDE İSMİ VERİLMESİ VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Yavuzselim Mahallesinde bulunan "Sevgiyolu Sokağı" isminin "Portakal Çiçeği Caddesi" olarak değiştirilmesi
kabulüne
12.12.2011
11/534
SBB
CADDE İSMİ VERİLMESİ VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Yavuzselim Mahallesinde bulunan "Sevgiyolu Sokağı" isminin "Portakal Çiçeği Caddesi" olarak değiştirilmesi
KABULÜNE
12.12.2011
11/534
SBB
CADDE İSMİ VERİLMESİ VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Yavuzselim Mahallesinde bulunan "Sevgiyolu Sokağı" isminin "Portakal Çiçeği Caddesi" olarak değiştirilmesi
KABULÜNE
12.12.2011
11/535
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Göl Mahallesi, 55 ada 196-197-198-199-200 nolu parsellerin Konut Alanından İlköğretim Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
12.12.2011
11/536
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Göl Mahallesi, 55 ada(sehven 53 ada) 196-197-198-199-200 nolu parsellerin Konut Alanından İlköğretim Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
12.12.2011
11/537
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Mezarlık ve Defin Hizmetleri Çalışma Yönetmeliği"
düzenlemesi yapılan şekliyle kabulüne Ek=Yönetmelik
12.12.2011
11/537
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Mezarlık ve Defin Hizmetleri Çalışma Yönetmeliği"
düzenlemesi yapılan şekliyle kabulüne
12.12.2011
11/553
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ULAŞIM ALANINDA HİZMET VERECEK BİR ŞİRKETİN KURULMASI için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
KABULÜNE
12.12.2011
11/553
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Belediyemiz tarafından yürütülmekte olan Ulaşım hizmetlerinin daha kaliteli, etkin ve yaygın bir biçimde geniş halk kesimlerine ulaştırılabilmesi için ulaşım alanında hizmet verecek, amaca uygun bir şirketin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26 ncı maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin f bendi,4046 Özelleştirme ve Uygulamaları Hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin 4. Paragrafındaki maddelerine istinaden Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ulaşım alanında hizmet verecek bir şirketin kurulması için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi

12.12.2011
11/553
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Belediyemiz tarafından yürütülmekte olan Ulaşım hizmetlerinin daha kaliteli, etkin ve yaygın bir biçimde geniş halk kesimlerine ulaştırılabilmesi için ulaşım alanında hizmet verecek, amaca uygun bir şirketin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26 ncı maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin f bendi,4046 Özelleştirme ve Uygulamaları Hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin 4. Paragrafındaki maddelerine istinaden Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ulaşım alanında hizmet verecek bir şirketin kurulması için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
KABULÜNE
12.12.2011
11/553
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ULAŞIM ALANINDA HİZMET VERECEK BİR ŞİRKETİN KURULMASI için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
KABULÜNE
12.12.2011
11/553
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Belediyemiz tarafından yürütülmekte olan Ulaşım hizmetlerinin daha kaliteli, etkin ve yaygın bir biçimde geniş halk kesimlerine ulaştırılabilmesi için ulaşım alanında hizmet verecek, amaca uygun bir şirketin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26 ncı maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin f bendi,4046 Özelleştirme ve Uygulamaları Hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin 4. Paragrafındaki maddelerine istinaden Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ulaşım alanında hizmet verecek bir şirketin kurulması için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi

12.12.2011
11/553
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Belediyemiz tarafından yürütülmekte olan Ulaşım hizmetlerinin daha kaliteli, etkin ve yaygın bir biçimde geniş halk kesimlerine ulaştırılabilmesi için ulaşım alanında hizmet verecek, amaca uygun bir şirketin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26 ncı maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin f bendi,4046 Özelleştirme ve Uygulamaları Hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin 4. Paragrafındaki maddelerine istinaden Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ulaşım alanında hizmet verecek bir şirketin kurulması için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
KABULÜNE
12.12.2011
11/553
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ULAŞIM ALANINDA HİZMET VERECEK BİR ŞİRKETİN KURULMASI için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
KABULÜNE
12.12.2011
11/553
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Belediyemiz tarafından yürütülmekte olan Ulaşım hizmetlerinin daha kaliteli, etkin ve yaygın bir biçimde geniş halk kesimlerine ulaştırılabilmesi için ulaşım alanında hizmet verecek, amaca uygun bir şirketin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26 ncı maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin f bendi,4046 Özelleştirme ve Uygulamaları Hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin 4. Paragrafındaki maddelerine istinaden Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ulaşım alanında hizmet verecek bir şirketin kurulması için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi

12.12.2011
11/553
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Belediyemiz tarafından yürütülmekte olan Ulaşım hizmetlerinin daha kaliteli, etkin ve yaygın bir biçimde geniş halk kesimlerine ulaştırılabilmesi için ulaşım alanında hizmet verecek, amaca uygun bir şirketin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26 ncı maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin f bendi,4046 Özelleştirme ve Uygulamaları Hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin 4. Paragrafındaki maddelerine istinaden Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ulaşım alanında hizmet verecek bir şirketin kurulması için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
KABULÜNE
12.12.2011
11/553
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ULAŞIM ALANINDA HİZMET VERECEK BİR ŞİRKETİN KURULMASI için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
KABULÜNE
12.12.2011
11/527
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi Hanlı Mahallesi 1327-1411 ve 6069 nolu parsellerin Park Alanından Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
REDDİNE
12.12.2011
11/528
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi Sakarya Mahallesi, 442-444-448-518-1343- 1344- 6027-6028-6029 ve 6030 nolu parsellerin "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı"ndan "Konut Alanı"na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
12.12.2011
11/529
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Dibektaş Mahallesi 2 pafta, 164 ve 245 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği

12.12.2011
11/529
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Dibektaş Mahallesi 2 pafta, 164 ve 245 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
12.12.2011
11/530
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Kurtköy G24D10A1D pafta 845 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
12.12.2011
11/534
SBB
CADDE İSMİ VERİLMESİ VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Yavuzselim Mahallesinde bulunan "Sevgiyolu Sokağı" isminin "Portakal Çiçeği Caddesi" olarak değiştirilmesi
kabulüne
12.12.2011
11/534
SBB
CADDE İSMİ VERİLMESİ VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Yavuzselim Mahallesinde bulunan "Sevgiyolu Sokağı" isminin "Portakal Çiçeği Caddesi" olarak değiştirilmesi
KABULÜNE
12.12.2011
11/534
SBB
CADDE İSMİ VERİLMESİ VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Yavuzselim Mahallesinde bulunan "Sevgiyolu Sokağı" isminin "Portakal Çiçeği Caddesi" olarak değiştirilmesi
KABULÜNE
12.12.2011
11/548
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Adapazarı İlçesi, Gar Meydanından başlayıp Mithatpaşa Mahallesi kesişmenoktasındaki Spor Tesisi Alanına kadar devam eden demiryolu güzergahı boyunca ve çevresini kapsayan alanda 1/5000 ölçekli N.İ.P. değişikliğine ilan askı süresi içerisinde itiraz
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/549
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI
Sakarya İli, 1/100.000 ölçekli Ç.D.P. değişikliği ve Plan Notu İlavesine ilan askı süresi içerisinde yapılan itiraz
Eşgüdüm Komisyonunahavale
12.12.2011
11/550
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI
Sakarya İli, 1/100.000 Ç.D.P. değişiklik talebi
Eşgüdüm Komisyonuna havale
12.12.2011
11/534
SBB
CADDE İSMİ VERİLMESİ VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Yavuzselim Mahallesinde bulunan "Sevgiyolu Sokağı" isminin "Portakal Çiçeği Caddesi" olarak değiştirilmesi
kabulüne
12.12.2011
11/534
SBB
CADDE İSMİ VERİLMESİ VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Yavuzselim Mahallesinde bulunan "Sevgiyolu Sokağı" isminin "Portakal Çiçeği Caddesi" olarak değiştirilmesi
KABULÜNE
12.12.2011
11/534
SBB
CADDE İSMİ VERİLMESİ VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Yavuzselim Mahallesinde bulunan "Sevgiyolu Sokağı" isminin "Portakal Çiçeği Caddesi" olarak değiştirilmesi
KABULÜNE
12.12.2011
11/534
SBB
CADDE İSMİ VERİLMESİ VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Yavuzselim Mahallesinde bulunan "Sevgiyolu Sokağı" isminin "Portakal Çiçeği Caddesi" olarak değiştirilmesi
kabulüne
12.12.2011
11/534
SBB
CADDE İSMİ VERİLMESİ VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Yavuzselim Mahallesinde bulunan "Sevgiyolu Sokağı" isminin "Portakal Çiçeği Caddesi" olarak değiştirilmesi
KABULÜNE
12.12.2011
11/534
SBB
CADDE İSMİ VERİLMESİ VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Yavuzselim Mahallesinde bulunan "Sevgiyolu Sokağı" isminin "Portakal Çiçeği Caddesi" olarak değiştirilmesi
KABULÜNE
12.12.2011
11/556
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 29M3-29N4-29N3-28M2-28N1 ve 28M3 imar paftalarına giren yaklaşık 56.1 hektarlık alana ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği talebi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/558
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Ferizli İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını içeren Ferizli Belediye Meclisinin, 05/12/2011 tarih ve 43 sayılı kararının
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
12.12.2011
11/558
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Ferizli İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
12.12.2011
11/531
