Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

11.11.2013 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 

Davet Yazısı

 

     T.C
          SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11/11/2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                     GÜNDEM
 
1- 12/335.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21/10/2013 tarih ve 11/322 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, 14.01.2013 tarih ve 1/1 sayılı kararı ile onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Hükümlerinde, değişen mevzuat, Kurum kararları ve talepleri ile planın sağlıklı yürütülmesini sağlayacak değişikliklerinin gerekliliği ortaya çıkmış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kocaeli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun kararına istinaden 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 13/a-(c) bendine göre 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda Doğal Sit Alanları’na getirilen plan kararlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanması gerektiği belirtildiğinden, bu alanlardaki plan kararlarının iptal edilerek bu alanların Doğal Sit Alanı olarak işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan değişikliğinin kabulününuygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31/10/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
2- 12/336.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21/10/2013 tarih ve 11/303 sayılı kararı ile yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2012 tarih ve 12/396 sayılı kararı ile onaylanan ve 08.04.2013 tarih ve 4/164 sayılı kararı ile kesinleşen Sakarya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan hükümlerinde, değişen mevzuat, kurum kararları ve talepleri ile ilçelere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yapımı aşamasında bazı eksiklikler tespit edilmiş olup, planın sağlıklı yürütülmesini sağlayacak plan kararı ve plan hükmü değişikliklerinin raporda belirtildiği üzere kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31/10/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
3- 12/337.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21/10/2013 tarih ve 11/323 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve Plan Raporu, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından kabulününuygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01/11/2013 tarihli Komisyon raporu.

4- 12/338.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21/10/2013 tarih ve 11/331 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sapanca İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkinSapanca İlçe Belediye Meclisinin 01.10.2013 tarih ve 2013/34 sayılı kararının kabulününuygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01/11/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
5- 12/339.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21/10/2013 tarih ve 11/325 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2014 Mali yılına ait Gelir ve Ücret Tarifesi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23.maddesi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/b ve 97. maddeleri ile yürürlükteki mevzuatlara göre incelendiği ve düzenlemesi yapılan haliylekabulününuygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/11/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
6-   12/340.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21/10/2013 tarih ve 11/324 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen,Karapürçek İlçe Belediyesinin 2013 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek konulmasına ait 01/10/2013 tarih ve 29 sayılı kararının 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği olmak üzere ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı bir işleme rastlanmadığından kabulününuygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01/11/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
7-   12/341.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21/10/2013 tarih ve 11/334 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen,Hendek İlçe Belediyesinin 2013 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek konulmasına ait 03/10/2013 tarih ve 43 sayılı kararının 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği olmak üzere ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı bir işleme rastlanmadığından kabulününuygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/11/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
8-   12/342.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, 642 ada, 1254 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 07/10/2013 tarih ve 9/125 sayılı kararın görüşülmesine ilişkin 04/11/2013 tarih ve 2863 sayılı yazısı.
 
9-   12/343.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, 2683 ada, 1 – 2 – 3 ve 4 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 07/10/2013 tarih ve 9/126 sayılı kararın görüşülmesine ilişkin 04/11/2013 tarih ve 2840 sayılı yazısı.
 
10- 12/344.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 896 ada 2 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 07/10/2013 tarih ve 9/127 sayılı kararın görüşülmesine ilişkin 04/11/2013 tarih ve 2838 sayılı yazısı.
 
11- 12/345.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 1378 ada 2 nolu ve 1379 ada 1 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 07/10/2013 tarih ve 9/128 sayılı kararın görüşülmesine ilişkin 04/11/2013 tarih ve 2864 sayılı yazısı.
 
12- 12/346.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Göktepe Mahallesi, 937 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 07/10/2013 tarih ve 9/129 sayılı kararın görüşülmesine ilişkin 04/11/2013 tarih ve 2865 sayılı yazısı.
 
13- 12/347.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 3070 ada, 1 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 07/10/2013 tarih ve 9/130 sayılı kararın görüşülmesine ilişkin 04/11/2013 tarih ve 2836 sayılı yazısı.
 
