Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

11/07/2016 Tarihli Temmuz Ayı Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

      DAVET YAZISI:
 
                                                                                                                                  T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11/07/2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 Yoklama ve açılış.
 13/06/2016 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.

                                                                                                                                GÜNDEM

1- 7/415-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/369 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Adapazarı İlçe Belediyesine ait Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1732 ada, 1 nolu parsel ile 1733 ada, 1 nolu parselde Belediyemizce sanat ve meslek edindirmeye yönelik eğitim merkezi (SAMEK) yapılmasını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
2- 7/416-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/414 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Yenigün Mahallesi, 142 ada, 54 nolu parseldeki İbadet Alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı - 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri ve 1/1000 ölçekli plan Onama Yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan Adapazarı Belediye Meclisi’nin 06.06.2016 tarih ve 6/84 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
3- 7/417-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/370 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin iptal kararına istinaden hazırlanan Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 376 ada, 24 nolu, 377 ada, 1 ve 2 nolu, 378 ada, 1 nolu, 379 ada, 1-20 ve 27 nolu, 387 ada, 7 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
4- 7/418-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/372 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi sınırları içerisindeki 30.00 metrelik imar yolu güzergahındaki ticaret, konut ve park alanlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
5- 7/419-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/413 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 13.04.2016 tarih ve 4167817 sayılı yazısı ile talep edilen, Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar için Okul, Atölye, Eğitim Amaçlı Sera-Botanik Bahçe-Hayvanat Bahçesi, Aile Danışma Merkezi, Spor ve Sağlık Merkezi yapılmak üzere Adapazarı İlçesi, Abalı Mahallesi, 904-907-908-914-915-1631-1632 ve 1635 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/07/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
6- 7/420-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/371 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Yenigün Mahallesi, 142 ada, 955 nolu parselde Belediyemiz Engelliler Şube Müdürlüğünce yapılması planlanan “Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi” ve Yağcılar Mahallesi, 954 ada 437 nolu parselde Sakarya Kültür ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından yapılması düşünülen hizmetlere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
7- 7/421-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/373 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı ve Erenler İlçeleri arasında bulunan Orhangazi Caddesi üzerinde, Erenler İlçesi Kardelen Sokak’tan Orhangazi Caddesi’ne çıkışında Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılması düşünülen nihai kavşak ve yol düzenlemesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
8- 7/422-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/375 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Kavraz Mevkii, 8062 nolu parselin Sosyal Tesis Alanı’ndan Özel Sosyal Tesis Alanı’na dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
9- 7/423-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/374 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan ilçesi, Karadere Mevkii 18214 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/07/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
10- 7/424-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/376 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 02.05.2016 tarih ve 39 sayılı kararı ile uygun görülen, İstiklal Mahallesi, 1626 nolu parsele yönelik olarak 7.00 m.lik yolun kaydırılması ve park alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
11- 7/425-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/381 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 02.05.2016 tarih ve 42 sayılı kararı ile uygun görülen, Köprübaşı Mahallesi, 4119-317-318 nolu parsellere yönelik olarak, 11.01.2016 tarih ve 1/11 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği esas alınarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
12- 7/426-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/382 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.06.2016 tarih ve 54 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 44 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
13- 7/427-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/388 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 38 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Merkez 1.Kısım(Güney), 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının “Yapı/Yapılaşmaya ilişkin Genel Hükümlerin 6. Maddesine” yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
14- 7/428-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/380 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.06.2016 tarih ve 57 sayılı kararı ile uygun Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1892 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
15- 7/429-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/379 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1339 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/06/2016 tarihli Komisyon raporu.