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Kurtköy Yavuzselim Mahallesi, G24D10A1A pafta 928 nolu parselin Yurt Alanından Dini Tesisi Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
12.12.2011
11/553
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ULAŞIM ALANINDA HİZMET VERECEK BİR ŞİRKETİN KURULMASI için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
KABULÜNE
12.12.2011
11/553
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Belediyemiz tarafından yürütülmekte olan Ulaşım hizmetlerinin daha kaliteli, etkin ve yaygın bir biçimde geniş halk kesimlerine ulaştırılabilmesi için ulaşım alanında hizmet verecek, amaca uygun bir şirketin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26 ncı maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin f bendi,4046 Özelleştirme ve Uygulamaları Hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin 4. Paragrafındaki maddelerine istinaden Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ulaşım alanında hizmet verecek bir şirketin kurulması için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi

12.12.2011
11/553
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Belediyemiz tarafından yürütülmekte olan Ulaşım hizmetlerinin daha kaliteli, etkin ve yaygın bir biçimde geniş halk kesimlerine ulaştırılabilmesi için ulaşım alanında hizmet verecek, amaca uygun bir şirketin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26 ncı maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin f bendi,4046 Özelleştirme ve Uygulamaları Hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin 4. Paragrafındaki maddelerine istinaden Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ulaşım alanında hizmet verecek bir şirketin kurulması için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
KABULÜNE
12.12.2011
11/553
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ULAŞIM ALANINDA HİZMET VERECEK BİR ŞİRKETİN KURULMASI için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
KABULÜNE
12.12.2011
11/553
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Belediyemiz tarafından yürütülmekte olan Ulaşım hizmetlerinin daha kaliteli, etkin ve yaygın bir biçimde geniş halk kesimlerine ulaştırılabilmesi için ulaşım alanında hizmet verecek, amaca uygun bir şirketin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26 ncı maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin f bendi,4046 Özelleştirme ve Uygulamaları Hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin 4. Paragrafındaki maddelerine istinaden Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ulaşım alanında hizmet verecek bir şirketin kurulması için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi

12.12.2011
11/553
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Belediyemiz tarafından yürütülmekte olan Ulaşım hizmetlerinin daha kaliteli, etkin ve yaygın bir biçimde geniş halk kesimlerine ulaştırılabilmesi için ulaşım alanında hizmet verecek, amaca uygun bir şirketin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26 ncı maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin f bendi,4046 Özelleştirme ve Uygulamaları Hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin 4. Paragrafındaki maddelerine istinaden Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ulaşım alanında hizmet verecek bir şirketin kurulması için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
KABULÜNE
12.12.2011
11/553
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ULAŞIM ALANINDA HİZMET VERECEK BİR ŞİRKETİN KURULMASI için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
KABULÜNE
12.12.2011
11/553
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Belediyemiz tarafından yürütülmekte olan Ulaşım hizmetlerinin daha kaliteli, etkin ve yaygın bir biçimde geniş halk kesimlerine ulaştırılabilmesi için ulaşım alanında hizmet verecek, amaca uygun bir şirketin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26 ncı maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin f bendi,4046 Özelleştirme ve Uygulamaları Hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin 4. Paragrafındaki maddelerine istinaden Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ulaşım alanında hizmet verecek bir şirketin kurulması için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi

12.12.2011
11/553
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Belediyemiz tarafından yürütülmekte olan Ulaşım hizmetlerinin daha kaliteli, etkin ve yaygın bir biçimde geniş halk kesimlerine ulaştırılabilmesi için ulaşım alanında hizmet verecek, amaca uygun bir şirketin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26 ncı maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin f bendi,4046 Özelleştirme ve Uygulamaları Hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin 4. Paragrafındaki maddelerine istinaden Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ulaşım alanında hizmet verecek bir şirketin kurulması için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
KABULÜNE
12.12.2011
11/523
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 12/10/2011 tarih ve 95 nolu kararı.
KABUL
12.12.2011
11/523
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı ilçesi İnönü Mah. G25d08d2a pafta, 44 nolu parsele doğalgaz bölge regülatörü ile vana odalarının konulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği.
