Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
11.06.2012
6/209
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NORM KADROLAR
Büyükşehir Belediyesinde kadro dereceleri tıkanan personelin kadrolarının iptal edilerek durumlarına göre yeniden kadro (III sayılı) ihdas cetvelinin görüşülmesi
Kabul
11.06.2012
6/208
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine göre (3.4.5. fıkraları) sözleşmeli personel istihdamı ile ekli cetvelde yazılı bulunan unvan ve kadroda sözleşmeli personel çalıştırılmasına, unvan bazında ücret tavanı aşılmamak kaydıyla sözleşme ücretlerinin tespiti
Kabul
11.06.2012
6/206
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan "Aile ve Sosyal Gelişim Hizmet Binasının" yapımında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 4.000.000,00.-TL kredi alınması ve bu krediye ait her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Kabul
11.06.2012
6/205
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den yatırımları için kullanacağı 15 yıl vadeli kredi kullanabilmesi için "Belediyemizin yasal paylarının garantör" olarak gösterilmesine dair meclis kararı alınması ve bu garantörlüğe ait her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi

11.06.2012
6/205
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den yatırımları için kullanacağı 15 yıl vadeli kredi kullanabilmesi için "Belediyemizin yasal paylarının garantör" olarak gösterilmesine dair meclis kararı alınması ve bu garantörlüğe ait her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Oyçokluğu ile Kabul
11.06.2012
6/205
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den yatırımları için kullanacağı 15 yıl vadeli kredi kullanabilmesi için "Belediyemizin yasal paylarının garantör" olarak gösterilmesine dair meclis kararı alınması ve bu garantörlüğe ait her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Kabul
11.06.2012
6/195
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Sapanca İlçesi, İlmiye Orman Köyüne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
Komisyondan Geldiği Şekliyle Kabulü.
11.06.2012
6/196
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 05/12/2011 tarih ve 2011/64 sayılı kararı onaylanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan değişikliği.
Dosyasının Belediyesine İade Edilmesi.
11.06.2012
6/197
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi 3154 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.P değişikliği talebi.
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/198
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Güllük Mah. 961 ada 7-8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan Nazım İmar Plan değişikliği.
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/198
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Güllük Mah. 961 ada 7-8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/200
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mevkiinde yapılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına ilan - askı süresi içerisinde yapılan 33 adet itiraz.
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mevkiinde yapılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına ilan - askı süresi içerisinde yapılan 33 adet itiraz.

11.06.2012
6/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mevkiinde yapılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına ilan - askı süresi içerisinde yapılan 33 adet itiraz.
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi, 961 ada 7 - 8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi, 961 ada 7 - 8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği

11.06.2012
6/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi, 961 ada 7 - 8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/210
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1471 ada, 6 nolu parselde kayıtlı 1124,83 m²'lik arsaya Emniyet hizmet binası yapılması talebi üzerine hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. Değişikliği.

11.06.2012
6/210
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1471 ada, 6 nolu parselde kayıtlı 1124,83 m²'lik arsaya Emniyet hizmet binası yapılması talebi üzerine hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. Değişikliği.
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/211
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, 57 pafta, 2821 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli U. İ. P. değişikliği

11.06.2012
6/211
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, 57 pafta, 2821 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli U. İ. P. değişikliği
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/212
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
İlçesi Dağdibi 2452 ada, 471 nolu parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli U. İ. P. Değişikliği
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/213
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediyesinin 07/06/2012 tarih ve 2590 sayılı yazısı ile Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 133 ada, 3 ve 10 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. Değişikliği

