Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
11.10.2010
10/380
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE SINIRLARINDAN ÇIKMA TALEBİ
Arifiye İlçesi Nuriosmaniye Köyü Muhtarının Sakarya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından çıkma talebi
üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna iade edilmesine
11.10.2010
10/381
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE SINIRLARINDAN ÇIKMA TALEBİ
Arifiye İlçesi Şerefiye Köyü Muhtarının Sakarya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından çıkma talebi
İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna iade edilmesi
11.10.2010
10/382
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi Nakışlar Mahallesi 32 nolu parselden geçen 12.00 m.lik imar yolunun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Uygun olmadığına
11.10.2010
10/402
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi Karapınar Mahallesi G24B12D4C pafta, 2725 ada 1,2 nolu parsellerin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Adapazarı İlçesi Karapınar Mahallesi G24B12D4C pafta, 2725 ada 1,2 nolu parsellerin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20/09/2010 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne,
11.10.2010
10/408
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
LPG -BAKIM VE AKARYAKIT İSTASYONU ALANI
Tekeler Mahallesi 31 M I pafta 518 ada 141 nolu parseldeki mevcut Akaryakıt İstasyonu Alanı planına halihazırda lisanslı olan LPG Lejantının ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
halihazırda lisanslı olan LPG Lejantının ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/09/2010 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne,
11.10.2010
10/409
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SOKAK İSMİ DEĞİŞTİRİLMESİ
Yenigün Mahallesi ile Kır Sokak arasında kalan Gönül Sokak İsminin Şehit Annesi Cevriye TÖRÜN'ün 27/07/2010 tarih ve 8693 kayıt nolu dilekçesi ile "Şehit Yakup TÖRÜN Sokak" olarak değiştirilmesi
Adapazarı İlçesi Yenigün Mahallesi ile Kır Sokak arasında kalan Gönül Sokak İsminin "Şehit Yakup TÖRÜN Sokak" olarak değiştirilmesi talebinin kabulüne,
11.10.2010
10/410
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
OSB
(OSB) Arifiye-Karasu Demiryolu Hattının Sakarya I. Organize Sanayi Bölgesine giriş ve çıkış kollarının kaldırılması
Arifiye-Karasu Demiryolu Hattının Sakarya I. Organize Sanayi Bölgesine giriş ve çıkış kollarının kaldırılması ve demiryolu hatlarının kaldırıldığı bölge için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/09/2010 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne,
11.10.2010
10/411
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Camili Mahallesi Afetzede Yerleşim Alanı 1622 ada 1 nolu parsel ile 1623 ada 1 nolu parseli ve çevresini kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/09/2010 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne,
11.10.2010
10/412
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmelik Esaslarına göre hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Telekomünikasyon Alt Yapı Tesislerinin Kurulması ve bu tesislerin Ortak Kullandırılması için Katılım ve Güzergah Bakım Bedellerinin Tespiti ile "Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmeliğin" ve ücret tarifesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Telekomünikasyon Alt Yapı Tesislerinin Kurulması ve bu tesislerin Ortak Kullandırılması için Katılım ve Güzergah Bakım Bedellerinin Tespiti ile "Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmeliğin" ve ücret tarifesinin mevcut yasalara ve mevzuatlara göre hazırlandığından karar ekte sunulan Yönetmelik ve Ücret Tarifesinin Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 28/09/2010 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne,
11.10.2010
10/430
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisinin İlmiye Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.10.2010
10/431
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Hanlı Merkez, Sakarya ve Hanlıköy Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan 3 adet itirazın 2 tanesi red edilmiş 1 tanesi kabul edilmiştir. Kabul edilen Hanlıköy Mahallesi, Tank Palet Fabrikası yanında bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olan 982 - 1215 - 2574 - 5409 - 5410 - 5411 - 5412 - 5415 - 5416 - 5421 - 5422 ve 5423 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak plan sınırı dışına alınması
Bir üyenin teklifi ile konunun incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine,
