Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet İçeriği Eylem
12.01.2015 15:00 01 1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 4055 ada, 6 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği. Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 4055 ada, 6 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 24/12/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 02 1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı Güllük Mh. 633 ada 145-90-91-92-93-129-95-96-97-99-100-101-102-103 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği. Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada 145-90-91-92-93-129-95-96-97-99-100-101-102-103 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 31/12/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, MHP grubuna mensub Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, Hacı Rüstem PİRİMOĞLU, İlhan FİLİZ, Ahmet Ziya AKAR, Hüdaverdi BAHADIR, Cengiz ŞİŞMAN, Murat ÖZ, Fatih ŞENTÜRK, Sebati KOÇSAR?ın red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 03 1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1562 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği. Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1562 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 22/12/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 04 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1562 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1562 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 24/12/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 05 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, Ayçiçek Vadisi ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği. Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, Ayçiçek Vadisi ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 31/12/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 06 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada, 145 ve 4 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği. Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada, 145 ve 4 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 31/12/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, MHP grubuna mensub Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, Hacı Rüstem PİRİMOĞLU, Ahmet Ziya AKAR, İlhan FİLİZ, Hüdaverdi BAHADIR, Cengiz ŞİŞMAN, Murat ÖZ, Fatih ŞENTÜRK, Sebati KOÇSAR?ın red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 07 1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, G24B23A3D, G24B23D2A imar pafta, 132 ve 133 adalara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği. Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, G24B23A3D, G24B23D2A imar paftalarında kalan, 132 ve 133 adalara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 26/12/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 08 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Erenler İlçesi, Yeni Şehir Stadının yapıldığı noktada ulaşım aksına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı. Erenler İlçesi, D-100 Karayolu üzerinde Pekşenler Kavşağından başlayarak Adapazarı-Karasu otoyolunun Yenicami Bulvarı ile kesiştiği Yeni Şehir Stadının yapıldığı noktada sonlanan ve kamulaştırması idaremizce yapılacak olan ulaşım aksına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 05/01/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 09 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Erenler ilçesi, 2412 ada, 152-153-154-155-156-157 nolu, ? parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği. Erenler İlçe Belediye Meclisince alınan 03.11.2014 tarih ve 67 sayılı kararı ile uygun görülen Erenler ilçesi, 2412 ada, 152-153-154-155-156-157 nolu, 2420 ada,1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 nolu parsellerin tamamı ile 2412 ada, 158-159-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187 nolu, 2420 ada, 18-23-25 nolu parsellerin bir kısmını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 26/12/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 10 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi, 6471, 6472 ve 6473 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan değişikliği. Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi, 6471, 6472 ve 6473 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönündeki 05/01/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, MHP grubuna mensub Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, Hacı Rüstem PİRİMOĞLU, İlhan FİLİZ, Ahmet Ziya AKAR, Hüdaverdi BAHADIR, Cengiz ŞİŞMAN, Murat ÖZ, Fatih ŞENTÜRK, Sebati KOÇSAR?