Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

11.03.2019 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 

Davet Yazısı

 

 

 

 

   T.C

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11/03/2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

 

 

-Yoklama ve açılış.

-11/02/2019 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.

-Mal Bildirim Beyannamesi Yazısı.

 

1.3/151-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2019 tarihli, 2/81 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/664 sayılı kararı ile onaylanan, Adapazarı İlçesi,  Hızırtepe Mahallesi, 644 ada, 4 nolu parsel ve yakın çevresine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

2.3/152-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/12/2018 tarihli, 11/766 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.11.2018 tarih ve 12/152 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri, Uygulamaya İlişkin Hükümlerin 15. Maddesine yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin rapordaki şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

3.3/153-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli, 1/33 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesinin ve Sakarya 1. İdare Mahkemesinin ilgili kararlarına istinaden hazırlanan Adapazarı İlçesi, Orhangazi Caddesi Kavşak ve Yol Düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

4.3/154-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2019 tarihli, 2/113 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 07.01.2019 tarih ve 1/9 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 585 ada, 313 nolu parsel ile 585 ada, 367 ve 341 nolu parseller arasında bulunan imar hattının parsel sınırlarına kaydırılmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

5.3/155-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2019 tarihli, 2/114 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 03.12.2018 tarih ve 13/162 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 1331 ada, 1 nolu parsel içerisinde bulunan 2 adet trafo ve Cumhuriyet Mahallesi, 125 ada, 53 nolu parsel içerisinde bulunan 1 adet trafoya yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

6.3/156-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2019 tarihli, 2/115 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 07.01.2019 tarih ve 1/6 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 2259 ada, 120 nolu parselin bir kısmı ile 2259 ada, 124 ve 125 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

7.3/157-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2019 tarihli, 2/116 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 07.01.2019 tarih ve 1/7 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 580 ada, 15 ve 332 nolu parseller arasında bulunan kadastral boşluğa ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, plan hükmü ilave edilmiş şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

8.3/158-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2019 tarihli, 2/117 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 07.01.2019 tarih ve 1/8 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 868-869-870 ve 871 nolu parsellerin güneyinde bulunan ve 1153 nolu parselden geçen 7.00 m.lik imar yolunun düzenlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

9.3/159-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2019 tarihli, 2/118 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.01.2019 tarih ve 01 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 499-501 ve 507 adalar arasındaki terkli alan ile 2227 ada, 1 nolu parsel üzerinde bulunan “Dini Tesis Alanı” ve “Park Alanı”nın düzenlemesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

10.3/160-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2019 tarihli, 2/119 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 07.01.2019 tarihli, 13 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçe sınırları içerisinde bulunan ve halihazırda trafo olarak kullanılan; mülkiyeti Etibank A.Ş.’ne ait 268 ada, 2 sayılı ve 285 ada, 2 sayılı parseldeki, mülkiyeti Erenler Belediyesine ait 13347 sayılı parseldeki, DSİ’ne tahsisen devirli 10021 sayılı parseldeki, tescil harici olan Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde 167 ada, 8 parselin batısında bulunan park alanındaki, tescil harici olan 278 ada, 1 parselin güneyinde bulunan park alanındaki, Yıldıztepe Caddesi üzerinde 8483 sayılı parselin kuzeyinde bulunan park alanındaki ve Şeyhköy Mahallesi, Söğüt Caddesi üzerindeki 1628 sayılı parselin kuzeyindeki, ekli planlarda işaretli alanların Teknik Altyapı Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

11.3/161-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarihli, 2/86 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 1470 ada, 101 nolu parsele yönelik Sakarya 2. İdare mahkemesinin E=2017/233 - 20.09.2017 tarihli K=2017/741 sayılı iptal kararını yerine getirmek üzere, Milli Savunma Bakanlığı’nın, 09.11.2016 tarihli, 1482644 referans nolu yazısına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin mahkeme kararı gereği reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

12.3/162-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2019 tarihli, 2/120 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 07.01.2019 tarihli, 11 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Erenler İlçesi Büyükesence Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan, Erenler İlçesi Büyükesence Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

13.3/163-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2019 tarihli, 2/121 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih ve 10 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Erenler İlçesi Çaybaşıyeniköy- Tuapsalar-Tepe-Hürriyet ve Şükriye Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan, Çaybaşıyeniköy-Tuapsalar-Tepe-Hürriyet ve Şükriye Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

14.3/164-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2019 tarihli, 2/122 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih ve 6 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Erenler İlçesi Bekirpaşa-Kozluk-Pirahmetler-Epçeller-Nakışlar Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan, Bekirpaşa-Kozluk-Pirahmetler-Epçeller-Nakışlar Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