11.10.2010
10/432
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Fatih Mahallesi, 3466 ve 3467 nolu parselleri kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.10.2010
10/433
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin, 14/06/2010 tarih ve 7/238 sayılı kararı ile onaylanan Büyükesence Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine
11.10.2010
10/434
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Sakarya Büyükşehir Belediyemizin yaptığı hizmetler için 2011 yılında uygulayacağı vergi, harç ve ücretlerin görüşülmesi
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine
11.10.2010
10/435
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KENTSEL DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROJESİ
Sakarya İli Erenler, Arifiye İlçeleri sınırları içerisinde kalan Dörtyol Sanayi ve Çevre Sanayi Siteleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/01/2009 tarih ve 1/18 sayılı kararı ile "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Bölgesi" ilan edilmiş olup, bölgedeki parsel sahipleri ile yapılan görüşmeler neticesinde Sakarya Dörtyol Sanayi Sitesi ve Çevre Sanayi Siteleri Kentsel Yenileme projesine rıza göstermedikleri ve muvafakat senetlerini imzalamadıkları görülmüştür. Bu sebeple bölgedeki parsel sahiplerinin dönüşüm alanında kalan parselleriyle ilgili imar haklarını kullanabilmeleri için Sakarya Dörtyol Sanayi Sitesi ve Çevre Sanayi Siteleri Kentsel Yenileme Projesine ait 12/01/2009 tarih ve 1/18 sayılı ile 14/09/2009 tarih ve 8/308 sayılı meclis kararlarının iptali
bölgedeki parsel sahiplerinin dönüşüm alanında kalan parselleriyle ilgili imar haklarını kullanabilmeleri için Sakarya Dörtyol Sanayi Sitesi ve Çevre Sanayi Siteleri Kentsel Yenileme Projesine ait Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/01/2009 tarih 1/18 sayılı ve 14/09/2009 tarih 8/308 sayılı kararlarının iptaline
11.10.2010
10/436
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI
Belediyemizin ihtiyaç duyduğu unvanlarda hazırlanmış olan sürekli işçi kadro değişikliği
"Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair" Yönetmeliğin 13.maddesinin 2.bendi gereği Belediyemizin ihtiyaç duyduğu unvanlarda hazırlanmış olan sürekli işçi kadro değişikliği cetvelinin kabulüne
11.10.2010
10/380
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE SINIRLARINDAN ÇIKMA TALEBİ
Arifiye İlçesi Nuriosmaniye Köyü Muhtarının Sakarya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından çıkma talebi
üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna iade edilmesine
11.10.2010
10/381
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE SINIRLARINDAN ÇIKMA TALEBİ
Arifiye İlçesi Şerefiye Köyü Muhtarının Sakarya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından çıkma talebi
İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna iade edilmesi
11.10.2010
10/382
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi Nakışlar Mahallesi 32 nolu parselden geçen 12.00 m.lik imar yolunun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Uygun olmadığına
11.10.2010
10/383
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi 56 pafta 3974 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilmesine
11.10.2010
10/437
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜDÜRLÜK ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ
Büyükşehir Belediyesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetini sürdürmekte olan Yapı Kontrol Şube Müdürlüğünün adının İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi
Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü adının İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesinin kabulüne
11.10.2010
10/438
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
STRATEJİK PLAN
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2011 Mali Yılı Performans Programı
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2011 Mali Yılı Performans Programı"nın kabulüne,
11.10.2010
10/385
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ MEVZİ İMAR PLAN TALEBİ
Akyazı İlçesi Batakköy Mahallesi Köyüstü Mevkii 2782 pafta, 115 ada, 45 nolu parselde Hmax=9,50 m. Emsal=0,50 olarak Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı
Belediyesine iadesine
11.10.2010
10/386
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ MEVZİ İMAR PLAN TALEBİ
Akyazı İlçesi Bedilkazancı Mahallesi G25D07A2B pafta 115 ada 7 nolu parselde Hmax=9,50 m. Emsal=0,40 olarak Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı
Belediyesine iadesine
11.10.2010
10/387
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi Afetzede Yerleşim Alanı 1622 ada 1 nolu parsel ile 1623 ada 1 nolu (sehven 1622 ve 1623 nolu parseller yazılan) parseli ve çevresini kapsayan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Uygun olduğuna
11.10.2010
10/388
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi Hanlı Merkez ve Hanlıköy Mahalleleri G24C04A4D-G24C04A4C imar pafta, 2 kadastral pafta, 536 nolu parselin....1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Uygun olduğuna
11.10.2010
10/389
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi İkizce Osmaniye Mahallesi 3153 ada 48 nolu parselin (eski 2133 ada 4,5 nolu parsellerin) Akaryakıt ve LPG İstasyonu olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Uygun olduğuna
11.10.2010
10/420
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi G24B12C4A pafta, 2307 ada, 102 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
11.10.2010
10/413
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı Alandüzü Mahallesi, 1358 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
11.10.2010
10/414
SBB
AGDAŞ VANA ODALARI
Adapazarı Şeker, Yağcılar, Mithatpaşa, Ozanlar, Karaosman, Tekeler, Cumhuriyet, Orta, Maltepe, Tepekum Mahallelerinin muhtelif yerlerinde 1/1000 ölçekli Uygulama imar planlarında doğalgaz vana odaları ile doğalgaz bölge regülatörlerinin işlenmesi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
11.10.2010
10/415
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı Korucuk, Karapınar, Karakamış ve Camili Mahallelerinin imar planlarında doğalgaz vana odaları ile doğalgaz bölge regülatörlerinin işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
11.10.2010
10/416
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı Korucuk Mahallesi, 1709 ada 1 nolu parsel ile 3061 ada 1 nolu parsel arasında kalan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
11.10.2010
10/417
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, Valilik Kampüsünün doğusunda bulunan Park Alanında bölge için ihtiyaç duyulan sosyal faaliyetleri geliştirmeye yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
11.10.2010
10/384
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi 32 Evler Mahallesi 946 ada 2,3,4,5 nolu parsellerin güneyinden geçen 10.00 m.lik imar yolunun bir miktar güneye kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Uygun olmadığına
11.10.2010
10/418
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Maltepe Mahallesi (üst yazıda sehven Ozanlar Mahallesi yazılan) mülkiyeti üçüncü şahıslara ait 656 ada, 5-6 parsel nolu taşınmazların bulunduğu 1,5 hektarlık alanda bölgenin ihtiyacı olan günübirlik dinlenme eğlence vb. fonksiyonlar ile açık spor alanı vb. rekreaktif fonksiyonları kapsayacak şekilde Belediye Hizmet Alanı olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
11.10.2010
10/419
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi 1 ada, 355 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
11.10.2010
10/390
SBB
EMSAL DEĞER DEĞİŞİKLİĞİ.
Serdivan İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Hükümlerine "Çatı arasına yapılacak son kat ile irtibatlı piyesler kat alanı kat sayısı (KAKS) ve Emsal (E) hesabına dahil edilemez" ibaresinin ilave edilmesi
Uygun olduğuna
11.10.2010
10/439
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Tepekum Mahallesi 39 pafta, 154 ada, 526 nolu parselin Bölgesel Rekreasyon Alanından Spor Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
11.10.2010
10/440
SBB
SAPANCA GÖLÜ HAVZASI KORUMA PLANI
Sapanca Gölü Havzası 1/1000 ölçekli Koruma İmar Planı Plan Uygulama Hükümlerine istinaden onaylanan Çevre Düzenleme Projesinin, "Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik" ve "Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik" hükümlerince görüşülmesi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
11.10.2010
10/441
SBB
YOLLARIN TESPİTİ
Ferizli İlçe Belediyesi hudutları dahilinde yapılmakta olan Adapazarı-Karasu-Akçakoca Devlet Yolunun Değirmencik Sapağı alt geçit çalışmalarında proje kapsamına ilave yapılacak olan, Değirmencik istikametinden Karasu-Kocaali yönüne yapılması planlanan katılma kolu yolu 4995 nolu parsel üzerinden geçeceğinden bu parseldeki imar tadilatı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
11.10.2010
10/402