ın red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 11 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Arifiye İlçe sınırlarında bulunan I.Organize Sanayi Bölgesinin III. etap genişleme alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan değişikliği. Arifiye İlçe sınırlarında bulunan I.Organize Sanayi Bölgesinin III. etap genişleme alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan değişikliğinin I. OSB Alanını kuzeybatı-güneydoğu yönünde bölen Enerji Nakil Hattının Yeşil Alan olarak planlanacak şekilde ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönündeki 06/01/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 12 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi, 2102 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği. Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 01.10.2014 tarih ve 87 sayılı kararı ile uygun görülen Kuzuluk Mahallesi, 2102 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 22/12/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 13 1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Sapanca İlçesi, Kırkpınar Mahallesi, 2877 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği. Sapanca İlçesi, Kırkpınar Mahallesi, 2877 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 24/12/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 14 YETKİ DEVRİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Karapürçek İlçesi, Harmanlı, Hocaköy, Mesudiye, Meşepınarı(Potuklar), Teketaban, Yazılıgürgen ve Yüksel, Ahmediye, Mecidiye, Kanlıçay Küçükkarapürçek Mahalleleri Kırsal Yerleşim Alanının plan yapım yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devir talebi. Karapürçek İlçesi, Harmanlı, Hocaköy, Mesudiye, Meşepınarı(Potuklar), Teketaban, Yazılıgürgen ve Yüksel, Ahmediye, Mecidiye, Kanlıçay, Küçükkarapürçek Mahalleleri Kırsal Yerleşim Alanının plan yapım yetki devrine ilişkin Karapürçek İlçe Belediye Meclisince alınan 03.11.2014 tarih ve 45 sayılı kararın BELEDİYESİNE İADESİNİN uygun olacağı yönündeki 26.12.2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 15 1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Sakarya 2. İdare Mahkemesi?nin 2014/946 nolu kararına göre düzenlenen Sakarya İli, Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 16 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında değişiklik teklifleri. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 17 1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi sınırlarındaki D.S.İ. 32. Şube Müdürlüğü hizmet binasının bulunduğu parselin ?Resmi Kurum Alanı?ndan ?Belediye Hizmet Alanı?na dönüştürülmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 18 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 208 ada 12 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 19 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi 649 ada 62-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94 nolu parsellerde Adakule Projesine esas olacak şekilde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 20 SINIR DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı ilçe sınırlarında yer alan Harmantepe Kalesini de kapsayan 2 pafta 563,564,565,566 nolu parsellerden oluşan toplam 116.800,00 m2 lik alanın, Söğütlü İlçe sınırlarına dahil edilmesi. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 21 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının muhtelif bölgeleri için hazırlanan plan değişiklikleri. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 22 1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Serdivan İlçesi, Terelipınar Mevkii 1528 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 23 1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Serdivan İlçesi, Hızır İlyas Tepesi Mevkii 3617 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 24 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Serdivan İlçesi, Beşköprü 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 25 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Arifiye İlçesi, Aşağıkirazca Mahallesi, 1 pafta, 60 nolu parselde yapılacak Hal Binasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 26 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, Maliye Mevkii G24C08D pafta, 2627 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan ?Beton Santrali?yapımı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifi. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 27 1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesinde yapılacak olan Kentsel Dönüşüm Projesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 28 1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Sapanca İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi 426 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 29 SINIR DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Sapanca İlçesi, Akçay, Balkaya, Erdemli, Fevziye, Hacımercan, İkramiye, Memnuniye, Muradiye, Nailiye ve Şükriye Mahallelerinin Kırsal Yerleşim Alan Sınırlarının belirlenmesine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 30 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 68 ada, 16-18-19 ve 20 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 31 1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Geyve İlçesi, 89 ada, 3 nolu parsel 78 ada 8,9,10,11,12,13,14,22 ve 28 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifi. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 32 BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Taşınmaz işlemleri.(Karaman-Camili 877 adet iş yeri) Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Karaman ve Camili Mahallelerindeki yukarıda listede belirtilen ada parsellerde bulunan 877 adet iş yerinin satışı, takası, tahsisi, tahsis şeklinin değiştirilmesi, tahsisli bir taşınmaza ihtiyaç duyulması halinde tahsisin kaldırılması, bu taşınmazların asli görev ve hizmetlerde kullanılmak üzere bedelli ve bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilmesi, kiraya verilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddeleri gereğince Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na ve Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 33 BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Erenler İlçesi Yeni Mahalle 26M2 pafta 10363 nolu parselin satışı. Mülkiyeti Belediyemize ait kamu hizmetleri dışında kalan (ticaret) Erenler İlçesi Yeni Mahalle 26 M2 pafta, 10363 nolu parselin satışı ile ilgili iş ve işlemlerin yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na ve Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 34 BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yetki verilmesi.(Sabit Efendi Konağı) Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Sakarya İli Adapazarı İlçesi, 7 pafta,74 ada 1 nolu parseldeki şehrimizin tarihi ve kültürel yapılarından olan Sabit Efendi Konağının 10 yıllığına kiralanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na ve Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 35 BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Tahsis.(Karaman Aile Sağlığı Merkezi) Sakarya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünün 25/12/2014 tarih ve 216 sayılı yazısı ile, talep olunan Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 143 Ada, 1 parseldeki Mavi İş Merkezindeki yaklaşık 440 m2.lik alanın, Karaman Aile Sağlığı Merkez Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere Sakarya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğüne bedeli mukabilinde tahsisi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e, 75/d bendi ve 5216 sayılı Yasanın 18/g maddeleri gereğince Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na ve Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 36 GARANTÖR OLUNMASI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yasal Payların Garantör Gösterilmesi. Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanununun ilgili maddeleri dahilinde İller Bankası A.Ş.den, SASKİ Genel Müdürlüğünün ?Karasu İçmesuyu İnşaatı İşi? için kullanacağı 16.900.000,00-TL (Onaltımilyondokuzyüzbintürklirası) bedelli ve 10 yıl vadeli kredi kullanabilmesi için ?Belediyemizin yasal paylarının? garantör olarak gösterilmesine, bu konuda her türlü işlemin yürütülebilmesi için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na ve Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 37 TAHSİS STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Banka Hesaplarının Kamu Hizmetlerine Tahsis edilmesi. Belediyemizin bütün gelirlerinin toplanıp Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankasındaki katılım payları, harçlar, vergi, kamu harcamaları, para cezaları, maaş ve sosyal hak, döviz, otopark vb. karar eki listede numaraları belirtilen hesaplara yatırılan paraların kamu hizmetlerine tahsis edilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 38 TAHSİS STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yol Harcamalarına Katılım Payı. Anayasanın 153. maddesi gereğince, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli iptal kararı Resmi Gazetede yayınlanıncaya kadar yürürlükte kalacak olan 6360 sayılı Kanununun Geçici 1. maddesinin 27. Fıkrasına göre meclis kararı alınarak uygulamaya devam edilebileceğinden, Belediyemiz tarafından bu madde kapsamında 18/09/2014 tarihine kadar tarh edilmemiş yol, su ve kanal harcamalarına katılım paylarının alınmamasının kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 39 TAHSİS İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI İptal ve İhdas. ?Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslar? dahilinde Büyükşehir Belediyemizde mevcut boş bulunan kadrolarda derece değişikliği yapılacak olan memur boş kadro değişikliğini içeren II sayılı cetvelinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 40 SÖZLEŞMELİ PERSONEL İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi. 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine göre Büyükşehir Belediyesinde ekte unvanları yazılı bulunan sözleşmeli personelin çalıştırılmasına; çalıştırılacak olan personelin sözleşme ücretlerinin, Maliye Bakanlığı tarafından aynı kanun çerçevesinde unvan bazında 01/01/2015 tarihinden geçerli olmak üzere ekte cetvelde belirtilen 657 sayılı Kanuna göre net aylık tutarında ücret ile 375 sayılı KHK?nin ek 9. maddesinin 9. fıkrasına göre belirlenen oran ve tutarda ek ödemenin ekteki cetvelde belirtilen şekliyle verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 41 ZABITA VE İTFAİYE FAZLA ÇALIŞPMA ÜCRETLERİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi. 2015 Yılı Bütçe Kanunu K cetveline göre, Büyükşehir Belediyemizde Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele Devlet Bütçe Kanununda tespit edilen brüt 403.-TL fazla çalışma ücretinin ödenmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 42 İMTİYAZ BEDELİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI Sebze ve Meyve Halindeki işyerleri için alınacak teminatın belirlenmesi. 5957 sayılı Kanunun 12. maddesinin 1. fıkrası ile Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğinin 31. maddesinin 3. fıkrasına göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Halindeki işyerlerinde faaliyet gösteren esnaftan 13.110,00 TL (Onüçmilyonyüzontürklira) olarak belirlenen kira bedeli üzerinden teminat alınmasının kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 43 ÜYE SEÇİMİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Denetim Komisyonuna üye seçimi. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesinde ?İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000?in üzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisi her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur? denildiğinden, Büyükşehir Belediyesinde denetim komisyonu teşekkülü için anılan kanun hükmü gereği Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla beş üyenin seçilmesine ilişkin Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 05/01/2015 tarih ve 2 sayılı yazısının okunarak yapılan müzakere ve gizli oylaması neticesinde; ADI ve SOYADI SONUÇ 1 Osman HİRA 64 Oy?la 2 Fevzi GÜRSOY 64 Oy?la 3 Rıdvan ELTURAN 64 Oy?la 4 Ahmet SAFİTÜRK 64 Oy?la 5 İlhan FİLİZ 57 Oy?la Yukarıda yazılı Meclis üyeleri Büyükşehir Belediyemiz Denetim Komisyon üyeliğine seçilmişlerdir.
12.01.2015 15:00 44 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı. Adapazarı İlçesi Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 11.11.2013 tarih ve 12/337 sayılı kararıyla onaylanan ve 12.05.2014 tarih ve 6/118 sayılı kararı ile kesinleşen Adapazarı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı esas alınarak hazırlanmıştır. Adapazarı Belediye Meclisinin 03.12.2014 tarih ve 11/135 sayılı kararı ile kabul edilen sözkonusu planın (plan, plan notu, açıklama raporu); 1- G24-B-23-B-1-C pafta, Ozanlar Mahallesi, 3111 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu yapı adasının yapılaşma şartlarının, yürürlükteki uygulama imar planında olduğu gibi değiştirilmesi şeklinde, 2- G24-B-23-B-4-C / G24-B-23-B-3-D / G24-B-23-C-1-B / G24-B-23-C-2-A paftalar, Mithatpaşa Mahallesi sınırlarında kalan Kentpark ve çevresinin, yürürlükteki uygulama imar planında olduğu gibi, Kent Orkestrası ve Sanat Galerisinin olduğu kısımla birlikte, ?Park ve Sosyokültürel Tesis Alanı? olarak değiştirilmesi şeklinde, 3- G24-B-23-C-3-A - G24-B-23-C-3-D - G24-B-23-C-4-B - G24-B-23-C-4-C paftalar, Şirinevler Mahallesi, 197 ada, 19 parsel sayılı taşınmazın, yürürlükteki uygulama imar planında (Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.07.2012 tarihli plan değişikliği) olduğu gibi tahsis amacı doğrultusunda ?Sağlık Tesis Alanı? olarak değiştirilmesi şeklinde, 4- G24-B-23-C-3-A pafta, Güllük Mahallesi, 633 ada, 90-91-92-93-129-95-96-97-99-100-101-102-103 parsel sayılı taşınmazların ?Ticaret Alanı? olarak değiştirilmesi şeklinde, 5- G24-C-03-B-2-A pafta, Maltepe Mahallesi, 642 ada, 1059 ve 1153 parsel sayılı taşınmazların yürürlükteki uygulama imar planında olduğu gibi ?Park Alanı ve yol? olarak değiştirilmesi şeklinde, 6- G24-B-24-A-4-D pafta, Orta Mahalle sınırlarındaki Kuzu Sokak?