Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
11.07.2016
415
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Mülkiyeti Adapazarı İlçe Belediyesine ait olan, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1732 ada, 1 nolu parsel ile 1733 ada, 1 nolu parselde Belediyemizce sanat ve meslek edindirmeye yönelik eğitim merkezi (SAMEK) yapılmasını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Mülkiyeti Adapazarı İlçe Belediyesine ait olan, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1732 ada, 1 nolu parsel ile 1733 ada, 1 nolu parsellerde Belediyemizce sanat ve meslek edindirmeye yönelik eğitim merkezi (SAMEK) yapılmasını kapsayan ve 1732 ada, 1 nolu parselin Resmi Kurum Alanından İlköğretim Tesisi Alanına ve 1733 ada, 1 nolu parselin İlköğretim Tesis Alanı?ndan Belediye Hizmet Alanı?na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 20/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
416
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YETKİ DEVRİ
Adapazarı İlçesi, Yenigün Mahallesi, 142 ada, 54 nolu parseldeki İbadet Alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı - 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri ve 1/1000 ölçekli plan Onama Yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine devri.
Adapazarı İlçesi, Yenigün Mahallesi, 142 ada, 54 nolu parseldeki İbadet Alanı?nın batı yönünde genişletilerek, eksilen yeşil alanın eşdeğer miktarda 142 ada, 920 nolu parselin bitişiğindeki kadastral boşluğa taşınmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı - 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik tekliflerinin 1/1000 ölçekli plan Onama Yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan Adapazarı Belediye Meclisi?nin 06.06.2016 tarih ve 6/84 sayılı kararı ile birlikte KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 20/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
417
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Sakarya 2. İdare Mahkemesinin E:2015/913 - K:2016/555 sayılı iptal kararına istinaden hazırlanan Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 376 ada, 24 nolu, 377 ada, 1 ve 2 nolu, 378 ada, 1 nolu, 379 ada, 1-20 ve 27 nolu, 387 ada, 7 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 376 ada, 24 nolu, 377 ada, 1 ve 2 nolu, 378 ada, 1 nolu, 379 ada 1 - 20 ve 27 nolu, 387 ada, 7 nolu parsellere yönelik alınan Sakarya 2. İdare Mahkemesinin E:2015/913 - K:2016/555 sayılı, 16.05.2016 tarihli iptal kararını yerine getirmek üzere 376 ada, 24 nolu, 377 ada, 1 ve 2 nolu, 378 ada, 1 nolu, 379 ada 1 - 20 ve 27 nolu, 387 ada, 7 nolu parsellere yönelik ?Askeri Alan? amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 22/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
418
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi sınırları içerisindeki 30.00 metrelik imar yolu güzergahındaki ticaret, konut ve park alanlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi sınırları içerisindeki 30.00 metrelik imar yolu güzergahındaki ticaret, konut ve park alanlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 29/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
419
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi, Abalı Mahallesi, 904-907-908-914-915-1631-1632 ve 1635 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 13.04.2016 tarih ve 4167817 sayılı yazısına istinaden Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara yönelik olarak Adapazarı İlçesi, Abalı Mahallesi, 904-907-908-914-915-1631-1632 ve 1635 nolu parsellerin Eğitim Tesis Alanı şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 01/07/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, MHP grubuna mensub Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, İlhan FİLİZ, Ahmet Ziya AKAR, Hüdaverdi BAHADIR, Cengiz ŞİŞMAN, Murat ÖZ, Zeynel ASAL, Fatih ŞENTÜRK, Şemsettin DUMAN?ın red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
11.07.2016
420
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Yenigün Mahallesi, 142 ada, 955 nolu parselde Belediyemiz Engelliler Şube Müdürlüğünce yapılması planlanan ?Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi? ve Yağcılar Mahallesi, 954 ada 437 nolu parselde Sakarya Kültür ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından yapılması düşünülen hizmetlere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri.