KABUL
12.12.2011
11/543
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi ve 32 Evler Mahallelerinde G24b23d ve G24c03a imar paftalarını kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Kısmi U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/544
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, Mahmudiye Köyü 1/5000 ölçekli N.İ.P. na ilan askı süresi içerisinde yapılan 36 adet itiraz
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/544
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Mahmudiye Köyü 1/5000 ölçekli N.İ.P. na ilan askı süresi içerisinde yapılan 36 adet itiraz
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/545
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, Kırkpınar (Soğuksu, Tepebaşı, Hasanpaşa Mahallelerine ait) 1/5000 ölçekli N.İ.P. na ilan askı süresi içerisinde yapılan 36 adet itiraz
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/532
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Çayiçi Mahallesi, 124 ada 72 ve 111 nolu parseller ile 56 nolu parsel arasında bulunan 7.00 m.lik imar yolunun 124 ada 108 ve 70 nolu parsellerin arasına kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİNE
12.12.2011
11/532
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Çayiçi Mahallesi, 124 ada 72 ve 111 nolu parseller ile 56 nolu parsel arasında bulunan 7.00 m.lik imar yolunun 124 ada 108 ve 70 nolu parsellerin arasına kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İMAR KOM HAV
12.12.2011
11/532
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Çayiçi Mahallesi, 124 ada 72 ve 111 nolu parseller ile 56 nolu parsel arasında bulunan 7.00 m.lik imar yolunun 124 ada 108 ve 70 nolu parsellerin arasına kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
REDDİNE
12.12.2011
11/533
SBB
CADDE VE SOKAKLARA İSİM VERİLMESİ
Sapanca İlçesi, Yeni Mahallede bulunan Kurtuluş Caddesi ile Ünlüce Caddesini birbirine bağlayan Keçi Deresinin batı kenarında dereye paralel olarak yeni açılan 10.00 m.lik imar yoluna "Goncabahçe Sokak" ve Kurtuluş Caddesinden Keçi Deresine ulaşan Kaynarca Sokağın karşısındaki yeni açılan 7.00 m.lik imar yoluna "Gülbahçe Sokak" isimlerinin verilmesi
KABULÜNE
12.12.2011
11/554
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Fi Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin talebi ile, Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, Bağlar Mevkii, G24b19d1b pafta, 2449 ada, 6-8-10-11 ve 12 nolu parselleri kapsayan 1/5000 ölçekli Mevzii İmar Planı
İmar Komisyonuna havale edilmesine,
12.12.2011
11/535
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Göl Mahallesi, 55 ada 196-197-198-199-200 nolu parsellerin Konut Alanından İlköğretim Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
12.12.2011
11/536
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Göl Mahallesi, 55 ada(sehven 53 ada) 196-197-198-199-200 nolu parsellerin Konut Alanından İlköğretim Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
12.12.2011
11/537
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Mezarlık ve Defin Hizmetleri Çalışma Yönetmeliği"
düzenlemesi yapılan şekliyle kabulüne Ek=Yönetmelik
12.12.2011
11/537
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Mezarlık ve Defin Hizmetleri Çalışma Yönetmeliği"
düzenlemesi yapılan şekliyle kabulüne
12.12.2011
11/557
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Serdivan İlçesi, 57 pafta, 2821 nolu parselin Jeolojik Sakıncalı Alanda kalan kısmının Ağaçlandırılacak Alana (Mezarlık Alanı) dönüştürülmesi talep edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
12.12.2011
11/518
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi Batakköy Mah. 112 ada, 72 nolu parsel sınırları içerisinde parselin kuzeybatı kısmından geçen 7.00 m.lik yolun kaldırılarak, parselin güneydoğu kısmına kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği.
REDDİNE
12.12.2011
11/518
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 06/09/2011 tarih ve 57 nolu kararı.
REDDİNE
12.12.2011
11/521
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 12/10/2011 tarih ve 93 nolu kararı.
KABUL
12.12.2011
11/521
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı ilçesi Ömercikler Mah. G25d08a3b pafta, 17 nolu parsele doğalgaz bölge regülatörü ile vana odalarının konulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği.
KABUL
12.12.2011
11/539
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Serdivan İlçesi, Köprübaşı-Vatan-Yazlık Mahallelerine ait 1/5000 ölçekli N.İ.P. na ilan askı süresi içerisinde yapılan 27 adet itiraz
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/540
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi,28 K-I pafta, 16764-15405-13510-11321 ve 11320 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/540
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi,28 K-I pafta, 16764-15405-13510-11321 ve 11320 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişiklik talebi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/542
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Hamitabat Mahallesi (Kazımpaşa Köyü) 2498 ada, 61 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/553
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ULAŞIM ALANINDA HİZMET VERECEK BİR ŞİRKETİN KURULMASI için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
KABULÜNE
12.12.2011
11/553
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Belediyemiz tarafından yürütülmekte olan Ulaşım hizmetlerinin daha kaliteli, etkin ve yaygın bir biçimde geniş halk kesimlerine ulaştırılabilmesi için ulaşım alanında hizmet verecek, amaca uygun bir şirketin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26 ncı maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin f bendi,4046 Özelleştirme ve Uygulamaları Hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin 4. Paragrafındaki maddelerine istinaden Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ulaşım alanında hizmet verecek bir şirketin kurulması için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi

12.12.2011
11/553
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Belediyemiz tarafından yürütülmekte olan Ulaşım hizmetlerinin daha kaliteli, etkin ve yaygın bir biçimde geniş halk kesimlerine ulaştırılabilmesi için ulaşım alanında hizmet verecek, amaca uygun bir şirketin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26 ncı maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin f bendi,4046 Özelleştirme ve Uygulamaları Hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin 4. Paragrafındaki maddelerine istinaden Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ulaşım alanında hizmet verecek bir şirketin kurulması için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
KABULÜNE
12.12.2011
11/541
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 1272-2925 ve 2926 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/520
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediyesinin 12/10/2011 tarih ve 92 sayılı kararı.