ı 63 nolu ada içinden geçerek Çeşmemeydanı Caddesine bağlayan 5.00 metrelik yaya yolunun kaldırılarak, 63 nolu adanın yürürlükteki uygulama imar planında olduğu şekilde, 7- G24-B-24-A-4-C pafta, Yahyalar Mahallesi, 3430 ada 78 ve 79 parsel sayılı taşınmazlardan geçen 7.00 metrelik yaya yolunun güzergahının, yürürlükteki uygulama imar planında olduğu gibi değiştirilmesi şeklinde, 8- Bütünlük sağlamak üzere; üst ölçek nazım planında ilk kez imara açılan ancak kurum görüşleri bulunmayıp bu planın onama sınırı içine alınan G24-B-19-D-4-C / G24-B-19-D-3-D / G24-B-19-D-3-C / G24-B-24-A-2-A / G24-B-24-A-2-B / G24-B-19-C-4-D / G24-B-24-B-1-A paftalar; Güneşleryeni Mahalle, Tekeler - Tuzla Mahalleleri sınırlarında kalan alanlarda (İlk defa imara açılan Tekeler Mahallesi?ndeki bölge ile Çevreyolunun kuzeyindeki bölgeler), 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının genel hükümler 5. maddesi uyarınca, bu hükmün gerekleri yerine getirildikten sonra, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapımı sözkonusu olacağından, bu alanlardaki plan kararlarının iptal edilerek plan onama sınırının değiştirilmesi şeklinde ve bu alanlardan Çevreyolunun kuzeyindeki bölgenin yürürlükteki uygulama imar planında kalan kısmının değiştirilmesi şeklinde, 9- G24-B-19-D-4-B pafta, Dağdibi Mahallesi 2450 nolu adalardaki yeşil alan ve konut alanı düzenlemesinin değiştirilerek, 10- G24-B-23-B-3-C / G24-B-24-A-4-D / G24-B-24-D-1-A / G24-B-23-C-2-B / G24-B-23-C-2-A paftalar; Semerciler Mahallesi, 208 ada 13 parsel sayılı taşınmazın TCDD Tesisleri Alanı olarak düzenlenmesi şeklinde, 11- G24-B-23-A-2-C pafta; Ozanlar Mahallesi 4055 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın Ticaret Alanı?ndan Resmi Kurum Alanı (Kaymakamlık lojmanı)?na dönüştürülmesi şeklinde, 12- G24-B-24-A-3-C pafta; Yağcılar Mahallesi 154 ada 13 ve 258 parsel sayılı taşınmazlar üzerinden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planındaki yaya akışını sağlamak üzere 7.00 metrelik yaya yolu geçecek şekilde, EKLİ PLANDAKİ VE EKLİ PLAN NOTUNDAKİ GİBİ DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 09/01/2015 tarihli İmar ve bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 45 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Arifiye Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar. Arifiye Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 2014/47 sayılı kararıyla kabul edilen itirazların mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda; A- 27.10.2014 tarih 2014/03 sayılı Arifiye Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda yer alan Şahıslar tarafından yapılan itirazlardan; 1) 3. Maddedeki, 19.08.2014 tarih ve 1555 kayıt nolu dilekçe ile; Cumhuriyet mahallesi, Şehit Erdoğan Yeni Caddesindeki 12.00 mlik imar yoluna yapılan itiraza yönelik alınan kararın kabulünün uygun olacağına, 2) 4. Maddedeki, 19.08.2014 tarih ve 1556 kayıt nolu dilekçe ile; Neviye Mahallesi, 6059 nolu parselden geçen doğu-batı istikametindeki 10.00 mlik imar yoluna yapılan itiraza yönelik alınan kararın kabulünün uygun olacağına, 3) 17. Maddedeki, 05.08.2014 tarih ve 1591 kayıt nolu dilekçe ile; Neviye mahallesi, 6757 nolu parselden geçen 10.00 m?lik imar yoluna yapılan itiraza yönelik alınan kararın kabulünün uygun olacağına, 4) 19. Maddedeki, 25.08.2014 tarih ve 1595 kayıt nolu dilekçe ile; Neviye Mahallesi 1020, 1021, 1022 nolu parseller ve çevresine ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın kabulünün uygun olacağına, 5) 20. Maddedeki, 25.08.2014 tarih ve 1599 kayıt nolu dilekçe ile; Neviye Mahallesinde bulunan Neviye Mezarlığı ve çevresine ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın kabulünün uygun olacağına, 6) 21. Maddedeki, 26.08.2014 tarih ve 1602 kayıt nolu dilekçe ile; Neviye Mahellesi 773 nolu parselden geçen 10.00 m `lik imar yoluna ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın yol aksını olumsuz etkileyeceğinden reddinin uygun olacağına, 7) 23. Maddedeki, 26.08.2014 tarih ve 1607 kayıt nolu dilekçe ile; Neviye Mahallesi, 650 nolu parselin kuzeyinden geçen 30.00 m?lik imar yoluna ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın kabulünün uygun olacağına, 8) 24. Maddedeki, 26.08.2014 tarih ve 1608 kayıt nolu dilekçe ile; Cumhuriyet Mahallesi, Kaynak Camiye erişimin sağlanmasına ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağına, 9) 27. Maddedeki, 26.08.2014 tarih ve 1615 kayıt nolu dilekçe ile; Neviye Mahallesi, 1091 nolu parseldeki yeşil alana ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 10) 125. Maddedeki, 22.09.2014 tarih ve 1923 kayıt nolu dilekçe ile; Neviye Mahallesi, 5003 nolu parseldeki yeşil alana ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 11) 30. Maddedeki, 27.08.2014 tarih ve 1623 kayıt nolu dilekçe ile; Cumhuriyet Mahallesi, 7485 nolu parsele ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 12) 32. Maddedeki, 27.08.2014 tarih ve 