Adapazarı İlçesi, Yenigün Mahallesi, 142 ada, 955 nolu parselin yapılaşma şartları E:1.05, Yençok:12.00, Yağcılar Mahallesi, 934 ada, 437 nolu parselin yapılaşma şartları ise E:1.20, Yençok:12.00 olacak şekilde hazırlanan Belediye Hizmet Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik tekliflerinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 20/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
421
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı ve Erenler İlçeleri arasında bulunan Orhangazi Caddesi üzerinde, Erenler İlçesi Kardelen Sokak?tan Orhangazi Caddesi?ne çıkışında Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılması düşünülen nihai kavşak ve yol düzenlemesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarı ve Erenler İlçeleri arasında bulunan Orhangazi Caddesi üzerinde, Erenler İlçesi Kardelen Sokak?tan Orhangazi Caddesi?ne çıkışında Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılması düşünülen nihai kavşak ve yol düzenlemesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 22/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
422
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kavraz Mevkii, 8062 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Serdivan İlçesi, Kavraz Mevkii, 8062 nolu parselin Sosyal Tesis Alanı?ndan Özel Sosyal Tesis Alanı?na dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 22/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
423
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan ilçesi, Karadere Mevkii 18214 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Serdivan ilçesi, Karadere Mevkii 18214 nolu parselin Ağaçlandırılacak Alandan Konut + Otopark ve Yeşil Alana dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin 09.03.2015 tarih- 3/91 sayılı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi kararındaki gerekçeleri ortadan kaldıran nitelikte olmaması ve parsel bazında yapılmış olması, dolayısıyla bütüncül bir yaklaşımı olmaması nedeniyle REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 01/07/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
424
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1626 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği,
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 02.05.2016 tarih ve 39 sayılı kararı ile uygun görülen, İstiklal Mahallesi, 1626 nolu parsele yönelik olarak 7.00 m.lik yolun kaydırılması ve park alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 20/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
425
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 4119-317-318 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 02.05.2016 tarih ve 42 sayılı kararı ile uygun görülen, Köprübaşı Mahallesi, 4119-317-318 nolu parsellere yönelik olarak, 11.01.2016 tarih ve 1/11 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği esas alınarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekilde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 22/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
426
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 44 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.06.2016 tarih ve 54 sayılı kararı ile uygun görülen, Köprübaşı Mahallesi, 44 nolu parsele yönelik olarak, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planındaki ada kenarı esas alınarak 15.00 m.lik imar yolunun düz geçirilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 22/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
427
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Merkez 1.Kısım(Güney), 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının ?Yapı/Yapılaşmaya ilişkin Genel Hükümlerin 6. Maddesine? yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 02.05.2016 tarih ve 38 sayılı kararı ile uygun görülen, İlçesi, Merkez 1.Kısım(Güney), 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının ?Yapı/Yapılaşmaya ilişkin Genel Hükümlerin 6. Maddesine? (4 Kat olarak belirlenen alanlar hariç) şeklinde ilave hüküm eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 20/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
428
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1892 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.06.2016 tarih ve 57 sayılı kararı ile uygun görülen ve plandaki kullanım kararı Resmi Kurum olan Arabacıalanı Mahallesi, 1892 ada, 1 nolu parsele yönelik E=1.00 - Yençok=10.50 m. - ön bahçe mesafesi 10.00 metre şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 20/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
429
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1339 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 02.05.2016 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun görülen, Arabacıalanı Mahallesi, 1339 ada, 1 nolu parsele yönelik olarak 21.10.2013 tarih ve 11/308 ? 12.05.2014 tarih ve 6/119 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla onaylanan bu plana yapılan itirazların 11.05.2015 tarihli, 5/214 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla kesinleştiği 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak 1339 ada, 1 nolu parselin ?TAKS/KAKS=0.30/0.90 - 3 kat şeklinde Konut Alanı? hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 20/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun MHP grubuna mensub Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, İlhan FİLİZ, Ahmet Ziya AKAR, Şemsettin DUMAN,Cengiz ŞİŞMAN,Hüdaverdi BAHADIR, Fatih ŞENTÜRK, Murat ÖZ, Zeynel ASAL?ın red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
11.07.2016
430
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 16188 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.06.2016 tarih ve 55 sayılı kararı ile uygun görülen, Mülkiyeti Serdivan Belediyesine ait Kemalpaşa Mahallesi, 16188 nolu parselin ?E:0.10, Yençok:6.50 m. yapılaşma şartlarının geçerli olduğu Rekreasyon Alanı? şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 22/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
431