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi Karapınar Mahallesi G24B12D4C pafta, 2725 ada 1,2 nolu parsellerin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Adapazarı İlçesi Karapınar Mahallesi G24B12D4C pafta, 2725 ada 1,2 nolu parsellerin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20/09/2010 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne,
11.10.2010
10/403
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Güllük Mahallesi G24-B-23-C pafta 633 ada 4 nolu parselin Park Alanı olarak düzenlendiği 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Sakarya 2. İdare Mahkemesi Esas No:2009/224 ve Karar No: 2009/1043 ile iptal edildiğinden, 633 ada 4 nolu parselin bölgenin ihtiyacı da göz önüne alınarak Otopark Alanı olarak planlanması ve Sağlık Caddesinin de 17.00 m.'den 25.00 m.'ye çıkartılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20/09/2010 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne,
11.10.2010
10/404
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KENTSEL DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROJESİ
Hendek İlçesi Kemaliye Mahallesi 25,26,27,28,29,30,31,32 nolu adaları kapsayan bölgenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesine göre "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" olarak ilan edilmesi
"Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" olarak ilan edilmesi ve bölgede planlanan projeye ait yetkinin Hendek Belediye Başkanlığına verilmesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/09/2010 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne,
11.10.2010
10/405
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YOLLARIN TESPİTİ
Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan yolların tespitinin Ulaşım Koordinasyonu Merkezi (UKOME) tarafından yapılması yönünde karar alınması
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/06/2009 tarih ve 6/205 sayılı kararının iptali ile; 1. Genişliğine bakılmaksızın hali hazırda toplu taşıma ağında bulunan yolların, 2.Yolun genişliği, uzunluğu, bölünmüşlüğü, kaplaması, tek yönlü, çift yönlü olması, taşıt ve yaya trafiği gibi kıstaslar göz önünde bulundurularak hesaplanacak teknik puanlama usulüne göre 100 tam puan üzerinden 60 puan ve üzeri değerlendirilecek yolların, 3.Genişliğine bakılmaksızın imar planında olup zeminde açık olmayan ancak 1. ve 2. maddelerde belirtilen özelliklere sahip yolların devamlılığını sağlayacak yolların, 4.İmar planında olup zeminde açık olmayan 20.00 metre ve üzeri genişlikte olup boyu 500 metreden az olmayan yolların yapım, bakım ve onarımının Büyükşehir Belediyesince yapılacağı, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan yolların tespitinin ise; yukarıda dört maddede belirtilen kıstaslar doğrultusunda, UKOME tarafından yapılmasının kabulüne,
11.10.2010
10/406
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Serdivan İlçesi Köprübaşı Mahallesini kapsayan Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2009 tarih ve 11/404 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Özel Planlama Alanı olarak ayrılan bölge ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilmesine
11.10.2010
10/407
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Şeker Mahallesi mülkiyeti Adapazarı Belediyesine ait 585 ada 311-74 nolu parsellerin Park Alanından Park ve Spor Tesisi Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Şeker Mahallesi mülkiyeti Adapazarı Belediyesine ait 585 ada 311-74 nolu parsellerin Park Alanından Park ve Spor Tesisi Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/09/2010 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne,
11.10.2010
10/403
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Güllük Mahallesi G24-B-23-C pafta 633 ada 4 nolu parselin Park Alanı olarak düzenlendiği 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Sakarya 2. İdare Mahkemesi Esas No:2009/224 ve Karar No: 2009/1043 ile iptal edildiğinden, 633 ada 4 nolu parselin bölgenin ihtiyacı da göz önüne alınarak Otopark Alanı olarak planlanması ve Sağlık Caddesinin de 17.00 m.'den 25.00 m.'ye çıkartılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20/09/2010 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne,
11.10.2010
10/404
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KENTSEL DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROJESİ
Hendek İlçesi Kemaliye Mahallesi 25,26,27,28,29,30,31,32 nolu adaları kapsayan bölgenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesine göre "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" olarak ilan edilmesi
"Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" olarak ilan edilmesi ve bölgede planlanan projeye ait yetkinin Hendek Belediye Başkanlığına verilmesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/09/2010 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne,
11.10.2010
10/405
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YOLLARIN TESPİTİ
Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan yolların tespitinin Ulaşım Koordinasyonu Merkezi (UKOME) tarafından yapılması yönünde karar alınması
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/06/2009 tarih ve 6/205 sayılı kararının iptali ile; 1. Genişliğine bakılmaksızın hali hazırda toplu taşıma ağında bulunan yolların, 2.Yolun genişliği, uzunluğu, bölünmüşlüğü, kaplaması, tek yönlü, çift yönlü olması, taşıt ve yaya trafiği gibi kıstaslar göz önünde bulundurularak hesaplanacak teknik puanlama usulüne göre 100 tam puan üzerinden 60 puan ve üzeri değerlendirilecek yolların, 3.Genişliğine bakılmaksızın imar planında olup zeminde açık olmayan ancak 1. ve 2. maddelerde belirtilen özelliklere sahip yolların devamlılığını sağlayacak yolların, 4.İmar planında olup zeminde açık olmayan 20.00 metre ve üzeri genişlikte olup boyu 500 metreden az olmayan yolların yapım, bakım ve onarımının Büyükşehir Belediyesince yapılacağı, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan yolların tespitinin ise; yukarıda dört maddede belirtilen kıstaslar doğrultusunda, UKOME tarafından yapılmasının kabulüne,
11.10.2010
10/406
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Serdivan İlçesi Köprübaşı Mahallesini kapsayan Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2009 tarih ve 11/404 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Özel Planlama Alanı olarak ayrılan bölge ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilmesine
11.10.2010
10/407
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Şeker Mahallesi mülkiyeti Adapazarı Belediyesine ait 585 ada 311-74 nolu parsellerin Park Alanından Park ve Spor Tesisi Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Şeker Mahallesi mülkiyeti Adapazarı Belediyesine ait 585 ada 311-74 nolu parsellerin Park Alanından Park ve Spor Tesisi Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/09/2010 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne,
11.10.2010
10/408
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
LPG -BAKIM VE AKARYAKIT İSTASYONU ALANI
Tekeler Mahallesi 31 M I pafta 518 ada 141 nolu parseldeki mevcut Akaryakıt İstasyonu Alanı planına halihazırda lisanslı olan LPG Lejantının ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
halihazırda lisanslı olan LPG Lejantının ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/09/2010 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne,
11.10.2010
10/409
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SOKAK İSMİ DEĞİŞTİRİLMESİ
Yenigün Mahallesi ile Kır Sokak arasında kalan Gönül Sokak İsminin Şehit Annesi Cevriye TÖRÜN'ün 27/07/2010 tarih ve 8693 kayıt nolu dilekçesi ile "Şehit Yakup TÖRÜN Sokak" olarak değiştirilmesi
Adapazarı İlçesi Yenigün Mahallesi ile Kır Sokak arasında kalan Gönül Sokak İsminin "Şehit Yakup TÖRÜN Sokak" olarak değiştirilmesi talebinin kabulüne,
11.10.2010
10/410
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
OSB
(OSB) Arifiye-Karasu Demiryolu Hattının Sakarya I. Organize Sanayi Bölgesine giriş ve çıkış kollarının kaldırılması
Arifiye-Karasu Demiryolu Hattının Sakarya I. Organize Sanayi Bölgesine giriş ve çıkış kollarının kaldırılması ve demiryolu hatlarının kaldırıldığı bölge için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/09/2010 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne,
11.10.2010
10/411
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Camili Mahallesi Afetzede Yerleşim Alanı 1622 ada 1 nolu parsel ile 1623 ada 1 nolu parseli ve çevresini kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/09/2010 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne,
11.10.2010
10/412
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmelik Esaslarına göre hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Telekomünikasyon Alt Yapı Tesislerinin Kurulması ve bu tesislerin Ortak Kullandırılması için Katılım ve Güzergah Bakım Bedellerinin Tespiti ile "Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmeliğin" ve ücret tarifesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Telekomünikasyon Alt Yapı Tesislerinin Kurulması ve bu tesislerin Ortak Kullandırılması için Katılım ve Güzergah Bakım Bedellerinin Tespiti ile "Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmeliğin" ve ücret tarifesinin mevcut yasalara ve mevzuatlara göre hazırlandığından karar ekte sunulan Yönetmelik ve Ücret Tarifesinin Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 28/09/2010 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne,