KABUL
12.12.2011
11/520
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mah. G25d08b4a pafta, 3 nolu parsele doğalgaz bölge regülatörü ile vana odalarının konulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği.
KABUL
12.12.2011
11/519
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı ilçesi İnönü Mah. G25d08d1d pafta, 37 nolu parsele doğalgaz bölge regülatörü ile vana odalarının konulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği.
KABUL.
12.12.2011
11/507
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Korucuk Mahallesi 1685 ada 1 nolu parsel ve bitişiğindeki alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul,
12.12.2011
11/508
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Maltepe Mahallesi 951 ada 57-114-117 ve 253 nolu parsellerin Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kurum Alanından, 951 ada 84-89 nolu ve 1058 ada 372-373 nolu parsellerin Resmi Kurum Alanından, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul,
12.12.2011
11/509
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Keresteciler Sanayi Sitesi, Karakamış ve Evrenköy Mahallelerine Kuzey Marmara Otoyolunun işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
kabul,
12.12.2011
11/510
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı ve Kirişhane Caddesi arasında kalan yaklaşık 13,5 ha'lık Konut ve Sanayi Alanlarının Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul,
12.12.2011
11/511
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Köprübaşı Mahallesi, 30 J-2 pafta,3502.....3509 ile 3510....3517 nolu parsellerin arasında bulunan 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul,
12.12.2011
11/512
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi 311 ada 1 nolu ve 312 ada 1 nolu parsellerin güneyinde bulunan park alanının kuzeye kaydırılması ve park alanının ise Gelişme Konut Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul
12.12.2011
11/513
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi Tereli Pınar Mevkii, 30 pafta 1863 nolu parselin Az Yoğun Konut Alanı, Özel Yurt Alanı ve Park Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Plan değişikliği
Reddine,
12.12.2011
11/514
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi ile Adapazarı İlçesi sınırları dahilinde Mithatpaşa Mahallesi, Kirişhane Caddesi ile Milli Egemenlik Caddesi arasında kalan 25.00 m.lik imar yolunun kuzey-doğuya ötelenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul,
12.12.2011
11/515
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi Yeni Mahalle 26 M II pafta, 4424 nolu kısmen Resmi Kurum Alanı, kısmen Belediye Hizmet Alanında kalmakta olan parselin tamamının Resmi Kurum Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 NİP değ.
Kabul,
12.12.2011
11/516
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12/09/2011 tarih ve 8/389 nolu kararı ile onaylanan Hendek İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan-askı süresi (21/09/2011 - 21/10/2011) içerisinde yapılan 12 adet itiraz
Kabul,
12.12.2011
11/551
SBB
BÜTÇE TASARISI
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 19. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddelerine istinaden Serdivan İlçe Belediyesinin 2011 Mali yılı Gelir Bütçesinde Diğer Harçlar ve Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar ekonomik kodlarına 4.000.000,00 TL gelir tahsis edilmesi, yine aynı ekli listede ekonomik kodları belirtilen gider kodlarına 4.000.000,00 TL ek ödenek konulması
Kabul,
12.12.2011
11/517
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Hendek İlçe Belediye Meclisinin 26/10/2011 tarih ve 48 sayılı kararı.
KABUL
12.12.2011
11/517
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçe Belediye Meclisinin 26/10/2011 tarih ve 48 sayılı kararı.
KABUL
12.12.2011
11/531
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Kurtköy Yavuzselim Mahallesi, G24D10A1A pafta 928 nolu parselin Yurt Alanından Dini Tesisi Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
12.12.2011
11/519
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 12/10/2011 tarih ve 91 nolu kararı.
KABUL.
