Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

11.05.2015 Tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

DAVET YAZISI:
 
      T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11/05/2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 

 

                                                                  GÜNDEM
1- 5/209- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/07/2014 tarih ve 8/191 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi,  İkizceosmaniye Mahallesi, 2117 ada, 8-9-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-40-41-42 nolu parseller ile 2121 ada, 8-9-10-12-15-17-19-20-21-22-27 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/05/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
2- 5/210- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/07/2014 tarih ve 8/192 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi,  İkizceosmaniye Mahallesi, 2117 ada, 8-9-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-40-41-42 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/05/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
3- 5/211- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/04/2015 tarih ve 4/174 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.02.2015 tarih ve 2/54 sayılı kararı ile onaylanan Mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 589 ada, 194 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi içerisinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’nün 04.03.2015 tarih ve 133716 sayılı yazısı ile yapılan itirazın reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/04/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
4- 5/212- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/04/2015 tarih ve 4/175 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.02.2015 tarih ve 2/53 sayılı kararıyla onaylanan Adapazarı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan-askı süresince (24.02.2015-  24.03.2015) yapılan 1 adet itiraz ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının aynı plandaki değişikliklere dair taleplerinin raporda belirtildiği şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/04/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
5- 5/213-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/04/2015 tarih ve 4/176 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2015 tarih ve 1/44 sayılı kararıyla onaylanan Adapazarı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresince (22.01.2015-  22.02.2015) yapılan itirazlardan Adapazarı Belediye Meclisinin 17.03.2015 tarih ve 4/29 sayılı kararı ile uygun görülen ve meclis kararında 105 (uygun) adet halinde sunulan itirazların raporda belirtildiği şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 05/05/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
6- 5/214-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/04/2015 tarih ve 4/177 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 21.10.2013 tarih ve 11/308 sayı ve 6/119 sayılı kararları ile onaylanan Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının muhtelif bölgelerinde yapılan değişikliklerine ilan askı süresi (19.02.2015-23.03.2015)  içerisinde yapılan itirazlar ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca tespit edilen hususlara ilişkin plan değişikliğinin raporda belirtildiği şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/05/2015 tarihli Komisyon raporu.

