Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

11.06.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

DAVET YAZISI
 
 
 T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11/06/2012 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00'te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
         Yoklama ve açılış.
           14/05/2012  ve 18/05/2012 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin okunması.
 
 
 GÜNDEM

 
    1. 6/184.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/05/2012 tarih ve 5/153 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Valiliği'nin (İl Sağlık Müdürlüğü) 03/05/2012 tarih ve 673 sayılı talebi ile, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 197 ada 1-8-18-20 ve 21 nolu parsellere yönelik hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/05/2012  tarihli Komisyon raporu.
 
    2. 6/185.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/05/2012 tarih ve 5/154 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü'nün 10/02/2012 tarih ve 241 sayılı talebi ile, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1755 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 ve 13 nolu parsellere yönelik hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/05/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
 
    3. 6/186.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/05/2012 tarih ve 5/155 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, Orhangazi Caddesinden cephe alan ada numarası 643 ve 644 olan parsellerin bulunduğu yapı adasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 02.04.2012 tarih ve 4/47 sayı ile aldığı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/05/2012 tarihli Komisyon raporu.

 
    4. 6/187.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/05/2012 tarih ve 5/157 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan  İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 834 ada 1 nolu parsel ve çevresine yönelik hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/05/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
    5. 6/188.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/05/2012 tarih ve 5/156 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 311 ada 1 nolu ve 312 ada 1 nolu parsellere yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 02.04.2012 tarih ve 27 sayı ile aldığı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/05/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
 
    6. 6/189.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/05/2012 tarih ve 5/158 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Başkanlığının 04.05.2012 tarih ve 1755 sayılı talebi ile, Erenlerİlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 177-178-185-186-187-188 ve 189 nolu imar adalarına yönelik hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/05/2012  tarihli Komisyon raporu.

 
    7. 6/190.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18/05/2012 tarih ve 5/171 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 12.04.2012 tarih ve 274 sayılı talebi ile, Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 380 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01/06/2012  tarihli Komisyon raporu.

 
    8. 6/191.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18/05/2012 tarih ve 5/172 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, ÖmerciklerMahallesi, 20.i.3.a pafta, 6 ada, 90-93-237-238 ve 257 nolu parsellere yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin 05/04/2012 tarih ve 24 sayı ile aldığı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01/06/2012 tarihli Komisyon raporu.

 
    9. 6/192.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18/05/2012 tarih ve 5/173 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi,KabakulakMahallesi, 102 ada, 88 nolu parsele yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planına ait 05/04/2012 tarih ve 25 sayı ile aldığı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/06/2012  tarihli Komisyon raporu.

 
    10. 6/193.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18/05/2012 tarih ve 5/174 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi,AdliyeMahallesi, 2657 ada 111-112-113-114-119 ve 141 nolu parsellere yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı için Arifiye İlçe Belediye Meclisi'nin 02/04/2012 tarih ve 2012/21 sayı ile aldığı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/06/2012  tarihli Komisyon raporu.

 
    11. 6/194.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18/05/2012 tarih ve 5/175 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, G24C03B4C paftasında Demiryolu hattının kuzeyinde kalan alanda planlanan 20.00 m.lik imar yolunun 12.00 m.'ye düşürülmesine yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Arifiye İlçe Belediye Meclisi'nin 02/04/2012 tarih ve 2012/24 sayı ile aldığı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/06/2012 tarihli Kom. raporu.

 
    12. 6/195.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/04/2012 tarih ve 4/132 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, İlmiye Orman Köyüne ait1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/05/2012 tarihli Komisyon raporu.

 
    13. 6/196.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/02/2012 tarih ve 2/66 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi 9 pafta 38 ada, 52 ve 53 nolu parsellere yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 05/12/2011 tarih ve 2011/64 sayı ile aldığı kararına ait dosyasının Belediyesine iadesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21/05/2012 tarihli Komisyon raporu.

 
    14. 6/197.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, 3154 ada, 1 nolu parsele ilişkin Şehir Planlama Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 31/05/2012 tarih ve 755 sayılı yazısı.
 
 
    15. 6/198.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 961 ada 7 - 8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 05/06/2012 tarih ve 781 sayılı yazısı.