1625 kayıt nolu dilekçe ile; Neviye Mahallesi, 7484 nolu parsele ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 13) 34. Maddedeki, 28.08.2014 tarih ve 1640 kayıt nolu dilekçe ile, Cumhuriyet Mahallesi, 3292 nolu parselden geçen 15.00 m?lik imar yoluna ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın kabulünün uygun olacağına, 14) 62. Maddedeki, 04.09.2014 tarih ve 1722 kayıt nolu dilekçe ile; Cumhuriyet Mahallesi, 3291 nolu parselden geçen 15.00 m?lik imar yoluna ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın kabulünün uygun olacağına, 15) 37. Maddedeki, 29.08.2014 tarih ve 1653 kayıt nolu dilekçe ile; Neviye Mahallesi, 2156 nolu parselden geçen 10.00 m?lik imar yoluna ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın kabulünün uygun olacağına, 16) 47. Maddedeki, 01.09.2014 tarih ve 1682 kayıt nolu dilekçe ile; Cumhuriyet Mahallesi, 841 nolu parselden geçen 15.00 m.?lik imar yoluna ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 17) 80. Maddedeki, 08.09.2014 tarih ve 1764 kayıt nolu dilekçe ile; Neviye Mahallesi, 2005 nolu parselden geçen 8.00 m?lik imar yoluna ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın, 2001 nolu parsel sahibinin maafakatı olmadığından reddinin uygun olacağına , 18) 94. Maddedeki, 10.09.2014 tarih ve 1809 kayıt nolu dilekçe ile; Fatih Mahallesi, 4871 nolu parseldeki yeşil alana ilişkin yapılan itiraz yönelik alınan kararın, kabulünün uygun olacağına, 19) 95. Maddedeki, 10.09.2014 tarih ve 1810 kayıt nolu dilekçe ile; Fatih Mahallesi, 4877 nolu parseldeki yeşil alana ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın, kabulünün uygun olacağına, 20) 98. Maddedeki, 10.09.2014 tarih ve 1813 kayıt nolu dilekçe ile; Neviye Mahallesi, 4722 nolu parselde bulunan yeşil alana ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, 21) 100. Maddedeki, 10.09.2014 tarih ve 1817 kayıt nolu dilekçe ile; Neviye Mahallesinde bulunan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının ortasından geçen 8.00 m?lik imar yoluna ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın kabulünün uygun olacağına, 22) 111. Maddedeki, 12.09.2014 tarih ve 1857 kayıt nolu dilekçe ile; Neviye Mahallesi 1376 nolu parselden geçen 8.00 m?lik imar yoluna ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın 1376 nolu parsel dışındaki parselleri olumsuz etkileyeceğinden reddinin uygun olacağına, 23) 113. Maddedeki, 12.09.2014 tarih ve 1866 kayıt nolu dilekçe ile; Neviye Mahallesi 1377 nolu parselden geçen 8.00 m?lik imar yoluna ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın 1377 nolu parsel dışındaki parselleri olumsuz etkileyeceğinden reddinin uygun olacağına, 24) 115. Maddedeki, 12.09.2014 tarih ve 1869 kayıt nolu dilekçe ile; Fatih Mahallesi, 3597 nolu parselin batı ve kuzeyinden geçen 7.00m `lik imar yoluna ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın reddinin uygun olacağına, 25) 116. Maddedeki, 12.09.2014 tarih ve 1770 kayıt nolu dilekçe ile; Neviye Mahallesi, 635 nolu parseldeki yeşil alana ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın kabulünün uygun olacağına, 26) 118. Maddedeki, 12.09.2014 tarih ve 1872 kayıt nolu dilekçe ile; Neviye Mahallesi, 574 nolu parselden geçen imar yollarına ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın reddinin uygun olacağına, 27) 122. Maddedeki, 15.09.2014 tarih ve 1877 kayıt nolu dilekçe ile; Cumhuriyet Mahallesi, 1026 nolu parseldeki 8.00 m?lik imar yoluna ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın reddinin uygun olacağına, 28) 109. Maddedeki, 11.09.2014 tarih ve 1836 kayıt nolu dilekçe ile; Arifbey Mahallesi, 1981 nolu parsel ile 126, 127, 128, 131, 132, 134, 135, 137, 141, 224 nolu adaların yapılaşma koşullarına ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarih ve 6/122 sayılı ilke kararına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 29) 108. Maddedeki, 11.09.2014 tarih ve 1835 kayıt nolu dilekçe ile; Arifbey Mahallesi, 126, 130, 133, 136 nolu adaların yapılaşma koşullarına ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/05/2014 tarih ve 6/122 sayılı ilke kararına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 30) 107. Maddedeki, 11.09.2014 tarih ve 1834 kayıt nolu dilekçe ile; Arifbey Mahallesi, 1981 nolu parselin yapılaşma koşullarına ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın, parselin plan sınırı dışında olduğundan itiraza konu bir durum bulunmadığından, reddinin uygun olacağına, 31) 106. Maddedeki, 11.09.2014 tarih ve 1833 kayıt nolu dilekçe ile; Arifbey Mahallesi, 1981 nolu parsel ile 123, 124, 130 nolu adaların yapılaşma koşullarına ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/05/2014 tarih ve 6/122 sayılı ilke