7- 5/215-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/04/2015 tarih ve 4/178 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.04.2015 tarih ve 62 sayılı kararı ile uygun görülen İstiklal Mahallesi 9591,9592 ve 6552 parsellere ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.10.2013 tarih ve 11/308 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak yol ve Dini Tesis Alanı düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/04/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
8- 5/216-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/04/2015 tarih ve 4/179 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01/04/2015 tarih ve 61 sayılı kararının, Serdivan İlçesi, Serdivan Merkez 1. Kısım (Güney) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Serdivan Merkez 2. Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırlarında kalan Çark Caddesi, Şehit Mehmet Karabaşoğlu Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Sanayi Caddesine cepheli Ticaret ve Ticaret + Konut (TİCK) Alanları ile ASEM Mobilyacılar Küçük Sanayi Sitesinin bulunduğu ticaret adalarındaki ayrık yapı nizamının bitişik yapı nizamına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin raporda belirtildiği şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/05/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
9- 5/217-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/04/2015 tarih ve 4/180 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi Serdivan Merkez 2.Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarının değiştirilmesine ilişkin alınan Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/04/2015 tarih ve 65 - 67 sayılı kararlarının ekli paftalardaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/05/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
10- 5/218-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/04/2015 tarih ve 4/181 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi Serdivan Merkez 1.Kısım (Güney) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.04.2015 tarih ve 64 - 66 sayılı kararlarının ekli paftalardaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/05/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
11- 5/219-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/02/2015 tarih ve 2/67 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.12.2014 tarih ve 13/393 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerine ilan askı süresi (22.12.2014-22.01.2015) içerisinde Erenler Belediye Başkanlığının 21.01.2015 tarih ve 193 sayılı yazısı ile yapılan itirazın raporda belirtildiği şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/05/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
12- 5/220-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/04/2015 tarih ve 4/184 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Hendek İlçesi, Camili Mahallesi, 185 ada, 17 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/04/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
13- 5/221-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/04/2015 tarih ve 4/185 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçe Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarih ve 10 sayılı kararı ile uygun görülen Aşağıaziziye Mahallesi, 450 ada, 216 nolu parselin güney sınırı esas alınarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/04/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
14- 5/222-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/04/2015 tarih ve 4/186 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçe Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarih ve 11 sayılı kararı ile uygun görülen Kabakoz Mahallesi, 415 ada, 236 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/04/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
15- 5/223-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/04/2015 tarih ve 4/187 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi Aşağıkirazca Mahallesi 1 pafta, 60 nolu parsel ve yakın çevresine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve buna bağlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi (26.02.2015-30.03.2015)içerisinde yapılan itirazların raporda belirtildiği şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/05/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
16- 5/224- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/04/2015 tarih ve 4/188 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait Sapanca İlçesi Ünlüce Mahallesi, G24C06B3A17 pafta, 561 ve 563 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılabilmesi için Büyükşehir Belediyesine yetki verilmesine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 06.04.2015 tarih ve 2015/39 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/04/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
17- 5/225- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/04/2015 tarih ve 4/190 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 06.04.2015 tarih ve 14 sayılı kararı ile kabul edilen, Ferizli İlçesi, İnönü Mahallesi sınırlarındaki yaklaşık 123 hektarlık alanın 5393 sayılı Kanunun 73. maddesine göre “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak ilan edilmesi ve yürütülecek projeye ait yetkinin Ferizli İlçe Belediyesine verilmesinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/04/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
18- 5/226- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/03/2014 tarih ve 3/124 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi; Akarca, Akçakamış, Akgöl ve Rüstemler Mahallelerinin Kırsal Yerleşim Alan sınırlarının belirlenmesine ait Söğütlü İlçe Belediye Meclisince alınan 02.12.2014 tarih ve 2014/51 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/04/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
19- 5/227- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/04/2015 tarih ve 4/191 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karapürçek İlçesi Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait Karapürçek İlçe Belediye Meclisinin 06.04.2015 tarih ve 15 sayılı kararının ekli plan - plan notu - plan açıklama raporundaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/05/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
20- 5/228- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/04/2015 tarih ve 4/192 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçe Belediye Meclisinin 01.04.2015 tarih ve 2015/33 sayılı kararı ile uygun görülen, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 45 ada, 228 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/04/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
21- 5/229- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/358 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçesi, Köyiçi Mevkii 6262 ila 6272 nolu parseller ve 6273 ila 6282 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin, Belediyesinin talebinden vazgeçmesi nedeniyle dairesine iadesinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/04/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
22- 5/230- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/04/2015 tarih ve 4/193 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçe Belediye Meclisinin 01.04.2015 tarih ve 20 sayılı kararı ile uygun görülen Pamukova İlçesi, 386 ada, 4,5 ve 6 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/04/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
23- 5/231- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/04/2015 tarih ve 4/194 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonuna havale edilen, 6360 sayılı Kanun ile Büyükşehir sınırları içine dahil olan ilçelerde taşımacılık yapan Özel Halk Otobüslerinin 2015 yılı Yıllık Güzergah Tahsis ücretlerinin ekli listede belirtildiği şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/04/2015 tarihli müşterek Komisyon raporu.
 
24- 5/232- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/04/2015 tarih ve 4/197 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 01.04.2015 tarih ve 2015-83 sayılı kararıyla uygun görülen “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği”nin ekte düzenlendiği şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/04/2015 tarihli müşterek Komisyon raporu.
 
25- 5/233- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/04/2015 tarih ve 4/196 sayılı kararı ile incelenmek üzere Ulaşım Komisyonuna havale edilen, 6360 sayılı Kanun gereği Büyükşehir Belediyesine dahil olan yeni ilçelerdeki ve 11/11/2011 tarihli 10/465 sayılı meclis kararının revizesine ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yolların listede belirtildiği şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/04/2015 tarihli müşterek Komisyon raporu.
 
26- 5/234- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi Erenler Mahallesi 104 ada 1 ve 10 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ait 05/05/2015 tarih ve 671 sayılı yazısı.
 