11.10.2010
10/430
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisinin İlmiye Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.10.2010
10/431
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Hanlı Merkez, Sakarya ve Hanlıköy Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan 3 adet itirazın 2 tanesi red edilmiş 1 tanesi kabul edilmiştir. Kabul edilen Hanlıköy Mahallesi, Tank Palet Fabrikası yanında bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olan 982 - 1215 - 2574 - 5409 - 5410 - 5411 - 5412 - 5415 - 5416 - 5421 - 5422 ve 5423 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak plan sınırı dışına alınması
Bir üyenin teklifi ile konunun incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine,
11.10.2010
10/432
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Fatih Mahallesi, 3466 ve 3467 nolu parselleri kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.10.2010
10/433
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin, 14/06/2010 tarih ve 7/238 sayılı kararı ile onaylanan Büyükesence Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine
11.10.2010
10/434
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Sakarya Büyükşehir Belediyemizin yaptığı hizmetler için 2011 yılında uygulayacağı vergi, harç ve ücretlerin görüşülmesi
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine
11.10.2010
10/435
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KENTSEL DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROJESİ
Sakarya İli Erenler, Arifiye İlçeleri sınırları içerisinde kalan Dörtyol Sanayi ve Çevre Sanayi Siteleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/01/2009 tarih ve 1/18 sayılı kararı ile "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Bölgesi" ilan edilmiş olup, bölgedeki parsel sahipleri ile yapılan görüşmeler neticesinde Sakarya Dörtyol Sanayi Sitesi ve Çevre Sanayi Siteleri Kentsel Yenileme projesine rıza göstermedikleri ve muvafakat senetlerini imzalamadıkları görülmüştür. Bu sebeple bölgedeki parsel sahiplerinin dönüşüm alanında kalan parselleriyle ilgili imar haklarını kullanabilmeleri için Sakarya Dörtyol Sanayi Sitesi ve Çevre Sanayi Siteleri Kentsel Yenileme Projesine ait 12/01/2009 tarih ve 1/18 sayılı ile 14/09/2009 tarih ve 8/308 sayılı meclis kararlarının iptali
bölgedeki parsel sahiplerinin dönüşüm alanında kalan parselleriyle ilgili imar haklarını kullanabilmeleri için Sakarya Dörtyol Sanayi Sitesi ve Çevre Sanayi Siteleri Kentsel Yenileme Projesine ait Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/01/2009 tarih 1/18 sayılı ve 14/09/2009 tarih 8/308 sayılı kararlarının iptaline
11.10.2010
10/436
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI
Belediyemizin ihtiyaç duyduğu unvanlarda hazırlanmış olan sürekli işçi kadro değişikliği
"Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair" Yönetmeliğin 13.maddesinin 2.bendi gereği Belediyemizin ihtiyaç duyduğu unvanlarda hazırlanmış olan sürekli işçi kadro değişikliği cetvelinin kabulüne
11.10.2010
10/437
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜDÜRLÜK ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ
Büyükşehir Belediyesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetini sürdürmekte olan Yapı Kontrol Şube Müdürlüğünün adının İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi
Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü adının İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesinin kabulüne
11.10.2010
10/438
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
STRATEJİK PLAN
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2011 Mali Yılı Performans Programı
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2011 Mali Yılı Performans Programı"nın kabulüne,
11.10.2010
10/383
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi 56 pafta 3974 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilmesine
11.10.2010
10/384
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi 32 Evler Mahallesi 946 ada 2,3,4,5 nolu parsellerin güneyinden geçen 10.00 m.lik imar yolunun bir miktar güneye kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Uygun olmadığına
11.10.2010
10/385
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ MEVZİ İMAR PLAN TALEBİ
