Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

11.12.2017 Tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısı.

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
 
Davet Yazısı
 
T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11/12/2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
-Yoklama ve açılış.
-13/11/2017 ve 17/11/2017 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin okunması.
 
1.11/744- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/528 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararı ile onaylanan Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının; “6.2 Kırsal Yerleşme Alanları” ile Kuzey-Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Hükümlerindeki 8.2 Kırsal Yerleşme Alanları hükmünde değişikliklerin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
2.11/745- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/11/2017 tarih ve 10/707 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Hazineye ait Adapazarı İlçesi, Tığcılar Mahallesi, 3391 ada, 44 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
3.11/746- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/530 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada, 4 nolu parsele yönelik, Sakarya 1. İdare Mahkemesinin E=2016/743 - K=2017/638 sayılı iptal kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
4.11/747- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/06/2015 tarih ve 6/269 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı ilçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli 6/47 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı ilçesi, Camili Mahallesi, 1630 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
5.11/748- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 6/455 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Terelipınar Mevkii, 16582 nolu parsele yönelik, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin E=2016/35 - K=2017/300 sayılı kararına istinaden (iptal edilen kısım yönünden) hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
6.11/749- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/07/2017 tarih ve 7/484 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.06.2017 tarih ve 54 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 11310-16582 ve 16583 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
7.11/750- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/11/2017 tarih ve 10/711 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.10.2017 tarih ve 69 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, 1.Kısım (Güney) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları 27. maddesine yönelik hazırlanan plan hükmü değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
8.11/751- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/11/2017 tarih ve 10/712 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.10.2017 tarih ve 70 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, 2.Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları 27. Maddesine yönelik hazırlanan plan hükmü değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
9.11/752- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/11/2017 tarih ve 10/709 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.10.2017 tarih ve 71 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları 30. Maddesine yönelik hazırlanan plan hükmü değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
10.11/753- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/11/2017 tarih ve 10/710 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.10.2017 tarih ve 72 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları 27. Maddesine yönelik hazırlanan plan hükmü değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
11.11/754- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/11/2017 tarih ve 10/714 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 02.10.2017 tarih ve 49 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi, Kamışlı Mahallesi, 1068 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
12.11/755- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/11/2017 tarih ve 10/713 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Küpçüler Mahallesi, 605 ada, 68 sayılı parselin Rekreasyon Alanında kalan kısmına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
13.11/756- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/11/2017 tarih ve 10/736 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi, 172 ada, 44 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan  04/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
14.11/757- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/11/2017 tarih ve 10/716 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kortepe Caddesi, G24D-24D-4D, paftada bulunan “Sağlık Tesisi Alanı” ve Elperek Mahallesi, 9586 nolu parseldeki “Sosyal Tesis Alanı”na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapma ve onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devrine ait Pamukova Belediye Meclisi’nin 02.10.2017 tarih ve 38 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
15.11/758-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/11/2017 tarih ve 10/737 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçesi, Yenice Mahallesi, 3914-3915-3916-3917-3918-3919-3921-3924-3925-3926-6634-6635-8682-8683-10030-10031 ve 10032 nolu parsellerin bulunduğu imar adası için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği Onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devrine ait Pamukova Belediye Meclisi’nin 01.11.2017 tarih ve 47 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
16.11/759- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/11/2017 tarih ve 10/717sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı”nın görev ve çalışma yönetmeliğinin ekte düzenlendiği şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
17.11/760- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/652 sayılı kararı ile incelenmek üzere Ulaşım ve Hukuk Komisyonuna müşterek havale edilen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel yönetmeliğe göre hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi “Seyahat Kartları Yönetmeliğinin” rapor ekindeki gibi güncellenmesinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
18.11/761- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Yeni Stadyum-Pekşenler arasında bulunan 40.00 m.’lik imar yolundaki kavşak ve yol düzenlemelerine ilişkin hazırlanan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/09/2017 tarih ve 8/581 sayılı kararıile onaylanan 1/25000 ve1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları değişiklikleri ile1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilan-askı süresince yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 29/11/2017 tarih ve 2421 sayılı yazısı.
 
19.11/762- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı ilçesi, Alandüzü Mahallesinde yer alan 42,  45, 46, 47, 48 ve 49 nolu parsellerde yoğunluk artırılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/11/2017 tarih ve 1654616 sayılı yazısı.
 
20.11/763- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Süleymanbey Mahallesi, 488 nolu parselin doğru parsel koordinatlarına göre yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan ve Adapazarı İlçe Belediyesince talep edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 30/11/2017 tarih ve 1654518 sayılı yazısı.
 