27- 5/235- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, 515, 516 ve 537 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ait 04/05/2015 tarih ve 665 sayılı yazısı.
 
28- 5/236- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karapürçek İlçe Belediyesi'nin 21/04/2015 tarih 478 sayılı talep yazısı ile, Hocaköy, Teketaban, Mesudiye, Yüksel Yazılıgürgen, Meşepınarı ve Harmanlı Mahallelerinin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Kentsel Yerleşme Alanı olarak planlandığı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmadan ifraz, tevhid, imar uygulaması yapılamadığı ve yapı izni verilemediğinden, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ait 04/05/2015 tarih ve 663 sayılı yazısı.
 
29- 5/237- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 09/03/2015 tarih ve 3/106 sayılı kararı ile onaylanan Karapürçek İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi (03/04/2014– 03/05/2014) içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ait 04/05/2015 tarih ve 664 sayılı yazısı.
 
30- 5/238- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karapürçek İlçe Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih ve 47 sayılı kararı ile uygun görülen, Karapürçek İlçesi İnönü Mahallesi 3 pafta, 1676 parsel nolu 15.350,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1.027,00 m2’lik kısmının, Büyükşehir Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Müfreze Ekibi oluşturmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e bendine göre Belediyemiz adına 10 yıl süre ile bedelsiz tahsis alınmasına ilişkin 27/04/2015 tarih ve 779 sayılı yazısı.
 
31- 5/239- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, 2994 ada, 2 parsel nolu 10.000,68 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış işlemi yapılacağından 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendine istinaden Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesine ilişkin 04/05/2015 tarih ve 826 sayılı yazısı.
 
32- 5/240- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Serdivan İlçe Belediye Başkanlığının 06/04/2015 tarihli, 2647 sayılı talep yazısı ile, Serdivan İlçesi, Adalı Sedivan Mahallesi, 132 ada, 9 parsel nolu taşınmaz üzerinde (İl Özel İdaresinden Belediyemize geçen), 23.07.2008 tarihli ve 14130 yevmiye nolu intifa hakkı şerhinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine istinaden terkin edilmesine ilişkin 30/04/2015 tarih ve 712 sayılı yazısı.
 
33- 5/241- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  6360 sayılı Kanun ile Sakarya İl Özel İdaresinden Belediyemize devredilen Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi 1707, 1721 ve 1722 parsellerin ½ hissesinde protokolde ifade edildiği üzere kurulacak olan irtifak hakkı tesisi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesine ilişkin 04/05/2015 tarih ve 830 sayılı yazısı.
 
34- 5/242- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslar dahilinde, Büyükşehir Belediyesinde Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı kadrosunun iptal edilerek Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı olarak yeniden kadro ihdası için hazırlanan (III sayılı) cetvelin görüşülmesine ilişkin 28/04/2015 tarih ve 816 sayılı yazısı.
 
35- 5/243- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Kanunun 21. maddesi çerçevesinde Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının iptal edilerek bağlı müdürlükleri olan Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü ile Kararlar Şube Müdürlüğünün İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlanması ve kalan ödeneklerinin de aktarılması, Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı kurularak, bu Daire Başkanlığına bağlı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Destekleme Şube Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüklerinin kurulması ve ödeneklerinin de 2015 Mali Yılı yedek ödeneğinden karşılanması, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlanarak kalan ödeneklerinin de aynı Daire Başkanlığına aktarılmasına ilişkin 29/04/2015 tarih ve 819 sayılı yazısı.
 
36- 5/244- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (l) bendi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğinin 11. maddesine istinaden (II) sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesine ilişkin 27/04/2015 tarih ve 807 sayılı yazısı.
 
37- 5/245 Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi (3,4. ve 5. fıkraları) sözleşmeli personel istihdamına imkan sağladığından, Büyükşehir Belediyesinde çalıştırılacak olan sözleşmeli personelin unvan bazında 01/01/2015 tarihinden geçerli olmak üzere hazırlanacak olan ücret tavanını aşılmamak kaydıyla ücret tespiti ile 375 sayılı KHK’nin ek 9’uncu maddesinin 9’uncu fıkrasına göre belirlenen oran ve tutarda ek ödeme verilmesine ilişkin 28/04/2015 tarih ve 814 sayılı yazısı.
 
