Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

11.10.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

11.10.2010 Tarihli Meclis Gündemi
 

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.10.2010 Pazartesi günü saat 14.00'de Sakarya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının ikinci katında bulunan Meclis Salonu'nda yapacağı toplantıya ait gündemdir  

- Yoklama ve açılış.
- 13/09/2010 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması 
 

GÜNDEM 

1. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/362 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Arifiye İlçesi Nuriosmaniye Köyü Muhtarının 15/07/2010 tarih ve 8296 kayıt nolu dilekçe ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından çıkma talebine ilişkin 31/08/2010 tarih ve 667 sayılı yazısının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 01/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

2. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/363 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Arifiye İlçesi Şerefiye Köyü Muhtarının 28/06/2010 tarih ve 7695 kayıt nolu dilekçe ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından çıkma talebine ilişkin 31/08/2010 tarih ve 668 sayılı yazısının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 01/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

3. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/375 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi Nakışlar Mahallesi 32 nolu parselden geçen 12.00 m.lik imar yolunun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 07/09/2010 tarih ve 1581 sayılı yazısının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 20/09/2010 tarihli Komisyon raporu, 

4. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/343 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin İstiklal Mahallesi 56 pafta 3974 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 05/07/2010 tarih ve 45 sayılı kararının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 22/09/2010 tarihli Komisyon raporu, 

5. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/344 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 32 Evler Mahallesi 946 ada 2, 3, 4, 5 nolu parsellerin güneyinden geçen 10.00 m.lik imar yolunun bir miktar güneye kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 05/07/2010 tarih ve 46 sayılı kararının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 22/09/2010 tarihli Komisyon raporu, 

6. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/339 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin Batakköy Mahallesi Köyüstü Mevkii 2782 pafta, 115 ada, 45 nolu parselde Hmax=9,50 m. Emsal=0,50 olarak Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planına ait 06/04/2010 tarih ve 28 sayılı kararına ait dosyasının Belediyesine iadesinin uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 27/09/2010 tarihli Komisyon raporu, 

7. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/341 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin Bedilkazancı Mahallesi G25D07A2B pafta 115 ada 7 nolu parselde Hmax=9,50 m. Emsal=0,40 olarak Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planına ait 06/07/2010 tarih ve 53 sayılı kararına ait dosyasının Belediyesine iadesinin uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 24/09/2010 tarihli Komisyon raporu, 

8. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/348 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi Afetzede Yerleşim Alanı 1622 ada 1 nolu parsel ile 1623 ada 1 nolu (sehven 1622 ve 1623 nolu parseller yazılan) parseli ve çevresini kapsayan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 03/09/2010 tarih ve 1569 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 01/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

9. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/377 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Arifiye İlçesi, Hanlı Merkez ve Hanlıköy Mahalleleri G24C04A4D-G24C04A4C imar pafta, 2 kadastral pafta, 536 nolu parselin kuzeyinde bulunan Yolboyu Ticaret Alanı kaldırılarak Park Alanı, Gelişme Konut Alanı ise Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmıştır. Yapı adasının batısından geçen 10.00 m.lik imar yolu yeniden düzenlenmiş ve güneyde kalan Ortaöğretim Alanı genişletilmiştir. Ayrıca 536 nolu parselin doğusunda ve 20.00 m.lik imar yoluna cepheli yol boyunda bulunan Park Alanları fiilen mevcut olan ADASU'ya ait Ana Kolektör Hattı boyunca Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarının içerisine kaydırılması ve 15.00 m.lik imar yollarında düzenleme yapılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 07/09/2010 tarih ve 1580 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 29/09/2010 tarihli Komisyon raporu, 

10. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/06/2010 tarih ve 7/269 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin İkizce Osmaniye Mahallesi 3153 ada 48 nolu parselin (eski 2133 ada 4-5 nolu parsellerin) Akaryakıt ve LPG İstasyonu olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 07/06/2010 tarih ve 6/54 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 27/09/2010 tarihli Komisyon raporu, 

11. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/353 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Hükümlerine "Çatı arasına yapılacak son kat ile irtibatlı piyesler kat alanı kat sayısı (KAKS) ve Emsal (E) hesabına dahil edilemez' ibaresinin ilave edilmesine ait 05/07/2010 tarih ve 47 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 29/09/2010 tarihli Komisyon raporu, 

12. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/345 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 27/04/2010 tarih ve 5/180 sayılı kararı ile onaylanan, Köprübaşı, Vatan, Yazlık Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 05/07/2010 tarih ve 50 sayılı kararındaki kabul olan itirazlardan 17 adet itirazın uygun olmadığı, 5 adet itirazın değiştirilerek uygun olduğu, 13 adet itirazın uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 01/10/2010 tarihli Komisyon raporu,  

13. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/356 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi Kirişhane Caddesinin Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayıp Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar devam eden kısmı ile Zübeyde Hanım Caddesinin Serdivan Belediyesi sınırlarında kalan kısmında yapılan imar adası düzenlemesi ve Adapazarı, Mithatpaşa Mahallesi Kirişhane Caddesinin 15.00 m.'den 20.00 m.'ye çıkartılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 03/09/2010 tarih ve 1572 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 01/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

14. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/346 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisi'nin Sarıcalar Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 10 adet itirazdan kabul edilen 1 adet itirazda 703 nolu parselin batısından geçen 10.00 m.lik imar yolunun 5.00 m. kadar Batıya kaydırılması, 7.00 m.lik yolun 7.00 m. daha güneye kaydırılmasına ait 02/08/2010 tarih ve 45 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 20/09/2010 tarihli Komisyon raporu, 

15. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/374 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Erenler İlçesi Emirler Mahallesi G24C04C2D imar paftası yatay: 4508900-4509000, düşey: 537100-537300 koordinatları arasında bulunan 10.00 m.lik imar yolunun güneye kaydırılması ve park alanının aynı parselde kalmak şartı ve büyüklüğünün korunarak kuzeye doğru konumunun değiştirilmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 07/09/2010 tarih ve 1579 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 29/09/2010 tarihli Komisyon raporu, 

16. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/359 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Sapanca Gölü Havzası 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında 2. Bölgede kalan Dondurulmuş Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanan ve halihazırda Kaynak Suları Şişeleme ve Ambalajlama Tesisi olarak faaliyetlerini sürdüren bu tesislerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Kaynak Suları Şişeleme ve Ambalajlama Tesisleri Alanı olarak değiştirilmesine ait 03/09/2010 tarih ve 1567 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 24/09/2010 tarihli Komisyon raporu, 

17. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/372 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Karapürçek İlçesi Yazılıgürgen Mahallesinde yer alan doğusunda Küçücek Deresi, güneyinde Hasanlar Mevkii kuzeyinde Harmanlı-Batakköy yolu ile sınırlı yaklaşık 75 ha.lık alanın Sanayi Alanı olarak 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına ait 07/09/2010 tarih ve 1584 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 20/09/2010 tarihli Komisyon raporu, 

18. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/368 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Adapazarı İlçesi Çamyolu Mahallesi 2508 ada 2-5 nolu parsellerin tamamı ile 3-4 nolu parsellerin 984 m².lik kısmında Emsal=0.60, Hmax=10.50, 2 kat olarak İlköğretim Alanı, 3-4 nolu parsellerin 2467 m².lik kısmı ile 6-7 nolu parsellerin ise tamamının Emsal=0.50 olarak Konut Alanı şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planına ait 03/09/2010 tarih ve 1575 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 01/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

19. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/364 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Erenler İlçesi Yeni Mahalle 27 M III pafta 340 ada 7, 8, 9, 10, 11 nolu parsellerin Konut Alanından M Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 03/09/2010 tarih ve 1549 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 29/09/2010 tarihli Komisyon raporu, 

20. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/360 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Erenler İlçesi Küpçüler Mahallesi 1321 ada 16 nolu parselin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 03/09/2010 tarih ve 1564 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 27/09/2010 tarihli Komisyon raporu, 

21. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/357 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 06/07/2010 tarih ve 689 sayılı yazısı ile talep edilen, Arifiye İlçesini Adapazarı İlçesine bağlayan ve Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Mısır araştırma Enstitüsü arasında kalan Hanlıköy Mahallesi Atatürk Caddesinin 15.00 m.den 20.00 m'ye çıkartılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2010 tarih ve 1552 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 01/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

22. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/355 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Sapanca İlçesi Mahmudiye Köyü 1 kadastral pafta 704 nolu parselin 2b alanından konut alanına dönüştürülmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 03/09/2010 tarih ve 1561 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 01/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

23. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/352 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Adapazarı İlçesi Karapınar Mahallesi G24B12D4C pafta, 2725 ada 1-2 nolu parsellerin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 03/09/2010 tarih ve 1557 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 20/09/2010 tarihli Komisyon raporu, 

24. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/350 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi G24-B-23-C pafta 633 ada 4 nolu parselin Park Alanı olarak düzenlendiği 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Sakarya 2. İdare Mahkemesi Esas No:2009/224 ve Karar No: 2009/1043 ile iptal edildiğinden, 633 ada 4 nolu parselin bölgenin ihtiyacı da göz önüne alınarak Otopark Alanı olarak planlanması ve Sağlık Caddesinin de 17.00 m.'den 25.00 m.'ye çıkartılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 03/09/2010 tarih ve 1558 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 20/09/2010 tarihli Komisyon raporu, 

25. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/378 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Hendek İlçesi Kemaliye Mahallesi 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 nolu adaları kapsayan bölgenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesine göre "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi' olarak ilan edilmesi ve bölgede planlanan projeye ait yetkinin Hendek Belediye Başkanlığı'na verilmesine ilişkin 07/09/2010 tarih ve 1583 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 24/09/2010 tarihli Komisyon raporu, 

26. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/376 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan yolların tespitinin Ulaşım Koordinasyonu Merkezi (UKOME) tarafından yapılması yönünde karar alınmasına ilişkin 07/09/2010 tarih ve 1582 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 27/09/2010 tarihli Komisyon raporu, 

27. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/373 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Serdivan İlçesi Köprübaşı Mahallesini kapsayan Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/12/2009 tarih ve 11/404 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Özel Planlama Alanı olarak ayrılan bölge ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 07/09/2010 tarih ve 1585 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 24/09/2010 tarihli Komisyon raporu, 

28. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/349 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Adapazarı İlçesi Şeker Mahallesi mülkiyeti Adapazarı Belediyesi'ne ait 585 ada 311-74 nolu parsellerin Park Alanından Park ve Spor Tesisi Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 03/09/2010 tarih ve 1573 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 22/09/2010 tarihli Komisyon raporu, 

29. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/351 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi 31 M I pafta 518 ada 141 nolu parseldeki mevcut Akaryakıt İstasyonu Alanı planına halihazırda lisanslı olan LPG Lejantının ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 03/09/2010 tarih ve 1574 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 22/09/2010 tarihli Komisyon raporu, 

30. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/365 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Adapazarı, Yenigün Mahallesi ile Kır Sokak arasında kalan Gönül Sokak İsminin Şehit Annesi Cevriye TÖRÜN'ün 27/07/2010 tarih ve 8693 kayıt nolu dilekçesi ile "Şehit Yakup TÖRÜN Sokak' olarak değiştirilmesine ait 17/08/2010 tarih ve 636 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 24/09/2010 tarihli Komisyon raporu, 

31. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/358 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Sakarya I. Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü'nün 09/08/2010 tarih ve 169.10/836 sayılı yazısı ile Arifiye - Karasu Demiryolu Hattının Sakarya I. Organize Sanayi Bölgesine giriş ve çıkış kollarının kaldırılmasına ait 03/09/2010 tarih ve 1563 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 22/09/2010 tarihli Komisyon raporu, 

32. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/347 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi Afetzede Yerleşim Alanı 1622 ada 1 nolu parsel ile 1623 ada 1 nolu parseli ve çevresini kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 03/09/2010 tarih ve 1568 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 27/09/2010 tarihli Komisyon raporu, 

33. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/366 sayılı kararı ile incelenmek üzere müşterek olarak Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 03/09/2010 tarih ve 79 sayılı yazısı ile Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmelik Esaslarına göre hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Telekomünikasyon Alt Yapı Tesislerinin Kurulması ve bu tesislerin Ortak Kullandırılması için Katılım ve Güzergah Bakım Bedellerinin Tespiti ile "Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmeliğin' ve ücret tarifesinin mevcut yasalara ve mevzuatlara göre hazırlandığından uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 28/09/2010 tarihli Komisyon raporu, 

34. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin, Alandüzü Mahallesi, 1358 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 06/09/2010 tarih ve 8/80 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 04/10/2010 tarih ve 1645 sayılı yazısı. 

35. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin Şeker, Yağcılar, Mithatpaşa, Ozanlar, Karaosman, Tekeler, Cumhuriyet, Orta, Maltepe, Tepekum Mahallelerinin muhtelif yerlerinde imar planlarında doğalgaz vana odaları ile doğalgaz bölge regülatörlerinin işlenmesine ait 06/09/2010 tarih ve 8/81 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 04/10/2010 tarih ve 1650 sayılı yazısı. 

36. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin Korucuk, Karapınar, Karakamış ve Camili Mahallelerinin imar planlarında doğalgaz vana odaları ile doğalgaz bölge regülatörlerinin işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerine ait 06/09/2010 tarih ve 8/83 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 04/10/2010 tarih ve 1648 sayılı yazısı. 

37. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin, Korucuk Mahallesi, 1709 ada 1 nolu parsel ile 3061 ada 1 nolu parsel arasında kalan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 06/09/2010 tarih ve 8/82 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 04/10/2010 tarih ve 1646 sayılı yazısı. 

38. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, Valilik Kampusunun doğusunda bulunan Park Alanında bölge için ihtiyaç duyulan sosyal faaliyetleri geliştirmeye yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 04/10/2010 tarih ve 1647 sayılı yazısı. 

39. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçesi Maltepe Mahallesi (üst yazıda sehven Ozanlar Mahallesi yazılan) mülkiyeti üçüncü şahıslara ait 656 ada, 5-6 parsel nolu taşınmazların bulunduğu 1,5 hektarlık alanda bölgenin ihtiyacı olan günübirlik dinlenme eğlence vb. fonksiyonlar ile açık spor alanı vb. rekreaktif fonksiyonları kapsayacak şekilde Belediye Hizmet Alanı olarak 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin 04/10/2010 tarih ve 1644 sayılı yazısı. 

40. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi 1 ada, 355 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin değerlendirilmesine ilişkin 04/10/2010 tarih ve 1631 sayılı yazısı. 

41. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi G24B12C4A pafta, 2307 ada, 102 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin 04/10/2010 tarih ve 1634 sayılı yazısı. 

42. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi G24B12C4A pafta, 2307 ada, 196 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümlerine İlave Hüküm talebine ilişkin 04/10/2010 tarih ve 1639 sayılı yazısı. 

43. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçesi, Orta Mahalle 58 ada, 94 nolu parselin Konut Alanından, Akaryakıt ve LPG Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebine ilişkin 04/10/2010 tarih ve 1630 sayılı yazısı. 

44. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 32 Evler Mahallesi, Suat Sokak ve Çağlar Sokak ile 4474 - 7, 8 nolu parsellerin arasından geçen 7.00 m.'lik imar yolunun kaldırılmasına ait 01/09/2010 tarih ve 57 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 04/10/2010 tarih ve 1641 sayılı yazısı. 

45. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin Osmanbey Köyü, Çeltiklik Mevkii Ada Caddesi üzerinde 1 pafta, 1298 - 861 - 863 - 877 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planına ait 06/04/2010 tarih ve 29 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 04/10/2010 tarih ve 1632 sayılı yazısı.

46. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Erenler İlçe Belediye Meclisi'nin Kamışlı Mahallesi, G24C05D1C imar paftası, yatay: 4509200 - 509900, dikey: 238867 - 538976 koordinatları arasında bulunan 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 06/09/2010 tarih ve 51 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 04/10/2010 tarih ve 1635 sayılı yazısı. 

47. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Erenler İlçe Belediye Meclisi'nin G24C4A1A pafta, 1 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 06/09/2010 tarih ve 50 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/10/2010 tarih ve 1633 sayılı yazısı. 

48. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Erenler İlçesi, 27 M IV pafta, 374 nolu parselle ilgili olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/10/2010 tarih ve 1638 sayılı yazısı. 

49. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/266 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi, (Sit Sınırları Dışında Kalan) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 22/07/2010 - 23/08/2010 tarihleri arasında yapılan 79 adet itiraza ilişkin Sapanca Belediye Meclisi'nin; 02/09/2010 tarih ve 2010/ 49 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/10/2010 tarih ve 1642 sayılı yazısı. 

50. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/267 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi Kırkpınar (Hasanpaşa, Soğuksu ve Tepebaşı Mahallelerine ait) 1/1000 ölçekli uygulama imar planına 22/07/2010 - 23/08/2010 tarihleri arasında askı süresi içerisinde yapılan 49 adet itiraza ait 02/09/2010 tarih ve 2010/ 48 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/10/2010 tarih ve 1640 sayılı yazısı. 

51. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sapanca İlçe Belediye Meclisi'nin İlmiye Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait 02/09/2010 tarih ve 50 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 04/10/2010 tarih ve 1649 sayılı yazısı. 

52. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Arifiye İlçe Belediye Meclisi'nin Hanlı Merkez, Sakarya ve Hanlıköy Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan 3 adet itiraza ait 01/09/2010 tarih ve 2010/61 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 04/10/2010 tarih ve 1637 sayılı yazısı. 

53. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Arifiye İlçe Belediye Meclisi'nin, Fatih Mahallesi, 3466 ve 3467 nolu parselleri kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği 01/09/2010 tarih ve 2010/62 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 04/10/2010 tarih ve 1643 sayılı yazısı. 

54. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/238 sayılı kararı ile onaylanan Büyükesence Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planına ait Erenler Belediye Meclisinin 06/09/2010 tarih ve 49 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/10/2010 tarih ve 1636 sayılı yazısı. 

55. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü'nün, Sakarya Büyükşehir Belediyemizin yaptığı hizmetler için hazırlanan 2011 Yılına ait Gelir Tarifesinin görüşülmesine ilişkin 05/10/2010 tarih ve 471 sayılı yazısı. 

56. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya İli Erenler, Arifiye İlçeleri sınırları içerisinde kalan Dörtyol Sanayi ve Çevre Sanayi Siteleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/01/2009 tarih ve 1/18 sayılı kararı ile "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Bölgesi' ilan edilmiş olup, bölgedeki parsel sahipleri ile yapılan görüşmeler neticesinde Sakarya Dörtyol Sanayi Sitesi ve  Çevre Sanayi Siteleri Kentsel Yenileme projesine rıza göstermedikleri ve muvafakat senetlerini imzalamadıkları görülmüştür. Bu sebeple bölgedeki parsel sahiplerinin dönüşüm alanında kalan parselleriyle ilgili imar haklarını kullanabilmeleri için Sakarya Dörtyol Sanayi Sitesi ve Çevre Sanayi Siteleri Kentsel Yenileme Projesi'ne ait 12/01/2009 tarih ve 1/18 sayılı ile 14/09/2009 tarih ve 8/308 sayılı meclis kararlarının iptaline ilişkin 04/10/2010 tarih ve 1653 sayılı yazısı.

57. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 13. maddesi gereğince Belediyemizin ihtiyaç duyduğu unvanlarda hazırlanmış olan Sürekli İşçi Kadro Değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin 21/09/2010 tarih ve 1776 sayılı yazısı. 

58. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, Büyükşehir Belediyesi'nde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyetini sürdürmekte olan Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü'nün adının değiştirilerek İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesine ilişkin 04/10/2010 tarih ve 1817 sayılı yazısı. 

59. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2011 Mali Yılı Performans Programına ait hazırlanan kitapçığın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesine göre görüşülmesine ilişkin 04/10/2010 tarih ve 52 sayılı yazısı

×