Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

11.02.2013 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 

 

DAVET YAZISI

 

                                                                                                                                                                                                         T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11/02/2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00'te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       GÜNDEM
 
 
1-   2/44.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/01/2013 tarih ve 1/15 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1755 ada, 2-3-4-5-6-10-11-12 ve 13 nolu parsellerin Konut Alanı'ndan Orman Alanı'na, 1755 ada, 7-8 ve 9 nolu parsellerin Konut Alanı'ndan Park Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 03/12/2012 tarih ve 11/160 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01/02/2013 tarihli Komisyon raporu.

2-   2/45.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/01/2013 tarih ve 1/16 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 530 ada, 1 nolu parselin güneyinden 12.00 m'lik imar yolu geçirilerek bağımsız bir Konut Adası oluşturulup, parselin kuzeyinde bulunan Park Alanının, parselin kuzeyinde ve güneyinde planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/01/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
3-   2/46.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/01/2013 tarih ve 1/17 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, Mehmet Altınışık Caddesine cepheli Emsal=0.05, Hmax=6.50 m. yapılaşma şartlarıyla Rekreasyon Alanı olarak planlanan kadastral boşluğun, Emsal=0.20 - Hmax=9.00 m. çekme mesafeleri her yönden 5 m. olacak şekilde Spor Tesisleri Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 05/11/2012 tarih ve 118 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/01/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
4-   2/47.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/01/2013 tarih ve 1/19 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 2307-2308-2309 ve 2310 nolu parsellerin yer aldığı Konut Adası ile 2314-2319-2320 ve 2321 nolu parsellerin yer aldığı Konut Adası arasından geçen 7.00 m'lik yaya yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 03/12/2012 tarih ve 123 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/01/2013 tarihli Komisyon raporu.

5-   2/48.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/01/2013 tarih ve 1/21 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 6554 nolu parselin Emniyet Müdürlüğü şeklindeki gösteriminin Emniyet Hizmet Alanı olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 03/12/2012 tarih ve 125 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/01/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
6-   2/49.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/01/2013 tarih ve 1/22 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1309 ada (yeni 203 ada) 3-7-8-9 ve 10 nolu parseller ile 1337 ada (yeni 231 ada), 1-8-9 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu Konut Adalarının batısındaki Park Alanlarının 15.00 m'lik yolun aksı doğuya doğru kaydırılarak, yolun doğusundaki Serdivan AVM'nin bulunduğu 132 ada 2 nolu parselin doğusunda kaydırılıp, 1309 ada (yeni 203 ada) 3-7-8-9 ve 10 nolu parsellerin de Konut Alanı'ndan M Ticaret Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine aitSerdivan İlçe Belediye Meclisinin 03/12/2012 tarih ve 126 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/01/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
7-   2/50.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/01/2013 tarih ve 1/23 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 6631-6632-6633 ve 16993 nolu parseller ile 831 ada 2 nolu parsellerin arasından geçen 7.00 m'lik yaya yolları ile refüjden oluşan ve su isale hattı üzerinde kalan 20.00 m. enkesitli yolun kaldırılarak, Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 03/12/2012 tarih ve 127 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/01/2013 tarihli Komisyon raporu.

8-   2/51.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/01/2013 tarih ve 1/24 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, Sağlık Caddesi ile 132. Sokak arasında ve 1548 nolu parselin (Seyirtepe Sitesi) kuzeyindeki kadastral boşluğun Park Alanı'ndan Dini Tesis Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine aitSerdivan İlçe Belediye Meclisinin 03/12/2012 tarih ve 128 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01/02/2013 tarihli Komisyon raporu.

9-   2/52.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/01/2013 tarih ve 1/25 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 30 J II pafta, 3502-3503-3504-3505-3506-3507-3508 ve 3509 nolu parseller ile, 3510-3511-3512-3513-3514-3515-3516 ve 3517 nolu parsellerin arasından geçen ve kamuya terki yapılmış 7.00 m.'lik yaya yolunun plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 02/01/2013 tarih ve 08 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01/02/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
10-2/53.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/01/2013 tarih ve 1/26 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 448 ada, 1 nolu parselin yapı yoğunluğu Emsal=0,90, Yapı Yüksekliği Hmax=12.00 metre şeklinde Konut Alanından Özel Eğitim Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine aitSerdivan İlçe Belediye Meclisinin 02/01/2013 tarih ve 09 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/01/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
11-2/54.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/01/2013 tarih ve 1/28 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 8595 nolu parselin Ticaret Alanı'ndan Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/01/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
12-2/55.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/01/2013 tarih ve 1/29 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Yeşiltepe Mahallesi, 11686 nolu parsel ve 712 ada, 1 nolu parsel ile Erenler Mahallesi, 11128 ve 11639 nolu parsellerin Emniyet Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 03/12/2012 tarih ve 61 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/01/2013 tarihli Komisyon raporu.

13-2/56.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/12/2012 tarih ve 12/420 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/01/2013 tarihli Komisyon raporu.