15.3/165-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2019 tarihli, 2/123 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarihli, 8 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Erenler İlçesi Çaykışla Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan, Çaykışla Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

16.3/166-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2019 tarihli, 2/124 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarihli, 9 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Erenler İlçesi Emirler Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan, Emirler Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

17.3/167-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2019 tarihli, 2/125 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarihli, 7 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Erenler İlçesi Hasanbey Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan, Hasanbey Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

18.3/168-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2019 tarihli, 2/126 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarihli, 5 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Erenler İlçesi Şeyhköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Erenler İlçesi Şeyhköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

19.3/169-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2019 tarihli, 2/149 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarihli, 46 sayılı kararı ile uygun görülen, Başpınar Mahallesi, 167-177-247-341 ve 342 nolu adalar ile kadastral boşluğa ilişkin, konut, dere park alanı, donatı alanı ve yolların yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

20.3/170-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2019 tarihli, 2/128 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Yenimahalle, 57 ada, 1257 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

21.3/171-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2019 tarihli, 2/129 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı Belediye Meclisinin 08.01.2019 tarihli, 04 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Akyazı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve Kuzuluk 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Akyazı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve Kuzuluk 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliklerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

22.3/172-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2019 tarihli, 2/130 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, 1648 nolu parselin 75 m²’lik kısmının “Teknik Altyapı Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

23.3/173-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli, 1/76 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, Yulaftarla Mevkii, 982 ada, 27 nolu parsel ve çevresine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin plan hükmü eklenmesi şeklinde değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

24.3/174-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2017 tarihli, 11/778 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi Hanlıköy Mahallesi 6242 nolu parsele yönelik, Sakarya 1. İdare Mahkemesinin E=2016/357 – K=2017/889 sayılı iptal kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

25.3/175-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2019 tarihli, 2/133 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 02.01.2019 tarihli, 2019/08 sayılı kararı ile uygun görülen, Fatih Mahallesi, 132 ada, 2-3 ve 4 nolu parseller ve 984 ada, 1 ve 2 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

26.3/176-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/12/2018 tarihli, 11/780 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 02.10.2018 tarih ve 2018/77 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Güldibi Mahallesi, 340-399-401-402 ve 403 nolu parselleri kapsayan alanda park alanının düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

27.3/177-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2019 tarihli, 2/136 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 03.01.2019 tarihli, 2019/8 sayılı kararı ile uygun görülen, Kurtköy Mahallesi, 4-665 ve 666 nolu parsellerin arasından geçen 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

28.3/178-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2019 tarihli, 2/137 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü Belediye Meclisinin 02.01.2019 tarihli, 02 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Söğütlü İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Söğütlü İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

29.3/179-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2019 tarihli, 2/138 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Söğütlü Belediye Meclisinin 02.01.2019 tarihli, 01 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Söğütlü İlçesi, Gündoğan ve Soğucak Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Söğütlü İlçesi Gündoğan ve Soğucak Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

30.3/180-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2019 tarihli, 2/139 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karapürçek Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarihli, 10 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Karapürçek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Karapürçek İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

31.3/181-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2019 tarihli, 2/140 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karapürçek İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih ve 09 sayılı kararı ile uygun görülen, Cumhuriyet Mahallesi, Marmara Caddesi G25D11B2B Pafta, 720 nolu parselde yer alan 18 m².lik AGDAŞ Regülatörünün Teknik Altyapı Alanı (Doğalgaz Dağıtım/İletim Tesis Alanı) olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

32.3/182-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/12/2018 tarihli, 11/785 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen, Pamukova İlçe Merkezi 1. Etap 1/1000 ölçekli İmar Planı Plan Notlarına, plan notu ilavesinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

33.3/183-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2019 tarihli, 2/146 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Zabıta Dairesi Başkanlığının talebi ile, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinde yer alan “Büyükşehir Belediye yetki alanlarındaki yerlerde ilan reklam ve tanıtım amacı ile dağıtılan el ilanları, broşür, katalog, takvim, biblo v.b. unsurlara ait tarifenin güncellenmesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

34.3/184-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2019 tarihli, 2/147 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Terminal Yönetmeliğindeki 41/26 ve 27. maddelerinin revize edilmesinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/02/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

35.3/185-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisi’nin 04/02/2019 tarihli, 2/25 sayılı kararı ile kabul edilen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Adapazarı İlçesi Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Adapazarı İlçesi, Kent Merkezi 1/1000  ölçekli  Revizyon  Uygulama  İmar  Planı  Plan  Hükmü  Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/03/2019 tarih ve 6497 sayılı yazısı.

