Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

12.01.2015 Tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

DAVET YAZISI 
 
         T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12/01/2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
                                                  
GÜNDEM
 
1- 1/1- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/12/2014 tarih ve 13/415 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 4055 ada, 6 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24/12/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
2- 1/2- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/12/2014 tarih ve 13/416 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada 145-90-91-92-93-129-95-96-97-99-100-101-102-103 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31/12/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
3- 1/3- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/12/2014 tarih ve 13/417 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1562 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22/12/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
4- 1/4- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/12/2014 tarih ve 13/418 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1562 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24/12/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
5- 1/5- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/12/2014 tarih ve 13/419 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, Ayçiçek Vadisi ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31/12/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
6- 1/6- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/10/2014 tarih ve 11/301 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada, 145 ve 4 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31/12/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
7- 1/7- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/12/2014 tarih ve 13/420 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, G24B23A3D, G24B23D2A imar paftalarında kalan, 132 ve 133 adalara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/12/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
8- 1/8- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/10/2014 tarih ve 11/302 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, D-100 Karayolu üzerinde Pekşenler Kavşağından başlayarak Adapazarı-Karasu otoyolunun Yenicami Bulvarı ile kesiştiği Yeni Şehir Stadının yapıldığı noktada sonlanan ve kamulaştırması yapılacak olan ulaşım aksına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 05/01/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
9- 1/9- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/12/2014 tarih ve 13/421 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisince alınan 03.11.2014 tarih ve 67 sayılı kararı ile uygun görülen Erenler ilçesi, 2412 ada, 152-153-154-155-156-157 nolu, 2420 ada,1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 nolu parsellerin tamamı ile 2412 ada, 158-159-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187 nolu, 2420 ada, 18-23-25 nolu parsellerin bir kısmını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/12/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
10- 1/10- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/12/2014 tarih ve 13/412 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi, 6471, 6472 ve 6473 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 05/01/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
11- 1/11- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/12/2014 tarih ve 13/414 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe sınırlarında bulunan I.Organize Sanayi Bölgesinin III. etap genişleme alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan değişikliğinin I. OSB Alanını kuzeybatı-güneydoğu yönünde bölen Enerji Nakil Hattının Yeşil Alan olarak planlanacak şekilde ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 06/01/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
12- 1/12- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/352 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 01/10/2014 tarih ve 87 sayılı kararı ile uygun görülen Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi, 2102 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22/12/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
13- 1/13- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/10/2014 tarih ve 11/307 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Kırkpınar Mahallesi, 2877 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24/12/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
14- 1/14- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/12/2014 tarih ve 13/423 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karapürçek İlçesi, Harmanlı, Hocaköy, Mesudiye, Meşepınarı(Potuklar), Teketaban, Yazılıgürgen ve Yüksel, Ahmediye, Mecidiye, Kanlıçay, Küçükkarapürçek Mahalleleri Kırsal Yerleşim Alanının plan yapım yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devrine ait Karapürçek İlçe Belediye Meclisince alınan 03.11.2014 tarih ve 45 sayılı kararının Belediyesine iadesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/12/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
15- 1/15- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.12.2012 gün ve 396 sayılı kararı ile onaylanan, 08.04.2013 gün ve 4/164 sayılı meclis kararı ile kesinleşen Sakarya İli Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına ilişkin Sakarya 2. İdare Mahkemesi’nin 2014/946 nolu kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan düzeltmelerin görüşülmesine ilişkin 31/12/2014 tarih ve 2433 sayılı yazısı.
 
16- 1/16- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Başkanlığı’nın 26/12/2014 tarih ve 8257 sayılı talep yazısı ile, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/05/2014 tarih ve 6/118 sayılı kararıyla onaylanan Adapazarı İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında değişiklik öngören teklif dosyasının görüşülmesine ilişkin 05/01/2015 tarih ve 6 sayılı yazısı.
 
17- 1/17- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi sınırlarındaki D.S.İ. 32. Şube Müdürlüğü hizmet binasının bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi 589 ada 194 nolu parselin “Resmi Kurum Alanı”ndan “Belediye Hizmet Alanı”na dönüştürülmesine yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/01/2015 tarih ve 2445 sayılı yazısı.
 
18- 1/18- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Yenidoğan Mahallesi 208 ada 12 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 31/12/2014 tarih ve 2444 sayılı yazısı.
 
19- 1/19- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi 649 Ada 62-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94 nolu parsellerde Adakule Projesine esas olacak şekilde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/01/2015 tarih ve 2443 sayılı yazısı.
 
20- 1/20-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı ilçe sınırlarında yer alan Harmantepe Kalesini de kapsayan 2 pafta 563,564,565,566 nolu parsellerden oluşan toplam 116.800,00 m2 alanın, Söğütlü İlçe sınırlarına dahil edilmesine dair alınan Söğütlü Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarih ve 2014/48 sayılı ve Adapazarı Belediye Meclisinin 03.12.2014 tarih ve 11/129 sayılı kararlarının görüşülmesine ilişkin 29/12/2014 tarih ve 3768 sayılı yazısı.
      