11.06.2012
6/213
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediyesinin 07/06/2012 tarih ve 2590 sayılı yazısı ile Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 133 ada, 3 ve 10 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. Değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale.
11.06.2012
6/189
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 177-178-185-186-187-188 ve 189 nolu imar adalarına yönelik hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
Kabul
11.06.2012
6/203
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/11/2011 tarih ve 10/466 sayılı kararı ile onaylanan ve yürürlüğe giren 2012 yılı Gelir Tarifesinde bulunan Telekomünikasyon Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi ve Ruhsat Harcı-Tranşe Kaplama Birim Fiyat Tarifesinde yeniden değerleme yapılarak güncellenen ekte sunulan fiyat tarifesi
Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesine,
11.06.2012
6/204
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
Saski Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den yatırımları için kullanacağı 15 yıl vadeli kredi kullanabilmesi için "Belediyemizin yasal paylarının garantör" olarak gösterilmesine dair meclis kararı alınması ve bu garantörlüğe ait her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Kabul
11.06.2012
6/204
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/10/2011 tarih ve 9/442 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilen Semerciler Mahallesi 3052 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerin istimlak bedellerinin ödenebilmesi için İller Bankası A.Ş.'den 60 ay vadeli 5.000.000,00.-TL kredi alınması ve bu krediye ait işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesi,
Kabul,
11.06.2012
6/214
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 197 ada 1 - 8 - 18 - 20 ve 21 nolu taşınmazların 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
İmar Komisyonuna havale edilmesine,
11.06.2012
6/215
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Yeni Mahalle 26 M-II pafta, 4424 nolu kısmen Resmi Kurum Alanı, kısmen Belediye Hizmet Alanında kalmakta olan parselin Resmi Kurum Alanı ve Eğitim Alanına dönüştürülmesi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.06.2012
6/216
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi Bekirpaşa Mahallesi G24c04c2b pafta, 2411 ada, 176-180-181-182 sayılı parseller, G24c04b3c pafta, 2411 ada, 177 nolu parsel ile Alancuma Mahallesi Alanköy Mevkii 102 ada, 1-2 parseller ve G24c04c2b pafta, 581 sayılı parselin bulunduğu adadaki Hmax. yüksekliğinin 8.50 m.den 15.00 m.ye çıkarılması ile ilgili imar plan tadilatı
Kabul,
11.06.2012
6/217
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan mevcut demiryolu hattı üzerinde Adapazarı İlçesi Gar Binası ile Mithatpaşa İstasyonu, Otogar, Arifiye ve Sapanca arasındaki kent içi yolcu taşımacılığın bedeli karşılığında T.C.D.D.'den alacağı banliyö hizmet koşullarının belirlenmesi ve ayrıca banliyö sisteminin gerektirdiği fiziki düzenlemeler ile mevcut ve yeni inşa edilecek istasyonlar ve peronların yapılması, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinin mevcut demiryolu hattına bağlantısının yapımı hususlarında T.C.D.D. ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 3 yıl süreli gerekli protokollerin ve bu protokollere bağlı sözleşmelerin imzalanması konusunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi
Kabul,
11.06.2012
6/194
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, G24C03B4C paftasında Demiryolu hattının kuzeyinde kalan alanda planlanan 20.00 m.lik imar yolunun 12.00 m.'ye düşürülmesine yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği

11.06.2012
6/194
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, G24C03B4C paftasında Demiryolu hattının kuzeyinde kalan alanda planlanan 20.00 m.lik imar yolunun 12.00 m.'ye düşürülmesine yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Komisyondan Geldiği Şekliyle kabulü.
11.06.2012
6/194
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, G24C03B4C paftasında Demiryolu hattının kuzeyinde kalan alana ait 1/1000 ölçekli U. İ. P. değişikliği.
Komisyondan Geldiği Şekliyle Kabulü.
11.06.2012
6/201
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 134 ada, 4 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. değişikliği.
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/201
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 134 ada, 4 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale.
11.06.2012
6/201
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 134 ada, 4 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. değişikliği
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/201
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 134 ada, 4 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale.
11.06.2012
6/209
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NORM KADROLAR
Büyükşehir Belediyesinde kadro dereceleri tıkanan personelin kadrolarının iptal edilerek durumlarına göre yeniden kadro (III sayılı) ihdas cetvelinin görüşülmesi
Kabul
11.06.2012
6/208
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine göre (3.4.5. fıkraları) sözleşmeli personel istihdamı ile ekli cetvelde yazılı bulunan unvan ve kadroda sözleşmeli personel çalıştırılmasına, unvan bazında ücret tavanı aşılmamak kaydıyla sözleşme ücretlerinin tespiti
Kabul
11.06.2012
6/204
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
Saski Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den yatırımları için kullanacağı 15 yıl vadeli kredi kullanabilmesi için "Belediyemizin yasal paylarının garantör" olarak gösterilmesine dair meclis kararı alınması ve bu garantörlüğe ait her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Kabul
11.06.2012
6/204
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/10/2011 tarih ve 9/442 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilen Semerciler Mahallesi 3052 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerin istimlak bedellerinin ödenebilmesi için İller Bankası A.Ş.'den 60 ay vadeli 5.000.000,00.-TL kredi alınması ve bu krediye ait işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesi,
Kabul,
11.06.2012
6/205
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den yatırımları için kullanacağı 15 yıl vadeli kredi kullanabilmesi için "Belediyemizin yasal paylarının garantör" olarak gösterilmesine dair meclis kararı alınması ve bu garantörlüğe ait her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi

11.06.2012
6/205
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den yatırımları için kullanacağı 15 yıl vadeli kredi kullanabilmesi için "Belediyemizin yasal paylarının garantör" olarak gösterilmesine dair meclis kararı alınması ve bu garantörlüğe ait her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Oyçokluğu ile Kabul
11.06.2012
6/205
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den yatırımları için kullanacağı 15 yıl vadeli kredi kullanabilmesi için "Belediyemizin yasal paylarının garantör" olarak gösterilmesine dair meclis kararı alınması ve bu garantörlüğe ait her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Kabul
11.06.2012
6/205
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den yatırımları için kullanacağı 15 yıl vadeli kredi kullanabilmesi için "Belediyemizin yasal paylarının garantör" olarak gösterilmesine dair meclis kararı alınması ve bu garantörlüğe ait her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi

11.06.2012
6/205
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den yatırımları için kullanacağı 15 yıl vadeli kredi kullanabilmesi için "Belediyemizin yasal paylarının garantör" olarak gösterilmesine dair meclis kararı alınması ve bu garantörlüğe ait her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Oyçokluğu ile Kabul
11.06.2012
6/205
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den yatırımları için kullanacağı 15 yıl vadeli kredi kullanabilmesi için "Belediyemizin yasal paylarının garantör" olarak gösterilmesine dair meclis kararı alınması ve bu garantörlüğe ait her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Kabul
11.06.2012
6/206
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan "Aile ve Sosyal Gelişim Hizmet Binasının" yapımında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 4.000.000,00.-TL kredi alınması ve bu krediye ait her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Kabul
11.06.2012
6/206
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan "Aile ve Sosyal Gelişim Hizmet Binasının" yapımında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 4.000.000,00.-TL kredi alınması ve bu krediye ait her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Kabul
11.06.2012
6/206
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan "Aile ve Sosyal Gelişim Hizmet Binasının" yapımında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 4.000.000,00.-TL kredi alınması ve bu krediye ait her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Kabul
11.06.2012
6/207
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan "Bilim Merkezi Hizmet Binasının" yapımında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 8.000.000,00.-TL kredi alınması ve bu krediye ait her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Kabul
11.06.2012
6/190
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 380 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
Kabul
11.06.2012
6/191
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 20.i.3.a pafta, 6 ada, 90-93-237-238 ve 257 nolu parsellere yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği

11.06.2012
6/191
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 20.i.3.a pafta, 6 ada, 90-93-237-238 ve 257 nolu parsellere yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Reddine
11.06.2012
6/192
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ MEVZİ İMAR PLAN TALEBİ
Akyazı İlçesi, Kabakulak Mahallesi, 102 ada, 88 nolu parsele yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı
Kabul
11.06.2012
6/218
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Papuçcular Mahallesi 415 ada, 410 nolu parsel üzerinde yapımı tamamlanan Sosyal Tesisler ile büfenin 5216 sayılı Kanunun 26. maddesine istinaden 10 yıllık işletilmesi işinin Belpaş A.Ş.ye kiralanabilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Kabul
11.06.2012
6/219
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞIT ALIMI
Özel Kalem Müdürlüğü Başkanlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet minibüsün 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. Maddesinin b fıkrası gereği alınması
Kabul
11.06.2012
6/220
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi 1622 ada 4 nolu parsel üzerinde halihazırda trafo binası bulunduğundan bu parselin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim A.Ş. Genel Müdürlüğüne devri için 5393 sayılı Belediye Kanunu 18. maddesinin e fıkrası ve 75. maddesinin d bendine göre Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Kabul YAZILACAK
11.06.2012
6/220
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi 1622 ada 4 nolu parsel üzerinde halihazırda trafo binası bulunduğundan bu parselin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim A.Ş. Genel Müdürlüğüne devri için 5393 sayılı Belediye Kanunu 18. maddesinin e fıkrası ve 75. maddesinin d bendine göre Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Kabul
11.06.2012
6/193
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2657 ada 111-112-113-114-119 ve 141 nolu parsellere yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Komisyondan Geldiği Şekliyle Kabulü.
11.06.2012
6/184
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 197 ada 1-8-18-20-21 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar plan değişikliği
Kabul,
11.06.2012
6/185
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1755 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 ve 13 nolu parsellere yönelik hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul
11.06.2012
6/186
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, Orhangazi Caddesinden cephe alan ada numarası 643 ve 644 olan parsellerin bulunduğu yapı adasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
kabul,
11.06.2012
6/187
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 834 ada 1 nolu parsel ve çevresine yönelik hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul,
11.06.2012
6/187
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, Orhangazi Caddesinden cephe alan ada numarası 643 ve 644 olan parsellerin bulunduğu yapı adasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Kabul,
11.06.2012
6/188
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 311 ada 1 nolu ve 312 ada 1 nolu parsellere yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Kabul,
11.06.2012
6/202
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
SBB İmar Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması
Hukuk ve İmar Komisyonuna havale edilmesine,
11.06.2012
6/221
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Sapanca İlçesi Yanık Orman Köyüne ait hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Kabul
11.06.2012
6/194
SBB
PLAN TADİLATI
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, G24C03B4C paftasında Demiryolu hattının kuzeyinde kalan alanda planlanan 20.00 m.lik imar yolunun 12.00 m.'ye düşürülmesine yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği

11.06.2012
6/194
SBB
PLAN TADİLATI
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, G24C03B4C paftasında Demiryolu hattının kuzeyinde kalan alanda planlanan 20.00 m.lik imar yolunun 12.00 m.'ye düşürülmesine yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Komisyondan Geldiği Şekliyle kabulü.
11.06.2012
6/194
SBB
PLAN TADİLATI
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, G24C03B4C paftasında Demiryolu hattının kuzeyinde kalan alana ait 1/1000 ölçekli U. İ. P. değişikliği.
Komisyondan Geldiği Şekliyle Kabulü.
11.06.2012
6/201
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 134 ada, 4 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. değişikliği.
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/201
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 134 ada, 4 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale.
11.06.2012
6/201
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 134 ada, 4 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. değişikliği
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/201
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 134 ada, 4 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale.
11.06.2012
6/201
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 134 ada, 4 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. değişikliği.
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/201
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 134 ada, 4 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale.
11.06.2012
6/201
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 134 ada, 4 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. değişikliği
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/201
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 134 ada, 4 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale.
11.06.2012
6/221
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Sapanca İlçesi Yanık Orman Köyüne ait hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Kabul
11.06.2012
6/197
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi 3154 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.P değişikliği talebi.
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/197
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi 3154 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.P değişikliği talebi.
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mevkiinde yapılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına ilan - askı süresi içerisinde yapılan 33 adet itiraz.

11.06.2012
6/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mevkiinde yapılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına ilan - askı süresi içerisinde yapılan 33 adet itiraz.
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi, 961 ada 7 - 8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi, 961 ada 7 - 8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği

11.06.2012
6/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi, 961 ada 7 - 8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mevkiinde yapılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına ilan - askı süresi içerisinde yapılan 33 adet itiraz.