16- 7/430-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/378 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.06.2016 tarih ve 55 sayılı kararı ile uygun görülen, Mülkiyeti Serdivan Belediyesine ait Kemalpaşa Mahallesi, 16188 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
17- 7/431-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/383 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.06.2016 tarih ve 52 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1427 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
18- 7/432-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/384 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.06.2016 tarih ve 53 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1453 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
19- 7/433-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/386 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.06.2016 tarih ve 56 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1471 ada, 8 nolu parsel, 1467 ada,15-239-240 nolu parseller ve 1467 ada, 201-278-279-280-281-287-288,289 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
20- 7/434-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/387 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 37 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının “Yapı/Yapılaşmaya ilişkin Genel Hükümlerin 6. Maddesine” yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
21- 7/435-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/389 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 06.04.2016 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek ilçesi, Dereboğazı Mahallesi, 320 ada, 1-2 ve 3 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
22- 7/436-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/391 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 06.04.2016 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek ilçesi, Dereboğazı Mahallesi, 789 ada, 2 - 3 ve 4 nolu parsellere yönelik hazırlanan Belediye Hizmet Alanı Amaçlı (İçme Suyu Depo ve Terfii Merkezi Amaçlı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
23- 7/437-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/390 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 06.04.2016 tarih ve 34 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Kemaliye ve Dereboğazı Mahalleleri arasında yer alan Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan İstanbul-Ankara Devletyolu ve Hendek - Kocaali İl Yolu arasındaki Hendek Kavşağına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
24- 7/438-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/331 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi Batakköy Mahallesi, 109 ada, 15-28-29-30 nolu parsellerdeki 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Plan değişikliğinin 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Plan değişikliği yaptırma ve onama Yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan Akyazı Belediye Meclisi’nin 03.05.2016 tarih ve 49 sayılı kararı ve 07.06.2016 tarih ve 61 sayılı kararlarının birlikte kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
25- 7/439-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/392 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Hanlıköy, Hanlı Merkez ve Sakarya Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına 2. ilan-askı süresi (10.02.2016 - 10.03.2016) içerisinde yapılan itirazlardan; Arifiye Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih ve 2016/34 sayılı kararı ile uygun görülen itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
26- 7/440-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/393 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.04.2016 tarih ve 2016/25 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 6137, 6444, 6445, 6446, 6447 ve 8037 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
27- 7/441-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/394 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.06.2016 tarih ve 2016/55 sayılı kararı ile uygun görülen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2016 tarih ve 3/134 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi, 172 ada, 36 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilan-askı sürecinde yapılan 1 adet itirazın kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
28- 7/442-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/411 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2016 tarih 3/139 sayılı kararı ile onaylanan, Söğütlü İlçesi, Akarca Mahallesi, 1/1000 Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi (01.04.2016 - 02.05.2016) içerisinde yapılan 35 adet itirazdan; Söğütlü Belediye Meclisinin 03.06.2016 tarih ve 2016/25 sayılı kararı ile uygun görülen 20 adet itiraz ve Belediyesince yapılan 5 konuyu kapsayan itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
29- 7/443-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/412 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2016 tarih 4/225 sayılı kararı ile onaylanan, Söğütlü İlçesi, Soğucak-Gündoğan Mahalleleri 1/1000 Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi (18.04.2016 - 18.05.2016) içerisinde yapılan 32 adet itirazdan; Söğütlü Belediye Meclisinin 03.06.2016 tarih ve 2016/26 sayılı kararı ile uygun görülen 9 adet itiraz ve Söğütlü Belediyesinin 3 konuyu kapsayan itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
30- 7/444-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/404 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Zabıta Dairesi Başkanlığı G.S.M. Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğünce hazırlanan “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik”in düzenlendiği şekilde uygun olduğuna dair tanzim olunan 21/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
31- 7/445-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/403 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Terminal Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalleri Yönetmeliği”nin 29,31,33,34 ve 42. Maddelerde yapılan değişikliklerin ekte düzenlendiği şekilde uygun olduğuna dair tanzim olunan 21/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
32- 7/446-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/407 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2016 Mali yılı bütçesinde yer alan 237 Sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak Taşıtları Gösterir Mevcut (T-1) cetvelinin Fen İşleri Dairesi Başkanlığının ihtiyaçları doğrultusunda ekli listedeki şekliyle revize edilmesinin uygun olduğuna dair tanzim olunan 21/06/2016 tarihli Komisyon raporu.