38- 5/246- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Resmi Gazetenin 2014/43 sayılı “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında ve Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi” hakkında tebliğine istinaden, ilimizde tarım ve hayvancılık amaçlı yatırımların önünü açmak amacıyla, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/12/2014 tarih ve 13/410 sayılı meclis kararı ile kabul edilen 2015 Mali yılı Gelir Tarifesinde yer alan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Şehir ve Planlama Müdürlüğünün “7.Tarım ve Hayvancılık amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarında, planlama alanının her m2.si için alınacak ücret maddesinin iptal edilmesine ilişkin 04/05/2015 tarih ve 1311 sayılı yazısı.
 
39- 5/247- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün 22/04/2015 tarihli yazısı ile, Büyükşehir Belediyemiz Meclisinin 10/12/2012 tarih ve 12/431 sayılı kararı ile İller Bankası A.Ş.den 17.500.000,00.-TL garantör olunan kredinin yetersizliğinden tekrar İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı 1.691.195,16 TL bedelli ek krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 27/04/2015 tarih ve 223 sayılı yazısı.
 
40- 5/248- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 74. maddesi gereği, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Avrupa Bölgeler Meclisi (The Assembly of European Regions – AER)’ne üye olabilmesi ve üyelik için Sakarya Büyükşehir Belediyesini temsilen Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ve ayrıca adı geçen kuruluşun yönetim organları ve komitelerine (Ekonomik ve Bölgesel Kalkınma Komitesi, Sosyal Politika ve Halk Sağlığı Komitesi, Kültür, Eğitim, Gençlik ve Uluslar arası İşbirliği Komitesi, Fırsat Eşitliği ile İlgili Daimi Komite, Kurumsal İşlerle İlgili Daimi Komite) katılmak amacıyla 5 asil, 5 yedek üyenin belirlenmesi ve üyelik aidatının ödenebilmesine ilişkin 24/04/2015 tarih ve 213 sayılı yazısı.

41- 5/249-Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının, İçişleri Bakanlığının 02/03/2015 tarih ve 5050 sayılı, Dışişleri Bakanlığının 16/02/2015 tarih ve 7500885 sayılı yazılarına istinaden, şehirlerarası ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, turizm, enerji, eğitim, kültür, sanat ve spor gibi alanlarda karşılıklı işbirliği yapılması, bilgi birikimi ve tecrübelerin paylaşılması, faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesi amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin p bendine göre Bosna Hersek’in Bijeljina şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması amacıyla gerekli olan meclis kararının alınması ve protokolün imzalanması için Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanına yetki verilmesine ilişkin 21/04/2015 tarih ve 260 sayılı yazısı.
 
42- 5/250- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 09/04/2015 tarihli 170 sayılı, 16/04/2015 tarihli 188 ve 189 sayılı kararları ile Büyükşehir Belediye Encümeni ve Başkanlık tarafından tetkiki tamamlanan Belediyemiz 2014 Mali yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli ile İl Özel İdaresi 2014 Mali yılı ilk üç aylık Kesin Hesabının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddeleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ve 41. maddeleri ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince görüşülmesine 21/04/2015 tarih ve 168 sayılı yazısı.
 
                                                                -11/05/2015 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-
 
43.5/251.-Erenler İlçe Belediye Meclisinin, Küpçüler Mahallesi 27 M-II pafta, 1323 ada, 6 nolu parselin İlköğretim Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı onama yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesini kapsayan 04/05/2015 tarih ve 31 sayılı meclis kararı.
 
44.5/252.- Arifiye İlçe Belediye Meclisinin, Arifiye Hanlımerkez, Hanlıköy ve Sakarya Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğine ait 01/04/2015 tarih ve 2015/23 sayılı kararı.
 
45.5/253.- Hendek İlçe Belediye Meclisinin, Başpınar 283 ada, 13 ve 14 nolu parselleri içeren 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine ait 06/05/2015 tarih ve 34 sayılı meclis kararı.

×