12.12.2011
11/527
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi Hanlı Mahallesi 1327-1411 ve 6069 nolu parsellerin Park Alanından Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
REDDİNE
12.12.2011
11/529
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Dibektaş Mahallesi 2 pafta, 164 ve 245 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği

12.12.2011
11/529
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Dibektaş Mahallesi 2 pafta, 164 ve 245 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
12.12.2011
11/530
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Kurtköy G24D10A1D pafta 845 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
12.12.2011
11/534
SBB
CADDE İSMİ VERİLMESİ VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Yavuzselim Mahallesinde bulunan "Sevgiyolu Sokağı" isminin "Portakal Çiçeği Caddesi" olarak değiştirilmesi
kabulüne
12.12.2011
11/534
SBB
CADDE İSMİ VERİLMESİ VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Yavuzselim Mahallesinde bulunan "Sevgiyolu Sokağı" isminin "Portakal Çiçeği Caddesi" olarak değiştirilmesi
KABULÜNE
12.12.2011
11/534
SBB
CADDE İSMİ VERİLMESİ VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Yavuzselim Mahallesinde bulunan "Sevgiyolu Sokağı" isminin "Portakal Çiçeği Caddesi" olarak değiştirilmesi
KABULÜNE
12.12.2011
11/528
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi Sakarya Mahallesi, 442-444-448-518-1343- 1344- 6027-6028-6029 ve 6030 nolu parsellerin "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı"ndan "Konut Alanı"na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
12.12.2011
11/507
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Korucuk Mahallesi 1685 ada 1 nolu parsel ve bitişiğindeki alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul,
12.12.2011
11/508
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Maltepe Mahallesi 951 ada 57-114-117 ve 253 nolu parsellerin Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kurum Alanından, 951 ada 84-89 nolu ve 1058 ada 372-373 nolu parsellerin Resmi Kurum Alanından, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul,
12.12.2011
11/509
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Keresteciler Sanayi Sitesi, Karakamış ve Evrenköy Mahallelerine Kuzey Marmara Otoyolunun işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
kabul,
12.12.2011
11/510
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı ve Kirişhane Caddesi arasında kalan yaklaşık 13,5 ha'lık Konut ve Sanayi Alanlarının Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul,
12.12.2011
11/511
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Köprübaşı Mahallesi, 30 J-2 pafta,3502.....3509 ile 3510....3517 nolu parsellerin arasında bulunan 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul,
12.12.2011
11/512
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi 311 ada 1 nolu ve 312 ada 1 nolu parsellerin güneyinde bulunan park alanının kuzeye kaydırılması ve park alanının ise Gelişme Konut Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul
12.12.2011
11/513
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi Tereli Pınar Mevkii, 30 pafta 1863 nolu parselin Az Yoğun Konut Alanı, Özel Yurt Alanı ve Park Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Plan değişikliği
Reddine,
12.12.2011
11/514
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi ile Adapazarı İlçesi sınırları dahilinde Mithatpaşa Mahallesi, Kirişhane Caddesi ile Milli Egemenlik Caddesi arasında kalan 25.00 m.lik imar yolunun kuzey-doğuya ötelenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul,
12.12.2011
11/515
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi Yeni Mahalle 26 M II pafta, 4424 nolu kısmen Resmi Kurum Alanı, kısmen Belediye Hizmet Alanında kalmakta olan parselin tamamının Resmi Kurum Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 NİP değ.
Kabul,
12.12.2011
11/516
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12/09/2011 tarih ve 8/389 nolu kararı ile onaylanan Hendek İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan-askı süresi (21/09/2011 - 21/10/2011) içerisinde yapılan 12 adet itiraz
Kabul,
12.12.2011
11/551
SBB
BÜTÇE TASARISI
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 19. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddelerine istinaden Serdivan İlçe Belediyesinin 2011 Mali yılı Gelir Bütçesinde Diğer Harçlar ve Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar ekonomik kodlarına 4.000.000,00 TL gelir tahsis edilmesi, yine aynı ekli listede ekonomik kodları belirtilen gider kodlarına 4.000.000,00 TL ek ödenek konulması
Kabul,
12.12.2011
11/523
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 12/10/2011 tarih ve 95 nolu kararı.
KABUL
12.12.2011
11/523
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı ilçesi İnönü Mah. G25d08d2a pafta, 44 nolu parsele doğalgaz bölge regülatörü ile vana odalarının konulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği.
KABUL
12.12.2011
11/543
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi ve 32 Evler Mahallelerinde G24b23d ve G24c03a imar paftalarını kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Kısmi U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/544
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, Mahmudiye Köyü 1/5000 ölçekli N.İ.P. na ilan askı süresi içerisinde yapılan 36 adet itiraz
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/522
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 1271072011 tarih ve 94 nolu kararı.
KABUL
12.12.2011
11/522
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı ilçesi Ömercikler Mah. G25d08a2d pafta, 438 nolu parsele doğalgaz bölge regülatörü ile vana odalarının konulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği.
KABUL
12.12.2011
11/526
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi Yahyalı Mah.G25d07b2c pafta 106 ada, 190 nolu parsele ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı.
KABUL.
12.12.2011
11/526
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 07/09/2011 tarih ve 74 nolu kararı.
KABUL.
12.12.2011
11/552
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Tahsis.