33- 7/447-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/405 sayılı kararı ile incelenmek üzere Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna müşterek havale edilen, 2016 yılı için uygulanacak tahditli servis aracı (S) plakası hak sahiplerinden "Tahditli Servis Aracı Yıllık Çalışma Ruhsatı Bedelinin" belirlenmesi, tahditli (T) ve (M) plakadan feragat ederek tahditli (S) plakaya geçiş yapanlar için 2016 yılında tahakkuk eden "Yıllık Güzergah Tahsis Ücreti" bedelleri için mükerrer tahsilatın önlenmesi amacıyla eski statüden dolayı tahakkuk edilmiş bedellerin terkin, tahsil edilen bedellerin tahditli (S) plaka için alınacak bedel ile mahsup ve iade edilmesi konusunun rapordaki şekliyle uygun olduğuna dair tanzim olunan 22/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
34- 7/448-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/406 sayılı kararı ile incelenmek üzere Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna müşterek havale edilen, Toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsleri, minibüs ve taksi dolmuş hatlarında UKOME kararı ile yapılan güzergâh uzatımlarında km/birim başına 2015 yılı bedelinin 2016 yılı için güncellenmesi ve hat güzergâhı uzatımlarında, uzatılan kısımda çalışacak araç sayısının toplam araç sayısından az olması halinde ve tamamının dönüşümlü olarak çalışması durumunda, belirlenen araç sayısı kadar ücret tahakkuk ettirilerek bu toplam tahakkuk bedelinin o hatta çalışacak tüm araç sahiplerinden tahsilâtının yapılması konusunun rapordaki şekliyle uygun olduğuna dair tanzim olunan 22/06/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
35- 7/449-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükümlerinin 6.4.5 Akaryakıt-LPG İkmal İstasyonları ve Karayolları Servis Alanları maddesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan plan hükmü değişiklik teklifine ilişkin 29/06/2016 tarihli, 1345 sayılı yazısı.
 
36- 7/450-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 21/06/2016 tarihli ve 3930 sayılı yazısı ile, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 2346 ada 1 ve 3 nolu parseller ve yakın çevresinin “Teknik Altyapı Alanı” ve “Ağaçlandırılacak Alan”dan “Tarım Alanı”na dönüştürülmesine yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin 30/06/2016 tarihli, 1341 sayılı yazısı.
 
37- 7/451-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 06/06/2016 tarihli, 6/79 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 204 ada 160, 177 nolu parsellerin bulunduğu alana ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29/06/2016 tarihli, 1343 sayılı yazısı.
 
38- 7/452-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 4517-4520-3941 nolu parsellere ilişkin 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 30/06/2016 tarihli, 1344 sayılı yazısı.
 
39- 7/453-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ağaçlandırılacak alan olarak planlanmış alanlara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükmü değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 30/06/2016 tarihli, 1357 sayılı yazısı.
 
40- 7/454-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler Belediye Meclisinin 06/06/2016 tarihli, 32 nolu kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi, Emirler Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'na ilan askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 29/06/2016 tarihli, 1347 sayılı yazısı.
 
41- 7/455-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler Belediye Meclisinin 06/06/2016 tarihli, 33 nolu kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi, Kamışlı Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'na ilan askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 29/06/2016 tarihli, 1348 sayılı yazısı.
 
42- 7/456-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı Belediye Meclisinin 07/06/2016 tarih ve 58 sayılı kararı ile uygun görülen, Yeniorman Mahallesine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırının, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve plan hükümlerinin görüşülmesine ilişkin 29/06/2016 tarihli, 1338 sayılı yazısı.
 
43- 7/457-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi 6325-6326-6327-6328-6337 ve 6339 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Arifiye Belediye Meclisince alınan 02/05/2016 tarih ve 2016/35 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 29/06/2016 tarihli, 1350 sayılı yazısı.
 
44- 7/458-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03/05/2016 tarihli, 2016/44 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, G24C06B, G24C06A ve G24D10B paftalarında yer alan TEM Otoyolunun kuzey ve güney kısımlarında şehir içi trafiği rahatlatmak ve yeni bir gelişim aksı oluşturmaya yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29/06/2016 tarihli, 1349 sayılı yazısı.
 
45- 7/459-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarına İlave yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin Ferizli Belediye Meclisi’nin 06.06.2016 tarih ve 38 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 29/06/2016 tarihli, 1342 sayılı yazısı.
 
46- 7/460-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü Belediye Meclisi’nin 02.07.2015 tarih ve 2015/35 sayılı kararı ile uygun görülen, Söğütlü İlçesi, Orta Mahalle, 5322 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 28/06/2016 tarihli, 1340 sayılı yazısı.
 
47- 7/461-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karapürçek Belediye Meclisince alınan 06/06/2016 tarih ve 24 sayılı kararı ile uygun görülen, Karapürçek İlçesi, İnönü Mahallesi 1196, 2787, 1370, 1192 nolu parsellere ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29/06/2016 tarihli, 1339 sayılı yazısı.
 