21.11/764- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün talebine istinaden Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, mülkiyeti 32/33 oranında Belediyemize ait (Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne tahsisli), 1/33 şahıs mülkiyetinde olan 1662 ada 1nolu parselin “Ticaret Alanı”ndan “Resmi Kurum Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/12/2017 tarih ve 1656758 sayılı yazısı.
 
22.11/765- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 06/11/2017 tarih ve 11/156 sayılı kararı ile uygun görülen, Güneşler Mahallesi, 1083 nolu parselin kuzeyine yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/11/2017 tarih ve 1654378 sayılı yazısı.
 
23.11/766- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 17109-17527-11308-13121  nolu parsellerin arasında kalan terkli alan ve 2076 ada 4 nolu parsele yönelik belediyesince teklif edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/12/2017 tarih ve 1656193 sayılı yazısı.
 
24.11/767- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin kararın agöre; Serdivan İlçesi, Yazlık Orta Mahalle,1807 ada1, 1807 ada 2 nolu, 1806 ada 1nolu parsellere yönelik  hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/12/2017 tarih ve 1654505 sayılı yazısı.
 
25.11/768- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesi, 5238 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/12/2017 tarih ve 1653697 sayılı yazısı.
 
26.11/769- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/11/2017 tarih ve 85 sayılı kararı ile uygun görülen Beşköprü Mahallesi, 9001 ve 17413 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan,1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/12/2017 tarih ve 1654290 sayılı yazısı.
 
27.11/770- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01/11/2017 tari ve 84 sayılı kararı ile uygun görülen Kemalpaşa Mahallesi,1934 ada ve çevresine yönelik belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/12/2017 tarih ve 1654123 sayılı yazısı.
 
28.11/771- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin;03.07.2017 gün ve 34 sayılı kararı ile uygun görülen Erenler İlçesi, Nakışlar Mahallesi, 2423 ada 19 sayılı parsele ilişkin hazırlanan  1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/12/2017 tarih ve 1654502 sayılı yazısı.
 
29.11/772- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçe Belediye Meclisinin 02/09/2016 tarih ve 56 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Onama yetkisi Belediyemize devredilmiş olan, "Karasu İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hazırlanma işi" kapsamında; Müellif firma tarafından hazırlanan Karasu İlçe Merkezi  1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 04/12/2017 tarih ve 1655981 sayılı yazısı.
 
30.11/773- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12.06.2017 tarih ve 6/410 sayılı kararı ile onaylanan Kocaali İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan-askı süresinde yapılan itirazlar, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 09.10.2017 tarih ve 9/610 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Planın değişen kısımlarına ilişkin ilan-askı süreci içerisinde Belediyemize yapılan 2 adet itirazın ve Kocaali Belediye Başkanlığı yazısı ile sunulan itirazların görüşülmesine ilişkin 04/12/2017 tarih ve 1656466 sayılı yazısı.
 
31.11/774- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12.06.2017 tarih ve 6/411 sayılı kararı ile onaylanan Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli  Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresinde yapılan itirazlar, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 09.10.2017 tarih ve 9/611 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Planın değişen kısımlarına ilişkin,  ilan-askı sürecinde Belediyemize yapılan 2 adet itirazın ve Kocaali Belediye Başkanlığı yazısı ile sunulan itirazların görüşülmesine ilişkin 04/12/2017 tarih ve 1656438 sayılı yazısı.
 
32.11/775- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin11/02/2013 tarih ve 2/56 sayılı kararı ile onaylanan Hendek İlçesi, (Akova, Akpınar, Başpınar, Büyükdere, Çiftlik, Dereboğazı, Kemaliye, Köprübaşı, Necatipaşa, Mahmutbey, Rasimpaşa,Turanlar, Yeni, Yeşiller, Mahalleleri) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, Başpınar Mahallesi,181 ada, 4 ve 49 nolu parsellere ilişkin kısmı mahkeme kararı ile iptal edilmiş olup, mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 13/11/2017 tarih ve 2330 sayılı yazısı.
 
33.11/776- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/07/2017 tarihli 7/469 sayılı kararı ile onaylanan, Arifiye İlçesi, Adliye mahallesi 2622 ada, 20 nolu parselin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itiraz sonucu alınan 09/10/2017 tarihve 9/600 sayılı meclis kararına ilan askı süresinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 29/11/2017 tarih ve 2411 sayılı yazısı.
 
34.11/777- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Hanlı Mahallesi, 6252 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Teklifinin görüşülmesine ilişkin 30/11/2017 tarih ve 2433 sayılı yazısı.
 
35.11/778- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi Hanlıköy Mahallesi 6242 nolu parsele ilişkin mahkeme kararı gereği hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 24/11/2017 tarih ve 2412 sayılı yazısı.
 
36.11/779- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçe Belediye Meclisi’nin 02/10/2017 tarih ve 55 sayılı kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişiklik Teklifinin görüşülmesine ilişkin 30/11/2017 tarih ve 1635840 sayılı yazısı.
 
37.11/780-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karapürçek İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2825 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 30/11/2017 tarih ve 1653797 sayılı yazısı.
 
38.11/781-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçe Belediye Meclisi’nin;  01/11/2017 tarih ve 43 sayılı kararı ile uygun görülen Pamukova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Hüseyin İpekçioğlu Caddesi, 9884 nolu parseldeki “Park Alanı”na ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/11/2017 tarih ve 1654129 sayılı yazısı.
 
39.11/782- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçesi Özbek Mahallesi 104 nolu 3.400,00m2 yüz ölçümlü tarla vasıflı ve 107 nolu 1.041,00m2 yüz ölçümlü tarla vasıflı parsellerin mezarlık olarak kullanılmak üzere, Pamukova Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi) 370 ada 1nolu 1.590,71m2 yüzölçümlü arsa vasıflı parselde su deposu bulunması nedeniyle Pamukova Belediyesinin 1.319,43m2 hissesinin su deposu olarak kullanılmak üzere devira lınması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 22/11/2017 tarih ve 2484 sayılı yazısı.
 
40.11/783- Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, 25.07.2017 tarihli242 sayılı UKOME kararına istinaden, Hendek Soğuksu Mahallesinden Hendek ilçe merkezine kurulan hatta çalışacak araçların ihale yoluyla belirlenmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 09/11/2017 tarih ve 2527 sayılı yazısı.
 
41.11/784- Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Hazineye ait Belediyemize tahsisli Söğütlü İlçesi Soğucak Mahallesi13 pafta 824 nolu parsel üzerinde 3.OSB Müdürlüğü tarafından İtfaiye Hizmet Binası yapılması ve 1 adet İtfaiye aracı alınıp İtfaiye Daire Başkanlığına devredilmesi için protokol yapmak üzere 5216 sayılıyasanın 18. maddesi (g) bendine ve 5393 sayılı yasanın 38.  Maddesinin (g) bendine göre Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 29/11/2017 tarih ve 341 sayılı yazısı.
 
42.11/785- Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Valilik Makamının 23/11/2017 tarih ve 19005 sayılı yazısı ile, İl Göç İdaresi Müdürlüğünün Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1777 ada 12 nolu iş merkezinde Belediyemizce tahsis edilecek alanlarda faaliyet göstermesi öngörüldüğünden, yerleşim planı, ekli liste ve krokide talep edildiği şekilde bakım, onarım ve tefrişatının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi gereğince yapılarak teslim edilebilmesine ilişkin 04/12/2017 tarih ve 1657182 sayılı yazısı.
 
43.11/786- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. Maddesi hükmü gereğince Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Birim Fiyat ve Kesin Hakediş Şube Müdürlüğünün kurulmasına ilişkin 01/12/2017 tarihli, 1656739 sayılı yazısı.
 
44.11/787- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına ait 2017 Mali Yılı gider bütçesinin “46540133-011200- 5-042901 (TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri)” harcama kaleminde bulunan ödeneğin yıl sonuna kadar yetmeyeceği anlaşıldığından, “46540135-062000-5-064290 (Diğer) ve “46540135- 062000-5-064390 (Diğer)” kalemlerinden ekli münakale raporunda belirtildiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36.maddesinin 2.fıkrasına göre aktarma yapılabilmesine ilişkin 04/12/2017 tarihli, 1657398 sayılı yazısı.
 
45.11/788- Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Ferizli Organize Sanayi Bölgesinde görevli müteşebbis heyet üyelerinin görev süresi 24.12.2017 tarihinde sona ereceğinden, 2018-2019 döneminde de temsil edilmek üzere meclis üyelerinden bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesine ilişkin 29/11/2017 tarih ve 114 sayılı yazısı.
 
                               
11/12/2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
-İLAVE GÜNDEMİ-
 
46.11/789.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/11/2017 tarih ve 10/721 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliği, (T), (M) Seri Plakalı ve Hatlı Ticari Taksi Dolmuş / Minibüs Yönetmeliği ve Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği”nin rapordaki şekliyle “Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği” olarak güncellenmesinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 05/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
47.11/790.UKOME kararları ile,  Sapanca İlçesi Uzunkum Mahallesi Cami yanındaki meydana 5 (beş) araçlık, Erenler İlçesi Sakarya Caddesi Eski Belediye yanına 3 (üç) araçlık, Akyazı Devlet Hastanesi yanındaki AVM yanında 7(yedi) araçlık, Konak Hastanesi ile Ağız ve Diş Hastanesinin bulunduğu yere 10 araçlık, Ramada Otel önüne 5 (beş) araçlık, Serdivan Belediyesi önüne 5 (beş) araçlık taksi durağı açılmasına, Serdivan AVM Taksi, Altınova Taksi ve Adatıp Taksi duraklarına 5’er adet taksi ilavesi, Taraklı Termal Tesisi Durağına 3 adet Tahditli (T) plaka tahsis edilmesi uygun görülmüş olup, söz konusu Tahditli (T) plaka satışı ve durak yerlerinde 10 (on) yıl süreliğine taksi çalıştırılması ihalesinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 06/12/2017 tarihli, 2693 sayılı yazısı.
 
48.11/791.2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanun’unun 16. maddesi çerçevesinde, İlan ve Reklam Vergisi alanında kayıt dışılığın ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla ilan ve reklamları kendi adına yapan, yaptıran gerçek ve tüzel kişiler ile ilan ve reklam işlerini meslek olarak ifa eden kişiler, ilan, reklam, tanıtım ve bu mahiyetteki broşür, katalog, takvim veya bu anlama gelecek farklı isim altında tüm materyalleri dağıtmadan, ilan etmeden belediyeye ilan ve reklam vergisi beyannamesi vererek bu mahiyetteki materyalleri belediyenin ilgili birimine damgalatma yükümlülüğü ile yukarıda bahsedilen ilan, tanıtım ve reklam amaçlı materyalleri basan matbaa, basım evi gibi gerçek ve tüzel kişilere bastıkları materyalin her sayfasının uygun bir yerine basım evi, basım tarihi ve basım adedinin yazılması ve belediyece talep edilmesi halinde bu bilgilerin verilmesi zorunluluğu getirilmesine ilişkin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 06/12/2017 tarihli, 2006 sayılı yazısı.
 
49.11/792.Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 18091 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarih ve 90 sayılı kararı.
 
50.11/793.Geyve İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait Geyve Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarih ve 2017/46 sayılı kararı.
 
51-11/794.Sapanca İlçesi Çayiçi Mahallesi 124 ada, 80 nolu parselin 1/1000 ölçekli plan değişikliğine ait   Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 2017/135 sayılı kararı.
52- 11/795.Arifiye İlçesi Boğazköy Mahallesi 102 ada, 36,37,39,42 ve 43 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait Arifiye  İlçe Belediyesinin 08/12/2017 tarihli, 1976 sayılı yazısı.
 
53-11/796.Arifiye İlçesi Arifbey Mahallesi G24C03D1C 6009 nolu parselin 1/1000 ölçekli plan değişikliğine ait Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 2017/ 88 sayılı kararı.
 
54-11/797.Sakarya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında belirlenen Kırsal Yerleşme Alan sınırlarının, Vakıf Mahallesinde yapılması planlanan 1/1000 ölçekli İmar Uygulama plan sınırlarının genişletilmesine ilişkin Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 05/12/2017 tarihli, 87 sayılı kararı.
55-11/798.Akyazı İlçesi İnönü Mahallesi 19İ2D pafta, 73 ada, 126-127-99-158 ve 10 nolu parsellerden geçen 10 m.lik imar yolunun 7 m.ye düşürülmesine ilişkin Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 05/12/2017 tarihli, 85 sayılı kararı.
 
56-11/799.Akyazı İlçesi Alaağaç Mahallesi G25D08D3B pafta, 102 ada, 2 nolu parselden geçen 7m'lik imar yolunun, parselin içerisinde kalacak şekilde güney tarafına kaydırılmasına ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 05/12/2017 tarihli, 86 sayılı kararı.
 
57-11/800. Adapazarı şehir merkezindeki daha önce ismi Kudüs Caddesi olan Ali Necdet GÜVEN Caddesinin yeniden “KUDÜS” Caddesi olarak değiştirilmesini veya yeni açılan ve halen isimlendirilmemiş olan yeni bir caddeye “KUDÜS CADDESİ” isminin verilmesine ilişkin MHP Grubu adına Meclis Üyesi Erkal ETÇİOĞLU’nun teklifine ait dilekçe.
58-11/801.Tarımsal alanlarda (ahırlarda), su bedelinin normal abonelerin % 50’si tutarında ücretlendirilmesini, tarife uygulama esaslarının 6. maddesinde yer alan m3 oranının sınırsız tutulmasını ve atık su bedelinin bu abonelerden alınmamasına ilişkin MHP Grubu adına Meclis Üyesi Erkal ETÇİOĞLU’nun teklifine ait dilekçe.

 

×