Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
11.11.2013
12/341
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖDENEK AKTARILMASI
Hendek İlçe Belediyesinin 2013 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek konulması.
Hendek İlçe Belediyesinin 2013 Mali Yılı Bütçesine 10.000.000,00 TL Ek Ödenek konulmasına ilişkin 03/10/2013 tarih ve 43 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 04/11/2013 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.11.2013
12/342
ADAPAZARI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, 642 ada, 1254 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, 642 ada, 1254 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 07/10/2013 tarih ve 9/125 sayılı kararının 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7 ve 14. Maddeleri ile ?Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/11/2013 tarih ve 2863 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.11.2013
12/343
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, 2683 ada, 1 ? 2 ? 3 ve 4 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.11.2013
12/344
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 896 ada 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.11.2013
12/345
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 1378 ada 2 nolu ve 1379 ada 1 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.11.2013
12/346
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Göktepe Mahallesi, 937 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.11.2013
12/347
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 3070 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.11.2013
12/348
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Orta Mahalle, 58 ada, 94 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.11.2013
12/349
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir
11.11.2013
12/350
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Orta Mahalle, 167 ? 1416 ve 1401 nolu parseller ve çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.11.2013
12/335
İMAR VE ŞEHİRCİLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI
1/100.000 Çevre Düzeni Planı değişikliği.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2013 tarih ve 1/1 sayılı kararı ile onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Hükümlerinde, değişen mevzuat, Kurum kararları ve talepleri ile planın sağlıklı yürütülmesini sağlayacak değişikliklerinin gerekliliği ortaya çıkmış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kocaeli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu?nun, 19.08.2013 tarih ve 130 sayılı kararına istinaden 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname?nin 13/a-(c) bendine göre 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı?nda Doğal Sit Alanları?na getirilen plan kararlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı?nca onaylanması gerektiği belirtildiğinden, bu alanlardaki plan kararlarının iptal edilerek bu alanların Doğal Sit Alanı olarak işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 31/10/2013 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.11.2013
12/336
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan hükümlerine ilişkin hazırlanan plan değişikliği
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 10.12.2012 tarih ve 12/396 sayılı kararı ile onaylanan ve 08.04.2013 tarih ve 4/164 sayılı kararı ile kesinleşen Sakarya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; 1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kocaeli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu?nun 28.06.2013 tarih ve 113 sayılı kararına istinaden 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname?nin 13/a maddesi (c) bendine göre 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında doğal sit alanlarına getirilen plan kararlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanması gerektiği belirtildiğinden, bu alanlardaki plan kararlarının iptal edilerek bu alanların Doğal Sit Alanı olarak işlenmesinin, 2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün 07.08.2013 tarih ve 37419779-453.01/2833 sayılı yazısına istinaden, I.Organize Sanayi Bölgesine ilave edilecek alanın işlenmesinin, 3- Söğütlü İlçesindeki ?Mevcut Kentsel Yerleşim Alanları?nda ?(Y) Düzeni ve/veya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alanlara ilişkin hükmün uygulanabilmesi için 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında bu alanlara (Y) işaretinin eklenmesinin, 4- Adapazarı İlçesi Tekeler, Tuzla ve Güneşler Merkez Mahallelerinde planlanmış olan ?Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları?nın Kentsel Yerleşme Alanı olarak işlenmesinin, 5- Şehir içinde görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan 2. el oto galericiler, İnşaat malzemeleri satış yerleri vb. için Adapazarı İlçe sınırlarında ekli planda ayrılan alanın ?Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı? olarak işlenmesinin, 6- Emirdağ Mezarlığı?na ilave edilecek alanın Mezarlık Alanı olarak işlenmesi ile birlikte, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan hükümlerine; 1- Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Tarım Alanında ve Ağaçlandırılacak Alanda kalan parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında kentsel kullanım (sanayi, konut dışı kentsel çalışma, ticaret vb.) kararı getirilen alanlarda kalsa bile, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan kararları doğrultusunda uygulama yapılabilmesi için; ??Alana ilişkin Jeolojik-jeoteknik etüdleri ile başta İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurumların 1/1000 ölçekli uygulama imar planına esas uygun görüşleri alınmak zorundadır.? hükmünün ilave edilmesinin, 2- ?Üzerinde ağaç bulunan parsellere verilecek imar durumları; parseldeki ağaçların korunmasına yönelik olarak ağaç rölövesi alındıktan sonra verilecektir. Bu parsellerde yapılacak binaların konumları, yükseklikleri ve renkleri ağaç rölövesine göre belirlenecek olup, ağaçların kesilmesinin zorunlu olduğu durumlarda İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alınacak görüşlere istinaden uygulama yapılacaktır.? hükmünün ilave edilmesinin, 3- Konut ve Ticaret Alanları dışında kalan ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında (Y) işaretli Küçük Sanayi vb. alanlarında da (Y) Düzeni ve/veya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alanlara dair hükümlerin benzer şekilde uygulanabilmesi için, ?Konut ve Ticaret alanları dışındaki (Y) işaretli alanlarda, yenilenmesi durumunda 1/1000 ölçekli Planlarda yapılaşma koşulları önerilecektir. Bu alanlarda mevcut imar planına göre ilave inşaat alanları ve kat verilemez.? hükmünün ilave edilmesinin, 4- Genel Hükümlere; 20. madde olarak ?Serdivan İlçesi, Gökçeören Mevkii geçici göl yatağı olan alanda, plandaki kullanım kararı ne olursa olsun hiçbir şekilde yapılaşma izni verilmeyecektir.? hükmünün ilave edilmesinin, 5- (MİA) Merkezi İş Alanı ifadesinin ?Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği?nin değişikliği nedeniyle, ?Merkezi İş ve Konut Alanı? olarak değiştirilmesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 31/10/2013 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.11.2013
12/337
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı
Adapazarı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve Plan Raporu, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 01/11/2013 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir
11.11.2013
12/338
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Sapanca İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2013 tarih ve 5/189 sayılı kararı ile onaylanan ve 21.10.2013 tarih ve 11/316 sayılı kararı ile kesinleşen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Sapanca İlçe Belediye Meclisi?nin 01.10.2013 tarih ve 2013/34 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 01/11/2013 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir
11.11.2013
12/351
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AFET İÇİN YETKİ
Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallasi,.802 ada 1,2,3,4,5 nolu, 803 ada 1,2 nolu, 816 ada, 1,2,3,4,5,6,7 nolu, 820 ada, 1 nolu parseller ve çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama imar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir
11.11.2013
12/352
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Vatan Mah. 619 nolu parseli kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir
11.11.2013
12/353
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazlar.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir
11.11.2013
12/353
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazlar.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.11.2013
12/354
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 41 ada 60 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.11.2013
12/355
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mevkiinde kuzey ve batısında Sakarya Nehri, doğu ve güneyinde Mollaköy, Semerciler, Kumbaşı Köyleriyle sınırlanan Olimpik Su Sporları Merkezi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.