48- 7/462-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu Belediye Başkanlığının 15/04/2016 tarihli ve 11759 sayılı yazısı ile,  Karasu ilçesi, Denizköy Mahallesi sınırları içinde bulunan Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Yeşil Alan olarak tanımlı Alanların mağduriyet oluşturduğu belirtilmiş olup; bu kapsamda hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 28/06/2016 tarihli, 1335 sayılı yazısı.
 
49- 7/463-. Belediyemiz Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin “2016 Yılı Gelir Tarifesi”nde Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne ait tarife cetvelinde değişiklikler yapılmasına ilişkin 06/06/2016 tarihli, 280 sayılı yazısı.
 
50- 7/464-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Üniversite Alanında kalan, Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1618 ada 1 parsel nolu taşınmaz 322 nolu iş merkezindeki iş yerleri ile 1619 ada 1 parsel nolu taşınmaz 323 nolu iş merkezindeki toplam 170 adet iş yerlerinin Sakarya Üniversitesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisi, tahsis işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 01/07/2016 tarihli, 2431 sayılı yazısı.
 
51- 7/465-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı Belediye Meclisinin 07.06.2016 tarih ve 65 sayılı kararı ile kabul edilen, Akyazı İlçesi, Taşburun Mahallesi, 116 ada, 1 nolu parselde ekli krokide gösterilen alanlar üzerinde köprü yapılması amacıyla Belediyemize tahsisi, tahsis işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 28/06/2016 tarihli, 2034 sayılı yazısı.
 
52- 7/466-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarih ve 24 sayılı kararı ile kabul edilen, Akyazı İlçesi, Yongalık ve Ballıkaya Mahalleleri arasında yapılacak köprüye isabet eden 181 ada, 35 nolu parselde ekli krokide gösterilen alanın köprü, yol yapılması amacıyla Belediyemize tahsisi, tahsis işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 28/06/2016 tarihli, 2036 sayılı yazısı.
  
53- 7/467-. Belediyemiz Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği Sakarya Şubesi Başkanlığının 10.06.2016 tarihli ve 24 sayılı yazısı ile, Büyükşehir Belediyemizden Şehit ve Gazi yakınlarının moral ve motivasyonunu yükseltici etkinliklerin ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için bina yapımı ve tahsisi ile birlikte gerekli olan araç ve malzeme desteği talep etmektedir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7. maddesinin (v) bendi çerçevesinde söz konusu Dernek ile Protokol yapılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 28/06/2016 tarih ve 218 sayılı yazısı.
 
54- 7/468-. Belediyemiz Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Siirt Valililiğinin 13/06/2016 tarih ve 870 sayılı yazısı ile, “Gönül Köprüsü İller Projesi” kapsamında Siirt ve Sakarya İlleri kardeş şehir olarak belirlenmiştir. Siirt ili Merkez ilçesinde ihtiyaç sahipleri için listede belirtilen malzemelerin karşılanabilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 24/06/2016 tarih ve 215 sayılı yazısı.
 
55- 7/469-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.nin belirleyeceği vadelerde azami 240 aya kadar kullanacağı “Ferizli-Söğütlü Kanalizasyon Kollektör ve Şebeke Hatları İnşaatı” işi için 36.000.000,00-TL kredi alımına ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 22/06/2016 tarihli, 325 sayılı yazısı.
 
 
 
                                                                                             -11/07/2016 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-

56.7/470. Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1932 ada, 1 nolu parselde Eğitim Alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih ve 65 sayılı kararı.
 
57.7/471-.Serdivan İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 398 ada, 7 nolu parselde Eğitim Alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih ve 72 sayılı kararı.
 
58.7/472-.Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi D-100 (E-5) Karayolu Güneyi İlave Uygulama İmar Planının üst ölçekli planlara ve jeolojik rapora göre düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Serdivan Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih ve 74 sayılı kararı.
 
59.7/473-.Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, G24b23c1d pafta, Necmettin Erbakan Bulvarı ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı kesişimindeki alanın üst ölçekli planlara uygun olarak “Park Alanı”olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih ve 63 sayılı kararı.
 
60.7/474-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2016 tarih ve 1360 sayılı yazısı ile Meclis Başkanlığına sunulan Ferizli İlçesi, G24-B-10-B pafta içinde yaklaşık 22 hektarlık alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik tekliflerine ilişkin Ferizli İlçe Belediyesinin 01.07.2016 tarih ve 1277 sayılı yazısı.
 
61.7/475-. Meclis Tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesi.

×