 

36.3/186-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisi’nin 04/02/2019 tarihli, 2/27 sayılı kararı ile kabul edilen 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi Yeni Yerleşim Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar  Planı Plan  Hükümleri  arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi Yeni Yerleşim Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/03/2019 tarih ve 6492 sayılı yazısı.

 

37.3/187-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisi’nin 04.02.2019 tarihli, 2/28 sayılı karan ile kabul edilen, Adapazarı İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 225 ada 5, 89, 90, 109, 110 ve 149 sayılı parseller ile yakın çevresine yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/03/2019 tarih ve 6484 sayılı yazısı.

 

38.3/188-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisi’nin 04/02/2019 tarihli, 2/26 sayılı kararı ile kabul edilen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Adapazarı İlçesi Çamyolu Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan, Adapazarı İlçesi, Çamyolu Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/03/2019 tarih ve 6486 sayılı yazısı.

 

39.3/189-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 04/02/2019 tarihli, 10 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan   İlçesi,   32 Evler   Mahallesi,   9782-9783-9784 nolu parseller ile mezarlık Alanı arasında bulunan 12.00 m.lik imar yolunun düzenlenmesine yönelik  Belediyesince  hazırlanan  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/03/2019 tarih ve 6494 sayılı yazısı.

 

40.3/190-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan  İlçe  Belediye  Meclisi’nin;  04/02/2019  tarihli, 11  sayılı  kararı  ile  uygun  görülen Serdivan  İlçesi,  Arabacıalanı  Mahallesi,  4225-4226-4227-4228-4229-4230-4233-4234-4235-7727-7728-7730-10127 ve 11871 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/03/2019 tarih ve 6488 sayılı yazısı.

 

41.3/191-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Büyükdere Mahallesi, Köyiçi Mevkii,1391 ada 18 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/03/2019 tarih ve 6496 sayılı yazısı.

 

42.3/192-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi Akova Mahallesi 1314 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 nolu parseller ile Büyükdere Mahallesi 483,529,530,1251,1252 ve 1253 nolu parsellere ilişkin Belediyesince teklif edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/03/2019 tarih ve 6493 sayılı yazısı.

 

43.3/193-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek Belediye Meclisi’nin 02/01/2019 tarihli, 6 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla, hazırlanan Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 25/02/2019 tarih ve 5830 sayılı yazısı.

 

44.3/194-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisinin 02/01/2019 tarihli, 5 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi 192 ada 24 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/03/2019 tarih ve 6485 sayılı yazısı.

 

45.3/195-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisinin 05/12/2018 tarihli, 61 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Hendek İlçesi, Servetiye Mahallesi 1368 ada 1 parsele ilişkin belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/03/2019 tarih ve 6491 sayılı yazısı.

 

46.3/196-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 05/02/2019 tarihli, 18 sayılı kararı ile uygun görülen Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, G25-D-08-A-3-C Pafta, 4505246- 4505244 yatay koordinatları ile 552586-552596 dikey koordinatları arasında 66 ada 78 parsel ile 101 Parselin arasında tescil harici 36.90 m2’lik, Ömercikler Mahallesi, G25-D-08-A-3-B Pafta, 4505859 - 4505850 yatay koordinatları ile 552654 -552656 dikey koordinatları arasında 6 ada 244 parselde 46.32 m2’lik, Cumhuriyet Mahallesi, G25-D-08-B-4-A Pafta, 4505451-4505449 yatay koordinatları ile 552872-552881 dikey koordinatları arasında 39 ada 237 parselde 33.00 m2’lik alanlardaki “Trafo Alanları”na ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/03/2019 tarih ve 6487 sayılı yazısı.

 

47.3/197-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Vakıf Mahallesi, 1393 – 1394 – 1395 – 1569 ve 1582 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanarak Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 05/02/2019 tarihli, 19 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/03/2019 tarih ve 6481 sayılı yazısı.

 

48.3/198-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Akyazı  İlçesi  Vakıf  Mahallesi,  1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planına  askı  süresi içerisinde yapılan itirazlar Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 05/02/2019 tarihli, 20 sayılı kararı ile değerlendirilmiş olup, kabul edilen 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 04/03/2019 tarih ve 6495 sayılı yazısı.

 

49.3/199-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mahkemenin iptal kararına istinaden hazırlanan Karasu İlçesi, 231 ada 8 nolu parsele yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/03/2019 tarih ve 6490 sayılı yazısı.

 

50.3/200-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 1082 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16 nolu parseller, 1083 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu parseller ve 1084 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14 nolu parseller için Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/03/2019 tarih ve 6489 sayılı yazısı.

 

51.3/201-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye  İlçe  Belediye  Meclisi’nin;  04/02/2019  tarihli,  2019/12  sayılı  kararı  ile  uygun  görülen Aşağıkirazca Mahallesi, 574 ada 3 nolu parselin batısında bulunan 10.00 m planlanmış imar yolunun 7.00 m olarak planlanmasına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/03/2019 tarih ve 6498 sayılı yazısı.

 

52.3/202-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Hanlı Merkez Mahallesi, 1052 ada 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 nolu parseller ve 1074 ada 39, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/03/2019 tarih ve 6482 sayılı yazısı.

 

53.3/203-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Taraklı Belediye Meclisinin 05.02.2019 tarihli, 2019/07 sayılı kararı ile onayladığı, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nün yol ağındaki Gölpazarı-Taraklı Devlet Yolu projesi kapsamında Taraklı İlçesi, Yusufbey Mahallesi’nde KM:13+542-24+769 güzergâhları arasında kalan, KM 24+253-24+769 kesimlerindeki taşınmazları kapsayan; yol ve emniyet sahası olarak kullanılmak üzere yol güzergâhındaki kamulaştırma koridorunun 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi için hazırlanan plan açıklama raporu, plan değişiklik paftalarının görüşülmesine ilişkin 19/02/2019 tarih ve 5289 sayılı yazısı.

 

54.3/204-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 04/02/2019 tarihli, 2/31 sayılı kararı ile uygun görülen, Alandüzü Mahallesi G24B16C pafta 206 nolu parsel 29600,00 m2 yüzölçümlü mezarlık nitelikli ve 564 parsel nolu 3000,00 m2  yüzölçümlü metruk mezarlık nitelikli parsellerin, 5216 sayılı Belediye Kanununun 7-s ve Ek Madde-2 hükmüne göre devir alınması, devir ile ilgili işlemler için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 04/03/2019 tarih ve 6532 sayılı yazısı.

 

55.3/205-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz ve Almanya’nın Karlsruhe Kenti ile 18 Mart 2016 tarihinde imzalanan Proje Ortaklığı ve işbirliği ilişkimiz çerçevesinde Sakarya İli’nden iki öğrencinin Karlsruhe’de staj yapması için bir davet mektubu gönderilmiş olup, 05 Ağustos–30 Ağustos 2019 tarihleri arasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya Üniversitesi öğrencileri Yunus Emre İLKİS ve Ebru YAVUZ’un Karlsruhe’ye stajyer olarak gönderilmesi ve gönderilecek iki öğrencinin gidiş-dönüş ulaşım bedeli ile aynı proje kapsamında Belediyemizde staj yapacak stajyerlerin her birine 1000’er TL cep harçlığı verilmesi ve konaklamanın karşılanması için 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 18.maddesi (p) bendi gereğince görüşülmesine ilişkin 27/02/2019 tarihli, 6362 sayılı yazısı.

 

56.3/206-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Muhtelif Yerlerdeki Kamulaştırma İşlemleri İşinde Kullanılmak” üzere 750.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 21/02/2019 tarih ve 5359 sayılı yazısı.

 

57.3/207-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, "Sakarya Akıllı Bisiklet Sistemi İstasyonları" için İlbank A.Ş.’den hibe alınacağından "Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan Yeşil Cami'den başlayıp Serdivan AVM'de son bulan bisiklet yolu projesi"nin imar planına ve ulaşım ana planına işlenmesine ilişkin 25/02/2019 tarihli, 5997 sayılı yazısı.

 

 

      11/03/2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 

-İLAVE GÜNDEMİ-

 

 

58. 3/208. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan 1 adet Daire Başkanı kadrosunun ihdası için hazırlanan ekteki (I) sayılı kadro ihdas cetvelinin görüşülmesine ilişkin 08/03/2019 tarihli, 7365 sayılı yazısı.

 

59. 3/209.MHP Meclis Üyeleri Ahmet Ziya AKAR, Erkal ETÇİOĞLU ve Murat ÖZ’ün, Şehrimizde yeni açılacak olup halen yapımı devam eden, Erenler Karasu bağlantı yolundan başlayıp Adapazarı İlçesi Kuyudibi Mevkiinde (Karasu Caddesi) sonlanacak olan yeni caddeye, Türk siyasetinde önemli yeri olan ve Türk Devletine önemli hizmetleri geçmiş Milliyetçi Hareket Partisinin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan TÜRKEŞ beyefendinin isminin caddeye verilmesi teklifleri.

 

 

×