21- 1/21-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Başkanlığının 27/11/2014 tarih ve 7293 sayılı talep yazısı ile, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/10/2013 tarih 11/308 sayı ve 12/05/2014 tarih 6/119 sayılı kararları ile onaylanan, Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının muhtelif bölgeleri için hazırlanan plan değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin 05/01/2015 tarih ve 2424 sayılı yazısı.
 
22- 1/22- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Terelipınar Mevkii 1528 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 25/12/2014 tarih ve 2407 sayılı yazısı.
 
23- 1/23- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Hızır İlyas Tepesi Mevkii 3617 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/12/2014 tarih ve 2432 sayılı yazısı.
 
24- 1/24- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Beşköprü 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 05/01/2015 tarih ve 01 sayılı meclis kararının görüşülmesine ilişkin 07/01/2015 tarih ve 20 sayılı yazısı.
 
25- 1/25- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Hal Alanı olarak Belediyemize ön tahsisi yapılan Arifiye İlçesi, Aşağıkirazca Mahallesi, 1 pafta, 60 nolu parselde yapılacak Hal Binasına yönelik olarak İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/12/2014 tarih ve 2434 sayılı yazısı.
 
26- 1/26-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, Maliye Mevkii, G24C08D pafta, 2627 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan “Beton Santrali” yapımı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifinin görüşülmesine ilişkin 07/01/2015 tarih ve 21 sayılı yazısı.
 
27- 1/27-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Başkanlığının 08/12/2014 tarih ve 5362 sayılı talep yazısı ile, Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesinde yapılacak olan Kentsel Dönüşüm Projesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 05/01/2015 tarih ve 2427 sayılı yazısı.
 
28- 1/28-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 426 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 29/12/2014 tarih ve 2262 sayılı yazısı.
 
29- 1/29-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Başkanlığı’nın 02/12/2014 tarih ve 5217 sayılı talep yazısı ile, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03/11/2014 tarih ve 2014/78 sayılı kararı ile uygun görülen Akçay, Balkaya, Erdemli, Fevziye, Hacımercan, İkramiye, Memnuniye, Muradiye, Nailiye ve Şükriye Mahallelerinin Kırsal Yerleşim Alan Sınırlarının belirlenmesine ilişkin ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 15/12/2014 tarih ve 2312 sayılı yazısı.
 
30- 1/30-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 68 Ada  16-18-19 ve 20 nolu parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin alınan Geyve İlçe Belediye Meclisinin;  02/12/2014 tarih ve 2014/80 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 30/12/2014 tarih ve 2426 sayılı yazısı.
 
31- 1/31-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçe Belediye Başkanlığı'nın 02/12/2014 tarih ve 2334 sayılı talep yazısı ile, Geyve ilçesi,89 ada 3 nolu parsel, 78 Ada 8-9-10-11-12-13-14-22 ve 28 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 31/12/2014 tarih ve 2428 sayılı yazısı.
 
32- 1/32-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Karaman ve Camili Mahallelerindeki listede belirtilen 877 adet iş yerinin satışı, takası, tahsisi, tahsis şeklinin değiştirilmesi, tahsisli bir taşınmaza ihtiyaç duyulması halinde tahsisin kaldırılması, bu taşınmazların asli görev ve hizmetlerde kullanılmak üzere bedelli ve bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilmesi, kiraya verilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddeleri gereğince Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 31/12/2014 tarih ve 3760 sayılı yazısı.
 
33- 1/33- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait olup kamu hizmetleri dışında kalan (ticaret) Erenler İlçesi Yeni Mahalle 26 M2 pafta, 10363 parselin satışı ile ilgili iş ve işlemlerin yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 05/01/2015 tarih ve 10 sayılı yazısı.
 
34- 1/34- Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Sakarya İli Adapazarı İlçesi, 7 pafta,74 ada 1 nolu parseldeki şehrimizin tarihi ve kültürel yapılarından olan Sabit Efendi Konağının 10 yıllığına kiralanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 23/12/2014 tarih ve 92 sayılı yazısı.
 
35- 1/35- Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünün 25/12/2014 tarih ve 216 sayılı yazısı ile, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 143 ada, 1 nolu parseldeki Mavi İş Merkezindeki yaklaşık 440 m2.lik alanın Karaman Aile Sağlığı Merkez Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere Sakarya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğüne bedeli mukabilinde tahsisi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e, 75/d bendi ve 5216 sayılı Yasanın 18/g maddeleri gereğince Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 29/12/2014 tarih ve 95 sayılı yazısı.
 
36- 1/36- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanununun ilgili maddeleri dahilinde İller Bankası A.Ş.den, SASKİ Genel Müdürlüğünün “Karasu İçmesuyu inşaatı işi” için 16.900.000,00-TL (Onaltımilyondokuzyüztürklirası) kredi kullanılmak üzere “Belediyemizin yasal paylarının garantör” olarak gösterilmesine, bu konuda her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 30/12/2014 tarih ve 775 sayılı yazısı.
 