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1427 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.06.2016 tarih ve 52 sayılı kararı ile uygun görülen, Kemalpaşa Mahallesi, 1427 nolu parsele yönelik olarak Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.02.2015 tarih ve 2/56 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak hazırlanan ve parselin buna göre Açık Spor Tesis Alanından, Emsal:1.00 Yençok:9.50 m. Pazar Alanı?na dönüştürülmesi şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 20/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
432
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1453 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.06.2016 tarih ve 53 sayılı kararı ile uygun görülen ve 09.02.2015 tarihli, 2/56 sayılı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla onaylanan1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak Kemalpaşa Mahallesi, 1453 ada, 1 nolu parsele yönelik olarak TAKS/KAKS:0.30/0.90 Konut Alanı şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 22/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
433
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1471 ada, 8 nolu parsel, 1467 ada,15-239-240 nolu parseller ve 1467 ada, 201-278-279-280-281-287-288,289 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.06.2016 tarih ve 56 sayılı kararı ile uygun görülen, Bahçelievler Mahallesi, 1471 ada, 8 nolu parsel, 1467 ada,15-239-240 nolu parseller ve 1467 ada, 201-278-279-280-281-287-288,289 nolu parsellere ilişkin hazırlanan ve 1467 ada, 234 ve 238 nolu parselleri de etkileyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin yeşil alan miktarındaki azalmayı giderecek şekilde ekli plandaki gibi DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 20/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
434
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının ?Yapı/Yapılaşmaya ilişkin Genel Hükümlerin 6. Maddesine? yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 02.05.2016 tarih ve 37 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının ?Yapı/Yapılaşmaya ilişkin Genel Hükümlerin 6. Maddesine? yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 22/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
435
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek ilçesi, Dereboğazı Mahallesi, 320 ada, 1-2 ve 3 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Hendek İlçe Belediye Meclisince alınan 06.04.2016 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun görülen ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2016 tarih - 1/14 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği esas alınarak hazırlanan Dereboğazı Mahallesi, 320 ada, 1-2 ve 3 nolu parsellere yönelik Belediye Hizmet Alanı (İçme Suyu ve Depo Terfi Merkezi) amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 22/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun MHP grubuna mensub Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, İlhan FİLİZ, Ahmet Ziya AKAR, Şemsettin DUMAN,Cengiz ŞİŞMAN,Hüdaverdi BAHADIR, Fatih ŞENTÜRK, Murat ÖZ, Zeynel ASAL?ın red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
11.07.2016
436
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek ilçesi, Dereboğazı Mahallesi, 789 ada, 2 - 3 ve 4 nolu parsellere yönelik hazırlanan Belediye Hizmet Alanı Amaçlı (İçme Suyu Depo ve Terfii Merkezi Amaçlı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Hendek İlçe Belediye Meclisince alınan 06.04.2016 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun görülen ve 11.01.2016 tarih ve 1/14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği esas alınarak Dereboğazı Mahallesi, 789 ada, 2 - 3 ve 4 nolu parsellere yönelik hazırlanan Belediye Hizmet Alanı (İçme Suyu Depo ve Terfii Merkezi) amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 20/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun MHP grubuna mensub Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, İlhan FİLİZ, Ahmet Ziya AKAR, Şemsettin DUMAN,Cengiz ŞİŞMAN,Hüdaverdi BAHADIR, Fatih ŞENTÜRK, Murat ÖZ, Zeynel ASAL?ın red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
11.07.2016
437
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Kemaliye ve Dereboğazı Mahalleleri arasında yer alan Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan İstanbul-Ankara Devletyolu ve Hendek - Kocaali İl Yolu arasındaki Hendek Kavşağına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Hendek İlçe Belediye Meclisince alınan 06.04.2016 tarih ve 34 sayılı kararı ile uygun görülen, Kemaliye ve Dereboğazı Mahalleleri arasında yer alan Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan İstanbul - Ankara Devletyolu ve Hendek - Kocaali İl Yolu arasındaki Hendek Kavşağına yönelik hazırlanan kavşak ve çevresindeki imar hattı ve yolların kamulaştırma sınırına göre düzenlenmesine dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 22/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
438
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YETKİ DEVRİ
Akyazı İlçesi Batakköy Mahallesi, 109 ada, 15-28-29-30 nolu parsellerdeki 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Plan değişikliğinin - 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Plan değişikliği yaptırma ve onama Yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine devri.
Akyazı İlçesi Batakköy Mahallesi, 109 ada, 15-28-29-30 nolu parsellere ait Eğitim Tesisi Alanı (E:1.20) amaçlı 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Plan değişikliğinin - 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Plan değişikliği yaptırma ve onama Yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan Akyazı Belediye Meclisi?nin 03.05.2016 tarih - 49 sayılı ve 07.06.2016 tarih - 61 sayılı kararlarıyla birlikte KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 20/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
439
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Arifiye İlçesi, Hanlıköy, Hanlı Merkez ve Sakarya Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına 2. ilan-askı süresi içerisinde yapılan itirazlar.
Arifiye Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih ve 2016/34 sayılı kararıyla kabul edilen itiraz konularının mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda; 1) Arifiye Belediyesi evrakına 11/02/2016 tarih ve 515 kayıt nolu itiraz dilekçesinde belirtilen 2458 nolu parsele ilişkin alınan kararın; itiraza konu alan sınırları dışında olduğundan; reddinin uygun olacağına; 2) Arifiye Belediyesi evrakına 29/02/2016 tarih ve 645 kayıt nolu itiraz dilekçesinde belirtilen 6545 nolu parsele ilişkin alınan kararın; itiraza konu alan sınırları dışında olduğundan; reddinin uygun olacağına; 3) DLH tarafından planlanan ve kamulaştırma yapılan Adapazarı- Karasu Demiryolu hattının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü?nün 20/04/2016 tarih ve 30154 sayılı yazısına istinaden revize edilmesine ilişkin alınan kararın kabulünün uygun olacağına; Ayrıca; Ulaşım Dairesi Başkanlığının 22/04/2016 tarih ve .045-379 sayılı yazısına istinaden Şehir Planlama Şube Müdürlüğünce I. OSB Alanının doğusundan geçen 40.00 m?lik imar yoluna bağlanan 20.00m?lik bağlantı yolu ve çevresine ilişkin hazırlanan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/06/2016 tarih ve 6/360 sayılı kararıyla onaylanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine uygun olarak Arifiye İlçesi, Hanlıköy, Hanlı Merkez ve Sakarya Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının G-24C-04A-4B ve G-24C-04A-3A paftalarında kalan kısmının ekli plandaki şekliyle değiştirilmesinin, kabulünün uygun olacağına; Dair tanzim olunan 1 sayfadan oluşan bu raporun KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 22/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
440
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 6137, 6444, 6445, 6446, 6447 ve 8037 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Arifiye İlçe Belediye Meclisince alınan 01.04.2016 tarih ve 2016/25 sayılı kararı ile uygun görülen, Cumhuriyet Mahallesi 6137, 6444, 6445, 6446, 6447 ve 8037 nolu parsellere yönelik 12.00 m.lik yolun kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin anılan plan hükümlerine göre işlem yapılması mümkün olup, plan değişikliğine gerek olmadığından REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 20/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
441
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi, 172 ada, 36 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilan-askı sürecinde yapılan 1 adet itiraz.
Eğitim Tesis Alanında kalan Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi, 172 ada, 36 nolu parseldeki yapılaşma şartlarının E=0.60?tan E=1.00?e ve Yençok=9.50 m.?den Yençok=12.50 m.?ye çıkarılması yönünde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan itiraza yönelik alınan Sapanca İlçe Belediye Meclisi?nin; 03.06.2016 tarih ve 2016/55 sayılı kararının KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 22/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
442
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Söğütlü İlçesi, Akarca Mahallesi, 1/1000 Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan itirazlar.
Söğütlü Belediye Meclisinin 03.06.2016 tarih ve 2016/25 sayılı kararıyla kabul edilen itiraz konularının mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda; PARSEL SAHİPLERİNCE YAPILAN İTİRAZLAR; Söğütlü Belediyesi Evrakına; 1) 08/04/2016 tarih ve 149 no ile kayıtlı dilekçe ile, 19 nolu parselin üzerinde bulunan 7.00 metrelik yaya yolunun ve parkın kaldırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın bu parsele ilişkin kısmının Reddinin uygun olacağı; 2) 08/04/2016 tarih ve 153 no ile kayıtlı dilekçe ile, 18 nolu parselin üzerinde bulunan 7.00 metrelik yaya yolunun ve parkın kaldırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın bu parsele ilişkin kısmının, Belediyesinden geldiği şekilde Kabulünün uygun olacağı; 3) 11/04/2016 tarih ve 151 no ile kayıtlı dilekçe ile, 17 nolu parselin üzerinde bulunan 7.00 metrelik yaya yolları ve parkın kaldırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın bu parsele ilişkin kısmının, Reddinin uygun olacağı; 4) 12/04/2016 tarih ve 157 no ile kayıtlı dilekçe ile, 376 nolu parselin üzerinde bulunan parkın kaldırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın bu parsele ilişkin kısmının, D.S.İ. Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünün 19.01.2015 tarih ve 35540 sayılı yazısında görüşüne istinaden Reddinin uygun olacağı; 5) 12/04/2016 tarih ve 171 no ile kayıtlı dilekçe ile, 377 nolu parselin üzerinde bulunan parkın kaldırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın bu parsele ilişkin kısmının, D.S.İ. Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünün 19.01.2015 tarih ve 35540 sayılı yazısındaki görüşüne istinaden Reddinin uygun olacağı; 6) 22/04/2016 tarih ve 184 no ile kayıtlı dilekçe ile, 183 ve 792 nolu parsellerin ortasından geçen 12.00 metrelik imar yolunun kaldırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın bu parsele ilişkin kısmının, 12.00 m.lik yolun sürekliliğinin bozulması nedeniyle Reddinin uygun olacağı; 7) 25/04/2016 tarih ve 831 no ile kayıtlı dilekçe ile, 494 nolu parselin üzerinden geçen 10.00 metrelik imar yolunun kaydırılması yada kaldırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın bu parsele ilişkin kısmının, ekli plandaki şekilde Değiştirilerek kabulünün uygun olacağı; 8) 25/04/2016 tarih ve 189 no ile kayıtlı dilekçe ile, 489 nolu parselin güneyinden geçen 12.00 metrelik imar yolunun parsel sınırına kaydırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın bu parsele ilişkin kısmının, Belediyesinden geldiği şekilde Kabulünün uygun olacağı; 9) 25/04/2016 tarih ve 190 no ile kayıtlı dilekçe ile, 923 nolu parselin güneyinden geçen 7.00 metrelik yaya yolunun kadastral sınıra kaydırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın bu parsele ilişkin kısmının, Reddinin uygun olacağı; 10) 26/04/2016 tarih ve 194 no ile kayıtlı dilekçe ile; 435 nolu parselin içinden geçen 7.00 metrelik imar yolunun kaydırılması yada kaldırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın bu parsele ilişkin kısmının, Belediyesinden geldiği şekilde Kabulünün uygun olacağı; 11) 27/04/2016 tarih ve 203 no ile kayıtlı dilekçe ile, 107-108-882 nolu parsellerden geçen 7.00 m.lik yolun kadastral sınıra kaydırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın bu parsele ilişkin kısmının, Belediyesinden geldiği şekilde Kabulünün uygun olacağı; 12) 28/04/2016 tarih ve 208 no ile kayıtlı dilekçe ile, 442 nolu parselin batısından geçen 10.00 metrelik yaya yolunun 7.00 metreye düşürülmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın bu parsele ilişkin kısmının, ekli plandaki şekilde Kabulünün uygun olacağı; 13) 28/04/2016 tarih ve 209 no ile kayıtlı dilekçe ile, 452 nolu parsele isabet eden park alanının kaldırılması için yapılan itiraza yönelik alınan kararın bu parsele ilişkin kısmının, Reddinin uygun olacağı; 14) 29/04/2016 tarih ve 217 no ile kayıtlı dilekçe ile, 940-941-942 nolu parsellerin güneyinden geçen 12.00 metrelik imar yolunun parsel sınırına kaydırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın bu parsele ilişkin kısmının, Belediyesinden geldiği şekilde Kabulünün uygun olacağı; 15) 29/04/2016 tarih ve 220 no ile kayıtlı dilekçe ile, 823 nolu parselin güneyinden geçen 12.00 metrelik imar yolunun parsel sınırına kaydırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın bu parsele ilişkin kısmının, ekli plandaki şekilde Kabulünün uygun olacağı; 16) 29/04/2016 tarih ve 215 no ile kayıtlı dilekçe ile, 759 nolu parselin doğusundan geçen 10.00 metrelik imar yolunun kaydırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın bu parsele ilişkin kısmının, Belediyesinden geldiği şekilde Kabulünün uygun olacağı; 17) 29/04/2016 tarih ve 214 no ile kayıtlı dilekçe ile, 820 nolu parsel üzerinden geçen 7.00 metrelik yaya yolunun güneyindeki 12.00 metrelik imar yoluna bağlanması ve doğu batı istikametindeki 7.00 metrelik yolun kaydırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın bu parsele ilişkin kısmının, Belediyesinden geldiği şekilde Kabulünün uygun olacağı; 18) 29/04/2016 tarih ve 216 no ile kayıtlı dilekçe ile; 435 nolu parselin içinden geçen 7.00 metrelik imar yoluna yapılan itiraza yönelik alınan kararın bu parsele ilişkin kısmının, Belediyesinden geldiği şekilde Kabulünün uygun olacağı; 19) 02/05/2016 tarih ve 229 no ile kayıtlı dilekçe ile; 389 nolu parselin kuzeyinde bulunan park alanı ve yolun kaldırılması yada kaydırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın bu parsele ilişkin kısmının, Reddinin uygun olacağı; 20) 02/05/2016 tarih ve 225 no ile kayıtlı dilekçe ile; 393 nolu parselin kuzeyinde bulunan park alanının kaydırılarak 12.00 m.lik yola cephe almasının sağlanması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın Reddinin uygun olacağı; BELEDİYESİNCE YAPILAN İTİRAZLAR: 1) Mezarlığın güneyinden 7.00 m.lik yol geçirilmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın, Belediyesinden geldiği şekilde Kabulünün uygun olacağı; 2) 181 ve 792 nolu parsellerin kuzeyinden geçen 12.00 metrelik yolun 832 ve 833 nolu parsellerin ortasından geçecek şekilde planlanması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın, 12.00 metrelik yolun sürekliliğini bozması nedeniyle Reddinin uygun olacağı; 3) 489-940-941-942 ve 943 nolu parsellerin güneyinden geçen 12.00 metrelik yolun parselin sınırına kaydırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın, Belediyesinden geldiği şekilde Kabulünün uygun olacağı; 4) 398-400-401 ve 402 nolu parsellerden geçen 12.00 metre yolun parsellerin kuzeyine kaydırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın, bu parsellere ilişkin kısmının 12.00 metrelik yolun sürekliliğini bozması nedeniyle Reddinin uygun olacağı; 5) Plan genelinde Konut Alanlarının tamamının 2 kattan 3 kata çıkartılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın nüfus yoğunluğunu artıracak olması ve ek donatı alanları gerektiği ancak bu donatı alanlarının planlanmamış olması nedeniyle mevzuata aykırılık arzettiğinden Reddinin uygun olacağı; * Ayrıca; Söğütlü Belediyesinin 10.06.2016 tarih -1490 sayılı yazısı ile talep edilen Maliye Hazinesine ait 178 nolu parselin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilecek olan 10.124,00 m².lik kısmının okul yapılmak üzere Eğitim Tesis Alanı olarak bu plana işlenmesinin Kabulünün uygun olacağı; Yönünde tanzim olunan 3 sayfadan oluşan bu raporun KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 29/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
443
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Söğütlü İlçesi Gündoğan-Soğucak Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama imar planına ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazlar.
Söğütlü Belediye Meclisinin 03.06.2016 tarih ve 2016/26 sayılı kararıyla kabul edilen itiraz konularının mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda; PARSEL SAHİPLERİNCE YAPILAN İTİRAZLAR: Söğütlü Belediyesi Evrakına; 1) 22/04/2016 tarih ve 183 no ile kayıtlı dilekçe ile, 678 nolu parselin doğusundaki 7.00 metrelik yaya yolunun kaydırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın bu parsele ilişkin kısmının, ekli plandaki şekilde Değiştirilerek kabulünün uygun olacağı; 2) 26/04/2016 tarih ve 199 no ile kayıtlı dilekçe ile, 646 nolu parselin üzerinden geçen 20.00 metrelik imar yolunun 10.00 metreye düşürülmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın bu parsele ilişkin kısmının, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırı olduğundan Reddinin uygun olacağı; ./? (11/07/2016 tarihli; 7/443 sayılı kararın devamıdır.) 3) 29/04/2016 tarih ve 219 no ile kayıtlı dilekçe ile, 628 ve 629 nolu parsellerin kuzeyinden geçen 7.00 metrelik yaya yolunun ve parkın kaldırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın bu parsele ilişkin kısmının, Belediyesinden geldiği şekilde Kabulünün uygun olacağı; 4) 02/05/2016 tarih ve 230 no ile kayıtlı dilekçe ile, 599 nolu parseldeki park alanı için yapılan itiraza yönelik alınan kararın bu parsele ilişkin kısmının, Belediyesinden geldiği şekilde Kabulünün uygun olacağı; 5) 13/05/2016 tarih ve 257 no ile kayıtlı dilekçe ile, 561 ve 562 nolu parseller arasındaki kadastral boşluğun 7.00 metrelik yaya yolu olarak planlanması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın bu parsele ilişkin kısmının, Belediyesinden geldiği şekilde Kabulünün uygun olacağı; 6) 13/05/2016 tarih ve 269 no ile kayıtlı dilekçe ile, 624 nolu parselden geçen 7.00 metrelik yaya yolunun kaydırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın bu parsele ilişkin kısmının, Belediyesinden geldiği şekilde Kabulünün uygun olacağı; 7) 13/05/2016 tarih ve 269 no ile kayıtlı dilekçe ile, 625 nolu parselden geçen 7.00 metrelik yaya yolunun kaydırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın bu parsele ilişkin kısmının, Belediyesinden geldiği şekilde Kabulünün uygun olacağı; 8) 17/05/2016 tarih ve 277 no ile kayıtlı dilekçe ile, planın ana yeşil aksına yapılan itiraza yönelik alınan kararın itiraz edilen bölgeye ilişkin kısmının Belediyesinden geldiği şekilde Kabulünün uygun olacağı; 9) 17/05/2016 tarih ve 281 no ile kayıtlı dilekçe ile, 683 nolu parsel sahibince yol ve yeşil alanlar nedeniyle plan çalışmasının iptali istemiyle yapılan itiraza yönelik kısmının, Reddinin uygun olacağı; BELEDİYESİNCE YAPILAN İTİRAZLAR: 1) Soğucak Mahallesinin ortasından geçen 20.00 metrelik imar yolunun 15.00 metre olarak düzenlenmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan kararına aykırı olduğunda; Reddinin uygun olacağı; 2) 18. Madde uygulama alan sınırlarının mevcut yerleşim alanı dışında tutularak belirlenmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın plan notlarının 15.maddesinde karşılayıcı hüküm bulunması nedeniyle; Reddinin uygun olacağı; 3) Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından İtfaiye Merkezi yapılacağından; mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 824 nolu parsel üzerindeki park ve yanındaki kadastral boşluğun Belediye Hizmet Alanı Olarak planlanması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın bu parsele ilişkin kısmının, ekli plandaki şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde tanzim olunan 2 sayfadan oluşan 29/06/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
444
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, G.S.M. Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü?nce hazırlanan ?SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AKARYAKIT ve LPG İKMAL İSTASYONLARININ KURULUŞ, DENETİM, EMNİYET ve RUHSATLANDIRMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ?nin ekte düzenlendiği şekliyle KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 21/06/2016 tarihli Hukuk Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
445
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Terminal Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Terminal Şube Müdürlüğü?nce hazırlanan ?SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ?nin 29,31,33,34 ve 42. Maddelerinde yapılan değişikliklerin ekte düzenlendiği şekliyle KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 21/06/2016 tarihli Hukuk Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
446
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAŞIT ALIMI
2016 Mali yılı bütçesinde yer alan 237 Sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak Taşıtları Gösterir Mevcut (T-1) cetvelinin Fen İşleri Dairesi Başkanlığının ihtiyaçları doğrultusunda revize edilmesi.
6360 sayılı kanunla Sakarya Büyükşehir Belediyesinin sınırları il mülki sınırları olarak değiştirildiğinden, ilgili kanun gereği hizmet alanlarının genişlemesiyle birlikte mevcut makine ve ekipmanlarının da güçlendirilmesi gerektiği, bu sebeple 237 sayılı Taşıt Kanunu?na göre satın alınacak Taşıtları Gösterir Mevcut (T-1) cetvelinin Fen İşleri Dairesi Başkanlığının ihtiyaçları doğrultusunda ekli listede yer aldığı şekliyle revize edilmesinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 21/06/2016 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
447
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜCRET ÇİZELGESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
?Tahditli Servis Aracı Yıllık Çalışma Ruhsatı Bedelinin? belirlenmesi.
2016 yılı için uygulanacak tahditli servis aracı (S) plakası hak sahiplerinden alınacak ?Tahditli Servis Aracı Yıllık Çalışma Ruhsatı Bedelinin ? 0-16 koltuklu araçlar için 500,00 TL, 17-30 koltuklu araçlar için 700,00 TL, 31 ve üzeri koltuklu araçlar için 900,00 TL olarak belirlenmesinin, Özel halk otobüsü, tahditli (T) ve (M) plakadan feragat ederek tahditli (S) plakaya geçiş yapanlar için 2016 yılında tahakkuk eden ?Yıllık Güzergâh Tahsis Ücreti? bedelleri için mükerrer tahsilatın önlenmesi amacıyla eski statüden dolayı tahakkuk edilmiş bedellerin terkin edilerek,tahsil edilen bedellerin tahditli (S) plaka için alınacak bedel ile mahsup ve iade edilmesinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 22/06/2016 tarihli Hukuk Komisyonu - Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
448
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜCRET ÇİZELGESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
Güzergâh Uzatım Bedellerinin Belirlenmesi.
Toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsleri, minibüs ve taksi dolmuş hatlarında UKOME kararı ile yapılan güzergâh uzatımlarında km/birim başına 2016 yılı Güzergâh Uzatım Bedelinin 1.600,00 TL olarak güncellenmesinin, Uzatılan kısımda çalışacak araç sayısının toplam araç sayısından az olması halinde ve tamamının dönüşümlü olarak çalışması durumunda, belirlenen araç sayısı kadar ücret tahakkuk ettirilerek bu toplam tahakkuk bedelinin o hatta çalışacak tüm araç sahiplerinden tahsilatının yapılmasının KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 22/06/2016 tarihli Ulaşım Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
449
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
Sakarya Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükmü değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
450
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 2346 ada 1 ve 3 nolu parseller ve yakın çevresinin ?Teknik Altyapı Alanı? ve ?Ağaçlandırılacak Alan?dan ?Tarım Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
451
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 204 ada 160, 177 nolu parsellerin bulunduğu alana ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
452
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 4517-4520-3941 nolu parsellere ilişkin 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklifleri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
453
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ağaçlandırılacak alan olarak planlanmış alanlara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükmü değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
454
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Erenler İlçesi, Emirler Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilân askı süresinde yapılan itirazlar.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
455
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Erenler İlçesi, Kamışlı Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresinde yapılan itirazlar.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
456
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
Akyazı İlçesi, Yeniorman Mahallesine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırının 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve plan hükümleri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
457
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi 6325-6326-6327-6328-6337 ve 6339 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
458
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, G24C06B, G24C06A ve G24D10B paftalarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
459
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarına İlave yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
460
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Söğütlü İlçesi, Orta Mahalle, 5322 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
461
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Karapürçek İlçesi, İnönü Mahallesi 1196, 2787, 1370, 1192 nolu parsellere ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
462
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
Karasu ilçesi, Denizköy Mahallesi sınırları içinde bulunan Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgelerine yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
463
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜCRET ÇİZELGESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ?2016 Yılı Gelir Tarifesi?nde Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne ait tarife cetvelinde değişiklikler yapılması.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
464
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1618 ada 1 parsel nolu taşınmaz 322 nolu iş merkezindeki iş yerleri ile 1619 ada 1 parsel nolu taşınmaz 323 nolu iş merkezindeki toplam 170 adet iş yerlerinin Sakarya Üniversitesine tahsisi.
1/1000 ölçekli uygulama imar planında Üniversite Alanında kalan, Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1618 ada 1 parsel nolu taşınmaz 322 nolu iş merkezindeki iş yerleri ile 1619 ada 1 parsel nolu taşınmaz 323 nolu iş merkezindeki toplam 17 (Ek Liste) adet iş yerlerinin Sakarya Üniversitesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisi, tahsis işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
465
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Akyazı İlçesi, Taşburun Mahallesi, 116 ada, 1 nolu parselde köprü yapılması amacıyla Belediyemize tahsisi.
Akyazı İlçesi, Taşburun Mahallesi, 116 ada, 1 nolu parselde ekli krokide A harfi ile gösterilen 478,32 m2 alan ile 116 ada 3 nolu parselde B harfi ile gösterilen 37,65 m2 ve C harfi ile gösterilen 59,71 m2 alanlar üzerinde köprü yapılması amacıyla Belediye Başkanlığımız adına tahsis edilmesi Akyazı Belediye Meclisinin 07.06.2016 tarih ve 65 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Bahsi geçen taşınmazlar üzerinde `` köprü yapılması ?? amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesi hükmüne göre Belediye Başkanlığımız adına tahsisinin alınması, tahsis ile ilgili iş ve işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
466
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Akyazı İlçesi, Yongalık ve Ballıkaya Mahalleleri arasında yapılacak köprüye isabet eden 181 ada, 35 nolu parseldeki alanın köprü, yol yapılması amacıyla Belediyemize tahsisi.
Akyazı İlçesi, Yongalık ve Ballıkaya Mahalleleri arasında yapılacak köprüye isabet eden 181 ada, 35 nolu parselde ekli krokide A harfi ile gösterilen 2.461,11m2 alanın köprü, yol yapılması amacıyla Belediye Başkanlığımız adına tahsis edilmesi Akyazı Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarih ve 24 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Bahsi geçen taşınmazda `` köprü, yol yapılması ?? amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesi hükmüne göre Belediye Başkanlığımız adına tahsisinin alınması, tahsis ile ilgili iş ve işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
467
SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Büyükşehir Belediyemizden Şehit ve Gazi yakınlarının moral ve motivasyonunu yükseltici etkinliklerin ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için bina yapımı ve tahsisi ile birlikte gerekli olan araç ve malzeme desteği yapılması.
Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği Sakarya Şubesi Başkanlığının 10.06.2016 tarihli ve 24 sayılı yazısı ile, Büyükşehir Belediyemizden Şehit ve Gazi yakınlarının moral ve motivasyonunu yükseltici etkinliklerin ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için bina yapımı ve tahsisi ile birlikte gerekli olan araç ve malzeme desteği için 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7. maddesinin (v) bendi çerçevesinde söz konusu Dernek ile Protokol yapılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
469
SASKİ
GARANTÖR OLUNMASI
?Ferizli-Söğütlü İlçeleri Kanalizasyon Şebeke, Kollektör ve Söğütlü İlçesi İçmesuyu İnşaatı? işi için ?Belediyemizin yasal paylarının garantör? olarak gösterilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.nin belirleyeceği vadelerde azami 240 aya kadar kullanacağı ?Ferizli-Söğütlü İlçeleri Kanalizasyon Şebeke, Kollektör ve Söğütlü İlçesi İçmesuyu İnşaatı? işi için 36.000.000,00-TL kredi alımına ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
470
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1932 ada, 1 nolu parselde Eğitim Alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
471
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 398 ada, 7 nolu parselde Eğitim Alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
472
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi D-100 (E-5) Karayolu Güneyi İlave Uygulama İmar Planının üst ölçekli planlara ve jeolojik rapora göre düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
473
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, G24b23c1d pafta, Necmettin Erbakan Bulvarı ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı kesişimindeki alanın üst ölçekli planlara uygun olarak ?Park Alanı?olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
474
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi, G24-B-10-B pafta içinde yaklaşık 22 hektarlık alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.07.2016
475
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Ağustos ayında Meclisin tatil edilmesi.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi hükmü gereğince 2016 yılı Ağustos ayında Meclisin tatil edilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.