kararına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 32) 105. Maddedeki, 11.09.2014 tarih ve 1832 kayıt nolu dilekçe ile; Arifbey Mahallesi, 128, 136 nolu adaların yapılaşma koşullarına ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/05/2014 tarih ve 6/122 sayılı ilke kararına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 33) 104. Maddedeki, 11.09.2014 tarih ve 1831 kayıt nolu dilekçe ile; Arifbey Mahallesi, 124, 125, 126, 323 nolu adaların yapılaşma koşullarına ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/05/2014 tarih ve 6/122 sayılı ilke kararına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 34) 48. Maddedeki, 02.09.2014 tarih ve 1684 kayıt nolu dilekçe ile; Neviye Mahallesi, 1189 nolu parselin yapılaşma koşullarına ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın kabulünün uygun olacağına, 35) 84. Maddedeki, 09.09.2014 tarih ve 1780 kayıt nolu dilekçe ile; Neviye Mahallesi, 7634 ve 7635 nolu parselin yapılaşma koşullarına ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın kabulünün uygun olacağına, 36) 85. Maddedeki, 09.09.2014 tarih ve 1784 kayıt nolu dilekçe ile; Neviye Mahallesi, 1340 parselin yapılaşma koşullarına ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın kabulünün uygun olacağına, 37) 90. Maddedeki, 10.09.2014 tarih ve 1796 kayıt nolu dilekçe ile; Arifbey Mahallesi, 123 ada, 12 nolu parselin yapılaşma koşullarına ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/05/2014 tarih ve 6/122 sayılı kararına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına; 38) 119. Maddedeki, 12.09.2014 tarih ve 1873 kayıt nolu dilekçe ile; Arifbey Mahallesi, 8166 nolu parselin kuzeyindeki yolun kaldırılmasına ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın reddinin uygun olacağına, 39) 120. Maddedeki, 12.09.2014 tarih ve 1874 kayıt nolu dilekçe ile; Arifbey Mahallesi, 8166 nolu parselin kuzeyindeki yolun kaldırılmasına ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın reddinin uygun olacağına, 40) 103. Maddedeki, 11.09.2014 tarih ve 1830 kayıt nolu dilekçe ile; Arifbey Mahallesi, 8166 nolu parselin kuzeyindeki yolun kaldırılmasına ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın reddinin uygun olacağına, 41) 72. Maddedeki, 04.09.2014 tarih ve 1739 kayıt nolu dilekçe ile; Arifbey Mahallesi, 8166 nolu parselin kuzeyindeki yolun kaldırılmasına ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın reddinin uygun olacağına, 42) 78. Maddedeki, 08.09.2014 tarih ve 1760 kayıt nolu dilekçe ile; Arifbey Mahallesi, 8166 nolu parselin kuzeyindeki yolun kaldırılmasına ilişkin yapılan itiraza yönelik alınan kararın reddinin uygun olacağına, 43) 127. Maddedeki, 01.10.2014 tarih ve 3281 kayıt nolu dilekçe ile; TEM Otoyolu kuzeyinde bulunan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının güneyinde mevcutta kullanılan yolun plana işlenmesine yönelik alınan kararın ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağına, B- 27.10.2014 tarih 2014/03 sayılı Arifiye Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda yer alan Belediyesince yapılan itirazlardan; 1- (a) maddesindeki Arifbey Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ile demiryolu arasındaki 10.00 m?lik imar yolunun yeşil alan olarak planlanmasına yönelik alınan kararın kabulünün uygun olacağına, 2- (b) maddesindeki, Fatih Mahallesi, Tem Otoyolu kuzeyinde bulunan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının güneyinde mevcut kullanılan yolun plana işlenmesine yönelik alınan kararın ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağına, 3- (c) maddesindeki, Neviye Mahallesinde TAKS:0.30, KAKS:0.60 olarak planlanan adaların yapılaşma koşullarının Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporuna istinaden TAKS:0.30, KAKS:0.90 olarak değiştirilmesine yönelik alınan kararın kabulünün uygun olacağına, 4- (d )maddesindeki, Neviye Mahallesi, Büyükdere Mevkiinde TAKS:0.30, KAKS:0.60 olarak planlanan adaların yapılaşma koşullarının Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporuna istinaden TAKS:0.30, KAKS:0.90 olarak değiştirilmesine yönelik alınan kararın kabulünün uygun olacağına, 5- (e) maddesindeki, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, 941 nolu parseldeki 10.00 m?lik imar yolunun kaydırılmasına yönelik alınan kararın kabulünün uygun olacağına, 6- (f) maddesindeki, Neviye Mahallesinde bulunan Cami Derneğine ait parselin ?Dini Tesis Alanı? olarak plana işlenmesine yönelik alınan kararın, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmesi sebebiyle reddinin uygun olacağına, 7- (g) maddesindeki, Cumhuriyet Mahallesi, 4764 nolu parselin üzerinden geçen 12.00 m?lik imar yolunun kaydırılmasına yönelik alınan kararın, yol aksını