37- 1/37- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediyemizin bütün gelirlerinin toplanıp Ziraat Bankası, Halk Barkası ve Vakıflar Bankasındaki katılım payları, harçlar, vergi, kamu harcamaları, para cezaları, maaş ve sosyal hak, döviz, otopark vb. listede numaraları belirtilen hesaplara yatırılan paraların kamu hizmetlerine tahsis edilebilmesine ilişkin 03/12/2014 tarih ve 715 sayılı yazısı.
 
38- 1/38- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Anayasanın 153. maddesi gereğince, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli iptal kararı Resmi Gazetede yayınlanıncaya kadar yürürlükte kalacak olan 6360 sayılı Kanununun Geçici 1. maddesinin 27. Fıkrasına göre meclis kararı alınarak uygulamaya devam edilebileceğinden, Belediyemiz tarafından bu madde kapsamında 18/09/2014 tarihine kadar tarh edilmemiş yol, su ve kanal harcamalarına katılım paylarının alınmamasına ilişkin 05/01/2015 tarih ve 4 sayılı yazısı.
 
39- 1/39- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik” esasları dahilinde Büyükşehir Belediyemizde mevcut boş bulunan kadrolarda derece değişikliği yapılacak olan memur boş kadro değişiklik (II sayılı) cetvelinin onaylanmasına ilişkin 06/01/2015 tarih ve 18 sayılı yazısı.
 
40- 1/40- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi sözleşmeli personel istihdamına imkan sağladığından, 5393 sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak olan sözleşmeli personelin unvan bazında 01/01/2015 tarihinden geçerli olmak üzere hazırlanacak olan ücret tavanını aşılmamak kaydıyla ücret tespiti ile 375 sayılı KHK’nin ek 9’uncu maddesinin 9’uncu fıkrasına göre belirlenen oran ve tutarda ek ödeme verilmesine ilişkin 05/01/2015 tarih ve 15 sayılı yazısı.
 
41- 1/41- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 2015 Yılı Bütçe Kanunu K cetvelinde belirtildiği üzere, Büyükşehir Belediyemizde Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele Devlet Bütçe Kanununda tespit edilen brüt 403.-TL üzerinden fazla çalışma ücretinin ödenebilmesine ilişkin 05/01/2015 tarih ve 5 sayılı yazısı. 
 
42- 1/42-Belediyemiz Zabıta Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Halinde faaliyette bulunan esnafımızın 2015 yılı (yıllık) kira bedeli Büyükşehir Belediye Encümenince 11.12.2014 tarih ve 317 sayılı kararı ile 13.110,00 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre Halde faaliyet gösteren esnafımızın Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Yönetmeliğinin 31. Maddesi gereğince işyerlerine ait 2015 yılı teminat miktarının belirlenmesine ilişkin 06/01/2015 tarih ve 2 sayılı yazısı.
 
43- 1/43-Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesinde “İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisi her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturulur”denilmektedir. Büyükşehir Belediyesinde denetim komisyonu teşekkülü için anılan kanun hükmü gereği Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla beş üyenin seçilmesine ilişkin 05/01/2015 tarih ve 2 sayılı yazısı.


                                         -12/01/2015 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-


 44.1/44.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/12/2014 tarih ve 13/427 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 03/12/2014 tarih ve 11/135 sayılı kararı ile kabul edilen Adapazarı İlçesi Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının (plan, plan notu, açıklama raporu) ekli plandaki ve ekli plan notundaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 09/01/2015 tarihli Komisyon raporu.

45.1/45.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/371 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresince yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 09/01/2015 tarihli Komisyon raporu.


 46.1/46-Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, 6360 sayılı Kanun gereğince İl Özel İdaresi Tüzel kişiliği sona erdiğinden, Sakarya Valiliği ile Belediyemiz arasında 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10. maddesinin son fıkrası hükümlerine göre hazırlanan ve imzalanan protokol gereği”16 Derslikli Erenler İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi” Belediyemize devredilmiş olup, okulun tamamlanabilmesi ve hayır sahibi ile protokol yapmak için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin g bendine göre Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ilişkin 08/01/2015 tarih ve 9 sayılı yazısı.

47.1/47-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Başkanlığının 09/01/2015 tarih ve 117 sayılı yazısı ile, Erenler İlçe Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin (Bekirpaşa, Pirahmetler, Kozluk ve Nakışlar Mahalle sınırlarında kalan kısmındaki) değerlendirilerek bu değişikliklerin yapılması istenmiştir. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/12/2013 tarih ve 13/374 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında değişiklik öngören teklif dosyasının incelenmesine ilişkin 12/01/2015 tarih ve 30 sayılı yazısı.

48.1/48-Hendek İlçe Belediye Meclisinin, Hendek İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait muhtelif tadilat taleplerine ilişkin 07/01/2015 tarih ve 4 sayılı meclis kararı.
 

 

×