KABUL
12.12.2011
11/552
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Tahsis (Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mah.37 pafta 125 ada, 53 nolu parsel)

12.12.2011
11/552
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Tahsis (Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mah.37 pafta 125 ada, 53 nolu parsel)
KABUL
12.12.2011
11/546
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02/09/2011 tarih ve 49 sayılı kararının 19. maddesinin yeniden değerlendirilmesi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/544
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Mahmudiye Köyü 1/5000 ölçekli N.İ.P. na ilan askı süresi içerisinde yapılan 36 adet itiraz
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/545
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, Kırkpınar (Soğuksu, Tepebaşı, Hasanpaşa Mahallelerine ait) 1/5000 ölçekli N.İ.P. na ilan askı süresi içerisinde yapılan 36 adet itiraz
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/532
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Çayiçi Mahallesi, 124 ada 72 ve 111 nolu parseller ile 56 nolu parsel arasında bulunan 7.00 m.lik imar yolunun 124 ada 108 ve 70 nolu parsellerin arasına kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİNE
12.12.2011
11/532
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Çayiçi Mahallesi, 124 ada 72 ve 111 nolu parseller ile 56 nolu parsel arasında bulunan 7.00 m.lik imar yolunun 124 ada 108 ve 70 nolu parsellerin arasına kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İMAR KOM HAV
12.12.2011
11/532
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Çayiçi Mahallesi, 124 ada 72 ve 111 nolu parseller ile 56 nolu parsel arasında bulunan 7.00 m.lik imar yolunun 124 ada 108 ve 70 nolu parsellerin arasına kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
REDDİNE
12.12.2011
11/533
SBB
CADDE VE SOKAKLARA İSİM VERİLMESİ
Sapanca İlçesi, Yeni Mahallede bulunan Kurtuluş Caddesi ile Ünlüce Caddesini birbirine bağlayan Keçi Deresinin batı kenarında dereye paralel olarak yeni açılan 10.00 m.lik imar yoluna "Goncabahçe Sokak" ve Kurtuluş Caddesinden Keçi Deresine ulaşan Kaynarca Sokağın karşısındaki yeni açılan 7.00 m.lik imar yoluna "Gülbahçe Sokak" isimlerinin verilmesi
KABULÜNE
12.12.2011
11/554
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Fi Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin talebi ile, Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, Bağlar Mevkii, G24b19d1b pafta, 2449 ada, 6-8-10-11 ve 12 nolu parselleri kapsayan 1/5000 ölçekli Mevzii İmar Planı
İmar Komisyonuna havale edilmesine,
12.12.2011
11/535
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Göl Mahallesi, 55 ada 196-197-198-199-200 nolu parsellerin Konut Alanından İlköğretim Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
12.12.2011
11/536
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Göl Mahallesi, 55 ada(sehven 53 ada) 196-197-198-199-200 nolu parsellerin Konut Alanından İlköğretim Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
12.12.2011
11/537
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Mezarlık ve Defin Hizmetleri Çalışma Yönetmeliği"
düzenlemesi yapılan şekliyle kabulüne Ek=Yönetmelik
12.12.2011
11/537
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Mezarlık ve Defin Hizmetleri Çalışma Yönetmeliği"
düzenlemesi yapılan şekliyle kabulüne
12.12.2011
11/557
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Serdivan İlçesi, 57 pafta, 2821 nolu parselin Jeolojik Sakıncalı Alanda kalan kısmının Ağaçlandırılacak Alana (Mezarlık Alanı) dönüştürülmesi talep edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
12.12.2011
11/546
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Meclis Kararının düzeltilmesi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/547
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Dibektaş Mahallesi, 3 pafta, 535 ve 731 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/548
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Adapazarı İlçesi, Gar Meydanından başlayıp Mithatpaşa Mahallesi kesişmenoktasındaki Spor Tesisi Alanına kadar devam eden demiryolu güzergahı boyunca ve çevresini kapsayan alanda 1/5000 ölçekli N.İ.P. değişikliğine ilan askı süresi içerisinde itiraz
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/549
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI
Sakarya İli, 1/100.000 ölçekli Ç.D.P. değişikliği ve Plan Notu İlavesine ilan askı süresi içerisinde yapılan itiraz
Eşgüdüm Komisyonunahavale
12.12.2011
11/550
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI
Sakarya İli, 1/100.000 Ç.D.P. değişiklik talebi
Eşgüdüm Komisyonuna havale
12.12.2011
11/556
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 29M3-29N4-29N3-28M2-28N1 ve 28M3 imar paftalarına giren yaklaşık 56.1 hektarlık alana ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği talebi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/518
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi Batakköy Mah. 112 ada, 72 nolu parsel sınırları içerisinde parselin kuzeybatı kısmından geçen 7.00 m.lik yolun kaldırılarak, parselin güneydoğu kısmına kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği.