14-2/57.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/01/2013 tarih ve 1/30 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Cumhuriyet Mahallesi, 48 ada 12 nolu parsel ile 110 ada 7 nolu parsel ve İnönü Mahallesi, 73 ada 116 ve 122 nolu parsellerin Emniyet Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine aitAkyazı İlçe Belediye Meclisinin 04/12/2012 tarih ve 65 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/01/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
15-2/58.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 26/11/2012 tarih ve 11/380 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, Tem Otoyoluna yan yola cephesi olan 8119 ve 8120 nolu parsellerin emsal değerinin 0.50'den, 0.80'e, Hmax değerinin de 6.50'den 12.00 metreye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 01/11/2012 tarih ve 2012/56 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01/02/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
16-2/59.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/01/2013 tarih ve 1/31 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Hanlı Sakarya Mahallesi, 13 pafta, 1664 nolu parselin Kızılay Hizmet Alanı, 12 pafta, 1697 nolu parsel ve çevresinin Belediye Hizmet Alanı, Park ve Rekreasyon Alanı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği, Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 03/12/2012 tarih ve 2012/61 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/01/2013 tarihli Komisyon raporu.

17-2/60.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/01/2013 tarih ve 1/42 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Hanlı Mahallesi, G24C30B4A-4D pafta, 6367 nolu parselin "A+LPG Alanı'ndan çıkartılarak "Terminal Alanı'na dahil edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 02/01/2013 tarih ve 2013/6 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01/02/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
18-2/61.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/01/2013 tarih ve 1/34 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz sınırları içerisinde Bankaların Bankacılık işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla özel veya kamusal alanlara nüfusun yoğun olduğu caddeler üzerine konulacak ATM cihazları için hazırlanan Otomatik Para Ödeme Makineleri Uygulaması Hakkında Yönetmeliğinin müşterek komisyonca düzenlenen haliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01/02/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
19-2/62.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararı ile onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (04/01/2013 – 04/02/2013) içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 05/02/2013 tarih ve 172 sayılı yazısı.

20-2/63.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Güneşler Yeni Mahalle, 109 ada, 4 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin Adapazarı İlçe Belediyesince alınan 07/01/2013 tarih ve 1/3 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/02/2013 tarih ve 175 sayılı yazısı.
 
21-2/64.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Orta Mahalle (eski 69) 3422 ada, 87 nolu parsel (Meclis kararında ve plan değişikliği hariç tüm evraklarda parsel numarası 89 olarak yazılmıştır.) ve İstiklal Mahallesi, 589 ada, 188-189 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliklerine ilişkin Adapazarı İlçe Belediyesi'nce alınan 07/01/2013 tarih ve 1/4 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/02/2013 tarih ve 171 sayılı yazısı.
 
22-2/65.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2457ada, 33-37-38-39-40-41-42-43-44-45 ve 99 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına ilişkin Adapazarı İlçe Belediyesi'nce alınan 07/01/2013 tarih ve 1/5 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/02/2013 tarih ve 167 sayılı yazısı.

23-2/66.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Maltepe Mahallesi, 649 (Meclis kararında sehven 643 yazılan) ada, 143 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07/01/2013 tarih ve 1/6 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/02/2013 tarih ve 168 sayılı yazısı.

24-2/67.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Şeker Fabrikası A.Ş.'ne ait olan 3154 ada 1 nolu parselin kuzeyinde kalan Park Alanı'nın 2.307.00 m²'lik kısmı Sanayi Alanı'na dahil edilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07/01/2013 tarih ve 1/7 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/02/2013 tarih ve 173 sayılı yazısı.
 
25-2/68.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada 548 nolu parsel ve 1153 ada 14 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 07/01/2013 tarih ve 1/8 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/02/2013 tarih ve 170 sayılı yazısı.
 
26-2/69.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Kirişhane Caddesi bölünmüş yol aksında kalan Eski Adliye Binası bahçesindeki trafo yerinin, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1536 ada 17 nolu parsele taşınması amacıyla Şehir Planlama Şube Müdürlüğünce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/02/2013 tarih ve 174 sayılı yazısı.

27-2/70.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, 1802 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin Akyazı İlçe Belediyesi'nce alınan 03/05/2012 tarih ve 33 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/02/2013 tarih ve 164 sayılı yazısı.
 
28-2/71.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, Arpalık Mevkii 7 pafta, 906 ve 1386 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin Akyazı İlçe Belediyesi'nce alınan 04/12/2012 tarih ve 66 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/02/2013 tarih ve 165 sayılı yazısı.

29-2/72.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 38 ada, 196 – 197 ve 198 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin Akyazı İlçe Belediyesi'nce alınan 03/01/2013 tarih ve 4 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/02/2013 tarih ve 163 sayılı yazısı.

30-2/73.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, İlmiye Orman Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2013 tarih ve 2013/7 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/02/2013 tarih ve 169 sayılı yazısı.
 
31-2/74.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçesi, İnönü Mahallesi, 4979 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin Ferizli İlçe Belediyesi'nce alınan 07/01/2013 tarih ve 1 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/02/2013 tarih ve 166 sayılı yazısı.
 
32-2/75.-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Ukome'nin 29/08/2012 tarih ve 2012-104 sayılı kararı ile Söğütlü İlçesinde beş araçlık taksi durağı açılması uygun görülmüş olup, Söğütlü İlçesinde beş araçlık ticari plaka satılması ve söz konusu taksi durağında çalışacakların belirlenmesi ile ilgili ihale işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 05/02/2013 tarih ve 215 sayılı yazısı.
 
 
 
-İLAVE GÜNDEM(11/02/2013)-
 
33.2/76.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Neviye Mahallesi, 1858 nolu parselin Günübirlik Tesis Alanı'ndan Eğitim Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatının görüşülmesine ilişkin 08/02/2013 tarih ve 205 sayılı yazısı.

      

×