olumsuz etkileyeceğinden reddinin uygun olacağına, 8- (h) maddesindeki, Arifbey Mahallesi, Kudüs Caddesi ile Stad Caddesi arasında kalan adaların yapılaşma koşullarının TAKS:0.30, KAKS:0.90`dan E:1.05?e, Hmax:10.00 m. olacak şekilde değiştirilmesine yönelik alınan kararın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarih ve 6/122 sayılı kararına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 9- (ı) maddesindeki, Neviye Mahallesi, 7960 ve 7962 nolu parsellerin kuzeyinden geçen 7.00 m?lik imar yolunun mevcut halindeki gibi değiştirilmesine yönelik alınan kararın kabulünün uygun olacağına, 10- (i) maddesindeki, Arifbey Mahallesi, 6749 ve 6750 nolu parsellerin arasından geçen 8.00 m?lik imar yolunun mevcut planlardaki gibi 7.00 m olarak planlanmasına yönelik alınan kararın ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağına, C- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca Komisyona iletilen diğer hususlardan; 1) Uygulama İmar Plan Notlarının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Büyükşehir sınırlarında imara ilişkin işlemlerde belirleyici bir karar niteliğinde olan Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarih - 6/122 sayılı ilke kararı ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı?nca plan yapım süreçlerinde belirlenen `genel plan hükümlerine? aykırılık arzeden maddelerinin yada bunlarla mükerrer maddelerinin düzeltilmesi şeklinde plan notunun ekteki şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağına, 2) Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2014 tarih ve 13/403 sayılı kararı ile onaylanan plan - plan değişiklikleri esas alınacak şekilde bu plandaki, 2.1- Kuzey Anadolu Fay Hattı tampon bölgenin bu plana işlenmesinin uygun olacağına, 2.2- Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı?ndaki mülkiyeti Arifiye Belediyesine ait 263 ada 3 nolu parselin bir kısmının Park Alanına, Park Alanının bir kısmının da Belediye Hizmet Alanı?na dönüştürülmesinin uygun olacağına, 2.3- Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı?ndaki Üniversite alanının bir kısmının orta öğretim tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan değişikliklerine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında da düzenlemenin yapılmasının uygun olacağına, D- Arifiye Belediyesinin itiraz süresinden sonra 11.12.2014 tarih - 4/16 sayılı yazısı ile idareye sunulan ve Komisyonumuza Arifiye Belediye Başkanının katılımıyla iletilen 4 adet konu hakkında; 1) Fatih Mahallesi sınırları içerisinde kalan bir bölgenin (TCDD. Yüksek Hızlı Tren Hattının batısındaki bölge) 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesinin uygulanacağı 11 Nolu Düzenleme Bölgesi gerekçe gösterilerek yeniden düzenlenmesi yönünde yapılan talebin TCDD Genel Müdürlüğünün uygun görüşü bulunmadığından reddinin uygun olacağına, 2) Neviye Mahallesi, 7079, 7084 ve 7085 nolu parsellerin batısından geçen 15.00 metrelik imar yolunun söz konusu parsellerin imar uygulaması görmüş olması ve üzerinde ruhsatlı - iskanlı binaların olması gerekçesiyle mülkiyet sınırına kaydırılması yönünde yapılan talebin kabulünün uygun olacağına, 3) Cumhuriyet Mahallesi, 7324 ve 7325 nolu parsellerden geçen 15.00 metrelik imar yolunun, sözkonusu parsellerin imar uygulaması görmüş olduğu gerekçesiyle kadastral sınırlara göre kaydırılması yönünde yapılan talebin kabulünün uygun olacağına, 4) Cumhuriyet Mahallesi, 5314 nolu parselin bir kısmının önceki uygulama planı gerekçe gösterilerek konut alanı olacak şekilde planlanması yönünde yapılan talebin kabulünün uygun olacağı yönünde tanzim olunan 5 sayfadan oluşan 09/01/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 46 BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 16 Derslikli Erenler İmam Hatip Ortaokulu yapım işi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi. Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, 6360 sayılı Kanun gereğince İl Özel İdaresi Tüzel kişiliği sona erdiğinden, Sakarya Valiliği ile Belediyemiz arasında 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10. maddesinin son fıkrası hükümlerine göre hazırlanan ve imzalanan protokol gereği?16 Derslikli Erenler İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi? Belediyemize devredilmiş olup, okulun tamamlanabilmesi ve hayır sahibi ile protokol yapmak için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin g bendine göre Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 47 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişiklikleri. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.01.2015 15:00 48 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait muhtelif tadilat talepleri. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.