REDDİNE
12.12.2011
11/518
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 06/09/2011 tarih ve 57 nolu kararı.
REDDİNE
12.12.2011
11/521
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 12/10/2011 tarih ve 93 nolu kararı.
KABUL
12.12.2011
11/521
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı ilçesi Ömercikler Mah. G25d08a3b pafta, 17 nolu parsele doğalgaz bölge regülatörü ile vana odalarının konulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği.
KABUL
12.12.2011
11/539
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Serdivan İlçesi, Köprübaşı-Vatan-Yazlık Mahallelerine ait 1/5000 ölçekli N.İ.P. na ilan askı süresi içerisinde yapılan 27 adet itiraz
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/540
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi,28 K-I pafta, 16764-15405-13510-11321 ve 11320 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/540
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi,28 K-I pafta, 16764-15405-13510-11321 ve 11320 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişiklik talebi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/538
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi ile Adapazarı İlçesi sınırlarında 1/5000 ölçekli N.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/524
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 12/10/2011 tarih ve 96 sayılı kararı.
KABUL.
12.12.2011
11/524
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı ilçesi İnönü Mah.G25d08d2d pafta, 675 nolu parsele doğalgaz bölge regülatörü ile vana odalarının konulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği.
KABUL.
12.12.2011
11/525
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 12/10/2011 tarih ve 97 nolu kararı.
KABUL
12.12.2011
11/525
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı ilçesi Küçücek İstiklal Mah. 52.L.3.B pafta, 651 nolu parsele doğalgaz bölge regülatörü ile vana odalarının konulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
KABUL
12.12.2011
11/525
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı ilçesi Küçücek İstiklal Mah. 52.L.3.B pafta, 651 nolu parsele doğalgaz bölge regülatörü ile vana odalarının konulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği.
KABUL
12.12.2011
11/555
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi 1456 ada 7-8 ve 19 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.
İMAR KOM HAVALE.
12.12.2011
11/555
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 05/12/2011 tarih ve 11/137 nolu kararı.
İMAR KOM HAVALE.
12.12.2011
11/558
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Ferizli İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını içeren Ferizli Belediye Meclisinin, 05/12/2011 tarih ve 43 sayılı kararının
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
12.12.2011
11/558
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Ferizli İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
12.12.2011
11/541
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 1272-2925 ve 2926 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/542
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Hamitabat Mahallesi (Kazımpaşa Köyü) 2498 ada, 61 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
12.12.2011
11/553
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ULAŞIM ALANINDA HİZMET VERECEK BİR ŞİRKETİN KURULMASI için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
KABULÜNE
12.12.2011
11/553
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Belediyemiz tarafından yürütülmekte olan Ulaşım hizmetlerinin daha kaliteli, etkin ve yaygın bir biçimde geniş halk kesimlerine ulaştırılabilmesi için ulaşım alanında hizmet verecek, amaca uygun bir şirketin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26 ncı maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin f bendi,4046 Özelleştirme ve Uygulamaları Hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin 4. Paragrafındaki maddelerine istinaden Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ulaşım alanında hizmet verecek bir şirketin kurulması için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi

12.12.2011
11/553
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Belediyemiz tarafından yürütülmekte olan Ulaşım hizmetlerinin daha kaliteli, etkin ve yaygın bir biçimde geniş halk kesimlerine ulaştırılabilmesi için ulaşım alanında hizmet verecek, amaca uygun bir şirketin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26 ncı maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin f bendi,4046 Özelleştirme ve Uygulamaları Hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin 4. Paragrafındaki maddelerine istinaden Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ulaşım alanında hizmet verecek bir şirketin kurulması için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
KABULÜNE
12.12.2011
11/517
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Hendek İlçe Belediye Meclisinin 26/10/2011 tarih ve 48 sayılı kararı.
KABUL
12.12.2011
11/517
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçe Belediye Meclisinin 26/10/2011 tarih ve 48 sayılı kararı.
KABUL
12.12.2011
11/531
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Kurtköy Yavuzselim Mahallesi, G24D10A1A pafta 928 nolu parselin Yurt Alanından Dini Tesisi Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
12.12.2011
11/519
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 12/10/2011 tarih ve 91 nolu kararı.
KABUL.
12.12.2011
11/519
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı ilçesi İnönü Mah. G25d08d1d pafta, 37 nolu parsele doğalgaz bölge regülatörü ile vana odalarının konulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği.
KABUL.
12.12.2011
11/520
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediyesinin 12/10/2011 tarih ve 92 sayılı kararı.
KABUL
12.12.2011
11/520
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mah. G25d08b4a pafta, 3 nolu parsele doğalgaz bölge regülatörü ile vana odalarının konulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği.
KABUL