 
    16. 6/199.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 961 ada 7 - 8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklik teklifi görüşülmesine ilişkin 05/06/2012 tarih ve 782 sayılı yazısı.
 
 
    17. 6/200.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/04/2012 tarih ve 4/122 nolu kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mevkiinde kuzey ve batıda Sakarya Nehri ile doğu ve güneyde Mollaköy, Semerciler, Kumbaşı Köyleri ile sınırlı alanın Bölgesel Spor Alanı olarak planlandığı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına ilan – askı süresi (20/04/2012 – 20/05/2012) içerisinde yapılan 33 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 29/05/2012 tarih ve 740 sayılı yazısı.

 
    18. 6/201.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Sakarya İli, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 134 ada, 4 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/06/2012 tarih ve 765 sayılı yazısı.

 
    19. 6/202.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 03-14 Nisan 2012 tarihlerinde "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin '16,57,58 ve 64. maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliklere uygun olarak "Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve sınırları içinde kalan Belediyelerde Uygulanacak İmar Yönetmeliği'nin Yapı Düzenine ait Tanımlarla ilgili 6. maddesine "6.44 ve 6.45' nolu bentlerin eklenmesi – Yapı Ruhsat İşleriyle ilgili 44. maddesi Fenni Mesuliyet Hizmetleri ve Siciller ile ilgili 45. maddesi ve Yapı Kullanma izniyle ilgili 49. maddesinin tamamında değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanan Yönetmelik maddelerindeki değişikliklerin görüşülmesine ilişkin 05/06/2012 tarih ve 389 sayılı yazısı.

 
    20. 6/203.-Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/11/2011 tarih ve 10/466 sayılı kararı ile onaylanan ve yürürlüğe giren 2012 yılı Gelir Tarifesinde bulunan Telekomünikasyon Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi ve Ruhsat Harcı-Tranşe Kaplama Birim Fiyat Tarifesinin yeniden değerleme yapılarak güncellenen fiyat tarifesinin görüşülmesine ilişkin 23/05/2012 tarih ve 37 sayılı yazısı.
 
 
    21. 6/204.- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/10/2011 tarih ve 9/442 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilen Gar Meydanı için daha önce 15.000.000,00 TL kredi alınması için meclisten yetki alınmış ancak mahkemece yerinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi neticesi taşınmazlara öngörülenden daha fazla miktarda değer tespiti yapıldığından, İller Bankasından ek 5.000.000,00.-TL daha kredi alınmasına ait Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 05/06/2012 tarih ve 151 sayılı yazısı.

 
    22. 6/205.- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 24. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri dahilinde Saski Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den yatırımları için kullanacağı 15 yıl vadeli kredi kullanabilmesi için "Belediyemizin yasal paylarının garantör' olarak gösterilmesine dair meclis kararı alınması ve bu garantörlüğe ait her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 05/06/2012 tarih ve 148 sayılı yazısı.

 
    23. 6/206.- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan "Aile ve Sosyal Gelişim Hizmet Binasının' yapımında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 4.000.000,00.-TL kredi alınması ve bu krediye ait her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 05/06/2012 tarih ve 149 sayılı yazısı.

 
    24. 6/207.- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan "Bilim Merkezi Hizmet Binasının' yapımında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 8.000.000,00.-TL kredi alınması ve bu krediye ait her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 05/06/2012 tarih ve 150 sayılı yazısı.

 
   25. 6/208.- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine göre (3.4.5. fıkraları) sözleşmeli personel istihdamı ile ekli cetvelde yazılı bulunan unvan ve kadroda sözleşmeli personel çalıştırılmasına, unvan bazında ücret tavanı aşılmamak kaydıyla sözleşme ücretlerinin tespitine ilişkin 18/05/2012 tarih ve 791 sayılı yazısı.

 
26. 6/209.-  Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke   ve Standartlarına İlişkin   Esaslar' dahilinde Büyükşehir Belediyesinde kadro dereceleri tıkanan personelin kadrolarının iptal edilerek   durumlarına göre yeniden kadro (III sayılı) ihdas cetvelinin görüşülmesine ilişkin 05/06/2012 tarih ve 869 sayılı yazısı.
 
 
11/06/2012 Tarihli Meclis Toplantısının İlave Gündemi

27-6/210.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Valiliği Emniyet Müdürlüğü'nün 06/06/2012 tarih ve 165 sayılı yazısı ile, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Serdivan İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1471 ada, 6 nolu parselde kayıtlı 1124,83 m²'lik arsaya Emniyet hizmet binası yapılması talebi üzerine hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/06/2012 tarih ve 804 sayılı yazısı.
 
28-6/211.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, 57 pafta, 2821 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin alınan Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/06/2012 tarih ve 40 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08/06/2012 tarih ve 806 sayılı yazısı.

29- 6/212.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Adapazarı İlçesi Dağdibi 2452 ada, 471 nolu parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/06/2012 tarih ve 6/84 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08/06/2012 tarih ve 808 sayılı yazısı.

30-6/213.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediyesinin 07/06/2012 tarih ve 2590 sayılı yazısı ile, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 133 ada, 3 ve 10 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/06/2012 tarih ve 809 sayılı yazısı.

31- 6/214.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 197 ada 1 - 8 - 18 - 20 ve 21 nolu taşınmazların 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 04/06/2012 tarih ve 6/82 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08/06/2012 tarih ve 807 sayılı yazısı.

32- 6/215.-Erenler Yeni Mahalle 26 M-II pafta, 4424 nolu kısmen Resmi Kurum Alanı, kısmen Belediye Hizmet Alanında kalmakta olan parselin Resmi Kurum Alanı ve Eğitim Alanına dönüştürülmesine ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 08/06/2012 tarih ve 31 sayılı kararı.

33-6/216.-Erenler İlçesi Bekirpaşa Mahallesi G24c04c2b pafta, 2411 ada, 176-180-181-182 sayılı parseller, G24c04b3c pafta, 2411 ada, 177 nolu parsel ile Alancuma Mahallesi Alanköy Mevkii 102 ada, 1-2 parseller ve G24c04c2b pafta, 581 sayılı parselin bulunduğu adadaki Hmax. yüksekliğinin 8.50 m.den 15.00 m.ye çıkarılması ile ilgili imar plan tadilat talebine ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 08/06/2012 tarih ve 32 sayılı kararı.

34-6/217.-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının,Sakarya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan mevcut demiryolu hattı üzerinde Adapazarı İlçesi Gar Binası ile Mithatpaşa İstasyonu, Otogar, Arifiye İlçesi ve Sapanca İlçesi arasındaki kent içi yolcu taşımacılığın bedeli karşılığında T.C.D.D.'den alacağı banliyö hizmet koşullarının belirlenmesi ve ayrıca banliyö sisteminin gerektirdiği fiziki düzenlemeler ile mevcut ve yeni inşa edilecek istasyonlar ve peronların yapılması, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinin mevcut demiryolu hattına bağlantısının yapımı hususlarında T.C.D.D. ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 3 yıl süreli gerekli protokollerin ve bu protokollere bağlı sözleşmelerin imzalanması konusunda Sakarya Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 11/06/2012 tarih ve 268 sayılı yazısı.

35-6/218.-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Papuçcular Mahallesi 415 ada, 410 nolu parsel üzerinde yapımı tamamlanan Sosyal Tesisler ile büfenin 5216 sayılı Kanunun 26. maddesine istinaden 10 yıllık işletilmesi işinin Belpaş A.Ş.ye kiralanabilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ait 07/06/2012 tarih ve 270 sayılı yazısı.
 
36-6/219.-Büyükşehir Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğü Başkanlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere 2012 Mali yılı bütçesinde yer alan 237 sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir "T' cetvelinde belirtilen bir adet minibüsün 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. Maddesinin b fıkrası gereği alınması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 07/06/2012 tarih ve 161 sayılı yazısı.

   37- 6/220.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi 1622 ada 4 nolu parsel üzerinde halihazırda trafo binası bulunduğundan bu parselin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim A.Ş. Genel Müdürlüğüne devri için 5393 sayılı Belediye Kanunu 18. maddesinin e fıkrası ve 75. maddesinin d bendine göre Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 08/06/2012 tarih ve 1074 sayılı yazısı.

 38- 6/221.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/04/2012 tarih ve 4/131 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi Yanık Orman Köyüne ait hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 11/06/2012 tarihli Komisyon raporu.

×