14- 12/348.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Orta Mahalle, 58 ada, 94 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 07/10/2013 tarih ve 9/131 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/11/2013 tarih ve 2837 sayılı yazısı.
 
15- 12/349.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 14541, 14542, 14543, 14544, 14545, 14546, 14547, 14548, 14549, 14550, 14551, 14552, 14553, 14554, 14555, 14556, 14557, 14558, 14559, 14560, 14561, 14562, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581, 14582, 14583, 14584, 14585, 14586, 14587, 14588, 14589, 14590, 14591, 14592, 14593, 14594, 14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14600, 14601, 14602, 14603, 14604, 14605, 14606, 14607, 14608, 14609, 14610, 14611, 14612, 14613 nolu parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01/10/2013 tarih ve 70 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/11/2013 tarih ve 2859 sayılı yazısı.
 
16- 12/350.-.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Orta Mahalle, 167 – 1416 ve 1401 nolu parseller ve çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01/10/2013 tarih ve 71 sayılı kararın görüşülmesine ilişkin 04/11/2013 tarih ve 2841 sayılı yazısı.
 
17- 12/351.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 802 ada 1 – 2 – 3 - 4 ve 5 nolu, 803 ada 1 ve 2 nolu, 816 ada 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 6 ve 7 nolu, 820 ada 1 nolu parseller ve çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01/10/2013 tarih ve 72 sayılı kararın görüşülmesine ilişkin 04/11/2013 tarih ve 2844 sayılı yazısı.

18- 12/352.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Vatan Mahallesi, 619 nolu parseli kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01/10/2013 tarih ve 73 sayılı kararın görüşülmesine ilişkin 04/11/2013 tarih ve 2842 sayılı yazısı.
 
19- 12/353.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/09/2013 tarih ve 10/272sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 04/11/2013 tarih ve 2845 sayılı yazısı.
 
20- 12/354.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 41 ada, 60 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisince alınan 01/10/2013 tarih ve 66 sayılı kararın görüşülmesine ilişkin 04/11/2013 tarih ve 2862 sayılı yazısı.
 
21- 12/355.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mevkiinde kuzey ve batısında Sakarya Nehri, doğu ve güneyinde Mollaköy, Semerciler, Kumbaşı Köyleriyle sınırlanan Olimpik Su Sporları Merkezi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin Arifiye İlçe Belediye Meclisince alınan 03/06/2013 tarih ve 2013/28 sayılı kararın görüşülmesine ilişkin 04/11/2013 tarih ve 2860 sayılı yazısı.
 
22- 12/356.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi, Muratyeri Mevkiinde, 5102 nolu parselin Tarımsal Amaçlı Depo olarak kullanılmak için hazırlanan Tarımsal Amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planına ilişkin Söğütlü İlçe Belediyesi’nce alınan 03/10/2013 tarih ve 2013/34 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/11/2013 tarih ve 2861 sayılı yazısı.
 
23- 12/357.-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe Belediyelerinin 2014 Mali yılına ait Gelir ve Ücret tarifelerinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/b ve 97. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 59 ve 83’ncü maddeleri hükümlerine göre görüşülmesine ilişkin 05/11/2013 tarih ve 482 sayılı yazısı.
 
24- 12/358.-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2015-2016 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerini içeren cetvellerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesine göre görüşülmesine ilişkin 04/11/2013 tarih ve 322 sayılı yazısı.
 
25- 12/359.-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile bağlı İlçe Belediyelerinin 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2015-2016 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerini içeren cetvellerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesine göre görüşülmesine ilişkin 04/11/2013 tarih ve 323 sayılı yazısı.
 
 
 
-11/11/2013 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-

26.-12/360.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Orman Köyü, 715 nolu parselde yapılması düşünülen otel projesine ait talebin görüşülmesine ilişkin 11/11/2013 tarih ve 2916 sayılı yazısı.

 

 

 

×