11.06.2012
6/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mevkiinde yapılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına ilan - askı süresi içerisinde yapılan 33 adet itiraz.
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi, 961 ada 7 - 8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi, 961 ada 7 - 8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği

11.06.2012
6/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi, 961 ada 7 - 8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mevkiinde yapılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına ilan - askı süresi içerisinde yapılan 33 adet itiraz.

11.06.2012
6/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mevkiinde yapılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına ilan - askı süresi içerisinde yapılan 33 adet itiraz.
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi, 961 ada 7 - 8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi, 961 ada 7 - 8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği

11.06.2012
6/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi, 961 ada 7 - 8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mevkiinde yapılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına ilan - askı süresi içerisinde yapılan 33 adet itiraz.

11.06.2012
6/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mevkiinde yapılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına ilan - askı süresi içerisinde yapılan 33 adet itiraz.
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi, 961 ada 7 - 8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi, 961 ada 7 - 8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği

11.06.2012
6/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi, 961 ada 7 - 8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/200
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mevkiinde yapılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına ilan - askı süresi içerisinde yapılan 33 adet itiraz.
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/201
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 134 ada, 4 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. değişikliği.
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/201
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 134 ada, 4 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale.
11.06.2012
6/201
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 134 ada, 4 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. değişikliği
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/201
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 134 ada, 4 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale.
11.06.2012
6/210
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1471 ada, 6 nolu parselde kayıtlı 1124,83 m²'lik arsaya Emniyet hizmet binası yapılması talebi üzerine hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. Değişikliği.

11.06.2012
6/210
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1471 ada, 6 nolu parselde kayıtlı 1124,83 m²'lik arsaya Emniyet hizmet binası yapılması talebi üzerine hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. Değişikliği.
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/211
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, 57 pafta, 2821 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli U. İ. P. değişikliği

11.06.2012
6/211
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, 57 pafta, 2821 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli U. İ. P. değişikliği
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/189
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 177-178-185-186-187-188 ve 189 nolu imar adalarına yönelik hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
Kabul
11.06.2012
6/189
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 177-178-185-186-187-188 ve 189 nolu imar adalarına yönelik hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
Kabul
11.06.2012
6/193
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2657 ada 111-112-113-114-119 ve 141 nolu parsellere yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Komisyondan Geldiği Şekliyle Kabulü.
11.06.2012
6/194
SBB
PLAN TADİLATI
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, G24C03B4C paftasında Demiryolu hattının kuzeyinde kalan alanda planlanan 20.00 m.lik imar yolunun 12.00 m.'ye düşürülmesine yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği

11.06.2012
6/194
SBB
PLAN TADİLATI
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, G24C03B4C paftasında Demiryolu hattının kuzeyinde kalan alanda planlanan 20.00 m.lik imar yolunun 12.00 m.'ye düşürülmesine yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Komisyondan Geldiği Şekliyle kabulü.
11.06.2012
6/194
SBB
PLAN TADİLATI
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, G24C03B4C paftasında Demiryolu hattının kuzeyinde kalan alana ait 1/1000 ölçekli U. İ. P. değişikliği.
Komisyondan Geldiği Şekliyle Kabulü.
11.06.2012
6/207
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan "Bilim Merkezi Hizmet Binasının" yapımında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 8.000.000,00.-TL kredi alınması ve bu krediye ait her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Kabul
11.06.2012
6/190
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 380 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
Kabul
11.06.2012
6/191
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 20.i.3.a pafta, 6 ada, 90-93-237-238 ve 257 nolu parsellere yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği

11.06.2012
6/191
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 20.i.3.a pafta, 6 ada, 90-93-237-238 ve 257 nolu parsellere yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Reddine
11.06.2012
6/191
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 20.i.3.a pafta, 6 ada, 90-93-237-238 ve 257 nolu parsellere yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği

11.06.2012
6/191
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 20.i.3.a pafta, 6 ada, 90-93-237-238 ve 257 nolu parsellere yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Reddine
11.06.2012
6/192
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ MEVZİ İMAR PLAN TALEBİ
Akyazı İlçesi, Kabakulak Mahallesi, 102 ada, 88 nolu parsele yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı
Kabul
11.06.2012
6/218
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Papuçcular Mahallesi 415 ada, 410 nolu parsel üzerinde yapımı tamamlanan Sosyal Tesisler ile büfenin 5216 sayılı Kanunun 26. maddesine istinaden 10 yıllık işletilmesi işinin Belpaş A.Ş.ye kiralanabilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Kabul
11.06.2012
6/213
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediyesinin 07/06/2012 tarih ve 2590 sayılı yazısı ile Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 133 ada, 3 ve 10 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. Değişikliği

11.06.2012
6/213
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediyesinin 07/06/2012 tarih ve 2590 sayılı yazısı ile Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 133 ada, 3 ve 10 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. Değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale.
11.06.2012
6/219
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞIT ALIMI
Özel Kalem Müdürlüğü Başkanlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet minibüsün 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. Maddesinin b fıkrası gereği alınması
Kabul
11.06.2012
6/220
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi 1622 ada 4 nolu parsel üzerinde halihazırda trafo binası bulunduğundan bu parselin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim A.Ş. Genel Müdürlüğüne devri için 5393 sayılı Belediye Kanunu 18. maddesinin e fıkrası ve 75. maddesinin d bendine göre Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Kabul YAZILACAK
11.06.2012
6/220
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi 1622 ada 4 nolu parsel üzerinde halihazırda trafo binası bulunduğundan bu parselin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim A.Ş. Genel Müdürlüğüne devri için 5393 sayılı Belediye Kanunu 18. maddesinin e fıkrası ve 75. maddesinin d bendine göre Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Kabul
11.06.2012
6/200
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mevkiinde yapılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına ilan - askı süresi içerisinde yapılan 33 adet itiraz.
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mevkiinde yapılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına ilan - askı süresi içerisinde yapılan 33 adet itiraz.

11.06.2012
6/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mevkiinde yapılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına ilan - askı süresi içerisinde yapılan 33 adet itiraz.
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi, 961 ada 7 - 8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi, 961 ada 7 - 8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği

11.06.2012
6/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi, 961 ada 7 - 8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/210
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1471 ada, 6 nolu parselde kayıtlı 1124,83 m²'lik arsaya Emniyet hizmet binası yapılması talebi üzerine hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. Değişikliği.

11.06.2012
6/210
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1471 ada, 6 nolu parselde kayıtlı 1124,83 m²'lik arsaya Emniyet hizmet binası yapılması talebi üzerine hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. Değişikliği.
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/211
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, 57 pafta, 2821 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli U. İ. P. değişikliği

11.06.2012
6/211
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, 57 pafta, 2821 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli U. İ. P. değişikliği
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/212
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
İlçesi Dağdibi 2452 ada, 471 nolu parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli U. İ. P. Değişikliği
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/213
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediyesinin 07/06/2012 tarih ve 2590 sayılı yazısı ile Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 133 ada, 3 ve 10 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. Değişikliği