Akyazı İlçesi Batakköy Mahallesi Köyüstü Mevkii 2782 pafta, 115 ada, 45 nolu parselde Hmax=9,50 m. Emsal=0,50 olarak Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı
Belediyesine iadesine
11.10.2010
10/386
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ MEVZİ İMAR PLAN TALEBİ
Akyazı İlçesi Bedilkazancı Mahallesi G25D07A2B pafta 115 ada 7 nolu parselde Hmax=9,50 m. Emsal=0,40 olarak Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı
Belediyesine iadesine
11.10.2010
10/387
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi Afetzede Yerleşim Alanı 1622 ada 1 nolu parsel ile 1623 ada 1 nolu (sehven 1622 ve 1623 nolu parseller yazılan) parseli ve çevresini kapsayan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Uygun olduğuna
11.10.2010
10/388
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi Hanlı Merkez ve Hanlıköy Mahalleleri G24C04A4D-G24C04A4C imar pafta, 2 kadastral pafta, 536 nolu parselin....1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Uygun olduğuna
11.10.2010
10/389
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi İkizce Osmaniye Mahallesi 3153 ada 48 nolu parselin (eski 2133 ada 4,5 nolu parsellerin) Akaryakıt ve LPG İstasyonu olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Uygun olduğuna
11.10.2010
10/420
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi G24B12C4A pafta, 2307 ada, 102 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
11.10.2010
10/413
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı Alandüzü Mahallesi, 1358 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
11.10.2010
10/414
SBB
AGDAŞ VANA ODALARI
Adapazarı Şeker, Yağcılar, Mithatpaşa, Ozanlar, Karaosman, Tekeler, Cumhuriyet, Orta, Maltepe, Tepekum Mahallelerinin muhtelif yerlerinde 1/1000 ölçekli Uygulama imar planlarında doğalgaz vana odaları ile doğalgaz bölge regülatörlerinin işlenmesi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
11.10.2010
10/415
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı Korucuk, Karapınar, Karakamış ve Camili Mahallelerinin imar planlarında doğalgaz vana odaları ile doğalgaz bölge regülatörlerinin işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
11.10.2010
10/416
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı Korucuk Mahallesi, 1709 ada 1 nolu parsel ile 3061 ada 1 nolu parsel arasında kalan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
11.10.2010
10/417
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, Valilik Kampüsünün doğusunda bulunan Park Alanında bölge için ihtiyaç duyulan sosyal faaliyetleri geliştirmeye yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
11.10.2010
10/418
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Maltepe Mahallesi (üst yazıda sehven Ozanlar Mahallesi yazılan) mülkiyeti üçüncü şahıslara ait 656 ada, 5-6 parsel nolu taşınmazların bulunduğu 1,5 hektarlık alanda bölgenin ihtiyacı olan günübirlik dinlenme eğlence vb. fonksiyonlar ile açık spor alanı vb. rekreaktif fonksiyonları kapsayacak şekilde Belediye Hizmet Alanı olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
11.10.2010
10/419
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi 1 ada, 355 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
11.10.2010
10/390
SBB
EMSAL DEĞER DEĞİŞİKLİĞİ.
Serdivan İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Hükümlerine "Çatı arasına yapılacak son kat ile irtibatlı piyesler kat alanı kat sayısı (KAKS) ve Emsal (E) hesabına dahil edilemez" ibaresinin ilave edilmesi
Uygun olduğuna
11.10.2010
10/439
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Tepekum Mahallesi 39 pafta, 154 ada, 526 nolu parselin Bölgesel Rekreasyon Alanından Spor Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
11.10.2010
10/440
SBB
SAPANCA GÖLÜ HAVZASI KORUMA PLANI
Sapanca Gölü Havzası 1/1000 ölçekli Koruma İmar Planı Plan Uygulama Hükümlerine istinaden onaylanan Çevre Düzenleme Projesinin, "Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik" ve "Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik" hükümlerince görüşülmesi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
11.10.2010
10/441
SBB
YOLLARIN TESPİTİ
Ferizli İlçe Belediyesi hudutları dahilinde yapılmakta olan Adapazarı-Karasu-Akçakoca Devlet Yolunun Değirmencik Sapağı alt geçit çalışmalarında proje kapsamına ilave yapılacak olan, Değirmencik istikametinden Karasu-Kocaali yönüne yapılması planlanan katılma kolu yolu 4995 nolu parsel üzerinden geçeceğinden bu parseldeki imar tadilatı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna