Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

12.05.2014 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 

Davet Yazısı

T.C
      SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12/05/2014 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

  • Yoklama ve açılış.
  • 14/04/2014 ve 22/04/2014 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.
            GÜNDEM

1-   6/101.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/03/2014 tarih ve 3/76 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2014 tarih ve 1/1 sayılı kararı ile onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi (31.01.2014-01.03.2014) içerisinde yapılan üç adet itirazdan, bir adedinin ekli plandaki şekliyle kabulünün iki adedinin ise reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24/04/2014 tarihli Komisyon raporu.

2-   6/102.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/01/2014 tarih ve 1/9 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2013 tarih ve 12/336 sayılı kararı ile onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (27.11.2013-27.12.2013) içerisinde mevcut stad yerinin Ticaret Alanı olmasına karşı yapılan itirazın reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24/04/2014 tarihli Komisyon raporu.

3-   6/103. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/03/2014 tarih ve 3/69 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Belediyemize bağlı 10 ilçenin yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan sınırları içinde geçerli olacak şekilde  1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Notlarının ‘Genel Hükümler’ başlığı altındaki maddelere ilave yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/04/2014 tarihli Komisyon raporu.

4-   6/104. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/04/2014 tarih ve 4/85 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1618 ada, 1 nolu parsel ile 1619 ada, 1 nolu parselin “Ticaret Alanı”ndan “Üniversite Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağışeklinde tanzim olunan 24/04/2014 tarihli Komisyon raporu.

5-   6/105. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/04/2014 tarih ve 4/86 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1618 ada, 1 nolu parsel ile 1619 ada, 1 nolu parselin “Ticaret Alanı”ndan “Üniversite Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağışeklinde tanzim olunan 24/04/2014 tarihli Komisyon raporu.

6-   6/106. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/03/2014 tarih ve 3/71 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 580 ada, 332 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 03.02.2014 tarih ve 2/21 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24/04/2014 tarihli Komisyon raporu.

7-   6/107. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/03/2014 tarih ve 3/72 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.10.2013 tarih ve 11/307 sayılı kararıyla onaylanan Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2450 ada, 202 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine yapılan itiraza ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 03.02.2014 tarih ve 2/22 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24/04/2014 tarihli Komisyon raporu.

8-   6/108. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/03/2014 tarih ve 3/73 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 461 ada, 17 ve 24 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine aitAdapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 03.02.2014 tarih ve 2/23 sayılı kararının raporda belirtildiği üzere reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24/04/2014 tarihli Komisyon raporu.

9-   6/109. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/04/2014 tarih ve 4/89 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 30.01.2014 tarih ve 2014/63 sayılı kararına göre Erenler İlçesi, Bağlar Mahallesi, 1 pafta, 3413 nolu parsele yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda değişiklik yapılması istemiyle 10.09.2012 tarihli dilekçe ile davalı vekilince yapılan başvurunun reddinin uygun olacağışeklinde tanzim olunan 24/04/2014 tarihli Komisyon raporu.

10-6/110. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/04/2014 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Çaybaşıyeniköy Mahallesi, 1173 ve 1175 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine aitErenler İlçe Belediye Meclisince alınan 03.03.2014 tarih ve 14 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24/04/2014 tarihli Komisyon raporu.

11-6/111. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/03/2014 tarih ve 3/74 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi 5665 nolu parsel, 4519 nolu parsel 6871 nolu parsel ve Hanlıköy Mahallesi 5826 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24/04/2014 tarihli Komisyon raporu.

12-6/112. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/02/2014 tarih ve 2/54 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2013 tarih ve 5/189 sayılı kararıyla onaylanan ve 21.10.2013 tarih ve 11/316 sayılı kararı ile kesinleşen Sapanca İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’na uygun olarak hazırlanan, Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.12.2013 tarih ve 2013/56 sayılı kararının ve Plan Hükümlerinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/04/2014 tarihli Komisyon raporu.

13-6/113. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/02/2014 tarih ve 2/56 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2013 tarih ve 5/189 sayılı kararıyla onaylanan ve 21.10.2013 tarih ve 11/316 sayılı kararı ile kesinleşen Sapanca İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’na uygun olarak hazırlanan, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.12.2013 tarih ve 2013/56 sayılı kararının ve Plan Hükümlerinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/04/2014 tarihli Komisyon raporu.

14-6/114. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/02/2014 tarih ve 2/57 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sapanca İlçesi, Kurtköy (Fatih, Yavuz Selim, Dibektaş Mahallelerini kapsayan) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 06.01.2014 tarih ve 2014/10 sayılı kararının ve Plan Hükümlerinin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/04/2014 tarihli Komisyon raporu.

15-6/115. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/02/2014 tarih ve 2/55 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sapanca İlçesi, Kırkpınar (Tepebaşı, Soğuksu ve Hasanpaşa Mahallelerini kapsayan) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 04.02.2014 tarih ve 2014/14 sayılı kararının ve Plan Hükümlerinin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/04/2014 tarihli Komisyon raporu.

16-6/116. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/03/2014 tarih ve 3/75 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Ferizli İlçesi, Damlık Mahallesi, 106 ada, 1,2 ve 3 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Ferizli İlçe Belediye Meclisi’nin 03.02.2014 tarih ve 11 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/04/2014 tarihli Komisyon raporu.

17-6/117Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, SakaryliAdapazarıİlçesisınırlarıdahilindeisimsizsokaklara5216 SayılıBüyükşehir BelediyesiKanunun 7/g maddesinegöre ekli listede ve krokide belirtildiği şekilde isim verilmesi ilişkin 30/04/2014 tarih ve 1179 sayılı yazısı.

18-6/118.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi 28M4pafta 11767 ve 11768 nolu  parsellere ait 1/5000  ölçekli Nazım imar Plan     değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 29/04/2014 tarih ve 610 sayılı yazısı.

19-6/119.-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 21/09/1989 tarih ve 20056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3516 sayılı Ölçü Ayar Kanunu hükümleri doğrultusunda Gelirler Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Ölçü ve Tartı Aletleri Birimine ait 2014 Mali Yılı Ücret çizelgesinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23. maddesi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96 ve 97. maddeleri hükümlerine göre görüşülmesine ilişkin 25/04/2014 tarih ve 1125 sayılı yazısı.

20-6/120.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz 2014 yılına ait Gelir Tarifesinde Hal Müdürlüğüne ait olan ücretlerde ekteki tabloda gösterildiği şekilde değişikliklerin görüşülmesine ilişkin 06/05/2014 tarih ve 1301 sayılı yazısı.

21-6/121.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 2464 sayılı kanunun 15. maddesi, 21. maddesi 1.fıkrası(III)nolu bendi, 56. maddesi, 60. maddesi ve 84. maddesinin 1. Fıkrasının (III) nolu bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri konusunda belirtilen en alt ve en üst limitleri aşmamak şartıyla, mahallin çeşitli semtleri arasındaki sayısal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak tespit edilen ekteki tablodaki tutarların aynı kanunun 96. maddesine göre görüşülmesine ilişkin 06/05/2014 tarih ve 1303 sayılı yazısı.

22-6/122.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediye Meclisinin 28.04.2011 tarih ve 158 sayılı kararı ile Belpaş A.Ş’ye tahsis edilen, Arifiye İlçesi Hanlıköy 6366 parsel nolu taşınmaz üzerindeki otobüs terminalinin tahsisinin kaldırılmasına,demirbaşlarının, çalışanlarının bütün haklarının, 2886 Sayılı Kanun ve 4734 Sayılı Kanuna göre yapılan sözleşmelerin, borç ve alacakların, davaların Belediyemize devredilmesine ilişkin 07/05/2014 tarih ve 221 sayılı yazısı.

23-6/123.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait Karakamış Mahallesi 1831/1 ve 1831/5 nolu taşınmazların 26/05/2004 tarihinde Belpaş A.Ş’ye işletme gelirleri karşılığında 10 yıllığına tahsisi 26/05/2014 tarihinde sona ereceğinden, taşınmazların işletme gelirlerinin yıllık toplamının % 3’ünün Belediyemize verilmesi şartı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi uyarınca 10 yıllığına Belpaş A.Ş.’ye tahsisine ilişkin 30/04/2014 tarih ve 1302 sayılı yazısı.

24-6/124.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belpaş İhtiyaç Maddeleri Pazarlama San.Tic.A.Ş.'nin 28/04/2014 tarih ve 145 sayılıyazısı ile talep olunan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin12.12.2011tarihve 11/552 sayılıkararı ile Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 37 pafta125 ada 53 parsel nolu tınmazın Belediye Kanununun 18-emaddesi hükmü gereğince 10 yılsüreile Belpaş’atahsis edilmesine ilişkin 29/04/2014 tarih ve 1154 sayılı yazısı.

25-6/125.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçe Belediyes iBaşkanlığının18/04/2014tarih ve692 sayılı yazıile talep olunan,6360 sayılı Kanunla İlçe Özel İdaresinden Belediyemiz mülkiyetine geçen Sakaryli Geyve İlçesi Orhaniye Mahallesi 53 ada 25 parsel nolu tınmazın Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre Geyve İlçe Belediyei adına tahsis edilmesine ilişkin 30/04/2014 tarih ve 1172 sayılı yazısı.

26-6/126.-Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Resmi Gazetenin 06.12.2012 tarih ve 28489 sayısı ile yayınlanan ve 31.03.2014 tarihi itibarı ile yürürlüğe giren 6360 sayılı Büyükşehir Kanunu kapsamında yer alan ilçe belediyelerimizin hizmet alanlarının genişlemesi nedeni ile ekte belirtilen ihtiyaç fazlası taşıt ve iş makinelerinin ilgili kurum ve ilçe belediyelerine, Resmi Gazetede yayınlanan 18/01/2007 tarih ve 26407 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.1 maddesi hükümlerine göre bedelsiz olarak devir edilebilmesine ilişkin 30/04/2014 tarih ve 609 sayılı yazısı.

27-6/127.-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının,Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün hizmet alanlarının genişlemesi nedeniyle yapılacak yatırımlarını gerçekleştirebilmek için 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde İller Bankası A.Ş.’den kayıp kaçak ile mücadelede şebeke yenilenmesi işi için 60.000.000,00-TL’lik üç yıl (36 ay) vadeli kredi kullanılabilmesi için Belediyemizin yasal paylarının garantör olarak gösterilmesi, her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilebilmesine ilişkin 07/05/2014 tarih ve 220 sayılı yazısı.

28-6/128.-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının,Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün hizmet alanlarının genişlemesi nedeniyle yapılacak yatırımlarını gerçekleştirebilmek için 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde İller Bankası A.Ş.’ den hizmet binası inşaatı işi için 15.000.000,00-TL’lik üç yıl (36 ay) vadeli kredi kullanılabilmesi için Belediyemizin yasal paylarının garantör olarak gösterilmesi, her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilebilmesine ilişkin 07/05/2014 tarih ve 222 sayılı yazısı.

29-6/129.-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının,Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün hizmet alanlarının genişlemesi nedeniyle yapılacak yatırımlarını gerçekleştirebilmek için 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde İller Bankası A.Ş.’ den Akçay Barajı elektromekanik malzeme alımı için 15.000.000,00-TL’lik üç yıl (36 ay) vadeli kredi kullanılabilmesi için Belediyemizin yasal paylarının garantör olarak gösterilmesi, her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilebilmesine ilişkin 07/05/2014 tarih ve 218 sayılı yazısı.

30-6/130.-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi ile Belediye ve Belediye Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik çerçevesinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Terminal Şube Müdürlüğünün kurulmasına ilişkin 07/05/2014 tarih ve 814 sayılı yazısı.

31-6/131.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya1.O.S.B.Bölge Müdürlüğünün 14 sayılı talep yazısı ile, 20.02.2014 tarih ve 6525 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21. Maddesi düzenlemesi ile 4562 sayılı Organize Sanayi  Bölgeleri Kanunu 5. Maddesi düzenlemesi gereği, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından anan 06.12.2014 tarih ve 4254 sayılı kamu yararı çerçevesinde;1.OSB Genişletme Alanı kamultırma iş ve işlemlerinin Kamulrma Kanunu esaslarına göre,Sakarya1. Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılacak protokol ve protokol çerçevesinde kamulaştırma yapılabilmesi hususunda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 07/05/2014 tarih ve 1232 sayılı yazısı.

32-6/132.-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin 2013 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı ile İl Özel İdaresine ait Kesin Hesabının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 12. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddeleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. ve 40. maddeleri ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince görüşülmesine  02/05/2014 tarih ve 119 sayılı yazısı.  2013 Mali Yılı İl Özel İdaresi Kesin Hesabı.    2013 Mali Yılı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kesin Hesabı.

 

 

-12/05/2014 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-
 
 
33.6/133.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/04/2014 tarih ve 4/87 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı ve İstiklal Mahalleleri ile Adapazarı İlçesi, Şeker ve Orta Mahalleleri, Cumhuriyet, Kurtuluş, Semerciler, Tığcılar ve Mithatpaşa Mahalleleri sınırları içinde planlanan 7 km. uzunluğundaki yolun kaldırılmasını içeren 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulününuygun olacağışeklinde tanzim olunan 09/05/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
34.6/134.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/12/2013 tarih ve 13/379 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2013 tarih ve 12/337 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan askı süresi (27.11.2013-27.12.2013) içerisinde yapılan itirazlarınkomisyondan geldiği şekliyle kabulününuygun olacağı şeklinde tanzim olunan 09/05/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
35.6/135.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/01/2014 tarih ve 1/10 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan askı süresi (04.11.2013-04.12.2013) içerisinde yapılan itirazların komisyondan geldiği şekliyle kabulününuygun olacağı şeklinde tanzim olunan 09/05/2014 tarihli Komisyon raporu.

36.6/136.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/04/2014 tarih ve 4/91 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi Rüstempaşa Mahallesi 43 ada, 14,15,19,27,122 ve 123 nolu parseller ve çevresini kapsayan alanın Sapanca Yüksek Hızlı Tren Gar Alanı olarak planlanmasına dair hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulününuygun olacağışeklinde tanzim olunan 09/05/2014 tarihli Komisyon raporu.

37.6/137.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/02/2014 tarih ve 2/58 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin; 11.11.2013 tarih ve 12/338 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi (Merkez) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresince (02.12.2013-02.01.2014) yapılan 140 adet itirazın değerlendirildiği Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04.02.2014 tarih ve 2014/16 sayılı kararına ilişkin tanzim olunan 09/05/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
38.6/138.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/04/2014 tarih ve 4/95 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 17.01.01 maddesi ve bunun dayanağında oluşturulan uygulama imar plan notları, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 31. maddesi ile çeliştiği, bu sebeple Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine aykırı durumun ortadan kaldırılması için ayrık ve blok yapı nizamına tabi konut adalarında 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı ve plan hükümlerinde gerekli değişiklikler yapılması gerektiğinden imar planlarına dair genel belirleyici nitelikteki maddelerin kabulününuygun olacağı şeklinde tanzim olunan 09/05/2014 tarihli Komisyon raporu.×