11.06.2012
6/213
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediyesinin 07/06/2012 tarih ve 2590 sayılı yazısı ile Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 133 ada, 3 ve 10 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. Değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale.
11.06.2012
6/184
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 197 ada 1-8-18-20-21 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar plan değişikliği
Kabul,
11.06.2012
6/185
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1755 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 ve 13 nolu parsellere yönelik hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul
11.06.2012
6/186
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, Orhangazi Caddesinden cephe alan ada numarası 643 ve 644 olan parsellerin bulunduğu yapı adasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
kabul,
11.06.2012
6/187
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 834 ada 1 nolu parsel ve çevresine yönelik hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul,
11.06.2012
6/187
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, Orhangazi Caddesinden cephe alan ada numarası 643 ve 644 olan parsellerin bulunduğu yapı adasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Kabul,
11.06.2012
6/188
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 311 ada 1 nolu ve 312 ada 1 nolu parsellere yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Kabul,
11.06.2012
6/202
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
SBB İmar Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması
Hukuk ve İmar Komisyonuna havale edilmesine,
11.06.2012
6/189
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 177-178-185-186-187-188 ve 189 nolu imar adalarına yönelik hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
Kabul
11.06.2012
6/203
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/11/2011 tarih ve 10/466 sayılı kararı ile onaylanan ve yürürlüğe giren 2012 yılı Gelir Tarifesinde bulunan Telekomünikasyon Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi ve Ruhsat Harcı-Tranşe Kaplama Birim Fiyat Tarifesinde yeniden değerleme yapılarak güncellenen ekte sunulan fiyat tarifesi
Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesine,
11.06.2012
6/204
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
Saski Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den yatırımları için kullanacağı 15 yıl vadeli kredi kullanabilmesi için "Belediyemizin yasal paylarının garantör" olarak gösterilmesine dair meclis kararı alınması ve bu garantörlüğe ait her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Kabul
11.06.2012
6/204
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/10/2011 tarih ve 9/442 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilen Semerciler Mahallesi 3052 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerin istimlak bedellerinin ödenebilmesi için İller Bankası A.Ş.'den 60 ay vadeli 5.000.000,00.-TL kredi alınması ve bu krediye ait işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesi,
Kabul,
11.06.2012
6/214
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 197 ada 1 - 8 - 18 - 20 ve 21 nolu taşınmazların 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
İmar Komisyonuna havale edilmesine,
11.06.2012
6/215
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Yeni Mahalle 26 M-II pafta, 4424 nolu kısmen Resmi Kurum Alanı, kısmen Belediye Hizmet Alanında kalmakta olan parselin Resmi Kurum Alanı ve Eğitim Alanına dönüştürülmesi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.06.2012
6/216
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi Bekirpaşa Mahallesi G24c04c2b pafta, 2411 ada, 176-180-181-182 sayılı parseller, G24c04b3c pafta, 2411 ada, 177 nolu parsel ile Alancuma Mahallesi Alanköy Mevkii 102 ada, 1-2 parseller ve G24c04c2b pafta, 581 sayılı parselin bulunduğu adadaki Hmax. yüksekliğinin 8.50 m.den 15.00 m.ye çıkarılması ile ilgili imar plan tadilatı
Kabul,
11.06.2012
6/217
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan mevcut demiryolu hattı üzerinde Adapazarı İlçesi Gar Binası ile Mithatpaşa İstasyonu, Otogar, Arifiye ve Sapanca arasındaki kent içi yolcu taşımacılığın bedeli karşılığında T.C.D.D.'den alacağı banliyö hizmet koşullarının belirlenmesi ve ayrıca banliyö sisteminin gerektirdiği fiziki düzenlemeler ile mevcut ve yeni inşa edilecek istasyonlar ve peronların yapılması, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinin mevcut demiryolu hattına bağlantısının yapımı hususlarında T.C.D.D. ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 3 yıl süreli gerekli protokollerin ve bu protokollere bağlı sözleşmelerin imzalanması konusunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi
Kabul,
11.06.2012
6/194
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, G24C03B4C paftasında Demiryolu hattının kuzeyinde kalan alanda planlanan 20.00 m.lik imar yolunun 12.00 m.'ye düşürülmesine yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği

11.06.2012
6/194
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, G24C03B4C paftasında Demiryolu hattının kuzeyinde kalan alanda planlanan 20.00 m.lik imar yolunun 12.00 m.'ye düşürülmesine yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Komisyondan Geldiği Şekliyle kabulü.
11.06.2012
6/194
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, G24C03B4C paftasında Demiryolu hattının kuzeyinde kalan alana ait 1/1000 ölçekli U. İ. P. değişikliği.
Komisyondan Geldiği Şekliyle Kabulü.
11.06.2012
6/201
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 134 ada, 4 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. değişikliği.
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/201
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 134 ada, 4 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale.
11.06.2012
6/201
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 134 ada, 4 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. değişikliği
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/201
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 134 ada, 4 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli N. İ. P. değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale.
11.06.2012
6/221
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Sapanca İlçesi Yanık Orman Köyüne ait hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Kabul
11.06.2012
6/207
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan "Bilim Merkezi Hizmet Binasının" yapımında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 8.000.000,00.-TL kredi alınması ve bu krediye ait her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Kabul
11.06.2012
6/190
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 380 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
Kabul
11.06.2012
6/191
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 20.i.3.a pafta, 6 ada, 90-93-237-238 ve 257 nolu parsellere yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği

11.06.2012
6/191
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 20.i.3.a pafta, 6 ada, 90-93-237-238 ve 257 nolu parsellere yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Reddine
11.06.2012
6/192
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ MEVZİ İMAR PLAN TALEBİ
Akyazı İlçesi, Kabakulak Mahallesi, 102 ada, 88 nolu parsele yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı
Kabul
11.06.2012
6/218
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Papuçcular Mahallesi 415 ada, 410 nolu parsel üzerinde yapımı tamamlanan Sosyal Tesisler ile büfenin 5216 sayılı Kanunun 26. maddesine istinaden 10 yıllık işletilmesi işinin Belpaş A.Ş.ye kiralanabilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Kabul
11.06.2012
6/219
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞIT ALIMI
Özel Kalem Müdürlüğü Başkanlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet minibüsün 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. Maddesinin b fıkrası gereği alınması
Kabul
11.06.2012
6/220
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi 1622 ada 4 nolu parsel üzerinde halihazırda trafo binası bulunduğundan bu parselin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim A.Ş. Genel Müdürlüğüne devri için 5393 sayılı Belediye Kanunu 18. maddesinin e fıkrası ve 75. maddesinin d bendine göre Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Kabul YAZILACAK
11.06.2012
6/220
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi 1622 ada 4 nolu parsel üzerinde halihazırda trafo binası bulunduğundan bu parselin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim A.Ş. Genel Müdürlüğüne devri için 5393 sayılı Belediye Kanunu 18. maddesinin e fıkrası ve 75. maddesinin d bendine göre Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Kabul
11.06.2012
6/193
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2657 ada 111-112-113-114-119 ve 141 nolu parsellere yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Komisyondan Geldiği Şekliyle Kabulü.
11.06.2012
6/209
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NORM KADROLAR
Büyükşehir Belediyesinde kadro dereceleri tıkanan personelin kadrolarının iptal edilerek durumlarına göre yeniden kadro (III sayılı) ihdas cetvelinin görüşülmesi
Kabul
11.06.2012
6/208
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine göre (3.4.5. fıkraları) sözleşmeli personel istihdamı ile ekli cetvelde yazılı bulunan unvan ve kadroda sözleşmeli personel çalıştırılmasına, unvan bazında ücret tavanı aşılmamak kaydıyla sözleşme ücretlerinin tespiti
Kabul
11.06.2012
6/206
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan "Aile ve Sosyal Gelişim Hizmet Binasının" yapımında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 4.000.000,00.-TL kredi alınması ve bu krediye ait her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Kabul
11.06.2012
6/205
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den yatırımları için kullanacağı 15 yıl vadeli kredi kullanabilmesi için "Belediyemizin yasal paylarının garantör" olarak gösterilmesine dair meclis kararı alınması ve bu garantörlüğe ait her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi

11.06.2012
6/205
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den yatırımları için kullanacağı 15 yıl vadeli kredi kullanabilmesi için "Belediyemizin yasal paylarının garantör" olarak gösterilmesine dair meclis kararı alınması ve bu garantörlüğe ait her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Oyçokluğu ile Kabul
11.06.2012
6/205
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den yatırımları için kullanacağı 15 yıl vadeli kredi kullanabilmesi için "Belediyemizin yasal paylarının garantör" olarak gösterilmesine dair meclis kararı alınması ve bu garantörlüğe ait her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Kabul
11.06.2012
6/195
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Sapanca İlçesi, İlmiye Orman Köyüne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
Komisyondan Geldiği Şekliyle Kabulü.
11.06.2012
6/196
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 05/12/2011 tarih ve 2011/64 sayılı kararı onaylanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan değişikliği.
Dosyasının Belediyesine İade Edilmesi.
11.06.2012
6/197
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi 3154 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.P değişikliği talebi.
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/198
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Güllük Mah. 961 ada 7-8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan Nazım İmar Plan değişikliği.
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.06.2012
6/198
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Güllük Mah. 961 ada 7-8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.